24
jul
Seneste opdatering: 24/7-08 kl. 2209
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!

der er for dyrt og for varmt – og Edith Piaf spiller helt gratis på Kultorvet i 26 graders varme, men sval nordisk brise.   (mobilvideo)

Rimelige  sharia-krav eller en forklædt krigserklæring ?

Fra en forening støttet af den svenske  stat: Hvor meget er svensk lovgivning om 20 år ?  (Jeg omskriver “ønsker” og “målsætning” til  “krav”, for det er det, det er) :

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
De islamiska församlingarnas målsättning

Citat:
Svårigheter som hindrar de islamiska församlingarna att nå sina mål
Den nuvarande religionsundervisningen ger en dålig bild av Islam samt fel information. Det är viktigt att både svenskar och andra muslimer får rätt undervisning och information om Islam för att undvika olika motsättningar i framtiden, vilket kan få allvarliga följder.
Många muslimer har fått svenskt medborgarskap, men de känner sig fortfarande som främlingar. Här borde myndigheterna skydda den islamiska minoriteten via lagar, speciellt när det gäller äktenskap, skilsmässor, testamente och vårdnad av barn.

Citat:
Specificering av de områden som arbetarna inom kallelsen måste inrikta sina ansträngningar på
Kallelse till den svenska befolkningen: radioprogram, övernattningar, personliga kontakter, etc.
Officiell representation: detta innebär omsorgen om muslimernas högsta intressen genom officiell kontakt med kommunala och statliga organ, upplysning om religionen, vigsel och skilsmässa, skolfrågor m.m.
Ekonomisk hjälp från stat eller kommun till religionslärare som skall undervisa muslimska barn i Islam och arabiska.

Citat:
Faktorer som påverkar muslimska barn
[…]
I Sverige lever de flesta muslimska familjer som minoritetsgrupp bland övervägande svenskar (antalsmässigt). Detta påverkar de muslimska barnen i deras karaktärsutveckling och religionstillhörighet. För att undvika detta måste skolan ge de muslimska barnen möjligheter till islamisk undervisning. Det finns inte s.k. islamiska skolor i Sverige, förutom sporadiska sådana i ett fåtal islamiska centra. Dessa skolor är ej tillräckliga. Samtidigt har Sverige givit möjligheter till hemspråksundervisning för invandrarbarn. Denna undervisning har dock visat sig vara ineffektiv, därför att den inte är förankrad hos religionsundervisningen, vilket gör att både lärare och elever tappar lusten att fortsätta samarbeta.

Det vore bäst om hemspråksundervisningen i första hand koncentrerar sig på religionsundervisningen.

Citat:
Vårdnadshavare till muslimska barn

Det är viktigt att vårdnadshavaren till muslimska barn själv är muslim och i första hand nära släkt, såsom mor, mormor eller morfar, etc., speciellt om föräldrarna har separerat. Därför måste svenska staten visa hänsyn när det gäller lagstiftning och lagtillämpning och ge vårdnaden till en muslimsk nära släkting.

Citat:
Problem som muslimska barn dagligen konfronteras med –

Vid födelsen
I islamisk rätt anses två barn vara mjölksyskon om de ammas av samma kvinna under flera amningsperioder och om barnet blir mätt av varje amningsperiod. Om barnet och kvinnans barn är av olika kön räknas de som syskon och det innebär att de inte får gifta sig med varandra när de blir vuxna. För att kunna lösa det här problemet måste personalen på förlossningsavdelningen och på kvinnokliniken avstå från att ge nyfödda muslimska barn mjölk från en främmande kvinna under flera amningsperioder, och det skulle bli bättre om man kunde använda bröstmjölksersättning som är helt fri från ister (grisfett).

I skolan

Barnen har inte tillgång till Halalmat, dvs. kött som är rätt slaktat (vilket dock inte alla muslimer ser som ett absolut krav) och mat som inte innehåller griskött och andra produkter som tillverkas av gelatin, ister etc. n Barnen tvingas att tacka nej till omgivningens. Utbud när det gäller deras sätt att behandla kroppen, dvs. att det är förbjudet att titta på andras nakna kroppar, t ex. i duschen, på badstranden och i bastun. Islam tillåter inte att man visar sin nakna kropp för någon annan (än för sin make eller maka). Det är oförenligt med den muslimska moralen att låta elever – pojkar och flickor – duscha och bada tillsammans och se varandras nakna kroppar. Undervisning om sex och samlevnad i skolor och att tala om samlag på ett detaljerat sätt, undergräver muslimernas moral. Genom skolan påverkas barnen av icke-islamiska världsåskådningar och de påverkas av majoritetens samhälle, som inte bryr sig om religion.

Lösningen på problemen

Införande av s.k. islamiska dagis för muslimska barn eller åtminstone avsättande av en del av de nuvarande dagisen till muslimska barn under ledning av muslimska vårdare.
Byggande av islamiska skolor.
Överhuvudtaget vill vi inte ha anknytning till dem kristna religiösa innebörden av bl.a. påskfirande, Lucia och julen. Man skall undvika att ge barnen t ex. en krubba med Jesusbarnet i, att muslimska barn målar påskägg och att ha påskris och små påskkycklingar som dekoration samt att tala om Jesu död på korset inför de muslimska barnen.
Övernattning på skolans lägerskola är helt förbjudet för muslimska flickor om de inte har sällskap av sin far eller en vuxen bror.
Undervisning i religionskunskap borde ordnas så att muslimska elever får sin religionsundervisning i muslimska församlingslokaler för att de skall lära sig Islam, samt behålla sin muslimska identitet, eller att bjuda en kunnig i Islam att undervisa eleverna i ämnet.

Citat:
Muslimska kwinnor

Inom sjukvården: Det vore bäst om muslimska kvinnor undersöktes av kvinnliga läkare eller kvinnlig sjukvårdspersonal när de söker sjukvård. De flesta muslimska kvinnor drar sig för att söka vård, p.g.a. bristen på kvinnliga läkare, vilket ofta leder till att deras sjukdomstillstånd förvärras. Även vid förlossning föredrar muslimska kvinnor kvinnlig personal samt en kvinnlig tolk. Liksom tidigare nämnts, ska de ha tillgång till halalmat.

Citat:
Muslimska män

För de enskilda muslimerna kan det exempelvis finnas praktiska svårigheter med att genomföra den dagliga bönen, pga. Fastlagda arbetstider. Därför önskar vi att arbetsplatserna tillhandahåller särskilda platser för att utföra bön.
Det är mycket viktigt att arbetsgivaren har förståelse för att muslimen vill uppfylla sina plikter mot sin Skapare, likaväl som han uppfyller sina arbetsuppgifter. Det är svårt för muslimerna att vid begäran få ledigt för att fira de islamiska högtiderna. En del arbetsgivare vägrar att lyssna på en sådan begäran. De vägrar t.o.m. att ge några timmar tjänstledigt åt dem som vill gå till gudstjänsten på fredagarna, vilken måste äga rum i moskén.

Islamiska.org, Sverige –  Man  kan sige  ditten og datten om ovenstående. Jeg har lidt travlt, så jeg vil  nøjes med at kalde det en dårligt  forklædt krigserklæring mod Sverige, et angreb på centrale svenske  dogmer. Fremtiden har et spørgsnål til Sverige :  vil jeg underkaste mig dette,  eller vil jeg forsvare mig med de midler  der kræves ? Så enkelt  vil det uvægerligt  blive.   Jeg finder yderligere belæg for krigserklæringen i disse ord fra reformmuslimen Linda Ahmad. Fra et  helt  frisk Frontpage Interview:

So how did you come to be involved in Muslims Against Sharia?

Ahmed: The reason I got involved in MASH is because I wanted to do something about the radicalization of the Muslim population in Sweden, which leads to disintegration of Swedish society. The mentality of “I am a Muslim who happens to live in Sweden” seems to prevail over “I am a Swede who practices Islam.”

With one of the highest percentages of Muslims in Europe and very liberal immigration policies, Sweden is becoming one of the primary destinations for economic refugees from Islamic countries. While most of the new Muslim immigrants are not Islamists, upon arrival in Sweden, they fall under influence of radical imams who control the majority of Swedish mosques and Islamic cultural centers.

Thus, radicalization of Swedish Muslims is proceeding at an increasingly alarming rate. I believe that majority of Swedish Muslim want to live in an Islamic state governed by Sharia rather than in a democracy governed by a secular government. But if you want to live under Sharia, go to Saudi Arabia or Iran; do not attempt to change my home country.

FP: What sense does it make for Western nations like Sweden to allow in immigrants who hate freedom and want to set a totalitarian system? What do you think the West should do about this as a matter of policy?

Ahmed: Absolutely none whatsoever. Any person from a country where a substantial part of the population is pro-Sharia should not be allowed in the West, not only as an immigrant, but even as a visitor with a few exceptions, i.e., political asylum or as a diplomat etc.

A person claiming political asylum should be thoroughly screened and evaluated and if accepted, accepted on probationary basis long enough to establish his/her loyalty.  Every illegal immigrant should be immediately kicked out    Stop Honourcide

En god ven er  netop hjemkommet  fra Stockholm.  Det er  byens rådhus i forgrunden.  (foto H.S.)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

WordPress kommentarer (12)


Johansen

Posted: 24 juli 2008 - 09:08 - Svar

Det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg læser alle disse vanvittige islamiske særkrav fra Islamiska.org.
Uforskammede og udannede krav om kvindelige læger til muslimske kvinder, særrum til bøn på arbejdspladser, undervisning i islam for muslimske skoleelever.
Et komplet udtænkt islamisk apartheidsystem, som segregerer de “rettro” fra de “vantro”, de “rene” skal have særbehandling på bekostning af de “urene” og det retfærdiggøres med, at muslimer er en minoritet (læs OFRE). Hvor er det uhyggeligt.

De bogstavtro muslimer, som plager om denne særbehandling burde hurtigst muligt hjælpes ud af vore sekulære, moderne vestlige samfund og tilbage til middelalderen.
Alle er bedre tjent med, at de bogstavtro befinder sig blandt ligesindede, hvor de er i flertal og kan gennemtrumfe det ækle apartheidsystem.
Giver man efter for plagerierne om særbehandling, så ender man i en afpresningsspiral. Det er ligesom med børn, der plager om slik i køen i supermarkedet. Giver man efter og bøjer sig, så er det skruen uden ende.

Janne

Posted: 24 juli 2008 - 11:22 - Svar

“Här borde myndigheterna skydda den islamiska minoriteten via lagar, speciellt när det gäller äktenskap, skilsmässor, testamente och vårdnad av barn.”

Hvis de ønsker disse særrettigheder og den særstatus så synes jeg at de skal rejse tilbage til lande der praktiserer disse normer. De skal holde sig fra at lave nordiske lande om til intolerante apartheidsamfund der svarer til den der forekom i Sydafrika.

Janne

Posted: 24 juli 2008 - 11:24 - Svar

Det ligner mere og mere at islam er en politisk religion.

Johansen

Posted: 24 juli 2008 - 11:31 - Svar

Islam er politik med en religiøs overfrakke.
Kritiserer man politikken/ideologien, så hyles der op om sårene religiøse følelser jfr. overfrakken.
Man kan vel egentlig sammenligne islam med den trojanske hest?!

Islam/bogstavtro muslimer ynder at fremstille sig selv som “Fredens religion”.Inde under dette skønmaleri finder man imidlertid et menneskefjendsk og stærkt politiserende system med en dertilhørende barbarisk gudgiven lov, shariaen.

JensH

Posted: 24 juli 2008 - 12:11 - Svar

@Steen

Så er Migrationsminister Tobias Billström igen-igen på banen med et krav om, at de øvrige EU-lande skal tage flere flygtninge fra Irak. Han nævner der er 5 millioner på flugt fra volden i Irak, og at 2,5 million befinder sig udenfor Irak, og det er dem EU skal modtage:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=807686

Det virker ikke helt som om Migrationsminister Tobias Billström har fattet, at i langt de fleste EU-lande drejer det sig mere om hvordan man undgår mere indvandring fra dysfunktionelle del af verden. Eller også ønsker Billström simpelthen, at de øvrige EU-lande kommer og redder ham fra at skulle tage en debat og træffe nogle beslutninger som ikke helt passser ind i de høje ‘moralske standarder’ den Svenske elite har påtvunget Sverige.

steen

Posted: 24 juli 2008 - 13:14 - Svar

@ siger han ikke det han har sagt i to år ? Se forresten Camre – jeg ved ikke hvor det er sakset fra. Mængden af rumænske tiggere i Københavns centrum, er blevet en skændsel. Da det fattige Portugal blev optaget, væltede det da ikke ind med gadebetlere………….

Postat av: Skånepåg Tänkvärt från Danmark. Släpp även in Turkiet så tar både kosingen och hela EU-eländet slut fortare:

“Dansk Folkepartis europaparlamentariker Mogens Camre kræver nu, at den danske regering indfører visumtvang over for bulgarere og rumænere.

– Det er forkasteligt, at EU-Kommissionen først nu lukker for en del af pengestrømmen til Bulgarien og nøjes med at give Rumænien en advarsel. Det har længe været åbenlyst, at EU´s skatteyderes uhyre store støttemidler til de to lande er udenfor enhver rimelig kontrol. Kommissionen har hverken indsigt eller teknisk kapacitet til at styre den massive økonomiske støtte, som i betydeligt omfang går direkte i kriminelle lommer, vel at mærke kriminelle, som sidder i toppen af disse lande, siger Mogens Camre.

Mogens Camre mener, at optagelsen af Bulgarien og Rumænien var en fejltagelse.

– Bulgarien og Rumænien burde ikke være optaget i EU før landene havde styr på deres offentlige administration, deres retsvæsen og politi. Man kan ikke indlemme lovløse, fattige lande i EU uden at det går galt. Nu rammes andre EU-landes borgere af, at disse fattige landes kriminelle flytter deres aktivitet til hele EU, hvor åbne grænser giver fri adgang for alle. Der er således høj kriminalitet både i toppen og bunden af disse lande, siger Mogens Camre.

Mogens Camre vil nu have regeringen til at gribe ind.

– Den danske regering må holde op med bare at rette ind efter de ofte absurde beslutninger, som de store lande gennemtvinger i EU. Vi må stille et krav om visum til bulgarere og rumænere, som ønsker indrejse i EU, indtil de to lande har styr på deres samfund. Vi må holde op med at affinde os med at EU eksperimenterer både med europæernes sikkerhed og europæernes penge, siger Mogens Camre.”

Antifascisten

Posted: 24 juli 2008 - 13:53 - Svar

Halvmånen er nu ikke usædvanlig. Den indgår også i Århus’ byvåben og mange andre steder.

Johansen

Posted: 24 juli 2008 - 14:08 - Svar

Steen

Det er formentlig sakset fra Dansk Folkepartis hjemmeside.
Det er én af deres pressemeddelelser i dag:

http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Krav_om_visum_til_bulgarere_og_rum%E6 nere.asp

steen

Posted: 24 juli 2008 - 14:54 - Svar

Antifascist: sandt nok, men det er toppen af Södermalmmoskén på Medborgerplatsen, såvidt jeg kender motivet fra andre fotos. Nordens største. Endnu.

http://farm1.static.flickr.com/48/132960904_7fe1def81b.jpg?v=0

JensH

Posted: 24 juli 2008 - 16:19 - Svar

@Steen

“siger han ikke det han har sagt i to år ?”

Jo, men siger det ikke også noget om, at den Svenske regering ikke for alvor har tænkt at stramme gevaldigt op. De har tilsyneladende i sinde at gå linen ud, og så kunne man selvfølgelig sige; “Og hva’ så , det er deres sag”, men det er jo bare det det ikke er. Det kommer uundgåligt til også at få en effekt her i Danmark.

Sverige er som den øvrige vestlige verden på vej ind i en recession, og Sverige har påtaget sig en enorm forsørgerbyrde. I sidste ende kan de Svenske politikere ikke tale sig fra problemerne, eller bare nøjes med at skære ned i ældresektoren, sundhedssektoren ect. På et eller andet tidspunkt kommer de til overførselsindkomsterne, og hvad sker der så??? Når den Svenske kasse er tom, vil deres ‘indvandrere’ så ikke søge mod de (fyldte) kasser i Danmark??? Og kan vi forhindre dem i det, eller vil EU tvinge os??

Vivi Andersen

Posted: 24 juli 2008 - 19:18 - Svar

JensH

Et meget interessant spørgsmål som vel kan besvares ud fra EUs regler om arbejdsmarkedets frie bevægelighed ?

Og endnu een grund til at beholde i hvert fald retsforbeholdene ?

Det er også interessant som Islams Rettroende får mere og mere mod på at åbenlyst fremlægge deres krav om, at de Vestlige indvandrere lande skal rette ind efter Islam regler.

Hvor mange flere vognstænger skal der vinkes med før Kafir forstår at det ER den 3. Jihad vi er involveret i ?

Islam har forlængst erklæret Dar al-Harb krig.

Faktisk er denne krig lige så gammel som de Sura der omtaler Jihad, mod Vantro lande, og at det til enhver tid er alle muslimers pligt at medvirke i Jihad indtil det øjeblik, hvor Islams banner vejer over den hele klode.

Enten er de Vestlige ledere og meningsdannere totalt uvidende om Islam eller de er bevidst ignorante.

Jeg tror det sidste .

Og så kan man stille sig selv spørgsmålet, hvordan det kan være ?

JensH

Posted: 24 juli 2008 - 20:51 - Svar

@Vivi Andersen

“Enten er de Vestlige ledere og meningsdannere totalt uvidende om Islam eller de er bevidst ignorante.”

Eller osse forstod de islams natur for sent, d.v.s. da de havde ‘importeret’ millioner af dem til Europa, og nu er de nødt til at køre linen ud. De kan ikke gå til vælgerne og fortælle dem de har lavet en historisk fejl som er irreversibel.

Dertil kommer, at denne vanvittige indvandring íkke har fundet sted ‘over night’, men er forgået over de sidste 40 år. Det er først nu muslimerne er blevet så mange, at den brede middelklasse også er begyndt at mærke de negative konsekvenser. Først var det kun underklassen/lavere middelklasse som fik kulturberigelsen at føle, eftersom det var i deres kvarterer de ‘uintegrerbare’ flyttede ind. De bedre stillede (store) vælgergrupper vil grundet den demografiske udvikling også få deres andel af ‘mangfoldighedens’ glæder.

Leave a Comment

Facebook kommentarer (12)