3
aug
Seneste opdatering: 4/4-18 kl. 1810
41 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Interview: Margrethe Vestager, Politiken 24.04.2005

Ifølge de radikales uddannelsesordfører, Margrethe Vestager , er det op til det offentlige at sørge for en bedre fordeling af tosprogede elever i folkeskolen. Det må aldrig blive en opgave for den enkelte hvide familie.

Politiken: Hvorfor går dine børn ikke på den lokale folkeskole, Amager Fælled Skole?
Margrethe Vestager : »Fordi den er så stor«. *

Politiken
: Har det også noget at gøre med, at det er en folkeskole med sociale problemer og mange tosprogede elever – knap 60 procent.
Margrethe Vestager
: »Det har ikke haft nogen betydning i forhold til vores skolevalg. Vi valgte ud fra skolestørrelsen, og fordi Den Classenske Legatskole (knap 15 procent tosprogede, red.) ligger godt i forhold til Christiansborg«.
Politiken
: Synes du, det er en god ide, at der findes folkeskoler, hvor over 80 procent af eleverne er tosprogede?
Margrethe Vestager
: »Det kommer an på skolen. Nogle skoler formår ikke at sørge for, at man har en skolekultur, der gør, at det er en god skole. Andre steder bliver andelen af tosprogede ikke noget problem i forhold til det faglige niveau eller omgangstonen«.
Politiken:
Men synes du ikke, at der er tilstrækkeligt med problemer til at slå fast, at en massiv koncentration af tosprogede på enkelte folkeskoler ikke er nogen god ide?
Margrethe Vestager
: »Det ville være ideelt, hvis alle skoler havde en blanding af elever – både i Hellerup, Gentofte, Amager, Ishøj og Vestjylland, hvor jeg kommer fra. Men sådan som boligpolitikken er i Danmark, bliver det nok ikke tilfældet nogensinde«.
Politiken:
Så for dig at se kan der ikke rigtig gøres noget ved, at nogle folkeskoler har mange tosprogede elever og andre næsten ingen?
Margrethe Vestager :
»Det synes jeg, at der skal. Og jeg tror, der kan gøres ganske meget for at lave om på det. Men forudsætningen er, at kommunen tager ansvar for sin samlede skolestruktur og skoleudvikling … Det kan også være nødvendigt at rive skoler ned og begynde forfra andre steder, hvis skolekulturen er blevet helt forpestet af dårligt klima. Samtidig må man se på undervisningens indhold, og hvordan undervisningen bliver bedre. Det er en illusion at tro, at skolen automatisk bliver bedre, hvis der er færre tosprogede«.
Politiken:
K an danske forældre gøre mere ved at vælge en folkeskole med mange tosprogede elever frem for at sende dem i privatskoler eller hvide folkeskoler?
Margrethe Vestager
: »Jeg har noget imod, at man privatiserer ansvaret – at nu må du også være lidt altruistisk og sende dit barn ind i den og den skole. Det her er en fælles opgave …«.
Politiken:
Men hvis ingen vil gå foran, hvordan skal det så ændre sig?
Margrethe Vestager
: »Det er et spørgsmål om politisk lederskab. Vil kommunen tage på sig, at det her skal være på en anderledes måde? Ellers kan man fra politisk side blive ved med at fralægge sig ansvaret og sige, det er også bare de uansvarlige forældre«.
Politiken:
Så du mener ikke, at det er forældrenes ansvar?
Margrethe Vestager
: »Det er også forældrenes ansvar, men man kan ikke privatisere opgaven … Hvis ikke forældrene oplever, at de bliver mødt i forhold til deres bekymringer og den undervisning, deres børn skal have, så kan man ikke forvente, at de gerne vil have deres børn i den skole. Vi vil alle det bedste for vores børn, uanset hvilken baggrund vi har«.
Politiken:
Ville du personlig sende dine børn i en skole, hvor der var 85 procent tosprogede?
Margrethe Vestager
: »Det kommer helt an på skolen«.
Politiken:
Hvis det nu var Hillerødgades Skole (94 procent tosprogede) eller Amager Fælled Skole (56 procent)?
Margrethe Vestager
: »Jeg kender ikke de skoler, fordi jeg ikke har overvejet at sende mine børn i dem … Men det her er ikke en diskussion om mit personlige valg. Hvis du vil gøre det til en diskussion om mit personlige skolevalg, så slutter diskussionen her … Det her drejer sig om, at der tages politisk lederskab i forhold til processen …«.
Politiken: Men begynder politisk lederskab ikke også med ens egne personlige valg?
Margrethe Vestager
: »Jo, men det er ikke mine personlige valg, der er til diskussion. Jeg synes ikke på nogen måde, at man skal sige til forældre, at de skal gå ud i politiske eksperimenter med deres børn … Det handler ikke om tosprogsprocenten, men om skolens kvalitet, om opbakning til skolen og forældrenes opbakning.
Politiken:
Men status er, at der rundt omkring i landet ligger nogle folkeskoler med massive sociale og faglige problemer og 85 procent tosprogede. I forhold til nogle af dem virker det nærmest, som om kommunen har opgivet dem.
Margrethe Vestager
: »Det kan du som forældre ikke gøre noget ved. Det tror jeg ikke på. Du kan ikke som ene forælder træffe det valg, at nu vil jeg med mit barn som redskab ændre en skole«.
Politiken:
Men på Nørrebro i København findes der forældre, som har samlet sig i netværk og sagt, at det kan ikke være rigtigt, at vi ikke tør have vores børn i den lokale folkeskole?
Margrethe Vestager
: »Men de gør det netop til et fælles anliggende og dermed et offentligt anliggende. Det er hele pointen i, at vi driver skoler som et fælles projekt. Hvis en skole er opgivet af forældre, lærere, ledelsen og kommunen, så har vi en skandale. Så kan der måske ikke skabes en skoleånd, og man må gå til yderligheder og rive skolen ned og begynde forfra et andet sted«.
Politiken
: Men tror du ikke, at mange danske forældre vil have en tendens til at fravælge de tosprogede skoler, uanset hvor god undervisningen er?
Margrethe Vestager
: »Der er meget få cases , hvor en skole vurderes at være fremragende for sin pædagogik, resultater og omgangsform, og som også har en andel af tosprogede på 85 procent. Jeg kender ikke nogen eksempler«.
Politiken
: De fleste er enige om, at integration af udlændinge er samfundets største problem. Men hvis alle siger, at vi er tilhængere af integration, så længe det ikke berører os selv personlig, hvordan skal det så blive bedre. Skal det kun være et anliggende for det offentlige?
Margrethe Vestager
: »Du hopper med begge ben ud i, at det offentlige er fjernt fra os. En serviceorganisation, som skal løse vores problemer. De lokalpolitikere, som vi snart vælger i København, Århus og Ølgod, er vores repræsentanter, som er forpligtet til at tage politisk lederskab. Hvis ikke de gør det, privatiserer man ansvaret for den gode skoleudvikling. Integrationen fungerer ikke ved, at man ofrer det, du synes er det bedste for dine børn, på integrationens alter. Så får du nogle helt andre reaktioner. I stedet for at tvinge en anden fordeling af børn igennem må man fokusere på, hvordan skolen bliver bedre. Der er ingen hurtige genveje«.

»Forældre skal ikke ud i politiske eksperimenter med deres børn« Interview: Margrethe Vestager

Den Classenske Legatskole, knap 15 procent tosprogede

ligger godt i forhold til Christiansborg«. Her skal jeg som fhv taxi chauffør i forrige århundrede lige tilføje, at Vestager for at komme til den skole i Vester Voldgade, skal køre forbi Christiansborg og tilbage igen. Altså en omvej. -men hele interviewet er en lang omvej udenom det faktum, at Vestager og hendes parti, er en hyklere i en vægtklasse de næsten har helt for sig selv.

* Hvad angår elevtallet er hun svært sensitiv . Hendes nærmeste folkeskole Amager Fælled Skole på Sundhomsvej 2, har 535 elever. Den Classenske Legatskole 466 – 69 færre!)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Emeritus

Posted: 3 august 2008 - 09:29 - Svar

Det siger sig selv, at fætter-kusine ægteskaber fra enhver lægelig og samfundsmæssig synsvinkel bør undgås.
Udover den terrorreligion, muslimer så inderligt har med i rygsækken, er den genetiske forkvakling af dem et af hovedproblemerne for Danmark. Hvorfor har vore politikere kritikløst tilladt, at vi inden årets udgang har modtaget 400.000 mennesker fra muslimske områder.

Selv om disse menneskers genetiske substans kun langsomt trænger ud i den danske befolkning som sådan og skader os, vil det ske. Deres handikap skubber til gengæld den befolkning til side, som financierer politi, fængselsvæsen og sundhedssystem. Da disse notorisk svagt udrustede samtidig får mange børn, vokser problemet eksponentielt. Eftersom Christiansborg intet foretager sig og tillader en ubrudt strøm af mennesker fra disse national-uproduktive egne af kloden, føjer folketinget konstant spot til skade.

Nu læser jeg i JP det-går -den-rigtige-vej artikler, om forsvar for de stramme danske familiesammenføringer, om tolke, der gerne vil rejse hjem osv.. Varm luft. Reglerne er tomme, for man hæmmer ingenting.

Ingen fortæller mig, hvor de 17.828 indvandrere fra ikke-vestlige lande i 2007 faktisk kom fra. Hvilken religion, de medbragte. Hvor mange fætter-kusine ægteskaber, de repræsenterer. Hvor store sundhedsudgifter vi kan forvente i den anledning i årene fremover, hvor mange indsatte i vore fængsler, om der er deciderede syge, eller fundamentalister iblandt og hvor mange, der er asylansøgere med blod på hænderne. Hvem finder først ud af det – år for år?
Intet af alt dette berøres imidlertid, det forties. Men almindelig hovedregning siger mig, at 17.828 i løbet af tolv år bliver til 213.936 uintegrerede personer plus de genetisk forkvaklede børn, de føder i perioden. Læg dem til de 400.000 vi har i forvejen.
Hvem siger, det er holdbart? – Politikerne? – De tier og lader det ske.

Med venlig hilsen
Emeritus.

PerH

Posted: 3 august 2008 - 10:14 - Svar

Det er besynderligt, at de borgerlige partier ikke har foreslået, at fætter-kusineægteskaber skal forbydes. Endnu et område, hvor Anders Fup og den dumme justitsblondine har glimret ved deres tvshed.

Anonym

Posted: 3 august 2008 - 10:34 - Svar

Nu tror jeg altså ikke på at islam ligger i generne….

Når det er sagt, må man erkende at der er en vældig overrepræsentation af misdannede børn af fætter-kusine ægteskaber. Hvad man ofte glemmer i den forbindelse er at forældrenes forældre også var fætter og kusine, og deres forældre igen, hvilket selfølgelig genetisk set gør at fætter og kusine i de familier mere er at betragte som søskende. Og deres forældre ligeså, gennem flere generationer.
Og så er det man har problemer.

Et enkelt fætter-kusine ægteskab i en slægt er naturligvis ikke noget problem, men generationers fætter-kusine ægteskaber er.

falkeøje

Posted: 3 august 2008 - 11:17 - Svar

Der er nu givet grønt lys for, at Danmark fyldes med mentalt forstyrrede børn, der hele livet igennem vil være en belastning for det offentlige.

Endnu et eksempel på politikernes idioti.

falkeøje

PerH

Posted: 3 august 2008 - 12:09 - Svar

Jeg fandt dette § 20 spørgsmål rettet til justitsblondinen:
http://www.folketinget.dk/Samling/20012/spor_sv/S1020.htm
Jeg hæftede mig især ved denne passage:
“Reglerne om ægteskab mellem beslægtede hviler på en afvejning af forskellige hensyn, herunder navnlig hensynet til ikke at indskrænke den personlige frihed
unødigt, hensynet til beskyttelse af familielivet og arvebiologiske (eugeniske) hensyn, dvs. hensynet til at begrænse forekomsten af arvelige lidelser
i befolkningen.”
Bemærk hvordan gåsen blot efterplaprer menneskerettighedsdiskursens påbud om “afvejning af forskellige hensyn” uden konkret at forholdde sig til de moralske implikationer i at anerkende enavl som familiestruktur.
En konservativ justitsminister, der helt forbigår klassiske moralnormer og istedet holder sig til arvebiologiske påvirkninger er ganske enkelt uduelig og principløs.
“Der har tidligere også været lagt betydelig vægt på, om slægtskabsforbindelse mellem ægtefæller måtte anses for at stride mod religiøse bud, jf. Viggo Bentzon,
Den Danske Familieret, 1910, side 45ff.

Spørgsmålet om ægteskab mellem fætre og kusiner er bl.a. blevet overvejet i forarbejderne til den tidligere ægteskabslov, jf. Ægteskabskommissionens Udkast
til lov om Ægteskabs indgaaelse og Opløsning med tilhørende Bemærkninger, side 81:

»Derimod har man fundet, at det vilde være for stærkt et Indgreb i den bestaaende Frihed ogsaa at forbyde Ægteskab mellem Fætter og Kusine, selvom der i
de aller fleste Tilfælde vilde kunne gives Dispensation. Nødvendigheden af at skaffe denne vilde allerede være for stor en Byrde at paalægge Brudefolkene.
Snarere kunne man udstrække det dispensable Forbud til Dobbeltfætter og Dobbeltkusine, men ej heller hertil findes der tilstrækkelig Grund.«

Ægteskabsloven indeholder ikke i dag regler om ægteskabsforbud, der alene hviler på arvebiologiske hensyn. Der gælder således ikke noget forbud mod, at
personer med arvelige sygdomme indgår ægteskab. Ved lov nr. 209 af 5. april 1989 blev en regel om, at den, der er sindssyg eller åndssvag, skal have tilladelse
til at indgå ægteskab, ophævet.

Det har i en række sagkyndige betænkninger om den nuværende ægteskabslov været lagt til grund, at arvebiologiske hensyn ikke er tilstrækkelige til at begrunde
ægteskabsforbud, jf. navnlig betænkning 263/1960, side 16ff, betænkning 658/1972, side 19, samt betænkning 691/1973, side 13-14.”

Så justitsministeren refererer til gammel litteratur fra 1910, betænkninger fra 1960 og 1973 om ægteskabsloven men undlader også her at forholde sig til samfundsudviklingen og nyere litteratur, og kommer derved helt forudsigeligt frem til, at der ikke er grund til at lovgive.

“Jeg finder på den anførte baggrund, at der ikke er grundlag for at forbyde ægteskaber mellem fætre og kusiner.”
Hvis kvindemennesket nu var blot nogenlunde begavet, kunne hun have overvejet – ja blot overvejet — at samfundet kan have utallige grunde til at ønske at undertrykke den særlige præmoderne familiestruktur, hvori fætter kusine ægteskaber indgår som selvforstærkende insularitet.
“Et sådant forbud måtte i givet fald være generelt og ville formentlig under alle omstændigheder skulle forsynes med en række undtagelser, f.eks. i tilfælde
hvor parret allerede har eller venter børn.”
Ja så vi skal ikke forbyde, fordi et forbud må vmå forsynes med undtagelser. Så folk skal bare enavle børn,og bagefter have amnesti, hvorved selve grundtanken med forbuddet ophæves.
Det er afgjort en interessant konservativ ånd, der for tiden besjæler justitsministeriet.
Samme justitsminister har i Politiken gjort rede for, at hun ville modsætte sig et britisk forslag om at ophæve EMK’s forbud mod udvisning af terrorister til tortur.
Og så sent som i år har hun på klassisk rød stue måde argumenteret for, at våbenloven skal strammes uden specifikt sigte på den asociale adfærd, uden hvilken våben ville være unødvendige.

Bananen

Posted: 3 august 2008 - 13:20 - Svar

Abu Labans ene datter er angiveligt mentalt handicappet.

Måske skyldes det et fætter-kusine-ægteskab?

Imamen fra Gellerup, der tordnede mod utilslørede kvinder og kaldte dem Satans instrument, har en nyresyg søn.

steen

Posted: 3 august 2008 - 15:52 - Svar

@PerH : Jeg mener det er helt utilstedeligt at pålægge Danmark sådanne udgifter. Til handikkappede voksne alene, går der 20 mia kroner i 2005. Jeg har ikke kunnet finde tal som angår børn. Det er MEGET dyrt.

http://www.social.dk/talogsatser/Statistik2007/handicappedeogsindslide nde.html

Jeg har set én handikapklub for unge (1980) skyde knopper til til fem (5) afdelinger i dag. Og jeg har set med egne øjne, hvem der fylder dem op.

monse

Posted: 3 august 2008 - 18:14 - Svar

De tal der nævnes i kilderne ovenfor for den forøgede risiko for medfødte sygdomme eller misdannelser hos børn i fætter-kusine ægteskaber:

“af litteraturen fremgår det, at konsangvine par har en forøget risiko for at få børn med medfødte misdannelser. Risikoen for føtale misdannelser er forhøjet 2-2 1/2 gange i forhold til baggrundsrisikoen, som i Danmark er på ca. 3%.”

eller 2-4 gange forhøjet ifølge artiklen i Ugeskrift for Læger 2003,

gælder for et fætter-kusine par hvorom der ikke foreligger nogen oplysning om evt. allerede eksisterende medfødt sygdom eller misdannelse i familien. Hvis der foreligger en sådan oplysning stiger risikoen betydeligt, i nogle tilfælde dramatisk. Se f.eks. Sundhedsstyrelsens rapport fra 2003 om Fosterdiagnostik og Risikovurdering.

Man må formode (jeg kender ikke tallene, der findes sikker nogle), at forekomsten af medfødte sygdomme og misdannelser generelt er højere i mellemøstlige familier, hvor indavl er praktiseret i generationer, men hvor valide er de oplysninger, som de danske sundhedsmyndigheder kan få i de enkelte tilfælde?

Ud over de negative samfundsmæssige og sociale aspekter ved fætter-kusine (tvangs-)ægteskaber blandt indvandrende muslimer i Danmark er det negative sundhedsmæssige aspekt formentlig langt mere alvorligt end de 2-4% antyder – selvom dette i sig selv er alvorligt nok, når man sammenligner med andre risikofaktorer så som kvinden alder, stråleeksposition, etc, hvor sundhedsvæsnet jo i forvejen har iværksat en række kostbare forebyggende foranstaltninger.

JensH

Posted: 3 august 2008 - 19:11 - Svar

Mauricio Rojas’ ‘afsløringer’ passer jeg godt med de samme forhold, som gør sig gældende herhjemme. Allerede i 2004 kunne Rigsstatistiker Jan Plovsing i en kronik i Berlingske Tidende ‘afsløre’, at selv når man tog højde for socioøkonomiske forhold var ikke-vestlige indvandrere massivt overrepræsenterede i kriminalstastikkerne:

http://www.berlingske.dk/article/20041212/dineord/112120313/

Emeritus

Posted: 3 august 2008 - 20:02 - Svar

Til Anonymos.
Hvad i alverden forestiller du dig, at vi skal tro om din debatkultur efter din arrogante bemærkning om, at du ikke tror, Islam ligger i generne?
Ligger indre-mission, Jehovas Vidner, Moon-bevægelsen, kommunisme eller nazisme i generne? -Nej, vel. Men vi har hørt om indoktrinering og hjernevask, har vi ikke? Vi har oplevet to menneskefjendske totalitære systemer for fuldt udtræk i det tyvende århundrede. Eller det er du ikke rigtigt sikker på?
Besind dig i tide og stol på, at det tredje menneskefjendske system er på vej med eller uden dårlige gener. Hvis du hentyder til min tekst, er det hus forbi. Min bekymring går både på primitive traditioner fra forhistorisk tid og på Islam, som behersker 1,3 mia. menneskers sind og tankegang. Der er hovedsageligt tale om uvidende masser, deriblandt store samfund – og Islam hersker gennem hjernevask, indoktrinering, trusler, frygt, lemlæstelser og henrettelser og æreløse mmord i familien, hele terrorrepertoiret for fuldt udtræk. Noget, som meget forståeligt gør, at muslimer sjældent tør eller vil forlade denne terrorbevægelse, men gør alt for at please de farlige, psykiske understrømme, som er Islams kulturelle uvæsen.
Emeritus.

LFPC

Posted: 3 august 2008 - 20:55 - Svar

“med eller uden dårlige gener”

En af de allerstørste frustrationer i debatten for mig er hvordan det er plat umuligt at få vores opponenter til at fastholde fokus. Eks. ‘der er også danskere der begår kriminalitet’ (skulle det være en trøst?), eller den gamle socio-økonomiske canard (læger, ingeniører som terrorister? … og igen, skulle det være nogen grund til at lukke tredjeverdensborgere ind: Bare rolig, de overfalder jer fordi de kommer fra fattige kår, ikke fordi religionen fortæller dem det), krigstraumer (som nu åbenbart nedarves i flere led), eller der forsøges bortrelativiseringer med henvisning til at vores forfædre også gik med knive (autentisk!), eller at vores religion også har måttet gennemgå en udvikling, islam er ung sammenlignet med kristendommen, osv.

Apologeterne mangler ikke kreativitet med hensyn til at finde nye grunde til hvorfor vi skal døje med problemer fra den tredje verdens fødselsoverskud.

Men uanset om årsagen til det seneste gaderøveri skal findes i Koranen 9:29 eller i lille Hassans skæve ben, så er det et ubestrideligt faktum, at et fantastisk effektivt screeningskriterium inden vi havde lukket Hassans pukkelryggede familie ind i landet ville have været det religiøse tilhørsforhold. Ønsker vi at sætte vores egen sikkerhed over alle andre hensyn? Ja/nej? Skal vi derfor screene og diskriminere ud fra historiske og samtidige erfaringer? Ja/nej? Hvis svaret havde været ja i begge tilfælde, ville ideologisk/religiøst tilhørsforhold, in casu islam, have været udslagsgivende. Men problemet er jo, at vores egen sikkerhed ikke kommer først, og at ingen ville så meget som vove at foreslå diskrimination og screening.

steen

Posted: 3 august 2008 - 21:07 - Svar

@monse: Du må ha ret. Jeg har overset at det er gennemsnitstal. Tak.

steen

Posted: 3 august 2008 - 21:28 - Svar

Jens : Ups, den var fra 2005 – drømte ikke om at Hodja havde tre år gamle “nyheder”.

monse

Posted: 3 august 2008 - 21:39 - Svar

Rettelse: “mere alvorligt end de 200-400% antyder”

PerH

Posted: 3 august 2008 - 21:45 - Svar

@LFPC
Jeg forstår ikke helt, hvorfor du nævner screening. Vi har tidligere diskuteret det over på uriasposten og nåede så vidt jeg husker frem til teorien om den kritiske masse muslimer i ethvert samfund.
Har du hørt om skismaet mellem Lawrence Auster og Robert Spencer om muligheder og omkostninger ved screening af ekstremistiske muslimer og det definitionsproblem en sådan proces pålægger nationen?
Forslaget om screening er intellektuelt svagt, fordi det forudsætter, at der er en stor masse fredelige og nonsubversive muslimer, somvi ikke skal frygte noget fra, og et stadigt lille mindretal af aktive jihadsympatisører. Det er bedre end påstanden om fredens religion, men det er stadig ikke godt nok.

JensH

Posted: 3 august 2008 - 21:50 - Svar

@Steen

“Jens : Ups, den var fra 2005 – drømte ikke om at Hodja havde tre år gamle “nyheder”.”

Hvad er fra 2005 ??

monse

Posted: 3 august 2008 - 21:51 - Svar

Steen, jeg er helt med på at procenter er en svær ting, især procenter af procenter, som du ser jeg selv havde lidt problemer med.
Husker iøvrigt en gammel vits om en mand, der dumpede i regning i skolen. Han blev siden fabrikant og lavede plastikspande. Han lavede dem for 6 kr og solgte dem for 10 kr pr stk, og levede fint af de 4% 🙂

Emeritus

Posted: 3 august 2008 - 22:00 - Svar

Jeg er naturligvis ganske enig med LFPC.
Det handler slet ikke om, hvordan Verden burde være og leve i drømmerier om en bedre verden.
Det handler mere end nogen sinde om at erkende, hvordan Verden faktisk er – og at nogen har modet til at tage de nødvendige forholdsregler i tide.
Med venlig hilsen
Emeritus.

Johansen

Posted: 3 august 2008 - 22:05 - Svar

Ang. førmoderne loyaliteter

..og islam kommer før familien.

PerH

Posted: 3 august 2008 - 22:07 - Svar

Den eneste effektive løsning er et totalforbud mod indvandring fra muslimske lande. Screening af dårlige eller gode muslimer er ligemeget, da selv passive muslimer lige pludselig kan udvikle risiko sudden jihad syndrome. Selv hvis de “kun” er almindeligt kriminelle, er der ingen mening i screening af muslimer, da screening forudsætter, at vi kan og bør påtage os omkostningerne for at sortere mellem de skadelige og de uskadelige.
Prisen er uacceptabelt høj, så ærlighed om at muslimer ikke er velkommenher i vesten er eneste eksklusionskriterium. Men da man ikke kan bevise, hvem der er muslim, må man vel blot kategorisk forbyde al indvandring fra muslimske lande.

LFPC

Posted: 3 august 2008 - 22:32 - Svar

“Den eneste effektive løsning er et totalforbud mod indvandring fra muslimske lande. Screening af dårlige eller gode muslimer er ligemeget, da selv passive muslimer lige pludselig kan udvikle risiko sudden jihad syndrome”.

Helt enig, og det var også det jeg ville sige med screening: Muslim eller ikke muslim, ikke håbløse forsøg på at skelne.

Vi kunne sætte os på en af disse hersens ‘dialogbænke’ med vores opponenter herfra og til Dommedag, men vi ville aldrig kunne gøre pointer som den om kritisk masse forståelig for dem. Forskellene mellem dem og os er i deres essens, at vi tager udgangspunkt i konsekvenser på det kollektive plan (tilstedeværelsen af islam i et samfund forårsager problemer i takt med at denne andel vokser, det viser al empiri), mens vores modstandere ser muslimer som en gruppe af individer, hver med deres positive eller negative træk. Den kollektive dimension mangler 100% i deres pludreargumentation, kan jeg roligt konkludere.

Janne

Posted: 3 august 2008 - 22:34 - Svar

Vedr. dialogbænke og den hjemmeside hvorpå reklamen for samme findes, så er det tydeligt at Københavns Kommune sammen med forbud mod oksekød og kyllingekød der ikke er halal slagtet (i kommunens skoler) i stor stil producerer forkastelseskultur. Dansk kultur og tradition er ganske langsomt ved at blive en paria kultur – en subkultur – i København.

LFPC

Posted: 3 august 2008 - 22:34 - Svar

Jeg er først her de seneste par dage blevet opmærksom på striden mellem Spencer og Auster (via GoV). Vil kigge på dit link snarest.

Johansen

Posted: 3 august 2008 - 22:53 - Svar

PerH

“Men da man ikke kan bevise, hvem der er muslim, må man vel blot kategorisk forbyde al indvandring fra muslimske lande.”

Det synspunkt er jeg ikke enig i.

Jeg synes ikke, at vi skal lade minoritetsgrupper som f. eks. kristne og jøder i stikken i muslimske lande. De bliver systematisk forfulgt, og lige præcis dem, synes jeg vi skal give asyl, hvis de vil væk fra islamisk overherredømme og den ulidelige dhimmitilværelse.
Men det er klart, at vi ikke skal give asyl til flere muslimer. Det danske samfund har passeret smertegrænsen for længst mht. koran-tilbederne.

I stedet have gang i en rutefart den anden vej i form af repatrieringer og udvisninger af 1. gangs kriminelle uden dansk statsborgerskab.

Jeg har aldrig helt forstået det der fænomen med, at nogle lande ikke vil modtage egne statsborgere. Altså hvis man i Danmark sætter f. eks. libanesere på flyveren til Libanon, skal de bare sættes af på destinationen Beirut og så flyver man retur til Danmark uden libaneserne. Vupti.

Desuden bør vi ikke skele til om modtagerlandene bruger tortur/dødsstraf. Jeg mener at have læst, at Storbrittanien også ønsker at omgå den regel. Vi skal selvfølgelig kunne skille os af med terrorister, som ikke er danske statsborgere som f. eks. de to tunesere.

steen

Posted: 3 august 2008 - 23:16 - Svar

steen

Posted: 3 august 2008 - 23:32 - Svar

Apropos indavl, og hvordan handikappede behandles i et muslimsk land: (fra idag)

”Råttbarnen” säljs – och tvingas tigga

Hundratals ”råttmänniskor” – unga människor som fötts med små skallar och framträdande näsor tvingas tigga i Pakistan, uppger AFP.

25-åriga Nadia på bilden är en av hundratals unga personer födda med små huvuden och utskjutande näsa och öron. Medicinskt kallas de för ”mikrohuvuden”. Varför barnen fötts så här är inte fastställt, men det finns teorier om att det är på grund av en mutation till följd av inavel.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3022301.ab

PerH

Posted: 4 august 2008 - 00:13 - Svar

@Johansen
Jeg kan sådan set godt forstå, hvorfor du ikke vil svigte minoriteter i Dar al-Islam, men du savner et nogenlunde pålideligt redskab til at skelne mellem muslimer og vantro.
Der har været sager om muslimer, der lyver om at de er konverteret til kristendommen for at få asyl. Det bliver derved meget vanskeligt at undgå infiltrationen af muslimer. Man må desuden gå ud fra, at de muslimer, som slipper gennem sorteringen har knapt så behagelige grunde til at lyve, hvilket bringer os tilbage til nuværende udgangspunkt.
“Desuden bør vi ikke skele til om modtagerlandene bruger tortur/dødsstraf. Jeg mener at have læst, at Storbrittanien også ønsker at omgå den regel.”
Problemet bliver her ikke at omgå reglen, som blev nedlagt af menneskerettighedsdomstolen i
http://tinyurl.com/57r6pk

Soering mod Storbritanien (1989 og senere i Chahal mod Storbritanien (1996) udvidet til udlevering af terrorister.
United Kingdom: Neither Just nor Effective: Introduction (Human Rights Watch)
European Court of Human Rights Reaffirms the Absolute Prohibition on Return to Torture (Human Rights Watch

Domspraksis fra EMD ligger desværre ret fast, hvilket gør det umuligt at omgå reglen. Vi må forlade konventionen.

” Vi skal
selvfølgelig kunne skille os af med terrorister, som ikke er danske statsborgere som f. eks. de to tunesere.”
Ja og netop af den grund skal det gøres meget vanskeligere at få dansk indfødsret.

LFPC

Posted: 4 august 2008 - 00:14 - Svar

“Ang. førmoderne loyaliteter

..og islam kommer før familien”.

Interessant tilføjelse. Gad vide om man også kunne sige at kæden stopper ved ‘mig’? Hvorfor er ‘min ære’ vigtigere end ‘min søsters liv’? For nogle år siden var der i tv et indslag fra en pakistansk landsby, hvor man så en dreng der havde slået sin egen mor ihjel. Det var noget med at hun havde gået alene ud for at sælge nogle varer på landsbyens marked uden tilladelse. Det kunne man ikke have. Så måtte sønnike lige redde familiens ‘ære’. Han var fuldstændig uden anger, det gjorde man bare. Men ‘æren’ der skulle reddes har altså tilhørt den kollektive gestalt ‘familien’, hvor de enkelte medlemmer må konstateres at være ‘expendable’.

Bananen

Posted: 4 august 2008 - 02:48 - Svar

Glimrende artikel om hykleren Vestager.

Med hensyn til overfaldet i Århus: Der står ikke umiddelbart noget om etnicitet i artiklen, der linkes til?

steen

Posted: 4 august 2008 - 02:59 - Svar

Det har du ret i, så jeg tager forbehold, men beskrivelsen har de nødvendige kendetegn: umotiveret, mange mod en, grov vold.

Update: http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080804/PCINDLAND/808040 327/1143/STIFTEN – men Ritzau snakker ikke over sig

Johansen

Posted: 4 august 2008 - 08:16 - Svar

PerH

Jeg læste bl. a. om DFs holdning til menneskerettighedserklæringen her:

http://www.danskfolkeparti.dk/DF_enig_med_Udenrigsministeren_-_konvent ionerne_m%E5_skrives_om.asp

Pestager er en fed hykler. Interviewet udstiller hende på glimrende vis.
Pudsigt at man vælger en skole tæt på sin arbejdsplads og ikke på hjemmet. Så har børnene jo ikke kammerater i nærområdet og kan ej heller selv transportere sig hjem fra skole.

Jeg har selv haft min ældste søn på den lokale folkeskole, hvor to-sprogsprocenten var 65 %, heraf størstedelen muslimske børn. Det fik en brat afslutning eftersom skolebestyrelsen ville have indført islamiske spiseregler i skolemadsordningen.

Endvidere generede det mig også, at der til klassekomsammen var piktogrammer på maden og nærmest fravær af det vi spiser mest, svindekød. Og så har jeg det overordentligt svært med små piger i islamisk uniform, der ikke må deltage i svømmeundervisning, etc.
Det er ingen hemmelighed, at jeg ønsker forbud religiøse symboler på skoler som i Frankrig og forbud mod hijab på alle offentlig ansatte.

polinos

Posted: 4 august 2008 - 08:20 - Svar

Interviewet med Vestager er, når man er færdig med at grine af hendes pinagtige undvigelsesforsøg (for en gangs skyld en journalist, der bider sig fast, og endda en fra Politiken!), dybt forstemmende.
Her afslører den “progressive” klasses umoralske ansvarsløshed sig i al sin infamitet:
Da Vestager åbenlyst har fravalgt den lokale folkeskole, er hun tvunget til at hævde, at integrationen ikke er de enkelte danske forældres opgave (her har “de progressive” ellers tudet danskerne ørerne fulde med påstande om det modsatte).
I stedet har hun den til himlen skrigende frækhed at hævde, at der er lokalpolitikernes ansvar. De stakkels lokale folkevalgte, der skal håndtere nedfaldet fra den politik, Vestager og konsorter i Folketinget (eller måske er det Bruxelles og Luxembourg) har valgt at føre.
Vestager er et helt igennem frastødende menneske. Et menneske med en lumpen moral, der på den ene side vigter sig af sin “humanistiske” tilgang til indvandringspolitikken, og på den anden side ikke skal have noget af at tage et rent personligt ansvar for dens konkrete manifestationer i den virkelige verden – som f.eks. hendes egen lokale folkeskole.
Det mest uhyggelige er næsten, at folk som Vestager ikke er i stand til at gennemskue deres eget hykleri. Dybest set handler alt for dem om, at de kan føle sig som GODE mennesker, og så må andre rydde op efter følgerne af deres “godhed”.
Hvor længe finder vi os i det?

Emeritus

Posted: 4 august 2008 - 10:57 - Svar

‘…Den eneste effektive løsning…’
Det er indlysende, at Islam har diskvalificeret sig selv på en enhver tænkelig måde i det gode, vantro selskab. Den har vist sig som en religion uden ære og respekt for mennesket, som det er, og religionen kommer derfor uden fred til de mennesker, som den kalder vantro.

Når så mange vantro i Vesten ikke vil se denne kendsgerning i øjnene, hænger det sammen med den idépolitik, der fik ny næring og stor gennemslagskraft efter II. Verdenskrig med oprettelsen af FN og nedskrivelsen af de universelle menneskerettigheder. Konsekvensen er bl. a., at de vantros våben i dag bruges i Talebanistan i håb om at kunne kontrollere Islam hjemme og ude, ved at møde de radikale af ‘den rette tro’ på deres hjemmebane.

Men lad os for eksperimentets og fremdriftens skyld vende billedet i hovedet for at se, hvad der kunne ske: – Skulle det komme dertil, at de vantro f.eks. i England fik nok og vendte sig voldeligt i meget stort tal mod den muslimske tilstrømning, hvad ville den britiske regering så gøre? – Naturligvis, det vantro engelske politi og om nødvendigt vantro engelske tropper ville med fornøden styrke blive sat ind mod den oprindelige, vantro befolkning for at beskytte de derboende sagesløse muslimer.
Islam har altid været ligeglad med disse menneskers skæbne, hvis det ikke lige var, fordi disse mennesker betinger Islams udbredelse og magt i Verden.

At beskytte muslimer er at beskytte Islam. At bekæmpe Islam i Vesten er det samme som at fratage muslimer deres menneskerettigheder, sådan som disse rettigheder er nedskrevet af de vantro. Og så langt kan de vantro ikke gå. Endnu. Derfor går det kun én vej, så længe de vantro bedriver idépolitik og ikke bedriver hard-core realpolitik. Frem går det for Islam og tilbage for de vantro. Hvor svært kan det være.

I en realpolitisk verden gælder menneskerettigheder ikke for samfundsomstyrtende bevægelser. Vi så det både under Kommunismen og Nationalsocialismen.

Det fører mig tilbage til ‘…den eneste effektive løsning…’, som er foreslået af flere på denne tråd. Dette forslag er efter min mening den eneste rigtige, realpolitiske løsning – før den voldelige. Det skal slås utvetydigt fast politisk, at det ikke er hensynet til menneskerettigheder, det drejer sig om, når vi beskæftiger os med Islam blandt vantro i Vesten, men om at menneskerettigheder aldrig kan udstrækkes til at gælde for samfundsomstyrtende bevægelser såsom Islam. Da Islam først og fremmest agerer i Verden politisk for at fremme sine lovreligiøse krav, må Islam behandles ud fra politiske bevæggrunde først og ikke ud fra hverken humanitære eller religiøse hensyn. Da Islam udelukkende trives ved sine tilhængere, er der derfor ikke længere adgang for politisk Islams tilhængere i de vantros Verden. At muslimer er religiøse ved siden af, er deres private sag og kvalificerer dem ikke i vore øjne til at være iblandt os, fordi Islam gennem dem først og fremmest agerer politisk. Den rette tro kommer overhovedet ikke os vantro ved som noget, vi har lyst til at tro på. Derfor er vi vantro og bør konsekvent afvise den rette tro, som noget, der er til ubetinget skade for os. Denne afvisning kan ske i al fredelighed ved vore grænser eller endnu bedre ved deres egne.
Med venlig hilsen
Emeritus.

LFPC

Posted: 4 august 2008 - 11:57 - Svar

“menneskerettigheder aldrig kan udstrækkes til at gælde for samfundsomstyrtende bevægelser såsom Islam”

Dette er fuldstændigt korrekt, og samtidig langt uden for det stuerene på nuværende tidspunkt. Jeg refererer tit til forskellige mulige fremtidsscenarier, hvor nogle overvejende handler om en gradvis afvikling af vores frihedsrettigheder, ud fra kulturelt selvhad og en mere eller mindre erkendt frygt for islam, og andre handler om optøjer eller borgerkrigslignende tilstande o. lign. Der kan opstilles adskillige af disse scenarier, og fremtiden bliver så formentlig en ukendt konstellation af disse kendte betingelser, samt endnu ukendte faktorer.

Men intet scenarie vil kunne resultere i et Europa med muslimsk flertal, og den fred, frihed og velstand vi har taget for givet i hele vores liv, bevaret. Jeg ville pokkers gerne se nogle af vores apologet-opponenter gå ind i denne diskussion og skitsere sådan et best-case-scenarie, men det har vist sig umuligt. De snor sig uden om, eller fordufter fra debatten.

Et tåleligt fremtidsscenarie hvor de fleste af disse goder var bevaret, må efter alt at dømme ekskludere islam – den må på en eller anden måde fjernes som en faktor i vores samfund. Dette er ren og skær konstatering ud fra alt hvad man kan iagttage rundt om i verden, og hvad historien fortæller (Al Andalus er der vist ikke nogen der kan hævde som et positivt eksempel?). Frihed og demokrati, minus islam. Det kan bare ikke lade sig gøre.

Emeritus

Posted: 4 august 2008 - 13:17 - Svar

Til LFPC.
Jeg er meget tilfreds med, at du synes, ikke alt, hvad jeg skriver, er stuerent. Det tager jeg som en slags anerkendelse.

Med venlig hilsen
Emeritus.

Bjovulf

Posted: 4 august 2008 - 14:11 - Svar

Emritus:

“(Al Andalus er der vist ikke nogen der kan hævde som et positivt eksempel?).”

Jo, BBC gør skam et tappert forsøg i en relativt ny serie, der fremstiller Al Andalus som det rene fryd og gammen for jøder og kristne, før de onde, hvide kristne ødelagde harmonien. Jeg troede ellers at man var begyndt at gøre op med PK-heden i BBC, men der er åbenbart stadig nogle aktive celler af rettro multi-kulti gloriepudsere, der holder stand.

http://www.youtube.com/results?search_query=BBC+islam+spain&search_typ e=&aq=f

LFPC

Posted: 4 august 2008 - 14:49 - Svar

“Det tager jeg som en slags anerkendelse”

Sådan var det også ment. Ligesom ‘gode’ er et ord man kan undergrave i betydningen ‘selvgode’ ved sprogligt at holde det ud mellem to fingre, kan man også tage de nedsættende ord på sig som noget positivt. Jeg er uden omsvøb en uanstændig, ikke-stueren islamofob.

Peter Buch

Posted: 5 august 2008 - 08:54 - Svar

“Domstole underkender afslag på fætter-kusine ægteskaber…”.
“EF-domstolen underkender dansk udlændingepolitik…”.

Findes der en måde hvorpå almindelig dømmekraft kunne konstateres ville nogle nok ikke kunne være dommere mere…
Hvis jeg var dommer ville jeg synes mit erhverv for tiden bliver groft skadet af andre dommeres domme.

Leave a Comment