25
aug
Seneste opdatering: 18/6-10 kl. 0718
23 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Channel 4’s ‘Undercover Mosque’ returns – a follow-up programme for Channel 4’s Dispatches, to be broadcast next month, in which a female reporter attends prayer meetings at an important British mosque which claims to be dedicated to moderation and dialogue with other faiths. The programme-makers, who are not naming the mosque at this stage, say she secretly filmed shocking sermons given to the women-only congregation in which female preachers recited extremist and intolerant beliefs.

As hundreds of women and some children came to pray, a preacher called for adulterers, homosexuals, women who act like men and Muslim converts to other faiths to be killed, saying: “Kill him, kill him. You have to kill him, you understand. This is Islam.”Channel 4 said: “Worshippers are repeatedly told they must lead separate lives from non-believers and not tolerate other religions. Christian teachings are described as “vile and disgusting, an abomination.”  Sendes på Channel Four den første  september

»Til danskerne siger jeg, at jeg er dansker«

citat fra »En araber kommmer til byen« , titlen på en ny dansk dokumentarfilm vist på DR 2. Udsagn fra filmen  af 2. generationsindvandrere født i Danmark :

Dreng : ” Til muslimerne siger jeg, at jeg er araber, til danskerne siger jeg, at jeg er dansker”.

– Hvordan reagerer danskerne, når du siger, at du er dansker  ?

“De bliver glade “.

– Bliver de glade ?

“Ja, de bliver glade”.

Anden dreng : “Mange danskere er begyndt at blive ligesom araberne …især de unge”

Pige i pigeklub, hvor der tilsyneladende ikke er nogen danske piger : “Vi er danskere, men vi har ikke samme kultur som danskerne”.

Læs om LO´s Catinet undersøgelse om “danske forældres intolerance”: “Forældre bandlyser blandede parforhold.  Intolerancen topper blandt danskerne”, skrev det LO-ejede Ugebrevet A4.” Eller sagt på en anden måde: Hvor stor vægt kan man tillæge de muslimske forældreudsagn, Catinet har indhentet ? Og er det iøvrigt særlig underligt, at danske forældre nødigt ser deres børn forpligtet til konvertere til islam ?

Krav på amnesti för flyktingar

kun to år efter den forrige:

Ökningen av antalet försvunna flyktingar i Sverige oroar politikerna. Vänstern och miljöpartiet, som drev på lagen som gav de försvunna en ny chans för tre år sedan, kräver en generell amnesti. Alltfler flyktingar försvinner i Sverige:
– Vi anser att man faktiskt ska, om man är gömd idag i Sverige, få rätten att leva ett vanligt liv, alltså en typ av ny amnesti, säger Yvonne Ruwaida i miljöpartiets styrelse.  I dag är nästan 8 000 personer efterlysta för avvisning. Och varje dag försvinner cirka 20 nya.  SR.SE

“Sveriges Radios  Ekot rapporterar idag om det som är väl känt sedan åratal: att massor av asylsökande som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd inte lämnar landet utan gömmer sig i Sverige. Det nya är – enligt Ekot – att ännu fler gömmer sig, men själva fenomenet att människor vägrar efterleva myndighets- och domstolsbeslut är alltså gammalt. (En större nyhet och ett bland allmänheten okänt fenomen är det som en migga berättar om här på bloggen i inslagen Asylsökande kommer inte till asylutredningar – del 1 och Asylsökande kommer inte till asylutredningar – del 2″). Merit Wager

Søren Pind, den liberale dissident

Han er godt nok liberal, meeen han er nu nok en man bør følge nøje, når nu der er så få klartsynede politikere som tillige er klare i mælet (LFPC).

Er den danske stamme forsvundet i 2050? Det spørgsmål vil Venstres udenrigsordfører Søren Pind have svar på, når den danske udlændingepolitik som bebudet skal kulegraves. […]Søren Pind frygter, at kulegravningen vil vise, at indvandringen i dens nuværende form betyder danskernes endeligt som særegen befolkning.

Frygten bunder i konklusioner, som den tidligere lektor for CBS, Hans Kornø Rasmussen, har beskrevet i bogen “Den danske stamme – en befolkningshistorie”, der udkom 1. februar i år. Søren Pind nævner på sin hjemmeside Hans Kornø Rasmussens konklusion: At indvandringen betyder, at den danske stamme er ophørt med at eksistere i 2050.

»Vi skal undgå fejtagelsen fra 1980’ernes, hvor der var en hel masse, der gik ud og sagde den slags ting, men hvor det aldrig blev verificeret. Blandt andet Søren Krarup (DF) sagde det, men det blev jo bare pure afvist af alt og alle. For at undgå den fejltagelse – for det var en fejl – hører spørgsmålet om, hvordan verden ser ud i 2050, naturligvis sig til,« siger Søren Pind, og pointerer at Hans Kornø Rasmussen bekender sig som radikal og altså ikke leverer en dommedagsprofeti fra de politiske yderfløjes overdrev. […] Undersøgelsen skal munde ud i en folkelig debat om landets fremtid, mener udenrigsordføreren.

»Skal vi stadig være den danske stammes land, eller skal vi være noget andet. Og skal vi være noget andet, skal vi vide, at det er det, vi gør. Personligt må jeg jo indrømme, at jeg tror, at Kornø desværre har ret. Men jeg kan ikke sige det med sikkerhed, og først når det er sikkert, kan vi diskutere, om vi skal leve med det, om vi skal forstærke det, eller om vi skal gøre noget ved det. Umiddelbart er jeg jo mest til sinds ved at gøre noget ved det,« siger Søren Pind, der langt fra afviser, at de danske udlændingeregler trænger til en opstramning. Søren Pind frygter for danskens død

Søren Pind: To smell a rat – Danmark anno 2050

Danmark er ikke noget vi har. Det er et land, vi har fået overdraget af forrige generationer, og hvor vi har fået den lykke at høre til og kunne give videre til vore børn og børnebørn. Det er et grundliggende ejendomsforhold mellem generationer, hvor der er brugsret, men ikke salgsret. Den danske stammes land, Danmark.  Søren Pind. dk

Seks procent (200.000)  flere muslimer i Tyskland på et år

Allerede dagen efter 180graders overbærende afvisning af det demografiske problem, dette. Det er muligt at der er tale om et større historisk omsving som dette blot er et lille eksempel på, og det er muligt at dette omsving er så omfattende at det ikke kan afvendes på nogen måde, men den indholdsløse bedrevidende attitude som jubel-liberalisterne giver udtryk for er mere at ligne med virkelighedsfortrængning. Er der blot den mindste forskel i muslimers og ikke-muslimers fertilitet over en længere årrække, så tipper samfundet irreversibelt i aldeles u-liberal retning. Vi er slet ikke der hvor vi kan begynde at formulere løsninger – lige nu må al energien bruges på at etablere konsensus om at der er et problem, og på at bevare retten til at ytre dette (LFPC).

Antallet af muslimer i Tyskland har passeret 3.5 millioner. Det bekendtgjorde Zentralinstitut Islam-Archiv Deutschland. Ifølge instituttet boede der sidste sidste år 3.5 millioner muslimer i Tyskland, hvilket er 6,5 procent mere end i 2006. Stigningen skyldes fødselsoverskud og indvandring via familiesammenføring, sagde den øverste leder af instituttet, M. Salim Abdullah. Antallet af tyskere som i 2007 konverterede til islam, var ifølge instituttet 2.400 (2006: ca 4000). Antallet af moskéer er ifølge statistikkerne steget fra 159 til 206. Der er omkring 2600 “muslimske bede- og forsamlingshuse” i Tyskland . Snaphanens oversættelse

Grønlænderne og de større perspektiver

Hvorvidt SIAD uberettiget har brugt grønlænderne i deres sag, vil jeg som udenforstående ikke forholde mig til. Kun bemærke, at forløbet, inklusive denne afholdte demonstration, udstiller nogle store, uløste problemstillinger som vedkommer os alle, også grønlænderne. Hertil hører territoriehævdelsen som de pågældende voldmænd gav udtryk for, og som også kommer til udtryk ved udrykninger med brandbiler og ambulancer til denne ghetto. Det drejer sig også om det man kunne kalde ‘offermonopolet’, hvor eksponeringen af at racisme ikke kun er vendt imod Fredens Religion, men at denne også opererer med hierarkier og diskrimination som aldeles ikke skal tørres af på danskerne (jfr. Preben Brandt som vi citerede forleden). Og selvfølgelig drejer det sig om de sortklædte stormtropper og deres hykleri og uvilje til at acceptere demokratiets spilleregler, og accepten fra myndighedernes side af at de afholder uanmeldte demonstrationer (endnu et knæfald for deres voldelighed). Derfor er hændelsen med fordrivelsen af grønlænderne vigtig og fortjener maksimal dækning. Det afgørende spørgsmål er om nogle konkrete mennesker i kraft af SIADs manifestation er blevet yderligere udsat eller ej (LFPC).

Dem, det hele handlede om, udeblev. I stedet blev lørdagens demonstration »til støtte for grønlænderne imod islamistisk racisme« en to timer lang råben mellem arrangørerne, den højreorienterede forening, SIOE (Stop Islamisation Of Europe) og omkring 50 autonome, som ikke ville lade SIOE få Rådhuspladsen for sig selv. […]

Til lørdagens demonstration deltog fire grønlændere: en journalist for Grønlands Radio. Journalisten havde bedt to medlemmer af den grønlandske forening Kajak i Århus møde op. Derudover overværede Gert Brask, der har boet i Århus siden 2002, demonstrationen, som han ikke var begejstret for.
»Det her gør bare problemet større. Nu vil arrangørerne have lukket landet. Forsvarer de grønlænderne? Nej. Der er ingen grønlændere her i dag, arrangørerne bare det her for at profilere sig,« siger Gert Brask, der selv har oplevet problemer med muslimer og er blevet sparket og slået.

»De bruger grønlands flag som påskud for at markere sig,« siger den grønlandske journalist Rosa Thorsen samstemmende. Ifølge hendes kontakter er grønlænderne blevet væk, da de mener, at der skal være plads til alle og ikke som arrangørerne, vil have muslimer ud af Danmark. […] Hvor var grønlænderne? JP 24.8.2008 (ikke online)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


whodares

Posted: 25 august 2008 - 18:10 - Svar

Udover det utålilige i at selv journalister fra JP kalder SIAD/SIOE for en højreorienteret forening når det klart og tydeligt står at det er en apolitisk forening faktisk ganske som DDF som jo også altid bliver refereret som stærkt højreorienteret.

Så er forløbet som LFPC så fint beskriver utåligt medierns negligering af den vold og de trusler SIAD/SIOE konstant bliver udsat for, de ulovlige moddemostrationer som vores såkaldte politi bare ignorerer.

Grotesk er det.

Peter Buch

Posted: 25 august 2008 - 18:38 - Svar

I Norge var der 20.000 forsvundne fra asylcentre i følge en artikel i Dagbladet eller VG ( jeg husker ikke hvilken) for et par måneder siden.
SIAD der arrangerede demonstrationen ses ikke på deres hjemmeside at ville have muslimer ud af Danmark- hvor har Rosa Thorsen det vrøvl fra?
Siad er mod islamisering af Danmark. Det samme skulle flertallet af tænkende mennesker være- efter min mening.

JensH (Aldrig mere Venstre)

Posted: 25 august 2008 - 19:57 - Svar

“Nej, säger Kalle Larsson, vänsterpartiets talesman i asylfrågor, det behövs inte om man driver en mer generös flyktingpolitik.”

Genialt tænkt!!! Hvis man bare giver asyl til alle der ønsker det, så undgår man at afviste asylansøgere går under jorden, og dermed slipper man for at skulle give generelle amnestier hvert fjerde år. Med den slags politkere skal bortgivningen af Sverige nok kunne blive opnået før beregnet, og vi kan her i landet hurtigere få skabt et flertal for at lukke Øresundsbroen. Er det ikke det man kalder en “win – win situation”???

steen

Posted: 25 august 2008 - 20:05 - Svar

Joh – alle de der akademikere, der forsker i “Øresundsintegration”, har fuldstændig overset en bestemt ting : vil vi overhovedet integreres med desintegrerede Skåne som opstår i disse år ?

JensH (Aldrig mere Venstre)

Posted: 25 august 2008 - 20:28 - Svar

@Steen

Nej, det går dise forskere ud fra som en selvfølge, men nu får de jo heller tildelt forskningsmidler for at udbasunere budskabet om, at “Øresundsregionen” er et luftkastel grundet Skånes totale forfald. Men det forkommer mig, at flere og flere mennesker her i Københavnsområdet er blevet klar over, at Malmø ikke er noget ‘rart sted’ mere, og at det officelle Svenske glansbillede af “Mångfaldskulturen” ikke holder helt stik i virkelighedens Sverige. Er det bare mig eller har du den samme fornemmelse af en stigende Dansk bevidsthed om problemerne i Sverige???

Casper | Borgerlig bums

Posted: 25 august 2008 - 20:33 - Svar

Integrationen i Øresundsområdet er stærkt afhængig af de økonomiske forhold på begge sider. Det skyldes ikke at der er en kulturkløft mellem Sjælland og Skåne – for selvfølgelig er der ikke det. Der er et nært slægtskab. Men selv mellem Sjælland og Fyn, eller mellem to kommuner, ville interaktionen blive beskeden, hvis der ikke var noget økonomisk grundlag for den.

For man bliver jo hjemme hos sine egne, hvis der ikke er noget incitament for at bevæge sig. Den såkaldte Øresundsintegration er et meget hypet begreb, der blev stærkt opreklameret i årene lige før og efter Øresundsbroens åbning. Det var jo nødvendigt at få folk til at bruge broen, når den nu var bygget.

Der blev da også økonomisk og menneskelig integration – især i form af to ting: 1. Svenskere der pendler eller flytter til København for at få et bedre job, eller for at få job i det hele taget. 2. Velhavende danskere (højere middelklasse og opad) der flytter til Sverige for at bo billigere.

Øresundsintegrationen bygger altså på et skævt forhold mellem to lande, nemlig: 1. at Danmark er økonomisk stærkere end Sverige, 2. at København er et centrum, mens Skåne er periferi (uanset et relativt beskedent regionalt centrum som Lund, og den store soveby Malmø).

Selv Storebæltsbroen ville blive overflødig, hvis der ikke var incitament for at bevæge sig mellem Fyn og Sjælland. Det vil næppe ske, da Danmark øst og vest for Storebælt har en sund økonomisk sammenhæng (den regionale udvikling kunne altid være bedre, men det går ganske godt).

Min pointe er at Øresundsintegrationen egentlig er ganske tyndbenet og skrøbelig. Hvad nu hvis alle Malmø-danskerne flytter hjem igen, som Snaphanen tidligere har filosoferet om – fordi de bliver gamle og ikke vil udsættes for svensk ældrepleje, eller fordi den svenske pengekasse løber tør, og Sverige må spare omfattende på skole- og sundhedsvæsenet? Så vil man ikke mere se 6 fyldte Øresundstog pr. time hver morgen.

I de sidste 2-3 år har der været forskningsresultater fremme om at Øresundsintegrationen hæmmes af noget så banalt som manglende sprogkundskaber. Man har ævlet og lavet kampagner om Øresundsidentiteten, men noget så simpelt som at lære folk viden om skandinavisk sprog, kultur og historie har man ikke gjort. Det er dog nu blevet ret udbredt i Skåne at lære dansk i gymnasiet.

Hvis Sverige som helhed bliver lidt mere kaotisk pga. indvandringen, og selve Malmø falder fra hinanden, så vil den økonomiske integration i Øresundsområdet ophøre. Skåninger vil dog stadig indvandre til København i stort tal for at få job og et almindeligt liv.

JensH

Posted: 25 august 2008 - 20:45 - Svar

@Casper

“I de sidste 2-3 år har der været forskningsresultater fremme om at Øresundsintegrationen hæmmes af noget så banalt som manglende sprogkundskaber.”

Den køber jeg ganske enkelt ikke. Jeg har gennem de seneste 11-12 år arbejdet i den mere internationale del af erhvervslivet, og har arbejdet med kolleger/kunder fra hele Europa, (og dertil også en del uden for Europa). Det internationale sprog i erhvervslivet er naturligvis engelsk, og uanset hvor dårlige/gode folk er til at tale engelsk, så er det altid muligt at finde ud af det når det arbejdsmæssige/økonomiske incitament er tilstede. At “sprogkundskaber” skulle være en hindring for ‘integrationen’ mellem Sjælland og Skåne tror jeg ganske enkelt ikke på.

Casper | Borgerlig bums

Posted: 25 august 2008 - 20:49 - Svar

Det var da i øvrigt en glimrende film i går om araberen der kom til byen… Jeg tror at filmens budskab kan forstås på meget forskellig måde, afhængig af øjnene der ser.

Hvad jeg fik ud af den, var at den kulturelle segregation på Nørrebro er endnu værre end jeg troede. Og der er ikke meget håb, hvis det var et repræsentativt udsnit af indvandrere vi så. Teenagere på stjålne scootere, voldsmænd på vej til fængslet, masser af foragt for danskerne, som man ikke føler sig som en del af.

De eneste fornuftige var de lidt ældre indvandrermænd, som kritiserede den måde de blev modtaget på i 1980’erne: masser af ynkende danskere (socialrådgivere, formoder jeg), som mente at de var psykisk syge og ikke skulle arbejde.

Som instruktøren selv sagde til sidst i filmen, så var han på bar bund med hvad der skulle gøres. Han havde ikke nogen bestemt pointe med filmen. Han kunne nu godt have strammet fokus lidt op.

DR2 havde valgt at pakke filmen ind i et budskab om de væmmeligt lukkede danskere – det var sådan de præsenterede den før udsendelsen. Helt skævt.

Jeg gætter også på at det var instruktørens danske følgesvende der kom med idéen om at stemme dørklokker. En ukendt person med fremmed accent, der præsenterer sig som Akhmed (uden efternavn) ringer på døren og præsenterer sig som filminstruktør. Så tror da pokker at folk ikke vil medvirke, når de bor i en kriminalitetsplaget ghetto.

Alle araberne blev derimod opsporet via personlige kontakter og netværk. Det var yderst tendentiøst at fremstille danskerne som lukkede på den baggrund. Der var ikke noget bud på hvad danskere kræver for at lukke fremmede ind i fællesskabet – men jeg gætter på: respektfuld adfærd, arbejdsomhed, uhøjtidelig og positiv attitude.

steen

Posted: 25 august 2008 - 21:33 - Svar

Jeg fik den ikke set – men jeg får adgang til den på DVD (en dag hvor jeg har tid – OG min araberkvote ikke er opfyldt i forvejen:-)

Janne

Posted: 25 august 2008 - 21:53 - Svar

Det er slemt med foragten for vores kultur i den film fra Nørrebro.

Søren Pind bliver nødt til at spørge som han gør – og handle – få undersøgt de faktiske forhold på sigt; Hvad er tilbage af dansk kultur, sprog, traditioner, ligestilling, fred, social kapital, folkestyre og frihedsrettigheder om 40 år – med den vej tingene går nu? Han har forhåbentlig indset at det er og bliver en kulturel eksistenskamp vi har foran os. Gad vide om resten af Venstre og de konservative også snart kan se det.

Ellers havner de fleste vælgere (af nødvendighed og fordi der bliver flere og flere der ser at rettidig omhu er vigtigere end nye møbler og flere rejser og en lavere skat) hos Dansk Folkeparti.

Casper | Borgerlig bums

Posted: 26 august 2008 - 03:47 - Svar

Steen >> Den bliver utvivlsomt genudsendt – to gange.

Med mindre nogen fra DF begynder at nævne filmen. Så vil det gå op for DR2 at filmen faktisk giver et lidet flatterende billede af araberne på Nørrebro, stik imod hensigten. Og så bliver den låst inde i arkivet.

Emeritus

Posted: 26 august 2008 - 13:57 - Svar

Til Janne.
Søren Pind og Eyvind Vesselboe kan se, at der er noget galt. Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke blæser på landets ret til selvbestemmelse. De opfører sig i denne sag sammen med Jens Rohde nærmest fjendtligt over for Nationalstaten og har intet blik for dens interne sikkerhedssituation nu eller i fremtiden, selv om krisen er national og påtrykt af et antinationalt EU, som man udmærket kan begynde at kalde for Storeuropa.

Med venlig hilsen
Emeritus

Emeritus

Posted: 26 august 2008 - 15:52 - Svar

Til Janne.
På en engelsk blog opdagede jeg for et øjeblik siden, at tanken om at nedlægge ikke blot de enkelte europæiske stater, men alle Verdens stater, ikke er ny. Allerede i 1931 fremsatte Toynbee tanker, som vi ser blive realiserede i EU-regi. Her kommer citatet:

Arthur Toynbee said at the 4th meeting of the conference for: International Institutions for the Scientific Study of International Relations held June 8th – 10th 1931 in Copenhagen, Denmark.

“…I will not prophesise, I will merely repeat that we are at present working discreetly but with all our might, to rest this mysterious political force called Sovereignty, out of the clutches of the local national states of our world. And all the time we are denying with our lips what we are doing with our hands. because to impugn the sovereign of the local national states of the world is still heresy, for which a statesman or a publicist can be, perhaps, not quite burnt at the stake but certainly ostracized and discredited. The dragon of the local Sovereign can still use it’s teeth and claw when it is bought to bay…”

The purpose of these conferences was to: by the leap of nations international cooperation to affiliate cooperation between institutions of international affairs of different countries.

In other words – Globalisation. Lets take for example the UK. We could have chose Serbia, Kosovo, Iraq, Afghanistan, Iran, America, Canada, the list is endless but we for now concentrate on England. So what did Toynbee mean by his speech. Basically to carry on with a process started in England by Asquith in 1911 by the Parliament Act 1911 to destroy England’s Sovereignty, then it’s Democracy and it’s Constitutional Laws. Leading the people of England into believing that what they are doing is for our own good, when on the contrary they are destroying our Sovereignty and our country. Changing the constitutional laws as they go Illegally to suit their globalistic needs, resulting in the loss of our constitution and our democracy for what reason a one world empire. As reported by the Times –
Rudd Aussie PM is also a Fabian as is Gordon Brown PM.
Watch Australia slip down especially in sporting abilities, Fabians will make sure of it.
GB medal winners at the Olympics are in the whole from grammer school’s and private school’s. Fabian state schools ban competition, can’t have winners everyone must be at the same level.
In the gutter!!
Here is an excellent site, that points out the rights we have under law, just we don’t use them.
Politicians rely on ignorance of the people.
Monarchy removed, then Sovereignty would quickly follow.
We are at war with the enemy within!!

http://www.tpuc.org/node/62

Det er altså ikke kun Islam, der er fjenden. Man udfaser på en tankegang fra før anden Verdenskrig både nationer og europæiske befolkninger og kultur og erstatter Europa med et fremtidigt beduinhelvede.

Med venlig hilsen
Emeritus

Emeritus

Posted: 26 august 2008 - 17:09 - Svar

Til Janne.
Har du nogen anelse om, hvad fabians er for nogle? – De nævnes flere gange i det citat, jeg kommer med i min kommentar til dig oven over.

Ovre på Monokultur har vi haft en efter min mening central meningsudveksling med alt for få indblandede over et Cicero-citat. Til gengæld bredte den sig på indtil flere tråde:

http://monokultur.dk/2008/08/17/mindevaerdige-ord/

http://monokultur.dk/2008/08/21/forraederiet/

Er fabians nu forræddere i Ciceros forstand? – Det kommer an på…Den engelske kommentator er ikke et sekund i tvivl.

Gutterne ‘The Fabians’ hører til en særlig klub, som vil afskaffe democracy og indføre MERITOCRACY.

Med venlig hilsen
Emeritus

Emeritus

Posted: 26 august 2008 - 17:28 - Svar

Er der mon danske politikere, som er egnede til at blive optaget i de eksklusives klub ‘The Fabians’?

Er der lyst til blandt danske politikere, at man forsvarer nationalstaten, eller har nationen og demokratiet udspillet deres roller?

Det er gode spørgsmål.

steen

Posted: 26 august 2008 - 17:56 - Svar

@ Emeritus: Du har hørt at man nu kalder Europapolitikerne for “krater” (uden “demo”) . Altså – “styrere” uden folk ?

Min Cicero ligger noget langt borte, men han levede i al fald i en tid, hvor man skulle se sig grundigt over skulderen. Det samme gælder – ikke så meget , men tiltagende idag.

Johansen

Posted: 26 august 2008 - 19:13 - Svar

Jeg glæder mig til opfølgeren på “Undercover Mosque”. Det skal blive hårrejsende endnu en gang at se de “moderate” moskéer i kortene.
Denne gang via en kvinde, som optager seancerne fra kvindeafdelingen i moskéerne.

Ubegribeligt at hele ekstremist-banden, som blev afsløret i “Undercover Mosque” ikke forlængst har fået en enkeltbillet ud af Storbrittanien. Udvis dog de samfundsnedbrydende islamiske ekstremister!

steen

Posted: 26 august 2008 - 19:25 - Svar

Me too, den plejer at være online 24 timer efter. Husk mig på det !

JensH

Posted: 26 august 2008 - 19:27 - Svar

@Johansen

“ekstremist-banden, som blev afsløret i “Undercover Mosque” ikke forlængst har fået en enkeltbillet ud af Storbrittanien”

Var det en joke, eller er du bare ikke særlig godt opdateret mht. den nærmest fortvivlende dhimmi-holdning de Britiske myndigheder udviser overfor de radikale islamister derovre??

Abu Qatada, Al Qaeda’s ‘ambassadør’ i Europa, stod faktisk til at blive udvist af Stor-Britannien, men så greb det Britiske retssystem ind, og sikrede at han ikke blev sendt til Jordan, selvom den Britiske regering havde en aftale med jordan om, at han ikke ville blive torturet. Så Abu Qatada går idag stor-smilende rundt i Londons gader som det fremgår af billederne her:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1033882/Pictured-Smiling-preac her-hate-Abu-Qatada-enjoying-800-000-home-life-benefits.html

Emeritus

Posted: 26 august 2008 - 19:33 - Svar

Til Steen.
OK, mine spørgsmål skal opfattes retorisk. De er f o r ledende. Til gengæld er tanker toldfrie.
Med venlig hilsen
Emeritus

Emeritus

Posted: 26 august 2008 - 19:51 - Svar

Fænomenet The Fabians er efter min mening ikke en afsporing af tråden, men en facet. Globaliseringen hænger uløseligt sammen med islamificeringen, kalifatet, utopien og den globale markedsplads. Det er drømmen om idealstaten i globalformat formet af forskellige syn på Verden. Alle disse kræfter arbejder samme vej i en uhellig alliance. Alle disse kræfter er forenede i parallelle bestræbelser, og dem har vi, der bare er vantro, imod os på én gang.
Tabet er i mine mørkeste øjeblikke nationalstaten, demokratiet, friheden kulturen, blomstringen erindringen, som er vor historie, vor rod og måske også sproget.
Med venlig hilsen
Emeritus.

Johansen

Posted: 26 august 2008 - 19:51 - Svar

JensH

Jo tak, desværre kender jeg så udmærket den fortvivlende tilstand i Storbrittanien vedr. knæfald for islam.
Briterne har ligesom svenskerne og andre europæere gelé i knæene, når det kommer til det nye herrefolk. De gør alt hvad de kan for at beholde islamofascisterne. På den måde kan de jo vise hvor tolerante de er – eller hvor underkastede og bange de er.

Nu må du bare ikke tage håbet fra mig. Man må ikke tage håbet fra mennesker, siges der i min branche 🙂

JensH

Posted: 26 august 2008 - 20:32 - Svar

@Johansen

“Nu må du bare ikke tage håbet fra mig. Man må ikke tage håbet fra mennesker,”

Det er sandelig heller ikke min hensigt at tage håbet fra dig!!! Dog indrømmer jeg, at jeg til tider har hang til sortsyn når det kommer til udviklingen i multikulturalismens vest-Europa, og jeg beklager hvis jeg har været for negativ i mine indlæg. Men det ser altså ikke specieæt godt ud som det går nu, beklager.

Du har dog ret i, at man ikke skal miste håbet, og jeg håber stadig at de vest-Europæiske befolkninger (det er ikke nok med kun DK) snart vågner op, og tager et politisk opgør med den nuværende elite. Sidstnævnte har ihvertfald bevist, at de ikke vil (eller er istand til at) vende den nuværende skæve udvikling. Denne nomenklatura er så syltet ind i det multikulturelle projekt, at de ganske enkelt ikke kan vende om nu er jeg bange for.

Leave a Comment