21
sep
Seneste opdatering: 22/9-08 kl. 1837
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...


“I er  alle en del af kunstværket. Ligegyldigt  hvad I gør, kan I ikke  undslippe”. Det viste sig at være et rammende  billede på nogle af  konferencedeltagerne. Videoen er Lars  Vilks´indlæg på konferencen på Borups  Højskole lørdag. Man skal ikke  tro den lærde  Vilks er  en klovn, bare fordi han ikke kan lade  være med at være morsom.  Adskillige  blogs tilstede fra Danmark,  Norge og Sverige, så udførligere  behandling af indlæggene  vil uvægerligt  dukker op senere.  (Mobilvideo – høretelefoner  kan være en fordel.)

Gruppevoldtaget af seks

hører trods alt til sjældenhederne. Ingen  er  grebet, politiet har et godt signalement, men vil ikke dele  det med  nogen. Som sædvanligt. Aftonbladet kan ikke li´historien. Der er  kun fire forbrydere i deres version.Endnu et ødelagt liv. Krigen mod svenske kvinder  eskalerer for hvert år. Ingen gør  noget rigtigt  ved det. Collateral damage. 18-årig kvinna våldtagen av sex unga män i Kristianstad

Hvad syn’s du selv, FN…?

Af Kit Louise Strand

 Det velkendte mantra om ”at følge FN-sporet” er blevet tilført et nyt og dystert perspektiv… 

Hvis ikke erkendelsen for længst var indtruffet, så stod det under racisme-konferencen i Durban, Sydafrika 2001 bøjet i neon: FN har i sin nuværende form udspillet sin rolle. Det, der begyndte med et ædelt motiv om at bringe verden på talefod i et internationalt forum, og som nød bred opbakning – ikke mindst ovenpå to verdenskrige – var endt med et galehus.

En lang række muslimske deltagerlande benyttede den pågældende konference til at lufte stærkt antisemitiske holdninger mod Israel og et indædt had mod den vestlige verden: Paradoksalt al den stund konferencens sigte netop var i god ro og orden at diskutere – og på sigt bidrage til at dæmme op for – racisme, diskrimination, og intolerance.

Propagandaen fra de pågældende lande var så massiv, at de delegerede fra Israel og USA, bl.a. USA’s tidligere udenrigsminister Colin Powell valgte at forlade konferencen allerede på tredjedagen.

 Desværre nåede diskussionen og evalueringen i medierne af den pågældende konference ikke at vare meget længere end tre-fire dage, før to fly fløj ind i World Trade Center og samlede hele verdens opmærksomhed om New York – og to efterfølgende krige.

Nu har FNs Menneskerettighedsråd, der ironisk nok tæller stater som Saudi-Arabien, Pakistan, Kina, Rusland og Cuba, og som har betroet Libyens Moammar Al-Gaddafi formandsposten for planlægningskomitéen, inviteret til en opfølgende konference i Geneve 2009. Og der er lagt i kakkelovnen. Igen.

Det er nemlig lykkedes organisationen IOC (Organization of the Islamic Conference) at kuppe den kommende konference indtil videre ved at bringe et kontroversielt punkt på dagsordenen, der søger at gøre religionskritik synonymt med et brud på menneskerettighederne. Sagt med andre ord:

Kritiske røster over f.eks. sharialov-bestemte afstraffelser som stening af utro kvinder, hængning af homoseksuelle og halshugninger af kriminelle bør fremover – ifølge forslagsstillerne – betragtes som racisme og forbydes.

 – Ja, det er absurd!  

For med en klar definition af hvad en menneskerettighed er – og netop ikke er – burde dette forslag være blevet kvalt i sin fødsel.

Og det er absolut spild af tid – og udtryk for rent Sisyfosarbejde – at påbegynde en diskussion på en stor, dyr FN-konference om hvorvidt beskyttelse af totalitære ideologier – i dette tilfælde islam – kan gå forud for beskyttelse af enkeltindivider – f.eks. mod religiøs undertrykkelse. Det må i udgangspunktet betragtes som FN i strid med FNs egen menneskerettighedserklæring – og at der ikke for længst har rejst sig et ramaskrig og en opfordring til massiv boykot fra alverdens menneskerettigheds-organisationer er uforståeligt.

Hvad gør EU? Forholder sig passivt. Det forekommer, at EU har overordentligt svært ved – når det virkelig gælder – at finde sine ben og forsvare de europæiske landes demokratiske fundament. Det blev vi ikke mindst vidne til under Muhammedkrisen og i postyret om Geert Wilders film, Fitna. Her havde mange europæiske politikere og debattører mere travlt med at tage skarp afstand fra de sårende karikaturtegninger og fra kortfilmen – som mange endda ikke havde set – end med at minde Mellemøsten om vores frihedsrettigheder – herunder ytrings- og religionsfriheden.

Det officielle Danmark forholder sig indtil videre afventende, som flere andre europæiske lande har valgt at gøre. Desværre. 

I en diskussion på P1 debat d. 12. september hævdede Anette Faye Jacobsen, der er chefkonsulent på Institut for menneskerettigheder, at en fortsat dialog med udemokratiske stater var vigtig. 

Ja, til dels. Men der er vel grænser for tålmodigheden? Ikke mindst overfor dem, der er udenfor pædagogisk rækkevidde. For ligesom der er en tid for dialog og diplomati, er der en tid til at skære igennem og sige fra, hvis ikke endnu en FN-konference skal ende som billedet på en skole, der er blevet kapret af en flok adfærdsvanskelige unge, mens skoleledelsen står og ser magtesløst til. 

Naser Khader fra Liberal Alliance foreslog forleden (d. 17. september) i MetroExpress oprettelsen af et FDN – Forenede Demokratiske Nationer, der kunne afløse FN, og optage landene som medlemmer efterhånden som de gjorde sig fortjent dertil. Ideen er fremsat før og udtryk for sund fornuft, hvis FNs menneskerettigheds-erklæring fra 1948 stadig skal stå til troende.

 

Kit Louise Strand, Grafisk designer, Bestyrelsesmedlem i Trykkefrihedsselskabet, Politiken.  (med forf. tilladelse)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


vinterbadaren

Posted: 21 september 2008 - 04:36 - Svar

Lars Vilks är en hjälte men ack en så erbarmeligt dålig “konstär”.

Janne

Posted: 21 september 2008 - 10:19 - Svar

Aftonbladet skriver at de har et signalement af voldtægtsforbryderne og så vælger avisen alligevel ikke at fortælle læserne om det. På den måde bliver pigen krænket igen og der bliver holdt hånd over de mænd der har voldtaget pigen. Hvilket signal sender avisen til voldtægtsforbryderne? At de kan gøre det igen for avisen beskriver ikke hvordan de ser ud. Der vil være større chance for at de ikke bliver genkendt. 1-0 til voldtægtsforbryderne. Avisen går som jeg ser det voldtægtsforbrydernes ærinde ved at tie. En grum avis er det.

Vivi Andersen

Posted: 21 september 2008 - 10:31 - Svar

Janne

Ja, det er en grum avis!

Og det er tillige samtlige de af de øvrige skrevne, som audio-visuelle, medier der også lægger låg på eller fordrejer virkeligheden .

For det de foretager sig er, at de i praksis forråder, som magthavernes forlængede arme, deres egne landsmænd, både gennem deres manglende oplysninger i forbindelse med enkelt sager, men også gennem deres fordrejelser af eller deres tavshed om, hvad der foregår i den virkelige verden.

Ingen af medierne er længere troværdige.

Det er sørgeligt, men det er bedre at erkende dette og dernæst forholde sig ud af denne erkendelse.

Pk

Posted: 21 september 2008 - 13:40 - Svar

Volden mod piger/kvinder er i Sverige ganske grotesk.
Ofte begået af udlændige og Det Socialdemokratiske Sverige
med Mona Muslim i spidsen er ligeglade.
SOC. har fremgang for tiden.
Farvel sverige.

Mathilda

Posted: 21 september 2008 - 15:43 - Svar

I det sidste syv år siden 11. september er jeg jævnligt stødt på forslag om at nedlægge FN, og de fleste er kommet fra betydelig klogere hoveder end Naser Khader men er blevet tiet ihjel.

Hvorfor Khader nu skal have æren for dette forslag, har jeg derfor svært ved at se. I min optik er han ikke en helt, men den største fuser i dansk politik, som jeg kan komme i tanke om, og man skal ikke gå tilbage til en fuser.

Det virker faktisk som en slags omvendt racisme, at Khader får så lang en snor og stadig hives frem som et godt eksempel, det ville få danskere om nogen kunne opnå. Og jeg vil i hvert fald ikke fremhæve et så oplagt et tilfælde af opportunisme som udtryk for sund fornuft og advarer mod at knytte sig til uægte venner.

Lad mig højt og tydeligt understrege, at selv om det kan have meget for sig at droppe ud af FNs kløer, ville det være betydelig mere ærefuldt at forsøge at få ryddet op og smidt uromagerne ud, så at man får en chance for at redde det, der er værd at redde, og det findes i FN.

Lader dette sig ikke gøre, og det vil jeg på ingen måde afvise kan være tilfældet, bør man gå uhildet til opgaven om at skabe et sundt alternativ for den demokratiske verden og for alt i verden gardere sig imod, at nisserne følger med.

Dette kræver imidlertid tre erkendelser, som tiden efter alt at dømme endnu ikke er moden til i offentligt regi.

1. Man må se i øjnene, at intet tyder på, at islam kan forenes med vestlig demokratisk tankegang, og at en reformation af islam vil blive så vanskelig at gennemføre, at det er usandsynligt, at det vil ske indenfor de næste hundrede år om nogensinde.

2. Man må se i øjnene, at de nuværende menneskerettigheder ikke er forenelige med et forsvar for vestligt demokrati og vestlig kulturs overlevelse, og at de derfor må revideres efter vor tids forhold, der er helt anderledes end de forhold, der fandtes i Europa, da menneskerettighederne blev udformet.

3. Man må som en følge af erkendelserne i pktt. 1 og 2 se i øjnene, at den organisation, der skal opbygges som alternativ til FN, ikke kan rumme muslimske lande og menneskerettigheder i den nuværende form, og at den nye organisation må være behjælpelig med at forsvare andre kulturer mod islam.

Som jeg ventede, var Naser Khader lynhurtigt ude og foreslog, at et af verdens største muslimske lande skal optages i den nye organisation, han foreslog Indonesien ud fra den betragtning, at det er et velfungerende demokrati. 🙂 Tror I på den? Nej, så dumme er I forhåbentlig ikke.

Naser Khader er mr. Euroislam personificeret, og alle I, der enten betragter ham som uskadelig eller i bedste fald som en varetager af jeres nationale danske interesser, bør tænke jer grundigt om. For Khader ønsker en stor muslimsk indvandrig og glider af som vand på teflon, hvis han konfronteres med, at der er problemer forbundet med det.

Det muslimske Broderskab og Tariq Ramadan kunne ikke ønske sig en bedre repræsentant som brækjern for påstanden om de åh så moderate repræsentanter for fredens religion. Bevidst eller ubevidst er Naser Khader et af deres trumfkort, og han har forlængst med Danmark som springbræt videreført sin propaganda udenfor DKs grænser.

Ingen med sund fornuft i behold bør overse, at der er en oplagt grund til, at Naser Khader formår at antage alle mulige og umulige politiske farver og ikke tager sig videre af, at han fra alle vedenshjørner er udskreget som en ubehjælpsom politisk nar, der skifter partipolitik hveranden dag eller i hvert fald med få måneders mellemrum. Det er jo en simpel konsekvens af, at han slet ikke interesserer sig for politik og derfor ikke gider at gøre noget ud af det.

Naser Khader interesserer sig for Naser Khader og for at komme i fjernsynet, blive lagt mærke til og få øget indvandringen, og det sidste kan faktisk have racistiske undertoner, men det må jo ikke hedde sig, vel?

Det har Khader imidlertid demonstreret så tydeligt, som dette kan gøres, og hvis man insisterer i at se noget heltemodigt i det, bør man overveje, hvad Det Muslimske Broderskab skulle få ud af, at han evt. fik samme skæbne som Theo van Gogh.

Intet, absolut intet. Derimod er han guld værd for Ramadans og dermed broderskabet og salafisternes idéer.

Vivian Clayborn

Posted: 21 september 2008 - 19:24 - Svar

Kit Louise Strand spørger sig hvorfor EU har så svært ved at forsvare Europa’s demokratiske fundament.

Jamen, er det ikke snart blevet klart for alle, at EU´s mål er at afskaffe demokratiet. Hvorfor skulle de protestere mod sine hjælpere?

Robin_Shadowes

Posted: 21 september 2008 - 21:08 - Svar

Tack Mathilda för att vi fick utrett att Kader bara är ännu en femtekolonnare.

Vivi Andersen

Posted: 21 september 2008 - 23:53 - Svar

Mathilda

Først – jeg er helt enig med dig i de punkter du opstiller.

Og jeg finder det også betydeligt mere ærefuldt at forsøge at få ryddet op og få henvist de aggressive islamiske repræsentanter til en passend plads i systemet.

Så er der det du skriver om Khader.

Jeg har gennem flere år opfattet Khader som en villig tjener for Euroislam.

Og jeg har længe ikke kunnet forstå hvorfor folk bliver ved med at være så blinde overfor den mands hensigter !

Men han har altså fået prædikatet, at være et omvandrende, strålende eksempel på det kan lade sig gøre for muslimer, at integrere sig i det danske samfund.

At han så samtidig helt åbenlyst arbejder hen imod at få mere tilvandring fra de arabisk/islamiske lande hertil forstyrrer ikke det billede folk har af ham!

Det forstyrre heller ikke folk,at ingen aner hvilken form for demokrati eller hvilke menneskerettigheder det er, han taler om.

Er det de Vestlige former eller er det de islamiske, Sharia baserede, muslimen Khader taler om ?

At Khader er betydelig mere værd i levende live for bl.a. The Muslim Brotherhood kan der vist ikke være megen tvivl om Broderskabet er helt på det rene med.

Hvem er det der, bortset fra Akkari og muslimerne på Dorotheasvej, der har talt om at ville ham til livs ?

Og gad vide om disse Dorotheasvejs-muslimer ikke har fået et hint fra Broderskabet?

Måske det passer diverse islamiske organisastioner vældig godt, at have Khader gående rundt, under beskyttelse af politiet døgnet rundt, som en slags bevis på, at også muslimer er udsatte ?

Den islamiske tankegang, og spil med omverdenen, er så forskellig fra den Vestlige, at den kan være svær at forstå for Kuffar.

Casper | Borgerlig bums

Posted: 22 september 2008 - 03:59 - Svar

Voldtægten er nu fjernet fra Kristianstadsbladet.

Der er en ny artikel som hævder at det måske er en falsk anmeldelse:

http://www.kristianstadsbladet.se/article/20080921/KRISTIANSTAD/474965 324/1338

Falske anmeldelser forekommer naturligvis. Men måske er bevisbyrden større når det er seks unge fra ghettoen som er gerningsmænd? Her i landet mener politiet jo også at vold og mord bekæmpes bedst ved at “tale sagen ned” og lade som ingenting.

Leave a Comment