9
okt
Seneste opdatering: 10/10-08 kl. 1053
48 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Hodja: Mød Per Styg Møller’s nye venner og Uriasposten: ‘The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order’, filmatiseret, fortæller om farcen i FN, blandt andet i en video hvor David Littman bliver frataget ordet via arabisk obstruktion og udvandrer i afmagt. Det er samlesiden Eye on Un.org der har det hele. Som en modvægt og for at bevare forstanden, er her en video i tre afsnit med Senior Fellow, Hudson Institute prof. Anne Bayefsky, som Bent Blüdnikow interviewede i Berlingske om Durban i september 2007.

For at varme op til Durban har Organization of the Islamic Conference (OIC) Generalsekretær Ekmeleddin İhsanoğlu været i Finland for at belære dem om ytringsfrihed. Den finske blog Tundra Tabloids var tilstede i udenrigsministeriet og gengiver nogle af hans guldkorn. Han siger det samme som 40 mia muslimer og Tøger Seidenfaden omtrent sagde under Muhammedkrisen. Man blir træt og gammel før tiden, selvom man ikke engang selv skal føre “dialogen” med ham. Der er en vis chance for at Naser Khader får sit ønske om et nyt FN opfyldt, vil jeg tro. Deltager Danmark i Durban II, bør Per Stig Møller selv føre dialogen.

Salman Rushdie skulle have haft Nobelprisen i litteratur

Men de turde De Aderton selvfølgelig ikke. Inger Christensen og flere andre måtte også godt have fået den. Jean-Marie Le Clézio får Nobelpriset i litteratur. Vi kender ham kun af navn og har derfor ingen mening om ham. I det hele taget læser mænd over en vis alder – cirka 30 – erfaringsmæssigt ikke skønlitteratur, bortset måske lige fra meget tynde bøger. Måske er det beklageligt, at mænd blir så prosaiske, det er svært at vide, sådan er det bare. Det er derfor særlig vigtigt mænd ikke spilder deres ungdom med at læse dårlig skønlitteratur, men går lige direkte til verdenslitteraturen, med så få svinkeærinder som muligt. Helst fra 10-11 års alderen. Altså, udenom Rifbjerg, Ib Michael og Hanne Vibeke Holst, der gud døde mig forleden klagede over ikke at være medlem af det Danske Akademi. Hvilket stof havde hun indtaget ? “Når kvinder får magt, blir´der fred i verden”. Du milde araber! mon ikke den er hørt før ? Kloge koner tror ikke på den slags eventyr. Jeg er taknemmelig over at være vokset op omgivet af kvalitetsbøger og gode lærere, så jeg ikke selv skulle fægte mig frem i et tykt mørke af ligegyldige udgivelser. Kvinder kan tage den mere med ro. De interesserer sig ofte for fiktion hele livet, der er håb længere, måske lige bortset fra for de madammer, der i TV hvinede over H.H.Holsts seneste bog. (som Bo Bjørnvig omtaler i WA idag, så venligt som han kan-online. Venlige end Ekstrabladet, hvor Poul Borums  genfærd kaldte den “infantil”.)

Fnidderet om administrativ udvisning af to tunesere – og den glemte kontekst

Væsentlighedskriterium og selvsving er to forskellige ting. Historien om hvordan drabsplanerne mod Kurt Westergaard på ingen tid blev transformeret til at handle om Danmarks forpligtelser over for de to tunesiske slyngler er en af de større svinestreger i de senere års pressehistorie herhjemme. Vidste man ikke bedre – og det gør man vel? – skulle man tro at denne omvending af bøddel og offer var resultatet af kold manipulation, et træk i et ophedet politisk spil. Jeg har ved flere lejligheder omtalt den konsensus om visse forhold der opstår ved simpel gentagelse af urigtige påstande, uden den mindste argumentation, som i tilfældet med de suspekte egenskaber der tilskrives f. eks. Geert Wilders og Lars Hedegaard. Samme indholdsløse væsentlighed har de to tuneseres skæbne fået. Eller sagt med andre ord, for hver historie om det uetiske i at udvise disse to personer som intet krav har på ophold i vores land ignoreres endnu en historie som denne – rutinemæssige serieudvisninger af somaliere fra Saudi Arabien, og hjemlandets afvisning af at tage dem tilbage igen. Via Gates of Vienna (LFPC):

A plane from Saudi Arabia which was carrying Somalis who had been deported from that country is said to have been denied clearance to land at Hargeysa airport.

The plane is said to have tried to land at Mogadishu airport but aborted after being informed that Mogadishu airport was insecure. It then proceeded to Hargeysa to offload its human cargo. However, airport officials declined to have it land there forcing it to fly back to Saudi Arabia. […]

Somali migrants in Saudi Arabia are usually deported back to the country soon after they are arrested by Saudi police.

Reports say Jeddah prisons are bursting at the seams with illegal Somali migrants who cannot be deported back to the country. […]. Somaliland: Plane Carrying Deportees Refused Permission to Land

Den svenske antisemitisme

Her skriver jeg om noget, jeg ikke har ret megen forstand på. Det skal man normalt lade være med. Jeg har aldrig i min opvækst mødt antisemitisme i Danmark. I al fald ikke før “det nye venstre” og den arabiske indvandring gjorde den pletvis mere almindelig i løbet af halvfjerdserne. Men på min daglige rundtur på nettet, støder jeg altid på en eller flere svenske jødehadere, der virker noget fremmedartede på mig. Ikke forpjuskede, underprivilligerede ny- nazister, men velformulerede, midaldrende tilsyneladende ellers normale mennesker. Man skal undgå dem. Det er “kein Ende” med dem. Det er Bonnier, der styrer hele Sverige, og Rotschild, der styrer hele verden og iøvrigt er Jyllands Posten en jødeavis. Punktum.

Trods mine manglende kundskaber, fornemmer jeg at noget er grundlæggende anderledes i svensk og dansk fortid, men det eneste jeg har læst om emnet, er en lang artikel om antisemitismen og nazismen på Lunds Universitet før og under krigen. Og om Gunnar Myrdals raceteorier så sent i 1944, i allersidste sekund inden nazisterne gjorde al diskussion på det område umulig i årtier. Og denne Mikael Tossavainen DET FÖRNEKADE HATET Antisemitism bland araber och muslimer i Sverige, der tilhører en senere tids svensk jødehad. – Min fhv. kones fhv. mand, – “en indvandret englænder” – de indvandrere! – rev mig engang den danske jødefejde i næsen, men han vidste tit ikke hvad han talte om. Det er ikke det samme. Sverige er eksotisk i Norden.

Man skal dog ikke søge længe på ordene “antisemitism, Sverige, kriget“, inden fortiden myldrer frem. Her er noget at læse op på. Her ligger måske også endnu en brik til puslespillet om Sveriges ekstreme indvandringspolitik – hør Lars Danielsson – det større behov for at sone en fortid. Når man nu ikke har været kolonimagt, men bare stjålet 30 % af Danmark. Et undskyldningssyndrom der ikke er falsk, som hos Dalrymple nedenunder. Jeg ved det ikke. Jeg lufter en tanke på et tyndt grundlag. Alligevel vil jeg håbe, at svenskerne snart holder op med at piske sig selv, eller lade øvrigheden gøre det. Det er mest dem, der pisker selvom flagellanter jo også kendes herhjemmefra.

Jeg tror dog ikke et foto (klik!) som ovenstående nogensinde har kunnet tages i Danmark. Som jeg siger til min jødiske ven: jøderne i min barndom, det var bare nogle heldige asner, der ikke skulle i skole om lørdagen. At overse et problem, kan betyde at der ikke er noget. Og så fortalte han mig forresten igår, at det er Yom Kippur idag, soningens dag, hvor man ikke må spise. Men han gør det alligevel og jeg siger det ikke til nogen.

(PS: Der er 20.000 jøder i Sverige og 3-500.000 muslimer. Det kan blive vanskeligt for jøderne i fremtiden. Linket her er fra 2006, men bør trækkes frem igen, da det viser hvordan statsmagten stikker kniven i ryggen på de svenske jøder – ved hjælp af groteske argumenter legaliseres hate speech imod jøder:

The radical reinterpretation of incitement against Jews by the Chancellor of Justice in Sweden.”)

Ujævnt landskab

Fem af syv Riksdagspartiet ligger omkring spærregrænsen på 4 %. Et meget godt tidspunkt at halvere de alt for mange (349) medlemmer på, specielt i en uge hvor 6000 af dem der skal betale gildet, har mistet deres job:

Allianspartierna tar in lite på oppositionens ledning men försprånget är alltjämt 12,9 procentenheters skillnad mellan blocken, 54,0% mot 41,1%. . Demoskop

Vänsterpartiet får 4,3% (-1,9)
Miljöpartiet får 4,8% (-0,8)
Socialdemokraterna får 44,9% (-0,7)
Folkpartiet får 4,9%. (-3,2)
Centerpartiet får 4,5% (oförändrat)
Kristdemokraterna får 3,2% (oförändrat)
Moderaterna får 28,4% (+4,3)

Sverigedemokraterna får 4,5% (+ 2,4)

Stille, venstrefløjen tænker……..

de der er gode til det, f.eks. Rune Lykkeberg, Tina Magaard og andre. Når den når frem til det, som islamkritikere sagde for årtier siden, eller meget længere (Jung, Churchill, Schopenhauer, Blixen), så er det virkelig blevet sandhed: Islam er vor tids totalitære – isme og reaktionære kraft. Og når tilsidst Villy har sagt det, så er det tilladt alle. (Det varer lidt endnu). Men Søren Krarup vil stadig være den sorteste nationalist og Sørlander stadig “højrefløjens filosof” og Snaphanen, i al beskedenhed, vil stadig være en “stærkt højrenational blog,” hvis den findes til den tid. Man kan mene det samme, men nogle kan mene det på en lidt bedre måde. Det væsentlige her er, at det er Bernard-Henri-Lévy, fransk “gauche”s flagskib. Velkommen i klubben, det skal ikke skille os ad:

To those who counter that France legislated the change for itself, Mr. Lévy deals his trump card: “Are we more worried about the destabilizing effects of an overly brutal infusion of human rights—or about the effects, destructive in another way, of the massive, high-dosage infusions of pure fascism that are the Arab, Hindu, Khmer, and other fundamentalisms?” The liberal piety of respect for the other, Mr. Lévy argues, is based on a false premise: The drive toward “purity” in Islamic culture grows from the same ideological root as the fascism of Hitler and Mussolini; it is, in fact, not “other” at all.

Left in Dark Times: A Stand Against the New Barbarism, By Bernard-Henri Lévy


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 9 oktober 2008 - 06:48 - Svar

Lørdagsfri i skolerne indførtes 1. august 1970. Jeg kan godt huske det og var selv i skole dengang.
Jeg husker til gengæld intet om der var omtale af at jøder ikke gik i skole om lørdagen før lørdagsfri indførtes.
Var det ikke sådan at det kun var på den jødiske skole, jøders lørdagsfri reelt praktiseredes før lørdagsfri indførtes, sådan at jøder i andre skoler bare fulgte disses skemaer?

steen

Posted: 9 oktober 2008 - 08:10 - Svar

“kun var på den jødiske skole” – næh, ikke på min. Vi havde tre jøder i klassen og en del på skolen. Ikke ortodokse.

Peter Buch

Posted: 9 oktober 2008 - 08:23 - Svar

Det er da muligt jeg ikke bemærkede hvem der var mødt!
Eller de jøder jeg kendte ikke var så meget jøder at de holdt fri om lørdagen.

JensH

Posted: 9 oktober 2008 - 09:31 - Svar

OT:

Nok er de verdensfjerne i EU-systemet i Bryssel, men EU’s udviklingskommisær, Louis Michell, må siges at høre til en af de virkelig hårdt ramte når det kommer til realitetsfornægtelse. I forbindelse med åbningen af det nye immigrationscenter i Mali, som grundlæggende tager sigte på at gøre det nemmere for illegale immigranter at komme til Europa, (hvem i alverden får sådan en vanvittig ide??), udtaler Louis Michell:

“Moderne migrationspolitik bør ikke handle om at forhindre afrikanere i at tage til Europa. Det er helt urealistisk. Modtagere og afsenderlande skal i stedet blive bedre til at se fordelene ved migration,” siger Louis Michell, der finder det helt ubegribeligt, at Europa ikke begynder at uddele flere egentlige opholdstilladelser.

Som det er i dag, hvor næsten ingen har permanent opholdstilladelse, tør ingen udlændinge i Europa tage hjem, fordi de er bange for ikke at kunne tage tilbage, fortæller han.

“Permanente opholdstilladelser er til alles fordel. Flere migranter vil komme ind på det rigtige arbejdsmarked i det nye land, begynde at betale skat osv. Men mange flere af dem vil også tage tilbage til deres hjemland,” forudser Louis Michell. Og det vil alle vinde på, mener han.

“Nogle vil blive i hjemlandet permanent. Andre vil komme tilbage til Europa efter en kortere periode, men de vil have efterladt sig penge og viden i deres hjemland. Det er en værdifuld proces som vi I Europa skal være bedre til at støtte,” siger Louis Michell om den forventlige politiske modstand mod den type politik fra Danmark:

“Nu er alle lande i EU jo ikke som Danmark, og Danmark kan jo også forandre sig med tiden.”

http://www.information.dk/168123

Hvis EU’s medlemslande virkelig fulgte Louis Michells forslag ville Europa i løbet af max et par årtier været løbet totalt over ende. Det Michell reelt advokerer er fri indvandring.

Pølsen

Posted: 9 oktober 2008 - 10:30 - Svar

Så er bogen om Muhammeds ni-årige barnebrud Aisha udkommet i USA:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/300082:Kultur–Bogen-om-Muhamm eds-barnebrud-er-udkommet

Thomas Bolding Hansen

Posted: 9 oktober 2008 - 11:41 - Svar

Ja og det giver så meget mening, på et tidspunkt hvor de lande som har en arbejdsløshed under 5 procent kan tælles på stort set en hånd og udgør de mindste i EU.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:EU_unemployment_march_2008.svg

Og et land som Danmark mangler ikke reelt arbejdskraft, vi mangler at afskaffe efterlønnen og få tilbage på arbejdsmarkedet de over 20 procent af arbejdsstyrken som er på efterløn, på bistand, arbejdsløshedsunderstøttelse, aktivering, plus nogle af dem vi kasserede uden anden grund end der jo ikke var mangel på arbejdskraft, i sin af førtidspensionister, der har vi en reserve af udrangerede mennesker som bare går til med dårligt helbred i social isolation og koster kassen i overførselsindkomster. procent af arbejdstyrken har man sendt på førtidspension, det er kassering med hård hånd.

Desuden er antallet der arbejder deltid steget.

At lukke en masse immigranter ind giver kun mening for erhvervslivet, der elsker billig arbejdskraft, der aldrig har hørt om mindsteløn, eller er ligeglade med den, for det er stadig bedre end det de har derhjemme.

JensH

Posted: 9 oktober 2008 - 12:52 - Svar

@Thomas Bolding Hansen

Helt enig. Det kan vist kun være arbejdsgiverne som økonomisk set skulle være interesseret i en ny gang masse-import af ufaglært arbejdskraft. Det paradoksale er, at de eneste arbejdsgiverne kan regne med støtte fra er multikultierne på venstrefløjen, som dogmatisk er tilhængere af al ikke-vestlig indvandring, dog ud fra andre motiver end arbejdsgiverne.

Mette

Posted: 9 oktober 2008 - 18:12 - Svar

Ang. jøder og skolegang.

I mine skoler var jøder ikke sjældne, og i de år, hvor der var skolegang om lørdagen, gik de i skole som alle andre børn. De deltog også i religionsundervisningen og adskilte sig i det hele taget ikke fra andre danske børn i optræden og handlemåde. DE VAR DANSKERE og omtaltes aldrig som jøder.

Jeg har i tidens løb kendt masser af jøder, og disse civiliserede forhold har været min altoverskyggende erfaring også i samvær med voksne jøder,hvadenten de boede i Hongkong eller New York eller som Jo i Joburg. Min søn boede i et år hos en jødisk familie på USA’s østkyst, og hans far arbejdede en stor del af sit liv i et jødisk eget firma, hvor vi tit var gæster i hjemmet. Ejeren flygtede i 1943 fra Danmark til Sverige og fandt der sin kone, som jeg antager også var jødisk.

Jeg er ud over alle grænser led ved al den fokus på jøder og opfatter det som tegn på en åndelig deroute. Førhen betragtede jeg dette fokus som en nederdrægtig gift i den norske debat og var stolt over, at den så at sige ikke fandtes i den danske. Nu skammer jeg mig over, at den er dukket op også hos os.

——————-

Ang. FNs splittelse.

Jeg vil mene, at en opsplitning i et demokratisk og et pseudo-demokartisk UN er den nemme løsning, og at den mest reelle løsning ville være håndhævelse af de oprindelige principper og udstødelse af de lande, der ikke følger dem. Evt. til et associeret organ uden forhandlingsret men med forhandlingtilbud om så ønskes af de demokratiske land.

Casper | Borgerlig bums

Posted: 9 oktober 2008 - 18:34 - Svar

Glimrende at du tager den svenske antisemitisme op. Sverige er nemlig netop væsensforskellig fra Danmark i hele den debat.

Danmark var (på en andenplads efter Bulgarien) det eneste land der reddede jøderne under tysk besættelse, så vor historie er noget anderledes end i størstedelen af Europa, hvor man er tynget af historisk skam. Det forklarer en stor del af den forkrampede politiske korrekthed over for indvandring, som vi ikke har i Danmark.

Det er et faktum at der har været forbindelser mellem Sverigedemokraterne og forskellige højreekstreme grupper, bl.a. personer som er skiftet frem og tilbage fra nazi-lignende grupperinger. Det har ikke så stor betydning, som Expo og etablissementet gerne vil give det, men man kan ikke se bort fra det. Sverigedemokraterne og den øvrige højrefløj i Sverige er ultrakonservativ på en måde, som ikke kan sammenlignes med det pragmatiske og relativt frisindede Dansk Folkeparti.

Mange danskere glemmer disse grundlæggende forskelle, når de ser på Sverige.

Derudover mener jeg at svenskerne har en ærlig ment tolerance og saglighed, der ofte kammer over i naivitet og jakobinsk rationalisme. Det er både godt og skidt. Men det er i hvert fald en modsætning til den danske attitude, der kan være snusfornuftig, men også grov og forsimplende. Det er ikke kun fordi Sverigedemokraterne undertrykkes, at de kun får 3 % i det ikke-skånske Sverige. Det er også fordi folk simpelthen ikke er enige med dem. I Skåne ligner kulturen derimod den danske meget mere. Det er ikke uden grund at svenskerne betragter Skåne som lidt af et lukket folkefærd.
¨
Det bedste for Sverige ville være at der kommer indvandringskritiske røster i de etablerede partier, men det sker sandsynligvis ikke. Den glade, svenske rationalisme var simpelt hen ikke forberedt på et indtog af gale muslimer og klan-mennesker fra Mellemøsten.

Emeritus

Posted: 9 oktober 2008 - 18:38 - Svar

Vi er alle jøder for Islam.

Det gør virkelig ikke den store forskel om du er dansker, hollænder, europæer kristen eller jøde.

Jøderne bliver bare nævnt i særdeleshed, hver gang vi andre vantro nævnes i almindelighed.

Vi er alle vantro, så enkelt er det, og Islam har et horn i siden på os alle.

Resten er ligegyldige detaljer.

Med venlig hilsen
Emeritus.

Mette

Posted: 9 oktober 2008 - 19:16 - Svar

“vi er alle jøder for islam”, skrev Emeritus.

Sandt nok, og det fællesskab deltager jeg gerne i.

Når det nu ikke kunne være anderledes, end at vi troppede op til Olympiaden i Kina, var det da altid en fjer i hatten, at vore sportsfolk sikkerhedsmæssigt blev blev behandlet som israelerne (og amerikanerne). Et er at være til grin for vore egne principper om menneskerettigheder og med landets kronprins og kulturminister konstant grinende i spidsen. Noget helt andet at være en tandløs nar.

I øvrigt undskylder jeg stavefejl og dårligt sprog i mit foregående indlæg.

Mvh.

Janne

Posted: 9 oktober 2008 - 20:25 - Svar

Endnu en folkeskole med kun halal mad:

http://politiken.dk/indland/article580629.ece

Den burde ikke mere være en del af folkeskolen men kaldes det den er, en halal skole.

Helt urimeligt at skattekroner skal gå til halalkød i folkeskoler.

Emeritus

Posted: 9 oktober 2008 - 20:45 - Svar

Til Mette.
Du undskylder for stavefejl og dårligt sprog. Tænker du på slåfejlene ‘eget’ i stedet for ‘ejet’ og ‘demokartisk’ i stedet for ‘demokratisk’?

Hæ, hæ. Hvem retter du undskyldningen imod. Mig eller alle?

No problem.

Vi, som skriver her, befinder os alligevel i et tomrum, hvor ingen kan se os – i glemte katakomber dybt nede under virkelighedens verden. Ingen lægger mærke til os eller til vore fejl. Vi findes ikke. Vi er virtuelle skygger i cyberspace, som ingen bekymrer sig om. Præsentationen af vore tanker er til gengæld nærmest øjeblikkelig. Responsen ofte kun den næste kommentar borte. Det er meget tilfredsstillende ikke at blive censureret eller frasorteret, som mange blev i den gamle eksamensskole.

Prisen for at befinde sig i denne oversete verden er, at vi ikke bliver hørt og ikke skriver for evigheden. Det, vi skriver her på Snaphanens underjordiske perron, er i morgen forsvundet ind i glemslens tunnel for enden af perronen. Men vi er her og følger hele tiden et spor, der uafbrudt reflekterer genskæret fra den ild, som brænder i dem, munden er lukket på – Her på de ukorrekte meningers underjordiske banegård.

Ikke-manipulerede, ikkelæste ikkemeninger i en ikkeverden. Det er os. Tanker uden tøj på, tænkt af spøgelser, flest med fantomnavne. Jeg er selv sådan et fantom.

Men du har s’gu’ ret. Jeg var for nylig efter et andet spøgelse, ham, Drokles på Monokultur, fordi han lavede en iøjnefaldende typefejl, som var helt unødvendig at begå af ham. Fordi jeg er miljøskadet. Jeg burde have ladt være. Jeg bilder mig ind, at han ikke blev ked af det. Men jeg kan ikke vide det. I min generation lærte vi at stave. Det ændrede sig i halvfjerdserne. Det er altsammen lærerens skyld, hvordan det går med stavningen, men han kan ikke gøre for det, for han var selv elev engang.

I dag kan man så meget andet, som vi ikke kunne i den gamle skole fra før Den blå betænkning.

Med kærlig hilsen
Emeritus.

Vivi Andersen

Posted: 9 oktober 2008 - 21:44 - Svar

Kære Mette og Emeritus.

Når der optræder stavefejl er det temmelig let at se forskellen på om disse er fejl og ikke fremkommet på grund af manglende kundskaber.

Desuden går det af og til hurtigt og desuden er muligheden for at korrigere en evt.fejl ikke-eksisterende, når først der er trykket på post comment.

Hvor mange af Jer læser det I skriver igennem, for at finde evt. skrive-og stavefejl, før på det I sender det afsted ?

Mette

Posted: 9 oktober 2008 - 21:52 - Svar

Kære Emeritus

Tak for at opremse nogle af kalamiteterne, min undskyldning var til alle.

Eller jeg skulle måske hellere skrive kære Phantom of the Opera. Sæbe, forstås. Så vil jeg være Isolde, for selv om hun dør langsomt og giftigt, er det er da i det mindste smukt og i en god sags tjeneste. Sådan da, og Irland gjorde mig euforisk.

Er jeg ikke eksisterende. Hvor nænner du! På den anden side ville jeg af og til ønske, at jeg havde slettet mine spor noget bedre.

Sket er imidlertid sket, og i hovedsagen har du sikkert ret. Men når jeg læser i min avis, at Tyskland får en dansk statsborger udleveret til retsforfølgelse for handlinger begået i Danmark, handlinger der øjensynligt er lovlige ifølge dansk lov og retspraksis, føler jeg mig ikke ude på et sidespor, men som et højhastighedstog, der for længe siden kørte fra Folketingets bumletog lastet med noksagter.

Men OK, Tyskland mener ikke, at danskerne har taget tilstrækkeligt seriøst på Holocausts meningsløse grusomheder, og nu har et af disse EU-direktiver, som vi ikke aner en bønne om, også gjort os til jaget vildt i cyberspace, hvis nogen skulle få lyst til at anklage os for racisme eller noget andet moderne. Det måtte jo komme, var længe ventet bl.a. af en, der snart tror, at hun hedder Mette. 🙂

Mette

Posted: 9 oktober 2008 - 21:55 - Svar

Ak, det gør jeg, Vivi. 🙁

steen

Posted: 9 oktober 2008 - 22:57 - Svar

“Snaphanens underjordiske perron”, er i morgen forsvundet ind i glemslens tunnel”

Det skal du ikke sige. En ret stor procentdel af besøgene her, er via søgninger på tidligere indlæg og bare idag er der to kommentarer til Ibn Warraq fra marts måned. Selv den gamle blog læses, selvom der ikke har været skrevet på den i over et år. Der er altså en chance – eller risiko, tag det som du vil – for at dine gode kommentarer bliver stående og læst i cyberspace til evig tid.

Peter Buch

Posted: 10 oktober 2008 - 08:30 - Svar

Der vil nok altid være små-autistiske der bemærker at H.H. Holst vist burde være H.V.Holst i sidste linje i afsnittet under overskriften “Salman Rushdie…”.
Sagen om tilbageholdtes udlevering til Tyskland, for noget der muligvis er ganske lovligt i Danmark, er ved dansk domstol, efter anke er indgivet endnu ikke afgjort, så vidt jeg forstår tingene.
Hvis der er nogen fornuft tilbage vil tilladte gerninger i Danmark udført i Danmark ikke medføre udlevering.
Hvis al fornuft har forladt OGSÅ den ganske juridiske afdeling i dette spørgsmål synes der ikke meget tilbage her.

Vivi Andersen

Posted: 10 oktober 2008 - 09:21 - Svar

Peter Buch

Hvad nu hvis Tyskerne henholder sig til EU-regler som giver adgang til udleveringer mellem EU-lande ?

EU-reglerne og lovene står over Dansk lovgivning, vil jeg formode.

Men det kan blive meget værre for sæt nu at EUs kommende Partnerlande får adgang til samme ?

Så er det i hvert fald afgang for Seidenfaden og tegnerne til domsfældelse i Amman.

Europæiske borgere de måtte ønske at retsforfølge for krænkelser af deres islam, Allah og Muhammed kan aldrig vide sig sikker.

Durban II skal lægge op til at tvinge de Vestlige/Europæiske lande til at vedtage regler og love, der forbyder anvendelsen af visse ord og ordsammenstillinger med relation til islam.

Og EU HAR jo allerede gang i en opstilling af ord der skal forbydes.

Straframmen har man på plads. Den går fra 1 til 3 års fængsel.

Det er højst foruroligende det der foregår.

Sæt det i forbindelse med mulighederne for f.eks. at overvåge bloggerne…….

( I den forbindelse, skal prøve om jeg kan finde artiklen igen, skimmede jeg hen over en side, der beskrev at kriminelle kan gå ind og anvende folks web-camera´ere.

Kan kriminelle det, kan myndighederne vel også ?)

Vi må til at lære et nyt sprog.

Ikke Nysprog, for det har Eurokraterne sat sig på.

Forøvrigt kommer vores samfund mere og mere til at minde om samfundet i Orwell´s 1984.

Vivi Andersen

Posted: 10 oktober 2008 - 09:28 - Svar

METTE

Det er flot du læser korrektur på det du skriver.

Men selv et trænet øje som dit kan overse fejl.

Og pyt med det!

Det væsentligste er teksten, som bl.a. fortæller om engagement og den personlige indsats der er ydet for at kunne give sit besyv med om de forskellige emner.

HelgeD-H

Posted: 10 oktober 2008 - 09:44 - Svar

@Mette
– Isoldes liebestod, smuk som en svanesang – sætter du også pris på
operaer foruden anden musik ?
Isolde kunne også være et velvalgt pseudonym.
Hvad siger du til Ringen ? – kampen mellem kærlighed og magt, som varer ialt 14 timer, og er i 4 dele.
Wagners ledemotiver, som fremkalder genkendelse, stemning, og følelser.
Operaers handlingsforløb og musik som fremkalder følelser, og end da kan få tilhørerne i koncertsalen til at græde.

Vesten har et righoldigt skatkammer af kulturminder bygget op gennem generationer: bygningsværker,monumenter, arkitektur, malerier, kunst, litteratur, digte, samt musiske værker foreviget.
Foruden Anneliese Rothenberger’s Wilja lied, haves :
– Blomsterduetten.
– Romerrigets ruiner i Rom.
– Byzantinsk arkitektur.
– Hulemalerierne i Göröme – fra en kristen bastion.
– Domkirken i Køln, som det tog 600 år at bygge.
– Din gribende beretning fra dine minder om sveriges kulturminder,
med bl.a. Karel Appel kunst.
– Samt tusindvis af andre kulturminder i vesten, det er udenfor
denne kommentars rammer at remse op.

Al denne historiske kulturarv er noget jeg vil opfordre til, at vi hver især bør sætte pris på hver dag vi kan, og glædes derved.

Men det er noget muslimske indvandrere ikke kan forstå; de ser kun
vesten gennem et troldspejl, og ser stereotyper for vestens blodiner dyrke grænseoverskridende sex, og glemmer bekvemt de skønne kunster som klassisk musik.
Ligesom Prøjserne for ca. 100 år siden var på højdepunktet af deres
selvbevidsthed – og danskerne var bange for dem, og kejserriget
var en latent trussel om at indlemme Danmark i Tyskland.
Tysken kunne ikke, og kan stadig ikke, forstå danskens humor og ironi.
Vestens kultur og kulturminder er muslimerne fremmed.
Tak for, fra et tidligere indlæg, begrebet:
“Jahiliya” – Værdiløs ikke-islamisk kultur.
Kan muslimerne vælte Vesten, og Danmark, vises en umættelig ødelæggelsestrang fra deres side, til stor sorg for os.

Peter Buch

Posted: 10 oktober 2008 - 09:57 - Svar

“The radical reinterpretation of incitement against Jews by the Chancellor of Justice in Sweden.”

via Ulla Lauridsens blog

Linket kunne sættes ind i selve indlægget om svensk antisemitisme så også de der ikke ser på kommentarer ser det…
Eller bruges som basis for endnu et selvstændigt indlæg på Snaphanen.

Peter Buch

Posted: 10 oktober 2008 - 10:27 - Svar

Vivi Andersen

Den danske regering, folketingsflertal eller store medier har aldrig argumenteret for Danmarks nedlæggelse direkte. Uden omsvøb.
Der er sommetider brugt omskrivninger om “at sidde med ved bordet” eller “deltage i ansvarligt samarbejde” eller “en masse andet..bla. bla. globalisering…de nye tider…nye stemmeregler…se på vetoretten…bla. bla.”

Derfor er der et åbenlyst modsætningsforhold mellem at skildre og diskutere hvad opfyldelse af traktater reelt medfører, og den førte offentliggørelse og mediebelysning af betydningen af rækkevidden af begåede handlinger fra folketingsflertals side.

Jeg er blot en tidligere historiestuderende arbejdssøgende, der ikke evner andet end sommetider at gengive hvad medier skriver, og det er her at sagen, om de sigtede for overtrædelse af tysk lov om ytringsfrihed Tyskland ønsker udleveret, er for en dansk domstol da sigtede har anket udlevering. Jeg har ikke hørt nyt i sagen.
Hodja og Balder ser på det ellers ses tavshed hvor jeg kikker rundt beklageligvis også fra Trykkefrihedsselskabet man ellers kunne tro ville forsvare al ytringsfrihed. Det gør “Selskabet til Indførsel af Ytringsfrihed i Danmark og resten af verden” med mig som talsperson- hvis der ikke er andre der gør det.

HelgeD-H

Posted: 10 oktober 2008 - 10:33 - Svar

@Vivi Andersen
– Hørt!
Vi mangler bare at få Europol, eller Eurabisk tankepoliti på halsen. Jeg er vidende om at det kan udvikle sig til at blive
farligt for dig, mig, og andre at protestere mod den kurs EU har,
og for at kæmpe for sin frihed.
Før jeg begyndte at skrive til Snaphanen, stod der i mit stjernetegn i B.T. før 22/9 :
” Det du skriver kan ikke trækkes tilbage, du kan blive stillet til ansvar” citat slut. Måske kan du finde dette horskop.
Men desuagtet bliver jeg ved med at skrive.
Det må være skorpioners trodsighed.
Dit Pseudonym kunne være Sophie Scholl f.eks. .
Min bedstefader skrev dagbog på dansk under 1.verdenskrig.
– I en krig der ikke var hans sag.
Han kunne have været taget med disse kompromitterende bøger.Herom senere Vivi.
Sverige overvåger internettrafik og e-mails, og vores ID kan spores. Det kan ske hypotetisk at Europol udveksler højreorienterede nationalister med de værste muslimske terrorceller.
Man ved aldrig, det er vel tankespind.

Vivi Andersen

Posted: 11 oktober 2008 - 09:54 - Svar

HelgeD-H

At jeg har valgt at skrive under mit eget navn hænger sammen med at de der evt. vil undersøge hvad jeg foretager mig sagtens alligevel kan finde mig selvom jeg anvender et pseudonym.

Vi kan ikke gemme os, når vi skriver på nettet.

Vi kan heller ikke gemme os når vi låner bøger eller når vi vandrer rundt med vores mobil tændt.

Det eneste område der så vidt jeg ved endnu ikke er under overvågning er indholdet af vores Snailmail´s.

Men åbningen og gennemlæsningen af folks private breve, der formidles via Posten, er vel kun en lov væk fra praksis.

Vi overvåges – og passer det at myndighederne kan anvende vores web-cameraere UDEN vi er bevidse om det……

Efter at have gennemlæst Bent Bludnicow´s interview med Anne Bayefsky er min mistro til EU ikke blevet mindre !

Tænk lige over, at EU + medierne helt BEVIDST fraholder os, de Europæiske borgere, viden om, hvor farlig eftergiven vores politikere er overfor OIC i UN!

Det er rystende læsning når man tænker efter hvordan gennemført EU opfører sig til skade for hele Europa.

Så angående vores kulturværdier er det nok en god ide at studere dem mens vi kan.

Og personligt håber jeg på, at der rundt omkring sidder museumsfolk der har fattet hvilken vej det går – og derfor er begyndt at undersøge hvorhen vi kan sende de artefakter der kan pakkes ned og sendes ud af Europa!

Kineserne fik tømt Den Forbudte By for artefakter – pakket i kasser blev de sendt langt væk for at blive beskyttet mod ødelæggelser.

I dag kan enhver, der økonomisk formåer det og som har lyst til det, se disse fabelagtige skatte, der er genopstillede, i al deres herlighed, i Den Forbudte By.

Hvilket tab for os alle sammen havde det ikke været om disse genstande var blevet ødelagt!

Tanken om Islam´s billedforbud kan få det til at gyse i mig.

Hele Frederiksborg og andre samlinger sanket sammen og gjort til bål.

Statuer sprængt – møbler brændt osv. osv..

Talebanernes sprængning af de flere tusinde år gamle Buddhastatuer i Afghanistan burde i hvert fald have fået vores museumsfolk til at sætte fokus på Europas problemer med demografien og de mulige konsekvenser denne vil få for vores kulturarv-og skatte.

Emeritus

Posted: 11 oktober 2008 - 13:15 - Svar

Til Vivi og HelgeD-H.

‘…At jeg har valgt at skrive under mit eget navn hænger sammen med at de der evt. vil undersøge hvad jeg foretager mig sagtens alligevel kan finde mig selvom jeg anvender et pseudonym…’

Spørgsmålet er, hvem man beskytter sig imod. Mit principielle valg af pseudonym og ønske om, at andre også beskytter sig på denne måde, er ikke vendt mod myndigheder eller tjenester som PET, men mod ‘galninge’ uden debatkultur og demokratisk forankring. Disse mennesker har kun begrænsede muligheder for at tilsvindle sig adgang til oplysningerne bag vore pseudonymer. En lidt farligere pointe er, at man bag dette (gennemsigtige) skjold med større tryghed (Kim Møllers problem) kan tale med større frihed om kontroversielle emner i bevidstheden om, at de hadefulde i betydeligt omfang er afskåret fra at skade familie og venner, men må nøjes med at brænde inde med hadet, fordi det savner genstand.

Skulle det ske, at STATEN korrumperer eller ophører med at fungere efter demokratiske principper og derved bliver min fjende, da ville den ikke finde mig her. Indtil videre er det mit klare indtryk, at statens tjenester kan få de oplysninger, de har brug for og at de foretrækker ‘gennemsigtigheden’, som den er, fordi de på den måde har mulighed for at kende omfanget af friktionerne i samfundet.

På samme måde ved befolkningen godt, at centrale områder video-overvåges, men den finder sig i det med en temmelig tryg følelse af, at overvågningen er eksklusiv og ikke befolkningsfjendtlig.

Kun i det tilfælde, hvor man véd med sig selv, at man ikke kunne finde på at komme med kontroversielle/farlige synspunkter, er diskussionen om pseudonymers berettigelse naturligvis komplet overflødig.

Med venlig hilsen
Emeritus.

Emeritus

Posted: 11 oktober 2008 - 13:54 - Svar

Tilføjelse.

Min kommentar skal ikke tolkes på den måde, at jeg afviser risikoen for det 1984-scenario, som Peter Buch, Vivi og HelgeD-H ikke kun diskuterer, men frygter. Jeg deler denne frygt. Der er al mulig grund til at være opmærksom på udviklingen, for fremtidsudsigterne er allerede mørke.

Der er desværre tegn på, at VORE EGNE i de overnationale organer hvæsser kløerne så småt, før de vendes mod os, som har været her ‘altid’. Regeringen har også fået for vane at vende ansigtet mod Mekka, før den spørger i EU, hvad den må og ikke må.

Imens løfter Hans Gammeltoft Hansen pegefingeren – og alle i regeringen skælver, selv om hans hoved både er uden bombe og turban.

Med venlig hilsen
Emeritus.

Mette

Posted: 11 oktober 2008 - 16:02 - Svar

Emeritus

Jeg kunne ikke være mere enig, men vil dog lige tilføje, at Hans Gammeltoft-Hansen efter min mening mangler nogle normale bremseklodser, og at dette burde erkendes og tages højde for.

Formodentlig er politikerne bange for Gammeltoft-Hansen, for hvorfor skulle fx Venstre og de konservative ellers have tolereret hans ideologiske modarbejdelse af nationalstaten i så mange år?

På den anden side er de nu selv med på holdet, så måske løj de altid, når de lod os forstå, at deres mål var at bevare vort land som en suveræn nationalstat, der ikke afgav mere end begrænset og hensigtsmæssig suverænitet til EU.

Via støtten til Morten Uhrskov Jensens bog “Et delt folk” er DF gået i offensiven for at få nogle kendgerninger om Gammeltoft-Hansens virke på bordet, og det er sandelig både afslørende og rystende læsning, der må give de fleste politikere røde ører, skulle man tro. Hvis de da stadig er i besiddelse af almindelig samvittighed og anstændighed, hvilket jeg godt kan tvivle på i flere sammenhænge.

Jeg kan ikke få øje på andre grunde end et hemmeligt fællles fodslag og/eller angst, der kan åbne veje for en handlemåde som Gammeltoft-Hansens. Som en person en gang skrev i et læserbrev, er der noget CIA over ham, og når man først har fået øje på den underligt tonløse hensynsløshed og ensidighed bag hans nydelige og yderst dannede facade, virker det ikke usandsynligt, at vi her har at gøre med et usædvanligt ensidigt magtmenneske. På mig virker Gammeltoft-Hansen som en person, der både kan huse fanatisme og fantasterier. Måske endda i meget stort omfang.

Ang misbrug har jeg netop skrevet om det på “Williamposten” hos Urias, pkt. 50 vedr. den fejrede litterære undermåler fr. Holst.

Jeg synes, at Kim Møllers problemer er oplagte eksempler på, hvor hurtigt alting går i øjeblikket, og hvordan hans oprindelige hæderlighed ved at smække visiret op er blevet misbrugt på en måde, der varsler stor ondskab overfor mange flere i en ganske nær fremtid.

Den bedste måde at imødegå dette på er ved ikke at lade sig skræmme og at rykke sammen om ham og andre i lignende situationer, men man må på den anden side tage sine forholdsregler og nøjes med at håbe på, at de er nok eller i det mindste er nok i et stykke tid, så at man forsvinder i mængden af et voksende antal ligesindede.

For mit vedkommende er jeg rystende ligeglad med, om PET læser, hvad jeg skriver. Jeg har intet at skjule for myndighederne, de er til for at beskytte nogle af mine interesser, og hvis de mener, at jeg bærer mig ulovligt ad, forventer jeg at blive gjort høfligt opmærksom på det og vil straks rette mig efter anvisningerne.

Jeg er også ligeglad med de kameraer, der optager billeder af mig i det offentlige rum. Men jeg frygter at såvel dette medie som vort politi om få år vil være korrumperet. Ikke mindst Per Larsens og Hans Jørgen Bonnichsens bundløst naive udtalelser har undergravet tidligere tiders danske tiltro til politiet, og hvor er det synd og urovækkende. Desuden var det meget, meget dumt.

Bedste hilsen

Mette

Posted: 11 oktober 2008 - 17:10 - Svar

HelgeD-H

Ja, jeg sætter også pris på operaer, men det varede længe med Wagner. Dette hjem var i en årrække splittet mellem to fraktioner. Det ene var wagneruniverset med alt hvad der kunne opdrives af noder, librettoer, bøger og god musik, og der blev også rejst efter operaer på verdens kendteste scener. Det andet var det anglofile segment, der elsker Shakespeares nøgternhed og poesi, foretrak Stratfords-uponAvons scener, klarhed og ligefrem tale og gøs over svaneriddere og dunkle og svulstige germanismer.

Når jeg på denne blog læser ordet ”Skåne”, siger det reflektorisk ”Birgit Nilsson” inde i mit hoved og derefter Isolde. Dels fordi det var hende, jeg udkonkurrerede, og dels fordi det var den eneste forestilling jeg nåede at overvære med hende.

Det var vist næsten et år i forvejen, at det første segment investerede i billetter til Den jyske Operas senere meget roste udgave af ”Ringen” med Lisbeth Balslev som Brunhilde. Nej, sagde jeg, da jeg fik at vide, at nu var det nu, når jeg nu ikke ville med til Bayreuth. Nej, nej og atter nej. Men tålmodigt modpres.

Nuvel, så sad jeg der en aften og kedede mig over ”Rhinguldet” og syntes at scenografien var rædselsfuld., men at pausen med madkurv på en marmortrappe var dejlig, og der var uomtvisteligt fest i staden. Næste aften sprang træet ud, og så var jeg pludselig med og begyndte at genkende et og andet. Da ”Ragnarok” var forbi den fjerde aften, var udmattelsen og gråden åbenbar i salen, og jeg kvalte det ene hulk efter det andet og ønskede, at jeg kunne forsvinde i et musehul. Blev nænsomt ført ud og kørt hjem på landet. Sagte morskab hos første segment, der i modsætning til mig ikke var musikalsk men matematisk indstillet og fascineret af systematikken.

”Sweet about me” var dagens hit i går, men ellers er der alverdens ting på programmet, der er præget af mange rejser til England, der altid er god for en Händel koncert eller Elgar. Jeg har ofte haft Elgar på min afspiller, cello koncert opus 85 med Julian Lloyd Webber, Royal philharmonic Orchestra under Yehudi Menuhin – også andre ”Enigma” variationer. Sideløbende med Bob Marley og anden folkemusik. Såmænd også klassisk jazz. Viljasangen er mange år siden, men sigøjnermusik er her i heftig grad, kan nu ikke rigtigt huske, indholdet af sangen. Blomsterduetten hører ikke til på repertoiret, men Joan Sutherland og Marilyn Hornes udgave af en kendt duet fra ”Norma” har ofte været spillet i årenes løb. ”Tosca”, Gluck … jo der er ganske mange, når man får alle med og selvfølgelig også Mozart og Beethoven. Men først og stadig Carl Nielsen.

Du har ret, vi kunne blive ved med at remse op fra vores skatkammer, og det er skammeligt og meget urovækkende, at så mange ikke har forstået, hvor trængte vi er pga. vore egne fantasters forførelsesnumre, det er dem, der er det egentlige problem. Dette har jeg så sent som i dag skrevet om andre steder og vil ikke gentage mig selv.

Da jeg skrev om sæpeopera forleden, var det fordi jeg få timer forinden havde erfaret endnu engang, hvor forvildet alt er ved at udvikle sig. Jeg henvendte mig til min bankrådgiver om en lille udramatisk ting og endte med at sidde og lytte til hans vrede og opgivende holdning over pressen og panikslagne kunder, som han havde talt med fra morgen til aften i mere end en uge. JP skriver i dag, at danskerne endnu ikke er urolige for finanskrisen, men holder benene på jorden.

Det er åbenbart en sandhed med modifikationer, og sandsynligvis vil de fleste snart erkende, at vi er hastigt på vej ud af en guldalder, der ikke kommer tilbage i vor tid om nogensinde. Vi kan ikke vende tilbage til det trygge gamle mønster men er i den ulykkelige situation, at det gælder om at redde mest muligt. Det varmer, at sidde og skrive om alt det gode, der trods alt er, men det er sandelige på høje tid at tage bedre vare på det.

PeterK

Posted: 11 oktober 2008 - 19:58 - Svar

Jeg er kommet lidt sent ind her, men det er noget gedigent vrøvl udviklingskommisær Louis Michell fremfører som citeret i wet tidligere indlæg. Hvis man har papirerne i orden, er der ingen med midlertidig opholdstilladelse der har noget som helst at frygte ved at tage tilbage til det land man kom fra. Min ukrainske kone tager hjem i dag for at besøge familie, og hun vender uden nogen som helst problemer tilbage igen om 2 uger.

Hans argument om at man ikke kan arbejde uden permanent opholdstilladelse, er ligeså tåbeligt, og gælder i hvert fald ikke i “xenofobiske” Danmark, hvordan det er i Frankrig, ved jeg intet om. Vi har i tusindvis af mennesker der arbejder her på en midlertidig opholdstilladelse, også i højt kvalificerede stillinger. Disse fornys helt automatisk hvis man stadig arbejder, eller stadig er gift med den man familiesammenførtes med – ja vaskeægte danskere som jeg familiesammeføres også, hvis vi finder vort livs kærlighed i udlandet.

Jeg ved ikke hvad kvalifikatinerne er for at blive udvidelseskommisær, men logisk tænkning eller geografisk viden er helt tydeligt ikke blandt dem. Den tidligere på posten udtalte om Ukraine og Hviderusland, kerneeuropæiske lande, at de var fjernere fra Den _Europæiske_ Union, end lande i Afrika. Han tænkte på euromed aftalerne, men sagde det ikke. Det var den udtalelse der startede mit engangement om euromed. Han var ikke en løgnhals, han sagde bare ikke sandheden, det hedder kitman på muslimsk.

Emeritus

Posted: 11 oktober 2008 - 20:03 - Svar

Wagner, Wagner, lad mig nu se. Hvad er det nu, han hedder, den lille, talentfulde jøde med hinkestenene. Jo, Woody Allen. Han blev engang spurgt, hvad han mente om Wagner.
Woody tøvede et øjeblik, og så kom det meget underfundigt:
“Hvis man lytter for meget til ham, Wagner, får man bare lyst til at invadere Polen!”

Min fætter er vild med Wagner og besøger Bayreuth af samme årsag. Jeg gør ikke. Med mig har evnen til indlevelse varet så længe, at jeg næppe når det. Musikken er for teutonsk, patetisk, skæbnetung og langstrakt for min smag. Det har intet med kvalitetsbedømmelse at gøre, men en rent subjektiv tilgang til hans symbolistiske måde at præsentere programmusik på. Jeg er til Handel, opera buffa og den drivende sentimentale eller psykologiskog politiske italienske operaskole. Længere har jeg aldrig drevet det.
Jo tidligere sunget i det forrige århundrede desto lettere smelter jeg. Et eksempel at trække frem kunne være Alfredo Krauss på højdepunktet af sin karriere som hertugen i Rigoletto eller Jussi Bjørlings ‘…så kold, den lille hånd er’.

Med venlig hilsen
Emeritus.

Peter Buch

Posted: 11 oktober 2008 - 22:06 - Svar

Emeritus

Jeg ville ikke selv benævne min formulering- af at der ikke ville være meget tilbage her, hvis også jurister ganske har forladt fornuft- som frygt, såfremt dette er koblingen, De laver derfra. Jeg synes ikke jeg skriver om frygt- det skulle jeg måske begynde på. Hmm…måske en gyser…eller en helt dagligdags historie med rigtige elementer af frygt ind imellem…hmm…

Mette

Posted: 12 oktober 2008 - 00:15 - Svar

Den her er lettere omskrevet fra “Anthony and Cleopatra” og rettet til herrerne Larsen og Bonnichsen:

“You have kissed away Kingdoms and provinces.”

Først Nemesis og nu latter, der ikke vil holde op. Sov godt. 🙂

steen

Posted: 12 oktober 2008 - 00:31 - Svar

“Jeg var et upolitisk menneske. Jeg burde have vidst, at det upolitiske menneske er katalysator for det 20. århundredes blodige historie. Men jeg var altså kun 18 år og havde ikke læst filosoffen Adornos præcise iagttagelse, at Hitler lavede politik for de upolitiske, ligesom Wagner skabte musik for de umusikalske! ”

Claes Kastholm (jeg har det lissådan – 10 min Liebestod – det rækker et helt år for mig. Og hvad angår opera i det hele taget – jo, Mozart, sonst nichts. Hvad SKAL vi dog bruge det operahus til, når opera går af mode igen?)

Emeritus

Posted: 12 oktober 2008 - 00:39 - Svar

Til Peter Buch.
Frygt – er subjektivt opfattet fra tekst og udelukkende min tolkning. Frygt kan opleves og udtrykkes på mange måder både af afsender og modtager. Jeg læser ingen frygt for personlig overlast ind i kommentaren. Som historiker kan man imidlertid sagtens ‘frygte’ for udviklingen, dersom kildematerialet, man søger, håndteres på dubiøst grundlag, tilbageholdes, ikke stilles til rådighed, forfalskes, forsvinder eller ikke længere kan spores, ties ihjel. Frygten for, at tingene ikke går, som som man med rimelighed burde kunne forvente det i retssamfund, er for mig at se hele tiden indirekte til stede i kommentarens slet skjulte utilfredshed med ‘tavsheden’, hvordan ‘ytringsfriheden’ har det og at ‘…kun Hodja og Balder ser på det…’

Bag alt dette lurer risikoen for, at vi på mange planer er vidne til undfangelsen af et 1984-mareridt.
Peter Buchs individuelle fortrædeligheder kan ses som et personligt plan ud af mange skråplan. Da historikeren, Peter Buch reagerer på Vivi’s 1984-kommentar, og vi på tråden er inde på pseudonym/eget navn mente jeg, at det var naturligt alt taget i betragtning at putte jer alle tre i samme hat i min kommentar til jer.

Med venlig hilsen
Emeritus.

Peter Buch

Posted: 12 oktober 2008 - 01:12 - Svar

Emeritus

Jeg ville ikke selv bruge ordet frygt, men Deres tankegang er korrekt nok- det virker absurd at skulle bruge tid på ting der ikke burde have nogen relevans i noget samfund såfremt fornuft, logik og ytringsfrihed havde en rolle at spille.
Måske kan jeg bare ikke lide ordet og begrebet frygt så jeg gør indsigelser over dette.
Burde skrive mere men går i seng.

Emeritus

Posted: 12 oktober 2008 - 01:18 - Svar

Til Steen.
Mozart, ja. Også ham. Hvilke herlige operaer. Vidunderlig musik som regel til lettere fjollede librettoer.
Tidens stil. At lade publikum se kvindebedåreren Don Juan som latterlig i sine bestræbelser, som ældre og impotent uden flere skud i bøssen sprængte den gængse opfattelse og kom fuldkommen bag på alle. En ren genistreg af så ung en mand som Mozart. Ham, der aldrig satte en overflødig node på papiret (jvnf. Milos Forman)!

Med venlig hilsen
Emeritus

steen

Posted: 12 oktober 2008 - 02:26 - Svar

@Emeritus – jeg var måske lidt for kategorisk, det er en uvane man får når man skriver lidt for meget med lidt for mange. Man går ned i telegramstil.

Opera er ikke min genre, men selvfølgelig er da da ting jeg ikke kan stå for – og jeg blir særlig tolerant, hvis det er nogle af mine yndlingssangere, der medvirker. Jussi Björling,. f.eks. Men min CD spiller kan sladre om, at det ikke er den musik, jeg sætter på mest. Den må Morten Messerschmidt godt beholde. 🙂 Man bliver et vanedyr – lige nu Bruckners 7. i radioen, ja, så hører jeg den igen.

Mette

Posted: 12 oktober 2008 - 12:38 - Svar

Steen

Bruchner og minder om tropevarme og feber klokken halv fire om natten. 🙂

Jeg har opdaget, at du er B-menneske, sagde min nye nabo forleden, og så talte vi lidt om, hvor skønt fredelligt vi har det efter midnat, når fornuftige mennesker sover.

Operahuset må kunne bruges til meget andet end opera. Jeg har ikke været der endnu og glæder mig vist mest til at se Eliassons lamper. Henning Larsens vinduesparti havde efter min smag været at foretrække, men sommetider må man jo gå på kompromis.

Kan I huske al den virak, der i sin tid var om Amaliehaven? Jeg ventede mig det værste, da jeg skulle besøge den første gang og blev glædelig overrasket. Flot tænkt og udført, og med tiden endnu smukkere.

Anderledes med det misfoster, der hedder “Vandragen”, som man for nogle år siden fik placeret foran Århus domkirke, og som de fleste i dag ønsker fjernet hurtigst muligt. Det er jo ikke alt, der kan spille op mod en gotisk domkirke med de linier. Med al respekt for kvindelige kunstnere synes jeg, at man burde have taget i betragtning, at netop til denne opgave var det nødvendigt med et superstærkt og enkelt udtryk. Hein Heinsens spændende forslag blev vraget, dertil var formatet ikke. Smålig lokalpatriotisk beslutning. Skrev århusianeren.

Mette

Posted: 12 oktober 2008 - 12:41 - Svar

Bruckner.

Jeg er en idiot til at se mine egne stavefejl på en pc. Diskuterede også det med naboen, som skal læse korrektur på en masse. Vi er enige om, at skal det være godt, må vi have teksten ud på papir. Underligt.

Janne

Posted: 12 oktober 2008 - 12:41 - Svar

Her i hjemmet hører vi også Jussi Björling og vi griner af at vi ikke kan lade være med at ranke ryggen for sådan en højtidelighed og hengivenhed er der over hans sang. Det bedste synes jeg dog er opera sunget af Maria Callas. Særligt hendes Puccini fortolkninger.

“Den lille talentfulde jøde med hinkestenene” Woody Allen har hvis I spørger mig lavet nogle af de bedste film overhovedet.

Apropos klassisk musik, så er også blog ejeren Universalgeni begyndt at vise små klip af klassisk musik – denne gang af Chopin. Skønt!

Jeg kunne gode tænke mig at høre nogle udgaver af ældre svensk folkemusik (meget gerne noget Bellman) og jødisk folkemusik. Hvis Snaphanerne kender noget godt og særpræget, I kan anbefale, må I meget gerne maile det til mig.

Mette

Posted: 12 oktober 2008 - 12:48 - Svar

Janne

Oskar Lindbergs “Gammal Fäbodpsalm från Dalarna”

Den blev jeg betaget af den 16. februar 1992 i Frederiksborg Slotskirke. En koncert med domorganisten i Ribe Mogens Melbye og mezzosopranen Margit Lykke Christensen.

Får jeg flere liv, ønsker jeg mig en pragtfuld mezzosopran.

Emeritus

Posted: 12 oktober 2008 - 14:21 - Svar

Til Peter Buch.

Jeg skal ikke lægge skjul på, at du er på fastere grund end jeg er, når du ikke føler dig godt tilpas ved min brug af ordet ‘frygt’. Du ved jo bedst selv, hvilken ‘stemning’ du var i, da du skrev. Hvis din hensigt nemlig kun er at beskrive tingenes tilstand som objektivt set utilfredsstillende, afsporer jeg din hensigt en hel del, i samme øjeblik jeg kalder det frygt. Jeg synes, det er helt naturligt, at du reagerer.

Med venlig hilsen
Emeritus

Emeritus

Posted: 12 oktober 2008 - 16:35 - Svar

Til Janne.
Mest typisk er jødisk Klezmer musik.
Prøv til en begyndelse CD’en ‘Goldene Land’ med vort eget danske ensemble ‘Schlechte Kapelle’ (Danica Records). Mon ikke den fås endnu? Kapelmesteren er vist også musikus i ‘Det kongelige Kapel’.

De er dygtige.

Med venlig hilsen
Emeritus

Mette

Posted: 12 oktober 2008 - 17:07 - Svar

Janne

I juni var jeg til en koncert i Randlev kirke med Klezmerduo og skrev senere om den her på Snaphanen. Meget charmerende, sympatiske og dygtige. Der findes flere cd’ere, kan skaffes via biblioteket. Har lyttet meget til klezmermusik i sommer.

http://www.klezmerduo.dk/Anmeldelser.Samlet.html

JensH

Posted: 12 oktober 2008 - 18:05 - Svar

@Mette

“I juni var jeg til en koncert i Randlev kirke med Klezmerduo…”

Tænk virkelig. I juli tog jeg en tur til Ålborg og var i Skovdalen og se OneTwo og Dodo and the Dodos. Men sådan er vi jo så forkellige 🙂 Smag og behag, du ved 🙂

Mette

Posted: 12 oktober 2008 - 18:19 - Svar

JensH

Jeg svarede blot på Jannes spørgsmål.

JensH

Posted: 12 oktober 2008 - 18:37 - Svar

@Mette

Rolig nu, Mette. Jeg jokede bare. Der var skam intet hånligt ment med mit indlæg. Jeg skal nok herfra blande mig udenom din og Jannes musik-debat, (men jeg VAR faktisk til den koncert i Skovdalen i juli).

Leave a Comment