25
okt
Seneste opdatering: 1/9-09 kl. 1851
19 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Anna Bågø, pædagogmedhjælper og underviser i teaterdans og Modkraft:

Unge  har altid villet slås med politiet. Det bliver aldrig anderledes, selvom nogle af dem nu er  i pensionsalderen. De villle slås på Enghave Plads i 50 erne, v. Verdensbanksmødet i 60 erne, Byggeren, Allotria, Mekanisk Musik Museum, og hvad ved  jeg. De lider for en ædel sag, og politiet får lidt træning i urban warfare. Hvis de alle havde været udtryk for en folkestemning overhovedet, ville man jo blive bekymret. Mon Bedsteforældre for Hyl fortrak til parcelhusene i Virum og ejerbørgerne i Frederikstaden, som de  havde lovet, da der blev  ballede  og tåregas ? – Jeg hørte fra et folketingsmedlem, der  for et års tid siden passerede  Sandholm hver morgen på sin vej til Christiansborg, at en masse  biler kørte derfra mod København om morgenen og kom hjem igen om aftenen, tydeligvis fra ikke helt indkomstbeskattet arbejde. Det er  også nemmere  at holde bil, når man bor  gratis og arbejder sort. Og  spærret inde, var de jo i hvert fald ikke. Det  var dengang, der var flere beboere og inden nogle af de tilbageværende, var flyttet i parcelhus i Birkerød, altså inden valget 2007, der  lettede deres betrængte situation noget. Hvad mon Sandholm “aktivisterne” siger  om denne lejr, som englænderne nu ser sig nødsaget til at anlægge? Det rene Fesstung Europa, Mannstein, Rommel, von Paulus og Karen Jespersen – afsted og lænke sig til et  eller andet i Oxfordshire og husk TV 2´s nyhedshelikopter, den kan snart gå tabt for sagen.

Plans are afoot for a new secure immigration removal centre in Oxfordshire, it has emerged.The new detention centre would house failed asylum seekers and illegal immigrants awaiting deportation. The proposed site is ex-military land near Bullingdon prison, Bicester. Plans are afoot for a new secure immigration removal centre in Oxfordshire, it has emerged. (foto fra Sandholm,  Å.C.)

Klicheernes vagtparade: “De brutale natsorte”

Årets såkaldte “Mångfaldsbarometer” fra Uppsala Universitet – der kundggør at kun godt 5% af svenskerne er negative overfor “mångfalden”, er genstand for diskussion igen i år. Expressen har en mageløs leder, med så mange luddovne klicheer, at man aner noget er pive galt:

“Ökad främlingsrädsla, högerextrema partierna, rasismens spöke, den hatiska stämningen, nattsvarta bakgrund, den europeiska brutaliseringen, rasistiska villfarelser, det rumsrena hetsandet, bensin på hatbrasan, vår ännu anständiga offentlighet.”

Hvad er der egentlig på færde, når man vil være bekendt at udtrykke sig sådan ? Jo, der er tale om en journalistisk-politisk besværgelse, for ikke at sige det ligeud – desperat propaganda. Det er selvfølgelig helt usandsynligt, at en land der er så hårdt ramt af tilvandrede omkostninger og kriminalitet, er så meget mere positiv overfor tilvandringen, end Danmark og Norge er. I Danmark stemmer 15% DF, og manden på gulvet i Venstre (25%), har de samme holdninger som DF’ere. I Norge stemmer over 30% Fremskrittspartiet. I flere svenske kommuner stemmer over 20% Sverigedemokraterna. Der er altså noget helt galt med den akademiske undersøgelse, og det er det Expressens lederskribent ufrivilligt afslører i sit sprog. Hvor der er snydt på vægten, er ikke godt at vide. Man kan tro at Sverige er anderledes i Norden, men SÅ meget anderledes, den hopper vi ikke på, og da slet ikke når svenskerne er relativt hårdere ramt på deres personlige sikkerhed og deres offentlige service end nordmænd og danskere. Her er der ugler i mosen. Vi gætter umiddelbart på at resultatet er fremkommet ved formuleringen af spørgsmålene, samt respondenternes angst for ikke at behage spørgerne. Direkte akademisk svindel vil vi ikke svinge os op til, kun indirekte. Mångfaldsbarometern, Sociologiske Institutionen, Uppsala Universitet, pdf. 36 sider.

Selv i Finland, som konventionsfolkevandringerne i det store  hele er gået  udenom, viser  en undersøgelse denne  befolkningsholdning (undersøgelsen bygger på 400 flere  interviewede):

Hälften av alla finländare har en negativ syn på ökad invandring. Nelosen TNS Gallup-nyheterna visar också att finska män är mer negativa än finska kvinnor.43 procent av de tillfrågade kvinnorna var emot ökad invandring, samtidigt som siffran låg på 54% för män. Ju högre utbildade de tillfrågade var, desto positivare attityd hölls till ökad invandring. Negativa attityder var vanligast bland män under 40 som bor på landsbygden. 1.191 finländare blev intervjuade under undersökningen. Som en början så fick de tillfrågade veta att var fjärde invånare i Helsingfors kommer att vara av utländsk bakgrund om 15 år. Idag har var tioende invånare i Helsingfors utländska rötter.  FI.SE

Asyl-looniernes eget lille gated community

Jamen, så lad dem dog skabe sig tosset så længe det er inden for lovens grænser. Det ville være skidt hvis dette blev endnu en empatisk aktion fra ordensmagtens side hvor man lader venstreekstremister hærge uden modstand, for så bliver det endnu et søm i sammenhængskraftens ligkiste. Men det ser ud til at de har fået støvet tåregaspatronerne af. Loonierne bruger den velprøvede metode med at definere godhedens grænse så højt at ingen andre kan være med, og har derfor i egne øjne vundet spillet der handler om at sende uanstændighedens abe videre. Dette har kun marginal interesse, da det er uden genklang nogle steder. Problemet er snarere den pæne mainstream, hvor man f. eks. på tv i strid med kendsgerningerne omtaler afviste asylansøgere som blot asylansøgere (LFPC).

[…] Efter to-tre timers forsinkelse er Luk lejren-aktivisterne nu nået frem til Sandholmlejren. Flere hundrede aktivister har brudt politiets afspærring et stykke fra lejren og forsøger via et militærområde at nå frem til lejren.

Forrest løber unge med lilla faner, og da demonstrationen nåede frem, blev det råbt i megafoner, at man skulle følge de lilla faner, hvis man ønskede at være med i den ulovlige del af aktionen. Mange demonstranter har dog valgt at blive stående, hvor politiet har tilladt det.

Politiet har iført sig gasmasker og svarer igen med store mængder af tåregas. En gruppe af aktivister har overgivet sig.

En del aktivister råber taktfast “asyl til alle her og nu”.[…] Aktivister bryder politiets afspærring

Floral Rorschach-test i Sverige

Der er vitterligt nynazister i Sverige, men der er endnu større grupper som strengt taget hellere burde give anledning til de velkendte kollektive afsværgelser og ’10 minutters had’, kriminalstatistikkernes tørre tal taget i betragtning. At fokus på den ene gruppe og tabuiseringen af debat om den anden har sat sig permanente spor i den svenske psyke får man undertiden demonstreret i bizarre historier som denne, som vi vist ikke rigtig har nogle pendenter til herhjemme – og vi har måske endda bedre historiske grunde til at have det (LFPC).

Residents of the small town of Aneby in southern Sweden reacted angrily this week to a floral display on a roundabout in front of the town hall that appeared to depict a swastika. […]

“We got reactions at lunchtime yesterday and immediately went out and changed it,” council spokesman Bo Davidsson told Sveriges Radio.

“People thought it looked like a swastika but I didn’t really think it did. It was more like a wheel with twisted arms,” he added. […] ‘Swastika’ flower arrangement causes consternation , Rondellplantering liknade nazistsymbol

Beskyttet “livsstilsbolig”

Svensk presse prøvede at nedtone efterspørgslen efter “gated communities” i Sverige, men går man til firmaet der interviewede de 5000 svenskere, får man som sædvanlig virkeligheden uden filter, Valium og baby-sikring. En komprimeret fortolkning : “Globaliseringen” rammer bunden først. De velstillede køber sig fri. Det er det faktum, der har gjort danske sosser til DFére på stribe. Det kommer  også til at ske i Sverige.

En av tre svenskar efterfrågar inhägnade bostadsområden, så kallade ”gated communities” Idag presenterar konsultbolaget Tyréns Temaplan resultat från BoTrender08 – en rikstäckande djuplodande analys av svenskarnas behov och önskemål kring sitt boende. Undersökningen visar en rad intressanta resultat. Till exempel att det finns en stark efterfrågan på så kallade gated communities, dvs inhägnade områden som skyddas från omgivningen med lås eller vakter.

Undersökningen visar att så många som en av tre svenskar vill bo i gated communities. Denna boendeform som i enkäten beskrivs som ”ett extra säkert område, t.ex. inhägnat med portkod/lås för att komma in på området”, efterfrågas särskilt av unga vuxna. 41 procent av undersökningens deltagare i kategorin singel ung vuxen anser att gated communities stämmer in på deras ideala boende. Noterbart är att kategorin familj med barn under 15 år är betydligt mindre intresserade av denna boende form; bara 26 procent av dessa tycker att det stämmer in på deras ideala boende situation.

– Denna boendeform är betydligt vanligare i andra delar av världen, t.ex. i USA. Mycket tyder på att vi kommer att se fler gated communities i Sverige framöver. Intresset kring Victoria Park i Malmö tyder ju inte minst på det, säger Mia Wahlström, avdelningschef företagsstrategi på Tyréns Temaplan.

De unga vuxnas intresse för gated communities (41 procent) kan kontrasteras mot ett betydligt mindre intresse av att bo i ett område som präglas av kulturell, etnisk och social mångfald (22 procent).

Den omfattande undersökningen genomfördes i augusti 2008 och bygger på svar från 5002 deltagare. Undersökningens deltagare har kategoriserats i olika livsfaser: Singel ung vuxen, sammanboende unga vuxna utan barn, barnfamiljer med små barn under 15 år, barnfamiljer med tonåringar över 15 år, vuxna utan hemmavarande barn, seniorer och pensionärer. Utöver detta analyseras olika livsstilsgrupper och geografiska regioner.

– Botrender08 är unik i sitt slag i den bemärkelsen att den kopplar ihop traditionell trendspaning med makroekonomisk/demografisk analys och en omfattande nationell enkätundersökning, säger Mia Wahlström.

Andra resultat från undersökningen visar t.ex. att pensionärer är den åldersgrupp som i störst utsträckning efterfrågar ett säkerhetssystem i bostaden som är lite utöver vad som är vanligt, t.ex. larm och kameraövervakning. 44 procent av pensionärerna efterfrågar detta. [..]
Bakgrund om undersökningen:
Den webbaserade undersökningen skickades ut till en riksrepresentativ Internetpanel i augusti 2008 till människor i åldern 18-70 år. De som svarade var de som idag bodde i lägenhet eller i framtiden kunde tänka sig att bo i lägenhet. Enkäten innehåller frågor om det nuvarande boendets utformning, funktioner, egenskaper och utrustning samt om området. Enkäten innehöll även frågor om hur det ideala boendet skulle se ut – vilka faktorer och egenskaper vill man ha mer av. En följdfråga på detta blev om man var villig att betala för att få mer av detta. En del påståenden om personlighet besvarades också samt bakgrundsfrågor, som t.ex. frågor om kön, hushållstyp och inkomst. Totalt 5002 svar samlades in och analyserades.
Vid frågor, kontakta gärna:
Mia Wahlström, Tyréns Temaplan AB, tel: 076 145 65 85, e-post: mia.wahlstrom@tyrens.se

”BoTrender08”: svenskarnas önskemål om framtidens boende kartlagt


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 25 oktober 2008 - 08:20 - Svar

Om undersøgelsens resultater så kan bruges til at afgøre, om det er nye tendenser nye behov som skabt nu kan dækkes eller noget der er opstået som en del-reaktion på andet for eksempel at Sverige er blevet landet hvor alle og enhver kan slå sig ned uden krav om noget som helst fra nationens side, hvor mennesker ustraffet undslipper ugerninger i mange mange tilfælde, og andre uhyrligheder, eller der er tale om noget mennesker altid altid har gået rundt og ment om foretrukken boligform, men aldrig blevet spurgt om på denne måde fremgår ikke umiddelbart for mig at se.
Der skulle under alle omstændigheder være oplægsmateriale til mange forskere og studerende, talspersoner for diverse interesser med endnu flere ord kan forske, studere og ytre sig om problematikken.
Selv svenske blogge og medier kan nævne det.
Med eller uden erfaring fra studier i praktisk arbejde.

Ernst W. Jensen

Posted: 25 oktober 2008 - 09:18 - Svar

Sad og læste denne artikel på Expressen.se

“081025: Var rädd om mångfalden”

http://www.expressen.se/ledare/1.1345983/081025-var-radd-om-mangfalden

Artiklen afslutter med følgende:

“Svenskar i allmänhet tycks inte känna den framtidsoro som är så utbredd på kontinenten.”

Man kan vist rolig konstaterer, at Expressen i almindelighed ikke synes at kende svenskernes ængstelse for fremtiden!

Sikke nogle hyklere!!!

steen

Posted: 25 oktober 2008 - 14:01 - Svar

tak for tip – den leder er omend endnu mere grinagtig og grotesk, end tidligere. Der varmes allerede op til SD shaming, to år før 2010. Havde lederen ikke haft et bestemt politisk formål, ville den nok være blevet kasseret på talentløshed.

Mette

Posted: 25 oktober 2008 - 14:35 - Svar

Som jeg ofte har skrevet, er det uhyggeligt at erfare, hvor meget bedragere kan slippe af sted med, hvis blot bedraget er tilstrækkeligt stort.

At betragte bedrageres lette omgang med sandheden er altid en negativ men ikke desto mindre lærerig oplevelse, især når de tror, at de har andre mennesker i deres hule hånd og bevidst manipulerer ud fra egne fordomme om dem.

Dette udvikler sig typisk til en mental striptease, hvor ofret eller ofrene alt efter indsigt og erfaring undrer sig eller sarkastisk er vidner til, at dansen udføres af bedrageren selv og er en afsløring af hans eller hendes golde sind og verden.

Hvis andre som jeg fra tid til anden overvejer, om blogging er umagen værd, er her en lille opmuntring at hente, for både Jyllands-Postens leder og Anders Raahauges artikel nedenfor indeholder synspunkter som nogle af os har skrevet om i lang tid, men som førhen var for ”ekstreme” for MSM.

Meget har trods alt flyttet sig, mine damer og herrer.

———–

”HVOR ER FOGH?

Danmark har brug for reformer, der flytter ressourcerne fra den offentlige til den private sektor sideløbende med mærkbare finanspolitiske lempelser, der stimulerer den økonomiske aktivitet og gengiver danskerne troen på fremtiden.

Mest beskæmmende er det, at statsminister Anders Fogh Rasmussen på det nærmeste har gjort sig usynlig; vel af frygt for, at Danmarks økonomiske katastrofekurs vil ætse sig igennem teflonbelægningen og det velpolerede image.

Måske forståeligt, da Anders Fogh Rasmussen hævdes mentalt at have danset af i Danmark med kursen sat mod en international toppost. I hvert fald har han ikke gjort meget for at aflive den opfattelse, der tværtimod underbygges af, at han ikke stiller sig markant og iøjnefaldende i spidsen for den økonomisk-politiske krisestyring, som recessionen i Danmark kræver.

I alle andre europæiske lande er regeringscheferne særdeles synlige frontfigurer i kampen mod krisen, og det er, hvad der forventes af statsmænd. I Danmark må de nu for alvor ængstelige borgere spørge:

Hvor er Fogh?

http://jp.dk/meninger/leder/article1494870.ece

———

Uhygge i Kabul
Af: Anders Raahauge
Offentliggjort 25.10.08 kl. 03:00

(…) Det kniber atter med at trække stregen mellem islamisme og islam. Hvorfor er det så vanskeligt, når medierne nu dagligt forsikrer, at en hel afgrund skiller de to? Islamismen er angiveligt det radikale vanvid, der uretmæssigt har kapret fredens religion. Men hvorfor fælder det funklende nye og bløde styre i Kabul da drakoniske shariadomme med knapt afværgede dødsstraffe for overgang til kristendom eller for drøftelse af kvindens rolle i Koranen?

En dansk forsker, der rådgiver vores ambassade i Kabul, udtalte i går til JP, at vi bør »give plads til Talebans moralske grundlag«. Det flugter nemlig med mange afghaneres. Det er der vist ingen tvivl om. Og vores importerede, vestlige moral er der næppe mange, der ønsker at abonnere på.

Vi skal nok vænne os til, at vores militære tilstedeværelse i disse barske zoner er aldeles realpolitisk motiveret, ikke idealistisk.

Men så lyder spørgsmålet: hvilken sikkerhedspolitisk gevinst opnås ved tilstedeværelsen? Knuser man terrorceller ved at overvåge ørkener? 9.11.-terroristerne blev rekrutteret i Hamborg.

http://jp.dkUhygge i Kabul /meninger/breve/article1494871.ece

Janne

Posted: 25 oktober 2008 - 17:29 - Svar

Mette

“Hvis andre som jeg fra tid til anden overvejer, om blogging er umagen værd…”

Det er det værd! Særligt du gør det ualmindelig godt. Jeg håber ikke at du mister your spirit hvad det angår. :o) Personligt har jeg et stort udbytte af at læse dine begavede og indsigtsfulde indslag i debatten. Jeg synes at jeg lærer noget hver gang og får noget at tænke over. Jeg mener også at Snaphanerne har fået sig noget af en blog kapacitet netop ved at du deltager i debatten her.

Janne

Posted: 25 oktober 2008 - 17:39 - Svar

“En dansk forsker, der rådgiver vores ambassade i Kabul, udtalte i går til JP, at vi bør »give plads til Talebans moralske grundlag«.”

Give plads til kvindediskrimination, religiøs sexisme, kønsapartheid, sharia, halshugning, piskning, håndafhugning, dæmonisering af Vesten og vestlige værdier, dæmonisering af homoseksuelle, anderledes troende og ikke-troende. Give plads til systematisk bekæmpelse af frihedsrettigheder og demokrati.

Jeg er ved at være ret træt af grumme forskere. Deres udmeldinger er guld værd for islamister og til stor skade for individer, frihedsrettigheder og demokrati og for vores soldater.

Hvis Taleban har så meget magt i forhold til regeringen i Afghanistan, så bør vi trække vores soldater hjem. Vi kunne bruge nogen af dem til at skabe ro her hjemme. Flere steder i Danmark minder alligevel efterhånden om talebanområder i Afghanistan. Danske Jenser og Lotter skal ikke sendes hen at hjælpe et land som Afghanitan der fængsler en mand for at kritisere religiøs diskrimination af kvinder.

Mette

Posted: 25 oktober 2008 - 19:00 - Svar

Janne. Jeg er enig med dig.

Mette

Posted: 25 oktober 2008 - 19:07 - Svar

Janne.

Jeg overså dine pæne ord i første omgang og svarede derfor kun på det med Afghanistan. Er stolt af det kolossale arbejde, som danske soldater har udført derovre og foragter det, når folk har skrevet og talt grimt om dem. Som JensH skrev i går kan vi bruge den erfaring, som soldaterne har hentet derovre.

Men ellers tusind tak, om en uge har jeg heldigvis en lille ferie.

Jonny

Posted: 25 oktober 2008 - 21:06 - Svar

“Ju högre utbildade de tillfrågade var, desto positivare attityd hölls till ökad invandring.”

Varför gäller detta nästan alltid och överallt???
Visst, en förklaring är ju att universitet/högskolor domineras av 68-or och deras efterföljare. Men ändå…

“Traditionen for venstreorientering er solidt rodfæstet – særligt på de lange videregående uddannelser. »Hvorfor det er sådan, ved vi ikke. Men vi ved, at det smitter. Den sociale påvirkning er stor, når et ungt menneske begynder på en uddannelse,« siger Rune Stubager.”

HelgeD-H

Posted: 25 oktober 2008 - 22:10 - Svar

@Mette
-Blogging ER umagen værd. Janne støtter dig. Man kan køre træt, men
fortvivl ikke.
Læserbrevsskribenter og samfundsengagerede bloggere hæver sig over
“Det tavse flertal”.
Dine kommentarer brænder igennem, som f.eks. dine oplevelser skrevet d. 26. september.

Jeg er oprigtigt imponeret over de snaphaner
(snaphaner er ikke fugle, men navnet på det snaphanegevær modstandsbevægelsen mod svensken i Skåne efter 1658, bar)
som også kan skrive kommentarer på flere websider (urias f.eks.)
næsten samtidig.
Efter hvad jeg kan se, gælder det for: Mette, Vivi Andersen, Janne,
Johansen, Anna Lyttiger, Emeritus, SteenH, Og Peter Buch.
Det er for dem som at spille simultan skak.
Hvor mange udgør egentlig den faste skare af skribenter på snaphanen.dk ?

Jeg skylder dig egentlig en respons på din kommentar rettet til mig:
October 21 2008 @4:07 pm (Gellerup perma link)
Da jeg læste din respons, denne sene eftermiddag om spejlskrift,
tænkte jeg umiddelbart på:
Leonardo da Vinci beherskede spejlskrift, det er der ikke mange der kan.
Er din måde at skrive spejlskrift på fuldstændig spejlvendt, og skriver du i dette tilfælde fra højre til venstre ?
Leonardo da vinci efterlod sig 7000 sider med skitser,
og 15 mere eller mindre fuldendte malerier.
Vi vil helst ikke tænke på Oparation Jahiliya værdiløs ikke-islamisk-kultur finder sted.
Når jeg skal tidligt op, og går sent i seng, optaget af at skrive
til snaphanen.dk , og lejlighedsvist til urias.net .
Beklager jeg at måtte tage en “morfar”, for jeg tænker også at
svigte ved ikke at skrive til denne blog.

Du ønskes en god lille ferie fra omkring d.3.november,
og at dette lille afbræk “lader dine batterier op”,
så du kan blogge på en frisk igen.
Vender du tilbage til snaphanen.dk med fornyet styrke d.10.november?

Peter Buch

Posted: 26 oktober 2008 - 04:35 - Svar

En skrev at Leonardo forfulgte mennesker i time- og dagevis og i vore dage nok var blevet indespærret på grund af dette.

Slap af HelgeD-H tak.

Johansen

Posted: 26 oktober 2008 - 08:52 - Svar

Venstreeksstremisterne bag initiativet “Luk lejren”, som forsøger at klippe hegnet over ind til Sandholmslejren, agerer samfundsnedbrydende. Der er jo demokratisk flertal bag den førte asylpolitik.
Er man utilfreds med den førte politik, har man sit frie valg til at debattere dette og stemme på politiske partier, som agter at ændre den førte politik.
Hvad ser denne bedsteforældregruppe og venstreekstremisterne egentlig på de afviste asylansøgere? Vil de have at Danmark skal beholde dem? De er jo ikke medborgere og har ingen ret til at være i Danmark. De er her ulovligt, og skulle have været sendt retur for længe siden.
De eneste asylansøgere, som jeg ikke helt kan forstå, at vi har afvist, er kristne flygtninge fra islamiske stater. Det må være et helvede at bo i et af de islamiske dysfunktionelle samfund som kristen eller en anden religiøs minoritetsgruppe.

nimu

Posted: 26 oktober 2008 - 11:10 - Svar

Jeg husker en film af de to svenske spasmagere Hasse og Tage, som hed (mit svensk er lidt rustent) “Släpp Fangarne fri, det er Vår”. Tanken var smuk og human, men virkelighedens parallel, Sandholm er dog en anden. For det første er årstiden forkert; hvor skal de undslupne dog finde læ og ly i det regnfulde efterår og i den kommende vinter? Dernæst, må det slås fast, at beboerne i Sandholm slet ikke er fanger. så hvorfor egentlig klippe hul i hegnet, når beboerne frit kan bevæge sig ind og ud af porten?
Den netop afholdte demonstration burde have fundet sted foran Christiansborg. For det er jo Folketingets erklærede politik i “flygtningespørgsmålet” man er uenig i.

Mette

Posted: 26 oktober 2008 - 12:30 - Svar

HelgeD-H

Ja, blogging er umagen værd, og det var også (trods træthed) konklusionen i mit indlæg, hvor jeg sluttede med at skrive, at der bliver flyttt grænser.

Anders Raahauge er en af mine yndlingskommetatorer, som Sven Ove Gade og Niels Lilllund, og de skriver i dag med næsten lige så hidsig pen, som vi andre. Det kunne de ikke have gjort for blot få måneder siden. Lissabon-traktaten og EF-domstolen var dråber, som ikke kommer tilbage i bægeret. Danmark har tabt uskylden og selvstændigheden, og hvis vi skal vinde selvstændigheden tilbage, må vi råbe højt. Uskylden får vi ikke igen, selv om man krampagtigt har indspillet den 12. far til fire film. 🙂

Ang. spejlskrift kan udtrykket vel misforstås, men for mit vedkommende er der ikke tale om at skrive under en masse pseudonymer, og jeg er ikke identisk med de navne, du nævner. Jeg ville med garanti aldrig nedlade mig til at skrive det modsatte af, hvad jeg mener endsige noget andet i det hele taget, og der er jo forskelle på de luftede holdninger, små men dog synlige forskelle af og til, som naturligt er. Jeg har set andre gøre det og skamrose sig selv, det var i udenlandske debatter, og den slags har jeg et meget hånligt forhold til.

Det var interessant, at Leonardo skrev spejlskrift, det vidste jeg ikke. Han var en formidabel tegner. Sommetider tror jeg, at vi kejthåndede har flere fælles karakteristika, end man i dag er klar over. Clinton vil jeg nu ikke være ved, og jeg har også mine forbehold overfor Thomas Jefferson, som jeg startede med at være særdeles begejstret for; han havde det med at skyde andre foran sig og var ret så neurotisk, viste det sig. Når han havde vovet sig ud på det dybe, fik han migræneanfald og kunne bagefter være tavs i et halvt år. Jefferson kæmpede også med bogstaverne, kan jeg se af hans kladde til uafhængighedserklæringen, der ligger indfotograferet på min pc.

Det var lidt hen i mit voksenliv, at jeg af distraktion kom til at tage en pen i venstre hånd og skrev uden at tænke over det. Jeg skriver en flydende skråskrift med den højre hånd fra venstre mod højre, men det viste sig, at jeg skriver samme skrift flydende med venstre hånd og fra højre mod venste med største lethed og uden at tænke over det. Hvis jeg begyndte at tænke over det, ville jeg måske ikke kunne gøre det.

Derfor er udtrykket spejlskrift for mig ikke udtryk for noget modsat blot det samme i anden sammenhæng, og hvis det er sandt, at jeg kan brænde igennem, når jeg skriver, hvilket jeg jo ikke selv kan bedømme, må det sandsynligvis være fordi jeg spejler noget hos andre. Det er i hvert fald det, jeg håber på og skriver ud fra, for hvis der ikke findes et folkeligt fællesskab i normer og holdninger, er der jo ikke meget ræson i at skrive om nationalitet. Så er vi bare danske statsborgere.

Jeg har aldrig mødt nogle af de mange bloggere, som jeg er stødt ind i gennem de sidste mere end syv år. Jeg har talt i telefon med et par nordmænd, der ringede til mig, og jeg har haft en stor privat korrespondance, hvor jeg har fået henvisninger til bøger og artikler. Der må jo en del læsning til, og når man også følger med i oplæg på bloggene, læser andres kommentarer, læser aviser, netaviser og i det hele taget følger godt med, så bliver det til et stort tidsforbrug. Jeg regner selv med, at jeg passerede de 13.000 netdebatindlæg i sommer, og dertil kommer læserbreve.

Hvis du følger nogle af de debatnavne, som du nævner, vil du se, at flere af dem skriver på langt flere blogge, end her og hos Kim Møller. Der er faktisk tale om et kolossalt stort arbejde, der foregår individuelt og uden fælles planlægning, og for ingen af os har døgnet jo mere end 24 timer. Desuden har vi et liv ved siden af, og hvis vi ikke havde det, ville vi nok ikke kunne ramme noget alment vedkommende.

Da jeg skrev til dig om musik, tænkte jeg bagefter, at det indlæg kunne have haft godt af at blive forkortet, og derefter undrede jeg mig lidt over mig selv og nåede frem til, at længden simpelthen var udtryk for, at jeg har brugt for meget tid ved pc’en og forsømt noget andet, som jeg savner. Det må ferien råde bod på. God weekend og tak for de venlige ord. 🙂

Emeritus

Posted: 26 oktober 2008 - 12:34 - Svar

OT. Ny Trend.
Kosmopolitterne og stemmeslugerne Villy S. og Lene E. kører 1200 rigtige km. i Folkevogn! SAMMEN og ser på DANMARK på den rigtige måde.

Per Nyholm (JP-indblik) elsker i dag, søndag lyden af mange tungemål, som han kan aflytte i de enkelte europæiske lande. Forstået som tilvandrede tungemål. Hvor kosmopolitisk, hvor globaliseret, hvor MULTIKULTURELT. I Europa ‘lever man (fint! m.a.) med de mange etniciteter’. I Danmark taler man bare DANSK. Hvor PROVINSIELT (skældsord – hold op med det bondske og provinsielle.). At fastholde sin egenart og identitet på eget territorium er klart nok provinsielt i en global optik. Der skal vi udvide vor horisont, som han har gjort og gøre multikulti til en vidunderlig, åben livsstil.

Det er afsporet snik-snak. Europa oplever absolut ikke multikultur (her på grund af tungemål), som tilhængere påp mange måder gerne bilder sig selv og andre ind. Hvad Europa oplever er OVERSVØMMELSE og TVEKULTUREL parallel-eksistens. Hvor den europæiske kultur er civilisatorisk (og inkluderende), er den anden kultur muslimsk (ekskluderende), og derfor langt fra civilisationen, fordi den notorisk og overalt ekskluderer andre kulturer end sin egen.

Om det nytter eller ej.
Med venlig hilsen
Emeritus.

Peter Buch

Posted: 26 oktober 2008 - 12:59 - Svar

Et spejl er godt at ha´-
men kun når du tør ta´-
og vær´dig selv-
allige-vel.

Det kunne være endnu en undersøgelse er på vej- efter den om hvor bloggene var placeret politisk – hvormange er venstrehåndede af bloggere og kommentatorer. Steen, Mette og undertegnede er venstrehåndede i hvert fald.

HelgeD-H

Posted: 26 oktober 2008 - 16:01 - Svar

@Peter Buch
-Helge skriver også med venstre hånd.
I gamle dage var det synnonym med alt dårligt (sinister),
og jeg er glad for at man ikke blev tvunget til at skrive
med højre hånd.
Jeg bruger også hammer med venstre hånd (det er akavet),
men mærkeligt nok kan jeg ikke bruge en venstrehåndssaks.
Så er vi fire venstrehåndede, indtil videre.

@Mette
-Alt det meget du kan skrive – her kan jeg ikke følge med.
Vil du have et spor, er det:
http://www.jessenb.dk/OksboelSogn/Noerregade14
Hvad jeg afslører om mig selv uagtsomt, eller med fortsæt
er snart lige meget.
Jeg skal bare ikke skade andres pseudonym, det er en æressag.
Det er næsten samme argumentation Vivi Andersen havde.
Og man er glad for ikke at have WJ her endnu.

N.B. Passer websidens ur med vintertid nu ?
Kommentar afsendt kl.15:01

Peter Buch

Posted: 26 oktober 2008 - 16:35 - Svar

HelgeD-H

Tak for det. For noget familje var det en fordel også at skulle bruge højre, da vedkommende da blev lige god (omtrent) til at bruge begge hænder under operationer.

Casper

Posted: 27 oktober 2008 - 02:57 - Svar

Min mor – som stemmer på DF – så optrinnet ved Sandholmlejren i tv og sagde: Bare jeg havde været med.

???

Leave a Comment