25
nov
Seneste opdatering: 28/11-08 kl. 0528
48 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Roberto Saviano: »Camorraen er et Europæisk problem«. Den italienske mafia omsætter for 100 mia euros om året, landets største virksomhed.

Börssalen på Svenska Akademien var fullsatt när författarna Roberto Saviano och Salman Rushdie var på besök på tisdagkvällen. De upplever båda två att det mest drabbande som dödshotad kan vara allmänhetens åsikt att de får skylla sig själva. Hotade författare drog fullt hus

El Inglés: Surrender, Genocide… or What? – An Update

Europas fremtid: Krig eller fred? Velstand eller kollaps? Sammenhæng eller fragmentering? Umiddelbart skulle man jo forvente at disse spørgsmål var genstand for en vis interesse rundt omkring, men svaret er tydeligvis nej. Jeg er næsten sikker på at ingen mainstreammedier har fremlagt så dybtgående debat og analyse som man finder hos netskribenter som Paul Weston og El Inglés. MSM tuller stadig clueless rundt i sandkassen med enfoldige problemstillinger som ‘at forebygge radikalisering’ eller ‘terrorbekæmpelse’. Spørgsmålene om hvad den postulerede mainstream-islam repræsenterer i modsætning til den ‘radikaliserede’, og om ‘terrorisme’ blot er ét middel henimod samme mål som de  ‘ikke-radikaliseredes’, er uendeligt oplagte, men bliver end ikke stillet; endnu mindre bliver de detaljerede, helt konkrete – og ikke spor behagelige – scenarier som dem El Inglés og Weston opstiller og drøfter, taget op. Igen må man sige, at hvis De vil vide mere må  De gå til blogosfæren. El Inglés’ seneste essay er meget langt og bør læses i sin helhed på Gates of Vienna. Her har jeg blot taget en lille passage omhandlende Holland, og hvordan essayisten placerer dette land i det større billede (LFPC).

6) Whither the Netherlands?

As I implied in the three scenarios I wrote, in which I laid down three possible futures for Britain with respect to Islamization, my personal belief is that the Netherlands is the country most likely to hit a discontinuity first. This belief, largely impressionistic in nature but also supplemented by a consideration of the country’s size and population density (see above), is further heightened by the existence of all the key elements necessary for the drama to proceed: a rapidly-growing Muslim population both criminal and seditious; a charismatic politician identifying the threat without bending a knee to multicultural platitudes; growing public alarm and anger; and a witless government capable of convincing itself that sending squads of policemen to kick in the doors of cartoonists constitutes the optimal response to the problems it faces. It would be foolish to expect all countries afflicted by Islam to read from a single script, but there is no better country than the Netherlands to observe if we wish to glean an insight what lies in our futures. El Inglés: Surrender, Genocide… or What? – An Update

VIOLENCE AGAINST WOMEN: JORDAN, 20% APPROVE TO BE BEATEN

Robert Spencer kalder det Stockholmsyndromet. Vold mod kvinder forekommer i alle kulturer. Hvad der gør problemet særligt betændt her er den koraniske legitimation (vers 4:34) for overgrebet, og det absolutte tabu mod at stille spørgsmål til det guddommelige ophav til verset. Derfor er dette mere end blot førmoderne kultur eller almindelig menneskelig usselhed (LFPC).

(ANSAmed) – AMMAN, NOVEMBER 25 – Around 20 percent of Jordanian women approve being beaten by husbands to discipline them, according to a survey conducted by the department of statistics that was published today. The study included nearly 15,000 families and 11,000 women who got married, said the report. Most of the respondents aged between 15 to 49 years old. […] Every year between 15 to 20 women are killed in the name of honour, with killers receiving sentences for just a few months behind bars. VIOLENCE AGAINST WOMEN: JORDAN, 20% APPROVE TO BE BEATEN

Den totalitære dagismamma *

“Den svenska lagen som förbjuder sexköp har fungerat som en inspiration för Norge, konstaterar Beatrice Ask. Men politikerna i grannlandet tar ytterligare ett steg, och gör det kriminellt att köpa sexuella tjänster även utomlands.”Klart intressant”. Så säger justitieminister Beatrice Ask (m) till om förslaget att kriminalisera sexköp utomlands.” SvD

Der er mindst tre interessante perspektiver her: 1) svensk og norsk jurisdisktion udvides uden videre til hele kloden – mindst. 2) Hvordan vil man håndhæve det omsorgsfulde forbud rent praktisk? Via satellit? 3) Hvilken ny lov skal frøknerne nu trumfe denne med næste gang? Og så et til mig selv – hvorfor ringer titlen “It´s Hard Being Loved By Jerks” i mit hovede? (*børnehavefrøken hed det i min barndom, selvom frøknerne kunne være vel over de 60. Deres kærlighed til børn var dog i det mindste uden bagtanker og magtfantasier.)

Moralsk ækvivalens: Én gang til for mainstreammedierne

Nej, tak os ikke. Vi er her for det samme. Intet glæder os mere end at aflire den samme remse om og om, for den selvpålagt uvidende og uforstående presse: Nu ved jeg ikke om journalisten med “man” der mener “at der ikke er særlig meget forskel” mener sig selv, men hun undlader desværre at gøre opmærksom på at “man” sandelig kan argumentere for det modsatte – ‘terroristerne’, dvs. jihadisterne, kan henvise til mainstreamtolkninger af deres ideologi/religion; de opererer inden for parallelsamfund der yder passiv og/eller aktiv beskyttelse eller logistisk support; selv deres familier vil have meget svært ved ikke at være medvidende; de kan trække på internationale netværk med henblik på det operationelle (sprængstoffer osv.), på økonomisk eller teologisk støtte, eller på evt. tilflugssteder efter udåden. Og ikke mindst: De har et langsigtet politisk mål med deres handling, så det er rent nonsens at reducere forskellen til “størrelsesorden”. De “syv socialt og psykisk ustabile personer” hun kontrasterer med – har ingen af disse dele. Banalt, så det virkeligt interessante er som altid: Hvorfor er journalisten ikke selv opmærksom på dette, hvorfor anlægger hun i det mindste ikke denne perspektivering? (LFPC)

[…] Når aftenens program [om dansk terrorist, LFPC] alligevel var interessant, er det fordi, det indirekte stiller spørgsmålet, hvem disse terrorister på dansk jord er. Bortset fra deres uforståelige fascination af død, ødelæggelse og rabiat religion kunne man mene, at der ikke er særlig meget forskel på disse nu dømte, men mislykkede »terrorister« og på en pæredansk voldsmand eller morder. Anskuet på den måde bliver de pludselig knap så skræmmende.

Forskellen er måske størrelsesordenen i den kriminalitet, de har til hensigt at udføre. Straffen er til gengæld også meget hårdere, hvis man tyr til terrorplaner som en kanal for sin vrede og frustration.

Forleden dækkede overtegnede en voldssag, hvor syv socialt og psykisk ustabile personer gennembankede og misbrugte en kvinde en hel nat, så hun i dag er hjerneskadet og frataget enhver evne til at bevæge sig, spise og tale. Den hårdest dømte fik otte års fængsel. De øvrige ned til to år.
Vollsmosesagen og de tiltaltes hensigter udløste to gange 12 års fængsel. René fik – hovedsagelig pga. sin besiddelse af diverse avisudklip, internetsøgninger og CDer med Osama bin Ladens taler – fem års fængsel. [mine fremhævelser, LFPC] Line Holm Nielsen, Berlingske: En dansk terrorist

Voldtægt i Sverige og Danmark – svar på en mail

Vi skrev for ti dage siden i anledning af en konference i Århus, hvor man hæftede sig ved ““Stora skillnader i vården av våldtäktsoffer”, men tilsyneladende ikke ved de enorme forskelle i anmeldelser mellem de to lande:

“Hvis tendensen for de første tre kvartaler 2008 holder (3.880 anmeldte), vil Sverige passere 5.000 anmeldte i år. Alene Skåne har med 515 omtrent lige så mange voldtægter som hele Danmark. Stockholm har med 1.306 i 2007 over dobbelt så mange som hele Danmark.”

Vi skrev til Center for Voldtægtsofre i Århus, for at høre om de havde et bud på forskellene. Her er en psykologs venlige svar, idet vi må konkludere: 1) vi kender ikke de respektive lovgivninger i detaljer, og 2) det er svært præcist at sammenligne de to lande selvom om forskellen er ikke så lidt mere end signifikant:

“Der er sådan umiddelbart flere mulige tolkninger af de meget højere tal i Sverige.

For det første opgøres statistikkerne forskelligt i de forskellige lande. I Sverige tæller hver enkelte voldtægt en kvinde har været udsat for i statistikken mens det der tælles med i Danmark, er hver enkelte kvinde, der anmelder voldtægt. Hvis en kvinde således har været udsat for gruppe voldtægt af tre mænd vil det i den svenske statistik således tælle som tre voldtægter mens det i den danske statistik kun tæller som en voldtægt. Hvis man kigger nærmere på de svenske statistikker vil man kunne se dette fænomen et bestemt år, hvor der er et stort udslag i den svenske statistik fordi en kvinde anmeldte sin mand for 100 tilfælde af voldtægt, hvilket gav anledning til en relativ stor stigning i den svenske statistik.

For det andet benyttes der i Sverige andre definitioner på voldtægt end der gør i Danmark. I Sverige defineres både analt, oralt og vaginalt overgreb som voldtægt mens det i Danmark kun er vaginal overgreb, der tælles med under den paragraf. I Sverige defineres overgreb, der er begået mod kvinder, der har været magtesløse pga alkohol eller søvn som voldtægt mens, at disse tilfælde i Danmark dømmes ud fra en anden paragraf.

For det tredje er det muligvis sådan, at der er flere, der anmelder voldtægt i Sverige end i Danmark bla, fordi der i Sverige er større fokus på ligestilling og mere offentlig diskussion omkring voldtægt.

Endelig er der selvsagt den mulighed at der bliver begået flere voldtægter i Sverige – men som det fremgår af ovenstående er det meget vanskeligt at konkludere noget entydigt om det ud fra de givne tal.Jeg håber det nogenlunde var svar på det du spurgte om og ellers er du meget velkommen til at spørge igen. mvh……”


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


morlille

Posted: 25 november 2008 - 11:36 - Svar

Nu har jeg ikke fulgt med i tidligere indlæg med reference til voldtægt af Sverige, men jeg mener at have læst et sted, at der er noget lignende en “lavalder” for voldtægter i Sverige, således at voldtægt af børn under en vis alder ikke tæller med i voldtægtsstatistikken for Sverige. Hvis det forholder sig sådan, så trækker dette i den anden retning: Sverige ser pænere ud end egentlig fortjent.

steen

Posted: 25 november 2008 - 11:40 - Svar

de 4.749 anmeldte i 2007 er alt inklusive. I det tal er inkluderet godt 1200 på børn under 15 år.

traveler

Posted: 25 november 2008 - 15:44 - Svar

For det første: Hvis 20% af 5.000 voldtægter er gruppevoldtægter, og hvis gennemsnitsgruppen er 5 personer, så reduceres tallet til 4.200 anmeldte voldtagne kvinder.

For det andet: Hvis højst 10% måske ryger under en anden paragraf i Danmark, så er vi nede på 3.780 voldtægter, der kunne svare til den danske registreringsmetode.

For det tredje: Det holder overhovedet ikke, at der skulle være flere, der anmelder voldtægt i Sverige end i Danmark. Tværtimod ville jeg tro, men lad det ligge.

Så alt i ialt: I stedet for 9-10 gange flere voldtægter i Sverige end i Danmark, så kan det måske nok med lidt god vilje reduceres til 7 gange flere anmeldte voldtægter. Men det er da også vanvittigt højt.

Man skulle tro, at Center for Voldtægtsofre i Århus ville forholde sig lidt mere seriøst til den signifikante forskel.

steen

Posted: 25 november 2008 - 16:29 - Svar

Godt med en matematisk begavelse. Tak. Jeg er enig med dig, men jeg ville lade mailen tale mest muligt for sig selv. Forresten er antallet gruppevoldtægter “kun” 11 % – immervæk små 500 kvinder om året de skal igennem den oplevelse.

Janne

Posted: 25 november 2008 - 18:09 - Svar

Et julemærke med jul på:

h t t p://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/slideshow.php?slideshowid =174814&imageid=187702

K. Jensen

Posted: 25 november 2008 - 18:46 - Svar

Hvis der er 500 kvinder, der anmelder gruppevoldtægt, og en gruppe vel bør deffineres som minimum 3 personer, så er det vel i hvert fald 1500 voldtægtsanmeldelser, der skal tælles med i de 5000…?

Andersen

Posted: 25 november 2008 - 18:51 - Svar

Apropos moralsk ækvivalens kom jeg til at tænke på Berlin under nazismen, da jeg besøgte Seidenfandens shop.

http://politiken.dk/kultur/article601969.ece

Andersen

Posted: 25 november 2008 - 18:53 - Svar

Ha, ha. Der var jeg ufrivilligt vittigt. Det var en freudsk forskrivning, at det blev til fanden i stedet for faden. Det beklager jeg ikke.

Janne

Posted: 25 november 2008 - 20:34 - Svar

I puberteten som 7-8 årig???

“Reglen om awrah træder i kraft, når puberteten begynder; typisk fra 7-8 års alderen eller lidt senere, alt efter hvilken juridisk retning, man følger indenfor islam.”

h t t p://www.religion.dk/artikel/305219:Spoerg-om-islam–Man-viser-sig-ikke- noegen-foran-andre

Janne

Posted: 25 november 2008 - 21:02 - Svar

Hellig kropsforskrækkelse.

h t t p://www.religion.dk/artikel/305219:Spoerg-om-islam–Man-viser-sig-ikke- noegen-foran-andre?page=2

Johansen

Posted: 25 november 2008 - 21:49 - Svar

Janne

Jo mere kropsforskrækkelse og kønsapartheid, des mere sexfikserede bliver de bogstavtro. De bliver helt kuldrede.
Man kunne virkeligt ønske, at de ville tage nøgenhed og samkvem mellem kønnene aldeles afslappet. Det er jo helt skruet op.

Johansen

Posted: 25 november 2008 - 22:46 - Svar

Ang. forbud mod køb af seksuelle ydelser

En frivillig aftale indgået mellem to myndige personer, skal staten ikke blande sig i. Vil en myndig person m/k sælge seksuelle ydelser, så har personen selvbestemmelsesret. Staten ejer ikke borgernes kroppe, dem ejer borgerne selv.
Mette Frederiksens og den venstresnoede barnepigestat har ingen gang på jord. Vi skal ingen lunde følge Sveriges og Norges moraliserende snerpethed. Vi skal derimod nuancere og slå hårdt ned på kvindehandel og narkoprotitution.

Johansen

Posted: 25 november 2008 - 22:48 - Svar

Hjælpe de narkoprostituerede som ønsker det.

Janne

Posted: 25 november 2008 - 23:00 - Svar

I den gamle by i Århus har alle pigerne på et fiktivt skolefoto fået tørklæde på. Masser af piger havde ikke tørklæde på og slet ikke i skole den gang.

h t t p://www.dengamleby.dk/skole.htm

Se i øvrigt jul i gamle dage. Den gamle by i Århus forstår virkelig at skabe en pragtfuld stemning og en anden tid.

h t t p://www.dengamleby.dk/jul.htm

Læg mærke til julemanden (Peters jul) der slet ikke ser hyggelig ud. Den julemand er næsten glemt i dag. Men man kan være heldig at finde genoptryk af de gamle skrappe julemænd. Jeg har flere.

Magga

Posted: 25 november 2008 - 23:34 - Svar

“Hjælpe de narkoprostituerede som ønsker det”

Ja, naturligvis, men er det nok?

Jeg har kendskab til flere personer, der kom ud, hvor de ikke kunne bunde, og det var meget forskelligt, om de fik den hjælp, der var brug for.

Den ene mand fik for første gange i sit liv et manisk anfald af de mere voldsomme, han var i gang 24 timer i døgnet med voldsomme aktiviteter, rev vægge ned, ville udskifte vinduer, solgte familiens møbler osv. Han havde tidligere lidt af depressioner på visse tider af året og med god hjælp fra de nærmeste alligevel kunnet klare sit arbejde. Da han for fulde sejl røg ud ad den psykotiske tangent, var hjælpen nær, først og fremmest fordi hans egen læge var hurtig, og fordi det var så åbenbart, at der var noget galt. Mange gik sammen om at få ham overtalt til at blive indlagt. Det kneb, for som det er almindeligt havde han ingen sygdomserkendelse. Nu er han stabiliseret og så rask, som han kan blive.

I det andet tilfælde var der også tale om en mand med mangeårige tilbagevendende depressioner, han havde i starten lidt sygdomserkendelse, men den forsvandt, og han var vanskeligere at diagnosticere, fordi han var af den stille type. Han blev ikke manisk, men begyndte at gå over i det voldelige først mentalt og siden fysisk, fordi han følte sig forfulgt af unævnelige ting i hjemmet og dets omgivelser. Han var ellers kendt for sit intellekts skarpsindighed og høj uddannelse, og folk blev meget forvirrede, da han begyndte at betro dem underlige ting om forretningsforbindelser og siden om hans stakkels kone. Han havde lyse perioder indimellem men formåede ikke at holde sig i erhverv, dog beholdt han flere tillidshverv. Over ham hang tvangsindlæggelsen i flere år, uden at psykiater og læge kunne tage sig sammen til at hjælpe familien. En dag forsvandt han og resten er en meget sørgelig historie for ham, men en lettelse for familien. Han havde nogle af de samme symptomer som Christian i “Sommer”, og hans kone oplever, og hun sad tilbage med ansvaret for et menneske, der til sidst manglede det meste af sit sind og så at sige intet huskede.

Dette er ikke misundelsesværdigt, og jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at det i høj grad kan være et spil om tilfældigheder, der afgør, om et menneske, der er nået ud til kanten, får den nødvendige endsige den bedste hjælp her i landet. Narkoprostituerede er mig bekendt vanskelige at få fat i, og også her kan der være tale om en vurdering af tvang, fordi de hele tiden længes efter næste fix og udsætter alt andet.

Men jeg er ikke ekspert eller noget der ligner, blot synes jeg, at der er grund til nøje individuelle overvelser fra menneske til menneske samt en erkendelse af, at Danmark ikke er det bedste sted på jorden at komme ud i den slags uføre og/eller være psykisk syg. Det praktiserende læger er ofte forbløffende uvidende om psykiske og psykiatriske forhold.

peter a

Posted: 26 november 2008 - 01:55 - Svar

Filmen om Sverige och Klockaregarden, Trollhattan och kollapsen av valfardsystemet har gjorts om, den nya lank adressen ar:

http://www.youtube.com/watch?v=3eZN59iTctc

Jonny

Posted: 26 november 2008 - 02:12 - Svar

Apropå våldtäktsstatistik…
Här redovisas siffror som delvis baseras på BRÅ-rapporten “Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre”:
http://www.bgf.nu/faktabanken/kriminalitet/gvt2.html

“För hela perioden 1995-2007 ökade antalet anmälda våldtäkter med 3.042, samtidigt som de anmälda fallen av “sexuellt tvång” minskade med 540. Antag att denna minskning förklaras av att 540 fall av vad som tidigare kallades som “sexuellt tvång” nu klassas som våldtäkt. Kvar blir ändå en ökning av antalet våldtäkter med 2.502 – från 1.707 till över 4.200.”

Om uppgiften om statistiksammanställningen i Sverige stämmer så (har iofs redan visats av “traveler”):
År 2006 anmäldes 4208 våldtäkter, varav 553 gruppvåldtäkter. Om vi räknar med 4 gärningsmän (553 x 4 = 2212), måste vi dra bort (553 x 3 = 1659). Antalet våldtäkter blir då (4208 – 1659 =) 2549.
3 gärningsmän: (4208 – 1106 =) 3107.
2 gärningsmän: (4208 – 553 =) 3655.

Johansen

Posted: 26 november 2008 - 07:55 - Svar

“Around 20 percent of Jordanian women approve being beaten by husbands to discipline them”

De jordanske kvinder må være indoktrinerede. Der er vel ikke nogen civiliserede mennesker, som kan acceptere at blive slået?! Hvem “diciplinerer” så de jordanske mænd? Accepterer de også at blive slået?
Vold er uacceptabelt og ukultiveret. Hvordan kan man finde på at slå sin ægtefælle?
Jeg begriber ikke denne form for magtanvendelse.

Johansen

Posted: 26 november 2008 - 10:25 - Svar

Voldtægtsstatistikken fra Sverige er så uhyrlig, at det svært at forstå. Hvordan kan man dog forgribe sig så ydmygende på et andet menneske, der ovenikøbet er svagere fysisk end en selv?

Flokmentaliteten hvor der er flere om voldtægten er nærmest dyrisk. Fanges disse umennesker, om man så må sige med blod på tøjet, så må den rimelige straf mindst være tvangssterilisation.
Gad vide hvor mange af disse kvinder, der får et normalt fungerende seksualliv efter et sådan ultimativt overgreb, som voldtægt er?

Pegi

Posted: 26 november 2008 - 11:59 - Svar

@Janne

En knap så glad julemand:

http://chromatism.net/current/images/vilksxmas.jpg

Andersen

Posted: 26 november 2008 - 16:10 - Svar

Mit kendskab til bloggernes verden er ikke så stort, at det selmodsigende navn El Inglés siger mig noget. På en eller anden måde minder det mig om noget i en Indiana Jones film el.lign.

Det er lidt af et problem for mig som læser, da jeg har det liggende på rygraden, at man helst skal vide lidt om den, der skriver, når man forsøger at sætte sig ind i det skrevne og bedømme dets informationsværdi, som jo er afhængigt af skribentens vurderingsevne og træning i så henseende. Ikke at det står og falder med f.eks. en akademisk ekspertstatus, slet ikke. Almindelig sunds sans og livserfaring tæller tilstrækkeligt.

Dette er på ingen måde ment som kritik, blot vil jeg være glad for lidt informtion om personen, hvis en sådan kan gives?

Janne

Posted: 26 november 2008 - 16:48 - Svar

Pegi

Den julemand kan jeg godt li’ :o)

OT

Københavns kommune er intolerant overfor mad der ikke er halal.

“Spørgsmål: Kan man så forestille sig, at I vil lave alle madpakker med halalkød, så alle børn kan spise det?

– Det er en mulighed. Eller med kylling eller med fisk. Folk spiser jo ikke kun svinekød eller oksekød, og alle kyllinger i Danmark er halalslaget. Den norm, vi har for halalslagtning er også fredelig, hvor dyrene bliver bedøvet. Det er ikke en brutal model, så alle kan nikke ja til den, siger Kristina Koch Sloth.”

h t t p://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/305715:Danmark–Koebenhavn-klar-t il-halal-madpakker

Johansen

Posted: 26 november 2008 - 16:56 - Svar

Trykkefrihedsselskabets julemand tegnet af Lars Vilks sendte jeg en del rundt af sidste år. Til stor moro for modtagerne 🙂

Johansen

Posted: 26 november 2008 - 17:18 - Svar

Janne

Man kan skrive kommentarer til det absurde forslag om, at det er en offentlig opgave at stille religiøst mad til rådighed.

Jeg har skrevet et brev til en politiker i dag angående den åbenlyst diskriminerende skolemadsordning på alle de københavnske folkeskoler.

Martin Henriksen har udsendt denne pressemeddelelse vedr. en diskriminerende jobannonce også fra Københavns kommune:

http://www.danskfolkeparti.dk/DF_K%C3%B8benhavns_Kommune_skal_tr%C3%A6 kke_diskriminerende_jobannonce_tilbage.asp

Er min elskede hovedstad ved at udvikle sig til en halalby?

Janne

Posted: 26 november 2008 - 17:32 - Svar

Johansen

Det værste er at der ikke er valgmulighed når der f.eks. kun kan fås halalslagtet oksekød og kylling ditto. At alle skolebørn skal æde ‘bønnet’ mad hvis de vil have mad i offentlige institutioner. Det opfatter jeg som religionstyranni. Københavns kommune bliver mere og mere religiøs og mindre og mindre demokratisk.

Janne

Posted: 26 november 2008 - 17:42 - Svar

OT

Til snaphanerne:

Nu har jeg fået mine cd’ere med the Carter Family.

Det er fantastisk at lytte til de gamle særprægede sange fra bøh landet i USA. Med ét er jeg tilbage i de landskaber i USA der har været med til at skabe både tekster og musik og stemning på cd’erne. Tak for super tippet. :o)

steen

Posted: 26 november 2008 - 17:57 - Svar

@Andersen: El Inglés er en ret ung englænder, kan jeg vist roligt røbe. Han har boet en del år i Japan og har en universitetsgrad i japansk. Han var i København for en måned siden og boede hos mig, og jeg var imponeret af hans viden . Mere kan jeg vist ikke sige.

Johansen

Posted: 26 november 2008 - 18:27 - Svar

Janne

Kommuner skal slet ikke stille religiøs mad til rådighed ligesom danske sygehuse ej heller skal stille hijabs til rådighed. Verdslige institutioner skal ikke agere som en religiøs institution.
Verdslige institutioner skal ikke medvirke til at fremme religiøse, intolerante påbud men derimod tage utvetydig afstand fra forsøg på indførsel af religiøse særregler og særrettigheder.

For øvrigt så har Københavns kommune nu trukket den diskriminerende jobannonce tilbage, hvor de ønskede en medarbejder af anden etnisk herkomst end dansk.

Janne

Posted: 26 november 2008 - 18:45 - Svar

Johansen

Det optimale vil i mine øjne være hvis hverken forældre eller offentlige institutioner putter religiøse fordomme omkring mad (særligt grisekød) ind i små poder og alle andre. Derfor bør offentlige institutioner naturligvis heller ikke bruge skattekroner og energi på at servere ‘bønnet’ mad.

Men som tingene er nu, så er det squ ikke engang muligt at vælge ‘bønnet’ mad fra i nogle børneinstitutioner og folkeskoler.

Andersen

Posted: 26 november 2008 - 20:21 - Svar

Tak Steen.

I Japan kan man virkelig tale om racisme, men det har din ven sikkert fortalt dig.

steen

Posted: 26 november 2008 - 22:41 - Svar

japansk racisme – joh, eller hvad man skal kalde det – jeg var der i 1971, og de var IKKE venlige overfor hvide mænd, så meget ved jeg. Det kan have ændret sig…………………………

LFPC

Posted: 26 november 2008 - 23:14 - Svar

Andersen:

Jeg er enig i dine generelle overvejelser om at vide noget om disse blogskribenters ophav, men lige netop dette ‘eksplosive’ felt byder på mange andre hensyn som skribenten må tage højde for. El Inglés f. eks. kommer således fra et af de mest befængte lande mht. islam, politisk korrekthed og orwellsk overvågning. Andre bloggere fra UK som ‘Lionheart’ er blevet trukket i retten; folk har mistet deres job p.g.a. blogskriverier i deres fritid; og så har jeg slet ikke nævnt de direkte livsfarlige konsekvenser det jo kan få.

Jeg må også minde om Nicolai Sennels der skrev en artikel ud fra hans egne faglige forudsætninger, om et emne der i den grad trænger til at blive behandlet uden omsvøb. Hvad skete? Han mistede sit job. It couldn’t happen here. Only it could.

Gates of Vienna blev smidt ud af blogsammenslutningen Pajamas Media efter El Inglés’ første artikel i denne serie – der rejste sig en storm af forargelse (bl. a. hos hystaden på LGF) ud fra denne logik: Artiklen diskuterede mulige fremtidsscenarier, heriblandt muligheden for en eskalation imod folkemord – i og med at dette er så ubehageligt et emne bør det slet ikke diskuteres, selv ikke hvis man prøver at få klarhed over fremtiden for en selv og ens nærmeste – hvis man alligevel diskuterer hvordan situationen kan eskalere mod folkedrab er det fordi man ønsker det skal ske – og når man (angiveligt) har sådanne tanker er man med til at skubbe udviklingen henimod …. folkedrab.

Sådan tænker mange af vores opponenter, og det gør de fordi de ikke kan argumentere mod substansen af det vi fremhæver, og derfor må angribe os på ‘anstændigheden’ og ‘tonen’. Jeg oplevede lidt af dette engang vi var nogle på Urias der diskuterede muligheden af at bremse islams ekspansion ved at nuke Mekka og Medina. Ingen af os ligger (mig bekendt) inde med 1) taktiske kernevåben eller 2) fremføringsmidler til dem, og 3) ydermere tror jeg ikke lige at nogen med fingeren på knappen får gode ideer af at læse om vores pro et contra det tilrådelige i materiel ødelæggelse af disse steder. Men: En fnatmide af en lusepuster med en latterlig lille lusepusterblog kastede sig over diskussionen, og skrev forarget om hvordan vi iskoldt sad og diskuterede at dræbe millioner. Sådan er virkeligheden, dette er vilkårene i disse debatter, man er nødt til at hæve sig over hvad disse lusepustere fordrejer vores synspunkter til.

Dette er imidlertid forhold som bloggere fra andre, mindre frie, lande må tage med i overvejelserne. Fjordman er en anden.

Påvirker dette ukendskab så lødigheden? Jeg læser ikke disse artikler som peer-reviewed faglige analyser, men som oplæg der prøver at samle og analysere viden som ingen andre vil røre med en ildtang. Mig bekendt har ingen andre behandlet eksplicitte scenarier for Europas fremtid, end disse bloggere og andre dissidenter som f. eks. Lars Hedegaard – som må leve med en stigmatisering der udelukkende tager udgangspunkt i hans ‘tone’, og ikke på faktuelle gendrivelser.

El Inglés, Fjordman, Paul Weston, Hedegaard, Andrew Bostom (der er læge) er eksempler på folk der beskæftiger sig med livsvigtige emner uden for deres eget fagområde. Dette er vilkårene. Vi er helt på egen hånd her: Mainstreammedierne vil ikke røre denne virkelighed med en ildtang; EU har planer om samkvem med de mellemøstlige og nordafrikanske fallitboer, samt Eurabia; FN bliver i stigende grad en slyngelstatsorganisation der arbejder på at forbyde debat om virkeligheden; USA vil prakke os Tyrkistan på for at indynde sig hos den muslimske verden – Clinton undsiger os; hele det politiske spektrum herhjemme incl. ‘borgerlige’ minus DF tør ikke forholde sig til virkeligheden; Holland ligner mere og mere et sammenbrud, med uhyrlige politistatsmetoder mod Wilders og tegnere; den akademiske verden sprøjter apologi ud af alle kropsåbninger, en håndfuld dissidenter undtaget.

Derfor er vi på helt egen hånd, og vi må bruge freelanceskribenter på nettet til at prøve at systematisere den viden der findes. Læs dem ikke som det sidste ord i sagen, men som oplæg, som WYSIWYG, what you see is what you get.

Robin_Shadowes

Posted: 27 november 2008 - 00:26 - Svar

Apropå era tankelekar om att nuka Mekka och Medina och den surmagade respons detta fick, några miljoner döda. Så här kommenterar Zenster essäen Bridging the gap på GoV, där han kalkylerar förlusten i människoliv, om islam sprider sig till väst, ja hela världen, på bara ett år!

Actually, Herr Jansen would do rather well to go into excruciating detail over exactly how many untold millions of people would die in Islam’s withering embrace. My Iranian friend, Ray, concurs with me that fully well HALF of this world’s population might perish in the event that a global caliphate was established. At the risk of repeating myself, here are some cocktail napkin calculations to bear out such a drastic notion:

1.) Extermination of all Jews:
Some 13.5 MILLION people, world-wide would most likely die at the hands of their Muslim oppressors.

2.) Extermination of all homosexuals
I’m going to use what is called a “wildly exaggerated figure” for the sake of including the bisexual and transgender community plus other deviants who would all be put to death. Thusly, some 10% or 600 MILLION people would fall into this category. The ensuing numbers are much more difficult to quantify.

3.) Armed resistance to Muslim encroachment:
I think it’s safe to say that nearly everyone here at this forum would perish fighting a Muslim attempt to overrun America. World wide, the numbers would most likely exceed that of the Jews. We’ll place it at a meager 100 MILLION.

4.) Women denied access to medical care:
This is a huge number because under Islamic law women would only be able to be seen by female doctors—an exceedingly small fraction of this world’s medical practitioners. I’ll use the figure for global female cancer deaths as an example of how reduced early intervention will escalate avoidable deaths, especially among women. That figure will be more than 3 MILLION per year.

5.) Execution of political prisoners:
Toss in another 10 MILLION.

6.) Execution of those who refuse to convert:
I’m going to use the world’s population of Catholics as a figure representing those who would adamantly refuse to convert or cooperate and be put to death. While the number would likely be much higher, this figure would approach over 1 BILLION.

We now have a total of 1.726 BILLION people who would die within the first year or so of Islam establishing its global caliphate. Millions more would die each year due to Islam’s heavy-handed shari’a law and its demands for capital punishment. Women would keep dying in droves due to the unavailability of female doctors. Emerging homosexuals would be killed as with many other deviants, be they political, religious or otherwise.

Do the math. The global caliphate would rise upon dead bodies numbering greater than this world’s entire Muslim population.

I’ve stated before that if Muslims cannot abandon their quest for a global caliphate, then I would just as soon see all of them perish rather than the larger numbers who would ultimately die by Islam’s brutal hand. The numbers—approximate as they might be—do not lie.

Robin_Shadowes

Posted: 27 november 2008 - 00:30 - Svar

Att “plocka bort” dom två M’na och några andra platser i MÖ vore ett billigt pris i jämförelse.

LFPC

Posted: 27 november 2008 - 01:05 - Svar

Ja, i modsætning til Hiroshima og Nagasaki der jo blev bombet for at spare et utal af allierede soldaters liv, ville der jo her kun være tale om materiel ødelæggelse. Eller måske truslen om det som pressionsmiddel ville være et bedre kort.

Men ud over at vores opponenter flytter fokus fra emnet i sig selv, til sindelaget hos dem der er uanstændige nok til at diskutere dette hypotetiske scenarie, så går man galt i byen fordi diskussionen handler om en (mulig) indbygget eskalation i konfliktens egen dynamik. Hvad vi eller andre mener, er inderligt irrelevant for diskussionen.

Der var et par interessante indlæg på en amerikansk blog om netop dette, som jeg vist omtalte fornylig (prøver at komme i tanke om navnet). Artiklerne postulerede en eskalation indbygget i systemet selv, i en nuklear konflikt mellem Vesten og islam – og som islam ville tabe på længere sigt, fordi de ikke kunne påføre Vesten tab i samme størrelsesorden som vi kunne påføre dem. Denne systemiske eskalation ville formentlig også medføre udslettelsen af M&M engang i fremtiden – altså uanset om vi synes det er en god idé (og om det ER en god idé) eller ej.

Vivi Andersen

Posted: 27 november 2008 - 01:27 - Svar

Steen.

Kunne du ikke foreslå El Ingles at oprette egen blog eller en hjemmeside, hvor man kan smutte ind og hente print af det han skriver ?

Vivi

LFPC

Posted: 27 november 2008 - 01:32 - Svar

Bloggen jeg tænkte på er Belmont Club, som ser ud til at være skrevet af en virkelig kompetent person. Prøver om jeg kan finde indlæggene om nuklear eskalation i morgen.

Vivi Andersen

Posted: 27 november 2008 - 01:35 - Svar

Eller evt. få en aftale med f.eks. Gates of Vienna, eller SNAPHANEN, om at oprette noget tilsvarende det Fjordman har ?

Nu kan jeg ikke huske om det er G.o.V., Dhimmiwatch eller Jihadwatch, der har samlet hvad Fjordman har skrevet i en afdeling ( eller hvad noget sådant hedder) for sig selv.

Men een af disse 3 er det.

LFPC

Posted: 27 november 2008 - 01:39 - Svar

Janne:

Ang. The Carter Family, hvis du lytter til sangskrivere som Bob Dylan eller andet traditionel/folk vil du helt sikkert opdage melodier eller bare må brudstykker du kender fra dem. Der er flere steder på dette sæt hvor jeg pludselig kan høre bidder som den unge Dylan brugte et eller andet sted; hvor var det nu, var det ikke på Chimes of Freedom lige det der gik igen, osv.

Der er også melodier som kommer fra Irland oprindeligt. En sang som ikke er her, men som jeg tit hører på en amerikansk bluegrass-radiostation, hedder Nellie Grey – det er fuldstændig samme melodi som den irske sang Maggie Mae som The Beatles giver et par vers fra på Let it Be.

LFPC

Posted: 27 november 2008 - 01:41 - Svar

Vivi:

Det er vist GoV du tænker på, men det mest omfattende arkiv over Fjordman må være den hollandske Klein Verzet.

Vivi: Inglés skriver betydeligt mindre end Fjordman. Jeg tror ikke han skriver til andre end GoV., men der er mange andre der reproducerer ham.

Janne

Posted: 27 november 2008 - 10:52 - Svar

LFPC

Du er vist en rigtig musik nørd. :o) Ment positivt. Men ja, der er noget Bob Dylan over noget af Carter Familys musik og sang. Og noget endnu bedre. Jeg er meget begejstret for det enkle udtryk, små kår præget og dialekten. Det hele til sammen giver et meget insisterende og uspoleret udtryk. Sang og guitarspil lyder nærmest enfoldigt til tider, men så oprigtigt, enkelt og helhjertet, så man bare må lytte med alle sanser. Musikken får mig også til at tænke på et bestemt Edward Hopper maleri.

H t t p://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/06autumn/images/j enkins_fig2large.jpg

Per N

Posted: 27 november 2008 - 11:31 - Svar

VIVI:
Fjordman skriver også på Brussels Journal, GoV er nok der at han skriver mest, Baronen har især en afdeling med ham, men på Brussels Journal, mener jeg at han skriver meget.

Per N

Posted: 27 november 2008 - 11:36 - Svar

Har lige været inde på hollandske Klein Verzet, ja der er meget Fjordman.

Janne

Posted: 27 november 2008 - 11:44 - Svar

Johansen

“Kommuner skal slet ikke stille religiøs mad til rådighed ligesom danske sygehuse ej heller skal stille hijabs til rådighed. Verdslige institutioner skal ikke agere som en religiøs institution.”

Desværre ser vi nu hvordan religiøse krav, forbud og påbud fylder mere og mere i ellers verdslige institutioner:

Bederum på sygehuse, offentlige arbejdspladser og på universiteter. Og der er nu krav om at få ansat imamer på universiteter.

Religiøs krænkelse af verdslig ytringsfrihed. Folk er bange for at udgive bøger om f.eks. muhammed og hans barnekone. Og mennesker i verdslige samfund er bange for at tegne religiøse figurer. Mennesker er bange for at bruge deres verdslige ytringsfrihed.

Religiøs ’bønnet’ mad i offentlige institutioner. Særligt i København hvor det er S og SF og Enhedslisten der har den politiske magt.

Verdslige svømmehaller har indført religiøs kønsapartheid svømmetider.

Verdslige svømmehaller indfører religiøse baderegler og påklædning.

Religiøs uniform til kvinder ansat i offentlige institutioner f.eks. sygehuse, skoler, socialkontorer, plejehjem,

Religiøs omskæring af børn.

Religiøse fester på ellers verdslige rådhuse.

Borgmestre deltager i fredagsbøn – ikke som privatperson, men som politisk repræsentant.

Danske præster kan ikke tolerere at avistegnere bruger deres ytringsfrihed på en verdslig avis eller i verdslige bøger, hvis det handler om religion eller religiøse figurer.

Nogle journalister bliver ’trætte’ hvis en avistegner i en verdslig avis tegner tegninger der kritiserer religion.

Verdslige sygehuse laver nu gendannelse af religiøse jomfruhinder.

Verdslige folkeskoler giver nu børn fri for at fejre religiøse fest.

Verdslige folkeskoler råder nu forældre til ikke at lade børn faste religiøst før de er 12 år.

Verdslige folkeskoler må lave ordninger så ikke-religiøse børn kan få lov til at spise madpakker i religiøs fastemåned.

Verdslige folkeskoler har problemer med børn der ikke kan få lov til at spise leverposteg og andet mad med grisekød.

Verdslige Lufthansa har nu fjernet grisekød fra maden så maden er religiøs korrekt.

Verdslige Haribo fjerner gelatine så slikket nu er religiøst korrekt.

Verdslige sygehuse har nu indført religiøse omsorgsteams.

Verdslige DR viser gudstjeneste.

P2 transmitterer gudstjeneste.

Højskoler indfører religiøst korrekt bederum, halal mad og kønsapartheid.

Verdslige banker indfører religiøs banking.

Sparegrise fjernes fra verdslige banker.

Verdslige PET samarbejder med imamer.

Det verdslige politi samarbejder med imamer.

Verdslige fængsler har ansat imamer og præster.

Verdslige butikker anvender religiøse uniformer til kvinder.

Verdslige love bøjes så de passer til religiøse krav – f.eks. for sikher der ikke behøver at have styrthjelm på.

Verdslige dyr som hunde og grise dæmoniseres i nogle religiøse kredse.

Religiøse symboler kræves indført som del af særligt kvindelig dresskode i danske verdslige retssale.

Religiøse symboler kræves indført som del af særligt kvindelig dresskode i et ellers verdsligt politi.

Der er krav om accept af religiøst flerkoneri i det danske verdslige samfund.

Der er krav om verdsligt, kommunalt finansierede religiøse kurser til unge i København.

Andersen

Posted: 27 november 2008 - 11:56 - Svar

“Derfor er vi på helt egen hånd, og vi må bruge freelanceskribenter på nettet til at prøve at systematisere den viden der findes. Læs dem ikke som det sidste ord i sagen, men som oplæg, som WYSIWYG, what you see is what you get.”

Netop. Men af og til ser jeg dobbelt, and that’s the problem. Det har sikkert noget at gøre med, at jeg i den senere tid har forlæst mig på den norske debat, hvor falskheden er åbenbar.

Clinton giver jeg intet for, en mig nærtstående person siger, at han er psykopat. Vedkommende har i flere år og uden nogen form for dokumentation figureret på en fnatmide-blog som en, der har opfordret og ophidset til folkemord. Der er ikke grænser for fnatmidernes desperate injurier, og de håber altid på en retssag, hvorefter de kan begynde på hærværk på alle niveauer fra det mentale til det fysiske. Mediernes støtte er givet på forhånd.

Så OK, vi er med i glashuset om I vil.

Og på Herrens mark – men fandme gale mig om vi er på herrernes mark, hvad enten de hedder rune, tøger, holdt eller laban.

Andersen

Posted: 27 november 2008 - 12:39 - Svar

P.S. For god ordens skyld bør jeg vel gøre opmærksom på, at jeg har brugt samme debatnavn og -adresse i mere end ti år, når jeg er i Danmark, og at jeg ikke kender debattører med samme efternavn.

Janne

Posted: 27 november 2008 - 13:44 - Svar

Tro og magt

“Forslaget (forbud mod omskæring af drengebørn) bærer præg af, at man ikke har forståelse for, hvad det vil sige at tage sin tro alvorligt. Vi har i århundreder rummet troende mennesker i dette land, som tog deres tro alvorligt, og som lod sig vejlede i deres livførelse af Bibelens ord.”

h t t p://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/305767:Debat–Omskaeringshysteri– Er-det-nu-forbudt-at-efterleve-sin-tro

For det først lader det ikke til at troen er særlig stærk hvis den kun kan opretholdes ved f.eks. at omskære drenge eller dække kvinder til eller ved kun at måtte spise noget bestemt. Så måske er det selve troen der skal gøres noget ved – hos troende. Disse troskrav virker mærkværdigt materielle og egocentrerede.

For det andet, hvorfor skal det at tro absolut gøre ondt på nogen? Hvorfor skal drengebørn ofre noget af deres kønsdele for at voksne kan tro? Lad dog børn være i fred.

At forbyde omskæring af drenge er ikke det samme som ikke at kunne rumme troende her i landet. Der ønskes bare en anden form for religiøs manifestation der ikke kræver at der bliver skåret i børn.

Tro bør ikke bruges som redskab til at omskære børn og til at pakke kvinder ind som kloner og til at fjerne dansk madkultur fra offentlige institutioner.

Leave a Comment