20
dec
Seneste opdatering: 8/8-13 kl. 2145
39 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

man husker at danske socialdemokrater i 2001 sagde, at 12.500 “familiesammenførte” var smertegrænsen. Sverige  har åbenlyst ingen øvre smertegrænse.  Landet  er  sat til salg ude i verden  for lavest bydende. Befolkningen  snorksover, og svensk  presse er en  hovedmedskyldig i det.  Intet udtryk er i virkeligheden groft nok,  til at beskrive svensk journalistiks forrædderi, men svenskerne  må selv opdage på egen krop, at de mister deres land. Vi andre står bare  på sidelinjen. Om ti, tyve år, er de ikke længere herrer i eget hus, så “är det kört”, og  temmelig for sent at græde over. Det gør ondt for et land man holder af. På den anden side må man forsone sig:  Det er ikke vores  land. Det er ikke mit.  Det er svenskernes. Og de må gøre ved det, hvad de vil.

anhrig1995_2008_24021937

Prognosen för anhöriginvandringen pekar på ca 33 000 personer under 2008 och det är givetvis nytt rekord. Hur regeringen och migrationsverket tänkt sig att dessa 33 000 människor skall kunna försörja sig i Sverige med sin i de flesta fall mycket bristfälliga utbildning är en gåta för mig. Thoralf Alfsson

Utryg kollektivtrafik

Folk blir i økende grad forulempet, bestjålet eller opplever truende situasjoner på kollektivtrafikken, viser en undersøkelse Transportøkonomisk institutt har foretatt.

Utgangspunktet for undersøkelsen er utspørring av 844 personer fra Oslo og Kristiansand. De svarer blant annet følgende:
* 53 prosent er blitt utsatt for ubehagelige kommentarer, blant annet av seksuell eller rasistisk art, i forbindelse med reiser.
* 45 prosent har vært vitne til kriminelle handlinger, som hærverk eller trakassering.
* 38 prosent har opplevd truende ungdomsgjenger.
* 26 prosent er blitt forfulgt av innpåslitne personer.
* 23 prosent er blitt utsatt for vold eller trusler.
* 13 prosent er blitt ranet eller utsatt for tyveri.
* 11 prosent er blitt ufrivillig befølt av fremmede.

Document.no

Fra blasfemi til racisme

Norge overfører blasfemiparagraffen til “hate speech” . Altså: blasfemi er  i orden, bare man ikke gør grin med islam,  for muslimer  skaber sig så tosset, at det forstyrrer samfundsordenen, og så er de en sårbar minoritet.

Et straffansvar som verner ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser kan derfor avverge alvorlige konflikter i samfunnet. Dette kan i tiden fremover vise seg å bli viktigere enn før, ikke minst som en følge av den religiøse pluralismen som innvandringen til Norge har medført. Departementet vil i stedet, i forbindelse med den kommende ikraftsettingsproposisjonen, fremme forslag om å utvide § 185 om hatefulle ytringer slik at denne bestemmelsen varetar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn.Regjeringen vil fjerne blasfemiparagrafenRegjeringen vil innskrenke ytringsfriheten

‘Arvesmerten’: Det der får Jacob Holdt til at tikke

Måske er Jacob Holdt for excentrisk en personlighed til at være værd for Snaphanen at beskæftige sig med. På den anden side kan man måske hævde, at han i rendyrket eller ligefrem karikeret form udtrykker nogle af de faldgruber som vores opponenter – herfra hvor vi står – er faldet i. Hvad kan man anstændigvis indvende mod denne rendyrkede idealisme?

Ahmed Mohamud skriver i JP 17/12, at det er let at være hvid europæer med de rigtige holdninger. Men også jeg, AM, udsættes for trusler, kaldes muslimsk feltmadras, får brosten i hovedet, spyttes på og overdænges med menneskeekskrementer, når jeg marcherer med nazisterne (for at beskytte deres ytringsfrihed) eller med de homoseksuelle i det Østeuropa, der selv indtil for nylig var undertrykt.

Nu er jeg slet ikke anstændig, men en arme synder, så jeg kan lige så godt spytte ud med det: Når Holdt “marcherer med nazisterne” og ligefrem, det er ganske vist, “får brosten i hovedet”, er det jo en næsten messiansk udlevelse af de bedste af vores idealer – frihed for Loke såvel som for Thor, eller Voltaires (eller hvis det nu var) berømte udsagn om ytringsfriheden. Når Holdt så alligevel skurrer så uanstændigt i ørerne at ordet ‘øretæveindbydende’ falder én ind, kunne man hævde, at det blot er fordi jeg – arme synder som jeg er – ikke udlever idealerne så konsekvent som ham. Måske, men humlen i det hele vil jeg påstå er hans uvillighed til at erkende ondskabens eksistens, og dermed medansvaret for de ganske uanstændige metoder denne må bekæmpes med af et demokratisk samfund. Han har så rene hænder at det kun er set én gang i historien før. Her må vandene deles: Kan man sluge den, eller får man brækfornemmelser?

Onde handlinger i det Holdt’ske univers beror ikke på en arvesynd med rod i et mytisk brodermord.  I stedet er det en kæde af offerstatus der fører tilbage til … ja, hvad er egentlig  urbegivenheden i denne særlige livsforståelse? I ondskabens sted sted har Holdt indføjet “smerte”, som taget ud af amerikansk feelgoodpsykologi – karikaturfrasen “I feel your pain” er velkendt, og Holdt inkarnerer den. Resten af læserbrevet her er en tour de force i kvalmende offersprog som jeg vil skåne vores læsere for, kun påpege den alt for velkendte retoriske manipulation i opstillingen af moralsk ækvivalens, og den totale fortielse af islamisk tekstlig og dogmatisk legitimation for overgreb:

pride__che_156

I din smerte mister du empatien for kvinden, som ikke spytter på dig som muslim, lige så lidt som folk på Jamaica slår bøsser ihjel, fordi de er kristne. Jacob Holdt: Tag del i kampen mod racismen

Min påstand er at Holdt repræsenterer yderenden af en skala, hvor f. eks. Morten Østergaard ligger ca. tre fjerdedele i samme retning (LFPC).

PETs old boys’ network: En røst fra fortiden

Kunne man bare slå det fast én gang for alle: Spørgsmålet om H. J. Bonnichsens eller Ole Stig Andersens ret til at at ytre sig i debatten handler ikke om deres ytringsfrihed som privatpersoner, som selvfølgelig er ukrænkelig. Det handler derimod om den forplumring som opstår, når de som forlængst fratrådte fra PET udtaler sig med en vægt som stammer fra deres tidligere ansættelsesforhold, og hverken de eller de taknemmelige medier der sidder ved deres fødder understreger at der er tale om civile borgeres synspunkter, ikke om deres arbejdsgiveres nuværende holdninger. Jeg mener de to i fatal grad svigter denne distancering, at de puster sig op med de fhv. titler, som når den førstnævnte henviser til sig selv som en særlig autoritet på området – samtidig med at hvad han siger er himmelråbende dumt – og således mener sig immun for modsigelser. Dette er ikke acceptabelt for debatten og ikke acceptabelt for tilliden til de myndigheder der – uden Bonnichsen og Andersen ved roret – skal beskytte os alle.

Ole Stig Andersen siger dog heldigvis i dette interview: “Men det er fuldstændigt absurd at basere en retsstat på en blind tro på, at politiet altid har ret”. Dette må vel også betyde at det er absurd at tro at en fhv. rorgænger ved PET altid har ret? At man har ‘ret’ til at udtrykke uenighed med ham? Ikke at jeg behøver denne tilståelse af ret … Således skurrer det fælt i ørerne på undertegnede civilist uden security clearance på noget plan, at den fhv. Andersen henregner jihadiske aktiviteter til det kriminelle domæne, snarere end til det sikkerhedspolitiske:

Den tidligere øverste PET-chef Ole Stig Andersen har fået nok af den indskrænkning af afgørende retsprincipper, som politikerne er villige til at acceptere i terrorsager. Unødvendigt og underminerende for retsstaten, kalder han det. […]

Hans kritik er især udløst af sagen om de to tunesere og en dansk-marokkaner, der af PET mistænkes for at ville dræbe tegneren Kurt Westergaard. […] “Man kan sagtens tænke sig terror så voldsom, at det er rimeligt at tale om statens sikkerhed. Men hvad har mordplaner mod en tegner med statens sikkerhed at gøre,” siger Ole Stig Andersen.

Han erkender, at PET og politiet har et behov for at beskytte sine kilder. “Men hvorfor er en agent, der arbejder for PET i Vollsmose, mere hemmelig og sårbar end en agent, der arbejder i et meget kriminelt og farligt narkomiljø? Forklaringen er nok, at efterforskning i terrorsager finder sted i efterretningstjenesterne. Og dermed har man overtaget det samme begrebsapparat om statens sikkerhed og forholdet til fremmede magter som dengang, hvor man bekæmpede spionage og KGB. […] Tidligere PET-chef: Terrordebat er farlig

Hvad “mordplaner mod en tegner [har] med statens sikkerhed at gøre”, er, at trusler af denne art undergraver dette samfunds centrale værdier – således er ytringsfriheden de facto indskrænket p.g.a. bevidstheden om denne slags trusler. Statens sikkerhed eller samfundets sikkerhed? Tja, det er i hvert fald noget langt mere indgribende i vores alles liv, end simpel kriminalitet. Er det virkelig nødvendigt at påpege dette? Og er det virkelig nødvendigt at påpege, at jihadister ikke bare sprænger bomber for sjovs skyld og narrestreger, men at de har et eksplicit politisk mål, der handler om statens nedlæggelse til fordel for religiøst diktatur? Og at disse handlinger forløber parallelt og i tandem med ‘stealth jihad’, eller salamitaktik, som også gradvist afvikler den stat som PET skal beskytte? Der er ingen tegn på erkendelse af dette hos Ole Stig Andersen. Ingen påvisning af at denne trussel kan håndteres inden for de sædvanlige spilleregler. Jeg tror godt jeg kan tillade mig at være uenig med ham (LFPC).

“Vuxna uppmuntrar de unga till våldet”

Bensinfyllda flaskor, slangbomber och gatstenar som kastas mot polis. Nu kräver integrationsministern att de vuxna stoppar våldet i stadsdelen Rosengård i Malmö. HBL.FI

Aje Carlbom om ekstremisterne i kældermoskéen: Så länge offerperspektivet dominerar tänkandet kommer det att vara svårt att förstå stadsdelen Rosengård

Den wahhabistiska läran som praktiserades i källarmoskén i Rosengård är extrem och destruktiv, särskilt för ungdomarna. Konflikten kring den är till stor del en konflikt inom islam och majoritetssamhället har all anledning att motarbeta de extrema lärorna. Det skriver Aje Carlbom som bott i Rosengård och forskat på de wahhabistiska grupperna.

För tillfället är det en ideologisk röra som dominerar tolkningarna av händelserna i RosengÂrd. Många är alltför snabba att göra som Anders Lago i Södertälje och rama in händelseförloppet i det så kallade “utanförskapet”.

Konflikten i Rosengård är även en konflikt mellan muslimska grupper. Inbyggt i detta ligger olika idéer om att invandrare i Rosengård inte släpps in i samhället, att samhället inte gör tillräckligt mycket för invånarna, att trångboddhet och kackerlackor helt och hållet är fastighetsägarnas ansvar och så vidare. Det är ett märkligt synsätt. Fastighetsägarna kan ju knappast beskyllas för att ha dragit in ohyra eller fuktskadat sina egna fastigheter.

Frågan är om det finns något land i Europa som gjort mer än Sverige de senaste decennierna för att integrera människor från andra länder. Ett oräkneligt antal projekt har genomförts, muslimer har kunnat praktisera islam fritt och uttrycka vilka kritiska idéer om samhället som helst utan att drabbas av repressalier. Muslimer har dessutom i minst två decennier haft goda relationer med regering och riksdag som ofta lyssnat till deras idéer. Så länge offerperspektivet dominerar tänkandet kommer det att vara svårt att förstå stadsdelen Rosengård och andra etniskt och religiöst segregerade områden. Människorna i de här områdena är också i allra högsta grad aktörer som medvetet beslutat sig för att dra sig undan svenska miljöer. Skälen för detta kan variera. Många vill bo nära familj, vänner och landsmän och väljer därför trångboddhet i Rosengård framför egen lägenhet i andra städer eller stadsdelar. Bland muslimer är det vanligt att välja boende i Rosengård av det enkla skälet att det redan bor många muslimer där. Det är enklare att leva som muslim i området än utanför. Moskén är utan tvekan den viktigaste religiösa institutionen för muslimer. I Rosengård finns flera olika så kallade “källarmoskéer”, bönerum som är inhysta i cykelförråd eller förvaringslokaler. En uppfattning om den här situationen är att muslimer etablerat källarmoskéer i väntan på att kunna bygga upp arkitektoniskt riktiga moskéer. Detta är en idé som behöver modifieras, åtminstone när det handlar om Rosengård. Här avspeglar moskéstrukturen politiska och religiösa skillnader i åsikter mellan islamistiska och andra grupper. Dessa problem har ingenting att göra med det svenska samhället utan är en “intern” fråga mellan muslimer. Det ser likadant ut i andra länder. I Rosengård etablerades den stora moskén (Islamic center) 1984, det vill säga först av alla moskéer. Genom åren har moskén dragit till sig muslimer från olika delar av Sverige och världen. Dessa har träffats i moskén och etablerat grupper inom gruppen som initierat politiska diskussioner som lett till konflikter. Den stora moskéns ledning, med grundaren Beijzat Becirov i spetsen, har på grund av konflikterna tvingat bort “fraktionerna” från moskén och detta har gjort att de etablerat egna moskéer. Källarmoskén som avhysts av fastighetsägaren har ingått i det religiösa nätverket kring en av Rosengårds äldsta källarmoskéer, Islamiska kulturföreningen. Jag intervjuade företrädare för den här moskén i början av 1990-talet och redan då var det känt att det var en så kallat “wahhabistisk” tolkning av islam som dominerade aktivisternas synsätt. Enkelt uttryckt är det en mycket konservativ uppfattning som handlar om att etablera en stark religiös kontroll av individer och samhällen. Typiskt för den här sortens islamister är att praktisera en bokstavstrogen trosuppfattning. Till skillnad från många andra islamiska aktivister avvisar wahhabister försöken som görs får att anpassa islam till europeiska förhållanden. Wahhabister är inte speciellt populära hos muslimer i allmänhet utan betraktas som fanatiker och sekterister. Muslimer som praktiserar den här typen av religiösa uppfattningar är ofta “isolationistiska”. Deras starka idéer om religiös “renhet” gör att de är noga med att inte besmittas av sekulära ideal eller värderingar. Att “bryta” med det dominerande samhällets normer är därför vanligt för wahhabister. Det kan handla om att man vill klä sig p ett annat sätt än andra, att man bosätter sig i segregerade områden, att man undviker miljöer som uppfattas som religiöst orena. Under 1990-talet drogs många somalier in i den här religiösa rörelsen. Följden av detta blev att många av religiösa skäl undvek högre utbildning på högskolor och universitet eftersom det enligt wahhabistisk ideologi riskerade att förstöra den religiösa tron. Wahhabisterna i Rosengård har försökt att rekrytera ungdomar till sin verksamhet i flera år. För tolv år sedan tog de över och islamiserade verksamheten i en hyresgästförening i området och i samband med det exkluderade man en grupp romer. Att avhysa den här gruppen från källarmoskén i Herrgården kan uppfattas som diskriminerande och okänsligt men det finns ingenting som hindrar ungdomarna här från att besöka den stora moskén (eller andra moskéer) i området. Det är önskvärt att unga muslimer i området söker sig till andra moskéer i eftersom den wahhabistiska läran allvarligt försvårar integrationsprocessen för kommande generationer. Extrema läror, oberoende av ideologi, riskerar att göra människor till “outsiders” som får det mycket svårt att bli delaktiga i majoritetssamhället. Muslimska ungdomar i Rosengård behöver inte fler moskéer. De behöver svensk utbildning och fler vägar in i det svenska samhället. Newsmill Aje Carlbom

Om författaren: Aje Carlbom är forskare på Malmö högskola och har under många år bott i Rosengård och forskat på de wahhabistiska grupperna i området.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Norbergssonen

Posted: 20 december 2008 - 13:41 - Svar

Norge tycks tycks t.o.m. värre än Sverige i politisk korrekthet. Har man inte begrepp att ta lärdom av vad som sker på denna sidan Kjölen?

Whodares

Posted: 20 december 2008 - 20:27 - Svar

Det lyder helt grotesk er Nordmændene da blevet splitterravende gale, de minder mig sgu efterhånden om Svenskerne, men Ok siden de Hørte under Dansk styre er det vist kun gået ned af bakke, Nazipenge (S) og Oliemilliarder (N) til trods.

Men igen vi skal nødig grine (der er heller intet at grine af, jeg har mere ondt af de normale Svenskere og Nordmænd)EUrabia pønser jo på præcis det samme, men af en eller anden uforstålig grund klapper både socialister og liberale i hænderne over at vores suverænitet er deponeret i Bruxells….hip hip hu-fucking-ra.

Fine Line

Posted: 20 december 2008 - 20:45 - Svar

Det bliver ikke islamisterne, der ødelægger demokratiet.

Det bliver os selv.

KALLE

Posted: 20 december 2008 - 21:02 - Svar

Fine Line said
December 20 2008 @ 8:45 pm

Det bliver ikke islamisterne, der ødelægger demokratiet.

Det bliver os selv.

Vi sejrede dengang forskellige diffuse grupper udøvede terror i -70′, men står vi ikke overfor en ganske anden problemstilling i dag? Dette er mennesker, der ønsker at bo i separarte samfund, og ikke ønsker, at ændre samfundet på anden måde end det til formodentlige middelalderlige, men tvætimod at bevare deres medbragte kilturarv. med al den institutianolerede sygelighed dette indebærer.

Johansen

Posted: 20 december 2008 - 22:49 - Svar

Det er islamisterne sammen med de nyttige idioter, dhimmierne, som ødelægger vores moderne, sekulære samfund.
Hvis blot danskerne stod sammen mod den indvaderende trusselskultur, så ville den ikke få fodfæste.

Norge er på regulær selvmordskurs. Lovgivningen er et knæfald for the new master race.

Magga

Posted: 20 december 2008 - 23:16 - Svar

Ang. påstanden om, at de gamle drenge fra PET har slået sig sammen i et netværk og kvækker fra gravens rand, har jeg allerede taget afstand fra denne opfattelse. At et sådant netværk ikke har noget på sig fremgår med al ønskelig tydelighed af den første af Ole Stig Andersens kronikker. Medmindre man tror, at han lyver og forstiller sig.

Andersen har et overbærende forhold til Bonnichsen (lad dog barnet) men var i skrivende stund end ikke helt klar over, hvilke beføjelser Bonnichsen har haft i PET, da der har været organisationsændringer:

“Bonninchsen var chef for kriminalpolitiet i PET, og han var vistnok operativ chef i tjenesten (i min tid var dette vicepolitimesteren).”

Man må altså gå ud fra, at Andersen og Bonnichsen kun har et perifert kendskab til hinanden.

I øvrigt var Andersens karriere langtfra slut med PET-tiden og Den Kolde Krig. Han blev senere direktør for Folketinget og har i det det hele taget et flot cv. Jeg er da også af den mening, at han i disse paniktider har gjort ret i at gå tilbage til “kilderne” og revurdere situationen. Set i lyset af terrorpakker og formodet overvågning af private Internetforbindelser.

Først og fremmest synes jeg, at man burde være opmærksom på, at han skriver i kronikken:

“Da jeg forlod embedet som chef for PET (det var i 1975-84) var jeg overbevist om, at jeg ikke ville skrive erindringer eller optræde i den offentlige debat. Jeg lukkede døren efter mig og ville kun se fremad. Min indstilling har ændret sig siden da.

For det første er jeg blevet påvirket af det forhold, at Justitsministeriet fik nedsat Undersøgelseskommissionen vedrørende PET.

Jeg har måttet stille op til mange afhøringer, og jer er derved blevet tvunget til at vandre til fortiden ad tilgroede stier”

Manden føler sig er efter al sandsynlíghed under anklage og allerede hængt ud eller i hvert fald dårligt behandlet. Han er træt af det og vil forsvare sig.

Derfor anvender han udtrykket “ad tilgroede stier”, som jeg tidligere har henvist til som titlen på den bog, Knut Hamsun skrev, da han blev “dømt” utilregnelig og derfor ikke kom for en domstol ifm. det norske efterkrigsopgør. Bogen demonstrerer med al ønskelig tydelighed, at Hamsun var flunkende klar i hovedet. Dette redegøres der bl.a. for i Thorkild Hansens bog om processen mod Hamsun.

Det specielle i Hamsuns sag var, at han var meget gammel, født i midten af 1800-tallet, og havde været grænseløst beundret af flere forfattergenerationer og ikke mindst sine landsmænd. Den dag i dag bliver folk tit hysteriske, når hans navn nævnes, det ved jeg alt om, det kan udløse avisfejder af så højspændt og lav en kaliber, at vi simpelthen ikke har dem i Danmark.

Hamsum gik fra at være helt til at være Norges syndebuk nr. 1. Hele hans familie blev hårdt ramt, hans to døtre døde for øvrigt i Danmark, fordi de flygtede fra Norge. Det nemmeste for alle var, at Hamsun blev erklæret inhabil, som det skete, for han havde nemlig i det meste af sit liv ment det samme, og folk havde tiljublet ham på det grundlag og ikke fattet konsekvenserne af, hvad begejstringen for en stærke ener og fører kunne medføre. Og pludselig “opstod” så Hitler og demonstrerede det hele og besatte endda Norge, der havde det virkelig hårdt under krigen. Det forløb var overmåde smertefuldt og ikke glemt.

Der er også mange, der har noget i klemme i Danmark med 68 og al det der, og da det hele blomstrede, var Andersen jo ved roret i PET. Vi har aldrig haft det endelige opgør med det, der skete under Den kolde krig. Det har ellers været efterspurgt, skal jeg love for, og jeg skulle tage meget fejl, om her ikke er en mand der – med rette eller urette – er godt træt af politikeres optrevling og vægtning i den forbindelse.

Andersen skriver klogt om politikernes nye situation i dag og om deres angst for ansvarene, og jeg venter spændt på fortsættelsen. Det er bestemt ikke sikkert, at jeg er enig med ham i alt, men meget tyder på, at ikke alene de sidste dages læserskribenter men også politikere i øjeblikket er ude med en meget lille målestok og har trådt Ole Stig Andersen kraftigt over tæerne.

Gad vide, hvem der sad i de tværministerielle arbejdsgruppe, hvis anbefalinger dannede grundlag for regeringens handlingsplan af 16. november 2005 for terrorbekæmpelse. Den nævner Andersen specifikt.

Christian W.

Posted: 21 december 2008 - 00:07 - Svar

Norge er vist efterhånden en saga blot som fri nation. Det bedste ved den nye lov er da, at nordmændene qua deres begrænsede sans for humor i forvejen ikke lavede meget løjer med de langskæggede fanatikere. Så tabet for deres vedkommende er nok til at overse. Den muslimkritiske pakastanske Shabana ? havde jo allerede opgivet kampen for det frie ord. Alligevel er jeg lidt trist til mode.

LFPC

Posted: 21 december 2008 - 01:58 - Svar

OK, “netværk” var en redaktionel opstramning i overskriften, men du vil vel give mig ret i at Ole Stig Andersen i Informations gengivelse skøjter let og elegant udenom de aktuelle problemers natur, og bare implicerer, men giver ingen antydning af hvordan, at de kan løses med ellers fortrinlige metoder og retsgarantier?

Ang. “ikke alene de sidste dages læserskribenter men også politikere i øjeblikket er ude med en meget lille målestok og har trådt Ole Stig Andersen kraftigt over tæerne” må du gerne præcisere, måske har jeg ikke læst så grundigt på debatten som jeg burde 🙂 ,

Thomas Bolding Hansen

Posted: 21 december 2008 - 02:40 - Svar

Nu har Sverige længe haft en liberal indvandringspolitik.

Store dele af den indvandring, er f.eks danskere, personer fra østlande og andre ikke muslimer.
En stor andel af muslimerne er fornuftige mennesker.

Så det her er matematisk umuligt medmindre indvandringen som minimum tredobles:

“Om ti, tyve år, er de ikke længere herrer i eget hus, så “är det kört””

Selv hvis man satte den oprindelige svenske befolkning 7 millioner og indvandrere til 2 millioner.
Selv hvis den svenske befolkning skrumper med en million gennem dette århundrede, på grund af en lavere fertilitet, vil de stadig være 6 millioner år 2100.

Selv om indvandringen med familiesammenføring fortsætter med lad os sige 75000 om året, så vil det stadig tage omkring 50 år.
Og indvandringen fra Norden alene udgør de 10000 af dem, resten er en blandet flok fra EU på 20000 og så kommer resten fra den øvrige del af verdenen, hvoraf mange fra østeuropæiske lande.

Før dette sker, er landet brudt sammen økonomisk, socialt og har oplevet et jordskredsvalg for længst.

Der er ingen realistisk måde af beskæftige, forsørge, huse så mange mennesker på, ganske vist vil det betyde udvandring af ressourcerige, men det gælder også tilvandrede ressourcerige.

http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket/oh/ohstatistik_s v.pdf

Thomas Bolding Hansen

Posted: 21 december 2008 - 03:11 - Svar

Og i øvrigt 50 år er også for lavt sat, eftersom kun de 40000 er fra ikke vestlige lande.

Når ikke engang alle de 40000 er muslimer, og flertallet af muslimer er velintegreret, samt at det er usandsynligt, at man vil have en konstant dobbelt fertilitet gennem flere generationer af indvandrere. samt uholdbart at fortsat lukke så mange ind.
Så er en demokratisk takeover en umulighed i dette århundrede.
Men et økonomisk, socialt sammenbrud, vil vi nok se senest om 20-30 år og det er fuldstændig ligegyldigt, om man lader EU borgere eller 3 verdensborgere indvandre, det går blot hurtigere, når det er 3 verdensborgere.

MEN, hvis vi siger, der allerede er en million muslimer i Sverige ( jeg tror det er lavere) og de holder en Nordafrikansk fødsels rate, vil de tage omkring 50 år om at blive til 4 millioner. Dertil kan man så lægge 400000 indvandrede per årti, så er vi der om 40-50 år ja, men kun hvis demografien svarer til den Nordafrikanske, hvilket den næppe gør, lige så vel som indvandringen fortsætter som den er nu.

Det er ikke noget, man skal tage let på.

LFPC

Posted: 21 december 2008 - 05:00 - Svar

Der er flere uforudsigelige variable som kan forrykke tidshorisonten i negativ retning: Tørke eller økonomisk kollaps i de nordafrikanske lande kan (og vil, iflg. prognoser) føre til massive strømme af fattigdomsflygtninge mod nord, implementeringen af det euro-mediterrane samarbejde med fri(ere) bevægelighed, og tyrkisk medlemsskab af EU.

Jeg er uenig i din tilsyneladende opfattelse af ‘velintegrerethed’ som en statisk størrelse der virker som en slags garanti for os. Islam adskiller sig så vidt jeg kan se ved at have bevidstheden om ummaen, og loyaliteten mod denne frem for det omgivende samfund, som et altid aktiverbart potentiale. Der er vist flere eksempler på førhen relativt moderniserede samfund der er skredet tilbage mod mørket: Tyrkiet, eller mellemøstlige lande hvor der for årtier tilbage sjældent sås tørklæder i gadebilledet.

Allerede nu er der flere tegn på at denne loyalitet er fremherskende, især blandt yngre muslimer. Skulle der ske en yderligere vækkelse/formørkelse vil der opstå pres på kulturmuslimerne for at blive ‘gode’ muslimer. De vil blive tvunget til at vælge side, og vi har ingen garanti jeg kan få øje på at de til enhver tid vil vælge os. Slet ikke hvis der opstår regulære enklaver med delvis løsrivelse fra det omgivende samfund.

Allerede nu er europæisk udenrigspolitik nødt til at tage hensyn til loyaliteten over for ummaen i ghettoerne, og det dermed følgende potentiale for uro. Jeg kender ikke til nogen mekanismer der gør det sandsynligt at denne loyalitet vil aftage i de kommende årtier. Ligeledes er Indien bundet af voldspotentialet blandt dets muslimske mindretal på 11-20% (og voksende).

HelgeD-H

Posted: 21 december 2008 - 05:03 - Svar

Glistrup advarede utvetydigt, men det blev druknet i DR-interviewer-fnidder.
Og medierne stemplede ham som danmarks ondeste mand.
Hans forudsagte tidshorisonter passer utroligt godt.
Hvordan kunne det dog komme såvidt, at europas oprindelige nationers befolkninger
er blevet sat sådan i skak ?
(Wir sitzen in dem sack) – nu sidder vi i suppedasen, kringsat af muslimer.
Det er næsten samme tanker Byzantinske Kejsere havde, lige før det
Østromerske riges fald.
Eneste forskel er, at dengang forstod de at kæmpe som soldater mod
den muslimske hær gennem Lilleasien gennem et par århundreder.

Per N

Posted: 21 december 2008 - 08:43 - Svar

I den konkrete verden som den er idag, er det ikke nødvendig at muslimerne kommer op i klart flertal, de vil som mindretal få magten lang tid før at de er i fysisk flertal, at prøve at fremskrive x antal er kun statistik interesant, den reelle magt har de lang inden at de fysisk er flere end urbefolningen.
Med den hastighed at lovgivningen bliver lavet om, ja så ser jeg at max 20 år, lever de mest udsatte lande under islamisk lovgivning.

Janne

Posted: 21 december 2008 - 10:55 - Svar

M.h.t. Holdt så betragter jeg ham som et præmie eksempel på en ubehagelig fantast der med sine forblommelser og grumme idealisme er med til at skabe konflikter i vores ellers fredelige samfund. Jeg mener at hans dialog med islamister skaber konflikter i Danmark og gør danske soldaters tilstedeværelse i Afghanistan ekstra usikker. Mange danske soldater er nu døde i Afghanistan mens Holdt forfængeligt fletter sit gedeskæg.

Vi lever i en mærkelig tid hvor unge og modige danske soldater sætter livet på spil i forsøget på at skabe fred ude i verden – i forsøget på at beskytte vores frihedsrettigheder – mens nogle langhårede grå hippier her hjemme skaber det modsatte – nemlig grobund for ufred, konflikter og mindre frihed.

I dag laves der war og not peace af nogle gamle 68’ere.

M.h.t. Norge så bliver det spændende at se om de får indført Europas første teokrati. Det får de hvis religion udelukkes fra kritik.

Fine Line

Posted: 21 december 2008 - 13:11 - Svar

Holdt er muligvis selv racist, da han tydeligt hader den hvide race.

Janne

Posted: 21 december 2008 - 13:18 - Svar

Fine Line

Holdt er i hvert fald påfaldende selektiv i sin love making.

Per N

Posted: 21 december 2008 - 13:26 - Svar

Er i klar over at vi er 10 år efter Sverie i ntegration?

“Lektor i etnologi ved Malmö Högskola, Jesper Fundberg, vurderer, at Sverige er 10 år foran Danmark, men han fastslår samtidig, at der stadig er plads til forbedring i sit hjemland”

http://spn.dk/article1549947.ece

Der skal mere fodbold på bordet så klare vi det fint, så enkelt er det.

Johansen

Posted: 21 december 2008 - 14:29 - Svar

OT
Storbrittanien har stor gavn af kulturberigerne og deres civiliserede adfærd.
Onani dræber to mennesker:

http://amtsavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081210/RAM/797855610  /0/temaall

Johansen

Posted: 21 december 2008 - 14:45 - Svar

Ang. utryg kollektivtrafik

Jo tak, men det er ikke blot et norsk fænomen.
Sidste sommer havde jeg den “fornøjelse” at blive begramset af en – formentlig – somalier i bybussen.
Det er åbenbart svært at holde sine hænder omme på sit eget sæde. Jeg vil ikke kalde det utrygt, men totalt grænseoverskridende at befamle andre mennesker. En klar overskridelse af intimsfæren.
Da jeg konfronterede ham med hans ugerninger kiggede han blot overrasket på sine hænder – som om at de levede deres eget selvstændige liv.

Gad vide om nævnte somaliske mand også ville have forgrebet sig på en kvinde, der sad i regelret tilsløring?

LFPC

Posted: 21 december 2008 - 14:50 - Svar

I øvrigt er Jacob Holdt ualmindeligt nedladende over for Ahmed Mohamud. Jeg ville blive vred hvis jeg blev patroniseret på denne måde.

Magga

Posted: 21 december 2008 - 14:57 - Svar

LFPC

Du udbad dig en præcisering, og her kommer den. Min julegæst ankom tidligere end beregnet, og jeg indrømmer, et jeg slap lidt nemt over nogle af de ting, som jeg ønskede at fremhæve.

Lad mig først slå fast, at dette ikke drejer sig om at fratage Kurt Westergaard en nødvendig beskyttelse men om kassetænkning og effektivitet.

Den tidligere embedsmand Ole Stig Andersen betragter denne opgave som en udpræget politiopgave, og han har ikke tiltro til, at bodyguards kan beskytte Westergaard mod en professionel morder. Det kan jeg kun give ham ret i. Briterne vidste det, da de gemte Rushdie af vejen. I Danmark hersker derimod en socialdemokratisk ånd, man tror, at man kan betale sig til eller fra det hele, og at livet derefter kan leves som før.

Det kan det ikke, og inden jeg bliver beskyldt for en ubarmhjertig holdning, vil jeg lige gøre opmærksom på, at eftersom Westergaard gudskelov stadig er lyslevende og meget aktiv, er det et godt tegn, der kan tyde på, at der ikke har været professionelle ude efter ham.

Men deraf kan ikke udledes, at de ikke kan dukke op. Dette gør den tidligere PET chef indirekte opmærksom på, han siger faktisk, at den nuværende bodyguard-ordning ikke er noget værd, når det rigtigt brænder på, at den er ineffektiv men koster det hvide ud af øjnene. Det synes jeg, at man skal tage op til overvejelse, fordi tiltroen til bodyguards kan blive skruen uden ende. Vi vil i de kommende år opleve, at mange andre får brug for beskyttelse af en eller anden art.

Westergaards forhold og især hensynet til den modbydelige, hæslige skamløst nassende tuneser og alle dem, der bruger ham som krammedyr, er indtil videre kulmineret i en panikreaktion, der har belemret os med den såkaldte Tuneserlov. Den er et misfoster, der både er unødvendigt og ineffektivt, og her er jeg for en gangs skyld på linie med Socialdemokratiet, der ikke har stemt for den.

Jeg er fuldstændig enig med Ole Stig Andersens i hans udtalelser til Information om, at

“danske politikeres terrorfrygt har nu nået et punkt, hvor man er villig til at underminere respekten for domstolene og tilsidesætte altafgørende principper i vores retsstat” og at

“Det sakrale begreb – statens sikkerhed – bliver brugt til alt for meget unødvendigt hemmelighedskræmmeri.”

For at tage det sidste først, hemmelighedskræmmeriet, har vi i øjeblikket en statsminister, der pisker verden rundt og øjensynligt har en stærkt begrænset interesse for det hjemlige. Hvad laver han, og hvorfor skal vi finde os i hans næsten konstante fravær og nedladende svar på kritik? Dum er manden jo ikke. Og efter Obamas sejr er han sjovt nok lige pludselig blev Al Gores medsammensvorne, så nu skal klimaet have sig en ordentlig en på goddagen. Og EU har besluttet, at vi ikke må bruge glødepærer mere. (Det har jeg nu ikke gjort i de sidst år med det resultat, at jeg på denne årstid vandrer rundt i en skummel belysning).

Vi har nu været 2½ år i Helmand og er oppe på 21 dræbte unge soldater, kan åbenbart ikke beskytte dem mod vejbomberne. Jeg er opfosteret af en Kipling-fan og overtog de samlede værker om ”Engelskmænd i Indien” osv., til min barnelærdom hørte, at der er visse egne derovre, hvor man kommer til kort.

Er det ikke på tide at genoverveje vort engagement i Afghanistan, hvor Taleban får flere tilhængere og regimet bliver mere og mere korrupt, det er åbenbart en naturlov der og i Irak? De overvejelser gør canadierne og hollænderne sig, men ingen har så forholdsvis så mange dræbte, som vi har. Store lande som Tyskland, Italien og Frankrig er helt fraværende i Helmand, det samme gælder de øvrige nordiske lande, der holder sig til det mere sikre.

Sven Ove Gade er også inde på denne tanke i sin JP-klumme i dag, og det er ikke første gang, at han ønsker en afklaring om Afghanistan, men så længe både statsministeren og forsvarsministeren er i spil til en fremtrædende NATO-post, skal vi nok ikke regne med, at det spørgsmål bliver endevendt af regeringen. Dette er ret ækelt, synes jeg. Jeg er faktisk så forbandet på statsministeren, som man kan være. (Er det er norsk udtryk, jeg har fået med mig, eller siger man også sådan på dansk, sommetider er jeg i tvivl om den slags?)

Så er der det med terrorfrygten. Den er der, og den bliver der, og folk må vænne sig til den og undlade at opføre sig dumt af bare skræk. Holde fast i fornuften. Det er forbundet med langt større risiko at begive sig ud i trafikken, og livet er nu engang ikke wellness hele tiden. Men politikerne misbruger situationen i populistisk retning og gør os til et overvågningsamfund af skrækhøns i stedet for at mane til besindelse.

Herefter kan vi passende se på Ole Stig Andersens egen person. Han gjorde karriere og var systemets mand i de brølende år efter 68. Mon ikke vi kan gå ud fra, at han ikke var så borgerlig, at det gjorde noget? Mon ikke at han var med til eller direkte ansvarlig for den kurs, der herskede, da Blekingegadebanden huserede og kulminerede, og hvor DK afstod fra at få udleveret palæstinensiske terrorrister?

Modsat sludrechatollet Bonnichsen, forsatte Andersens karriere efter PET-tiden, og han sad i en stor stilling under Poul Nyrups regime. Mon ikke vi roligt kan gætte på, at han fra a til z havde partibogen i orden?

Nu vil nogen have ryddet op, og det er vi mange, der ønsker. Men politikerne ønsker det vel mest for at sikre egne genvalg, og indtil videre er det lykkedes socialdemokraterne at få lagt sordin på optrevlingen af fortiden. Vi har endnu ikke fået den fulde sandhed i al dens tarvelighed, dvs. ansvarsplaceringen i forbindelse med fortidens reverens for marxismens ondskab og udviklingen af de ideologiske danske munkeordener, der såmænd havde godt fat i socialdemokrater som den senere EU-kommissær Poul Nielson, se lige hvad han var involveret i

http://www.ft.dk/BAGGRUND/Biografier/Poul_Nielson.htm

og den tidligere minister og styrmand Kjeld Olesen, der er så underligt usynlig, når han ikke burde være det

http://da.wikipedia.org/wiki/Kjeld_Olesen

For slet ikke at tale om Lasse Budtz – DR’s store folkeinformator i program efter program.

http://da.wikipedia.org/wiki/Lasse_Budtz

Tre socialdemokratiske fyrtårne med medie-tække, som det hidtil er lykkedes at skåne for storvask, skønt vi alle ved, at de drog på en mystisk færd til Sovjetunionen og tilsyneladende havde en stor del af deres hjerter der. Men der kan være mange andre, der ligger lavt i dag eller er gået i graven med et pænt og ufortjent renommé.

Ole Stig Andersens frapperende genkomst handler efter min mening om, at andre er i færd med et opgør med Danmarks politiske fortid for at sikre sig nogle gode kort på hånden i en politisk fremtid, og i den sammenhæng er den tidligere embedsmand i klemme og ønsker at forsvare sig. Det gør han ret intelligent, synes jeg, og vi er ikke forvænte med intelligente udspil fra PET.

Det har Bonnichsen sørget for, men det er ikke ensbetydende med, at jeg er enig med Andersen i alt, endsige at Bonnichsen er totalt idiot, og det sidste gør Andersen opmærksom på.

My My time flies 🙂

http://www.metacafe.com/watch/2044542/enya_and_winter_came_my_my_time_ flies/

Thomas Bolding Hansen

Posted: 21 december 2008 - 16:47 - Svar

“Der er flere uforudsigelige variable som kan forrykke tidshorisonten i negativ retning: Tørke eller økonomisk kollaps i de nordafrikanske lande kan (og vil, iflg. prognoser) føre til massive strømme af fattigdomsflygtninge mod nord”

Det er bare ikke realistisk at Sverige tager 2 millioner mere af dem, det er økonomisk, socialt, bolig og strukturmæssigt umuligt. Når krisen kradser, statsfinanserne bryder sammen, samfundet forfalder, arbejdsløsheden vokser, vil man ikke kunne afholde mennesker, ikke engang Svenskere, fra at spørge hvad der gik galt?

Som sagt tror jeg ikke der er en million muslimer i Sverige, og de har under alle omstændigheder ikke en fødselsrate som i Nordafrika/Mellemøsten.

I Sverige er den nok mellem 2-4 børn per kvinde (bpk), alt efter hvad land man taler om.
I Nordafrika/Mellemøsten er det mellem 3-7 bpk. hvor rigtig mange lande ligger over 5 bpk.

Så der skal virkelig meget til at forskubbe den i højere tempo, det halve tempo er mere sandsynligt end det dobbelte.

I øvrigt har Sverige jo strammet lovgivningen. Det de tager mange af er Irakiske flygtninge og så familiesammenføring. De afviser også mange, de kommer til at afvise flere, for indvandring er en økonomisk katastrofe, medmindre man kræver de skal forsørge sig helt og aldeles.

“I den konkrete verden som den er idag, er det ikke nødvendig at muslimerne kommer op i klart flertal, de vil som mindretal få magten lang tid før at de er i fysisk flertal.”

Indflydelse ja, men magt nej, hvor magten virkelig betyder noget, vil de ikke komme i nærheden af den.
Fundamentalistiske muslimer har ringe magt selv i mange muslimske lande.
Såkaldte muslimer dør i kampen mod fundamentalistiske muslimer.

Hvis jeg må stille et provokerende spørgsmål, er det så vigtigt, at verdenen går under i jeres levetid?

Per N

Posted: 21 december 2008 - 17:45 - Svar

T.B.H.
Nu har du regnemaskinen fremme igen, din forklaring tyder på, at du ser tal og statistik som værendene det, det kommer til at handle om, altså fysisk tal på individer, bevares det skal nok komme på et tidspunkt, din analyse tager ikke konkret viden fra realiteterne som det ser ud i dag, altså du ser kun tal. Lad mig opfriske din hukommelse, starter med jagtvej 69, nogle hundrede anarkister (bøller) var i stand til at sætte hele indre københavn i brand i flere dage, nogle blev anholdt og sigtet, her er virkeligheden, myndighederne var stor set hjælpeløse i at stoppe den slags angreb på samfundsordenen. Siden, og før, har vi set i Frankrig Tyskland England og nu Grækenland og lad mig blive i `småtingsafdelingen` voldsmose og ligestilled steder.

Det burde være unødvendig at give eks. på den tilføjelse at nogle EU lande har så småt lempet lovgivning for at stille musliman tilfreds, samt hele det private! univers, ingen gris ingen kors ect. Det kræver ikke fysisk overtal at musliman overtager.

Til sidst, “Hvis jeg må stille et provokerende spørgsmål, er det så vigtigt, at verdenen går under i jeres levetid?”

Den må du venligst forklare, jeg forstår den ikke/mening?

LFPC

Posted: 21 december 2008 - 17:51 - Svar

“Hvis jeg må stille et provokerende spørgsmål, er det så vigtigt, at verdenen går under i jeres levetid?”

?????? Jeg har vist adskillige gange givet udtryk for at min fremlægning af pessimistiske scenarier selvfølgelig bunder i at jeg gerne vil overbevises om at de er usandsynlige, og at der findes optimistiske scenarier der medfører, at den nuværende fred, frihed og velstand vil bevares. Især det sidste tror jeg aldrig jeg har set nogle bud på.

Jeg har også adskillige gange skrevet her og på Uriasposten, at konkrete fremskrivninger er for usikre, fordi så mange variable kan bestemme hvordan fremtiden bliver. Jeg har f. eks. skrevet, at fremtiden bliver et sted mellem yderpolerne kaos/sammenbrud/diktatur, sharia, eller en mere fattig og mere ufri og voldelig udgave af verden i dag.

Vi ved ikke hvordan de europæiske befolkninger vil reagere når livsløgnen – at islam ikke er et problem i sig selv – krakelerer, og alt kommer til at dreje sig om fysisk sikkerhed her og nu. Jeg har adskillige gange skrevet at jeg ikke er enig med dem der forudser stor vrede blandt europæerne, og opkomsten af nationalistiske og/eller ekstremistiske partier. Tværtimod har jeg adskillige gange skrevet at jeg forestiller mig at ‘vi’ vil begynde at sælge ud af det demokratiske arvesølv – særhensyn for muslimer, indskrænkninger af vores ytringsfrihed osv., så det vi kender lige så stille afvikles i salamiskiver.

Jeg har også adskillige gange skrevet at der er mange scenarier der kunne tænkes at vælte alt dette, som f. eks. økonomisk sammenbrud efter angreb med masseødelæggelsesvåben.

Hvis du kan pege på et sted hvor jeg har skrevet at “verden går under i vores levetid” vil jeg gerne se det. Dette er en meget bastant formulering. Jeg har nok skrevet mange gange at der sikkert kommer til at ske voldsomme ændringer inden for de nærmeste årtier, fordi jeg simpelthen ikke kan se nogen måde hvorpå de spændinger der eksisterer allerede i dag kan blive afviklet, tværtimod. Jeg mener det mest skråsikre jeg har givet udtryk for er at den fred, frihed og velstand vi har taget for givet ikke eksisterer dette århundrede ud. Hvordan, og hvor hurtigt, disse afvikles, har jeg adskillige gange skrevet er for usikkert at komme med sikre prognoser om.

Fine Line

Posted: 21 december 2008 - 18:15 - Svar

“I øvrigt er Jacob Holdt ualmindeligt nedladende over for Ahmed Mohamud. Jeg ville blive vred hvis jeg blev patroniseret på denne måde.”

Det ligger jo implicit i Jacob Holdts holdning, at andre racer er den hvide underlegen og derfor skal patroniseres af den store hvide tolerante mand i skikkelse af Jacob Holdt.

Niels C

Posted: 21 december 2008 - 21:12 - Svar

Ja og selv Dagens Nyheter har betænkeligheder eller så er det opgivende besværinger, jeg kan især godt lide afslutningen på dagens leder
‘Invandrare måste tillåtas att – inom vissa ramar – bevara en egen kultur som kan skapa självrespekt i stället för kravaller. Arbetsmarknaden måste anpassas så att även den med små kunskaper om Sverige kan klara sig själv. Omställningen kommer inte att bli smärtfri – men alternativet är mycket värre’

Det som Dagens Nyheter foreslår er jo at afindustrialisere Sverige

Tjah

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&a=866294

Thomas Bolding Hansen

Posted: 21 december 2008 - 22:19 - Svar

LFPC: ?????? “Jeg har vist adskillige gange givet udtryk for at min fremlægning af pessimistiske scenarier selvfølgelig bunder i at jeg gerne vil overbevises om at de er usandsynlige”.

Det er jeg godt klar over. Jeg prøver nu også at overbevise om det så om ikke usandsynlige, så om proportionerne.
I sidste instans er det de stærke argumenter som vinder, ikke de overdrevne.

Per N “Nu har du regnemaskinen fremme igen, din forklaring tyder på, at du ser tal og statistik som værendene det, det kommer til at handle om,”

Ingen kan spå om præcist om hvor stor overfertiliteten er blandt indvandrede af muslimsk oprindelse. på langt sigt. For første generationsindvandrere blandt Somaliere er den 4, 283 i Danmark. For libanesere/palestinænsere er den 3,109, Irakere 3,188. Pakistanere 2,874. For tyrkere, som udgør den største gruppe, er den 2,133. For Danskere er den 1,784.
I fremtiden er det både muligt, at danskeres vil stige såvel som falde, mens det er usandsynligt at anden og tredie generations indvandrere vil holde første generations fertilitet.

Kilde samme undersøgelse som undersøgte Kriminalitets index efter oprindelsesland:

http://www.dst.dk/nytudg/12650

Ligeledes er det svært at sige, hvor mange man vil lukke ind præcist.

Men det er ikke svært at regne ud, at det at lukke indvandrere ind i blot i et milliontal mere, giver nogle problemer med hensyn til forsørgelse og beskæftigelse, med hensyn til boligmangel, lærermangel, sygeplejerskemangel.

Det har jeg behandlet her og tror ikke der er nogle som for alvor kan modsige mig:

http://logisksnit.blogspot.com/2008/10/konklusioner-og-perspektivering .html

Når statskassen halter, så bliver det spørgsmål svært at holde tilbage.

Desuden, oplever jeg ikke de fleste muslimer som et problem. Muslimer fra enkelte lande er et stort, økonomisk, kriminelt, integrationsmæssigt problem.

Men muslimer er en broget flok som alle andre.

Per N “Lad mig opfriske din hukommelse, starter med jagtvej 69, nogle hundrede anarkister (bøller) var i stand til at sætte hele indre københavn i brand i flere dage,”

ja og indvandrer ungdom kan og vil gøre hele kvarterer usikre. men det er ikke det samme som overordnet magt, enden på demokratiet, danmarks ende.

Per N

Posted: 22 december 2008 - 13:02 - Svar

T.B.H.
Jeg sætter ikke tvivl om at statastikker og tal som du henviser til ikke er holdbare, så det er fint.
Nu laver vi alle den øvelse at ref. en eller flere linier fra debatten, altså taget ud af kontekts (på Dansk, samenhæng) i dette tilfælde glider du uden om når du siger
“ja og indvandrer ungdom kan og vil gøre hele kvarterer usikre. men det er ikke det samme som overordnet magt, enden på demokratiet, danmarks ende”

Jeg skrev også
“myndighederne var stor set hjælpeløse i at stoppe den slags angreb på samfundsordenen”

Så skal der hvist ikke meget fantasi at se hvis et par tusind musliman går på gaden og er meget utilfreds med tingenens tilstand, samt at du forholder dig ikke til virkeligheden om de mange knæfald der er i EU om hvad man må og kan tilade sig i multi samfundet, Danmark holder nogenlunde stand i øjeblikket, men man skal da være ualmindelig dum for ikke at se hvad der sker, igen du bør vide hvad der sker ? eller hur, i sverie uk holland ect. lovgivning bliver indført i små step, en lovgivning der kommer musliman imøde (sharia) og der er stor hjælp at hente fra Bryssel.

En sidste fra dig.
“Desuden, oplever jeg ikke de fleste muslimer som et problem. Muslimer fra enkelte lande er et stort, økonomisk, kriminelt, integrationsmæssigt problem”

Jeg venter spændt på hvilke muslim lande der ikke er et problem, så…?

Thomas Bolding Hansen

Posted: 22 december 2008 - 20:00 - Svar

Godt Iranere, Tyrkere, Bosnier.
Deres beskæftigelsesgrad er næsten lige så god som vestlige indvandreres.
Kvindernes noget lavere beskæftigelses grad er det som trækker ned.
Tyrkiske mænds beskæftigelsesgrad er bedre end f.eks Norske mænds og den samme som Tyske mænds.

Overrepræsentationen inden for kriminalitet, betyder jo ikke at flertallet er kriminelle. Det kunne for så vidt være 2000-3000 mennesker som begår rigtig meget kriminalitet, og bliver snuppet for den, mens resten er lovlydige.

“Så skal der hvist ikke meget fantasi at se hvis et par tusind musliman går på gaden og er meget utilfreds med tingenens tilstand”

Det skete i Frankrig, men Frankrig har udstedt forbud mod religiøse symboler i skolen og udviser ekstremister uden at blinke. har de fået reel magt?

Hvis tingene tager overhånd, kommer vi til opleve noget som overgår 18 maj 1993. Men reel magt får de aldrig.

I

LFPC

Posted: 22 december 2008 - 20:57 - Svar

“Overrepræsentationen inden for kriminalitet, betyder jo ikke at flertallet er kriminelle”.

Jeg tror jeg kan se hvor det er vi grundlæggende er uenige: Du ser, så vidt jeg kan se, verden i statiske størrelser. Der er et antal X der er kriminelle, og et større antal Y der ikke er det. Så er problemet ikke større end X, og X og Y hænger ikke sammen.

Jeg mener dette er helt uholdbart. Når f. eks. et antal Z i Vollsmose eller Gellerup laver ballade eller giver sig ud i bombefremstilling, skal man så klappe i hænderne fordi det store flertal i disse ghettoer trods alt ikke laver gaderøverier eller bomber?

Du misser helt problematikken der hedder ‘enabling’: At de virkelig slemme er i stand til at gøre hvad de gør i kraft af at de lever i et mere eller mindre lukket miljø, hvor de dels lettere kan skjule sig end på en pæn villavej, dels mødes med reaktioner spændende fra modvilje (fra folk i arbejde?) mod det omgivende samfunds myndigheder, ‘her klarer vi tingene selv’, til stiltiende accept (fra folk i arbejde?), til regulær assistance og logistisk support (fra folk i arbejde?).

Det lille antal Z påvirker hele det danske samfund,og det opvejes ikke af at endnu flere er i arbejde. Der vil tilsyneladende (kender du nogle mekanismer der vil få dem til at forsvinde over tid?) altid være sådan et segment, og der vil tilsyneladende altid være ghettoer og bydele med dette præg (kender du nogle mekanismer der vil få dem til at forsvinde over tid?).

Min måde at formulere det på er, at gruppens tilstedeværelse medfører en belastning for samfundet, og det har intet at gøre med at dæmonisere de enkelte (som kan være i arbejde?). Det er uanstændigt at sige det, jeg har et dårligt menneskesyn bla bla – men er det sandt, eller er det ikke sandt? Kender du noget samfund i verden med en muslimsk befolkningsandel omkring eller større end vores som ikke har fået påført uforholdsvis mange problemer herved – uanset om de enkelte er i arbejde?

Din statiske betragtningsmåde misser også potentialet for reaktivering af de religiøse rødder, som det skete for f. eks. Slimane, der ellers levede et afslappet liv som musiker. Dette potentiale er vist helt unikt for denne gruppe – hvem vil du helst være i selskab med: En kristen du får at vide “er blevet meget religiøs på det seneste”, eller en muslim – måske i arbejde – som du ligeledes får at vide “er blevet meget religiøs på det seneste”? Hvordan vil du sortere og screene for radikaliseringspotentiale, når dette ydermere kompliceres af at der ikke er en moderat dogmatik man kan holde op som modbillede?

Du misser også den selvforstærkende dynamik der opstår når der fremkommer en gruppe som denne i et tidligere harmonisk samfund: Solidariteten svinder, enklaver og ghettoer gør livet utåleligt for de omkringboende, de ressourcestærke udvandrer måske (UK, Holland lige nu), økonomien forværres derved, der bliver færre penge til overførselsindkomster, og spændingerne stiger osv.

Må jeg også minde om at Tyrkiet er 99% muslimsk i dag. For mindre end 100 år siden var der store kristne mindretal. Hvor er de blevet af? Etniske udrensninger, forfølgelse af de få tilbageværende den dag i dag.

Jeg forstår ikke hvor din nyfundne optimisme som i udsagn som “Men reel magt får de aldrig” stammer fra. Jeg husker dig som mere illusionsløs i debatterne på Uriasposten, hvor du engang skrev at du ville anskaffe dig skydevåben når du blev gammel. På mig virker optimismen påtaget, men det ville være herligt i denne juletid hvis du havde noget at basere den på? Hvor bliver ghettoerne af de næste årtier? Hvorfor vil røverier og overfald, for ikke at tale om terrorisme, ikke blive et større, men et mindre, problem i Europa?

Thomas Bolding Hansen

Posted: 23 december 2008 - 02:16 - Svar

“Det lille antal Z påvirker hele det danske samfund,og det opvejes ikke af at endnu flere er i arbejde. Der vil tilsyneladende (kender du nogle mekanismer der vil få dem til at forsvinde over tid?) altid være sådan et segment, og der vil tilsyneladende altid være ghettoer og bydele med dette præg (kender du nogle mekanismer der vil få dem til at forsvinde over tid?).”

Ja, de amerikanske erfaringer i New York f.eks. Ikke at alle ghettoer forsvinder, men problemet kan mindskes, kriminaliteten er halveret der.
Og ja, jeg tror problemet kan tackles over tid, med de rigtige midler.
Det kræver dog en stor indsats og en dyr en.

Men jeg mener heller ikke, at vi skal åbne grænserne, det formindsker chancerne for at holde problemet under kontrol og den eneste arbejdskraft vi mangler er uddannet.

Omvendt mener jeg at vi skal anerkende de muslimer som klarer sig godt, som ikke skaber problemer, i stedet for at skære alle over en kam.

Jugoslavere er lige så kriminelle, skal de så gøres til et lige så stort problem?

Ja og jeg ved godt Islam er en forfærdelig supremacistisk religion, men hvor mange hardcore salafis tror du, der er i Danmark?

Jeg synes ikke, du eller andre her har et dårligt menneskesyn. Jeg synes bare i ensidigt fokuserer på nogle isolerede problemer og så snart der er en lille historie i medierne med nogle unge indvandrere som har klippet håret af en pige, så ryger det straks op på bloggen ja og i medierne for den sags. osv.

Ikke dermed sagt at nogle ting ikke har forrykket sig, gaderøverier var der ikke mange af for 20 år siden, våbenbrug og vold, stiger osv. Men mange af de grove forbrydelse begåes også af mennesker fra Øst Europa og i øvrigt danske uopdragne unge.

“Kender du noget samfund i verden med en muslimsk befolkningsandel omkring eller større end vores som ikke har fået påført uforholdsvis mange problemer herved – uanset om de enkelte er i arbejde?”

ja, har tit henvist til Israel. Et velfungerende og demokratisk samfund, selv bestående af ærkefjenden, som Israelerne må siges at være, er ret så absorberingsdueligt. Problemerne for Israel kommer fra den anden side af hegnet, sjældent fra de 20 procent Arabere som bor i Israel.
Det er et samfund som kan sammenlignes med vores, for det er et reelt demokrati og verdsligt samfund.
Der er en kant, hvis indvandrer ungdommen træder over den, bliver de tacklet hårdt. De forsøger at presse citronene hele tiden og der skal tages hårdt, men også konstruktivt, fat i rødderne

Ligeledes mener jeg at hovedproblemet for os, eksisterer på den anden side af middelhavet. Og før det bliver et alvorligt problem for os, vil det blive et alvorligt problem for dem.

Jeg mener ikke Islam er i stand til at udgøre en reel trussel mod andet end sig selv.

jeg deler ikke pessimismen nej, og på danmarks regning har jeg aldrig gjort det, andet end det er muligt, at vi for en stund får nogle større kriminalitetsproblemer end vi har.
Det vil dog ikke blive tilfældet, hvis politiet får flere ressourcer til patruljering og opklaring og straffene bliver tilpasset graden af kriminalitet.

LFPC

Posted: 23 december 2008 - 02:58 - Svar

Jeg tror jeg må kaste håndklædet i ringen, Thomas. Vi kommer vist ikke videre. Jeg sidder bare tilbage med en undren over at sammenholde hvad du nu skriver, med de kommentarer en person med samme navn som dig skrev på Uriasposten og engelsksprogede blogs for ikke så længe siden. Lange citater med bloddryppende islamisk mainstreamdogmatik, f. eks. Det du skriver her er for mig absurd og selektiv udvælgelse ud fra et forceret optimistisk det-går-nok-alt-sammen-skal-du-se-paradigme. Underlig aflæring af tidligere indsigt. Vi kommer vist ikke videre end det.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 23 december 2008 - 03:14 - Svar

Well jeg mener stadig Islam er en trussel, mine synspunkter har ikke flyttet sig så meget, forskellen er blot jeg mere aktivt siger i mod, når jeg er uenig.

JensH

Posted: 23 december 2008 - 10:08 - Svar

@Thomas Bolding Hansen

“Det kræver dog en stor indsats og en dyr en.”

Du synes ikke allerede ‘integrations-indsatsen’ har været både “stor og dyr”??? Vi har gennem de sidste 30-40 pumpet milliarder og atter millarder af skatteyder-kroner i ‘integrations-tiltag’, og alligevel bliver problerme kun større og større. Der er gennem de sidste par årtier fremvokset en hel ‘integrations-industri’, og det er trods finanskrise en branche i virkelig vækst. Dem der har ansættelse der behøver ikke frygte arbejdsløshed uanset hvor langvarig recessionen bliver. Havde job-titlen ‘Integrations-konsulent’ eksisteret i 1980’erne, da jeg skulle beslutte mig for studium, så var det sgu det jeg havde ‘læst til’. Det er bare fast arbejde i en branche i konstant vækst, og skulle nogen formaste sig til at stille krav om faktiske resultater af al indsatsen, så kan man jo altid spille offerkortet. For husk, alle problemerne skyldes officelt socio-økonomiske forhold, og ingen politker tør udpege kultur som en hovedårsag for miseren.

Men istedet for årligt at hælde yderligere X-antal millarder skatteyder-kroner i totalt nyttesløse ‘integrations-projekter’ kunne vi jo også begynde at se på, om hvorvidt ikke det er på tide at se på hvordan vi har indrettet vores velfærdsstat. Måske vi skulle lade adgangen til velfærdsydelserne i højere grad afhængige af deltagelsen på arbejdsmarkedet. Jeg er nemlig ikke helt sikker på, at mange af ‘vores’ ikke-vestlige indvandrere er kommet til Danmark for at arbejde og blive en del af det Danske samfund. Jeg tror faktisk, at mange er kommet herop udelukkende for at undslippe fattigdom -og kun derfor- og det synspunkt kan jeg faktisk bakke op med en artikel fra 2007 i ‘Ugeskrift for læger’. Baggrunden for artiklen var, at ikke-vestlige indvandrere løb storm på de praktiserende læger for at få en lægeerklæring om uarbejdsdygtighed, således de kunne undgå kravene i forbindelse med indføreslen af den 300-timer reglen. I den forbindelse udtalte den Syriske tolk, Issmat Mohamed , følgende til ‘Ugeskrift for læger’:

“Mange nydanskere er kommet til Danmark med hjælp fra menneskehandlere, her kan man bare henvende sig til kommunen, så vælter pengene ind. Derfor kommer det bag på mange, at der også bliver stillet krav. Og hvordan skal 30- eller 50-årige analfabeter klare at gå i skole og lære dansk? Så ser de lægen som deres eneste udvej,« siger Issmat Mohamed.”

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LA EGER/TIDLIGERE_NUMRE/2007/UFL_EKCMA_2007_7/UFL_EKCMA_2007_7_51629

Magga

Posted: 23 december 2008 - 10:26 - Svar

Jeg kan heller ikke genkende den Thomas Bolding Hansen, der citerede Longfellow.

Magga

Posted: 23 december 2008 - 11:32 - Svar

Thomas Bolding Hansen

Du skriver, at du stort set stadig står for det samme, men blot siger aktivt fra, når du er uenig. Det er vel en erfaring, som du deler med flere, der har deltaget hyppigt i debatten. Selv med mig der altid har sagt fra og ofte spændte ben for mig selv, fordi jeg gjorde det i stedet for at manipulere og slippe nemt om ved tingene. Jeg har lært at blive endnu bedre til at forsvare mig.

Engang citerede du et digt af Piet Hein, som jeg sendte videre ud i verden, hvor det blev godt modtaget. Nu skal du få det som “julegave” og en påmindelse til os alle om ikke at lade os kompromittere og forrå til at blive det, som vi forragter hos vore modparter.

På den anden side er vi nødt til at blive hårdere i filten, for ellers klarer vi os ikke i den ulykkelige situation, som tåbelige drømmere og fantaster har bragt os i.

Den lyse nat – det klare hvælv
som møder os i mindet
Den er et tegn for Danmark selv
dets åbenhed i sindet.

Den stille sne – den hvide fred
omkring vor barndoms banke
Den er et træk vi kendes ved
en svalhed i vor tanke.

Det åbne sind, den svale ro
så god en arv at gi os.
De bar os vidt. Vi blev dem tro.
De to er Danmark i os.

Hvor fjernt omkring vor kurs er sat,
vi lyder Danmarks stemme,
for sneen og den lyse nat
Dem kan vi aldrig glemme.

Per N

Posted: 23 december 2008 - 12:42 - Svar

Jeg vil tage nogle sætninger ud i denne omgang. Først dine.

“Jeg mener ikke Islam er i stand til at udgøre en reel trussel mod andet end sig selv”

“Well jeg mener stadig Islam er en trussel”

2 forskellige sætninger 2 forskellige meninger.
I den første er det kun et problem for dem selv, hvilke er en utrolig usandhed, skal vi ikke lige få realiteterne på plads, det er uhæderlig at sige at jeg ikke skal føle at det er ikke mig men dem selv de skader (tale om blindhed) og direkte løgn at påstå dette, det skriger til himlen at du ikke kan være objektiv.

Den næste, der er Islam en trussel, som helhed, men du vil måske sige at det er det der menes i første udsagn, jeg tror ikke at det var det du mente, så havde du skrevet det i den sammenhæng.

Nu min egen.
“Så skal der hvist ikke meget fantasi at se hvis et par tusind musliman går på gaden og er meget utilfreds med tingenens tilstand”

Dette udsagn forklare du med at Frankrig ikke er så sarte med at udvise folk? øøø… halo halo, hvem er det nu der har den reele magt i store bydele af Frankrigs storbyer, de har prøvet at stoppen volden (regeringen) uden held, der er no go zoner at selv politi ikke vil være der, hvores egen små Gettoer har du vel også læst om?.
De eksempler er om reel magt.

Men lad mig igen påpege problemstillingen, MAGT, en vinkel du ikke kommer ind på, min komentar.

” samt at du forholder dig ikke til virkeligheden om de mange knæfald der er i EU om hvad man må og kan tilade sig i multi samfundet,”

“i sverie uk holland ect. lovgivning bliver indført i små step, en lovgivning der kommer musliman imøde (sharia) og der er stor hjælp at hente fra Bryssel.”

Hvis du mener at disse knæfald, indførelse af musliman love ikke er magt, ja det er pinligt at jeg skal sige det igen, men du glider af den slags virkeligheder, du tager åbenbart også afstand til alle de vidensbyrd der er, skrevet i bøger, artikler, udsagn fra respektfulde (i mine øjne) personer der giver så mangen et vidensbyrd om vestens tilstand.
Så her tilsidst må jeg sige at du er åbenbart en der tænker og føler som en idiot og er meget på venstre fløjen. Men held og lykke og stadig God Hjul.

Per N

Posted: 23 december 2008 - 12:48 - Svar

Ubs, jeg fik ikke dette med.

Der behøver ikke at sidde 179 mullager i folketinget for at have magt.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 23 december 2008 - 18:28 - Svar

“Du synes ikke allerede ‘integrations-indsatsen’ har været både “stor og dyr”??? Vi har gennem de sidste 30-40 pumpet milliarder og atter millarder af skatteyder-kroner”

Jo jeg mener at den tidligere politik harværet tåbelig og dyr og kun resulteret i at vi har skabt problemer som vi kunne være foruden.
F.eks over 800000 på overførselsindkomst, store integrations og kriminalitets forbyggendeomkostninger.
jeg mener ikke, vi skal lukke flere ind. jeg mener stadig, det er at gamble med vores fremtid.

““Jeg mener ikke Islam er i stand til at udgøre en reel trussel mod andet end sig selv”

“Well jeg mener stadig Islam er en trussel”

2 forskellige sætninger 2 forskellige meninger”

Nej forskellen er i en reel trussel og blot en trussel.
Islam er en reel trussel mod sig selv, for den sikrer sine skarer død og elendighed i stor stil.
Men true vores civilisation mener jeg ikke den kan, det kunne den mere i fortiden, nu er den fejlslagen civilisation, der blot kan byde os at bryde sammen med et brag, et brag der kommer til koste menneskeliv for os, men ikke i samme grad som det gør for Islams tilhængere.

Jeg har altid sagt, at vi nok skal klare os. I blandt har jeg tankeprovokationen skyld sagt, at islam har overlevet 1400 år og den kan overleve 1400 år mere.
Men jeg har også sagt, at den uholdbare demografiske situation i Nordafrika/mellemøsten, koblet med øget terrorisme og radikal islam, vil bringe en konfrontation og en erkendelse længe før, vi for alvor bliver truet af en demografisk takeover.
Jeg tror Islam efter denne, vil være henvist skammens hal som nazismen og kommunismen.
Tidshorisonten på at det går galt i mellemøsten og med megaterrorisme er noget korteree end tidshorisonten på en demografisk takeover.

Jeg kan ikke forstille mig at radikaliseringen og overdemografien i den muslimske verden på den anden side af middelhavet, ikke vil give storkonflikt og wake up call, før det for alvor er for sent. Inden for 20-30 år senest.

Leave a Comment