24
feb
Seneste opdatering: 25/2-09 kl. 1242
16 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

  En nøgtern men pessimistisk Sennels for mere end fulde huse. “Er der ikke noget du frygter?” Sennels: “Jeg frygter kun, at jeg har ret.” (video følger)

sennels-24-februar-029

Lad os ikke tale om det

Ulla Lauridsen anmelder Nicolai Sennels bog om hans tid som psykolog blandt kriminelle muslimer.
Af Ulla Lauridsen

Hvis De har undret Dem over, hvorfor flygtninge og indvandrere fra muslimske lande er så voldsomt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne og blandt modtagere af sociale overførsler, så findes en væsentlig del af svaret i psykologen Nicolai Sennels lille, tilgængelige bog Blandt kriminelle muslimer.

Da Nikolai Sennels startede sit arbejde i ungdomsfængslet Sønderbro, anede han ikke, at han skulle havne i centrum af en debat om integration og muslimsk kultur. Han vidste ikke engang, at han overvejende ville komme til at arbejde med muslimske unge, og at deres kultur ville komme til at udgøre en særlig udfordring, der tvang ham til at udvikle en ny form for terapi, specielt egnet til dem og de problemer, de havde med at indgå i det danske samfund.

Han opdagede, at de muslimske indsatte var psykologisk meget forskellige fra de etnisk danske. Hvor danske børn – selv dem, der ikke vokser op under de heldigste omstændigheder – opdrages til at tage ansvar for deres egne følelser, får muslimske børn den modsatte indstilling: De oplever deres følelser som forårsaget af ydre faktorer. Bliver de vrede, er det altså ikke fordi, de har et giftigt temperament – det er fordi nogen har gjort dem vrede. De er ikke opdraget til at granske deres egne reaktioner, og de er ikke vant til at tale om følelser.

Hvor selv den værste “Brian” med lavt selvværd og kort lunte kan se, at han forårsager sine egne problemer, og typisk er flov over det og indstillet på at arbejde med det, forholder det sig helt anderledes med “Hussein”. Han kan typisk ikke se sit eget medansvar for alle de problemer, han er løbet ind i gennem sit korte liv – alle konflikterne med venner, lærere og politi. Det hele skyldes samfundets racisme og de lærere og betjente osv., som er ude efter ham. Og oplevelsen af at være et offer er ikke konstruktiv – tværtimod berettiger den én til at hævde sig og hævne sig. Deraf den korte lunte og den store overhyppighed af personfarlig kriminalitet.

Der er naturligvis også andre forskelle mellem dansk og muslimsk kultur, blandt andet vores individualisme overfor den muslimske kollektivisme. Vores demokratiske tilgang til stort og småt overfor et patriarkalsk hierarki, og den danske skoles opdragelse til selvstændighed og ansvarlighed. Den muslimske elev forventer faste regler og klare konsekvenser, når han træder ved siden af, men den danske pædagog vil hellere “snakke om tingene” og “give ham en chance mere”.

Som psykolog er Sennels ikke optaget af at drage den muslimske kultur eller børneopdragelse frem til spot og spe. Han ønsker bare at forstå sine klienter, så han kan tage udgangspunkt i, hvor de er. Hans kritik retter sig mod en integrationsindsats, der har fejlet monumentalt gennem mange år, og det politiske og sociale system, der nægter at beskæftige sig med, hvorfor det helt systematisk går galt med integrationen af mennesker fra muslimske lande i forhold til mennesker fra andre dele af verden, som ret beset burde være lige så fremmede for vores sprog og kultur.

Fritidstilbuddene, gadeplansprojekterne, støttepersonerne osv. osv. koster en formue, og de virker ikke, men det eneste, både politikerne og de involverede socialarbejdere har fantasi til at foreslå, er mere af det samme. Sennels foreslår en større erkendelse af de kulturelle årsager til problemerne og en reel, uforskrækket afdækning af problemernes omfang i de enkelte grupper i form af statistik gjort op på bl.a. religiøst tilhørsforhold og etnisk baggrund, snarere end på statsborgerskab.

Han langer også hårdt ud efter de sociale institutioners og professioners pladderhumanisme og fejhed i forhold til at se på egen indsats og professionalisme. Alt for mange ledere i den sociale sektor er ikke blevet chefer, fordi de har lyst til eller evner for at lede, endsige visioner for deres institution, men fordi de har mere talent for papirarbejde end pædagogik; og deres underordnede, som arbejder direkte med de kriminelle unge, har alt for ofte slet ikke nogen relevant uddannelse. Det er selvsagt et dårligt udgangspunkt, og den pædagogiske indsats bliver derefter.

Sennels synspunkt er, at eftersom hele integrationsindsatsen koster en formue, må vi hellere sørge for at få noget for pengene, og indtil videre peger udviklingen i integration, uddannelse, kriminalitet og ekstremisme blandt unge muslimer i den gale retning.

Sennels er humanist, og han ønsker at rette skuden op, men han er dybt bekymret for fremtiden:

“Uddannelse, arbejde og lovlydighed er desværre ikke nok. Som mine erfaringer fra Sønderbro viser, skyldes problemerne i sidste ende ikke, at muslimer uddanner sig og arbejder mindre eller er mindre lovlydige end danskere. Problemet er, at de fleste muslimer ganske enkelt ønsker at leve med deres familiemæssige, kulturelle og religiøse værdier, og at disse er så langt fra, og på mange områder direkte modsatte, af de værdier, som etniske danskere har deres rødder i. Det er denne forskel, som i sidste ende udgør det alvorligste problem, og som er og vil være årsag til de største spændinger og konflikter.”

Sennels mener dybest set ikke, at en stor muslimsk minoritet nogensinde vil komme til at indgå uproblematisk i det danske samfund eller i Europa. De vil præsentere os for stadigt flere krav om at gå på kompromis med traditionelle europæiske værdier, og ghetto-områderne vil blive stadigt mere muslimske parallelsamfund. Enhver modstand mod denne udvikling vil blive oplevet og beskrevet som undertrykkelse, og offerfølelsen vil føre til hævnaktioner i form af brandstiftelse, overfald på politi og brandvæsen, etniske optøjer m.m.

Uanset om man tror, denne sidste vurdering er for pessimistisk, er Blandt kriminelle muslimer god at få forstand af, fordi den, i modsætning til så mange andre bidrag til integrationsdebatten, bygger på førstehåndsviden om sit emne. Der er yderligere dokumentation og debat på den hjemmeside, der er knyttet til bogen:kulturkloeften.dk 

Ulla Lauridsen er mag. art., tekstforfatter og oversætter  180 Grader

sennels-24-februar-086

(Posten vil blive opdateret, men video foreligger først i overmorgen – glemt oplader til kamera……..)

 

Projekt om kriminelle muslimer

Boganm: Nicolai Sennels: Blandt kriminelle muslimer

Psykolog Nicolai Sennels fik en mundkurv efter en tale på integrationskonference. * Nu er hans synspunkter udkommet i bogform.

Nicolai Sennels: Blandt kriminelle muslimer. En psykologs erfaringer fra Københavns Kommune 160 sider, 169 kr. Trykkefrihedsselskabets bibliotek Er udkommet Fire stjerner

Af HENRIK GADE JENSEN

Sidste år afholdt Københavns Kommune en stor integrationskonference Mangfoldighed og tryghed i byen. Nicolai Sennels var psykolog ved Sønderbro, en sikret institution for kriminelle unge, og inviteret til at tale.

Sennels sagde, at kriminalitet især kommer fra unge muslimer, at volden også hidrører fra religionen, og at indvandrerfamilier trænger til solid hjælp for at blive integreret. Resultatet blev en mundkurv, en fyringstrussel og en aftrædelsesordning. Og diskret ros fra kollegaer, der ikke turde sige det samme.

250 unge kriminelle

Til gengæld foreligger bogen om Sennels’ erfaringer nu. Som psykolog har han ført samtaler med ca. 250 unge kriminelle og heraf 150 med muslimsk baggrund.

Meget handler om forskellen. Etniske danskere har et sprog og kan til dels tale om følelser og reflektere eller er indre-styrede, mens muslimske kriminelle føler sig ydre-styret og derfor er uden ansvar for egne handlinger, de er ofre og reagerer prompte og ofte voldeligt på krænkelser.

For Sennels er der en analogi fra de indsattes enorme vrede og til hellig krig og terror.

Sennels opfordrer behandlere af muslimske kriminelle til at studere islam , fordi den er en adfærdsregulator med en radikal anden opfattelse af måden at håndtere menneskelige konflikter på. Danske idealer om samtale og gensidig respekt preller af.

Det sagde Sennels til konferencen, der imidlertid endte i at lægge al skyld for mangel på integration på politiet, kommunen og medierne. Og så skælde Sennels ud for at mene noget andet.

Irriterende gentagelser

Bogen er et originalt pionerarbejde ved i diagnoserne at fokusere på individets eget ansvar og inddrage religionen i de unge menneskers identitetsdannelse.

Selvom Sennels i større omfang også kunne have rettet kritikken mod velfærdsstaten, som i forvejen tager det personlige ansvar fra den kriminelle eller utilpassede unge.

Bogen har mange irriterende gentagelser og burde været strammet op.  (Jyllands Posten 25.0.2009 – ikke online)

TIMBUKTU

Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, men lad os vove forsøget alligevel. På tirsdag udkommer psykologen Nicolai Sennels ‘ saglige bog om Københavns Kommune med den præcise titel »Blandt kriminelle muslimer«. Bogen er en nøgtern beskrivelse af, hvor galt det står til i landets største kommune med såkaldte »integrationsprojekter«, der er dømt til at mislykkes, fordi de drukner i dialog og blind forståelse.

Bogen vil ikke blive læst, men fordømt så meget desto mere, og forfatteren vil blive udråbt som »ekstremist« af de anmeldere, kommentatorer og politikere, hvis væsentligste karaktertræk er virkelighedsfornægtelse. Sennels må være en modig mand.

Hans karriere i behandlersystemet er slut, og han vil om føje tid være persona non grata på Nørrebro og i Nordvest. Men hatten af. Respekt. Godt gået. Må vi foreslå Timbuktu.

Mikael Jalving. Groft Sagt, Berlingske Tidende


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Niels H

Posted: 24 februar 2009 - 20:48 - Svar

Sennels er en helt, en humanist der ikke er pladderhumanist men samtidig realist, det er en meget sjælden race nutildags. Havde der dog bare været flere af hans slags tidligere så var vi måske ikke kommet så langt ud som vi desværre er kommet

Santor

Posted: 24 februar 2009 - 21:42 - Svar

Det er dybt skuffende at der skal en professionel psykolog til at fortælle det samme som adskillige politikkere, embedsmænd og privat personer under trusler om nazi og racist beskyldninger har sagt de sidste ( mindst ) 20 år.

Vi ved det godt…… Vi har vidst det længe………. Vi har INGEN fælles referencerammer med indvandrene der har islam med i rygsækken og der er INTET der tyder på at det vil ændre sig.

Hvornår vil vores dhimmi-politikkere indse de fejlgreb der er begået i fortiden og ændre tingenes tilstand, så vi kan komme videre med vores eget liv ???

Limewoody

Posted: 24 februar 2009 - 22:26 - Svar

Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over vore grænser, og labbe al deres kultur i os.
Dirckinck-Holmfeld, TV-vært, EkstraBladet 3/10 1986

Og det er ganske vist, at kan vi ikke hamle op med invasionen, er det såmænd nok fordi, vi ikke er bedre værd. Vi burde med entusiasme tage imod tilskudet på et tidspunkt, hvor vi – ærlig talt – ikke har så forfærdelig meget at byde på selv.
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, Politiken 24/4 l988)

Men faktum er jo, at indvandrere og flygtninge er med til at berige den danske kultur, og ikke, som nogle mener, dominere den og sætter sig på den.
Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet), Jyllands-Posten 27/10 1991

Den islamiske verden er blevet en mangfoldig del af vores hverdag med spændende butikker og smilende folk. Uden denne påvirkning ville Danmark være farveløs.
Jytte Hilden (Socialdemokratiet), Århus Stiftstidende 26/3 1996

Jeg ved godt, at mange danskere er ængstelige for at åbne grænser kunne føre til, at Danmark bogstaveligt talt blev oversvømmet af f.eks. en halv eller en hel million mennesker udefra. Det ville skræmme folk, men sådan går det jo ikke. I øjeblikket udgør flygtningene 0,3 procent af befolkningen.
Poul Schlüter, statsminister, Berlingske Tidende 4/8 1985

Der findes i Danmark én muslim pr. 99 ikke-muslimer. Hvad er det for nogle sløve padder de 99, hvis de er bange for den ene muslim.
Arne Melchior (CD), Berlingske Tidende 19/8 1990

En opinionsundersøgelse har afsløret, at befolkningens forestilling om, hvor mange flygtninge, der opholder sig her i landet, er vildt overdreven – tallet er blot 30.000.
Poul Brandrup, Afdelingsleder i Dansk Flygtningehjælp, Jyllands-Posten 3/9 1990

Idiotiske danskere…de helt store, blafrende tåber og idioter..et grænseland, hvortil kloge, dygtige mennesker kom rejsende fra syd for at udvikle og hjælpe de primitive nordboere…selv vort nationalsprog er et mixmask af påvirkning fra plattysk, hollandsk og en masse europæiske sprog. Hvad er en dansker? Og hvad er det dog, vi bilder os ind? – Hva’faen er det for et land, mit skib er fortøjet til?
Erik Wedersøe, skuespiller og forfatter, fhv. formand for Socialdemokratiets kulturudvalg, Berlingske Tidende 3/3 1985

Uanset hvor mange stramninger, vi laver for at bremse strømmen, så kan ingen modificere folkevandringens realitet…Jeg tillader mig at sætte spørgsmålstegn ved, om det (Danmark) overhovedet er vores…Man kan ikke eje et land, og slet ikke Danmark..
Suzanne Brøgger, forfatter, B. T. 21/3 1990

Danmark hverken kan eller skal være nationalstat i den betydning, vi hidtil har kendt. “På længere sigt er det utænkeligt, at de fremmede ikke vil brede sig over de relativt mennesketomme områder i USA, Vesteuropa og såmænd også Østeuropa. Der er, set pr. kvadratmeter, stadigvæk utrolig mennesketomt.”
Harald Engberg-Pedersen, fhv. højskoleforstander og programchef i Danmarks Radio, repræsentant for Dansk Flygtninghjælp i Flygtningenævnet, B. T. 25/6 1990

Vi skal ikke tro, at vi i al evighed kan bevare Skandinavien for skandinaverne. Andre lande har deres Chinatown – jeg kan udmærket forestille mig, at Danmark en dag har sit Little Turkey.
Nils Foss, formand for Dansk Flygtningehjælp, Berlingske Tidende 10/12 1991

Jeg tror ikke, at der er mange – om nogen overhovedet – som kunne tænke sig at omdanne Danmark til et multietnisk samfund. Jeg ønsker det ikke. Men ved at oppiske et kunstigt og overdrevent skræmmebillede kan man medvirke til at oppiske en frygt og lukkethed over for andre, som dybest set rummer en større trussel mod danskheden end påvirkninger udefra.
Uffe Ellemann-Jensen (Venstre), Politiken 1/7 1994.

Jeg forbløffes over den mistillid til det at være dansk, som S. K. (Søren Krarup, red.) giver udtryk for, når han mener, at dansk kultur og kristendom er i fare for at blive væltet omkuld, fordi vi i vort land har nogle få procent indbyggere med en anden kulturel og religiøs baggrund.
Dorte M. Bennedsen (Socialdemokratiet), B.T. 19/9 1995

Jeg vil ikke anerkende den målestok. For hvis man er dansk statsborger, hører man automatisk med til den danske befolkning.
Birte Weiss (Socialdemokratiet), B.T. 27/5 1996

Men vi bør nok have med i betænkningen, at der skal være en generel henstilling til anklagemyndigheden om at rejse flere sager om racediskrimination – ikke blot om nazistisk propaganda.
Bjørn Elmquist (Radikale), Jyllands-Posten 29/11 1994.

Jeg vil have indført den såkaldte omvendte bevisførelse også for racediskrimination, således at det bliver op til arbejdsgiveren at bevise og dokumentere at der ikke er diskrimineret i forbindelse med en given ansættelse…Det ville være et kolossalt fremskridt. Tænk bare hvis der sad en udenlandsk udseende nyhedsoplæser i en af tv-kanalerne. Det vil straks have en effekt. Mange seere vil sige, at de kan jo godt.
Jytte Andersen (Socialdemokratiet), Arbejdsminister, Ekstra Bladet 11/6 1995

Udlændinge og indvandrere er ikke mere kriminelle end danskerne generelt.
Journalist Arne Notkin i Weekendavisen 17/11 198

Naturligvis må vi gå ud fra, at en flygtning kun opholder sig hos os midlertidigt. Derfor får en sådan kun midlertidig opholdstilladelse. Når den udløber, tager vi stilling til, om forholdene er forandret så meget, at man kan ophæve opholdstilladelsen og bede vedkommende rejse tilbage.
Per Stig Møller (Konservative) i Berlingske Tidende 16/2 1988

Det er overvurderet, hvor attraktivt Danmark er for flygtninge. Vores sprog og klima afholder mange fra at søge hertil.
Kirsten Lee (Radikale), Jyllands-Posten 13/6 1990

Nogen…hævder, at der ligger rene proformaægteskaber bag en række familiesammenføringer. Det er der overhovedet ikke dokumentation for.
Kirsten Lee (Radikale), Jyllands-Posten 4/8 1990

Reglerne i vor udlændingelov udelukker effektivt mennesker, der flygter f.eks. på grund af fattigdom, fra at få opholdstilladelse hos os.
Kirsten Lee (Radikale), Aalborg Stiftstidende 22/9 1990

PB

Posted: 24 februar 2009 - 22:48 - Svar

“Vi skal ikke tro, at vi i al evighed kan bevare Skandinavien for skandinaverne. Andre lande har deres Chinatown – jeg kan udmærket forestille mig, at Danmark en dag har sit Little Turkey.
Nils Foss, formand for Dansk Flygtningehjælp, Berlingske Tidende 10/12 1991 ”

Se det fik han så ret i, det er så blot blevet et Little Gaza istedet, plus at resten af europa også er blevet “beriget” med div. Little islam

Vivi Andersen

Posted: 25 februar 2009 - 02:46 - Svar

En skam af de forskellige kulturpersonligheder og direktører ikke samtidig fortalte om hvordan financieringen skulle foregå den dag da der ville blive lavvande i statskassen.

Eet er at lukke folk ind i tusindvis noget andet er at få udgifterne der er forbundet dermed financieret.

Selvom vores herhjemlige økonomi bliver dårligere og dårligere, flere og flere bliver arbejdsløse, som i andre lande, stiger antallet af indvandrere.

Og med de udsigter EU har givet os angående dette at Europas lande skal tage imod millioner af Afrikanske muslimer + de der vil komme fra 2010 fra vores islamiske Middelhavs Partnerlande , så har jeg svært ved at forestille mig hvordan vi skal skaffe penge til dette.

Arbejde til dem har vi ikke- og selvom der var arbejde af få, så har de fleste af dem samdsynligvis ingen faglige muligheder for at udfylde disse jobs.

Altså er det overførelsesindkomster de skal på.

Og efter dem kommer deres familier hertil via retten til familiesammenføring.

Det kan ikke gå godt dette her- selvom nogle af disse afrikanere der p.t. venter i Frankrig for at komme over til England har udtalt at de vil arbejde for 8 kr. i timen., samt at det bliver de engelske arbejderes problemer ,at de ikke kan konkurrere med dette !

Hvad afrikanerne ikke tænker på er leveomkostningerne i England .

Men det finder de ud af – og ellers er der jo den Engelske statskasse til at betale dem overførelsesindkomster.

Det samme kan skrives om samtlige EU-lande.

PB

Posted: 25 februar 2009 - 09:48 - Svar

Ang. den liste af lalleglade udtalelser fra 1990’erne, som Limewoody viser eksempler på,kan man jo få den tanke at de sikkert ikke ville sige det samme idag må men man må desv. gang på gang ,konstatere at mange endnu ikke har fattet en dyt af hvad der er på spil! Det er faktisk lidt deprimerende.

“Åbent brev imod fjendtligheden
Af Benny Andersen, Niels Barfoed, Ole Bierring, Jørn Bro, Inger Christensen, Uffe Ellemann-Jensen, Nils Foss, Knud Heinesen, Kjeld Hillingsø, Erik Hoffmeyer, Anker Jørgensen, Hanne Kjærholm, Bent A. Koch, Otto B. Lindhardt, Søren Mørch, Jørn Nerup, Ida Nicolaisen, Lise Nørgaard, Olaf Olsen, Niels Pontoppidan, Herbert Pundik, Jørgen Reenberg, Grethe F. Rostbøll, Palle Simonsen, Erling Tiedemann, Anne Wolden-Ræthinge | 8. maj 2008
Dansk Folkepartis Burka-annoncer og efterfølgende forslag om, at muslimer, der vil opnå dansk statsborgerskab, skal afsværge dele af Koranen, markerer et højdepunkt i partiets hensynsløse diskriminering af et mindretal af danske borgere”

Santor

Posted: 25 februar 2009 - 10:08 - Svar

Det er groteskt at se den liste ( Limewoody`s ) af intellektuelle dværge der fuldstændigt uden hold i virkeligheden tillader sig at ødelægge Danmark alene baseret på deres egne “følelser” og “gode intentioner”.

Emeritus

Posted: 25 februar 2009 - 11:11 - Svar

Om Sennels.
Han er glimrende. Han har fat i noget helt rigtigt på det psykologiske plan. Hans udgangspunkt er derfor et godt sted at begynde, hvis man søger forandring i forvaltningen.

Om troen.
Hvad Islam angår, hvis vi nu for en gangs skyld skal vende den sten, så er det altid fair at kigge på Ibn Warracks slidte, men manende udsagn om, at der findes moderate muslimer, men ingen moderat Islam.

At kvinderne i Marokko således har fået ‘ligestilling’, som TV kunne juble forleden, skyldes ikke, hvad embedsværket og myndighederne hævder, KORANEN eller ISLAM, men repræsenterer udelukkende en moderat muslims ønske om og forsøg på at indhente noget af det politisk etisk og retsligt forsømte for – i det mindste på papiret – at bane vejen for en modernisering af landet i en sådan grad, at det på et tidspunkt indhenter Vesten og en gang med tiden ankommer til det 21. århundrede.

Mit indtryk er på den anden side, at det i høj grad netop er blandt araberne, vi modtager DET værste og De værste. Araberne er grundlæggende problemet. De moderate muslimer er ofte ikke arabere. Til gengæld ser man ofte, at de ikke kan fordrage araberne, hvad man sagtens kan forstå.

De hellige skrifter er jo skrevet på arabisk. Det forpligter – araberen. Det allerhelligste – MEKKA ligger på arabisk jord! Islam er uden diskussion arabernes religion. Derfor vogter de over den, og vi oplever, at de med enestående nidkærhed er villige til at slå alle andre ihjel for at bevare den, som den er. Araberen er ikke uden grund supremacist. Så længe Islam hersker, er araberen alle andre overlegen i kraft af troen, og han kan indtage herskerens position, for hvem alle bøjer sig fem gange om dagen, mens de med røven mooner mod resten af Verden. Vae victis.

Og hermed er jeg på en måde vendt tilbage til Sennels analyse, der forklarer en anden side af samme.

Med venlig hilsen

Janne

Posted: 25 februar 2009 - 11:41 - Svar

“Dansk Folkepartis Burka-annoncer og efterfølgende forslag om, at muslimer, der vil opnå dansk statsborgerskab, skal afsværge dele af Koranen, markerer et højdepunkt i partiets hensynsløse diskriminering af et mindretal af danske borgere”

Hvad mener sammen personkreds mon om de mange steder i koranen der diskriminerer ikke-troende og anderledes troende – og homoseksuelle? I stedet for at kaste sig over DF, skulle de tage at læse hvad der står i koranen om mennesker der ikke retter ind efter islamiske dogmer.

Christer Pedersen

Posted: 6 marts 2009 - 13:21 - Svar

Hvor er det befriende at høre på en humanist som Nicolai Sennels. Han beskriver nøgternt sine erfaringer med kriminelle muslimer og ikke overraskende skal han have mundkurv på af alle pladderhumanisterne og den røde fløj. Jeg glemmer ikke de “dybt ulykkelige” statsløse palæstinensere i 1980èrne på Nørrebro som besatte kirker for at få asyl. Naturligvis skulle de stakkels mennesker ikke vises ud af Danmark. Vi ved alle hvordan denne store arabiske gruppering opfører sig i dag på Nørrebro med trusler og vold. Deres adfærd skyldes selvfølgelig at det er samfundet skyld. Ifølge deres egen opfattelse er danskerne rascister og som Nicolai Sennels rigtig påpeger kan de unge muslimer kan ikke se deres egne fejl. De er og bliver ofre med kort lunte.

Daniel T

Posted: 15 juni 2009 - 06:50 - Svar

Jeg synes at det er en helt almindelig menneskelig egenskab at skylde skylden for tingenes tilstand på ydre faktorer. Vi kommer nemt til at gøre det, fordi det er nemt. I starten. Men i længden er det nemmere at tage ansvar for vores eget liv. Jeg har også arbejdet med muslimske unge. Og de har altså også utroligt mange gode sider, mange ting tilfælles med os. De kan godt integreres, og mange kan godt tage ansvar for deres egne følelser. Det er vigtigt at vi beholder troen på at mennesker kan forbedre sig. Vi vil jo også gerne have at andre tror på at vi selv kan forbedre os.

Hvis vi gerne vil have muslimske unge til at tage ansvar for deres liv og handlinger, så skal vi starte med at vise dem et godt eksempel og tage ansvar for vores samfunds problemer. Det fungerer altså meget meget bedre end at skyde skylden for alt på en minoritet. Den vej har Hitler prøvet. Det virkede ikke for ham. Så lad os prøve noget andet. Noget positivt og medmenneskeligt.
I er velkomne til at kontakte mig for en debat på muspelhem@hotmail.com.

Jurist Kriminalist Christian Mohamad

Posted: 29 juni 2009 - 22:46 - Svar

Hej
Jag som specialist in anti terrorisms ideology och med 20 års erfarenhet i den islamiska ideology , domstolar, traditon och deras myndighet vill hävdar att alla böcker , analys, förskningar ….osv… som har kommit i våra christna länder skulle aldrig lösa icke muslimerna’s problem med muslimerna. Det går inte att lösa problemt genom ” Copy & Past” från shari2a eller genom att skriva några brättesler ang. några muslimer.

Det finns inte moderata muslimer och de skulle aldirg överge våldet för 3 olika anledningar, även om Denmark och andra kristna länder ge de allt vad finns i världen kommer muslimerna att fortsätta deras våld även mot andra muslimer.

Hur många har skrivit böcker och förskningar om muslimerna? Och har man kunnat eliminera deras våld?

Nej.

EU länder har givit de allt vad de skulle aldrig få i ett islamist land och trots det har de fortsatt att vara våldsamma, anti kristendom, anti vår kvinnor, anti våra lagar…………….

Det finns bara en lösning och det är att visa och bevisa för de från den äkta quranen att den quran som används även i Denmark , Sverige ….. och även i deras länder är förfalskat och att den äkta quranen inte tillåteratt bygga mosque, islamiska center, skolor , slöjan, att fasta …….osv………

Den som önskar vetta mer om derasfarliga anklagelser mot Denmark , Sverige, Noge och Finland kan läsa en ny raport om det som kan beställa raporten från
11 Sept. Byrå ( Anti Terrorisms Ideology )
Allah-bless-israel@live.se

**********************************************
Hej
mera nya undersökningar om hur och varför muslimerna kommer aldrig att vara lojala mot Denmark, Sverige…..
Några rättsliga Analys & Undersökningar
utfört av Jurist Kriminalist M Ali

( Muslimska imamer, centers, websidor, böcker, journalister)
Ideologiska klassificering , betydelsen i den officiella islamisk lag,
Vad skulle vara reaktionen av dem islamiska terrorists organaizationer och , hur påverkar sådana deklarationer den nationella säkerheten

Den enda lösningen att integrera muslimerna i icke muslimska länder
Den officiella islamiska deklarationen ” Sverige, Nederlan, Denmark, Norge…tillåttet för islamiska Jihad”
Det omöjliga permanent fred med muslimerna & den enda lösning för Israel
Faran av den islamiska bekännelsen (Jag bär vittnesmål om att det inte finns någon gud förutom Allah, och att Mohammad är Hans Sändebud”).för icke muslimer och även för muslimerna
Vad och varför muslimerna ber och faran för icke muslimer på grund av detta
Den äkta koranen hävdande ” mosken är inte en byggnad och den islamiska bönen är inte från Allah”
Islamiska officiella dokument ” Mr. Lars Wilk och Mr. Geert Wilders är oskyldiga ”
Den officiella islamiska lagen:
a. rättsligt tillstånd att döda civila såsom drunks, drottningen, sårade, sjuka, präster, bönder …
b. Islamiska metoder att angripa icke muslimer “med blod, gift, vatten, eld, ormar, skorpioner …
Alkaidas ideologi är officiella och identiskt med imamernas officiella ideologi i Jordanien, Kuwait, Qatar och Islamiska Center i West

Islamiska universitet uppsats ”självmord mot icke muslimer ”

MVH
ChristianMohamad@yahoo.com

Vik-Lenorman

Posted: 5 maj 2011 - 01:01 - Svar

good morning, M. Sennels.
Thank you for your book, M. Sennels. We have been told that your book has been translated into Fench ? Yet we cannot find it in any database on publications in France. Could you please tell the name of the Fench publisher of your book ? many thanks. yours sincerely. V-L.

Michael Larsen

Posted: 4 august 2013 - 09:49 - Svar

Sønderbro er det et ungdomsfængsel? Alle ungdomsfængsler ophørte med at eksistere i 1973

A Andersen

Posted: 21 februar 2015 - 19:10 - Svar

det er utroligt, der stadig er mennesker som du, der tør stå frem, Nicolai. Og det er dybt mærkeligt, at du skal chikaneres, fordi du udtaler dig.
I forbindelse med “fredagsbønnen” i fredags, hvor en del af imamerne udtalte, at det ingen steder i koranen står, at uskyldige og civile må dræbes, så er det da mærkeligt, at ikke een eneste journalist tænker på, at der findes andre mennesker end uskyldige og civile. Og hvem bestemmer, hvem der er uskyldige – er det den enkelte muslim, eller den enkelte imam? Og når de taler om civile, betyder det så, at de gerne må slå enhver politibetjent og soldat ihjel?
Jo flere, der, baseret på facts, tager bladet fra munden, og nægter at lade nogen krænke os, der mener, vi skal bestemme i vort eget land, jo hurtigere lærer alle, der er kommet til landet, at hvis de vil bo her, så må de leve efter vore regler.

Leave a Comment