5
mar
Seneste opdatering: 13/10-09 kl. 0942
21 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

“Whenever I hear of any play causing protests, I rejoice. Offending the audience is part of the function of theatre, as is its ability to test the limits of freedom in general and free speech in particular.In fact, I am rather surprised that Richard Bean’s allegedly “racist” play hasn’t caused more of a fuss, for England People Very Nice seems cheerfully hell-bent on causing maximum offence to almost everyone.
Vulgar raucousness is very much a part of the British character, however, even if Gove does deplore it, and Bean has important things to tell us about the way we live now, even if he often adopts the style of his own former career as a stand-up comedian. But by the end, Bean is making a desperately serious point. Having shown how successive generations of immigrants to Britain have integrated into the mainstream, he comes to jihadist Muslims who want no part of British society, and actively wish it harm.”  Theatre has always been about testing the limits of free speech,Racist play lands UK’s National Theatre in trouble,National Theatre.org

På Nørrebros  Teater spiller de en forestilling, 2200 Carmen, der næppe “tester grænser”:  “Jens er den unge gadebetjent fra Nørrebro Nærpoliti, der forelsker sig i den smukke Carmen. Hun er fra Nørrebro, gift med en enøjet narkohaj og med et hjerte så hårdt som stenbroen.” De indrømmede dog selv i et radi0program, at de følte sig overhalet indenom af begivenhederne  lige  uden for deres dør. Sniger de sig også langs husmurene for tiden?   Trailer: HASHKLUBBEN SØGER AFLØSERE – PART 4: GUNS

»Sverige den bästa islamiska staten«

Det er måske ikke helt skævt set:

– Den bästa islamiska staten är Sverige! Säger kommunpolitikern och imamen Adly Abu Hajal (M). Alla viktiga, grundläggande principer finns här.

Sharialagar har i Norden fått dåligt rykte. De kopplas ofta samman med fundamentalistiska islamister, som genom att införa sharialagar vill skapa ett strängt religiöst samhälle. Men allt beror på hur man tolkar dem, enligt Adly Abu Hajal. Han ser inga problem i att kombinera svenska lagar och regler med islam.

– Sharia har tre nivåer. Den personliga, den familjära och den allmänna. Den allmänna lagen måste gälla för alla, därför är svensk lag sharia i Sverige. Är man inte överens med den så varsågod – kämpa! Alla har rätt att försöka få igenom en lagändring. Skånskan.

Før valget 2006: Sveriges största muslimska samfund kräver särskilda lagar för muslimer. Sveriges Muslimska Förbund med ca 70.000 medlemmar vill bl.a. att skilsmässor bland muslimer ska godkännas av en imam. Før valget 2010 ?

Svenska journalister hotas mest i Norden

Svenska journalister löper femton gånger större risk att hotas än sina nordiska kolleger, enligt en rapport från Reportrar utan gränser som bygger på intervjuer med ordförandena i de nordiska journalistförbunden. Men den stora skillnaden mellan siffrorna i rapporten kan bero på att förbundens medlemmar är olika aktiva när det gäller att rapportera in hot.Varje år rapporterar ungefär 300 journalister in att de har blivit hotade till det svenska Journalistförbundet. Det är långt fler än till de andra journalistförbunden i Norden.

Trond Idås, ordförande i det norska journalistförbundet, har fått 10 till 20 hot inrapporterade. Motsvarande siffra i Finland är 1 till 2 hot per år. Båda ordförandena tror att det ingår i medieföretagens strategi att inte gå ut med hot, eftersom det skulle kunna ge mer uppmärksamhet till dem som utfört hoten. I Danmark förekommer det knappt några hot mot journalister, enligt Mogens Blicher Bjerregård, ordförande i det danska journalistförbundet. Han tror inte att det finns ett mörkerantal och litar på att medlemmarna skulle kontakta förbundet om de skulle bli utsatta för hot. Journalisten.se,  Rapport: Hot mot journalister i Norden, Sverige hårdast drabbat, 19 sider pdf.

Vi har været inde  på emnet og de mulige årsager ikke så helt sjældent, så vi lader rapporten tale for sig selv. Dette må dog formodes at være ønsketænkning:  “Kan bero på att förbundens medlemmar är olika aktiva när det gäller att rapportera in hot,”  i stil med “der er ti gange flere voldtægter i Sverige end i Danmark, fordi svenske kvinder ikke finder sig i noget og anmelder med det vuns.” Helt ærligt…..!  Blicher Bjerregaard ved vel, at hans kolleger netop nu, bliver truet på Nørrebro og at det ikke er noget nyt. Dette er kun et år siden: »Intern instruks til DR medarbejderne«. Men tendensen er sikkert retvisende nok for en mere  udbredt svensk trusselskultur. For eksempel  er svenske politikere, også på kommuneniveau, meget udsatte for trusler. Medievärlden funderer også: Varför är svenska journalister mest hotade i Norden

I Sverige finns det en ambition, i alla fall hos vissa medieföretag, att ha en beredskap för hot. Är det likadant i de andra länderna?

– Det är egentligen bara Sverige och Norge om har sådana program.

Kan det vara möjligt att Danmark ligger långt ner på listan?

– Nej, det beror snarare på att danska journalistförbundet har dålig koll. Tänk på mc-gäng och Mohammedteckningar och vad det inneburit och innebär.

Nørrebro: Her går det skidt, selv om de sendte flere penge

Så er den and vist skudt ned (LFPC).

Københavns Kommune bruger flere hundrede mio. kr. om året på at forebygge kriminalitet. Alligevel pegede en rapport sidste år på, at indsatsen hidtil har haltet. 194 mio. kr. brugte Københavns Kommune sidste år på at forebygge kriminalitet, og flere end en fjerdedel af de ansatte brugte deres tid på at føre 31 kriminalpræventive aktiviteter på det uroplagede Nørrebro ud i livet. Trods den store pose penge kritiserede en rapport fra LG Insight sidste sommer forebyggelsen af kriminalitet i hovedstaden:

»I alt for mange sager er der eksempler på, at der ikke sættes ind over for unge med bekymrende adfærd og/eller gentagen kriminalitet, selv om de kriminalpræventive aktører er alvorligt bekymrede for de unges udvikling,« lyder en af konklusionerne i rapporten, der også kritiserer, at der ikke har været tilstrækkeligt overblik over resultaterne af indsatsen og ingen fælles standarder for, hvad der er bekymrende adfærd hos børn og unge. […]

Ud over de 194 mio. kr., som Københavns Kommune hvert år bruger på at forebygge kriminalitet, sender man årligt 220 mio. kr. til Nørrebro alene til socialt arbejde fra anbringelser af børn til gadeplansarbejde. Et beløb der svarer til 20 pct. af det samlede budget. Mikkel Warming ønsker at sætte endnu flere penge af i næste års budget målrettet udsatte børn og unge.[…] Skyderier trods massiv indsats

Gribende  naivitet

Det centrala tankefelet som Reepalu gör sig skyldig till är att ett generöst flyktingmottagarland som det svenska inte undfallande får acceptera att konflikterna som förde flyktingarna hit, ska få fortsätta att utkämpas här. Kvällsposten leder.

Nej, tankefejlen er, at man virkelig tror man kan importere  hele folkeslag, uden at deres konflikter følger med. Naturligvis gør de det. At konflikterne allerede er manifeste, oplever  bla. Europas jøder disse år. Sveriges kvinder mærker det. Spørgsmåler er, ligesom det er mht. den bandekrig der  nu pågår, i hvor høj grad nogle allerede er selvkørende, og kun kan holdes i ave med magt. At  ligefrem fjerne det, der allerede er installeret, hører hjemme i naivistafdelingen.  Hvor meget nytter det overhovedet, at gyde  olie  på vandene, som for eksempel Information prøver  her? -1000 poliser i Malmø skal testes på de importerede konflikter i weekenden, og vi får hvordan det går mod en folkehob af islamister, ekstremvänster og……nazister i skøn forening. Vi er blevet lovet stof direkte fra stedet. (P 1´s Orientering meddelte at der er  28 % utrikesfödde i Malmø, dvs 14 % muslimer. Det er kun  den halve  sandhed, den anden halvdel er her: Der er  små 50 % “med udenlandsk baggrund”, og altså langt over  20 % muslimer, hvis ikke 30 %. Hvis de er blevet helsvenske, er  P 1´s tal de rigtige. Hvis de ikke er, er mine. At polisen får problemer, er vist et konservativt gæt.) Danmark skal forresten spille mod Finland. Det går nok an.

Gak til læserbrevsskribenterne og bliv viis

OK, det er måske en tilsnigelse, for nogle af de allerdummeste og mest uigennemtænkte ytringer findes jo også blandt læserbrevene, men enhver med Infomediaadgang kan let forvisse sig om at det stort set kun er i læserbreve og kronikker, at man finder faktuelt underbygget omtale af islam. Prøv f. eks. at søge på ‘taqiyya’  / ‘taqija’ (tvetungethed), og se hvem der bruger dette ord. Læserbrevene i JP i dag er et rent festfyrværkeri, og det er jo altid bedre når virkeligheden blotlægges i medier med langt større udbredelse end f. eks. vores. Her bare et eksempel (LFPC).

Pistolerne knitrer i gaderne, uskyldige dræbes, ældre får ikke deres mad, samaritter chikaneres. Anno 2009. I København.

Så er det, at jeg spørger: Hvornår undskylder Villy Søvndal, Ole Sohn, Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager for krigen? For I talte om dialog, flere penge og bedre integration, mens vi andre sagde udvisning, arbejde og lovlydighed.

Hvornår beklager Bjørn Elmquist, Morten Kjærum, Andreas Kamm og Jørgen Chemnitz det kaos, som de har forårsaget? For I anklagede os for at være intolerante og på kant med menneskerettighederne, når vi advarede mod mellemøstlig kriminalitet, rockerafstumpethed og ikke-vestlige æresbegreber.

Berigelse eller balkanisering
Hvornår kryber Marianne Jelved, Poul Nyrup Rasmussen, Poul Schlüter og Birte Weiss til korset og beder danskerne om tilgivelse for volden? For I sagde, at indvandringen ville være en berigelse for Danmark, mens vi kunne henvise til en kommende balkanisering af Danmark.

Hvornår griber Georg Metz, Arne Melchior, Bent Melchior og Mikael Rothstein pennen og udfærdiger en offentlig skrivelse, hvori de bekender deres synder? For I henviste til noget fra 1930’erne, mens vi sagde, at indvandringen ville gå ud over vore sårbare danske mindretal og svage grupper.

Hvornår beder Flemming Balslev, Ole Espersen, Tyge Trier og Niels-Erik Hansen om forladelse for deres juridiske krig mod danskernes selvbestemmelsesret? For I brugte jeres begavelse til at advare mod danskernes indre svinehund, mens vi bare var bekymrede.

Hvornår gør Niels Due Jensen, Hans Skov Christensen, Lars Kolind og Uffe Ellemann-Jensen afbigt for deres manglende dømmekraft? For I red med på floskelbølgen, mens vi nøgternt pegede på konsekvenserne.

Hvornår bøjer Klaus Rifbjerg, Troels Kløvedal, Ib Michael og Knud Vilby nakken i ydmyghed? For I tog fejl bag jeres mange halvdårlige bøger, mens vi andre foran bøgerne havde ret.

Førskønnet mediebillede
Hvornår går Tøger Seidenfaden, Lisbeth Knudsen, Anne Knudsen og Jørgen Flindt Pedersen på knæ i afmagt? For I forskønnede virkeligheden i medierne, mens vi andre gennemskuede usandhederne.

Hvornår indrømmer socialpædagogerne, psykologerne, kriminologerne og socialrådgiverne, at de tog så grueligt fejl? For I troede, at I kunne købe jer til multikulturel harmoni, mens vi henviste til udenlandske erfaringer om det modsatte.

Hvornår formulerer lektorerne, professorerne, adjunkterne og ph.d.’erne en beklagelse for deres forkerte analyser? For I gemte jer bag ideologi og skønmaleri, mens vi så virkeligheden, som den var.

Hvornår indrømmer Folketingets ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, at han bærer ansvaret for de uskyldigt dræbte? For du talte om det globale ansvar, mens vi kunne dokumentere, at din åbning af grænserne ville skabe libanesiske tilstande.

Hvornår? Hvornår undskylder I? Alle I, der gjorde som ovennævnte? Hvor mange døde skal der ligge i gaderne, før I træder i karakter? Hvor megen dokumentation, hvor mange fakta skal der til? Hvornår? Alex Ahrendtsen forlægger, viceborgmester (DF): Hvornår siger I alle sammen undskyld?


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


JensH

Posted: 6 marts 2009 - 09:24 - Svar

Hæ, hæ, endnu en venstrefløjsmyte er faldet:

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/03/06/034801.htm

Janne

Posted: 6 marts 2009 - 09:53 - Svar

“Ud over de 194 mio. kr., som Københavns Kommune hvert år bruger på at forebygge kriminalitet, sender man årligt 220 mio. kr. til Nørrebro alene til socialt arbejde fra anbringelser af børn til gadeplansarbejde.”

Er der også brugt penge på økonomisk erstatning til borgere der har fået brændt deres biler, cykler, barnevogne, skure, skraldecontainere osv. af? Har de mange buschauffører, politifolk, journalister, hjemmehjælpere, madudbringere, ambulancefolk og Falck folk der har oplevet at blive chikaneret af indvandrere i ghetto områder fået økonomisk kompensation for de ubehagelige oplevelser de har været udsat for i arbejdstiden? Har de grønlændere og ‘bumser’ der er blevet jaget ud af ghettoområder fået økonomisk kompensation?

Jeg synes at Ritt Bjerregård & Co. er grumme når de bruger så mange penge på dem der laver ballade og hærger vores samfund i stedet for på dem som vold, chikane, trusler og hærværk går ud over. Og i stedet for at bruge pengene på dem der gerne vil vores samfund.

Jeg ved at der bl.a. på Nørrebro laves sportsaktiviteter for børn og unge og det koster næsten ikke noget at deltage for børnenes forældre. Men ofte er der næsten ingen der gider at deltage i sportsaktiviteterne, som stort set betales af det offentlige. Små bitte hold får lov til at køre videre på kommunens regning. De penge kunne derfor bruges andre steder. Bl.a. til bedre mad og aktiviteter til de ældre og til aktiviteter for de børn og unge der godt vil deltage i sportsaktiviteter.

Janne

Posted: 6 marts 2009 - 10:19 - Svar

Her er et andet eksempel på hvor grumme venstrefløjspolitikerne er i Københavns kommune:

“Mens københavnerne har været vidne til utallige skyderier i byen, har Københavns Kommune udbetalt løn til flere af de indvandrere, der har været involveret i bandekrigen.”

h t t p://www.180grader.dk/nyheder/K_benhavns_Kommune_ansatte_bandemedlemmer .php

Og samtidig tigger de københavnske venstrefløjs politikere om flere penge til kommunen…

Johansen

Posted: 6 marts 2009 - 10:36 - Svar

I går var jeg langt om længe inde at se udstillingen på Brandts, Danmarks mediemuseum om jødehadet i danske medier gennem tiderne. Puha, det var slemt. “Der Ewige Jude” kørte hele tiden på storkærmen.
Meget forudsigeligt blev jødehadet i dag primært tilskrevet nazisterne og sågar Balders blog var nævnt og slået op på en planche. Der stod også, at jødehadet fandtes i arabiske ghettoer i Europa, men det var nedtonet. Hvem sagde proportionsforvrængning?

Højrefløjen var ifølge en planche muteret til at blive Israel-venner. Førhen var JP jøde-kritiske og Politiken blev kaldt en “jøde-avis” qua Brandes-brødrene. Man kan konstatere, at der i hvert fald er blevet vendt noget op og ned på tingene de senere år.

Udstillingen, som løber ind til d. 16. marts, kan varmt anbefales trods manglende proportionssans vedr. vor samtid.

JensH

Posted: 6 marts 2009 - 10:38 - Svar

@Janne

Det er fuldstændig grotesk det der sker i Københavns kommune, men prøv så at forstil dig situationen for HELE landet, hvis S+SF+RV kommer til magten efter næste Folketingsvalg.

Her er noget der er mindst lige så grotesk. Lisbeth Tidende har gennem de seneste par dage kørt en hård kampagne mod hårdere straffe, og har nærmest støvsuget landets universisteter for ‘eksperter’, der kan bekræfte ‘Tanten’ i dette synspunkt. Et af de mere groteske eksempler de har støvet op er Forsker Line Lerche Mørck som udtaler:

“Truslen om udvisning er problematisk, fordi personer med udenlandsk baggrund vil føle sig forskelsbehandlet, og vreden vil sprede sig bredt”

Ja, det ville selvfølgelig være forfærdeligt, hvis udlændinge vi generøst har givet lov til at opholde sig her i landet, skulle føle sig ‘diskrimeneret’ fordi de risikerer at blive smidt ud såfremt de omdanner gaderne i København til noget der ligner Beirut 1986.

Janne

Posted: 6 marts 2009 - 10:57 - Svar

Endnu et eksempel på grumme politikere i storbyer som f.eks. København og Århus, er, at det nu tillades at bybusser på busruter til Tingbjerg og Gellerup ikke stopper og tager passagerer med. Til skade for ældre og svage og helt almindelige fredelige passagerer som har brug for bussen, fordi de ingen bil eller cykel har eller ikke er i stand til selv at køre i bil eller på cykel. Det er en skandale. Det er ‘utilpassede unges’ stenkast, flaskekast og overfald på buschauffører og passagerer, der nu hindrer ældre, handicappede og fredelige borgere i at komme med bybus. Endnu et sørgeligt og helt igennem uetisk knæfald for barbari.

Janne

Posted: 6 marts 2009 - 11:39 - Svar

Liste over chikane af buschauffører i Århus (Socialdemokratisk ledet by)

h t t p://jp.dk/indland/aar/kriminalitet/article1624133.ece

JensH

Posted: 6 marts 2009 - 11:50 - Svar

Her er en af ‘de anstændige’ der er blevet træt af Ritt’s multikulturelle København: “Det er ikke sjovt længere”:

http://www.berlingske.dk/article/20090306/bander/703050138/

Man kan bruge mange ord om den islamiske ‘kulturberigelse’, men betegelsen “sjov” var ikke lige det første ord jeg tænkte på.

intel

Posted: 6 marts 2009 - 12:23 - Svar

Var i storcenter i dag. Da jeg havde sat mig ind i bilen for at køre hjem, parkerede en tilsløret kvinde og hendes ikke tilslørede veninde på parkeringspladsen ved siden af min. Sjældent har jeg oplevet et så hadefuldt blik som blikket fra denne tilslørede kvinde. Jeg må konstatere, at de HADER os.

JensH

Posted: 6 marts 2009 - 12:41 - Svar

@Intel

“Jeg må konstatere, at de HADER os.”

Det er jeg ikke i tvivl om. Men omvendt, nærer du specielt vamre følelser for dem?? Nej vel, og det er lige præcis det der gør, at et monokulturelt samfund til enhver tid vil være et mere fredeligt og harmonisk samfund end et multikulturelt.

LFPC

Posted: 6 marts 2009 - 12:41 - Svar

Jeg plejer gerne at spærre øjnene helt op og stirre lige ind i deres når jeg passerer dem. Især hvis det er et af de gespenster hvor kun øjnene er synlige. De får travlt med at kigge en anden vej.

PeterK

Posted: 6 marts 2009 - 12:50 - Svar

Jeg har været leder i en ungdomsorganisation hvor vore målgruppe var 12 år og op mod 18. Vi plagedes af at halvdelen forsvandt på efterskole hvert år, og vi skulle derfor rekruttere omkring 20 nye hvert år. På et tidspunkt stemte vi så dørklokker i et område med mange muslimer, en lokal ghetto, og resultatet var meget nedslående.

De VIL ikke have noget som helst samkvem med os andre, de hader os og vores livsstil, og bortset fra den økonomiske fordel og buddet om jihad, fatter jeg ikke hvorfor de er her. Nogen berigelse eller gevinst er de ikke.

intel

Posted: 6 marts 2009 - 13:22 - Svar

@ JensH

“Men omvendt, nærer du specielt vamre følelser for dem??”

Muligvis ikke. Men jeg prøver at lade være med at hade.

intel

Posted: 6 marts 2009 - 13:22 - Svar

Og jeg ved, at jeg ikke nærede negative følelser for år tilbage.

JensH

Posted: 6 marts 2009 - 13:47 - Svar

@Intel

“Muligvis ikke. Men jeg prøver at lade være med at hade”

Det er bare svært ikke at have en vis modvilje mod hvad der efterhånden må betragtes som en invasion af landet, og specielt når det ovenikøbet forlanges af os, at vi selv skal finansiere koloniseringen af vores eget land. Og jeg bruger ordet ‘invasion’ bevidst. Indvandring er når folk kommer til et land og indretter sig efter dette lands normer og skikke, mens en invasion er kendetegnet ved, at ‘de nyankomne’ forlanger at landet skal ændres og indrettes efter deres normer og skikke.

Janne

Posted: 6 marts 2009 - 13:55 - Svar

X-factor med partisantørklæde som underholdning i DR’s primetime. Det politiserende partisantørklæde romantiseres for vores licens penge.

h t t p://www.dr.dk/DR1/xfactor/Artikler/2009/asianogabc.htm

Det gik ikke med en kvindelig vært i hijab så du forsøger DR sig med partisantørklædet.

Magga

Posted: 6 marts 2009 - 14:06 - Svar

LFPC

“Jeg plejer gerne at spærre øjnene helt op og stirre lige ind i deres når jeg passerer dem. Især hvis det er et af de gespenster hvor kun øjnene er synlige. De får travlt med at kigge en anden vej.”

🙂

Jeg tror nærmere, at mine øjne bliver smalle, mens de stirrer direkte ind i berigelsens, når en flok unge kommer imod mig og fylder hele fortovet. Disse dumme, opblæste araberdrenge, gadetyranner og potentielle erobere, der i virkeligheden er en TIGGERFLOK, får et forvirret udtryk, og begynder at grine fjoget, og deres kvindelige trosfæller får ganske rigtigt travlt med at se den anden vej.

MEN DE FLYTTER SIG. Har på fornemmelsen, at de opfatter min foragt og faste beslutning om ikke at gå ud i rendestenen, men jeg kunne selvfølgelig også sige som en nu afdød historiker:

“Bevares, jeg viger gerne for dumheden! “

Magga

Posted: 6 marts 2009 - 14:11 - Svar

Janne.

Kvit fjernsynet, det er ikke til at holde ud, og livet er alt for kort til Mette Walsted Vestergaard og alle de andre tomhjerner.

I den første tid får man abstinenser på det tidspunkt, hvor nyhedsudsendelserne går over skærmen. Man vedbliver også en tid at læse tv-programmerne.

Men pludselig en dag har man befriet sig for den dårlige vane det er at overvære den tvangsbetalte propaganda fra DDR, og man begynder at føle det, som om man har fået fridage. De kan bruges til mange dejlige ting.

Janne

Posted: 6 marts 2009 - 14:52 - Svar

Magga

Jeg kender det godt. :o) Levede en tid uden TV i mine unge åndspuritanske dage.

Men debatten handler for mig at se ikke om at se TV eller ej, men om hvad licens betalt public service DR TV bruges til. Her bruger DR sendetiden til syngende at romantisere partisantørklædet. Det samme slags tørklæde som voldelige islamister flere steder i verden.

Emeritus

Posted: 6 marts 2009 - 14:54 - Svar

‘…194 mio. kr. brugte Københavns Kommune sidste år på at forebygge kriminalitet, og flere end en fjerdedel af de ansatte brugte deres tid på at føre 31 kriminalpræventive aktiviteter på det uroplagede Nørrebro ud i livet…’

194 millioner brugt til den slags nytter altså ikke. Man kan så diskutere, om det vi ser nu, ville have været endnu værre uden de kriminalpræventive aktiviteter, eller om de unge bare uforstyrret har arbejde sig udenom den pædagogiske rækkevidde.

Mit første forslag fra i går angik familierne.
Mit næste forslag angår de muslimske rødder:
Der findes noget, der hedder behandlingshjem for børn og unge, som det af en eller anden grund er gået skævt for. De er dyre, men de virker. Blandt andet derfor eksisterer de. Det er en langt bedre foranstaltning end at bure den aldersgruppe inde. Københavns kommune råder vist over tyve klassificerede behandlingshjem. På landsplan kommer vi i hvert fald op omkring de tres. Som en særlig gestus til København kunne det sikkert godt i spredningens gyldne navn godt lade sig gøre at stille en plads på hvert eneste behandlingshjem i landet til rådighed, således at kommunen mod betaling kunne få tres små skævkørte eksistenser omprogrammeret. Jeg skal ikke gøre mig klog på dagsprisen og behandlingens varighed, men antager vi, at hvert barn i gennemsnit kræver en indsats svarende til 800.000 kr. om året for ikke at sætte estimatet for højt, vil det koste kommunen 48 millioner om året, indtil opgaven er løst. Til ineffektive kriminalpræventive aktiviteter råder kommunen stadig over 146 millioner. Efterhånden som behandlingen virker vender de omprogrammerede unge hjem. Derved giver de efterhånden plads til alle dem, som stadig trænger til en ‘omprogrammering’. Det er klart, at Københavns kommune skal beslutte sig, før der bliver for mange at omprogrammere. Men det skulle ikke være det store problem i øjeblikket, for ifølge politiet er det ganske få, der gør Nørrebro usikker.

De resterende 146 millioner kunne i virkeligheden bedre bruges til genhusning (resocialisering) af de pårørende, som jo ikke har kunnet/villet løse deres samfundsopgave på en for os tilfredsstillende måde. De er, forestiller jeg mig, i mellemtiden anbragt rundt omkring i landet, som også lå i mit forslag på en anden tråd. Ideen vil så være, at børnene vender hjem med et noget andet syn på sig selv og verden til et ikke-kriminelt miljø hos familier, som måske er hard-core muslimer, men som er isolerede (privatiserede) – alene med deres religiøsitet i et lokalsamfund, der tror på danske værdier.
Her render danske børn og unge rundt og påvirker hinanden og den fortabte søn.

Hvis det viser sig, at kriminalpræventive aktiviteter ikke kan undværes, må man endnu engang til lommerne på rådhuset. For så er det begge dele, vi har brug for.

Med venlig hilsen

Janne

Posted: 6 marts 2009 - 14:56 - Svar

I øvrigt snakkede jeg for nyligt med en gammel venstrefløjser – 68’er, som i sine unge dage gik i armylageret og fandt det tøj hun skulle bruge. Hun sagde til mig, at hun i dag aldrig kunne finde på at gå med partisantørklædet (som bruges i DRs underholdningsprogrammer), netop fordi militante partisaner har sådan et tørklæde på, når de henretter vesterlændinge som er taget til fange.

Leave a Comment