12
apr
Seneste opdatering: 9/8-09 kl. 1349
16 kommentarer - Tryk for at kommentere!

asyl0408

UNHCR presenterade i slutet av mars sin rapport över asylnivåer i industrialiserade länder 2008. Den visade att Sverige var det tredje största mottagarlandet av asylsökande 2004-2008 räknat per 1000 invånare. Bara ministaterna Cypern och Malta placerade sig före. Migrationsstatistik uppdaterad

Selvom alle lamper lyser rødt i Sverige, fortsætter Riksdagen den store folkeudskiftning med uformindsket styrke. Man må formode at de er fuldstændigt fange af deres egen retorik og politik, og at konformiteten blandt de 349 er så stenhård, at ingen tør bryder falanksen. De venter på en befolkning, der redder dem ud af kniben. Hidtil forgæves, ventetiden har været fatal for Sverige. Man ser at også Norge ligger uforholdsmæssigt højt. Læs dagens Steinar Lem:  Grunner til at innvandringen må begrenses

Er Sverige et demokrati ?

Når man hører dagens Kaliber på P1 “”Vi får skrika hur mycket vi vill” – om sabotage och våld mot SD“, får man næsten lyst til at svare “nej”. Demokrati er alt det modsatte af systematisk, tyst accepteret vold mod politiske meningsmodstandere. Det er rationelle, utabuiserede, politiske argumenter, ikke æstetiske eller moralske. Men spørgsmålet er polemisk, selvfølgelig er Sverige et demokrati, det har bare udviklet sig særligt og anderledes, end det vi kender her. Man kunne fylde bøger med de  historiske grunde, – den stockholmske centralstyring, ærbødigheden overfor øvrigheden osv. – men jeg tror det er en vigtig pointe at folkestyrets i mange årtier ikke styrke i årtier ikke blev rigtigt udfordret af stærke uenigheder. Og når det pletvis blev – DC 3 styrtet, NATO samarbejdet, Palme- og Lindh mordet, Estoniakatastrofen gik der øjeblikkelig koks, løgn og bureaukrati i maskineriet. Det kunne i fred og ro degenerere til en konsensusdiskussion og et paradenummer af moraldiskussioner, og nu hvor det virkelig behøves til at administrere stærk uenighed, fungerer det slingrende og skrøbeligt. Da Danmark vågnede til frihed i 1945, havde vi fået en lektion i demokratiets værdi, der synes at holde sig endnu: Det frie ord er sine qua non, og alt bør kunne rummes, ellers går det galt, og det er lige hvad det er gjort i Sverige, forfærdelig galt og værst for de svageste og mest ubemidlede.  ( Fl. Rose berører det eminent, se video 6 fra Oslo.). Det holdt godt nok hårdt i Danmark, men vi bestod prøven trods..ja, man ved  hvem, men at omstille svensk demokrati nu så sent og i krisetider, virker ikke ret realistisk. Det skulle være gjort mens tid var. Nu er der grund til bekymring, også for Sveriges nabolande, ikke mindst Norge der deler  Europas længste landegrænse på 1600 km med Sverige.

At det netop er systemet og traditionen – ikke mindst i journalistikken – og ikke enkeltpersoner i Sverige, der ikke fungerer bredt og smidigt demokratisk, kan man læse ud af følgende åbne brev til Jan Guillou, som er et svar på hans klumme: Bemöt dem med hederlig politisk argumentation:

Din artikel i Aftonbladet publicerad: 2009-04-12 var intressant ur flera synvinklar. Tyvärr kan man inte bemöta artikeln med kommentarer så det blev ett öppet brev istället som jag hoppas når dig………Med sunt förnuft och en grundmurad misstänksamhet mot våra riksdagspolitker hävdar jag att siffrorna är friserade. ALLT för att inte låta folket få veta sanningen om massinvandringens TOTALA kostnader. För att genomskåda den officiella lögnen om 40 miljarder så pekar jag på att i Danmark gjordes en sådan utredning som presenterades 2002. Du kan läsa mer här: källor bakgrund och historikInvandringen som pensionsräddare en stor bluff . (En obekväm sanning: Massinvandringen.)

Rockwoolfonden. Det är sju år sedan. Rapporten som skapade historia. “Den danska forskargruppen “Rockwoolfonden”, med ekonomidoktor Eskil Wadensjö och ekonomie magister Helena Orrje, visade år 2002, i studien “Invandrarna och den offentliga sektorns ekonomi”, att nettokostnaden för att ta emot 10 000 “icke-västliga” invandrare i Danmark, ligger någonstans mellan 6-15,5 miljarder kronor per år, beroende på konjunktur och sysselsättningsgrad”. Mycket märkligt att det som gick att beräkna i Danmark inte går att göra i Sverige

Notera begreppet “icke-västliga” invandrare. Den aspekten på invandringen har helt fallit bort ur den svenska nvandringsdebatten. Danmark har haft en liknande situation som Sverige på invandrings och asylområdet, men under de senaste fem-sex åren bedrivit en betydligt mer restriktiv och ansvarsfull politik. Därför är Danmark mycket bättre rustat inför finanskrisen och lågkonjunkturen.

För att fördjupa jämförelsen kom man fram till att Danmarks kostader år 2002 var ungefär 40 miljarder DANSKA kronor. Då har de en tredjedel så många invandrare och en högre grad av självförsörjning. Fler invandrare jobbar helt enkelt i Danmark. Ett snabbt överslag där valutakurser och större invandrarpopulation räknas in, ger siffran 180 miljarder för den svenska invandringen i dagsläget. Är denna uppskattning trovärdig? Ja absolut, om man betänker att invandringen av ”tärande” tenderat att öka i Sverige medan motsatsen gäller i Danmark. Öppet brev till Jan Guillou,(Vad kostar invandringen?)

Ritzau-spin: Handlekraft gør i virkeligheden tingene værre

Et velkendt retorisk greb: Når der er konflikter mellem Vesten og de ædle vilde, vil alt hvad vi foretager som modtræk have den modsatte effekt, og skyldsspørgsmålet og ansvaret forskydes hen på os. I hvert fald hvis man sammenholder Ritzaus udlægning her med hvad militæreksperten faktisk citeres for. Misèren bunder jo også i første omgang i de fair play-regler som vi begrænser vores handlefrihed med. Hvis piraterne blev mødt med overvældende ildkraft og sænket uden slinger i valsen ville problemet jo hurtigt forsvinde. Man kender jo også denne fatale logik f. eks. fra hjemlige sager om nultolerance (LFPC).

Det voksende pres fra internationale krigsskibe har gjort piraterne ud for Somalias kyster har gjort dem mere desperate og aggressive. De seneste dages opgør, hvor pirater er blevet dræbt under amerikanske og franske redningsaktioner, betyder, at situationen er blevet farligere for også danske søfolk, der sejler i området. Det vurderer Lars Bangert Struwe, der forsker i pirateri ved Dansk Institut for Militære Studier.

– Piraterne er blevet presset det seneste halve år, og særligt fra december og frem har antallet af vellykkede aktioner ikke været nær så højt som tidligere, siger Lars Bangert Struwe. Han mener, at løsningen på kort sigt er at øge antallet af krigsskibe, der patruljerer i området.[…]

Lars Bangert Struwe ser de seneste dages udvikling med befrielsen af kaptajnen på Maersk Alabama vil være med til at optrappe konflikten, og lægge yderligere pres på piraterne.[…]Ritzau: Pres på pirater giver farlig udvikling

Bogen der kan forvandle en general til blævrende gelé

Denne bog er selvfølgelig Koranen, bogen om hvilken andet end krybende, løgnagtig skamrosning fra officielt hold kan sætte verden i brand. Fangevogterne i Guantanamo er nu beordret til kun at berøre den iført handsker, og for et par år siden førte rygter om latrinær behandling af det evige, uskabte værk sammesteds til optøjer i den muslimske verden med dræbte til følge – ganske vist var det nogle af bogens tilhængere, men det tæller måske også som en slags martyrium. Det er uværdigt, det undergraver vores samfund, og må en amerikansk general i Afghanistan gå på æggeskaller skulle han som et minimum holde sin kæft. Blasfemi bliver i lyset af denne selvpålagte underdanighed en borgerpligt (LFPC).

The top U.S. general in Afghanistan reached out to influential Afghan tribesmen in regions where U.S. troops will soon deploy, apologizing for past mistakes and saying he is now studying the Quran, the Muslim holy book. […]

McKiernan told the Afghans that President Barack Obama’s new strategy is to combat instability in the Pakistan-Afghanistan region as a whole. He said that in the future, Afghan forces will enter villagers’ homes if necessary, a pledge that brought another round of applause. He then said he was studying the Muslim holy book.

“I’m reading a very good book now about this part of the world. It’s written in English, but it’s all about you – it’s the Quran,” McKiernan said to applause. Moments later an Afghan man stood up and gave McKiernan a bright purple, red and green cloth in which to wrap the translated version of holy book. Top US general meets tribes ahead of Afghan surge

Sura 98 (Det klare bevis) vers 6
De, der er vantro, blandt Skriftens folk og dem, der sætter andre ved Guds side, er i Helvedes ild; dér skal de forblive til evig tid. De er det værste af skabningen.

Sura 9 (Omvendelse) vers 29
Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Gud og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat!

USA ‘drifting away’

Meget passende lytter jeg i dette øjeblik til You’re Drifting Away med Bill Monroe and the Bluegrass Boys. Der er efterhånden flere tegn i sol og måne på at USA ikke til tid og evighed vil stå som garant for europæisk frihed og sikkerhed. Skulle vi ende med en verden uden denne globale dominans – kald det bare ‘verdens politimand’ – vil vi blot blive prisgivet andre og mere skruppelløse kræfter. Selv de værste og mest primitive USA-hadere på den yderste venstrefløj vil lide slemt under dette tab. Deres kritik af verdens p.t. unipol er uinteressant. Mere tankevækkende er den der kommer fra konservativt hold, som her Caroline Glick i Jerusalem Post, via Jihad Watch:

[…] Somewhere between apologizing for American history – both distant and recent; genuflecting before the unelected, bigoted king of Saudi Arabia; announcing that he will slash the US’s nuclear arsenal, scrap much of America’s missile defense programs and emasculate the US Navy; leaving Japan to face North Korea and China alone; telling the Czechs, Poles and their fellow former Soviet colonies, “Don’t worry, be happy,” as he leaves them to Moscow’s tender mercies; humiliating Iraq’s leaders while kowtowing to Iran; preparing for an open confrontation with Israel; and thanking Islam for its great contribution to American history, President Obama made clear to the world’s aggressors that America will not be confronting them for the foreseeable future. […] Column One: Surviving in a post-American world

På Gates of Vienna svarer baronen en læser der har taget USA-kritik der ilde op (LFPC):

[…] If it hadn’t been for the travesty of Kosovo, I might never have woken up and realized what’s happening.

Not just Bill Clinton, but George Bush and Condi Rice – Republicans! – irrationally demonized Serbia and actively encouraged, even demanded, the creation of the Kosovar state. We have forged a dagger of Islamic criminality aimed at the heart of Europe.

This is dangerous and evil, and it was engineered by an American “conservative”.

What’s more, Clinton, Bush, and Obama have all leaned hard on the Europeans to admit Turkey into the EU. Why?

That is also dangerous and evil.

Much of our damaging foreign policy results from the penetration of Saudi money and influence at the highest levels of our government. Republicans are at least as guilty as Democrats of corruption, stupidity, and cowardice.This is also dangerous and evil.

Our country is doing great harm abroad, even as Obama is destroying us here at home. The Messiah is worse than anyone who came before him, but his predecessors – of both parties – share much of the blame. We are not an empire, yet we are using our power to do harmful, deadly things abroad, not just in Europe but all over the world.

This is an unpleasant reality to wake up to, but it is true. It is foolish to live in denial and look away from it. […]

It would be better if we acted like a real empire, and ruled openly and brazenly, rather than by threats, extortion, arm-twisting, and bribery, all the while pretending that other countries are free to do as they please. […] Making the World Safe for Manifest Destiny

“Det kunne tyde på, at de i højere grad end danske kvinder er udsat for vold”

Hver anden gang landets kvindekrisecentre åbner døren for en kvinde med hævede blå øjne, rifter og mærker efter slag eller spark, er hun født i et andet land end Danmark.Sådan har billedet efterhånden set ud i en årrække, men nu kommer der ekstra fokus på problemet. Blandt andet henvender en ny kampagne om mænds vold i familien sig for første gang direkte til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

– Vi kan jo se, at de etniske minoritetskvinder udgør 45 procent af kvinderne på landets krisecentre, men kun ni procent af den samlede befolkning. Det kunne tyde på, at de i højere grad end danske kvinder er udsat for vold – eller at de i højere grad har brug for ekstern hjælp og støtte. Den landsdækkende kampagne skydes i gang efter sommer og skal blandt andet informere etniske minoritetskvinder om, hvilke muligheder de har for at få hjælp, hvis manden eller kæresten slår eller truer dem. Nyt fokus på vold mod nydanske kvinder

Påsken 2009

isenheim

The final flowering of the Gothic came relatively late, in the work of the German artist, Matthias Grünewald 1470-1528. He was possibly an exact contemporary of Dürer, but while Dürer was deeply influenced by the Renaissance, Grünewald ignored it in his choice of subject matter and style. Much of his work has not survived to this day, but even from the small amount that has come down to us, it is possible to see Grünewald as one of the most powerful of all painters. No other painter has ever so terribly and truthfully exposed the horror of suffering, and yet kept before us, as Bosch does not, the conviction of salvation. His Crucifixion, part of the many-panelled Isenheim Altarpiece, is now kept in Colmar. It was commissioned for the Antoinite monastery at Isenheim and was intended to give support to patients in the monastic hospital. Christ appears hideous, his skin swollen and torn as a result of the flagellation and torture that He endured. This was understandably a powerful image in a hospital that specialized in caring for those suffering from skin complaints. Grünewald’s dark vision.  (detalje fra Isenheim alteret, helbillede 2600 kb her)

(udvalgte arier og finale fra Matthaüs Passionen)

Erbarme dich, mein Gott

Mache dich, mein Herze, rein

Können Tränen meiner Wangen

Wir setzen uns mit Tränen nieder


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

16
Deltag i debatten...

avatar
16 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
VISForce1Robin_Shadoweshans oloVivi AndersenJanne Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
VISForce1
Guest
VISForce1

I can’t read Swedish or Danish, but from what i can see you guys get 14 asylum requests per 1000 inhabitants, which is almost 5 times as much than my country. I just can’t imagine how horrible your country must be.

Good luck to all of you! And spread the word!

Greeting from the Netherlands. (or what’s left of it)

P.S. Thanks for posting an article about my video on this site.

Robin_Shadowes
Guest
Robin_Shadowes

Den där generalen borde degraderas till menig. Han är en skam för sin yrkeskår och sina kolleger.

hans olo
Guest
hans olo

“Et velkendt retorisk greb: Når der er konflikter mellem Vesten og de ædle vilde, vil alt hvad vi foretager som modtræk have den modsatte effekt, og skyldsspørgsmålet og ansvaret forskydes hen på os”

Det er naturligvis kun et retorisk greb.

Al faktuel empiri tyder på, at det eneste islamisterne har respekt for er en hård kurs.

Vivi Andersen
Guest
Vivi Andersen

hans olo

Og du kan lige tro vi, Europa og USA har betalt, og betaler stadig, en form for islamisk kopskat, Jizya, for vantro !

Det gør vi gennem de billioner af EUR og dollars, som vi hvert eneste år hælder i de arabisk-islamiske Middelhavslande.

Penge som der tilsyneladende intet konstruktivt kommer ud af, hverken for befolkningerne i disse lande eller for Vestens befolkninger, der ofrer disse summer på dem.

Vivi Andersen
Guest
Vivi Andersen

Janne 12.april 20:47

Jamen vi behøver da ikke vente på den tyrkiske berigelse – for Tyrkiet bliver priviligeret Partner til EU fra 2010 – præcist som de arabsik-islamiske Middelhavslande bliver det!

Så vi får skam snart hele den tyrkiske, og arabiske, musik serveret – men gratis bliver det ikke .

Forøvrigt – den jødiske klezmer- musik er noget af det mest forfærdelige mine ører kan udsættes for !

Den er næsten lige så slem at høre på som Dansk pop.

hans olo
Guest
hans olo

Sura 9 (Omvendelse) vers 29
Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Gud og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat!

Sura 9 er vel i realiteten gennemført i Gellerup.

Janne
Guest
Janne

M.h.t. vestlige politikeres og militærpersoners leflen for en enkelt bog, koranen, så er det simpelthen for påfaldende og for grinagtigt at så mange magtfulde mennesker i den grad lader sig kue. Det er udemokratisk, for de har ikke mandat til at lade sig kue og til at lefle på den måde. Netop derfor bør der tages afstand fra det uværdige lefleri og ikke mindst fordi der står så mange uhyrlige ting i den bog. Ingen mennesker med lidt fornuft i behold vil lade sig kue af den bogs udemokratiske og mildest talt uvenlige indhold. Den bog skal ikke behandles på… Read more »

Janne
Guest
Janne

LFPC

Jeg mente Oy Division (fristende at sætte et j foran)

Ok så det er simpelthen en musikgenre der hedder klezmer – den vil jeg kigge/lytte efter. Tak for spændende musikalsk input.

JensH
Guest
JensH

@Hanzi

“Det, som jeg er mest sur på amerikanerne over, er, at de har snuppet min families tabte paradis; De Vestindiske Øer,”

Arh, vore ameriokanske venner ‘snuppede’ dem vel ikke ligefrem. Danmark solgte faktisk Øerne til USA i 1916.

Hanzi
Guest
Hanzi

Det, som jeg er mest sur på amerikanerne over, er, at de har snuppet min families tabte paradis; De Vestindiske Øer, hvor min familie havde en plantage på St. Croix. Min tip-tip-tip-oldefar, som var skotsk læge, byttede en slave Sarah væk for en 16-årig slave Lucretia i stedet i for i begyndelsen af 1800-tallet, og de levede som kærester i 50 år og fik 5 børn sammen, som alle rejste til Danmark:
Det er ikke så meget musikken, men mere videoen, som jeg kan lide 😉 http://www.blastro.com/player/bubbasparxxxheatitup.html?detect_mediaty pe=flv&detect_bitrate=_700&big=1

LFPC
Guest

Janne: Jeg ved ikke om det er denne musik eller den jeg postede forleden med Oy Division du mener, men hvis det er sidstnævnte, kan du let finde mere på YouTube ved at søge på klezmer, der jo er navnet på den genre der udvikledes af jødiske musikere i Østeuropa, og siden i USA. Et par oplagte navne er Giora Feidman eller Klezmer Conservatory Band, men der er også navne herhjemme der spiller klezmer, f. eks. Channe Nussbaum (ikke sikker på stavningen).

Janne
Guest
Janne

Jeg har ikke tid til at lytte til Bach i aften men vil kigge forbi og lytte snarest. :o)

Janne
Guest
Janne

I øvrigt tak for den skønne og nærmest vilde musik vist spillet af jødiske musikere. I hvert fald var der en enkelt musiker med kalot på. I må meget gerne anbefale (linke til) lignende musik en anden gang. :o)

Janne
Guest
Janne

Kritikken af USA er velbegrundet, særligt fordi samme USA nu mener at EU skal belemres med Tyrkiet. USA er ikke blevet klogere. Men USA skal som jeg før har skrevet ikke lege cowboys og indianere med EU lande.

Robin_Shadowes
Guest
Robin_Shadowes

Ja du får passa på innan det blir haram att lyssna på sådant där.

HelgeD-H
Guest
HelgeD-H

Skøn musik og sang. Mentalhygiejnisk og herligt. 🙂
Sætter mine bekymringer for fremtiden på stand-by for en stund. 🙂