13
apr
Seneste opdatering: 1/11-10 kl. 2116
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Men …. men …. vi får jo at vide at sharia er ‘mange ting’, og at det er helt usofistikeret at forbinde det med bloddryppende, drakoniske straffe. Pæne jurister herhjemme holdt sidste år en hemmelig konference om muligheden for elementer af sharia i en dansk sammenhæng – hemmelig fordi de var bange for sådan nogle som os her – og nu udfoldes sharia i al dens gru i dele af Pakistan, flere følger. Og dette er altså ikke bare spørgsmål om ægteskabelige tvistigheder. Hvor ville jeg gerne vide hvordan det ser ud inden i hovedet på den gennemsnitlige Politiken-læser. De får jo her de nødvendige informationer. Puffer det lidt i gang hos dem, en nagende tvivl om man nu også kan hænge ens fremtid op på velmenende – eller angiveligt velmenende – individer, de berømte ‘moderate muslimer’, eller om dynamikken ligger i dogmatikken? Kognitiv dissonans vil være velkomment her.

Pakistanske politikere har blåstemplet indførelsen af sharia i Swat-regionen. Det betyder blandt andet, at utroskab fremover vil blive straffet med stening, og tyveri med at hugge hånden af. Først godkendte det pakistanske parlament forslaget om at indføre sharia i regionen, og herefter har presset på præsident Asif Ali Zardari været for stort. […]

Formelt betyder det, at piskeslag er en passende straf for at drikke alkohol. Hvis man som ugift har sex, bør det ligeledes straffes med piskeslag, har et lokalt overhoved forklaret til den britiske avis The Guardian i et sjældent interview. Straffen for at stjæle er at få hugget hånden af, medmindre tyven er fattig og stjæler for at få stillet sin egen sult. Og folk, der er deres ægtefælle utro, skal stenes. […]

Ifølge AP oplyser Taleban, at en militærdomstol skal debattere, om politikere, der modarbejder forslaget, skal have en straf for apostasi, altså for at frafalde islam. […]Pakistansk region indfører sharia,5 Pakistani  Women Buried Alive & Killed In The Name Of Honour

Vi kommer med garanti til at høre mere om Pakistan. Virkeligheden kan sende Obamas appeasement-udmeldinger på historiens mødding hurtigere end de fleste havde forestillet sig (LFPC).

[…] “We have to face the fact that if Pakistan collapses it will dwarf anything we have seen so far in whatever we’re calling the war on terror now,” said David Kilcullen, a former Australian Army officer who was a specialist adviser for the Bush administration and is now a consultant to the Obama White House.

“You just can’t say that you’re not going to worry about al-Qaeda taking control of Pakistan and its nukes,” he said. […] Warning that Pakistan is in danger of collapse within months


Taliban Terror In Pakistan

Englands lænestolsjihadister

After being shot, Sami Yousafzai fled Pakistan for London, thinking he was escaping Islamic extremism. He was shocked by the menacing support for the Taliban he found here. [..]

On a train one day I met Owais, a 27-year-old Pakistani from Kashmir, who began praising the Taliban and talking seriously of going to live in Afghanistan after Mullah Omar returned to power.

“My fervent wish is that, next winter, we may be able to breathe freely in the restored Islamic state of Afghanistan,” he declared in Urdu. Here you can breathe freely, too, I told him.At this point his travelling companion butted in. “No, only in a true Islamic state can we be free,” said Ishaq, a 25-year-old Afghan immigrant who was wearing a long white tunic over his jeans. “The West is destroying the spirit, soul and values of Islam. Muslims should avoid contact with the West.” Times Online – Our armchair jihadists.

Sveriges “Ali-krise”

Indtraf i 70 erne. Det var måske her man indhøstede erfaringer til at tackle Lars Vilks-reaktionerne så elegant, som Politiken ville have  kaldt det:

Historien om hur kungen döpte om sin hund från Ali till Charlie är nästan för osannolik för att vara sann. Händelsen uppmärksammades i utländska media. Från muslimskt håll påpekades det olämpliga i att döpa en hund till Ali. Ali hade varit en mycket nära släkting till profeten Muhammed. Kanslichefen Jan Mårtensson svarade att Ali var ett vanligt hundnamn i Sverige. Det gjorde inte saken bättre, tvärt om. Svenska ambassaden i Pakistan skickade ett mycket oroligt telegram till UD. Ursinniga och förolämpade pakistanier höll på att samlas utanför byggnaden.Kungens hund fick inte heta Ali

Assimilation

Statistikken taler sit eget klare sprog om indvandrere: Mange bakker ikke op om frihedsrettighederne, mange er kriminelle, mange udøver grov vold, mange forlader skolen som funktionelleanalfabeter og mange står udenfor arbejdsmarkedet. Sådan kunne man blive ved og bl.a. tilføje eksemplerne på radikaliserede indvandrere.  Integrationen har med andre ord slået fuldstændig fejl – også under den borgerlige regering. Godt nok har regeringen kæmpet med enorme problemer forårsaget af tidligere regeringers katastrofale udlændingepolitik. Og det ville ganske sikkert have stået værre til i dag, hvis regeringen ikke havde vedtaget sine stramninger i 2002. Problemet er dog stadig, at regeringen ikke har forsøgt sig med det, der nærmest har været tabu: assimilation. Det vil sige, at indvandrere indoptages i den kernekultur, der hersker her i landet.

Assimilation punkt for punkt

Hvilke forhold skal være til stede, før vi kan sige, at assimilation lykkes? Hvad afhænger en vellykket assimilation af? Jeg vil opstille følgende punkter: Kasper Støvring : Assimilation – hvem tør sige det?

Downfall of the Netherlands

(Video 11 april 2009. Vores  hollandske  korrespondent har oversat til engelsk):

De ondergang van Nederland (BANNED EDITION) Downfall of the Netherlands (banned edition)[referring to the in 1992 banned book by Mohammed Rasoel, published in 1990*, (PDF book in dutch, 52 p.) that predicts a total power take over by Islamists in 2020].With the help of statististics of the CBS [the Dutch official Central Bureau of  Statistics] it is made clear how the Netherlands are moving towards the edge of the cliff.

min. 0012
Dear YouTube, this video does not contain inappropriate content. Ok? Bye!
0019
Warning
0020
This video contains numbers and facts that can bee experienced as being unacceptable.
0024
Most numbers will in reality be higher because not all criminal acts areregistered and some numbers are a few years old.-On average only 28% of the committed acts are reported with the police-
0031
Every year an average of 35.000 people are added with a double nationality.[from here on at the background: relevant statistiscs-pages on nationalities,immigration and crime of the CBS website – allochtoneous means immigrants, inthis case non-western immigrants, and first line descendants of immigrants-autochtoneous means “natives”]
0042
And per year we welcome around 50.000 immigrants.
0048
For autochtoneous [natives] this number is substantially lower: Only 5000 per year.
0057
In 18% of the neighborhoods in the Netherlands 15% up till 50% of the population is non-western.
0103
And in 3% of the neighborhoods the percentage already is at 50% up to 100%
0113
Primary education in The Hague.On average 75% is non-western.
0120
Secundary education in Amsterdam.On average is 68% non-western.
0130
Moriccan youngsters ar in average 2x as much are eligible for Bureau Halt [to
be punished or guided by doing civil duty, sometimes the criminals convicted to
do civil duty don’t even show up then] than autochtoneous youngsters.
0140
Nearly 7% of the Moriccans are  at their 15th registered for the first time asas a perpetrator [of a criminal act]
0146
With autochtoneous this is 2%, at their 17th.
0156
Moroccans are on average charged for a criminal act 9xwithin 10 years after their first criminal act.
0202
With autochtoneous this is substantially lower.On average 3,6 times in 10 years.
0212
10,3% of the Moroccans are registered as a suspect.
0218
This means… that at the moment more there are more than 34.000 walking around in the Netherlands!
0226
Now a few numbers of criminal statistics follow
0232
4 violent criminal acts per 1000 aoutochtoneous.(caused by autochtoneous)
0238
32 violen criminal acts per 1000 Antillians.(caused by Antillians)(which is 8x as much)
0248
When we then only look at the male criminal offenders.Another picture emerges.
0254
Amongst Moroccans about 600 criminal offences are committed per 1000 Moroccan
men.
0304
According to the prognosis of the CBS, we will have in the year 2050 almost 5
million allochtoneous [immigrants] and over 12 million autochtoneous [natives].
0309
This means that in 2050, 40% of the population will be allochtoneous.
0318
Mosques
Since 1955 the Netherlands has received over 500 extra.
0324
Do these numbers worry you?
0334
Then don’t hesitate any longer…
0339
And do what you have to do…
[picture of Wilders, obviously suggesting to vote or support him]

*********************************************************

Oversætteren tilføjer:

They point in the video at statistiscs of the CBS the Dutch official Central  Bureau of Statistics like these (one of the many statistiscs on crime).

In the video they actually show -while using the relevant and correct numbers of the statistiscs- that the multicultural society is a criminal disaster and it can only become worse. With showing the picture of Geert Wilders at the end they suggest there is only one option to turn the tide, and to vote or support Geert Wilders. In which to my humble opinion they are right.

The past three decades-plus, the immigration issue has never been seriously discussed in politica or parliament. Pim Fortuyn was the forst who broke open the taboo and wanted to review that non-policy and stop the immigration-boom. He was shot for that. But the problem did not emerge to the citizens in recent decades. Already in 1972, citizens made clear that the immigration caused severe problems.

In 1972 there were ca.160.000 non-western immigrants in the Netherlands.. In 2008 that was 1.765.730 and it is exptected to grow further to 5 million the next 40 years. The number natives in the population tough, around 1970 ca.12,5 million and now ca.13,2 million, will have gone down to ca.12,5 million again. But the number of immigrants will grow to 5 million.

In the late summer of 1972 riots broke out in a neighborhood (Afrikaanderwijk) of Rotterdam. The neighborhood was due to the (some even illegal) guesthouses with stacks of immigrants, the crime and prostitution it attracted and the harassment of native girls by those immigrants (mostly form Turkey) reached the limit when a native family was set out of a house by the Turlish owner. A video is here:

Some photographs here and here.The municipal government in response set a level of 5% of immigrants per  neighborhood and promised to encourage the return of unemployed immigrants to their home country. A short while later, the newly elected Socialist government and newly elected Socialist municipality government scrapped the rule in 1974 (coïncides with Bat Ye’or’s findings of the Euro-Arab deal) and finally the Queen (though her advisory board) made that for definite. Following this, the item became taboo to talk about in the open, and from then on freedom of speech was only for those who supported the “mulitcultural society” that emerged.

Animations:

Rotterdam

Haag

Amsterdam

Utrecht

*The Downfall of The Netherlands –  still banned in Holland

This online book came to me via a conversation on Geert Wilders visit to the USA, and his banning from Britain. I am grateful to the commenter at Jihad Watch. It all adds to the great sum of knowledge on Islam. Since my government has chosen to limit my understanding of this religion, I have to embark on a do-it-yourself job. Wise move, eh, Mr Brown? I have this creeping feeling that Mr Rasoel’s words may today be seen in a different light than they were when this book was written and banned, just 16 years ago.

The Downfall of the Netherlands, Land of the Naive Fools, Mohammed Rasoel, english translation

Der eksisterer en endnu tidligere  dansk parallel, den kan fås antikvarisk:

Detta är en text skriven 1987 av Eduardo Farah som förutspår Europas framtid med islam. Eduardo är av libanesisk härkomst, mexikansk medborgare och gift med en danska. Han ansåg att asylreglerna redan 1987 missbrukades grovt i Europa och att detta även drabbar de allvarligt lidande i Tredje världen, vilka berövas resurser. Han har också gett ut en bok i ämnet, som 1987 översattes till danska: “Økologisk ideologi. Opgang og nedgang for menneskelige samfund som en økologisk proces” (förlaget Stavnsager, 1987).   Är Europa på väg att ta självmord


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


hans olo

Posted: 13 april 2009 - 20:37 - Svar

“Det tredje stadiet utspelas 10 – 30 år efter de första invandrarnas ankomst. De utgör nu en majoritet i “sina” områden. Deras kultur, som avspeglas i deras moskéer, restauranger, affärer och konstutställningar, får dessa platser att fullständigt likna deras hemländer. Deras barn går i egna skolor, där deras egen religion utövas och deras egna språk talas. De har egen radio, TV och egna tidningar.
Deras avlägsna släktingar fortsätter att komma för att slå sig ned. Deras befolkningstal ökar hela tiden, och de utvidgar sina områden till grannskapet, som överges av européerna. Vid denna tidpunkt har de inhemska arbetarna övergivit vänsterflygeln i vrede och förtvivlan. I synnerhet de unga söker sig till högerpartier.”

Det, Eduardo Farah skriver, er jo næsten profetisk. Findes bogen også på dansk?

steen

Posted: 13 april 2009 - 20:47 - Svar

Ja, Farah´s bog ER på dansk – klik Antikvariat net linket – fås for 85 kroner (hvis du er hurtig – tilsyneladende kun ét eksemplar pt. )

Du kan se hvordan den ser ud her (scroll lidt)

http://dansk-svensk.blogspot.com/search?q=Eduardo+Farah++Håller+Europ a+på+att+begå+självmord

Jeg traf hans søn i København for nolge år siden. Hans far er nu journalist i Buenos Aires.

Robin_Shadowes

Posted: 13 april 2009 - 21:36 - Svar

Nån som vet vad som hänt med IFPS? Jag har inte kunnat nå sidan på 3 dagar elller snåt liknande. Får bara sidan kan inte visas error-meddelande.

@ Robin : Ja, cyberattack ! Der er nærmere info her. mvh Steen

Hanzi

Posted: 13 april 2009 - 22:13 - Svar

Det er jo lidt absurd. Hollænderne har vel dårlig samvittighed over, at de lod tyskerne udrydde størstedelen af deres jødiske befolkning under 2. verdenskrig. Så må man da bare håbe, at den nye muslimske befolkningsgruppe ikke udrydder de tilbageblevne jøder og hollænderne med!

DK er jo bare et lille “lorteland” med mindreværkskomplekser overfor alle folk i verden. Så man må håbe på, at det alene kan danne værn imod pølsetyskere, big american business, imamer o.a.

Englænderne har vel dårlig samvittighed over kolonialismen, så nu skal alle pakistanere og hvor de ellers kommer fra have lov til at bosætte sig i landet.

Frankrig, det er vel mere forliste stormagtsdrømme. De kan ikke opgive deres imperie-drømme og la grand France, så nu inviterer de dem indenfor. De har jo troet på egen storhed siden Napoleon og virker lidt komiske på os andre.

Tyskerne går klædt i sæk og aske siden 2. verdenskrig. Det eneste, der kan få dem til at vågne op til dåd er vel, hvis muslimerne giver sig til at kaste sig over jøderne.

Svenskerne har jo også den der irriterende herrefolksmentalitet ligesom tyskere, som jeg husker fra min barndoms sommerferier. Og den må de også kompensere for.

Danskerne sidder med Onslow-hullet undertrøje, klaphat og “dåseøl” og synger som Eddie Skoller med på: “What did you learn in school today?”: “We learned that Denmark is a little land, and in Denmark we do not understand, what the big world outside wants us for, and then we did not learn no more”.

Jeg mener virkeligt, at det er vores styrke i disse tider, at vi er sådan et lille “lorteland”. Danskerne har aldrig følt sig hævet over hverken “kinamand” eller den kulsorte negermand nede fra Afrika, men har omfattet fremmede med lige dele venligt ment morskab, interesse og nysgerrighed

Vi ved, at vi er hverken bedre eller dårligere end de er, og vi ved, at vi har lige så meget ret til at være her, som alle andre, og vi har sgu også lov til at have et land, hvor vi kan være danske og opføre os, som vi vil.

Vi er ligesom Bantu-stammen nede i Afrika eller som Zulu-stammen. Vi møder andre med åbent sind og vi værner om vores identitet og afgrænsede territorium.

Hanzi

Posted: 13 april 2009 - 22:25 - Svar

Det er venligt ment overfor svenskerne. Jeg har i øvrigt selv en svensk forfader, som meldte sig som frivillig til krigen 1848-50 mod de slesvig-holstenske oprørere og Preussen. Han fik endda en medalje for sin indsats, som stadigvæk er i familiens eje. Han bosatte sig i Danmark efter krigen og giftede sig dansk.
Det jeg mener er, at det var så irriterende, når jeg som barn stødte ind i svenske turister i Frederikshavn og Helsingør. De gik altid til den forkerte side på fortorvet. Men dengang havde Sverige jo også venstre-kørsel 🙂
Til gengæld har Sverige jo sin bil- og flyindustri, idræts-gymnasier og verdens bedste hjerte-læger, og har ikke haft samme angst for at dyrke eliten, som DK altid har haft. Og det har givet Sverige Bjørn Borg og Ingemar Stenmark og hjerte-læger i særklasse.

Flink borger

Posted: 13 april 2009 - 22:33 - Svar

Hvad er sammenhængen mellem Pakistans situation og Nederlandenes sammenfald???

Hanzi

Posted: 13 april 2009 - 23:09 - Svar

Hvis vi er kosovo-albanere eller en eller anden stamme nede i Afrika, så skal vores kultur og sprog bevares i vores lille afgrænsede land-område ifølge FN, men det samme gælder åbenbart ikke for englændere, hollændere og svenskere. Vi kan kun håbe på, at vi er små og undseelige nok i lille Danmark til, at det også gælder for os.
Det minder mig om, da jeg var i Tyrkiet for nogle år siden. Jeg havde begået den nok dumme fejl, at gå i land i en større tyrkisk havneby med en kasket på hovedet, hvorpå der stod “Greeze joy”: “Græsk glæde”. Og tyrkere og grækere kan jo ikke udstå hinanden. Det kunne de i hvert fald ikke dengang. Så en ung tyrkisk mand konfronterede mig og sagde: “Take of your shoes!” “What?” svarede jeg ham vantro. Hvorefter han prøvede på, at føre mig ned af en mørk gyde. Inde i mit hoved havde jeg allerede forestillet mig, hvordan jeg smadrede hans hoved mod en mur, og hvordan det skulle lykkes mig at slippe forbi de tyrkiske toldere og tilbage til Grækenland. Men så spurgte han pludselig: “Are you dutch? “No, I’m from Denmark”, svarede jeg Eddie Skollersk. Så mødtes jeg pludselig med et overbærende smil fra ham og de andre tyrkere på pladsen. Lidt ligesom, når vi møder en kulsort negermand i Danmark med elfenbens-smykker i næsen. Det kan jo kun kalde på smilet. Her er ikke tale om en amerikansk jøde i rullestol, der skal smides i Middelhavet, men om et stykke danefæ, ligesom dem der brugtes til underholdning i sultanens palads.
Det kan være, at det har ændret sig lidt siden Muhammad-krisen. Men vi danskere plejer nu at slippe forbløffende godt fra det, når vi er i udlandet som turister o. lign. Hvor andre bliver gravet ned i Sahara og overhældt med honning i nærheden af en myretue, bliver vi ofte mødt med overbærende smil: Ahh, Daniose, Danitzka..
Hvad skyldes det? Er det vores uhøjtidelige væremåde? Humor? Vi taler med folk i stedet for til folk? Det tiltaler i hvertfald mange. Det kan også være vores ironi, som når jeg kalder mig selv et danefæ. Det er jo ukendt i mange egne i Syden, og skaber forvirring eller bliver opfattet som et tegn på svaghed, hvis man gør grin med sig selv. De lader daggerten blive siddende i bæltet og griner over denne mærkelige klovn fra det høje nord.

LFPC

Posted: 14 april 2009 - 00:58 - Svar

“Hvad er sammenhængen mellem Pakistans situation og Nederlandenes sammenfald???”

Tja, jeg ville jo sige at én markant sammenhæng er en vis herrefolksideologi. Men siden du spørger med tre spørgsmålstegn går det måske mere på hvorfor de to historier er under samme hovedoverskrift? Dette er blot denne blogs gruppering af de enkelte historier, og behøver ikke at betyde at underhistorierne hænger sammen.

JensH

Posted: 14 april 2009 - 09:39 - Svar

“Hvor ville jeg gerne vide hvordan det ser ud inden i hovedet på den gennemsnitlige Politiken-læser”

Der sker ikke så meget tror jeg. De sidste læsere ad Tøgers pamflet der er tilbage er givetvis så fastlåste i deres syn på verden, at ingen historier fra virkelighedens verden kan rokke ved disse holdninger. De ubehageligheder der strider mod virkeligheds-billedet bliver bort-relativeret, (den kristne nadver = stenning), eller også bliver budbringeren dæmoniseret. At tro på omvendelse af disse sidste ‘hellige’ er nok en illusion.

Limewoody

Posted: 14 april 2009 - 14:12 - Svar

Taliban Terror In Pakistan

Man lægger mærke til at pigerne ikke får uddannelse hvis nogen ud over det 14. år (hvis de er heldige) – altså grundskole med de mest basale færdigheder. Det var noget i den retning NationalSocialisterne forestillede sig med de undertvungne folk i Ostgebiet – Polen, Rusland.

Og apropos Politiken-segmentets osteklokke og selvbedrag – kan det for os andre jo være nyttigt at læse artikler som denne:

http://www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD230909

April 10, 2009 No. 2309

Liberal Gulf Writers: Muslim Groups in Europe Are Exploiting Europeans’ Openness

Two recent articles in the Gulf press discussed the attitudes of European Muslims towards the West. On December 2, 2008, Bahraini liberal Shi’ite cleric Dhiya Al-Mousawi published an article in the liberal Kuwaiti daily Awan on the Mumbai terrorist attacks, some of the perpetrators of which were Muslims who were naturalized British citizens. The second article, by liberal Kuwaiti columnist Khalil ‘Ali Haidar, was published October 5, 2008 in the UAE daily Al-‘Ittihad. Both writers criticized Muslim groups in Europe for harming the West while at the same time enjoying Western freedoms and services. Haidar treated the subject more broadly, criticizing all Islamic movements and parties in Europe on the grounds that they are promoting Islamic extremism, that they have taken control of the lives of the European Muslims, and that instead of attempting to bridge the gap between the East and the West, they have consciously brought about isolation, alienation, and, ultimately, jihad-motivated terrorism against the West.

[The West] gives them asylum, work, shelter, and health insurance – [yet] they are the first to turn their backs on their second homeland. Worse, some of them think nothing of committing suicide in the squares, in the very countries that have granted them and their families protection… It is odd that some sheikhs curse and revile the West from the pulpits of the Western [mosques,] and wish for the destruction of the [Western] countries, as the police of those countries guard them…” [1]

“The problem of Europe and the U.S. is neither the Arabs nor the Muslims. It is the Islamists, both parties and groups, who have taken over the political, religious, social, and cultural life inside and outside Islamic and Arab countries. [These parties and groups] have influence over the Muslim minorities of the Western countries… They have focused on imposing restrictions on the first generation [of immigrants], on brainwashing the second generation, and on excommunicating unions, organizations, and mosques. For many years – in fact, since the end of the Second World War – Western countries have been welcoming Arabs and Muslims, and providing [them] with extensive opportunities for preaching and [other] activities. They have treated them with amazing kindness. With time, the Muslims grew in power, and tightened their grip on the very heart of these societies.

“The ideology of the Muslim Brotherhood, the Al-Tahrir party, [3] and Egyptian, Pakistani, and other Islamic groups has cast the Arabs and the Muslims in Europe into darkness and confusion. With their books, films, and extreme separatist ideas, they have paved the way for the proliferation of different forms of extremism, and hence to overt terrorism.

………they developed their own financial institutions and banks [and called them] ‘Islamic: no interest’; they established private schools, which only further isolated Muslim boys and girls from their European environment and thus enhanced the Islamic parties’ control of their [lives] – and this is only a partial list………..

“It has often been said that moderate Islamic groups have nothing to do with violence and terrorism. But this is an illusion. All the ideas of terrorist groups fit the ideology of the Muslim Brotherhood, of the Al-Tahrir [party], of Al-Jama’a Al-Islamiyya in Pakistan, and others. Ideas like idol worship, the rule of God, the establishment of shari’a, and others, which have assumed new fundamentalist connotations associated with new ruling parties, were not invented by Al-Qaeda or Fath Al-Islam. The notions of cognitive isolation, the invalidity of man-made laws, and serving God; the undermining of the values of homeland and citizenship, as well as all facets of political realism; proclamations such as the Muslim Brotherhood’s motto ‘Death for the sake of Allah is our highest aspiration,’ and numerous other [slogans] – all these have not been invented by Al-Zarqawi, bin Laden, or [Sheikh Abu Muhammad] Al-Maqdisi…

Eskild Madsen

Posted: 1 november 2010 - 20:49 - Svar

Økologisk Ideologi af Eduardo Farah kan nu GRATIS downloades som PDF fil her:

http://espejored.com/index.php/publicaciones-anteriores/category/10.ht ml?download=34

Økologisk Ideologi by Eduardo Farah is NOW available for FREE download here:

http://espejored.com/index.php/publicaciones-anteriores/category/10.ht ml?download=34

PS. bogen vejer kun 1.3MB og er helt gratis at hente!!

  steen

  Posted: 1 november 2010 - 21:14 - Svar

  Tak, Eskild. Eduardo Farah ER ikke nem at få fat i antikvarisk. Måsk vil skulle lave et download link ude til højre. Jeg skal lige kigge den igennem en gang til – det er længe siden. Vi har haft dette lille profetiske klip i tidernes morgen:

  »Håller Europa på att begå självmord?« (1987)

  Nogle gange må man gentage sig selv, forsætligt altså. Det indså jeg idag, da jeg blev tippet pr mail af en belæst veninde om denne bog. Der må være gået en del år siden, jeg omtalte den. Efter omtalen dengang blev jeg opsøgt af Eduardo Farahs søn, og tilbragte en eftermiddag med ham. Bortset fra hans udseende, husker jeg kun han fortalte at hans far var tilbage og arbejdede som journalist i Sydamerika, vistnok i Buenos Aires. Jeg ser, den stadig kan fås på antikvariat.net for små 100 kroner.

  “Den förste som slog på trumman ang den muslimska invandringen till Europa och ungdomspuckeln var Eduardo Farah. Redan 1987 skriver han en nästan kusligt skrämmande exakt förutsägelse om Europas framtid med islam. – Håller Europa på att begå självmord? Det ansåg Eduardo Farah redan 1987. Eduardo är av libanesisk härkomst, mexikansk medborgare och gift med en danska. Han ansåg att asylreglerna redan 1987 missbrukades grovt i Europa och att detta även drabbar de allvarligt lidande i Tredje världen, vilka berövas resurser genom det som nu sker. Han har gett ut en bok i ämnet, som 1987 översattes till danska: ”Økologisk ideologi. Opgang og nedgang for menneskelige samfund som en økologisk proces” (förlaget Stavnsager, 1987).” Malmøbo, Exilen

  Erövringsfasen

  Erfarenhetsmässigt kan man indela en erövring, som den som nu sker i Västeuropa, i fyra stadier. Först kommer en stor grupp gästarbetare, flyktingar etc. På detta stadium hälsas de välkomna av medierna och de politiska partierna. Då lokalbefolkningen, där dessa invandrare slagit sig ner i stor mängd, börjar reagera, därför att den känner sig hotad, kommer allehanda vänsterorienterade, liberala och s k humanitärt inställda människor att slå vakt om den nya befolkningsgruppen. Via radio och press beskylles envar, som vågar ta avstånd från det som sker, för att vara “rasist”, hårdhjärtad, omänsklig etc. På detta sätt kommer alla invändningar att avfärdas. Denna fas är passerad i Skandinavien, Österrike, Italien och Spanien. (1987)

  I den andra fasen hämtar invandrarna sina familjer till sitt nya hemland, där de förökar sig ytterligare i de områden där de bor, och snart utgör en stor del av kommunens befolkning. Därför att de har samlat ihop sig – och blivit hopsamlade av bl a praktiska skäl – är det lätt för dem att upprätthålla sin egen kultur. De läser och talar sitt eget språk, dels där hemma, dels i affärer, kaféer och restauranger, därför att dessa drives av deras egna.

  I dylika samhällen innehar invandrarna antingen okvalificerade arbeten eller är – i stort antal – understödstagare. De bosätter sig huvudsakligen i arbetarkvarter, där lokalbefolkningen kommer att uppfatta dem som fiender. Deras helt väsensskilda kultur verka utmanande och skrämmande, och då lokalbefolkningen ser sina kvinnor dras till de främmande, uppstår spontan vrede. Men än en gång slår de vänstervridna “humanisterna” vakt om invandringen, med samma beskyllningar mot de landsmän som reagerar.
  Dessa “beskyddare” utmärkes ofta av att själva bo långt från invandrarna och tillhöra socialgrupp 1. Däruppifrån anklagas den infödda befolkningen för att vara “rasistisk”, egoistisk etc. Beskyddarna stiftar antirasistlagar och gör allt de kan för att kväva varje protest, samtidigt som de kringgår de egentliga problemen. Detta stadium har passerats i Tyskland, Holland, Belgien och England. (1987)

  Det tredje stadiet utspelas 10 – 30 år efter de första invandrarnas ankomst. De utgör nu en majoritet i “sina” områden. Deras kultur, som avspeglas i deras moskéer, restauranger, affärer och konstutställningar, får dessa platser att fullständigt likna deras hemländer. Deras barn går i egna skolor, där deras egen religion utövas och deras egna språk talas. De har egen radio, TV och egna tidningar.
  Deras avlägsna släktingar fortsätter att komma för att slå sig ned. Deras befolkningstal ökar hela tiden, och de utvidgar sina områden till grannskapet, som överges av européerna. Vid denna tidpunkt har de inhemska arbetarna övergivit vänsterflygeln i vrede och förtvivlan. I synnerhet de unga söker sig till högerpartier.

  Likväl fortsätter de vänsterorienterade sin så kallade ”humanitära” uppgift. Hysteriskt angriper de nu inte längre sina landsmän men väl högerflygelns partier som växer och växer. Invandrarnas interna rörlighet har vidare säkrats genom diverse EG-regler, som tillåter envar att bo där han önskar. De två befolkningsgrupperna – den europeiskt kristna och den islamska – lever nu helt separerade och i ömsesidig misstro, fruktan och hat. Efterhand som invandrama trycker på för att nå politiskt inflytande genom vänsterflygeln, polariseras situationen som skett i Marseilles, Paris’ ytterområden, Lille, Bryssel, engelska städer i Midlands, i London och Amsterdam. Våldet ökar, kriminaliteten stiger. Protestaktioner av olika slag fulländar bilden.

  Det fjärde stadiet är flerstädes redan i full färd med att utveckla sig. Det kan ske på många olika sätt. Men tendensen är klart den att efterhand som islam kommer att dominera några städer eller provinser, kommer muslimerna till slut att ta den politiska makten. Vid denna tidpunkt blir kanhända den lokala polisen, liksom försvarsmakten, uppdelad, först på soldat-, sedan även på officersnivå. Då muslimerna blivit så många som 25 – 30 procent av befolkningen, kommer de som en följd av att de i huvudsak är yngre människor mellan 15 och 30 års ålder att vara i majoritet i den åldersgrupp som rekryteras till polis och militär. Detta blir avgörande vid framtida konfrontationer.

  Danmarks framtid

  En trolig framtidsbild av Danmark ser ut sålunda: Danmark är en liten del av EG med endast 1,5 procent av EG’s totala befolkning. Islamiska och andra minoritetsgrupper kommer att växa snabbt, tills det plötsligt är danskarna som är i minoritet. Dessa kommer då att formligen explodera i sökandet efter sin egen identitet.

  På detta stadium kommer det slags översittare, som i dag tanklöst kallar sina landsmän för “rasister” och “fascister”, att plötsligt bli supernationalister. De kommer att gå till ytterligheter i kampen för dansk identitet. Men deras ansträngningar kommer att vara förgäves.

  Om 20 -.30 år kommer 30 procent eller mer av den europeiska befolkningen att vara över 55 år. Vid den åldern önskar man bara leva i lugn och ro och se fram emot pensionen. De kommer därför att rösta för kompromisslösningar eller helt enkelt underkasta sig den nya tidens ordning, och hoppas att majoriteten av muslimerna verkligen betalar sina skatter så att européerna kan få sina pensioner. De många europeiska kvinnor som gift sig med invandrare, kommer också att göra vad de kan för att utjämna motsättningar på samma sätt som haremsdamerna i Spanien och Turkiet fordom sökte beskydda sina svagare bröder och systrar. Men i Europa kommer olikheterna i genomsnittsålder att fälla utslaget.

  Sannolikt kommer ett stort antal yngre européer, huvudsakligen bland de arbetsamma och kreativa, att emigrera till områden som fortfarande har en europeiskt präglad befolkning och kultur. Kvarstannande intellektuella, pragmatiskt vänsterorienterade s k “humanister” kommer att anpassa sig som de alltid gör och försöka finna sitt levebröd under de nya förhållandena.

  Detta ligger inte längre bort än att det kommer att bli verklighet för den uppväxande generationen. Ty nutidens européer vill inte ge avkall på sina årliga utlandsresor, en ny bil eller den helt nödvändiga lyxen, bara för att få ett barn till.

  Invandrarna däremot har både livslusten och de starka familjeband som behövs. De nöjer sig inte med materiellt välstånd. Det nomadhorder och islamiska arméer inte förmådde under tre årtusenden av ständiga krig, har sålunda åstadkommits i vår tid inom loppet av 50 år i fred. Icke för att muslimerna är klokare eller starkare än européerna, men därför att européerna är ett döende folk – moraliskt och kulturellt. Såvida inte de europeiska regeringarna snart börjar tänka på framtiden och handla därefter. Men kommer de att göra det?

  Vänsterpartierna kommer nämligen att räkna med att fånga upp merparten av invandrarna, de kommer därmed att förhindra nödvändiga politiska kursändringar. Kommer regeringarna att våga ta den konflikt med de islamiska oljeproducenter som blir följden av en sådan kursändring? Kommer de att tåla åderlåtning av de enorma summor som islamiska investerare placerat i Västeuropa?

  Kommer den västeuropeiska befolkningen att acceptera den minskning i levnadsstandard som oundvikligen blir följden av ett minskande antal innevånare i produktiv ålder? Kommer den enorma byråkrati och det organisationsväsen, som lever av invandringen, att finna sig i en kursändring? Om Europa skall klara sig, är det absolut nödvändigt att familjebanden stärks, att födelsetalet höjes och att de europeiska folken lägger demagogin och frasmakeriet på hyllan och börjar värdesätta sin egen kultur och sina traditioner. Samtidigt måste de göra en mera helhjärtad insats för samhället och frigöra sig från beroendet av den islamska världen. (foto Snaphanen)

Leave a Comment