24
maj
Seneste opdatering: 25/5-09 kl. 2044
30 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Brorsons Kirke er splittet i spørgsmålet om de irakiske kirkebesættere. Det afslører et referat af et menighedsrådsmøde, som Sappho har fået aktindsigt i.

af  UWE MAX JENSEN

Mandag aften 18. maj 2009 besluttede Brorsons Kirke på et ekstraordinært menighedsrådsmøde, at de irakiske kirkebesættere kan blive i kirken indtil 1. september. Men det er ikke alle medlemmer af menighedsrådet, der støtter de irakiske kirkebesætteres aktion med lige stor begejstring. Det fremgår af referatet fra det ekstraordinære menighedsrådsmøde.

Sappho har fået aktindsigt i dokumentet og kan afsløre, at det ikke er et enigt menighedsråd, der bakker op om kirkebesættelsen.

Af referatet fremgår det, at menighedsrådsmedlem Erik Bock ønsker en tidsramme for irakernes ophold i Brorsons Kirke, men at han i øvrigt føler, “at folkekirken blev taget som gidsel.” […] Sappho: Menighedsrådsmedlem: – Folkekirken tages som gidsel

Per Ramsdal, Folkekirkens svar på Peter Brixtofte?

Sammenligningen er ikke blot min behagelige spøg. Kigger man hans historik på Infomedia igennem genfindes i hvert fald en brændende ildhu og virketrang, en mand der er her og der og alle vegne med meninger om alt mellem himmel og jord, og plusordsbehæftede udmeldinger om fred på jord og i mennesker i velbehag.

Dybden, nåh ja, man kan vel ikke nå det hele, og kigger en eller anden nærmere på feelgoodsnakken afsløres godt nok en …. himmelråbende naivitet og uvidenhed om/blindhed for den anden abrahamiske religion der jo trænger sig frem på Nørrebro (den tredje frarådes eksplicit af ledende politimand Per Larsen at stikke hovedet frem på Nørrebro) – men nu skal vi ikke være så pessimistiske, man kommer længst med kærlighedens stærke arm.

Og ja, denne historie har, som tilfældet var med den detroniserede Farum-regent, en mørk side: Folk i Ramsdals nærmeste omegn oplever noget andre sider af denne Guds mand, så man får den ukristelige tanke: Hvem er egentlig Vorherre i Per Ramsdals verden?

[…] Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har de to sognepræster været så meget oppe at toppes, at sognepræst Lisbeth Søe under et personalemøde gik amok og spyttede sognepræst Per Ramsdal i ansigtet. Denne gengældte ved at spytte på Lisbeth Søe i et tilstødende lokale. […]

Per Ramsdal betegnes [i Arbejdstilsynets rapport] som visionær og en fremragende organisator. Men han er årsag til mange af de konflikter, der beskrives i arbejdsmiljørapporten. Kirketjenere mener, at han er nidkær, ondskabsfuld og modbydelig og ligefrem hader kirketjenere, der ønsker at arbejde efter deres regulativ. Per Ramsdal er kendt for sine mange, lange klageskrivelser over kirketjenerne. […] Præster spytter på hinanden [Ekstra Bladet 11.2.2007]

Kirketjener Erik Normind Jakobsen, Blågårdens sogn, har netop sagt sin stilling op i protest mod sognepræst Per Ramsdal og menighedsrådets håndtering af den psykiske belastning, som kirketjenerne i sognet er udsat for.

– Det kan ikke komme bag på nogen, hvordan Per Ramsdal systematisk har kørt medarbejdere i sænk med sine mange og lange klagebreve og også har fået andre med på modbydelighederne.

– Det er fuldstændig uden for min fatteevne, at han stadig er præst i folkekirken, men han har jo mange kirkegængere, og det er jo målet, så skidt med midlerne.

Det skriver kirketjener Erik Normind Jakobsen til menighedsrådet i sin opsigelse.

Erik Normind har været koordinerende kirketjener og kender til de mange problemer, som de andre kirketjenere også har haft med PerRamsdal .

– Han har bl.a. drevet systematisk psykisk tortur mod fjerdekirketjeneren. Og jeg har det efterhånden så dårligt, at jeg ikke ser anden udvej end at søge væk. […] Mobber og forfølger kollegerne  [Ekstra Bladet 11.2.2007]

Hmmmm …. (LFPC).

Grækenland: Situationen ude af kontrol, men bid tænderne sammen

Artiklen her fra Helsinki Times er måske ikke det værste man har læst om emnet indvandringsproblemer. Den forholder sig trods alt til problemerne som reelt eksisterende, men ganske megen vægt lægges på de indfødte grækeres mere eller mindre heldige måde at reagere på. Der en ubehageligt ukritisk brug af ordet xenofobi/fremmedfrygt. Vi taler om et særdeles udsat land på Europas bløde sydflanke, der på kort tid har måttet modtage tusinder af fattigdomsflygtninge. Når man så reagerer – heldigt eller uheldigt – er dette så udtryk for fremmedfjendskhed? Er den rationelle, korrekte måde som en græker bør forholde sig til dette blot resignation og legalisme (“We illegally do not implement European directives …”)? Via Gates of Vienna (LFPC):

Several violent attacks against economic migrants have been reported around Athens city centre during the last month, most notably targeting the Pakistani community.[…]

The hundreds of demonstrators flew the Greek flag, played music by Wagner as did the Nazis once, and sang radical marching tunes. ‘Blood, Honour, Golden Dawn’ went one slogan, Golden Dawn being the name of the most notorious fascist group in the country. […]

“The debate about deterioration of migration into a crisis is increasingly taking place in a very negative climate,” says Spyros Rizakos, legal representative of the NGO Aitima based in Patra city 250 km southwest of Athens. Thousands of refugees from Afghanistan and Somalia live there in inhumane conditions.

“Nobody discusses what drives thousands of people to such abject conditions, and what the responsibility of the Greek state is for that,” Rizakos told IPS. “We illegally do not implement European directives for reception and integration, and have effectively shut the majority of migrants out of asylum procedures; this country is literally a workshop of social exclusion for foreigners. […] Greeks Increasingly Xenophobic

Athens mosque set on fire

An attack on a mosque in the Greek capital Athens has left three people injured. Unknown assailants had set fire to the building housing the mosque. The attack comes after days of unrest sparked by allegations that a police officer tore up a copy of the Qur’an while questioning Syrian immigrants. Famagusta Gazette

Long Black Veil – en sang fra den anden side af graven

Endelig kan vi tale om sorte slør i en mere interessant sammenhæng. Jeg har først for nylig opdaget at Long Black Veil ikke er skrevet af Johnny Cash, men af Marijohn Wilkin og Danny Dill i 1959. Sangen er indspillet i utallige versioner, men den morbide, skæbnesvangre stemning synes som skabt til ‘the man in black’. Strofen “I spoke not a word though it meant my life, for I’d been in the arms of my best friend’s wife” må være en af de cooleste nogensinde. Her er en version med det fine gamle bluegrassensemble The Seldom Scene (LFPC).

Den allermest tabubelagte diskussion

Kun dem med selvpålagt blindhed kan benægte at islam og muslimer spiller en større og større rolle i de daglige nyheder. Uanset om man tilhører den fløj der mener at dette ene og alene udspringer af fobi og racisme, eller om man mener at denne religion/ideologi i sig selv er problemskabende, er eskaleringen et faktum. Der er adskillige konkrete problemstillinger i luften: Særhensyn, demografi, OICs censurønsker, terrorisme, indvandring og situationen i ghettoerne, for at nævne nogle stykker. På den ene eller den anden måde bevæger vi os hen imod en afklaring, en tendens. Man skulle synes at dette var af allerstørste interesse for os alle, i det mindste at prøve at afdække mulighedernes spillerum. Men for mainstreammedierne, som jo ikke engang tør fortælle deres publikum at mainstream-islam er en herrefolksideologi, er dette nok det størst tænkelige tabu: Tør man overhovedet nævne den mulighed, at islams tilstedeværelse i vore lande i sig selv er problemet, og at situationen kan tilspidses så meget at det bliver uafviseligt at det er os eller dem? Nej, det er utænkeligt.

Men selvfølgelig ikke i blogverdenen. Hver gang Gates of Vienna tager emnet op må det indledes af en disclaimer om at dette er deskriptivt, ikke normativt. Jeg vil her blot gengive Dymphnas klare ord på GoV som indledning til El Inglés’ seneste essay om emnet:

That kind of thinking [at den blotte omtale at forfærdelige handlinger også udløser dem, LFPC]  is regressive to an earlier period of human development when words had magic and could cause events all by themselves. To the grown-ups: enjoy!

Hvis man faktisk læser essayet og ikke blot forarges over emnet vil man hurtigt se at det normative er irrelevant. De muligheder, inklusive de mest brutale, som der diskuteres, kører efter deres egen indre dynamik, og er (naturligvis) ikke noget som onde bloggere som os kan fremskynde på nogen måde. Skal jeg komme med min personlige vurdering af El Inglés’ scenarier er det at han underspiller de europæiske befolkningers kulturelle selvhad, og at enden i stedet for et ‘bang’ bliver et ‘whimper’ – Europa afvikler gradvist sig selv i salamiskiver. Essayisten undervurderer nok også polariseringen af de europæiske befolkninger, og kommer ikke ind på det forhold at et opgør ikke bliver ‘dem’ mod ‘os’, men at betydelige segmenter af europæerne aktivt vil tage ‘deres’ side. Alle disse forhold til trods er El Inglés uomgængelig og væsentlig. Han udtrykker sig nok lige vel omstændeligt, men kort sagt kredser diskussionen om disse tre mulige udkommer, hvis der opstår enighed om at tilstedeværelsen af islam er problemet:

[…] I suggested that there were three basic ways in which the number of Muslims in any given European country could, in principle, be reduced:

through pressuring them, in whatever fashion, to decide to relocate (Option 1);
through deporting them (Option 2); and,
through large-scale violence which, taken to an extreme, would constitute genocide (Option 3).

El Inglés ender dog med at hælde imod at enden bliver det han kalder Option 1 [enhanced], som er flere mere eller mindre ufine måder at presse muslimer ud af Europa (LFPC):

[…] Given these factors, here is my final prediction: European countries seeking to de-Islamize will move into Option 1 (Standard), supplemented as described above by small amounts of Option 2. As this proves insufficient (which it will) these tactics will segue into Option 1 (Enhanced). In some countries more and more Option 3-type violence will be incorporated. After a period of unspecified time, the will of the Muslim population of the country under consideration will be broken, and decreased resistance from that Muslim population will allow a successful end to de-Islamization through a reversion to Option 1 (Enhanced). There will be no need of a further application of violent tactics. […] El Inglés: To Push or to Squeeze?


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 25 maj 2009 - 07:57 - Svar

Set herfra er “selvhad” som forklaringselement ejheller dækkende for meget i en beskrivelse af hvilke elementer, der samlet har ført til den aktuelle virkelighed. Der må flere argumenter til end en påstand og dermed et bedre belæg for at kulturelt selvhad er et væsentligt element.

At der i en lille del af de europæiske befolkninger findes noget der kunne betegnes kulturelt had til nuværende og tidligere eksisterende forhold, institutioner, teorier af diverse art og praksis er – for mig at se- næppe nok til at udpege kulturelt selvhad til et væsentligt element i en aktuel analyse.

Med mindre kulturelt selvhad a priori indsættes som et udløsende element uden ydereligere belæg hvilket forekommer mig da at være- en cirkelslutning.

Eller med mindre kulturelt selvhad i en lille gruppe ses som de facto styrende- dette på trods af hvad jeg ser som synspunktets ringe repræsentation i befolkninger ( de facto interesse for egen og andre kulturer, nysgerrighed og studier i et utal af retninger i dette) – respektivt som element i styrendes i praksis udførte regeren i hele samfund.

Er der tale om et lille styrende antal der har kulturelt selvhad og dette syn dermed udbredes med magtens velsignelse, er der stadig ikke tale om det er andet end et lille antal der har selvhadet, de styrende er de styrende de er ikke nødvendigvis de klogeste eller i besiddelse af den sunde fornuft.

Crass Børsting

Posted: 25 maj 2009 - 08:05 - Svar

Vesteuropa oplever noget, der minder om 1930’erne. Med Churchills ord: “Det er et valg mellem krig og vanære. Man [England og Frankrig] vælger vanæren og får krigen.”

Ligesom dengang vil de enkelte lande opleve deres individuelle variationer af den fælles katastrofe. Sverige var landet, danskerne flygtede til 1940-45. Om nogle år kommer vi måske til at se flygtningestrømme (etniske svenskere) den anden vej.

Vi gamle røvhuller kan lægge os til at dø, men det er fandme synd for børn og børnebørn, som arver disse gigantiske problemer.

LFPC

Posted: 25 maj 2009 - 09:14 - Svar

Enig i at selvhad kun er en delforklaring, og jeg skal ikke vove at opstille mere udførlige teorier, men selvhadet er vel det endelige udtryk og den stopklods som alle årsagerne udmøntes i. Man ser gerne chokket over de europæiske værdiers fallit i de to verdenskrige som en forklaring; andre peger på Frankfurterskolen og Gramsci, eller marxismens endelige kollaps efter Murens fald, der skabte grobund for en ny myte om et proletariat.

Men i det daglige er selvhadet vel den mur vi støder ind i – på ganske få årtier er udsagn som ‘dette er VORES land’ eller ‘vores kultur er bedre’ blevet dybt suspekte i de flestes øjne, og ikke ret mange kan sige dette uden at belægge ordene med alskens besværgelser.

Det vanskeligste at forstå er for mig at selvhadet, eller i hvert fald dhimmituden, trives i lande som Israel og Indien, der jo begge har truslen fra islam inde på livet. Dette fortæller mig også at der ikke nødvendigvis kommer et større skift mod realisme hos os, og det er skræmmende.

JensH

Posted: 25 maj 2009 - 09:54 - Svar

@Peter Buch

“At der i en lille del af de europæiske befolkninger findes noget der kunne betegnes kulturelt had”

Det kulturelle selvhad findes måske nok kun i en nominelt lille gruppe, men det er til gengæld en gruppe der fylder meget i den offentlige debat, og dermed i høj grad er dagsorden-sættende for den politiske debat (og dermed i sidste ende indflydelsesrig på de polistiske beslutninger der træffes). Eksempelvis har den massive indvandring fra den muslimske verden, som vest-Europa har oplevet gennem de seneste 40 år, aldrig nogensinde haft folkelig opbakning. Det er ganske enkelt skiftende ‘eliter’, (arbejdsgivere, Centrum-venstre, venstrefløjs-universitetsfolk, medier ect), der har ‘promoveret’ den med forskellige motiver, og som i høj grad har sat dagsorden for al debat vedrørende dette emne. Blandt disse ‘interessenter’ er der ihvertfald hos nogle helt klart tale om, at kulturelt selvhad er en væsentlig drivkraft.

Jeg tror såmænd de fleste ‘almindelige’ Europæere egentligt helst havde været fri, og jeg tror også de fleste ‘almindelige’ meget gerne vil bevare vores demokratiske og sekulære samfund, men det er de færreste der rent faktisk er parat til at ‘ofre’ noget for at bevare det. Dermed er det det relativt nemt for ‘eliterne’, at få dæmoniseret og marginaliseret de relativt få Europæere som er parat til at bekæmpe den stigende islamisering, (som værende islamofober, neo-nazier ect), og det har samtidig den fordel, at felertallet af Europæere nok skal vare sig med at bare brokke sig over udviklingen, (jvf. at studievært Janne Josefsen i SVT Debatten havde haft svært ved at få ‘menige’ Svenskere til at stille op i programmet af frygt for at blive beskyldt for ‘rascisme’).

Gunnar Biering

Posted: 25 maj 2009 - 12:37 - Svar

En forklaringsmodel kunne være, at der ikke er tale om en organiseret muslimsk invasion. Der er tale om en ny folkevandringstid, hvor vandringen går fra de fattige lande til de rige. Kun en del af de indvandrede er muslimer, men de fylder godt i nyhederne.

Hvorfor har de vestlige lande tolereret denne indvandring? Af mange grunde.
Nogle har ligefrem ønsket den, nemlig “En-verden”-segmentet (Politiken, caffe latte). Her er det nok relevant at tale om selvhad, eller nedvurdering af sin egen del af verden. Men også om grænseløs (!) godhed.
Men de fleste har slet ikke erkendt, at der er tale om en folkevandring. Indvandrerne ankommer jo ikke som et hunner-optog, med hæren i spidsen. De ankommer som millioner af enkeltpersoner eller familier, og det er vores gode natur at behandle dem som enkeltsager. Hver enkelt af os ser det ikke som en statssag. Men det er det, vi har vores myndigheder til!

Indvandrerne ankommer heller ikke med det erklærede mål at erobre vores lande. De kommer under alle andre etiketter: Først var det som fremmedarbejdere – de glemte bare at rejse hjem igen. Senere var det som flygtninge. Her blev vejen lettet af de få procent reelle flygtninge, der gjorde det muligt for millioner af ikke-forfulgte at smutte med ind i Europa. Endelig er der familiesammenføringerne, der udnytter vores humanitet.
Fælles for alle disse veje for indvandrerne er, at ingen af dem har etiketten: Muslimsk invasion.

Det er også en kendsgerning, at de fleste af os kan leve dage ad gangen uden at mærke nogen problemer. Problemerne er koncentreret typisk i de socialt udsatte boligområder, hvor vores egne mest ressourcesvage mærker dem. Herfra går kun svage forbindelser til vore ledere, og til den talende klasse.
Endelig er der Biedermann-syndromet: Mange har en murrende fornemmelse af, at der er noget galt, men en konfrontation nu er ubehagelig. Måske løser problemet sig selv.

Så der er mange årsager til dagens situation. Til gengæld er løsningen simpel nok: Brug statsmagten mod de dårlige indvandrere (som ikke alle er muslimer). Se på det norske Fremskrittspartis nye program, der er nok at plukke af. Det er ret let at håndtere, hvis blot den politiske vilje er til stede.

JensH

Posted: 25 maj 2009 - 12:44 - Svar

Folkekriken er ikke blevet taget som ‘gidsel’. Den har velvilligt ladet sig bruge i dette politiske spil om en gentagelse af Palæstinenser-særloven af 1992.

LFPC

Posted: 25 maj 2009 - 13:02 - Svar

“En forklaringsmodel kunne være, at der ikke er tale om en organiseret muslimsk invasion. Der er tale om en ny folkevandringstid, hvor vandringen går fra de fattige lande til de rige”.

Dette er selvfølgelig en del af det samlede billede, men erobring ved demografi er også noget der går igen i utallige udtalelser af muslimske ledere gennem tiden. Boumedienne i FN i 1960’erne, Ghadaffi, Mullah Krekar i Norge (“muslimer formerer sig som moskitoer”), Yusuf al-Qaradawi (islam vil erobre Rom, dvs. de vantro) . Du kan se denne forventning afspejles på muslimske netfora, og imamer opmuntrer flere steder til at sætte rigeligt med børn i verden.

Mig bekendt mangler der eksempler på lande hvor tilvandrede muslimer ikke gradvist vokser sig stærke i forhold til den oprindelige befolkning. Vi har jo haft emnet demografi og fertilitet oppe her flere gange, men husk også at der opstår en ny dynamik når det muslimske segment bliver tilstrækkeligt stort: De vantros kår forringes, og over tid mindskes deres antal også ved fordrivelser, bekvemmeligheds- eller tvangskonverteringer, eller folkedrab. Tyrkiet har i dag omkring 99% muslimer, Egypten omkring 88-92% muslimer svjh, men begge lande har jo engang været kristne.

Så uden at man behøver at finde forklaringer i konspirationsteorier ligger der en dynamik i islams opdeling af verden i Dar al-Harb og Dar al-islam, der gør dette til mere end et spørgsmål om fattigdom. Dog skal ikke glemmes de ‘klokkeklare aftaler’ om sikkerhed for olieforsyninger mod aftagelse af fødselsoverskuddet i den arabiske verden og accept af dannelse af parallelsamfund. Dette er mig bekendt veldokumenteret.

Jutta

Posted: 25 maj 2009 - 13:05 - Svar

“…Ifølge Malik består gruppen af kirkebesættere af “ca. 50 irakere, som betjenes af en større baggrundsgruppe på omkring 150, der sørger for logistisk, madlavning, økonomi, events og presse.”

Hvem er disse 150 i baggrundsgruppen?

Praesten af Brorson kirke, Per Ramsdal, lægger jo op til fælles bøn mellem muslimer og kristne ved gudstjeneste.
Paa praestens blog beretter han naesten kun om sine besoeg (han holdt fredagsboennen!) i moskeer og sheiks. Er han en dansk praest for dansk ungdom? Er Brorson en kirke?
http://www.brorsons.dk/blog/

Gunnar Biering

Posted: 25 maj 2009 - 13:15 - Svar

> LFPC
Ja, men der bare mange andre strømninger end den religiøse. F.eks. den tyrkiske bosættelse i Vesteuropa: Godt nok er der sat turbo på af den nuværende, islamistiske tyrkiske regering, men det er vel også en tyrkisk-nationalistisk dagsorden? I forening med en islamisk?

LFPC

Posted: 25 maj 2009 - 13:28 - Svar

Jeg ved slet ikke nok om dette emne til at sige hvor religionen stopper og nationalismen begynder, men det er nok en hybrid af begge som du skriver. De to områder udgør jo en nulsum, forstået på den måde at kemalistisk nationalisme blev opbygget for at sætte noget andet i stedet for det islamiske hængedynd som Kemal Atatürk så det. Når Erdogan kalder assimilation for en forbrydelse, appellerer han så til nationalisme eller religion? Jeg ved det faktisk ikke. Men når de mikroskopisk få kristne og jøder i Tyrkiet forfølges og chikaneres, giver det vel kun mening at se dette i en religiøs sammenhæng?

Janne

Posted: 25 maj 2009 - 17:38 - Svar

JensH

“Folkekriken er ikke blevet taget som ‘gidsel’. Den har velvilligt ladet sig bruge i dette politiske spil om en gentagelse af Palæstinenser-særloven af 1992.”

Det ligner i hvert fald at folkekirken lader specielle interessegrupper tage folkekirken som gidsel i ny og næ, hvis nogen (som kirken vælger at sympatisere med) ikke kan få sin vilje ad demokratisk vej. Her ser det ud som om at det er præsten og en del af menighedsrådet, der dyrker egen politiske interesse i en af de danske folkekirker. Politikere lønnet af kirkeministeriet.

Janne

Posted: 25 maj 2009 - 17:48 - Svar

“..om at tilstedeværelsen af islam er problemet:…”

Ikke hvis det er SF der bliver spurgt. Så sent som i dag hørte jeg den gamle fru præste Auken fortælle at hun går ind for både mere Tyrket og mere EU og mere islam.

Janne

Posted: 25 maj 2009 - 17:49 - Svar

ups

Tyrket = Tyrkiet

JensH

Posted: 25 maj 2009 - 20:28 - Svar

OT

Det burde vel egentlig ikke komme som en overraskelse, men politiet har -suprise, suprise- valgt at droppe racismesagen om de heilende Palæsinensere på Rådhuspladsen lørdag d. 10.01.2009. Til trods for der findes videofilm af de pågældende Palæstinensiske ‘mod-demonstranter’, som står og råber “Vi vil dræbe jøderne verden over” og “alle jøder skal slagtes”, og der stod politifolk luge ved siden af, så kan politiet “ikke har kunne finde gerningsmandens identitet.”:

http://www.tv2lorry.dk/moduler/nyheder/news.asp?id=44619

Jeg var derinde den dag til pro-Israel demonstrationen, og det er mig en gåde hvordan politiet kan undgå at finde frem til de skyldioge?? Er de totalt blinde og døve?? Iøvrigt, gad vide hvordan medierne havde reageret, hvis det havde været en hvid skinhead der havde stået og råbt den slags, og politiet havde opgivet sagen?? Nu hvor det drejer sig om herboende Palæstinensere er det bare en lille notits på tekst-TV. Prøv at sammenhold det med hvordan medierne gik fuldstændig i selvsving over ‘Perle-sagen’. Utroligt.

LFPC

Posted: 25 maj 2009 - 21:07 - Svar

Ja, MSM-verden som sådan er noget jeg kun har foragt for i dag. De uafhængige netmedier er vores egen redningsplanke, men det lange seje træk handler om at få nyheder som denne ud i mainstream.

Peter Buch

Posted: 25 maj 2009 - 21:09 - Svar

Tak for reaktioner på ytringer.

Her lidt omskrevet “Glæde over Danmark” i kommentar på JPs leder, når politisk konsensus, diverse aktøres fleksibilitet og lidt rettidig omhu går op i en højere enhed er Danmark jo ofte- et ideal, et land fyldt med udfordringer og med til tider beundrede – løsninger:
http://jp.dk/opinion/leder/article1702835.ece

LFPC

Posted: 25 maj 2009 - 21:10 - Svar

“Ikke hvis det er SF der bliver spurgt. Så sent som i dag hørte jeg den gamle fru præste Auken fortælle at hun går ind for både mere Tyrket og mere EU og mere islam”.

Jeg hørte ikke til dem der klappede af Søvndals “skrid”-stunt og så det som et endegyldigt brud med fortiden. Nu er der da efterhånden intet tilbage af goodwill for SF?

JensH

Posted: 25 maj 2009 - 21:58 - Svar

@Peter Buch

Du linker til en leder om Tyskland, der hylder 60 års jubilæet for den demokratiske fobundsrepublik. Jeg mener faktisk dag, at Tyskland er et af det demokratiske Europas sidste håb, og jeg tilhører elelrs den slags borgerlige som altid har næret en næsegrus beundring for anglo-saxernes vilje til at forsvare demokratiet, men specielt UK -og delvis USA- er ved ‘gå helt til hundene’ grundet en striks politisk korrekthed, og byder slet ikke islamismen trods.

Lad mig give et par nylige eksempler på hvorfor jeg mener Tyskland er ved at træde i karakter. For et par dage siden så jeg en tale af bundeskansler Merkel, hvor hun klart og tydeligt sagde, at Tyrkiet IKKE kunen blive medlem af EU. Og det blev sagt så det IKKE kunne misforståes.

Her til aften har jeg lige set et program på ARD der hedder ‘FAKT’, som er et nyhedsprogram, hvor man går lidt dybere ned i historierne end de normale nyhedsprogrammer. Idag havde FAKT et længer eindslag om, at “Verfassungsschutz” nu er begyndt at gå efter Salafisterne i Tyskland, da man nu anser Salafismen for at være en ekstremistisk udgave af islam, (hvilken mainsteam-udgave er ikke det??), og at denne strider lodret imod den demokratiske Tyske forfatning:

http://www.mdr.de/fakt/6387305.html

Til sammenligning er Salafisterne i Islamisk Trossamfund herhjemme ophøjet til ‘dialog-partner’ med regeringen, og Birthe Rønn Hornbech anser dem vel nærmest som værende en slags islamisk version af Indre Mission.

Hven ved, måske er det denne gang -af alle- Tyskland der redder det Europæiske demokrati. Forresten, efter udsendelsen ‘FAKT’ kom der på ARD en EU-valgreklame fra partiet Republikanerne, som var en lang advarsel mod at lukke Tyrkiet ind, og i det hele taget stoppe den massive tilstrømning af muslimer til Europa. Kunne man forstille sig sådan en valgreklame i noget andet Europæisk land???

JensH

Posted: 25 maj 2009 - 22:16 - Svar

@LFPC

“men det lange seje træk handler om at få nyheder som denne ud i mainstream.”

Enig. Men det kan virkelig engang imellem være frustrerende at opleve MSM fordrejelser og ikke mindst fortielser, specielt når man følger med i blgsfæren.

Men apropos MSM og Israels forsvarskrig mod HamaSS tilbage i januar, så er var det egentlig også forbavsende så hurtigt historien om attentatet på de to Israelske handelsfolk i Odense ‘døde’. Vi har intet hørt om hvilken straf denne herboende Palæstinensiske attatentat-mand har fået?? Han var ellers af Odense Komune blevet fremhævet som et mønstereksempel på god ‘integration’. Har du hørt noget??

LFPC

Posted: 25 maj 2009 - 22:21 - Svar

Mon ikke bare det er et spørgsmål om tid, når han kommer i retten? Det er svært at forestille sig at denne sag kunne fuse ud uden at vi havde hørt noget.

JensH

Posted: 25 maj 2009 - 22:23 - Svar

Næ, det har du sikkert ret i. En sådant politisk/religiøst motiveret attentatforsøg er jo trods alt ikke hverdag i Danmark – endnu da.

Peter Buch

Posted: 25 maj 2009 - 22:50 - Svar

JensH

Jo, et Tyskland som i store medier og udtrykt fra politiske ledere står på fornuftens side- som vi nu definerer den- vil givet kunne hjælpe mod eksempelvis islamisk supremacisme, og forhåbentlig medvirke til at kunne åbne øjnene hos flere naive og forledte.

Peter Buch

Posted: 25 maj 2009 - 23:28 - Svar

Vivi Andersen

Posted: 25 maj 2009 - 23:44 - Svar

Måske vi skulle spørge på en anden måde end hvordan det kan være, at nogle er blevet selvhadende her i Europa og at disse nogle tilsyneladende har en form for magt ?

Hvad med at spørge – hvordan kan det være at Europas lande, tilsyneladende med deres skiftende lederes og hovedparten af deres politikeres velsignelser og hjælp, bevidst omkalfatres ved hjælp af Islam og dens rettroendes indvandringer i samtlige de europæiske lande ?

Den måde hvorpå muslimerne behandles når de f.eks. udviser en optræden som ville have fået konsekvenser for ikke-muslimer om de havde gjort det samme, fortæller eet og andet om en form for speciel behandling af muslimer, som ikke burde foregå !

Mediernes måder at omtale Islam på er meget neutral, hvis der finder nogen omtale sted.

Og journalisternes omtaler af muslimer er tilsvarende utrolig dæmpet – selv når disse rettroende har begået vold, drab eller ladet ikke-muslimer mærkde islams indbyggede racisme og muslimernes egne opfattelser af deres merværd i forhold til alle slags vantro.

Det finder jeg underligt, at det er som om det er helt tilsigtet at denne omkalfatring ved hjælp af indvandrende muslimer skulle og skal foregå .

Hvorfor skal denne, tilsyneladende, villede omkalftring af Europas gamle lande ske?

Og hvorfor skal de europæiske befolkninger, tilsyneladende, på sigt gøres til mindretal i deres egne lande ved hjælp af mennesker som har en ideologi/kultur med i bagagen, som et så lodret forskellig for den europæiske kultur ?

Vivi Andersen

Posted: 25 maj 2009 - 23:57 - Svar

Peter Buch

De udgifter kommer ikke bag på mig, da jeg har fulgt denne blog i en del år.

Men tallene vil sikkert forbavse en del danskere – måske endog flere af de Gode Mennesker, selvom jeg næsten er sikker på at de vil mene at det er der så ikke noget at gøre ved.

Bortset fra at nogen altså skal betale .

Man skulle overlade det til de Gode Mennesker at finde de områder der nødvendigvis skal skæres ned på for at kunne financiere asylansøgerne og indvandrerne.

Peter Buch

Posted: 26 maj 2009 - 05:30 - Svar

Mindretal har til tider en indflydelse der ikke står mål med deres repræsentation.
At et flertal ikke er kapable til at undgå udsigten til selv at blive et på alle områder udsat mindretal er virkelighedens ubarmhjertige realitet.

Janne

Posted: 26 maj 2009 - 07:00 - Svar

Med det der nu forekommer i en af folkekirkens kirker og med det der skete for nogle år siden, da det endte med at palæstinensere fik en særlov (fordi de fik lov til at besætte en kirke), så forekommer det mig at dele af folkekirken er ved at udvikle sig til en trussel for vort demokrati.

LFPC

Jeg synes da at jeg gør hvad jeg kan for at kritisere SF, når jeg er utilfreds med partiets gøren og laden. Den borgerlige blok har gjort det alt for lidt (Lene Espersen og Villy Søvndal har sågar lavet en fælles hygge-bog) og se hvordan det er gået.

Janne

Posted: 26 maj 2009 - 07:07 - Svar

Tak for kaffe nogle grimme konflikter Nørrebro præsten er involveret i i ‘sin’ kirke – og det er ham der taler om at vise næstekærlighed ha ha…

Jutta

Posted: 26 maj 2009 - 10:25 - Svar

Der er vel ingen af jer, som bor i naerheden og opsoeger samraadet?

Åbne samråd om hjemsendelsesaftalen med Irak og omafviste asylansøgere i Brorsons kirke på Nørrebro

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik harkaldt integrationsminister Birthe Rønn Hornbech i samråd om den netop indgåedehjemsendelsesaftale med Irak. Samrådet er åbent for alle og finder sted tirsdagden 26. maj 2009 i PRO-D på Christiansborg. Samrådet begynder kl. 12.00.

http://www.altinget.dk/artikel.aspx?id=95330

Fønix

Posted: 26 maj 2009 - 13:46 - Svar

Der gives ikke nogen sociologisk model til at afdække det, der foregår i Europa nu. Selvfølgelig fylder det kulturelle selvhad en stor del af billedet, som Jens H så udmærket forklarer. Men i sidste instans er det nok snarere en social manipulation med moralen, vi har med at gøre, da følelsen for medmennesket, der er substansen i al moralsk adfærd, er en forudsætning for et socialt liv.

Derfor er det nytteløst at diskutere – hvis vi vil gå i dybden – hvem der er de største forbrydere, når vi taler om indvandringen og de sociale konsekvenser. Er det politikerne, socialisterne, den kulturelle elite, journalisterne, videnskabsmændene inden for sociologi ,etnografi ect.ect. Enhver sidder blot i deres elfenbenstårn og forsvarer deres synspunkter. På samme måde som vi gør.
Derfor findes der ingen kvantitativ metode, der kan afsløre, hvorfor tingenes tilstande er, som de er. Eller der findes ingen videnskabelig metode til at afsløre, hvorfor så mange intelligente mennesker nægter at se den sociale udvikling i øjnene.

Og årsagen er den enkle, at alle delelementerne blot er med til at skjule problemets virkelige moralske kerne. Vi lever i en kultur, der er på vej ned ad bakke. En tilstand der bliver fordunklet af alle mulige elementer om godhed, solidaritet, næstekærlighed, tolerance, menneskesyn os. osv. Men i en analysesituation er nedkæmpelsen af moralske overvejelser faktisk en fundamental betingelse for at rationaliteten kan fungere som instrument for en rationel koordinering af de forskellige områder som berører indvandrerpolitiken.

Det var præcis det samme moralske problem vi havde, da marxismen red gennem Europa og verden. Pengemagt eller kapitalisme stødte sammen med social foragt, moralsk fordømmelse og afsky mod dem eller det system, der udnyttede arbejdskraften til at skabe profit. Så snart marxisterne eller socialisterne kunne forbinde folk med kapitalismen og profitten kunne man etisk forkaste kapitalisterne og forberede revolutionen. Og når Marx havde succes med den videnskabelige socialisme – den socialisme der satte sig som mål at overskride den kapitalitiske udvikling – var det på grund af det moralske løfte der lå i de videnskabelige analyser, selv om Marx ganske vist aldrig direkte talte derom.

I dag er det modstanderne af indvandringen, der er blevet det primære mål for den moralske diskurs. Og selv de antisociale drifter, vi ser hos de autonome og andre voldsgrupper, er de alligevel først og fremmest en del af den moralske magt, der samarbejder og supplerer hinanden under dække af en højere etisk og moralsk holdning. Her holder den autonome, den venstreorienterede, lektoren, journalisten og politikeren hinanden i hånden. Det viser, at moralen er med til at bortlede opmærksomheden fra en destruktiv udvikling igennem den politiske offentligheds nedvurdering af menneskers etiske motiver.

Men her står vi ikke alene i søgen efter forklaringer, idet sociologen Weber har påvist med sine rationelle analyser, at de vestlige samfund altid har arbejdet på at frigøre voldsudøvelsen fra den moralske tænkning og dermed holde rationalitetens behov uden for påvirkning af etiske normer og moralske hæmninger. Man kan godt i traditionens navn tæve løs på dem, der ikke er enig og stadigvæk bevare sin moralske integritet.

Hvilket præcis er et grundlæggende træk ved en moderne civilisation, og som sociologen Zygmunt Bauman i øvrigt så forment netop viser med sin bog ( Modernitet og holocaust ) om årsagerne til Holocaust i det moderne Europa.

Derfor nærmer vi os det centrale i analysen, nemlig den dobbeltholdning der vedrører etiske problemstillinger i samfundet. For hvem ringer klokkerne for i en civilisation, der forsvarer demokratiet, den menneskelige anstændighed, næstekærligheden og tolerancen, samtidig med at de samme europæiske politikere og andet godt folk åbner dørene på vid gab for en islamisk indvandring, og den vold, gadekriminalitet og real angst og usikkerhed for fremtiden, der i stigende grad ikke længere er til at skjule?

Det er her den moralske manipulation af offentligheden foregår for for åbne døre, anført af en reel syg presse, der ikke længere selv er i stand til at forsvare de fornemme værdier, den hver dag gerne henviser til. Pressen er blevet en del af problemet, idet røgslør og forvirringstaktik og statistiske manipulationer skjuler den virkelige sociale tilstand og ikke mindst hvad racisme er, og hvordan den fungerer.

Hvis vi opfatter fejl ved en bestemt gruppe af mennesker og mener, at disse fejl ikke kan fjernes må de naturligvis forblive fremmede i al evighed. Men er det udtryk for rascisme? Udviklingen viser ganske vist, at heterofobien (had mod det afvigende ) vinder frem, men det er mere et resultat af de fremmedes egen opførsel. Den hviler ikke på en teori, der giver en logisk grundlag for hadet. Hadets sociale relevans er dikteret af konflikter. Og når heterofobien bruges som instrument for politisk mobilisering, (giv os Danmark tilbage ), er det ikke teorien, der ligger til grund. Det er tværtimod den difuse følelse af uro, utilpashed eller angst, som vi alle kan opleve, når vi konfronteres med en situation, vi ikke forstår, føler os usikre overfor og ikke kan klassifisere.

Hvis vi mener, at amerikas sorte har et kriminelt gen, er født til at stjæle og er mindre intelligente end den hvide mand, er det et godt belæg for at sige, at vi er rascister. Men heterofobien i forbindelse med islam og muslimer er ganske enkelt en realistisk objektivering af følelsen af ikke at have krontrol med situationen.

Derfor er heterofobien en helt almindelig adfærd som oftest skyldtes den menneskelige identitetsdragning og grænsedragning. At fylde landet op med kulturelt fremmede og derefter beskylde danskerne for racisme, fordi de reagerer, er i bedste fald udtryk for almindelige uvidenhed, omend uvidenheden er et resultat af social manipulering af moralen. For mennesket er ikke selvstændig uden samtidig at være bundet af kollektive sammenhænge , af livsmønstre og traditioner, som det bliver udviklet igennem og tager del i. Her befinder den moralske kilde sig og igen andre steder. Hvis livet er helligt og gudommeligt, er det fordi kulturen er det.

Tilbage står så spørgsmålet: Hvad er der at gøre? Hvordan standser vi udviklingen? Hvordan stopper vi islamiseringen i en kultur, der ikke ønsker at stoppe? Det ligner faktisk spørgsmålet: Hvorfor spiser løven ikke jordbær?, Der findes ikke noget svar på den slags spørgsmål. Det er i hvert fald helt til grin at tro på en fornuftbaseret meningsudveksling mellem to intelligente mennesker. Ikke mindst fordi fornuften ikke ledes ad rationelle kanaler, som vi skulle tro, men i høj grad irrationelle. Og derfor er den simple sondring mellem følelse og fornuft helt utilstrækkeligt til at forstå de psykiske kræfter, der motiverer menneskets handlinger.

Den danske filosof Søen Kierkegaard har eller havdede den opfattelse, at friheden kun er en mulighed, fordi den menneskelige fornuft bliver drevet frem af den kendsgerning, at den menneskelige bevidsthed ikke er i stand til at forstå dets egen tilværelse. Derfor er den menneskelige fornuft altid på jagt efter de evige sandheder. Og derfor er fornuften altid i stand til at indgå en hellig alliance med moralen.

Nåt tiden kommer, vil tingene af sig selv eksplodere, som de altid har gjort. Og det må vi så vente på.

Leave a Comment