26
maj
Seneste opdatering: 26/5-09 kl. 2050
23 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

“We will kill the Jews all over the world” and “All Jews will be butchered” were chants shouted during a demonstration in front of the Copenhagen city hall in January and the man doing so can be both seen and heard on video tape. And yet, the statements will not have any immediate consequences. Copenhagen Police has decided to drop the case on transgression of article 266b of the penal code, also called the ‘racism paragraph’.The reason for the decision is that police couldn’t find out the perpetrator’s identity.

“There exists only one video clip in the case, where the perpetrator can be seen and the statements can be heard, and this hasn’t been sufficient to find out the perpetrator’s identity,” according to the decision. Copenhagen: Police drops case against anti-Jewish chanter

Bortset fra at flere blogs havde adskillige stillfotos af manden også, stod håndfulde af pressefotografer, DR og TV 2 og filmede manden. Hvorfor siger politiet ikke bare, at de ikke gider, eller at visse “folkegrupper” ikke kan drages til ansvar efter 266 b ?

Det græske Koranhysteri skal nu belaste retssystemet

300-movie-400a0309Hvis guderne på Parthenon er den vestlige civilisation venligt stemt, er den mageløse frækhed der udvises i disse dage af tilvandrede befolkningsgrupper et massivt tilfælde af hybris, som vil blive  umisforståeligt straffet af nemesis i form af Zeus’ tordenkile, eller i dennes fravær af et umisforståeligt backlash fra den græske befolknings side.

Absolut en af de historier hvor man kun ved opbydelse af den største anstrengelse kan bevare en stoisk ro og undlade at benytte sprogets mest slagkraftige gloser. Lektion 1 for apologeter: Er episoder som denne noget forbigående der vil aftage i din levetid? Hvis ja, hvorfor? Fordi a) den europæiske befolkning lærer at besinde sig og gå på æggeskaller i forhold til muslimer?, eller b) fordi de infantile, volatile temperamenter hos muslimske indvandrere vil modnes og lære at leve i det 21. århundrede? Hvis nej, hvad er så konklusionen mht. denne gruppe? Man behøver vist ikke være et orakel og læse i brændte kyllingeknogler for at finde svaret.

Muslim associations in Athens have filed a lawsuit against a policeman who allegedly desecrated a copy of the Koran last week, media reported on Monday (May 25th). Last Thursday, the policeman allegedly took a Koran from a customer during a police check at an Athens coffee shop, ripped it apart, threw it on the floor and stomped on it. Police say the officer did not know it was Islam’s holy book. The Pakistani community in Greece called on the government to assume responsibility for the incident and demanded an apology from authorities. […] Greek Muslim associations sue policeman

Og bemærk forøvrigt at de tre ovenstående historier tilsammen fortæller en historie om en større trend som Europa er inde i (LFPC).

Vågner Rønn Hornbech?

Der har været for meget bizar opførsel fra den fhv. strammer til at man kan tro at denne usædvanligt skarpe udmelding repræsenterer en tilbagevenden til fordums storhed, men kan hun her i sin ministerkarrieres efterår lyse lidt op, skal vi være de sidste til at komme med indvendinger (LFPC).

[…] “Jeg kan ikke bare begynde at give 282 opholdstilladelser, fordi oppositionen vil have en anden udlændingepolitik,” sagde Birthe Rønn Hornbech og rettede efterfølgende et usædvanligt hårdt angreb på oppositionen. “Det er oprørende, usmageligt og klamt,” fremturede ministeren.

Hun tog samtidig afstand fra, at oppositionen vil give “opholdstilladelser til dem, man kan lide”. Sådan kan man ikke føre politik i Danmark, lød begrundelsen.[…] Rønn: Oppositionen er klam

Carsten Jensens pluralis majestatis

Kom til Sverige … Carsten Jensens had til Danmark er velkendt og -beskrevet, men hans hykleri om “primalskrig” og “bodegaer” skal aldrig få lov at stå uden at minde om hans egen ‘tone‘:

“Går Pia i seng med marokkanere? Kan hun smage på en mands sæd, hvad han har drukket dagen før? Foretrækker hun at bruge kirketiden til gruppesex frem for at drage til Seem og høre pastor Krarup prædike? [..] I valget mellem fellatio og Søren vil lederen af Dansk Folkeparti altid foretrække pilgrimsrejsen til Seem”.

Der er fronter i den polariserede danske debat der aldrig vil finde fælles ståsted, og med hvem ‘dialog’ er tidsspilde. Jensen skal derfor bare holdes frem i pincetten, hvorefter man kan konstatere, at hans “vi skal” er tomme ord uden nogen form for magt bag, og at spørgsmålet om Danmark vs. Sverige vil blive afgjort af de kommende årtiers begivenheder i ghettohøjde (LFPC).

[…] – Hvordan kan det være, at det kun er indvandrerne der skal opdrages? De andre nordiske lande kan tage os som et advarende eksempel. At sådan skal de i hvert fald ikke gøre. Den danske yndlingsfantasi er f.eks., at der ikke er ytringsfrihed i Sverige. Der må man ikke sige, hvad man tænker. Der består debatten ikke af primalskrig, hvor de inderste følelser kommer ud i et frustreret hyl, når man vælter ud af bodega-erne og brækker sig ud over debatspalterne. Jeg mener, at der er en meget større rummelighed og et meget mere velfungerende demokrati i Sverige end der er i Dan-mark. […]

– Vi skal igen turde åbne op og finde tilbage til den ånd der en gang styrede Danmark. Det gælder nemlig om, at rette blikket mod fremtiden og ikke tænke så meget over vores rødder og hvor vi kommer fra og vores forbandede identitet. Vi skal igen finde ud af, hvad vi vil med verden og med den fremtid vi vil skabe, i stedet for at være et folk, der frygtsomt klynger sig til det, vi allerede en gang har erobret.

Den hellige mands vellystighed

Carsten Jensen er en drøj omgang der kræver et lille åndehul, og heldigvis flyder arabiske tv-kanaler over med ufrivillig komik (LFPC).

Vestens Stockholmsyndrom

Et interessant essay om årsagerne til den vestlige apati og til fornægtelsen af en voksende totalitær trussel, som vi og andre i blogverdenen famlende prøver at indkredse. Det er nærmest umuligt at udvælge highlights fra David Solways tekst uden at gøre vold på sammenhængen, så essayet kan med fordel læses i sin helhed på Frontpagemag (LFPC).

As many commentators and analysts have noted, the West is now suffering a crisis of disaffection. It is as if increasing numbers of people, led by the intellectual and political classes, have given up on the civilizing imperative implicit in Western history, adopting a favorable attitude toward Islam and in many cases embracing it wholly.

There are several explanations for this drift into the arms of an alien culture and civilization, but one in particular merits consideration. Might it be that we are reacting to the feeling of being at a loss, the sense of fragmentation and narcissism and hollowness, and especially the paucity of communal feeling in our personal and social lives by admiring a people who enjoy the benefits of group solidarity? Do we esteem the other side so much for the sense of conviction and unity and assurance we know we do not possess that we are eager to emulate and even truckle before it? As converted journalist Yvonne Ridley said on BBC News online, “I have joined what I consider the biggest and best family in the world. When we stick together we are absolutely invincible.”

We now find ourselves envying a culture which, in its family and tribal life, enjoys the benefits of asabiyah (Arabic: group feeling) and the communal solidarity that we have forfeited to the hedonistic and centrifugal effects of modernity. Despite the enteric violence between doctrinal camps in the Muslim world, the interior dynamic at the level of the social group is one of homogeneity and consensus identity. As Islam’s greatest philosopher Ibn Khaldun prescribed in the Muqaddimah (Prolegomenon, or Introduction to History), “All religious laws and practices and everything that the masses are expected to do requires group feeling…Group feeling is necessary to the Muslim community, which enables it to fulfill what God expects of it.” […]

It is tempting to speculate that the Muslim congregant, the eloquent Imam, the jihadist, even the Palestinian gunman are only the latest incarnation of the anthropological romance with the “pure primitive” who redeems us from our own evolved complexities and etiolated belief-systems. The new aborigine, as the contemporary embodiment of the Noble Savage invented by European exploration, thus acts as the counterfoil to our own repressed and guilt-ridden civilization. The enemy who commands our sympathies becomes the heroicizing projection of our own bad conscience. Because he possesses what we lack and desire, we are willing to live in a state of contradiction and rush to pardon his atrocities.[…]

Yet another factor that might partly explain our tendency to abase ourselves before and even to identify with the Muslim hijacker, the hostage-taker, the hardline cleric, the terror master, the genocidal tyrant, the suicide bomber may be, quite simply, a displaced form of the Stockholm Syndrome, in which the victim bonds with his captor, developing an erotic or filial attachment to the source of perceived power. The Western political imagination, for example, has certainly become a captive to the Palestinian epos, as attested by almost every major newspaper and the catering policies of Western governments.

This is no doubt a kind of unconscious survival strategy but in the sequel it will expose us to ever greater peril. We are Patty Hearst; Islam is the new Symbionese Liberation Army. Like those who suffer from the Stockholm Syndrome, we have come to believe that a good heart beats within a bad breast. […] When The Enemy Makes Nice By: David Solway


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Victor

Posted: 26 maj 2009 - 11:57 - Svar

Og så har vi noget, vi kan kalde et Oslo-syndrom: Det er når små, norske, piger får tilbudt en hijab af deres SFO:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3091773.ece

Victor

Posted: 26 maj 2009 - 13:48 - Svar

Pat Condell har ledt efter beviser på Gud i sin have….uden held

http://www.youtube.com/watch?v=rEtfdzNAE74

polinos

Posted: 26 maj 2009 - 14:24 - Svar

“Vi skal igen turde åbne op og finde tilbage til den ånd der en gang styrede Danmark. Det gælder nemlig om, at rette blikket mod fremtiden og ikke tænke så meget over vores rødder og hvor vi kommer fra og vores forbandede identitet. Vi skal igen finde ud af, hvad vi vil med verden og med den fremtid vi vil skabe, i stedet for at være et folk, der frygtsomt klynger sig til det, vi allerede en gang har erobret”, skriver Jensen.

Er det ikke lidt selvmodsigende:

“Vi” skal “igen” turde “åbne op” og “finde tilbage”, SAMTIDIG med, at “vi” ikke skal tænke så meget over vore rødder og vores “forbandede identitet”.
Der er jo ikke logik skabt i udsagnet. For det første taler han om et “vi”, altså en kollektiv betegnelse for danskerne som folk (ellers giver det jo ikke mening). Dette “vi” tillægger han nogle kollektive egenskaber – selv om han ikke ulejliger sig med detaljeret at fremlægge, hvori disse egnskaber består, bortset fra “åbenhed” (elitens eufemisme for kritikløs accept af masseindvandring og underkastelse under diverse overnationale organers diktat).
Jensens postulat er altså, at “vi” engang besad nogle egenskaber, som i hans øjne er positive. Altså må de have rod i et nationalt fællesskab.

Heri består ironien, omend jeg tvivler på, at Jensen kan se den: Han vil blæse og have mel i munden. Han godtager implicit ideen om et nationalt fællesskab, hvis fællesskabet bare stemmer rigtigt ved valgene og finder sig fromt i elitens skiftende fortolkninger af virkeligheden.
Samtidig med, at han opfordrer os til “ikke at tænke så meget over vores rødder og hvor vi kommer fra og vores forbandede identitet”, postulerer han eksistens af præcis det samme, blot fortolket gennem Jensens optik.

Nu er Jensen kun en litterat og ideolog, og det er måske lidt meget forlangt, at manden skulle være i stand til at præstere lidt rationel og logisk stringens. Men der må dog være en grænse for, hvor hovedløst selv en professionel polemiker kan udtrykke sig. Så ville det være mere ærligt, hvis han simpelthen – som mange postmodernister – hævdede, at “det danske” ikke eksisterede, at det var en konstruktion.
Men det gør han jo netop ikke. På sin vis kræver han, lige som DF, at “få Danmark” tilbage. Blot et andet Danmark end DF. Men hvor DF netop som udgangspunkt har, at der eksisterer noget essentielt “dansk”, er Jensens udsagn enten et – dårligt gennemtænkt – retorisk kneb. Eller også er han virkelig et overfladisk virrehoved.

Og hvoraf kommer dette pretentiøse brug af det imperiale “vi”? Som Mark Twain sagde: Der findes kun tre personer, der kan tillade sig at sige “Vi”: Konger, redaktører – og folk med bændelorm.

Benjamin

Posted: 26 maj 2009 - 14:53 - Svar

Solways artikel er såmænd velskrevet og interessant nok, men den indeholder nogle grove antagelser om Islam og muslimer, som ikke er rigtige. Opfattelsen af den muslimske solidaritet, sådan som den bliver præsenteret i vesten, er en skrøne blot. Sandsynligvis en løgn skabt af tilflyttende “kulturberigere” og herboende kommunister i fællesskab for at forherlige billedet af islam som et ægte alternativ til den europæiske livsførelse.

Hvis det var sandt at alle muslimer i hele verden var solidariske med hinanden, at de alle sammen var “trosfæller” eller “muslimske brødre”, så spørg jer selv om, hvorfor ét af verdens rigeste lande, Saudi Arabien, bidrager med 0 kr. i bistandshjælp til den såkaldte undetrykte og besatte gazastribe? Hvorfor er det os vantro ikke-muslimske griseædere, som muslimerne jo føler sig højt hævet over, som har ansvaret for at sende nødhjælp og penge til de sultende og nødlidende muslimer rundt omkring (inkl. Gaza), mens de storrige muslimske oliesheiker foretrækker at brænde alle deres milliader af på casinoer og bordeller i Las Vegas?

Men i grunden er det jo meget logisk, set med olie-sheikernes (muslimske?) briller : Lad da “bare” de urene, ikke-muslimske danskere sende milliader af deres surt optjente penge ned til Gazastriben, som jo i bund og grund selv er skyld i dens problemer. Så sparer JEG da personligt de penge (ikke fordi jeg nogensinde havde tænkt at sende dem noget alligevel) og har desto flere til mig selv, som jeg kan hore op i mit harem.

Det er ikke det onde Europa, som udnytter de stakkels muslimer ved at udplyndre den tredje verden via kolonialisering/handelsembargoer osv. Det er derimod muslimernes egen overklasse, der røvrender dem. Men det har en muslim ikke hjerne nok til at indse, eller ønsker måske bevidst ikke at gøre det: De er jo alle muslimer og dermed “trosfæller”, der står sammen i kampen mod de vantro.

LFPC

Posted: 26 maj 2009 - 15:14 - Svar

Det er sandt nok, men husk nu også at saudierne netop bekæmpes som uislamiske vellystninge af hardlinerne. Udlevet islam i virkelighedens verden er selvfølgelig et spektrum af rettroenhed. Jeg kan ikke se en modsætning til at de rettroende, og sikkert også hverdagens grønthandlermuslimer i varierende grad, oplever at de har en tilknytning til en familie eller umma.

bennyguldfot

Posted: 26 maj 2009 - 15:50 - Svar

Tack carsten
Boycot den-mark

Benjamin

Posted: 26 maj 2009 - 17:53 - Svar

Hmm, tjoeh. Selvfølgelig har de da det. Eller de påstår at de har det, i hvert fald. Husk på, at hver gang, de kommer med deres “vi er alle muslimer og står sammen”, så bliver årligt rundt omkring tusinder af muslimer myrdet AF ANDRE MUSLIMER, enten i kamp i én eller anden borgerkrig pga. islam eller som følge af selvmordsbomber eller “æresdrab”, fordi ens egen søster eller mor havde glemt tørklædet en dag.

Derfor giver jeg ikke fem kopper pis for deres såkaldte “sammenhold”. Ja, det er rigtigt, at de kan mønstre hundredtusinder på gaden i europæiske byer i blind raseri over et par tegninger, og det er også rigtigt, at der i ALLE muslimske lande var optøjer over Israels såkaldte krig i Gazastriben. Men når shiamuslimske pilgrimme bliver myrdet af sunnimuslimske selvmordsbomber i Afghanistan, så er de måske ikke allesammen “brødre” længere? Tænk lidt over hvor mange oliepenge saudierne pumper i moskebyggerier i Europa, samtidig med at de ikke engang kan sørge for deres egen befolkning. Der er muslimer der dagligt dør af sult, mens oliesheikerne bapper på en cigar mellem to ludere i Las Vegas, hvor er den muslimske samhørighed henne her?
Og desuden gælder Saudiarabien rent faktisk som havende den reneste islam, de har jo også deres helt eget ministerium for islam dernede.

Europas historie kommer slet ikke op på siden af Islams hvad angår blodsudgydelse, på trods af europas utallige krige og epidemier. Den muslimske historie er ét langt blodbad mellem diverse islamiske grupperinger og udbrydergrupper. Se bare på Hamas-Fatah: De er alle muslimer, men torturerer aligevel hinanden ihjel. Men på trods af deres indbyrdes myrderier i århundreder har de stadig den frækhed at påstå overfor os, at islams historie er præget af sammenhold, fordi muslimer er “brødre i troen”.

Propaganda og venstrefløj har altid været islams stærkeste våben.

Janne

Posted: 26 maj 2009 - 18:31 - Svar

Victor

Føj, hvor hijab-ismen breder sig. Det krænker både fornuft og kvinder/piger.

Janne

Posted: 26 maj 2009 - 18:33 - Svar

Udmærket at integrationsministeren siger fra overfor den islam-konservative venstrefløjs galimatias. Nu mangler vi så også at hun tager afstand fra klam og udemokratisk hijab-isme i offentlige institutioner i Danmark. Det har hun som bekendt endnu ikke taget afstand fra.

ole burde

Posted: 26 maj 2009 - 18:38 - Svar

Folk som Carsten Jensen maa anses som vaerende uden for komunikations-raekkevidde.
Det eneste de er velegnede til , er at vaere maal for naadesloes satire og latterligoerelse.
Hvis jeg havde penge til det , ville det vaere en udsoegt fornoejelse at hyre en privat detektiv i haab om finde et eller andet PINLIGT i den gode Carstens privatliv….

Janne

Posted: 26 maj 2009 - 19:02 - Svar

En del venstreorienterede kunstnere bliver mere og mere selvhøjtidelige, moraliserende og sure at høre på: Carsten Jensen, Flemming Jensen, Lars Von Trier, Niels Hausgaard, Ole Bornedal m.fl. Hvor kunne det være skønt med en flok kunstnere med et lidt lidt bredere syn på tilværelsen og blot en smule selvironi og humor. Måske der skal en helt ny generation til.

Der er dog nogle af de gamle rødder som ikke helt er gået i krukket og navlepillende elegi mode og det er Clausen og Kim Larsen. Kan vi få nogle flere af deres slags. Det haster. :o)

Janne

Posted: 26 maj 2009 - 19:05 - Svar

ole burde

I takt med at folkekirken stort set er blevet fri for den gamle sorte skole hvad præster angår, så er den type moraliserende og sortsynede dommedagspræster flyttet ind i den danske kunstverden. Trist skue.

Jutta

Posted: 26 maj 2009 - 19:36 - Svar

Jeg lytter lige paa debatten i folketinget og isaer Peter Skaarup.
Det lyder rigtig deijlig politisk inkorrekt.
http://www.direktetv.ft.dk/medie/bredbaand.wvx

Jutta

Posted: 26 maj 2009 - 19:39 - Svar

Fru Barfod koncentraerer sig paa Rockerbanderne – meget poltisk korrekt

Jutta

Posted: 26 maj 2009 - 19:40 - Svar

Fruen Barfod ved slet ikke noget om Islam.

Jutta

Posted: 26 maj 2009 - 20:29 - Svar

Jeg er meget taknemmeligt som tysker , at jeg kunde forfylge den aabne debat i folketinget af Danmark. Vi har jo kun den politisk korrekte Parlament in Berlin, som fölger de politisk enige meninger fra 16 tyske lande. I hver af disse lande har vi forholde som i Danmark som det hele.
Som ligesom reddet af dansk skole i ( Duborg) Flensborg og love til den danske fri liv er jeg meget, meget interesseret i, hvordan Danmark kan blive konsequent
Undskyld kjeg lytter

JensH

Posted: 26 maj 2009 - 20:44 - Svar

@Jutta

“Fruen Barfod ved slet ikke noget om Islam.”

Hvis du med “Fru Barfod” mener Folketingsmedlem Line Barfod, så kommer hun fra et parti der hedder ‘Enhedslisten’, og det er et parti der ligger ude på den ekstreme venstrefløj. På den ekstreme venstrefløj er de på mange måder allierede med islamister, da de har fælles fjender. Både Venstrefløjen og islamisterne hader demokrati, kapitalisme og i det hele taget al hvad der har med vestlig livsstil at gøre.

Robin_Shadowes

Posted: 26 maj 2009 - 21:33 - Svar

“Solways artikel er såmænd velskrevet og interessant nok, men den indeholder nogle grove antagelser om Islam og muslimer, som ikke er rigtige. Opfattelsen af den muslimske solidaritet, sådan som den bliver præsenteret i vesten, er en skrøne blot. Sandsynligvis en løgn skabt af tilflyttende “kulturberigere” og herboende kommunister i fællesskab for at forherlige billedet af islam som et ægte alternativ til den europæiske livsførelse.”

Har noterat på andra forum och bloggar att mohammedaner och konvertiter gärna kallar varandra för bror och syster, trots att dom inte är släkt. Men jag håller med om att deras nära band bara gäller på ett ytligt plan. Sannolikt kör dom denna taktik bara för att locka till sig naiva och godtrogna kufr och konvertera dem. Jag uppfattar det som man säger på engelska, smoke and mirrors.

Benjamin

Posted: 26 maj 2009 - 22:23 - Svar

@ Robin: De fleste af dem, som konverterer, er jo netop tidligere kommunister, som med våde øjne læmges efter sovjet-imperiets totalitære regime. En erstatning finder de netop i et andet regime, som er endnu mere totalitært og menneskeundertrykkende, – nemlig islam. I stedet for at acceptere at historien har bevist kommunismen som forkert, så fastholder de sig selv i deres egen lille verden af endeløs tossegodhed og naivitet. Generelt for kommunismen er jo medlemmernes manglende evne til at tænke selstændigt, se bare på sovjet, hvor man jo endte i sibirsk arbejdslejr, hvis man begyndte på sådan noget.

@Jutta: Velkommen til, det er godt at se at en tysker interesserer sig for politiken i lille Danmark og ovenikøbet følger med i live transmissionen fra folketinget. Men det er jo netop et fælleseuropæisk problem med islamiseringen, ikke kun et dansk. Tyskland har jo også store problemer på området; tyske lærere, der bliver sparket og slået af muslimer i Kreuzberg og Neuköln i Berlin. Tyske lærerinder, der bliver kaldt Hure (luder), bare fordi de ikke går med tørklæde osv.:
http://www.morgenpost.de/incoming/article206334/Eigentlich_ziehen_wir_ jeden_Morgen_in_den_Krieg.html

Vivi Andersen

Posted: 26 maj 2009 - 23:54 - Svar

Carsten Jensen er en fra den endnu al for store flok af Gode Mennesker, som MÅSKE en morgen vil vågne op med tanke på egne børn og det liv, der venter dem i et land, hvor islams supremachisme bliver mere og mere mærkbar.

Man må håbe det vil gå sådan og det inden al for længe.

Desværre er der ikke så lang tid at løbe på, da Euromed-projektet starter jan.2010.

Jutta

Posted: 27 maj 2009 - 09:33 - Svar

@ Benjamin: tak for velkommen. Det er i hoej grad et europaeisk faellesproblem med islamiseringen. Jeg synes endda, at Danmark goer det godt med ytringsfriheden. Det er vaerre her i Tyskland, fordi vi ikke kun havde den forfaerdelig faschismus men ogsaa kommunismus (DDR). Vi oplever, at der er flere og flere med “stasimentalitaet” , overvaagning er in. Hvis man kritiserer de venstre eller islam, saa er man jo nazi.
Men bag paa det hele staar jo EU med Euromed-projektet, som Vivi Andersen naevnte. Hvis Lissabonkontrakten er igemmen, saa faar vi middelhavs-union – saa er vi naboer til islamiske lande.
Se bare, hvad jeg har fundet: det er en beretning over et besoeg af en EU-delegation i Koebenhavn, som skulde undersoege, hvordan Danmark arbejder med asyllove og hvordan Danmark “trakterer” asylsögere. De besoegte Sandholmlejren og organisationer som “SOS Against Racisme”, “Grandparents for asylum” og mere. Med hensyn til den nye kirkenovela i Brorson kirke er det meget interessant. Maaske finder du det paa dansk, her er “Stasiakten” paa tysk, de sidste sider er en liste af danske Organisationer, som fungerede som vidner:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/739/7395 25/739525de.pdf

morlille

Posted: 27 maj 2009 - 09:42 - Svar

Politiet, nu med haram!
vedr. “politiets lamme undskyldning”. Hvorfor efterlyses psykopaten ikke på TV, og hvorfor synes ingen medier, at det kunne være interessant at forfølge politikopsets nye tiltag for at afvikle arbejdspuklen , nemlig ganske enkelt at kalde visse forbrydelser for haram. Profilen af de gerningsmænd, der undslipper politiets interesse og retssystemets love er som regel kendt for normale mennesker.

Robin_Shadowes

Posted: 27 maj 2009 - 19:28 - Svar

Benjamin, det finns även en del nazister. Vi har den ökände Ralf Lennart Wadman a k a Usama El-Swede som under sin nazi-tid på 90-talet var invilverad i det riksbekanta mordet på den unge John Hron. Men det är ingenting som förvånar då det i samtliga fall handlar om totalitära ideologier. Det har dessutom diskuterats bl a på GoV och Exilen om inte nazism egentligen snarare är vänster-extremt än höger-extremt som officiellt har getts uttryck dom senaste decennierna. Trots all heter det ju NationalSocialism.

Leave a Comment