18
jun
Seneste opdatering: 19/6-09 kl. 1240
20 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

“How absurd men are! They never use the liberties they have, they demand those they do not have. They have freedom of thought, they demand freedom of speech.”  Søren Kierkegaard, Enten Eller.

Ann Fishman, advokat, Liberty Legal Project.

Om faktuelle fejl og elefanter

Der er egentlig ikke så meget at sige om det rent principielle: Geert Wilders må være mere end almindeligt forsigtig i sin fremlæggelse af facts. Så meget desto mere fordi han bruger vendingen “facts are facts”, må der ingen tvivl herske om at dette også er hvad de er. Dette er en elementær forudsætning for integritet, og på det praktiske plan vil svipsere eller det der er værre med sikkerhed blive brugt imod os alle som angivelig falsifikation af hele problemkomplekset.

Endnu en gang må man dog minde om den oversete elefant i stuen: Den forkætrede hollandske politiker har nu i flere år måttet beskyttes 24/7 for et ukendt millionbeløb, ene og alene for at udtrykke ting som en bestemt tilvandret gruppe ikke bryder sig om at høre. Derfor skal Wilders’ pointe om en overhængende trussel mod vores demokratier ikke blot dokumenteres eller sandsynliggøres af hårde kendsgerninger om kriminalitet, kulturel påvirkning og selvcensur, indskrænkninger i traditionelle frihedsrettigheder fra statslige og overstatslige organer, samt demografi – der er også en anden tilgang som han selv ufrivilligt illustrerer, nemlig at den aggressive, tilvandrede kultur har nogle konsekvenser der er uhyggeligt uafhængige af antal og procentsatser.

Wilders selv er et offer for nogle ændringer til det værre af vores samfund, og disse forværrelser er en følgevirkning af tilvandrergruppens blotte tilstedeværelse. Talstørrelser og procentsatser hjælper fedt her, og influerer kun på tempoet af den igangværende undergravning af demokratiet (LFPC).

[…] I lørdags blev den hollandske politiker Geert Wilders interviewet i Danmarks Radios Deadline -studie. Under interviewet sagde Wilders blandt andet, at 70 procent af de indsatte i de danske fængsler har islamisk baggrund. Men det tal er forkert. Ifølge Kriminalforsorgen har omkring 19 procent af de indsatte i de danske fængsler udenlandsk baggrund. Hvor mange af dem med udenlandsk baggrund, som så er muslimer, har Kriminalforsorgen ikke tal på. Til gengæld har Kriminalforsorgen foretaget en spørgeundersøgelse om religion blandt 2.300 indsatte, hvoraf 19 procent svarede, at de var muslimer.
»Wilders kom med et forkert tal, men hovedtendensen i det, han sagde, var rigtigt – muslimerne er stærkt overrepræsenteret i danske fængsler. Jeg opfatter det mere, som om han tog fejl af tallene, fordi han byttede om på tallene for ungdomsfængslinger og de generelle fængslinger. Men også i de generelle fængslinger er der et meget stort overtal af muslimer,« siger Ole Hyltoft. […] ‘Wilders kom med et forkert tal – men tendensen var rigtig’

Ole Nydahl: “Vi er fredelige, men vi er ikke fejge”

»Vi er fredelige, men vi er ikke feje, vi er ikke krystere,« siger Ole Nydahl. »Det viser sig, at besværlige folk opfører sig bedre, hvis man er stærk. Det var den måde, vi klarede kommunismen på, og jeg synes, det har vist sig at være et historisk princip, man kan bygge på.« Han uddyber:

»Den, der er stærk, kan give lang snor, fordi han er sikker på sig selv, og den, der er svag, vil ofte overreagere. Det er det, vi har gjort for eksempel med islam, hvor vi krampagtigt har kigget væk og tænkt -Det er der ikke-, og det er politisk ukorrekt at sige de ting. Vi har været dovne, og vi har alle sammen haft travlt med vore egne sager, og så kommer der nogle fremmede folk, som alligevel ikke integrerer sig, men som man kun ser på Nørrebro og i Århus, og så tænker man, det var mærkeligt, det var et eksotisk indslag, og så kigger man væk igen. Men pludselig er der så meget, der sker, at man er tvunget til at kigge derhen, og så er faren der for, at man overreagerer. Derfor er det vigtigt at være løbende i stand til at passe på,« forklarer Ole Nydahl og understreger, at buddhismen jo er fuldkommen upolitisk og ikke har »noget forhold til noget som helst« inklusiv islam, der først kom til 1300 år efter, Buddha levede.

Nydahl vil selv gerne advare endnu en gang om noget af det, han ser som problemet ved islam.

»Det er simpelthen farligt, hvis du har en bog, som du ikke har lov til at ændre ved. Altså, kristne, det gamle og det nye testamente, det er folk, der er inspireret af deres gud til at skrive forskellige ting, og derfor kan det også ændres, når tiderne ændres. Men hvis du har en bog, der er givet fra Allah til Gabriel til Muhammed så har du noget, der ikke kan ændres ved. Der er endda dødsstraf for at ændre nogle af de ting. Det er en hård ting, vi er oppe imod,« siger han og kommer til sidst ind på det, han kalder flokgiften. Flokgiften handler om, at alle render i den samme retning på grund af manglende viden. Information: Buddhas kriger

Why the fascists are winning in Europe

In bad times, if the political culture forbids respectable politicians from raising certain issues, voters will turn to unrespectable ones. [..]

Already, the European political class is congratulating itself at holding the tide of neo-nationalism to the low double-digits. I’d say some of these results are pretty remarkable given that these parties are all but excluded from the public discourse and that even a relatively mild dissenter from the consensus such as the Dutch parliamentarian Geert Wilders has been banned from setting foot in Britain and is undergoing prosecution for his views in the Netherlands. What makes the Labour Party “mainstream” with 15 per cent of the vote and UKIP the “fringe” with 17 per cent? Nothing, other than the blinkers of the politico-media class. But if you want to drive the electorate toward the wilder shores in ever greater numbers, keep crying “Racist!” at every opportunity.

Things are not going to get any prettier in the next European electoral cycle. Aside from professions of “horror” at the success of the neo-nationalists, there is now talk of shutting down these parties by using the legal system (as was done in Belgium) or by denying them the public funding to which their share of the vote entitles them. Subverting democracy to suppress neo-nationalism doesn’t seem a smart move. But then if the political class were that smart it wouldn’t be in this situation. The problem in Europe is not a lunatic fringe but a lunatic mainstream ever more estranged from its voters. Mark Steyn

Al-Muhajiroun Hijack Sharia Law Debate

The Centre for Social Cohesion (CSC) tonight urges the Government to ban the radical Islamist group al-Muhajiroun after police were called to a sharia law debate between CSC Director Douglas Murray and the newly appointed British al-Muhajiroun leader Anjem Choudary.

Al-Muhajiroun hijacked the debate, „Sharia law vs British law‟, which was organised by a student society. Members of the radical organisation responsible for the Luton protests took over the debate: the SIA – licensed security guards were al-Muhajiroun and members of the group attempted to intimidate and segregate the audience. One member of the public who objected to the segregation was manhandled and assaulted as he tried to enter the men‟s section with a woman. He is pressing charges. The Police took statements from eyewitnesses. CSC Director Douglas Murray was asked by a student society to counter Choudary‟s views at a debate they were organising at a neutral venue. ….. The security guards were members of al-Muhajiroun. The student society had neglected to mention that the event would be segregated. The society‟s “independent chair” was involved in the assault. .Centre for Social Cohesion Press Release 17 June 2009, pdf.

Police called to maintain order at Al Muhajiroun meeting, Clashes as Muslim extremists attempt to segregate women


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Victor

Posted: 18 juni 2009 - 21:26 - Svar

Gæææææt hvem der er kommet på finansloven –

http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/2009/06/18/135150.htm

Peter Buch

Posted: 18 juni 2009 - 21:38 - Svar

Søren Kierkegaard “Folk gør liden brug af frihed de har, fx tankefrihed. I stedet kræver de talefrihed. ”
Bo Warming var den eneste der syntes at have sætningen noteret- på dansk, men det skyldes muligvis min søgning.

steen

Posted: 18 juni 2009 - 22:24 - Svar

@ Peter – Kierkegaard citatet findes i forskellige udgaver, f.eks. : “Tankefrihed har man men bruger den ikke, så nu vil man have talefrihed”

Umiddelbart lyder det som ét af Kirkegaards udfald mod det tilstundende folkestyre, men jeg kan komme det nærmere, hvis nogen ved hvor det står i Enten Eller og i hvilken sammenhæng. Det er en tyk bog: Har en 5. udgave foran mig fra 1894, der skulle være helt i Kierkegaards retskrivning.

@ Victor: Ikke et ondt ord om amerikanske billeder, men denne del af begrundelsen er måske lidt “over the top”:

Jacob Holdt formår med sit arbejde også som formidler at videregive både en kunstnerisk oplevelse og et budskab. I verdenskunsten har Goya og Picasso – eller vor hjemlige Palle Nielsen – tilsvarende formået at få et stort publikum til at spærre øjnene op for virkelighedens dybder uden at give afkald på kunstnerisk integritet og æstetisk frihed. Det er en svær balance, der kræver mod og uafhængighed.

Peter Buch

Posted: 19 juni 2009 - 06:59 - Svar

Steen

Jeg forsøgte sætningssøgning på REX på det Kongelige bibliotek, og hos Søren Kierkegaard forskningscenteret enkeltords søgning, ingen resultater.
Jeg kunne ringe til hr. Warming og spørge, for det kunne hvis han har materialet ved hånden jo være hurtigere end selv at lede. Omend næppe så opbyggeligt i længden.

Janne

Posted: 19 juni 2009 - 07:29 - Svar

Cadeau til Ole Nydahl.

polinos

Posted: 19 juni 2009 - 07:39 - Svar

At Jacob Holdt skulle være “kunstner”, kommer som noget af en overraskelse. Da jeg selv gik i gymnasiet midt i 70’erne, blev vi udsat for hans propagandistiske show, rent marxistisk-maoistisk agit-prop, præget af en foruroligende begejstring for de rent ud fascistiske sorte pantere. Men “kunst”?
30 år efter dukkede fyren op igen på min søns gymnasium, hvor han holdt præcist det samme foredrag, nu blot tilpasset den nye virkelighed i Danmark, men ifølge min søns referat ellers præget af samme grundlæggende maoistisk-fascistiske og rent ud racistiske anti-“hvide” budskab.
Mødet med ham var i øvrigt ret særpræget. F.eks. har Holdt som en handen kapriciøs pop-stjerne en helt række krav til, hvordan showet skulle afvikles, og det var bl.a. ikke muligt at stille kritiske spørgsmål bagefter. Ifølge min søn var mange af de unge ellers temmelig trætte af, at præstesønnen fra Sønderjylland nærmest gjorde dem til “fødte racister” på grund af deres hudfarve.
Jacob Holdt er forunderligt fænomen. En gammel-kommunist, der har forædt sig på tredjeverdens-befrielsesteologien, og nu tilsyneladende er endt et sted, hvor han kombinere “omvendt racisme” og vestligt selvhad med ukritiske apologier for den islamistiske fascisme. Lige så lidt dybde, der var i hans banale Mao- og Fanon-inspirerede “analyser” i 70’erne, da jeg var ung, lige så lidt bund er der i hans naive sværmen for den muslimske “anden” i dag.
At han er kommet på finansloven overbeviser mig bare endnu engang om, at vi skal have fjernet enhver kunststøtte. Han klarer sig jo også udmærket i forvejen ved at rejse rundt med sit hadefulde, racistiske show.

Janne

Posted: 19 juni 2009 - 07:41 - Svar

»Jamen, et land forsvarer sig med politiet først, og hvis der så kommer store, ydre farer, har man også en hær. Sådan har det altid været. Vi beskytter vort land, og vi beskytter vores befolkninger, og også vores kvinder og vores friheder. Så hvis der er nogle unge mennesker, der vil gennemgå en uddannelse, fordi de føler et ansvar over for deres land og deres kultur, er det da en nobel ting.«

Sådan har det altid været siger han, men hvad med nu? Vore soldater dør i Afghanistan mens indvandrerbander i Danmark truer med selvtægt.

PeterBr.

Posted: 19 juni 2009 - 08:19 - Svar

“Det er kulturminister Carina Christensen, der tildeler livsvarig kunstnerydelse efter indstilling fra Statens Kunstfonds Repræsentantskab. Desuden skal Folketingets Finansudvalg sige god for ydelserne.”

Så er der måske et rudimentært håb om at “nogen” vil protestere over at “racisten”/ ekstremisten Jacob Holdt skal forsørges af staten før folkepensionen og det pga. en tendiøs bog, skrevet for over 30 år siden (Amerikanske Billeder)..

Thomas Bolding Hansen

Posted: 19 juni 2009 - 08:48 - Svar

“Menneskene ere dog urimelige. De bruge aldrig de Friheder, de har, men fordre dem, de ikke har; de har Tænkefrihed, de fordre Yttringsfrihed.”

http://www.bjornetjenesten.dk/teksterdk/enten.htm#Mark%209

Limewoody

Posted: 19 juni 2009 - 08:50 - Svar

Ole Nydahl sætter fingeren på den rette udfordring. Det er et centralt emne – reaktionen på “fredens religions” krigeriske og kulturelle ensretning og imperialisme. Og hvordan der bør reageres på den. Vi har inden for relativt kort tid set hvordan tingene udviklede sig i Libanon og i ex-Jugoslavien.

En af de mest centrale forhold med hensyn til islam er den rungende mur af tavshed der omgiver denne “religion”. Deri trives den jo godt.

Altså må man ligeså ihærdigt udstille den, demaskere den og stille den til regnskab for den gerninger. En sådan strategi vil kunne trænge den i defensiven. Det kan ikke nytte, at politikere bliver ved med undergrave vores kultur ved at arbekjde for at formidle et verdensbillede der er direkte ødelæggende for de fremskridt der er nået i vores kultur.

Og helt ærligt – livet er for kort til at beskæftige sige med en såkaldt religion, der myrder sine kvinder og børn og hvem der ellers står i vejen for den, mere end højest nødvendigt.

Det gælder også islams tilblivelseshistorie. Fundene i Sana af højst forskellige koraner underminerer centrale dogmer i islamisk teologi.

Dernæst må grundlæggeren af islams tros-system fremstilles som det syge, seksuelt perverterede og magtbegærlige menneske han var.

Endvidere må islams præsteskab aftvinges undskyldninger overfor den hinduistiske tro, den kristne tro, den buddhistiske tro, og for sin andel i den afrikanske slavehandel. Bare til en start.

JensH

Posted: 19 juni 2009 - 10:24 - Svar

Glimrende interview Information har lavet med Ole Nydahl, og han får da sagt nogle relevante ting om islam, som burde få læserne af interviewet til at reflektere en smule over deres hidtidige syn på islam. Men nej, hvis man læser kommentatorsporet på Information.dk giver Ole Nydahls relevante betragtninger anledning til følgende kommentarer.

Peter Jensen:
“Men godt at se Dansk National-Socialistisk Folkeantipati også har plads til Buddhister ..
og naturligvis også Helle Merete Brix og Lars Hedegaards Tyrkerfrihedsselskab ..
Det er vel hvad man kan forvente fra en religiøs fundamentalist der kæmper for feudal-styrets genindførsel i Tibet ?
Er Buddhisme og “Demokrati” overhovedet forenelige størrelser”

Niels Mosbak:
“Udover at manden er buddist – er han så også medlem af Giordano Bruno-selskabet, lige som Helle Merete Brix?
De har jo stadig en del “skjulte” medlemmer i denne anti-islamiske loge….”

Arne lund:
“DEMOS udsendte i 2007 et Nyhedsbrev hvor der findes en længere artikel om Ole Nydahl og hans syn på islam. Den supplerer de oplysninger, der gives i denne artikel. Bl.a. trækkes der tråde til 30’ernes Tyskland. Artiklen findes på ”

Stanley Opmann:
“Vi ved jo at Hitler også interesserede sig stærkt for Tibet… Som den ariske races urschprung u.s.w…”

Samtidig har information.dk idag en kvalmende reportage fra en demonstration på Rådhuspladsen igår aftes, hvor en række ‘gut-menschen med Svend Auken (skal han ikke snart på pension) i spidsen. Artikeln har fået overskriften “‘Giv os vores åbne, venlige og omsorgsfulde Danmark tilbage”, og skinhelligheden nærmest driver ned af skærmen når man læser den on-line.:

http://www.information.dk/195091

Når jeg hiver disse to eksempler frem fra Information, (kunne sagtens have været Berlingske eller Politiken), så skyldes det jeg mener, at de på bedste vis demonstrerer hvor fastlåste ‘fromterne’ er i Danmark i disse år. Og det til trods for, at begivenhederne i virkelighedens Danmark de seneste år burde have givet anledning til et gevaldigt ryk mod DF’s linje i udlændingepolitiken. Af det vi oplevet de senere behøver jeg vel bare at nævne Muhammed-‘krisen’, Vinferie-indtifadaen 2008, og nærmest daglige beretninger om voldskriminalitet begået af muslimske indvandrere. Læg så dertil de mere generelle ‘integrations-problemer’, som bl.a. medfører en stor årlig belastning af velfærdsstaten. Alligevel mener cirka 50 procent af befolkningen, at dette ikke er så et vigtigt et emne, at de ligefrem vil lade det være med afgøre deres stemmeafgivning ved et Folketingsvalg, og som gladeligt stemmer på centrum-venstre partierne. Måske mange af dem ikke ud fra et direkte ønske om en muslimsk masse-indvandring, men dog ud fra nogle naive ‘feel-good’-fornemmelser om, at “Danmark som et rigt land må gøre mere for de fattige mennesker som banker på vores dør”.

Og af de partier som trods alt som udgangspunkt ønsker at føre en mere ‘ansvarlig’ udlændingepolitik, (VKO), ja, blandt disse partiers vælgersegmenter findes der også mange som ikke mener dette er et specielt vigitgt emne i forhold til emner som skattenedsættelser og velfærdsreformer. Skal der et synligt kollaps for den Svenske velfærdsastat til for at få Danskerne til at vågne op og indse, at man altså må have stoppet denne økonomisk motiverede muslimske indvandring, og for at opnå dette mål, så er man altså nødt til at være føre en konsekvent politik, der bl.a. indebærer at man sender afviste asylansøgere tilbage til hjemlandet uanset hvor meget de så end ‘slår sig i tøjret’ og holder deres børn op foran TV-kameraerne???

Victor

Posted: 19 juni 2009 - 12:02 - Svar

Peter Buch

Posted: 19 juni 2009 - 12:17 - Svar

Tak for det hr. Bolding Hansen

Under 1 Diapsalmata nær toppen dér,
mellem:
Jeg taler helst med Børn; thi om dem tør man dog haabe, at de kan blive Fornuft-Væsener; men de, der er blevne det – Herre Jemini!

Menneskene ere dog urimelige. De bruge aldrig de Friheder, de har, men fordre dem, de ikke har; de har Tænkefrihed, de fordre Yttringsfrihed.

og:
Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en Bevægelse; jeg gider ikke gaae, det er for anstrængende; jeg gider ikke lægge mig ned, thi enten skulde jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulde reise mig op igjen, og det gider jeg heller ikke. Summa Summarum: jeg gider slet ikke.

Det var lettere end jeg troede, at finde stedet- siddende.

JensH

Posted: 19 juni 2009 - 12:44 - Svar

@Victor

“Hvad mener I om denne kommentar i DN?”

At det er fuldstændig grotesk, at man i et vestligt land anno 2009 ligefrem skal have 12 intellektuelle til at gøre opmærksom på, at ‘beskyttelse’ mod kritik af religioner ikke er omfattet af menneskerettighederne. Det burde være en selvfølge, at religioner og religiøse autoriteter ikke er ‘beskyttet’ mod kritik.

At disse 12 Svenske ‘intellektuelle’ så samtidig enten er meget konfliktsky eller også kriminelt naive er så en helt anden sag:

“De flesta svenska medborgare tillhör en lyckligt lottad elit, som – vare sig de är troende eller ej – har förmånen att kunna förhålla sig fritt till religiösa utsagor, ungefär på samma sätt som de förhåller sig till poesi, musik eller klassiskt drama”

Om de ikke kan eller ikke vil huske al balladen i forbindelse med kunstneren Lars Wilks og hans Muhammed Rondell-hund ved jeg ikke, men den sag viste med al tydelighed at der findes en vis religion man ihvertfald ikke kan forholde sig til på samme måde som poesi, musik eller klassisk drama.

Victor

Posted: 19 juni 2009 - 13:03 - Svar

Jens – Fair er fair: Björn Ulvaeus var faktisk en af de svenskere, som var mest faste i kødet under Muhammed-krisen. Det overraskede mig faktisk dengang.

JensH

Posted: 19 juni 2009 - 13:44 - Svar

@Victor

Det er selvfølgelig rigtigt nok at Björn Ulvaeus udviste et kompromisløst forsvar for ytringsfriheden under Muhammed-‘krisen’, emn der sandt for dyden ‘langt mellem snapsene’ derovre. Og det ændrer ikke ved mit hovedindryk af indlægget fra disse 12 Svenske ‘Intellektuelle’. De går som katten om den varme grød. De tør ikke skrive disse selvfølgeligheder uden at samtidig komme med besværgelser om, at det ‘problem’ de beskriver naturligvis ikke gælder forholedene i Sverige, hvilket i bedste fald er uvidenhed/forglemmelse eller i værste fald fej konfliktskyhed.

steen

Posted: 19 juni 2009 - 20:31 - Svar

Dumt af Wilders at strø om sig med lokale, danske tal, selvom tendensen overalt i Europa, rigtignok ” er god nok “. Det øger ikke troværdigheden at overdrive, og det er ikke nødvendigt heller.

Det gør det heller ikke for blogs. Jeg forkaster flere gange om ugen stof, hvor statistiske oplysninger virker upålidelige og kilderne er ligeså, hvis de overhovedet forekommer. Seneste eksempler:

Muslims Demographics er simpelhen utroværdig – hver muslimske kvinde i Frankrig får ikke 8.1 barn. De amerikanske cifre er også løsagtige.

Og denne er egentlig interessant på grund af skribenten: Netherlands: ‘Christians face submission or persecution’ men når Holland idag har cirka 10 % muslimer, er dette ikke troværdigt:

“Within 25 years Islamists are expected to be in the majority in the Netherlands. And whoever is in the majority, has the power, also in a democracy,” he says. “Introducing sharia everywhere is a goal of Islam. What remains to the Christians is submitting to Islam or persecution.” The Islamic part of our population is increasing rapidly, he says. “Now already half of all babies have Islamic parents. The forecast is that in about fifteen years, half of the population will consist of Muslims.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 19 juni 2009 - 20:36 - Svar

“Enten eller” er ikke uden grund en berømt tekst.

Her er mit private valg af guldkorn fra teksten, der er mange flere jeg ikke har samlet:

“Hvad er en Digter? Et ulykkeligt Menneske, der gjemmer dybe Qvaler i sit Hjerte, men hvis Læber ere dannede saaledes, at idet Sukket og Skriget strømme ud over dem, lyde de som en skjøn Musik.”

“Og Menneskene flokkes om Digteren og sige til ham: syng snart igjen, det vil sige, gid nye Lidelser maae martre Din Sjæl, og gid Læberne maae vedblive at være dannede som forhen; thi Skriget vilde blot ængste os, men Musikken den er liflig. Og Recensenterne træde til, de sige: det er rigtigt, saaledes skal det være efter Æsthetikens Regler. Nu det forstaaer sig, en Recensent ligner ogsaa en Digter paa et Haar, kun har han ikke Qvalerne i Hjertet, ikke Musikken paa Læberne. See derfor vil jeg hellere være Svinehyrde paa Amagerbro og være forstaaet af Svinene, end være Digter og være misforstaaet af Menneskene. “

“Jeg taler helst med Børn; thi om dem tør man dog haabe, at de kan blive Fornuft-Væsener; men de, der er blevne det – Herre Jemini!”

“Det er dog den skjønneste Tid Forelskelsens første Periode, naar man ved enhver Sammenkomst, ethvert Øiekast henter noget Nyt hjem at glæde sig over.”

“Livet er blevet mig en beesk Drik, og dog skal den indtages som Draaber, langsomt, tællende.”

“Tiden gaaer, Livet er en Strøm, sige Menneskene, o.s.v. Jeg kan ikke mærke det, Tiden staaer stille og jeg med. Alle de Planer, jeg udkaster, flyve lige lukt tilbage paa mig selv, naar jeg vil spytte, spytter jeg mig selv i Ansigtet.”

“Naar jeg staaer op om Morgenen, gaaer jeg strax i Seng igjen. Jeg befinder mig bedst om Aftenen, i det Øieblik jeg slukker Lyset, trækker Dynen over Hovedet. Endnu engang reiser jeg mig op, seer mig med en ubeskrivelig Tilfredshed om i Værelset, og saa god Nat, ned under Dynen.”

“Gaadefuld bør man være ikke blot for Andre, men ogsaa for sig selv. Jeg studerer mig selv; naar jeg er træt deraf, saa ryger jeg til Tidsfordriv en Cigar og tænker, Gud veed, hvad vor Herre egentlig har meent med mig, eller hvad han vil bringe ud af mig.”

“Lad Andre klage over, at Tiden er ond; jeg klager over, at den er ussel; thi den er uden Lidenskab. Menneskenes Tanker ere tynde og skrøbelige som Kniplinger, de selv ynkværdige som Kniplings-Piger.”

“Forunderligt! med hvilken tvetydig Angst, for at tabe og beholde, hænger dog Mennesket fast ved dette Liv. Stundom har jeg tænkt paa at gjøre et afgjørende Skridt, mod hvilket alle mine foregaaende kun var Barnestreger – at tiltræde den store Opdagelses-Reise.”

“Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ikke, Du vil ogsaa fortryde det; gift Dig eller gift Dig ikke, Du vil fortryde begge Dele; enten Du gifter Dig, eller Du ikke gifter Dig, Du fortryder begge Dele. Lee ad Verdens Daarskaber, Du vil fortryde det; græd over dem, Du vil ogsaa fortryde det; lee ad Verdens Daarskaber eller græd over dem, Du vil fortryde begge Dele; enten Du leer ad Verdens Daarskaber, eller Du græder over dem, Du fortryder begge Dele.”

“Skulde jeg ønske mig Noget, da vilde jeg ikke ønske mig Rigdom eller Magt, men Mulighedens Lidenskab, det Øie, der overalt evigt ungt, evigt brændende seer Muligheden”.

“Ved sin Don Juan træder Mozart ind i den lille udødelige Skare af Mænd, hvis Navn, hvis Værker Tiden ikke vil glemme, da Evigheden erindrer dem. Og skjøndt det, naar man først er traadt ind her, er ligegyldigt, om man staaer øverst eller nederst, fordi man i en vis Forstand staaer lige høit, da man staaer uendelig høit.”

“Gaaer jeg nu ud fra Sproget, for ved en Bevægelse igjennem dette ligesom at lytte mig Musikken ud, saa viser Sagen sig omtrent saaledes. Antager jeg, at Prosa er den Sprogform, der er meest fjernet fra Musikken, saa bemærker jeg allerede i det oratoriske Foredrag, i den sonore Bygning af Perioder en Anklang af det Musikalske, der træder stærkere og stærkere frem igjennem forskjellige Trin i det poetiske Foredrag, i Versets Bygning, i Rimet, indtil endelig det Musikalske har udviklet sig saa stærkt, at Sproget hører op og Alt bliver Musik”

“Genier ere som Tordenveir: de gaae mod Vinden, forfærde Menneskene, rense Luften. Det Bestaaende har opfundet adskillige Tordenafledere. Og det lykkes. Ja vist lykkes det; det lykkes at gjøre det næste Tordenveir desto alvorligere.”

“Folk forstår mig så lidt, at de ikke engang forstår mine klager over, at de ikke forstår mig. “

“Det gælder om at leve i evigheden og dog høre stueuret slå”

Det hændte paa et Theater, at der gik Ild i Coulisserne. Bajads kom for at underrette Publikum derom. Man troede, det var en Vittighed og applauderede; han gjentog det; man jublede endnu mere. Saaledes tænker jeg, at Verden vil gaae til Grunde under almindelig Jubel af vittige Hoveder, der troe, at det er en Witz.

Min Sjæl er saa tung, at ingen Tanke mere kan bære den, intet Vingeslag mere løfte den op i Ætheren. Bevæges den, da stryger den kun langs hen med Jorden som Fuglenes lave Flugt, naar det blæser op til et Tordenveir. Over mit indre Væsen ruger en Beklemmelse, en Angst, der ahner et Jordskjælv.

Forunderligt! med hvilken tvetydig Angst, for at tabe og beholde, hænger dog Mennesket fast ved dette Liv. Stundom har jeg tænkt paa at gjøre et afgjørende Skridt, mod hvilket alle mine foregaaende kun var Barnestreger – at tiltræde den store Opdagelses-Reise. Som et Skib, naar det løber af Stabelen, hilses med Kanonskud, saaledes vilde jeg hilse mig selv. Og dog. Er det Mod jeg mangler? Hvis en Steen faldt ned og slog mig ihjel, det var dog en Udvei.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 19 juni 2009 - 21:01 - Svar

Hvilken faktuel fejl er værst i konsekvenser, Wilders eller OECDs:

http://logisksnit.blogspot.com/2009/06/oecd-og-den-svindende-befolknin g.html

Uanset hvor mange professorer der står bag noget, er det nødvendigt med en god bullshit detektor.

Så har vi Balvig, Vi har klimaspørgsmålet osv. – holde holde mikrofon.

Leave a Comment