11
jul
Seneste opdatering: 13/7-09 kl. 0226
16 kommentarer - Tryk for at kommentere!

lørdag 014

En meget underkendt by af de nordsjællandske snobberøve og nouveau-riches. Noget af bloggens redaktion har forlagt sig til Køge egnen for at tjekke badevandet, badepigerne og svampeskoven. Det har alligevel været slut med katareller i Tisvilde Hegn i femten år. “Naturvejledere”, Politiken-læsere og damebladsøkologer har ødelagt et af Danmarks bedste svampesteder. Foto, Køge Museum, 1619.

Asylcirkus Sverige

Migrationsverkets statistik, første halvår 2009:

882 personer ansökte om att klassas som ensamkommande asylsökande barn mot för 687 första halvåret det tidigare rekordåret 2008. 72 216 tillståndsärenden kom in till Migrationsverket första halvåret, en ökning med 2400 jämfört med samma period 2008.10046 utlänningar har fått arbetstillstånd i Sverige, en ökning med 26 procent jämfört med 2008.30 procent av de 549 asylsökande som fått avslag på sin asylansökan och ansökt om att få arbetskraftsinvandra istället har fått bifall. Migrationsverket.se og Fria Nyheter.

Migverket skriver: “I Europa är Sverige det fjärde största mottagarlandet. Flest asylsökande har Frankrike och Storbritannien.” Ja, i absolutte tal. Men når  24.000 søger i Sverige,  30.000 i England og 40.000 i Frankrig, ligger Sverige procentuelt overlegent foran alle andre EU lande. Om de rekordmange “børn”, der kommer  alene, skriver en tidligere ansat på Verket:

“Jag vet inte om det beror på att dessa utredningar kostar för mycket eller att de är för osäkra. Resultatet är till synes i alla det att en massa skäggiga “barn”, så gott som alltid män, givetvis utan id-handlingar, sitter i olika “hem” i väntan på att deras ärenden avgörs. Snabbare, och mer generöst än de vuxnas ärenden.I ett fall togs ett beslut tagits i samråd med enhetschefen om att den sökande inte var ett barn. Fast han påstod det. Han hade grå stänk i håret, saknade en hel del tänder och han hade ett beteende som inget barn eller ungdom har. Han var uppskattningsvis cirka 35 år.

Noget med børn, det taler til det journaliske moderinstinkt: Stort behov av boendeplatser för flyktingbarn, kommuner udtrykker mild betænkelighed: Samarbetet måste bli bättre mellan kommuner och Migrationsverket för att kunna upptäcka om ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige verkligen är under 18 år.Der slås mange rekorder i Sverige i år:

Rekordhög arbetslöshet, Rekordhög ungdomsarbetslöshet, Rekordmånga varsel, Rekordlåg kronkurs, Rekordlåg BNP, Rekordlåg tillväxt, Rekordmånga konkurser, Rekordmånga kommuner i ekonomisk kris, Rekordmånga landsting i ekonomisk kris, Rekordlåga pensioner, Rekordmånga ensamkommande, Rekordmånga arbetssökande, Rekordmånga immigranter.

Halleluja for de abrahamiske brødre i islam

Sikke de dog kan på Kristeligt Dagblad. Avisen der, gætter jeg på, i en blanding af ærefrygt og gemen frygt kredser og kredser om islam som spyfluer om en kokasse, illustrerer her måske det mest groteske forhold i dagens Danmark, nemlig den fortsatte stuerenhed af Abdul Wahid Pedersen, manden der ikke kan tage afstand fra drab på halvt nedgravede personer ved gentagne stenkast mod deres hoveder. Ikke at de bifalder det, men det problematiseres ikke at en så anløben person igen og igen må trækkes frem som det store hvide håb. For der må da være langt finere imamer at bruge som forbilleder, ikke sandt? Ikke sandt?

Bemærk den anden store himmelråbende udeladelse i artiklen: Det refereres punktligt at “Vi vil fortsat være loyale over for indholdet i vores tro”, men hvad dette indhold egentlig er problematiseres ikke. Nu skal jeg hjælpe de kristeliges reporter på vej: Dette indhold inkluderer stening for hor, straffritagelse for drab på børn og bedstebørn, pisk og stening af homoseksuelle, og fornedrelse af kristne og jøder samt opkrævning af kopskat fra dem. Nåh ja, dertil et endemål om verdensherredømmet (LFPC).

[…] Konvertitter får ikke automatisk de høje stillinger. De er nødt til at have særlige kvalifikationer med sig. Danskerne er så heldige, at de har en mand som Abdul Wahid Pedersen, der taler arabisk. Han var nærmest på forhånd selvskrevet til posten som en af Danmarks mest fremtrædende muslimer, siger Ayyub Axel Köhler […]

Ayyub Axel Köhler afviser kategorisk begrebet “euro-islam”.

– Vi er ikke ude på at bøje islam. Vi vil fortsat være loyale over for indholdet i vores tro, men vi ønsker en uafhængig, selvstændig islam, der både er præget af muslimernes og europæernes kulturer, siger han. Konvertitter tager magten blandt muslimer i Europa

Storbritanniens indre flygtninge

TimesOnline kommer ikke overraskende ikke indenfor fem mil fra dét som historien virkeligt fortæller, men pakker problematikken ind i terminologi om hudfarve og et ønske om ikke at skille sig ud. Sådan kan man jo også udtrykke det, men når man betænker rædselsberetninger som den Søren Pind postede forleden er det utænkeligt andet end at tilsvarende problemer må findes på britiske skoler i en langt større skala. Storbritannien, landet hvor 14-årige skolepiger kan blive arresteret for ‘racisme’ hvis de nægter at deltage i gruppearbejde med klassekammerater der ikke taler sproget – det engelske, altså (LFPC).

White parents are pulling their children out of schools where they are outnumbered by ethnic-minority pupils, according to a report that shows increasing segregation in Britain.

The Institute of Community Cohesion (iCoCo) studied 13 areas, including Bristol, Bolton, Sunderland and Blackburn, and questioned parents.

Middle-class parents — who are usually white — were removing children from schools with growing populations of ethnic minorities because they didn’t want them to stand out, the authors of the report said.

“We heard strong evidence of ‘white flight’ in some areas,” the report said.[…]

Nick Johnston, one of the authors and a policy director at the iCoCo, said that parents did not want their child to be odd ones out. “People don’t mind a diverse school but what they do mind is their kid being in a visible minority. This trend has increased in the last few years,” he said.In one school in Blackburn, once the number of non-white pupils rose above 60 per cent, white parents started saying that they did not want their children to feel different. Report: ‘White flight’ causes growing school segregation

Sufisme: Så får en kristelig himmelvendte øjne

Komikken er til at tage og føle på. Virkeligheden trænger sig på, og de pæne mennesker på Kristeligt Dagblad vil så gerne, vil så gerne, kunne finde en spiselig variant af islam, noget man kan tænke gode tanker om og fæste sit håb til. Så hvad gør man, ja, man trækker den gamle krikke sufisme frem. Det er jo noget mere kontemplativt og fredeligt, ikke sandt? Iflg. den indiske historiker K. S. Lal:

The Muslim Mushaikh [Sufi spiritual leaders] were as keen on conversions as the Ulama, and contrary to general belief, in place of being kind to the Hindus as saints would, they too wished the Hindus to be accorded a second class citizenship if they were not converted. Bostom: Sufism Without Camouflage (Beyond Stephen Schwartz)

Andrew Bostom beskæftiger sig her med den ønsketænkning som lederskribenten Allan Sørensen udtrykker:

[…] If we would only neutralize “Wahhabism,” […] presumably by some combination of military means, promoting the “true Islam,” and perhaps having the world switch to a hydrogen-based fuel economy — all Islamic terror and injustice will disappear. But the reality is that, for nearly 1,400 years, across three continents, from Portugal to India, non-Muslims have experienced the horrors of the institutionalized jihad war ideology and its ugly corollary institution, dhimmitude. Post hoc, internal disputes among Muslim scholars, including Sufi scholars, about the theological “correctness” of “lesser” versus “greater” jihad are meaningless to the millions of non-Muslim victims of countless jihad wars: Christians, Jews, Zoroastrians, Hindus, and Buddhists.[…][min fremhævelse, LFPC] Andrew G. Bostom: A Wahhabism Problem

Hvad siger fremtrædende sufister om de vantro? Det er artige sager:

Al-Ghazali: [O]ne must go on jihad (i.e., warlike razzias or raids) at least once a year…[…] One may set fire to them and/or drown them.[…]

[T]he dhimmi is obliged not to mention Allah or His Apostle…Jews, Christians, and Majians must pay the jizya [poll tax on non-Muslims]…on offering up the jizya, the dhimmi must hang his head while the official takes hold of his beard and hits [the dhimmi] on the protruberant bone beneath his ear [i.e., the mandible]… They are not permitted to ostentatiously display their wine or church bells…their houses may not be higher than the Muslim’s, no matter how low that is.[…]

Tabandeh: Thus if [a] Muslim commits adultery his punishment is 100 lashes, the shaving of his head, and one year of banishment. But if the man is not a Muslim and commits adultery with a Muslim woman his penalty is execution […]

Islam and its peoples must be above the infidels, and never permit non-Muslims to acquire lordship over them.[…]

Sirhindi (død 1624): Kufr and Islam are opposed to each other. The progress of one is possible only at the expense of the other and co-existence between these two contradictory faiths is unthinkable. The honor of Islam lies in insulting kufr and kafirs. One who respects kafirs, dishonors the Muslims.[…]

Shah Wali-Allah (død 1762): It has become clear to my mind that the kingdom of heaven has predestined that kafirs should be reduced to a state of humiliation and treated with utter contempt. […] Bostom: Sufism Without Camouflage (Beyond Stephen Schwartz)

Allan Sørensen nævner slet ikke disse uhyrligheder, men drømmer om enhjørningen moderat islam, og prøver at overbevise sig selv om at det vi kan iagttage i de daglige nyheder ikke er den sande islam:

[…]  Sufisme betegnes som islamisk mystik eller en moderat strømning inden for islam, hvor fokus er rettet mod åndelig og individuel udvikling.

Det er i sig selv en befriende tanke efter snart 15 år, hvor verdens mest toneangivende muslimske ledere, den ene efter den anden og på skift, har hyldet selvmordsaktioner, martyrdød og hånet Vesten for at sætte mere pris på livet end døden. Dette er en korrumperet, banaliseret og åndsforladt fortolkning af islam og Koranens budskaber.

Sufisme er heldigvis allerede på nuværende tidspunkt en populær inspirationskilde for mange muslimer, som ikke vil lade sig spise af med fundamentalisternes fascistoide mantraer.[…] Allan Sørensen: Sufisme som våben

Og så overser den kristelige lederskribent at Det Muslimske Broderskab og Al-Qaeda er grundlagt af sufister: The Sufi Side of Egyptian Islamic Jihad and Al-Qaeda Brothers . Allan Sørensens våde drømme kan ikke fremmane en Gylden Regel der ikke findes. Man må blot håbe at han med tiden vil istemme den gamle salme “I was blind, but now I see” (LFPC).


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Olle

Posted: 11 juli 2009 - 12:49 - Svar

Glöm inte rekordmånga våldtäkter – flest i Europa om jag inte minns fel.

JensH

Posted: 11 juli 2009 - 14:58 - Svar

Det er ikke kun i Sverige der findes “asylcirkus”. Dansk Flygtningehjælp har netop sendt 21 sager retur til Flygtningenævnet for at få omstødt kendelsen, da denne landskadelige forening mener den har ‘nye’ oplysninger i sagerne:

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-23630674.html?forside

De 21 sager omfatter 40 personer, og der er selvfølgelig tale om ren obstruktion af retsstaten det Dansk Flygtningehjælp har gang i. Dertil kommer 52 personer som er indrejst i Danmark med et falsk pas, som de Irakiske myndigheder nægter at tage imod fordi de påstår de ikke kender noget til dem.

Nu har de Danske vælgere ved de sidste tre Folketingsvalg, (2001,2005,2007) soleklart stemt for en fast udlændingepolitik, og alligevel kan statsfinansierede (læs: skatteyderfinansierede) organistioner som Dansk Flygtningehjælp sabotere at folkets vilje gennemtrumfer. Og det er jo ikke bare på udlændingepolitikken vi oplever dette ‘fænomen’. I årtier har et flertal af befolkningen ønsket en hårdere retspolitik, og med VKO-flertallet i 2001 blev der et flertal for en sådan opstramning i Folketinget. Og der er skam også blevet vedtaget lovgivning der forøger straframmerne, men problemet er blot, at det vil landets dommerstand blæse en hatfuld. De sidder stadig og idømmer milde straffe som under SR-regeringen. Men spørger efterhånden sig selv: Nytter det overhoevdet at stemme???

Thomas Bolding Hansen

Posted: 11 juli 2009 - 16:43 - Svar

De induktive/deduktive regler for racisme og Islam – en kort definition.

1. Støder du ind i nationalisme, og kritik af islam, bør denne generaliseres fra det almene til det specielle. Det vil sige, at nationalister og i øvrigt personer som tillader sig at have deres egen mening om Islam, religionskritikere, bør overføres til nazisme og racisme.

2, Støder du ind i moderate muslimer forholder det sig helt omvendt. De skal nemlig generaliseres fra det specielle til det almene. Det vil sige, at støder du ind i en moderat muslim, skal vedkommende overføres til de kulturkonservative muslimer.

Kun via denne mtode får man nemlig det ønskede resultat, vi er racister og de er moderate.

nobody

Posted: 11 juli 2009 - 17:23 - Svar

En gång i tiden berättade vi i Sverige roliga historier som alltid började så här: “Har ni hört den om norsken, dansken och svensken…”, alltid var sensmoralen att dansken eller norsken var dummare än svensken! Nu är dessa historier inte längre varken roliga eller trovärdiga längre då vi i Sverige bevisligen är dummare än både dansken och norsken!

Tack för att ni Danskar och Norrmän finns! Ni har en röst som hörs i den svenska dimman.

Henrik

Posted: 11 juli 2009 - 18:42 - Svar

Ja, Sverige, din hore, du ligger som du har redt, med spredte ben…

JensH

Posted: 11 juli 2009 - 20:32 - Svar

Det Norske Fremskridts parti har et glimrende forslag mht. asyl-politiken. De mener simpelthen at asyl-ansøgere, der kommer til Norge, omgående skal sættes på et fly til Afrika. Frp opfordrer den Norske regering, at rette henvendelse til et af de Afrikanske lande der modtager Norsk bistand med henblik på at oprette et asyl-modtagelses-center der:

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/article2810720.ece

Baggrunden for forslaget er, at Norge i år modtager et rekordhøjt antal asylansøgere, som de Norske myndigheder selv anslår til at nå op på 18.000 asylansøgere i år. Deres vattede statsminister, Jens Stoltenberg, mener anser Fremskridtpartiets forslag som værende “urealistisk”:

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/article2811151.ece

Thomas

Posted: 11 juli 2009 - 21:50 - Svar

Hvis Sverige fortsætter med deres asyl-cirkus, så vil det nordiske samarbejde bryde sammen. Det var det Pia Kjærsgaard udtalte sig om, at Sveriges dage som velfærdssamfund (i den homogene forstand) er talte.

I stedet vil Sverige muligvis blive til en slags nordisk minimal-stat. Det sker for næsten alle multi-kulturelle samfund, at så snart tilliden forsvinder imellem borgerne, så forsvinder tilliden til at betale skat til det fælles gode (dvs. velfærdssamfundet).

Og angående ‘white-flight’: Det handler jo om identitetsdannelse. De anglo-saksiske, hovedsagligt kaukasiske, forældre vælger en skole, hvor deres børn får den identitet, forældrene kender til (og muligvis en bedre skolegang). Sådan er det.

Proclus

Posted: 11 juli 2009 - 23:03 - Svar

Sufisme = Islam for lemmedaskere, libertinere og “stupid liberals”!

Sufismen trækkes altid frem når vi skal belæres om hvor spirituelt Islam er.
Men Islam er som Bertrand Russell skrev slet ikke spirituel og dens religiøse sprog er blot en fernis.
Påtaget for at glide bedre ned i sjæle med lidt kvaler iforhold til det om at voldtage og udplyndre andre
mennesker nu også er en moralsk tilgang til tingene. Det er Allahs vilje GØR DET! SIGER DU ALLAH ER AMORALSK??
Man slår sig bedre til tåls med forbrydelsen når nu det er Gud der kommandere den.
Lidt ligesom med kummunismen, når nu det er historiens mening og nødvendig, så skulle da fanden om
man ikke bør deltage, bare lidt!
Jeg har fornyligt anskaffet mig lidt sufilitteratur selv og det kan bestemt anbefales at stifte bekendtskab
med denne mystiske streng i Islam, ikke at den er mindre hjernedød end resten af projektet.
Feks.:
Attars “Fuglenes konference” såvidt jeg kan forstå et genfortalt førislamisk eventyr om persernes Simurgfugl
-Attar blev forfulgt af Ulamaen der tog hans kvaksalverforretning fra ham, surt show!!
-Rumis “Masnavi” et mammutværk på vers. Rumi var lige på kanten af stifte sin egen religion med sine skøre ideer, men forstod vist sig selv som orthodoks sunni og var iøvrigt hardcore bøsse!
Ibn Arabi med “visdommens segl” skal vist forestille at være en stor islamoplatoniker-i virkeligheden var han vist bare godt gammeldavs sindsyg, ingen fatter vist hans sludder, men man kan jo altid lade som om!
Al-Ghazali med flere værker. Et koldt og ondt geni, opsagde årsag og konsekvens tilfordel for Allahs “Viljens triumf”, en rigtig intellektuel og ikke særlig rar!
Dertil “Kashf Al Majub” om diverse sufihelgener og deres hangarounds.

Sufismen kommer vist først rigtig på banen i 8-900tallet og er intet andet end assimileret buddhisme og gurutro, man skal perfektionere sig selv og følge en Pir, en guru eller læremester!
Det sædvanlige selvfrelseri bundet ind i de sædvanlige tonstunge floskler for alle dem der ikke gider shariaens uendelige regelhelvede, Jihad står den dog stadig på! Ergo mere af det samme med lort ovenpå.

Man kan undre sig over hvordan alle verdens religioner altid indeholder det samme selvfrelseri!?
Kun Kristendommen slipper udenom, som kamelen gennem nåleøjet, det kan være ham Jesus var Gud alligevel?
🙂

Proclus

Posted: 11 juli 2009 - 23:28 - Svar

“Et” mammutværk ikke “en”, for helvede! 🙂

Det kan/bør jo lige tilføjes at flere muslimske “tænkere” har sagt og skrevet smukke ting!

Men altid må de bøje sig og kysse profetens støvle og anerkende hans perfekte eksempel.

And then its all for nothing!!!

Hvor Muhammed går ind, går moralen ud.

LFPC

Posted: 12 juli 2009 - 00:01 - Svar

Men altid må de bøje sig og kysse profetens støvle og anerkende hans perfekte eksempel“.

Jfr. også hvad jeg citerer Bostom for, nemlig at alle disse interne opdelinger og tolkninger er uendeligt irrelevante for vantro af alle religioner. Konsekvenserne for dem kommer ud på ét.

Lidt det samme jeg plejer at sige om den akademiske verdens apologeter, at de har én og kun én pointe, den med at ‘islam er mange ting’, men det der har relevans for os er fællestrækkene og de ensartede konsekvenser – og disse nægter de ‘sjovt’ nok at beskæftige sig med.

Proclus

Posted: 12 juli 2009 - 10:12 - Svar

Man kan kun undre sig over det gevaldige, ja pardon my french, forræderi vi har oplevet
fra vores Islameksperter. Man har direkte saborteret debatten om denne ideologi, dens mål og
fuldstændige mangel på hæmninger.

Har de været købt? (næppe)
Ved de ikke noget? (næppe)
Har de følt det var deres moralske pligt at forholde viden tilfordel for multikulturen? (mit bud)

Ordet “vist” optræder af en eller forrykt grund enormt meget i mit sufiindlæg!
Læse indlæget igennem før afsendelse, istedet for tusind rettelser bagefter? Aldrig!
23:03 er også langt over min sengetid.
🙂

Anonym

Posted: 12 juli 2009 - 11:20 - Svar

Proclus.

Jeg er desværre bange for, at du sprang det væsentligste over, men det var jo også sent. 🙂

Vore islameksperter fik en en givtig og forbløggende magtfuld levevej ud af at underdrive og holde kæft.

De gik fra ukendthed i små støvede universitetsceller til at være mediepinger, der optrådte for al folket tidligt og silde i tv, radio, aviser og tidsskrifter osv. De blev kendisser blandt kendisser, fik stipendier, ben, professorater m.m. og blev feterede. De har udgjort de “søjer”, som venstrefløjen klæbet godhedsindustrien og politisk magt op på, og en mand som Jørgen Bæk Simonsen gik helt i selvsving i krukkeri og tåbeligheder. Til sidst troede han vel på al det vrøvl, som han diskede op med.

Dette er jo på ingen måde usædvanligt i universitetssammenhæng. Som en af mine lærere engang uopfordret og sært uvedkommende sagde til mig midt i en forelæsning: Det er ikke kun i erhvervslivet,man slås, det gør vi også”.

Det har jeg aldrig tvivlet på, men graden af infamitet kom alligevel bag på mig. Jeg kom ellers fra et af erhvervslivets hårde fag.

LFPC

Posted: 12 juli 2009 - 12:15 - Svar

“Har de været købt? (næppe)”.

Du tror det bedste om dine medmennesker 🙂 . Nu er vi jo en pæn blog, og vi skal ikke her så meget som antyde at visse apologeter – ingen nævnt, ingen glemt – i den danske akademiske verden er til fals for usle petrodollars, slet ikke, men prøv lige at se hvordan saudierne også bruger deres svimlende indtægter:

Saudis spending big to promote Islamic studies their way

That is, deception and half-truth, vilification of truth-tellers, and an overarching supremacist agenda.

“Saudis give big to promote Islamic studies in U.S.,” by Julia Duin (thanks to all who sent this in):

This summer, Harvard appointed its Islamic history professor, Roy Mottahedeh, to head its Prince Alwaleed bin Talal Islamic Studies Program. Harvard is hiring the first of four endowed chairs in the program and is using some of the $20 million to preserve a collection of Islamic documents.

On Nov. 3, the university hosted its first Islamic studies conference — named after Prince Alwaleed — on “Interpreting the Islamic Tradition in the Contemporary World.”

Harvard would not provide additional details about the disbursement of the funds, nor would Mr. Mottahedeh respond to numerous requests for an interview.

At Georgetown, the money was funneled toward its Center for Muslim-Christian Understanding, which was quickly renamed the Prince Alwaleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding. The center, part of the Edmund A. Walsh School of Foreign Service, trains many of America’s diplomats.

The Alwaleed Center is tucked away in a small suite of offices in the Bunn Intercultural Center. Its reception area is decorated with blue and white Pakistani tile, a framed page from the Koran and mother-of-pearl depictions of a menorah, the Nativity and the Dome of the Rock. The center’s aim, according to its mission statement, is to “improve relations between the Muslim world and the West and enhance understanding of Muslims in the West.”

The center’s director, John Esposito, a prolific writer and praised by many as being a national authority on the religion, was severely criticized by several scholars for downplaying the threat of Islamic terrorism in the 1990s when he was a foreign affairs analyst for the State Department.

Mr. Esposito, “more than any other academic, contributed to American complacency prior to 9/11,” Martin Kramer, a fellow at the Olin Institute at Harvard, wrote in a Jan. 2, 2006, commentary on his blog, sandbox.blog-city.com.

“[He has] proved that he’s still a magnet for Arab and Muslim money,” Mr. Kramer wrote. “Prince Alwaleed apparently decided that while Esposito’s reputation may be dented, the professor still has some value in him.”

Mr. Esposito declined to be interviewed for this article but did defend himself in several e-mails.

“Two of my books, including ‘Unholy War,’ were among the eight books recommended by [U.S. Army] Lt. Gen. John Vines to his senior staff when he took over command in Iraq,” he wrote. “[My article] ‘What Makes a Muslim Radical’ in Foreign Policy received the most hits of any of its publications, more that 100,000 in the year it was published.”

Mr. Esposito said the number of programs sponsored by his center went from 27 last year to 22 this semester alone. The first of three new faculty, Ibrahim Kalin, a scholar on Sufiism and Islamic philosophy, is slated to come on board next fall.

A month before the gift was publicly announced, Mr. Esposito was one of four persons flanking Prince Alwaleed before a photographer at the George V hotel in Paris. It was then that the prince told Georgetown officials of their $20 million windfall — and that Mr. Esposito would oversee how the money was spent.

Spreading the wealth

Winfield Myers, director of Campus Watch, a watchdog group under the aegis of the Middle East Forum think tank, said it’s too early to tell whether the prince is getting his money’s worth. One sign of success is if a university can place its recent doctoral graduates in positions of influence.

The prince knew very well Georgetown’s in a milieu filled with lobbyists and opinion makers; thus any program of his will exert more influence there than at a university not in a power center like Washington,” Mr. Myers said. “The grant also gave Esposito a much bigger microphone. When you’ve got a $20 million institute, that amplifies your voice considerably.”

The Saudi Embassy’s press office did not respond to requests for comment on this article, and a spokeswoman for Prince Alwaleed said he was “too busy” to respond.

[…]

With all the talk of the Israel lobby, no one talks about the Saudi lobby,” Mr. Myers said. “There is no counterweight to Saudi influence in American higher education.”

Indeed, Ain-al-Yaqeen reported that King Fahd has spent “billions of Saudi riyals,” around the world.

“In terms of Islamic institutions, the result is some 210 Islamic centers wholly or partly financed by Saudi Arabia, more than 1,500 mosques and 202 colleges and almost 2,000 schools for educating Muslim children in non-Islamic countries in Europe, North and South America, Australia and Asia,” the paper reported.

The billionaire prince

Mr. Kramer, also the author of “Ivory Towers on Sand: The Failure of Middle Eastern Studies in America,” says American universities have allowed themselves to be purveyors of Saudi influence and opinion.

“Universities generate ideas, and [Prince Alwaleed] regards one idea — the ‘clash of civilizations” — as positively dangerous to Arabs and Muslims,” he wrote on his Web site, martinkramer.org. “So he has embarked on a grand giving spree, to create academic ‘bridges” between Islam and the West, and specifically between the Arab world and the United States …

The mind boggles at the possibilities, when you think of the purchasing power of the world’s fifth-richest man,” Mr. Kramer continued. “Of course, this is why we can’t ever expect to get the straight story on Saudi Arabia, Wahhabism and oil from people who operate within Middle Eastern studies. If you want a fabulously wealthy Saudi royal to drop out of the sky in his private jet and leave a few million, you had better watch what you say — which means you had better say nothing.”

Proclus

Posted: 12 juli 2009 - 16:37 - Svar

@LFPC & Anonymous

Jeg bøjer mig for at der er gjort vigtige indkøb på den amerikanske scene og at det herfra er gået
som ringe i vandet.
Bæk og Co. har da også givetvis haft ret konkrete fordele af deres useriøse omgang med fakta.
Ak, ak!

Dertil naturligvis også braget fra “Orientalism” og den følgende forgiftning af enhver form for sandru diskussion
af emnet.

Martin Kramers “Ivory towers on sand” skulle vist være en udmærket gennemgang af denne problematik.

EAM

Posted: 12 juli 2009 - 18:31 - Svar

Hænderne i vejret for Køge – min hjemby. Det var engang en forholdsvis hård arbejderby ligesom vi også lå højt i voldsstatistikkerne i 90’erne. Desværre kommer multikulturen med S-Toget fra Ishøj/Hundige, og hulemændene fra Stevns med grisen fra syd men derudover, så er det sgu en dejlig by.

Pk

Posted: 12 juli 2009 - 19:04 - Svar

Når een nu bor i Helsingør, så rummer navnet Køge noget vildt eksotisk.
Fremmede folkeslag og mærkelige skikke.
God ferie hr.Blogger.

Leave a Comment