24
jul
Seneste opdatering: 25/7-09 kl. 1906
6 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Vi må jo ikke sige for Politikens meget kyndige Lars Trier Mogensen, at Sveriges bemærkelsesværdige arbejdsløshed skyldes, at der tilvandrer cirka 100.000 om året. Så må vi hellere omformulere det: Det er nok fordi den såkaldt borgerlige regering valgte at åbne for arbejdskraftsindvandring nøjagtig samtidigt med den store internationale rutchetur, oveni i en uændret asylindvandring. En ganske bemærkelsesværdig timing. De svenske unge, der både kan og vil arbejde, er nu i stor udstrækning i Danmark og Norge. Bliv der ! Ikke bare er lønnen markant bedre,  den offentlige service fungerer  og kriminaliteten er pebernødder i forhold til Sveriges. Om grundene til det, kan enhver jo gisne. Eller enhver kan følge denne tråd: Hässelby – 15 år senare, en rapport fra gulvhøjde og ikke for sarte sjæle.

ScreenShot001

Sverige och Italien är de länder i EU som har den högsta andelen unga bland de arbetslösa. Det visar ny statistik från EU:s statistikorgan Eurostat. SR

The largest differences were found in Italy (24.9% for the youth unemployment rate and 7.4% for the total unemployment rate), Spain (33.6% and 16.5%) and Sweden (24.2% and 7.7%), while the smallest differences were registered in Germany (10.5% and 7.4%), the Netherlands (6.0% and 2.9%) and Denmark (8.9% and 4.7%). Eurostat (bemærk: Norge er ikke med i tabellen)

Alliansregeringens arbetskraftsinvandringsreform framställs i borgerliga medier felaktigt som en kursändring bort från den förra socialdemokratiska regeringens “släpphänta” asyl- och anhöriginvandringspolitik. Sanningen är dock att detta är tom blockpolitisk retorik. Släpphäntheten består i allt väsentligt och arbetskraftsinvandringen har inte ersatt någon annan invandring. Den har i stället tillkommit ovanpå denna, vilket förvärrat de gamla problemen och samtidigt gett upphov till helt nya problem. Arbetskraftsinvandring inget alternativ till asyl och anhöriginvandring

“Vi kom til at dræbe nogle angribere”

Svenska och finländska soldater var natten till fredagen inblandade i strider i staden Balkh i norra Afghanistan. Flera av angriparna dödades men inga nordiska soldater skadades. Exakt hur förloppet har varit ska svensk militärpolis utreda, säger Veronica Sandström. Svenskar i strid i Afghanistan.

Det var sørme ikke så heldigt. Godt at militærpolisens kan undersøge, om det nu også var i orden. Igår så jeg nogle videos igennem fra Den Kgl. Livgardes indsats i Helmand. Her  hedder det “det drejer sig om at dræbe  så mange som muligt” – i TV speakén, vel at mærke. Man kan også høre den danske sharpshooter her. Eller hvor barsk de kæmper her. Bare ikke svensk militærpolis eller Veronica Sandström ser de videoer ! Dette uden i øvrigt at tage stilling til krigens fornuftighed her og  uden at tænke den kæterske tanke, at den svenske hær sikkert kommer til at behøve lidt kamptræning til en ikke alt for fjern fremtid.

“Hvilken side er Obama på?”

Spørgsmålet er et som Robert Spencer stiller hver gang  den amerikanske præsident handler eller udtaler noget i lodret modstrid med de værdier han er valgt til at varetage. Denne her har jeg ikke været opmærksom på før, og det er endnu et aldeles hårrejsende eksempel på hvad lederen – angiveligt – af den frie verden har fået sig selv til at sige på den førende sunni-institution Al-Azhar i Cairo i juni. Hvad vil denne groteske start på hans embede føre til i de kommende fire år? (LFPC)

In his speech in Cairo, President Obama mentioned no less than three times the headscarf sometimes worn by Muslim women. Each time, his purpose was to stress “the right of women and girls to wear the hijab”–but never their right not to wear it. It was as if it had never occurred to the president that this sartorial practice could be anything but wholly voluntary. [… ] VEILED THREAT

Præst kandiderer for Sverigedemokraterna

“Jag har massor av skäl till att vara med i Sverigedemokraterna, ett mycket kort svar är att jag tycker att vi ska ha ett kulturellt kristet Sverige även i framtiden, säger han.”

“Inget samhälle kan bestå om det har motstridiga grundvärderingar. Om mångkultur innebär olika mössor, mat och musik så är det inget problem, men om grundvärderingarna är olika blir det problem, säger Axel W Karlsson, och fortsätter:
– Vi är för religionsfrihet, men alla religioner är inte lika och det finns religiösa värderingar som inte är förenliga med vårt samhälle, till exempel hinduismens kastsystem.
– Det finns uppenbara problem med en del värderingar inom islam, till exempel kvinnosynen i vissa muslimska riktningar. Det är uppenbart att vissa islamistiska strömningar inte är förenliga med det svenska samhället.” Interviev i Dagen.se, interview i SR.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 25 juli 2009 - 07:32 - Svar

Eurostat pfd´en der linkes til synes jeg viser, at der lidt generaliseret set er et område omfattende landene Slovenien, Østrig, Tyskland, Tjekkiet, Holland og Danmark hvor den samlede arbejdsløshed er lavere end andre steder, og ungdomsarbejdsløshed ser hvad tallene angår også ud til bedre håndteres i disse lande.

Hvad er lighederne i arbejdsmarkedspolitik og relaterede områder mellem disse lande?
Hvorved afviger disse fra resten af EU, nævn enkelte for arbejdsmarkedet betydende karakteristika?

Janne

Posted: 25 juli 2009 - 08:20 - Svar

OT

I Information skriver en københavnsk socialdemokratisk politiker om indvandrere og flygtninge:

“De har trodset de forhindringer, som den yderste politiske, kristne og muslimske højrefløj i uskøn forening har stillet op for dem og gennemført en social mobilitet, som er uden sidestykke herhjemme.”

h t t p://www.information.dk/198382

Der er intet nyt i at en socialdemokrat kritiserer kristne. Det nye er (i hvert fald for mig) at nogle muslimer kritiseres og kaldes for politiske højrefløjs muslimer af en socialdemokrat. Det er socialdemokraten Lars Weiss, der skriver sådan. Er der ved at komme lidt fornuftige og virkelighedsnære nuancer ind i de socialdemokratiske rækker? Det ville da være dejligt.

Så vil politikeren vel også overveje om det er særlig nuanceret og troværdigt at hævde, at nogle politikeres “retorik og lovinitiativer er smittet af 1930’ernes pest over Europa.”

h t t p://www.socialdemokratiet-amagerbro.dk/lars/Jyllands-Posten/Jyllands-P osten%2020.%20maj%202008.htm

– og overveje om det er særlig nuanceret og troværdigt at påstå følgende om meningsmodstandere:

“Fogh Rasmussen bygger sin såkaldte liberale regering på Dansk Folkeparti, hvis racistiske tendenser gang på gang dukker op trods ledelsens forsøg på at lægge røgslør.”

h t t p://www.socialdemokratiet-amagerbro.dk/lars/Jyllands-Posten/Jyllands-P osten%2023.%20februar%202008.htm

Janne

Posted: 25 juli 2009 - 08:41 - Svar

Vedr. det svenske militær, så lader det til at det ikke kun er dialog polis sosse-svenskerne har konstrueret, men også et dialog militær. Hos hvem ligger det svenske militærs loyalitet egentlig? Hos Sverige, svenskere og svenske soldater eller…?

Janne

Posted: 25 juli 2009 - 09:43 - Svar

Ang. Lars Weiss, så kan jeg hermed konstatere at det ikke lader til at han er blevet klogere.

I JP får DF en ordentlig tur igennem den socialdemokratiske fiktions maskine og jeg kan ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet. Det er ikke så sært at socialdemokraterne må se medlemmer forlade det gamle gumpetunge og utidssvarende parti:

h t t p://jp.dk/opinion/breve/article1762978.ece

Socialdemokraterne skubber danskere fra sig med den tilgang til tingene. At ville bruge fagforeninger til propagandamaskiner for socialdemokratisk politik lyder ikke samlende. Tværtimod.

Janne

Posted: 25 juli 2009 - 10:29 - Svar

Aktuel socialdemokratisme og religionspolitik – eller hvad er der tale om?

“Hvis socialdemokraten Frank Jensen bliver overborgmester i København, vil han kæmpe mod et tørklædeforbud for kommunalt ansatte.”

h t t p://politiken.dk/politik/article755451.ece

Socialdemokraten missionerer, for mig at se, for islamiske tørklæder på arbejdspladser. Hvad med at være lidt mindre religionspolitiske, socialdemokrater.

– og i avisartikel fra maj 2008, står der bl.a. om socialdemokratiske visioner.:

“Jacob Hougaard (S) har markeret sig ved at blande skoleelever og boligområder. Han har blandt andet indført et integrationsbarometer i København, som måler den etniske blanding i blandt andet skoler og boligselskaber. Den nye kampagne giver også plads til en musikfestival for unge fra belastede boligområder og en poesikonkurrence for 12-22-årige. Blandt dommerne i konkurrencen er rapperen Zaki. Han blev for nogle år siden udelukket af en CD-samling, fordi arrangørerne mente, at hans tekst til sangen ‘Tragisk’ var racistisk.
‘Jeg snakker dansk flydende/ er vokset op med alle lydene/ Det ikke mit problem, at jeres kultur er så uindbydende/ Selv hvis jeg spiste svin/ drak vin/ leved’ efter at enhver er sin/ Ville dansk kultur stadig ik’ være min’, lød teksten.
Jacob Hougaard kender ikke rapperen, men mener, at teksten illustrerer den følelse, som mange unge indvandrere deler.
– Det er netop udtryk for frustrationer og vrede, for den manglende anerkendelse, som nogle føler. Jeg synes ikke, at det er et problem. Det ville være meget politisk korrekt, hvis man ikke kunne bruge de udtryk.”

http://avisen.dk/koebenhavn-vil-fejre-muslimsk-fest-090508.aspx?Commen tPosted=true#commentmessage

Hmm, vi er altså nogen der ikke ønsker at religiøse dogmer og fordomme (religionspolitik) breder sig på arbejdspladser, som bør være religionsneurale (og dermed mere humane, ligeværdige samt moderne) og det gøres bedst ved at holde religiøse præferencer private. Og vi er nogen der ikke har lyst til at romantisere dybt intolerante raptekster – uanset hvem der har skrevet og sunget dem.

Nej tak til (religiøs) socialdemokratisme propaganda på arbejdspladser – og på rådhuse.

hp

Posted: 25 juli 2009 - 17:30 - Svar

I København er det vældig rart med de unge svenskere i butikker m.v., da de forstår indholdet af begrebet service, i delvis modsætning til mange danske unge…Så tak Sverige, for jeres selvskabte problemer.

Men kan vi ikke sende dem en bytter, idet vi har en muslimsk kvinde, som ønsker at benytte muslimsk propagandatørklud i hjemmeværnsuniform? Det er nemlig accepteret i Sverige, ifølge det altid pk Politiken.

Leave a Comment