14
aug
Seneste opdatering: 15/8-09 kl. 1611
7 kommentarer - Tryk for at kommentere!


Freddie Wadling og Helen Sjöholm  “I Den Stora Sorgens Famn” af Ted Gärdestad og John Dowland fra CD en med hans sange.  Af en eller anden grund, vi er vel for lykkelige, fostrer Danmark ikke sådanne  kunstnere, som de i Sverige er beskedne nok til at kalde “artister.” Hør også Wadling synge svenske folkesange. Og lån Kirsi Nevantis kongeniale portrætfilm Freddie Wadling – en släkting till älvorna på biblioteket. Et knækket menneske der rejste sig.

Kasper Støvring: En eksistenskamp

stovring

Meget høreværdig samtale: “Det fortrængte vender tilbage i dæmonisk skikkelse. Det skal handle om politik, ikke om moralsk overhøjhed,  om at være et godt eller et dårligt menneske. Vi har fjender, ikke fjendebilleder.”

Han så gerne, at der kom mere liv i kulturkampen, som han mener i virkeligheden burde kaldes for en eksistenskamp.Jeg vil driste mig til at kalde det en eksistenskamp, fordi den vil ændre den eksisterende samfundsmodel. Forfatter Kasper Støvring er den anden gæst i en række af fire Krause på tværs-programmer, der hele august sætter fokus på værdikampen. Hør DR P 1 min 1:31:00,  Støvring, Kulturkritik.dk., Støvring: Det giver god mening at tale om “danske værdier”.

»Vi vil bare væk«

Thorning, Vestager og Søvndal fordriver deres egne vælgere.  Lidt af en bedrift og en fortælling om trofasthed udover det rimeliges grænser:

Stemningen ulmer omkring Vollsmose, fortæller nabo til den uroplagede forstad til Odense. Hun og flere af hendes naboer vil væk, men ingen vil købe husene. Jeg skal så langt væk fra Vollsmose som overhovedet muligt, hvis bare jeg kunne sælge huset til en fornuftig pris. Men der er ingen, der vil bo her. Vollsmose-naboer vil væk

OIC intimiderer dansk galleri

Den hvislende mafiøse stil fra fredens religion er efterhånden velkendt – “… der skulle jo nødigt ske noget ubehageligt”.

A spokesman of the OIC Islamophobia Observatory in Jeddah today expressed concern over reports of an exhibition of blasphemous cartoon of Prophet Muhammad (PBUH) by caricaturist Kurt Westergaard at the Galleri Drauppner in Skanderborg, Denmark, beginning August 29, 2009.

The spokesman said that the exhibition of the cartoon could incite hatred and intolerance and hurt the sentiments of Muslims worldwide. He urged the authorities of “Galleri Draupner” to show their responsibility and good judgment by removing the controversial cartoon from the exhibitionOIC Islamophobia Observatory Urges Danish Galleri Drauppner to Cancel Exhibition of Blasphemous Cartoon

Rystende

Jeg tror godt vi kan etablere en gennemgående konsensus ovre hos de andre:

Amnesty rystet over aktion mod irakere

»Men jeg er rystet over, at vi måtte tage så mange tæv af politimyndigheden i en sag, der ikke har været præget af voldelige konfrontationer«, siger [venstreradikale Bolette Larsen] Demonstranter: »Politiet advarede ikke før de slog«

Præst i Brorsons Kirke: Jeg er rystet

Det drejer sig om Poul Nyrup Rasmussen, der erklærer sig ”rystet” over en aktion, der skal sikre, at de afviste irakere kan hjemsendes. Irakerne og Nyrups svigt

“Det er rystende, at regeringens åbenbart sætter ønsket om at kapre stemmer i Danmark over hensynet til menneskeliv blandt irakerne i Brorson-kirken. […]” udtaler Johanne Schmidt Nielsen Enhedslisten: Rystende aktion

Andre kunne så erklære sig rystet over de barbariske handlinger i adskillige verdensdele der ikke ryster de pæne og anstændige (LFPC).

For at fremstå faste på udlændingeområdet er S og SFs reaktion på politiets rydning af Brorsons Kirke afdæmpet. Men partiernes politik er uændret, for ifølge deres fælles integrationsudspil, “Plads til alle der vil”, ville samtlige afviste irakere få lov til at blive i Danmark. Michael Sandfort, Nordjyske Stiftstidende | 14.08.2009

Ny bog forklarer Vollsmose-skyderier

Borgmester Boye på bar bund efter Vollsmose-skyderier

Vi anbefaler bogen til Odenses konservative borgmester Jan Boye. Det var nemlig ikke meget, borgmesteren havde at sige, da han fredag blev interviewet på Radioavisen om den foregående nats voldsomme begivenheder. Efter et færdselsuheld havde beboere i Odenses muslimske bydel Vollsmose prøvet at forhindre ambulancen i et køre en forulykket på hospitalet, hvorefter der blev skudt mod de tilkaldte politibetjente.

“Det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt,” udtalte Boye, der også lovede, at han ville prøve at finde ud af baggrunden. I øvrigt kunne han ikke forstå, at det var kommet dertil, for nu gik det ifølge Odenses førstemand lige så godt i den tidligere så urolige bydel.

Men altså ikke bedre, end at muslimske oprørere på få minutter kunne mønstre 100 kampberedte unge, der forhindrede ambulancefolkene i at udføre deres opgave og overdængede udrykningskøretøjerne med kasteskyts, hvorefter de beskød politiet med automatvåben.

Måske skulle borgmesteren læse den bog, som Trykkefrihedsselskabets Bibliotek udsender den 1. oktober. Bogen forklarer, hvordan den slags episoder passer ind i islams almindelige erobringsstrategi:

Lars Hedegaard og Mogens Camre: 1400 års krigen. Islams strategi, EU og frihedens endeligt

Fra bogen:

“De fleste steder i den vestlige verden har islam endnu ikke opbygget tilstrækkelig talmæssig eller materiel styrke til, at det er hensigtsmæssigt at føre jihad med voldelige midler. Forskellige byopstande i en del nordengelske byer, i 700 franske lokaliteter i 2006, i Oslo og i København antyder imidlertid, at overgangen fra kulturel til mere kontant krigsførelse allerede er indledt. Det afgørende for den kommende udvikling er akkumulationen af demografisk masse samt imamers og ulemas ideologiske indflydelse på den lokale umma.

Som grundlæggeren af Storbritanniens Muslimske Parlament (The Muslim Parliament of Great Britain), Kalim Siddiqui (1931-1996), forklarede: “Den islamiske bevægelse anerkender ingen grænser inden for ummaen. Kampen for befrielsen af enhver del af ummaen kan føres fra en hvilken som helst anden del. Enhver del af ummaen er et potentielt aktiv for alle andre dele [af ummaen]. … Enhver muslim, der deltager i kampen i nogen del af verden, uanset hvor afsides og isoleret den er, deltager i den globale kamp. Enhver gruppe, der deltager i kampen, uanset hvor lille eller fjernt beliggende den er, er også en del af den globale kamp mellem islam og kufr [de vantro]. Målsætningen om ummaens totale transformation kræver global kamp. En vigtig del af profeten Muhammeds metode … var at skaffe sig kontrol med sit nærområde.”

Et vigtigt element i metoden er at “sakralisere” det område, muslimer ønsker at fravriste de vantro. Det sker bl.a. ved opførelse af moskeer, afholdelse af muslimske ceremonier og demonstrationer midt i ikke-muslimsk område – som f.eks. fredagsbøn på Københavns Rådhusplads – og paradering af muslimsk signalpåklædning på gader og stræder og i officielle sammenhænge. Næste trin er væbnet kamp for at forsvare det nyvundne område mod ikke-muslimske myndigheders forsøg på at hævde statens autoritet. Der er derfor, man mange steder ser tilsyneladende uforståelige angreb på f.eks. brandfolk og redningsmandskab, der prøver at trænge ind på et territorium, som muslimer betragter som deres. Har ummaen én gang bemægtiget sig et område, er det ikke tilladt at opgive det igen. Skulle det gå tabt, er det en pligt for muslimer at generobre det, selv om det skulle vare indtil verdens ende – som Jusuf al-Qaradawi har udtrykt det.

Af samme grund er det også meningsløst, når f.eks. den danske stat investerer milliarder for at komme ghettoiseringen til livs, så længe den lader den islamiske ideologi være uantastet og tilmed udtaler sin respekt for den. Koncentrationen af muslimer inden for visse afgrænsede områder er netop forudsætningen for, at ummaen kan erobre og beherske dem, og skulle det lykkes at sprede den muslimske befolkning, betyder det blot, at nye ghettoer opstår.” Sappho.dk


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Proclus

Posted: 14 august 2009 - 20:29 - Svar

“Vi vil bare væk” – Eller “Muslimske enklaver konsoliderer sig med accelerende fart, mens tosser stavrer rundt i Kbh og kræver asyl til alle”.

Man fælder træer for at afspærrer indfaldsveje???
Læg mærke til hvordan en så vigtig detalje om den regulære krigsførsel som finder sted plopper op ved et rent tilfælde. Kun fordi den interviewede nævner det i forbindelse med sagen.
Træerne er ikke en sag i sig selv!!!
Jeg er af en eller anden årsag mere rystet over dette end resten.
Bystyret har tydeligvis fuldstændigt op/overgivet området. Uhyggeligt!!!

Hvordan skal vi undgå at “skyde os igennem”?? Underforstået at vi vil forsøge os med at forblive vantro nondhimmier!
Ja jeg forløber mig en smule, for den danske stat er vel allerede reduceret til dhimmistatus under disse udbryderemirater?! 🙁

Thomas Bolding Hansen

Posted: 14 august 2009 - 20:57 - Svar

Jeg boede i nærheden af Gellerup på et tidspunkt. Jeg kunne ikke undlade at lægge mærke, hvor mange huse, der var til salg i lige netop det område, som grænsede mest tæt op til Gellerup.

Jeg kan også forestille mig, at interessen for et hjem, med socialistisk gutmenchen statsgaranti får indbrud, er knapt så attraktivt.

Selv synes jeg Århus er en fantastisk by, men med den tilflytning af indvandrere, vil jeg nok finde et andet fantastisk sted, at blive gammel og svag i.

“I 2008 var der en nettoindvandring af danske statsborgere på -139 personer mens nettoindvandringen
for personer med udenlandsk statsborgerskab udgjorde 2.276 personer. For 10 år siden i 1999 var tallene -478 og 660 personer for nettoindvandringen af henholdsvis danske statsborgere og udenlandske
statsborgere.”

http://www.aarhuskommune.dk/portal/borger/kort_statistik/aarhus_i_tal/ befolkning?_page=befolkningens_bevaegelser.emne

Solidaritet er et socialistiskslagord, men det mest solidariske man kan gøre ved Danmark er vel at trække det økonomiske tæppe væk under landet, når solidariteten fra toppen nu ikke går så langt, som til at lade den almindelige borger have noget at sige, hvad angår indvandring og EU.

Robin_Shadowes

Posted: 14 august 2009 - 21:09 - Svar

Vill vi undvika att våra länder blir inlemmade i ummahn så finns det bara en lösning. Repatriering av alla muslimer. Precis alla eller inbördeskrig..

Janne

Posted: 14 august 2009 - 21:13 - Svar

Det er klart at der er en stor risiko for at vi som borgere mister tilliden til politiet, der fortæller os at der er trygt og sikkert i Vollsmose efter endnu en omgang skyderier og chikane af ambulancefolk og politi. Hvem er Vollsmose sikker for? Måske for den del af politiet der aldrig skal stå model til sten, flasker, ildspåsættelse og skyderi, men der er altså betjente for hvem Vollsmose er en arbejdsplads, når de bliver kaldt der ud og så bor der faktisk mennesker i Vollsmose og de mennesker har også børn, der vokser op med al balladen i Vollsmose. Det er et kolossal svigt af børn. Børnene ser også hvordan politi, brandfolk og ambulancefolk ydmyges i Vollsmose. De ser at folkene der repræsenterer vores samfund er magtesløse og at det er gadens parlament der har taget over med simpelt og barbarisk vold, trusler og hærværk. Børnene lærer med al balladen, at, i Vollsmose er det barbari og junglelov der hersker. Ikke demokrati og retssamfund og frihedsrettigheder.

Politiet svigter beboere i Vollsmose og de svigter vi borgeres retsbevidsthed ved at hævde at der er sikkert i Vollsmose, når vi kan erfare at der skydes mod mennesker og der skydes på vores samfundsindretning, når der skydes på politiet. Jeg forventer at hele Vollsmose bliver undersøgt, så dem der har skudt kan stilles for retten og retfærdigheden ske fyldest.

I programmet med Støvring siges der bl.a. at værdikampen ikke eksisterer i menneskers hverdag. Men hvad så med de mennesker der må stå model til skyderierne, volden, chikanen og overfaldene og ildspåsættelserne i Vollsmose og i andre ghettoer i Danmark? Hvad med de mennesker der føler sig utrygge i eget hus og lejlighed og som ikke tør at sende deres børn ud at lege eller i skole på grund af vandaler og bander? Hvad med de efterhånden mange piger og kvinder i Danmark, der er blevet gruppevoldtaget af indvandrermænd? Hvad med de børn og unge der tvinges til at spise halal mad hvis de vil have skolemad i Københavns Kommune? Hvad med de mange kvinder på krisecenter, som er blevet slået af mænd, der af deres religion og kultur får at vide at kvinder er andenrangsmennesker og derfor behandler kvinderne sådan.

Jeg har i øvrigt fået meget ud af at høre Støvring programmet. Han er en begavet og besindig mand (i hvert fald i det interview) og han er god til at sige tingene på en meget klar måde. Bare han dog kunne skrive lige så klart og enkelt som han taler. Så tror jeg at han fik flere læsere JP bloggen. Når han skriver bliver han meget intellektuel og abstrakt (ikke at der er noget galt i det) og har et højt lix-tal – og det lægger han lidt fra sig når han taler – i hvert fald med Krause. Det synes jeg godt om.

Det er for resten skægt at snaphanerne vælger at linke til Støvring, for jeg har flere gange haft lyst til at kommentere det han skriver, jeg har bare ikke haft lyst til at gøre det på JP. En anden ting er at han på fotos ser så brysk ud, men når han taler lyder han bare rigtig dejlig og afslappet. Det var en god overraskelse af få. Han er noget af en kapacitet for de borgerlige, synes jeg. Han har noget at byde på – ideer om hvad vi kan gøre fremover – og ikke kun kulturkritik. Han har begge dele og det er rigtig godt. Det er der brug for. Jeg er helt enig med Støvring i at der skal være plads til konflikt og kritik samt direkte tale og jeg er helt vild med at han kan se noget positivt i 1970’ernes progressivitet og kreativitet og oprør. Det skal DF have med på dagsordenen. Man behøver ikke at være hippie for at gå ind for kritik af noget bestående. I forhold til islams forstenede konservatisme er der i høj grad brug for progressivitet, kreativitet og satire og dansk frisind og spræl. Sådan lidt a la Jansens koran blog. Og Westergaards tegning mm. Fed cigar Støvring sidder med på billedet i øvrigt. Det er jo nærmest blev at protest symbol i dag. Ha ha.. (flot mand i øvrigt – Ups! det er vist helt og aldeles irrelevant for debatten) Nå, det bliver mellem os. ;o)

Det er også befriende sådan som Støvring laver en sondring mellem politisk kamp og moralsk kamp. Vi skal som han siger have Nyrups klamme anstændigheds- og moral tyranni ud af den politiske debat igen, så vi kan få lov til at italesætte og begrebslig gøre virkeligheden som den ER. Som den er og bliver erfaret. For i den retning er vi alle empirister og vi skal alle have lov til at tale med det næb vi nu har. Vi skal tale politik, skal vi. I øvrigt var det Mette Winge der ville have at vi skal debattere med ynde. Hun lever vist i 1800-tallets pigekammer. Må vi lige være her!

Snaphaner, det er en god idé at linke til spændende og relevante radioprogrammer. Personligt lytter jeg mest til P2, når jeg lytter radio, så jeg kan få min daglige dosis jazz og klassisk. Så det er fint for mig at finde et relevant link her. Rigtig god public service.  I er nogle guttermænd, I snaphaner.

nobody

Posted: 15 august 2009 - 00:33 - Svar

JensH

Posted: 15 august 2009 - 01:00 - Svar

Appropos den nye bog fra Lars Hedegård og Mogens Camre nye bog, så har en Morten Frich, (hvem er han??) idag i Berlingske Tidende en analyse af skyderierne mod politiet i Vollsmose, og hvordan dette er et brud på ‘kontakten’ mellem de kriminelle og Politiet og andre myndigheder, som repræsenterer staten. Frich skriver at “Betjente, gademedarbejdere og skolelærere har altid nydt en vis beskyttelse fra det kriminelle miljø. Efter skudepisoden i Vollsmose er den kontrakt nu opsagt.”

Med andre ord er dette stadig for Berlingske tidende bare et spørgsmål om nogle kriminelle, der er gået over stregen mht. hvordan man opfører overfor statens repræsentanter i henhold til ‘kontrakten’. At denne ‘skud-episode’ kunne være motiveret af islamisk herredømme over Vollsmose-området falder slet ikke Berlingske-kommentatoren ind. Så der er en lang vej at gå hvis Lars Hedegård og Mogens Camre har sat sig for at oplyse om islamisk erobringstrang. Han fortsætter sin ‘analyse’ med at forklare sine læsere, at hvis først man udfordrer den Danske stat på den måde, (bryder ‘kontrakten), så vil staten tage jern-handsken på, og der vil ikke være tvivl om at staten vil sejre.

Se det ville jeg nok tror på hvis vi talte om den Franske, Brtiske eller Amerikanske statsmagt. Men at forestille sig den Danske stat skulle tage ‘jern-handsken’ på er nærmest komisk at læse. Den Danske statsmagt er naturligvis et produkt af det bløde, konsekvensløse og dialog-søgende Dansek samfund. Så sent som igår aftes, da Brorson Kirken blev ryddet, fik en autonom kvinde der søgte at hindre politiets arbejde et par dask med kniplen, og straks går medierne fuldstændig amok og raser over ‘politivold’, og der er allerede indgivet over 30 klager over politiets (påståede) brutalitet i.f.m. med rydningen.

Under Israels krig mod Hamas gik medierne i selvsving i ugevis over hvorvidt en politimand havde kaldt en aggressiv Palæstinensisk demonstrant for “perker” eller “perle”. Dertil kommer, at politiledelsen officelt kører efter mottoet om, at man er dialog-søgende og ikke konfrotations-søgende, hvilket selvfølgelig også er et produkt af den (desværre) typisk Danske behagesyge og konfliktskyhed.

Og det er denne statsmagt Morten Frich mener skulle tag ‘jernhandsken’ på, og bruge nogle (set med normaldanskerens øjne) meget drakoniske magtmidler for at sikre sig herredømmet over eget territorium?? Det er næsten for komisk det han skriver tilsidst:

“Når kontrakten opsiges, og hvis der kommer flere angreb som det i Vollsmose, får ’gaden’ et problem, som vil få bandekrigen til at ligne en søndagsudflugt.Og der er slet ingen tvivl om, hvem der vil vinde den krig. Staten.”

Den Danske stat?? bruge metoder der får “bandekrigen til at ligne en søndagsudflugt”?? Dream on. Jeg tror ‘Tanten’ under indtryk af den stadig forværrede situation her i landet fuldstændig har tabt realitetssansen.

http://www.berlingske.dk/article/20090814/bander/90814072/

  li

  Posted: 15 august 2009 - 01:47 - Svar

  Den berlinske tandløse-tante mistede sin betydning, da Das DDR-socialisten Frau knudsen, splattede sit berufvertbot overflodige legme udover uTidningen!
  Håbløs bagefter hinker den forhenværende berlinger efter alle andre medier og nutidige forhold, fordi Das udryddelse af upolitiske korrekte skribenter Das enfoldigen socialisten Frau knudsen, har “sat” sig på forvrængnings propagandaen der trykkes i Das Neuen Socialisten Hausen!

  Wir must Das berlinske befrigen von Das Fuhreren Frau knudsen!

  Pardon my Arabisk!

Leave a Comment