16
aug
Seneste opdatering: 17/8-09 kl. 1322
55 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Liberalisme som forsvar mod en uliberal fjende?

Selv om jeg er overbevist om at det konservative forslag om forbud mod burkaer i det offentlige rum kun er kommet på tale efter pres fra Khader, og det sikkert byder konservative af i dag ligeså meget imod som den liberale Søren Pind, er det en helt grundlæggende konflikt der blotlægges her. Jeg vil gerne på helt egne vegne indtage et tredje standpunkt mellem de to: Et burkaforbud vil være en dårlig idé fordi det ikke kan håndhæves i praksis, og derfor vil signalere det demokratiske samfunds afmagt. Vil patruljerende betjente stoppe og notere en burkaindpakket kvinde, vel vidende at de i løbet af få minutter vil være omringet af SMS-tilkaldte sjakaler? Desuden vil et forbud fokusere på det synlige udtryk for denne slavereligion, og ikke have nogen effekt på dens udbredelse i Danmark.

Hvor skarp Søren Pind ellers er, og hvor meget han kan siges at være vores bedste antijihadiske håb, er hans liberale hjerte imidlertid nok løbet af med ham. Skulle Danmark og Vesten ønske at standse undergravningen af vore lande, må Pind og andre liberalister bringes til at forstå at deres livsdrøm er en del af problemet, og slet ikke en del af løsningen. Frygtkultur, selvcensur, grænsekontrol, religionsfrihed og mange andre centrale problemstillinger må medføre revurderinger af vores egen civilisations spilleregler, i denne civilisations overlevelses interesse. Et eller andet mål af aldeles uliberale tiltag ville være påkrævet, hvis ikke vores liberale samfund skal blive det reb der hænger os (LFPC).

[…] “Det syn, der præger den vestlige verden, handler netop om ikke at forbyde alt muligt, vi ikke kan lide, og det handler netop ikke om at stoppe folk ind i fængsler og torturere dem og alt muligt,” siger Søren Pind.

Det kan ifølge Søren Pind ikke nytte noget, hvis man i den vestlige verden hele tiden råber op om, at de ting, man ikke kan lide, skal forbydes og lukkes ned.

“Så kan det godt være, at man har tatoveret demokrati ind på sin arm, men så fatter man i virkeligheden ikke, hvad det handler om,” siger Søren Pind.

Bemærkningen er rettet til Naser Khader, der i dag har foreslået et forbud mod at iklæde sig muslimske klædedragter som burka og niqab i det offentlige rum. Khader har netop tatoveret demokrati på sin overarm, og begrunder sit forslag med, at det er kvindeundertrykkende.

»Vi vil ikke se burkaer i Danmark. Vi kan simpelt hen ikke acceptere, at nogle af vores medborgere går med ansigtet tildækket,« siger Naser Khader. […] Pind: Khader fatter ikke, hvad demokrati handler om

Officiel islamdiskurs 2.0?

Jeg skal være den første til at vrisse hånligt af halvhjertet, berøringsangst retorik som “militant muslimsk ekstremisme”, for figenbladene som “muslimsk” er pakket ind i her er jo obligatorisk besværgelse ‘så man ikke tror noget forkert om mig’. Jeg er faktisk mere bekymret for taqiyya-artister som Abdul Wahid Pedersen der nyder et helt ufortjent ry som moderat og besindig, til trods for at have erklæret sin støtte til drab ved stenkast mod halvt nedgravede kvinders hoveder, og til shariadiktaturets indførelse ved evt. muslimsk flertal. Bare de ikke bruger bomber og anden terror her og nu, er apologeternes enfoldige adgangskriterium.

Men Lene Espersen er selvfølgelig bundet på hænder og fødder qua hendes position. Sagde hun hvad vi og andre siger, og som vi skoser apologeter for ikke at sige, ville der falde brænde ned internationalt. Måske mere end det. Hun er også bundet af den slamkiste af foragtelig dhimmitude som det såkaldte konservative parti rummer i dag. Hvad der er foregået under gulvtæppet i partiet ved vi ikke. Vi kan bare se at noget har bevæget sig, og om det er udtryk for strategisk bevægelse fra regeringen eller fra hendes parti må vi spændt vente og se (LFPC).

[…] Den største trussel mod Danmark og de danske værdier er muslimsk. Det fastslår den konservative leder og vicestatsminister Lene Espersen, der nu anlægger en tone, som man normalt kun hører fra kollegerne i Dansk Folkeparti.

– Den største trussel mod os kommer fra militant muslimsk ekstremiste, fastslår ministeren over for Politiken. […]
Lene Espersen er glad for, at mange indvandrere er aktive på arbejdsmarkedet – men det løser ikke problemet, påpeger hun.

– Problemet er, at hvis dem på arbejdsmarkedet alligevel ikke er en del af det danske samfund, så fungerer tingene ikke. De går på arbejde, og de tjener deres egne penge, men de lever i et parallelsamfund, hvor de sidder og ser arabisk og pakistansk tv, når de kommer hjem, og er dermed slet ikke i forbindelse med det danske samfund, siger Lene Espersen (K). […] Lene: Militante muslimer truer de danske værdier K kræver forbud mod burkaen

Gaza: Livmoderen som våben

To muligheder: Vesten incl. Israel påtager sig de ødelæggende konsekvenser af denne kynisme og Gazabeboernes uansvarlige følgagtighed. Eller Vesten og Israel fastholder at egen overlevelse og økonomi ikke skal undergraves af erklærede fjender, og fastholder Gazas eget ansvar (LFPC).

Gaza-striben er verdens tættest befolkede område. Her lever 4.150 personer pr. kvadratkilometer. Det har også en anden verdensrekord – en befolkningstilvækst på 5-6 procent årlig, hovedsagelig forårsaget af høje fødselstal.

Processen begyndte for 20 år siden, da ledelsen af PLO (Den palæstinensiske Befrielsesorganisation) vedtog, at et højt fødselstal var en national pligt. Palæstinensiske kvinder i Gaza blev formelig opfordret til at bruge deres livmoder som våben, producere et maksimalt antal krigere for palæstinensernes sag og opnå numerisk ligestilling med Israels jødiske befolkning på ca. 5,5 millioner.[…]

Deres fødselstal er nu så højt – gennemsnitlig syv børn pr. familie – at en af lederne af Det Palæstinensiske Statistiske Departement i Gaza, Hassan Abu Libveh, for nogen tid siden sagde til denne kronikør, at den palæstinensiske befolkning i området står over for en dyster fremtid rent demografisk. Om blot 15 år, sagde han, vil der formentlig være tre millioner mennesker på dette lille område.[…] Richard Oestermann: Kronikken: En tikkende menneskebombe

Minareten i Karlskrona

Villaägarnas riksförbund i Karlskrona vill inte att det ska byggas en minaret i samma område som det finns planer på radhusbyggande. Ordförande för villaägarna Lennart Ahlqvist tror inte att någon kommer att vilja bo i det nya radhusområdet om man störs av böneutrop fem gånger om dagen. I stället för ökad integration så är jag rädd att det här får motsatt effekt, säger Lennart Ahlqvist som i dag ska lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen.
Moderaten Carl-Göran Svensson är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden säger att ljudnivåerna måste anpassas efter gällande lagstiftning. Han drar dessutom en parallell till Svenska kyrkans verksamhet.
– Mig veterligen har det aldrig upplevts som ett störande moment att det ringer i kyrkklockor, trots att det bor människor intill, säger Carl-Göran Svensson. Men nu försäkrar Abboud Sleiman, imam i Karlskrona, att det inte blir några böneutrop från minareten. Vi kommer att ha böneutrop inne i lokalen. Enligt vår religion får man inte störa sina grannar, säger han. Nej till böneutrop, SR som har lukket for kommentarer, Inga böneutrop efter protester från villaägare

Moralismen i dansk politik

Poul Nyrup er et skræmmende eksempel på den afsondrethed fra virkeligheden, EU politikere færdes  i:

Det er et generelt problem blandt venstrefløjens kritikere af den nuværende flygtningepolitik, at man ofte insisterer på at reducere problemet til et rent moralsk spørgsmål. Det handler om at forsvare ‘medmenneskelighed’ og ‘anstændighed’, mens man skal bekæmpe den ‘indre svinehund’, racismen, fremmedfrygten og selvtilstrækkeligheden. Det er meget sjældent, at de mere mørkere sider af en liberal flygtningepolitik får nogen som helst anerkendelse af denne fløj i kulturkampen. Dette rene moralistiske syn på den politiske kamp, der foregår i disse år, er særdeles hæmmende for den offentlige debat, den hindrer en dybere forståelse af, hvad der rent faktisk har ført frem til vores nuværende situation, den hindrer en seriøs udvikling af brugbare alternativer, og den er særligt skadelig for venstrefløjen.

Meget symbolsk kunne vores tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som det genfærd fra 1990′erne han nu engang er, fremføre essensen af denne rene moralske position i værdikampen. Nyrup fandt aktionen mod Brorsons Kirke ‘uanstændig’ og kunne kun tage afstand. Han var ‘rystet’. Da han blev spurgt til, hvad hans alternativ var, blev det afvist. Han ville ikke gå ind i juraen. Hvad var det så egentlig, at den tidligere statsminister havde bidraget med til debatten, kunne man spørge. Intet andet end at pudse sin egen glorie i den bedste sendetid, ser ud til at være det eneste rigtige svar.

Den nuværende flygtningepolitik er ikke et resultat af danskernes moralsk forfald. Det er derimod et resultat af mange års forfejlet flygtningepolitik, hvor man på uansvarlig vis lukkede flere mennesker ind i landet, end vi var i stand til at tage os af. Reglerne på området var desuden så lempelige, at man i mange år gav frit spil til menneskesmuglere, tilfældige familiesammenføringer og en strategisk udnyttelse af reglerne fra en række lande. Mens dette stod på, lod man ghettoerne vokse, og ignorerede bevidst de hårdest ramte kommuners råb om hjælp. Socialdemokratiske borgmestre fra den københavnske vestegn blev nærmest konsekvent afvist af deres partifæller – og fra tid til anden endda sammenlignet med nazister. Nyrups ligegyldige moralisme


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Thomas Bolding Hansen

Posted: 16 august 2009 - 19:33 - Svar

Hattedamer og humanister til trods, har de konservative historisk haft en fløj, som var betænkelige ved indvandringen. Det er også det parti, som ligger tættest op af DF, hvor i mine øjne meget kritik kan forklares ved, at man ved godt, hvem man konkurrerer mest med stemmer med.

Omvendt har erhvervslivet også stået stærkt i partiet, og deres ønske om billig arbejdskraft, eller løntryk via indvandring ligeledes.

Alle partier er nu en kompleks størrelse.

Menig 442

Posted: 16 august 2009 - 21:06 - Svar

Det er lidt af en kovending, jeg har altid opfattet de Konservative som de Radikales forlængede arm, når det drejer sig om indvandring. Årsagen er nok taktisk, Socialdemokraterne har meldt ud, at de står fast på en stram indvandrerpolitik, og har brudt med Anker Jørgensen og Nyrups grædekonepolitik. Det vi mangler, er en repatrieringspolitik.

JensH

Posted: 16 august 2009 - 21:21 - Svar

@Menig 442

“Anker Jørgensen og Nyrups grædekonepolitik.”

Du har vist ikke læst Berlingske Weekendavis i denne uge.I den har Arne Hardis en ganske interessant artikel om Socialdemokratiet og udlændingepolitikken i 1980’erne. Det viser sig nemlig, at man i 1986 var begyndt at tage kernevælgernes bekymnringer alvorligt, og havde nedsat et internt partiudvalg under ledelse af vestegns-borgmester Vibeke Storm Rasmussen.Det udvalg sad faktisk og barslede med nogle meget markante stramninger i udlændingepolitken. Nu skete der imidlertid det, at Anker Jørgensen tabte valget i 1987, og måtte overlade partiformandskabet til Svend Auken. Noget af det første Svend Auken gjorde var at køre Storm Rasmussem udvalget ud på et sidespor, (rrelt lukkede han det). Fra nu af skulle socialdemokratiet ifølge Auken koncentrere sig om at bekæmpe Danskernes (påståede) fremmedfjendskhed og rascisme. Arne Hardis stiller i artiklen spørgsmålet om hvorvidt DF rent faktisk kan takke Svend Auken for deres sucess.

En anden WA journalist, Hans Mortensen, skrev for et par år siden bogen “De fantastiske fire”, (om generationen Auken, Ritt, Nyrup og Lykketoft), og det fremgår af denne bog, at Nyrup på Socialdemokratiets sommergruppemøde i august 2000, lagde op til væsentlige stramninger sammen med den daværende indenrigsminister Karen Jespersen. Svend Auken gik voldsomt imod disse stramninger, og truede direkte med at han ville sprænge partiet, hvorefter der ikke kom nogen bukser ud af det skind.

Den socialdemokrat der først og fremmest skal bebrejses for den situation det Danske samfund står i idag er efter min mening Svend Auken, og det siger jeg ikke for at ‘frikende’ hverken Aneker Jørgensen eller Poul Nyrup. Men disse to partiformænd gjorde da i det mindste et forsøg på at ænde kursen i den førte udlændingepolitk. Halvhjertet måske, men i det mindste et forsøg. Auken var derimod en dogmatisk fanatiker når det kom til udlændingepolitken.

ole burde

Posted: 16 august 2009 - 21:42 - Svar

Hvis man er optimist , er det muligt at fortolke udviklingen i dansk politik saadan, at der er ved at opstaa et dynamiskt legitimitetskrav til alle partier som haaber paa at faa bred tilslutning : enten tar’ I en vis afstand fra Islaam ,eller ogsaa tar vi, vaelgerne en HELT klar afstand fra JER !
De radikale har som det foerste parti allerede maerket denne effekt .
Det forekommer mig, at en del danske politikere er bange for at det skal gaa dem og eller deres parti paa samme maade…

Elefanten

Posted: 16 august 2009 - 21:54 - Svar

Den kendte islamist og blogger Gülay Kocbay kalder den kristne jul for et ædegilde. Der er godt nok ikke megen respekt for værtslandets kultur.

Mosemanden

Posted: 17 august 2009 - 06:40 - Svar

Hvor er det Lene ser alle de “militant muslimsk ekstremister” der truer danske værdiger henne ? .

Pk

Posted: 17 august 2009 - 08:04 - Svar

Apropos socialdemokratisk moralisering. De kalder danskere for nazister og racister hvis ikke danskerne
kunne lide at få deres tilværelse ødelagt af muslimerne( og de 4-5 danske partier).
Jeg hørte el. læste engang følgende.
De Radikale holdt meget af Bonde partiet i Østtyskland.
Østtyskland sendte Flygtninge/indvandrere til Danmark.
Får ikke at få stoppet denne trafik , så fortalte man i Bondepartiet de Radikale
at de skulle kalde folk , som ikke kunne lide denne trafik, for racister el nazister.
De radikale styrede socialdemokratiets moral opfattelse, og bingo, en smart
politisk opfindelse var på banen.
Så de Radikale og Soc. fører/ førte en indenrigspolitik, som vakte glæde i Østtyskland.
Har desværre ikke dette naglefast. Bog,side osv…men lyder som noget de Radikale kunne gøre.

Mia

Posted: 17 august 2009 - 08:45 - Svar

Den niqab-klædte kvinde burde ikke have med børn at gøre overhovedet! Føj for en kvindeforræder!!

Jeg læste i JP, at det Islamiske Trossamfund anslår, at der kun er to-tre kvinder i DK som går med burka, og kun 30-40 kvinder der bærer niqab. Det er simpelthen løgn! Jeg færdes en del i København NV, og alene i denne bydel anslår jeg at vi finder mindst 30-40 kvinder med niqab.

Lad os sige, at den niqab-bærende fascist ovenfor får ret i sin punkeranalogi, dén dag verden kan afsløre et land, hvori en anarkistisk regering (a contradiction in terms!) tvinger undersåtterne til at få tungepiercinger og gå i sorte militærstøvler… Nej, det er faktisk stadigvæk mere modbydeligt med tildækkede ansigter…

  hp

  Posted: 17 august 2009 - 19:27 - Svar

  Hej Mia
  Enig, hende ‘forskeren’ der selv tilstår, at hun ikke ved meget om antallet af 98-100% tilslørede kvinder, burde tage et par dage med bus 5A / 350S mellem Nørreport og Husum.

  Så blev hun muligvis lidt klogere (og det er vel en forskers fornemste opgave…).

  Blandt andet vil hun kunne iagttage en total-tilhyllet kvinde (ja, også øjnene, nej, intet netværk, blot totaltilhyllet), med handsker mv., så intet, absolut intet hud eller hår, er synligt. Hun følges med sin førerhund, en dansk mand, konvertit så vidt jeg kan skønne, og et lille barn i barnevogn. Det er ca. et år siden, jeg sidst så hende, så hun er nok gravid igen…

  mvh hp

   Mia

   Posted: 17 august 2009 - 19:43 - Svar

   @ hp

   Ja, bus 5A er et studie i sig selv!
   Rart at vide at man ikke er uden meningsfæller i den kollektive trafik;-)

Janne

Posted: 17 august 2009 - 09:10 - Svar

Forbudsfeministers (m/k) støtte til niqab til kvinder viser hvordan feminisme er perverteret til ukendelighed.

Eller måske er rendyrket feminisme blot i sig selv en perverteret størrelse?

Forbudsfemismen har i hvert fald vind i sejlene. Der er flere og flere forbud der praktiseres:

Forbud mod at vise ansigt.
Forbud mod at have en klitoris.
Forbud mod at vise seksualitet.
Forbud mod at vise hovedhår.
Forbud mod at vise halsen frem.
Forbud mod at have synlige ører.
Forbud mod at have synlige håndled og underarme.
Forbud mod at have synlige hænder.
Forbud mod at mærke og føle med hænderne i det offentlige rum. Handsker er påbudt.
Forbud mod at bade uden burkini.
Forbud mod at bade sammen med mænd i svømmehaller.
Forbud for piger i fritidsklub med drenge.
Forbud mod at bade på stranden.
Forbud mod sollys og solbadning.
Forbud mod arbejde.
Forbud mod uddannelse.
Forbud mod at dyrke gymnastik.
Forbud mod at cykle.
Forbud mod selv at vælge hvad for noget mad man ønsker at spise.
Forbud mod selv at vælge hvad man vil drikke.
Forbud mod selv at vælge kæreste og ægtemand.
Forbud mod at have beklædning på med lyse farver.
Forbud mod diskoteksbesøg.
Forbud mod at være en del af den moderne, vestlige verden.
Forbud mod kropslig ytringsfrihed.

Og TV2 har indført den tabuiserende og forbudsfeministiske tørklæde dresskode til kvindelige journalister i Afghanistan.

MSM har også lært at agere forbudsfeministisk.

Forbudsfeminisme minder om taleban.

Janne

Posted: 17 august 2009 - 09:24 - Svar

Forbudsfeminister i Venstre freder forbudsdragten burka:

“Går man med burka, så kan man ikke få arbejdsmarkedsunderstøttelse, for man står nok ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Man kan ikke få et pas eller buskort, så der er nogle konsekvenser ved at gå med burka allerede i dag, mener hun.”

h t t p://www.bt.dk/politik/roenn-afviser-burkaforbud

  hp

  Posted: 17 august 2009 - 19:32 - Svar

  Hej Janne
  Det har du nok ret i, og Rønn såmænd også. Måske derfor, der er så mange muslimske kvinder på førtidspension. Idet de jo ikke kan siges at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  Hvordan var det nu: Ca. 1/3 af alle muslimske kvinder i alderen 45-65 år i Århus på førtidspension……

  mvh hp

Janne

Posted: 17 august 2009 - 10:09 - Svar

Talebaniseret forbudsfeminisme i Afghanistan:

“Den nye lov giver mændene lov til at sulte deres hustruer, hvis hun ikke opfylder mandens seksuelle behov, og en kvinde skal desuden have sin mands tilladelse til at arbejde. Herudover får fædre og bedsteforældrene den fulde forældremyndighed over børnene i et ægteskab.”

h t t p://jp.dk/udland/asien/article1783965.ece

kimpo

Posted: 17 august 2009 - 10:36 - Svar

Det bliver ikke Venstre som redder os fra islamiseringen.

Jan Christensen

Posted: 17 august 2009 - 10:38 - Svar

Off-topic: Er der nogen, der ved, hvad der er sket med det billede, hvor Lisbeth Knudsen og Tøger Seidenfaden smiler indforstået og næsten forelsket til hinanden ved ét eller andet arrangement for et par år siden? Blev det ikke først offentliggjort her på Snaphanen? Det er mit absolutte yndlingsbillede gennem tiderne, og nu er det åbenbart forsvundet fra jordens overflade. Jeg har ledt og ledt, men uden held.

LFPC

Posted: 17 august 2009 - 11:17 - Svar

Jeg fandt det:

Tøger-Lisbeth

  Fritz

  Posted: 17 august 2009 - 16:14 - Svar

  Hvad fanden er det for noget svineri at vise, nu er jeg blevet blind.

Jan Christensen

Posted: 17 august 2009 - 11:30 - Svar

Tusind tak – jeg er meget taknemlig, men der eksisterede altså også et stort billede på Snaphanen i sin tid.

JensH

Posted: 17 august 2009 - 11:43 - Svar

Stor forargelse på SydSvenskan idag. EU har har opretholdt visum-kravet for borgere fra Bosnien, Kosovo og Albanien. Derimod ser det ud til, at visum-kravet bliver ophævet for Serbien. Selvfølgelig ‘krydrer’ Sydsvenskan artiklen med en rigitg tude-historie om 25-årige Amra Zvizdic fra Sarajevo, som hele to gange har fået afslag på visum. Og hvilket land har så været så hjerteløst at give Amra Zvizdic afslag på visum?? Jo, det er selvfølgelig det ‘fremmedfjendske Danmark, som det ikke er lykkedes Amra Zvizdic at overbevise om, at hun ikke har i sinde at forblive i landet:

http://sydsvenskan.se/varlden/article537963/Fortsatt-visumkrav-for-bos nier-inom-EU.html

Hvad skulle Sydsvenskan dog skrive om hvis de ikke havde Danmark??

Mette

Posted: 17 august 2009 - 13:52 - Svar

Jeg er ret enig med dig LFPC om det med burkaerne, skønt jeg aldrig glemmer det sammenstød, jeg havde med en. Måske husker du, at jeg har skrevet om det før.

Klokken var henad 20, og jeg befandt mig i en niche i et stort næsten tomt supermarked og var koncentreret om at finde noget på en hylde ved gulvet. Rejste mig op, drejede mig i samme bevægelse og hørte nogen gispe højt. Opfattede kun langsomt, at det var mig selv, der gispede. Jeg havde rejst mig lige op i favnen på en burka og stod helt tæt til den, så noget bevæge sig i “revnen” ikke så meget som et blik, stirrede ind i grove sorte uldtråde. I det samme kom der et gammelt ægtepar ind i den næsten aflukkede niche, og det standsede brat op og stirrede. Burkaen slog med nakken, drejede om på hælen og gik slentrende videre. Store, grove sorte, lave sko, mandfolkesko af meget ufiks slags, en høj person, brede skuldre og bevægelser som en mand. Burkaen var fyldt godt ud, den var ikke så vid, og den havde store afghanske broderier på det nederste. Han forsvandt, og jeg gik ind i det store lokale langds en køledisk .Han kom tilbage lige imod mig, og denne gang var der flere tilskuere, en kinesisk udseende pige stod og stirrede. Jeg ville ikke flytte mig, for der var masser af plads til siderne, jeg fortsatte langs køledisken med blikket rettet stift imod de øjne, der nu kunne ses, og som også stirrede provokerende. I sidste øjeblik kastede han sig til siden, og jeg bøjede samtidig lidt ind over køledisken, havde vi ikke gjort det, var vi kollideret. Han forsvandt mod indgangen og må være sprunget over “lågen” ind. Passerede aldrig kasserne og havde åbenbart fået det, som han kom efter. Han kom fra afdelingen med vin og øl.

Jeg skrev et brev til integrationsminister Rikke Hvilshøj om, at det ikke lignede noget, at man kan risikere at møde sådan et maskeret spøgelse, men lod alligevel være med at sende det. Jeg ser hellere end gerne alt det muslimske hovedtøj ude af billedet, men hvis der kun er en lille håndfuld burkaer i landet, virker det som at skyde spurve med kanoner – som et gratis propagandanummer, der ikke kan omsættes til praksis, og der er ved Gud meget andet, der skriger på opmærksomhed.

Jeg faldt i søvn med Tariq Ramadan i aftes, og det kan jo slet ikke nytte noget, for man skal virkelig være vaks for at fatte, hvor udspekuleret den mand er også på skrift. Jeg opfatter nok langtfra alle de skjulte markeringer, men noget har jeg fattet.

Der er to danske forord til Ramadans bog “At være Europæisk Muslim. Islamiske kilder i en europæisk sammenhæng”, der starter med en længere tak fra dr. theol. Lissi Rasmussen, der leder Islamisk-Kristent Studiecenter. Hende kender vi.

Derefter kommer forordet til den engelske udgave, og det er også af en pæn længde og er underskrevet af professor Jørgen S. Nielsen, leder af Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations Unviersity of Birmingham, UK. Kender vi ham?

Forresten, det var en nydelse at høre Enoch Powell, jeg sad og gætte på, hvor han kom fra, han mindede lidt om Churchill både i sprogtonen og måden han havde struktureret talen på. Churchill ville have en tale til at virke som et digt og fik den skrevet på den form.

P.S. jeg synes, at jeg har hørt om Jørgen S.. Nielsen, men jeg kan ikke huske hvad.

Knud Larsen

Posted: 17 august 2009 - 14:12 - Svar

@ Mette

Jørgen S. Niels har vi nu fået fornøjelsen af i Danmark, han er kommet tilbage fra UK.

JensH

Posted: 17 august 2009 - 14:16 - Svar

@Mette

“jeg synes, at jeg har hørt om Jørgen S.. Nielsen, men jeg kan ikke huske hvad”

Tænker du på professor i Islam ved Københavns Universitet Jørgen S. Nielsen ?? Her er en artikel fra da han bllev udnævnt til professor:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/271907:Kirke—tro–Reformatione n-i-islam-er-i-gang

Han har vistnok også været direktør for ‘Det Danske institut’ i Damaskus, ligesom Jørgen Bæk Simonsen har været det. Begge er to af de værste islam-apologeter der overhovedet findes i kongeriget.

Mette

Posted: 17 august 2009 - 14:23 - Svar

Tak, det er i det mindste ærlig snak, at han mener, at vi kan risikere religionskrige. Det er vi slet ikke uenige om.

Nu funderer jeg over, hvem det er, der har punget ud til det hus i Damaskus, for det er der også noget særligt med?

– i stor hast.

JensH

Posted: 17 august 2009 - 14:24 - Svar

Apropos Naser Khaders forslag om at forbyde Burkaen, så er der på JP blog et glimrende blog-indlæg fra Mrutyuanjai Mishra om netop dette emne. Mrutyuanjai Mishra er oprindeligt fra Indien, og i blog-indlægget gør han sig nogle interessante betragtninger om hvordan multikulturen fungerer i netop Indien:

http://blogs.jp.dk/braendpunkt/2009/08/17/burkaniqab-og-v%c3%a6rdikamp  /comment-page-1/#comment-417

Vivi Andersen

Posted: 17 august 2009 - 14:58 - Svar

Mette

Din oplevelse med mandspersonen i burka har jeg, stadig, i erindring som værende ganske uhyggelig.

Jeg ved ikke hvad jeg havde gjort i en lignende situation.

Jeg tror ikke et øjeblik på at der herhjemme kun vandre nogle få burkaere rundt. Men skulle antallet være behersket, så vil jeg mener at et forbud vil være glimrende taget i betragtning, at den arabisk-islamiske indvandring fortsætter.

Samtidig skal Niqabérne også forbydes, da alt hvad der sløre et menneskes ansigt ikke skal være tilladt i det offentlige rum.

Om folk vil rende rundt i den slags derhjemme må de selv om, men ikke tale om at vi skal acceptere dette udenfor hjemmets 4 vægge.

Desuden er der jo også dette med den arabiske forståelse af imødekommenhed fra ikke-muslimerne, at denne pr. automatik udløser de næste krav fra deres side.

Og dette vil fortsætte indtil VI finder ud af at hugge hælene i jorden og sige NEJ til dem.

Janne

Posted: 17 august 2009 - 15:04 - Svar

Det konservative folkeparti vil forbyde burka i gaderne, men ikke overraskende beholde det religionspolitiske symbol hijab på kvinder (læger, lærere, advokater, sygeplejersker, pædagoger, plejehjemsassistenter og andre kvindelige ansatte) i offentlige institutioner. (Det konservative folkeparti har en borgmester der har informeret os alle om hans fredagsbøn i en moske.)

Det er hijab – og andre religionspolitiske symboler og dogmer – i offentlige institutioner der er det største problem og det vil de konservative (og islam-konservative) og politikeren, der selv har en mor i hijab, ikke være med til at fjerne. Det konservative folkeparti er sammen med venstrefløjen med til at ‘sakralisere’ – islamisere – offentlige institutioner i Danmark.

  Fritz

  Posted: 17 august 2009 - 20:49 - Svar

  Hej Janne,

  Er du sikker på at det ikke er begge dele de konservastive vil forbyde. For efter hvad jeg kan se, er det begge dele de vil forbyde.
  (Ja, det er sjovt som spritpatiet er begyndt at nappe DF’s forslag).

JensH

Posted: 17 august 2009 - 15:26 - Svar

Hvor det bare typisk for Politiken. Hver gang der kommer et forslag der ikke falder i avisens islam-underdanige smag, så kan de med det samme finde en ‘ekspert’ der mener det samme som avisen. Her er det Lektor Torben Ruberg Rasmussen fra Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet der giver den i rollen som ‘ekspert’, (forsker-aktivist):

“Det er fejlagtigt at hævde, at en burka er et undertrykkelsessymbol. Det er et bevidst religiøst tilvalg, som er en del af nogle muslimers identitetsprojekt, så derfor bør man ikke tage for givet, at det er undertrykkende, og at muslimske piger er mindre personligt autonome”

http://politiken.dk/indland/article769427.ece

bl

Posted: 17 august 2009 - 16:31 - Svar

@Janne

Søren Pind er jo synshandikappet, han vil gerne beholde 100w pærerne. Derfor burde han vel egentlig også vide hvilket handikap det er, knapt at kunne se. Derudover er det i modstrid med færdelsloven at bruge burka/niqab og andet der dækker ansigtet. I stedet for slår Søren Pind bare med en kølle der siger, at Naser Khader ikke ved hvad demokrati er. Men det ved Khader udemærket, hvad er, demokrati er folkestyre. Khader bliver i mine øjne mere og mere dansk i sine holdninger. Hans søn er jo angiveligt heller ikke blevet omskåret. I realiteten er Khader derfor frafalden. Døm ham på hans gerninger, ikke på hvordan hans mor måtte se ud i offentligheden.

  Fritz

  Posted: 17 august 2009 - 21:16 - Svar

  BL,

  Jeg tror at jeg er nødt til at skuffe dig lidt. Jeg stillede nemlig den tidligere justitsminister L.E spørgsmålet, er det er tilladt at føre automobil iført burka, og til det svarede justitsministeren at det er fuldt lovligt.

   bl

   Posted: 18 august 2009 - 08:06 - Svar

   Det er muligt justitsminister L.E ikke mener (eller mente) det er i uoverensstemmelse med loven, forhåbentlig har hun så en mening til hun tager en ny. Burka/Niqab mener jeg dog burde prøves for en domstol. Hvis man ikke kan se, og det kan man jo vitterligt ikke særligt godt, ja så er man til fare for andre i trafikken. Som bekendt røg Al Capone bag tremmer p.g.a. skattesvindel ikke for sine gangstermord!

Fritz

Posted: 17 august 2009 - 17:06 - Svar

Det er jo patetisk at høre de konservastive bjæffe. Nu har de i en mange år svinet DF til, samtidig med per stivs vage holdning til turban aftalen, samt justitsministerens usynlighed. Næh nej… der må stikke noget under, man skulle næsten tro at de havde skudt valgkampen igang de skide svagpissere i konservastiv folkeparti.

Poul Højlund

Posted: 17 august 2009 - 17:07 - Svar

Khaders forslag er mere pædagogik end praktisk politik, og det dæmmer ikke op for islamiseringen. Men det fremmer dog en forståelse for problemerne, – omend det kun er toppen af isbjerget.

Staten bør anlægge sag efter Grundlovens paragraf 78 stykke 2: ”Foreninger, der søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, forbliver at opløses ved dom.” Sagsanlægget skal gælde alle muslimske trossamfund og foreninger, og kun de, der utvetydigt fraskriver sig den bogstavtro islamistiske lære, kan fortsætte med at bestå.

  Janne

  Posted: 17 august 2009 - 18:29 - Svar

  Mon ikke den paragraf i Grundloven bliver fjernet på et tidspunkt af hensyn til den multikulturelle fiktion og sharia?

   Fritz

   Posted: 17 august 2009 - 19:05 - Svar

   Ja, og når de samtidig er i deres fulde ret til at fylde os vantro med løgn, så kan de jo i teorien skrive under på hvad som helst der gavner deres(muslimernes) sag.

Mette

Posted: 17 august 2009 - 17:32 - Svar

Som talt ud af mit hjerte, Poul Højlund, og det har jeg skrevet i lang tid, men jeg går videre end det. Det er det eneste, der kan redde Europa er at forbyde islam. At forbyde burkaen forslår som en skrædder i helvede.

Nej, hvis Khader havde nærmet sig sandheden om, at islamisme blot er renhjertet islam, så var det noget helt andet. Men han lever og tjener sine penge på løgnen om alle de moderate, som slet ikke vil have sharia.

Her er et citat fra Tariq Ramadans bog, som jeg nævnede ovenfor:.

Sharia er “den islamiske livsform”. (side 47):

Der har vi Nader Khaders højt berømmede euroislam med hans helts egne ord.

Alt hvad jeg indtil nu har læst i den bog handler om, at muslimerne skal beskytte sig mod vesterlændinge, at de behandles dårligt af os og har brug for Ramadans hjælp til at styrke en moralsk muslimsk identitet samt skaffe sig “retfærdighed”. Dvs. islamisk retfærdighed. Retfærdighed er et nøglebegreb, som han gentager hele tiden.

JensH

Posted: 17 august 2009 - 17:47 - Svar

DR er TV-avsien har lige sat et nyt lavpunkt. Man havde Naser Khadar i studiet for at interviewe ham angående hans forslag om forbud mod Burka. Før selve interviewet havde man en optakt, hvor man lige ville nævne hvilke andre lande der havde indført lovregler mht. kvinders påklædning. De tre lande man nævnte var Sudan, Iran og Saudi Arabien…………….

Kan vi ikke snart få afskaffet tvangslicensen!!! Hellere idag end imorgen!!!!

  Fritz

  Posted: 17 august 2009 - 19:41 - Svar

  Hørt.

Proclus

Posted: 17 august 2009 - 18:14 - Svar

Hvis Søren Pind er vores bedste håb, så er vi håbløse!

Pind kommer engangimellem med et indspark som skaber et plop i vandet, men ellers kniber det med at se ud af glasøjet! Han gider dybest set ikke gå ind i kernen, enten fordi han er bange eller doven, eller begge dele. Han aner vel hvad der gemmer sig i skriftrullerne og viger tilbage fra at stikke hovedet i det hvepsebo. Som ham tusindvis af andre.

Alt den snak om stof og madpakker og svømmehaller. Man kører på overfladen. Hvad med Sharia, Jihad, Koranen, Profetens liv, Islam gennem historien??? Ikke et suk!

Ingen uden DF gider tale Islam og det er ikke nok. Vi er måske igang med at få varmet op, men det kan ikke afværge det grumme som er på vej.
Man kan kun undre sig over den herskende uvidenhed omkring Islam. 2001 er nogen år siden. Der har været rigelig tid til at få læst Koranen og et par tekster mere. Lidt hadith eller sira.
Mange journalister+politikere aner ikke en skid. Det hele er hat og briller og Reimar Bo.
Vorherre til vejrs hvor er det er røven af fjerde division.

Mette

Posted: 17 august 2009 - 18:35 - Svar

Enig.

ole burde

Posted: 17 august 2009 - 19:36 - Svar

Ang. det med at forbyde Bhurkaen : man blir noedt til at laere at kravle foer man kan gaa. Mon ikke det vil vaere en god “oevelse” i at vise en smule selvtillid og handlekraft ? (idag bhurkaen,imorgen uregistrerede Imamer)
Og hvis det ikke lykkes for politet at haandhaeve en saadan regel , saa vil det kun vaere en grund mer , til at lave om paa politiet.
Desuden vil det blive belaerende at se, hvordan de forskellige muslimske gruperinger vil reagere paa et saadant forbud.
I mange konfliktsituationer er det en fordel at “tage initiativet” paa en maade , som faar modstanderen til ufrivilligt at afsloere sine reaktioner herpaa.

Vivi Andersen

Posted: 17 august 2009 - 21:45 - Svar

Proclus

Det du skriver her er præcist hvad jeg har skrevet meget længe !

Men ved du hvad – jeg tror faktisk at journalister, politikere m.fl. har valgt at ignorere de islamiske tekster og det fordi de ikke kan holde tanken ud om, at de har taget fejl og arbejdet for noget som er forkert !

Så hellere fortsætte ad det vante spor.

Men det gælder for dem som for alle andre, at sandheden ikke kan holdes væk ved at man ignorerer den.

Den har det med at popper op, når man mindst venter det.

DR, og for den sags skyld også TV2, er ringe – og hvad skal vi gøre ved det ?

LFPC

Posted: 17 august 2009 - 22:24 - Svar

-> Mette

Det er det eneste, der kan redde Europa er at forbyde islam. At forbyde burkaen forslår som en skrædder i helvede“.

Det er jo den uindpakkede sandhed. Måske kan jeg præcisere hvad jeg skrev om ikke at støtte et forbud: Vi skal selvfølgelig med alskens drakonisk lovgivning fastholde vores egne værdier, og ikke give efter en millimeter. Ingen halal på det offentliges regning, check om pigerne er kønslemlæstede, drakoniske straffe ved tvangsægteskab og genopdragelsesrejser – men først og fremmest slå brutalt ned på alt der influerer på vores egen hverdag – herunder særhensyn.

Men nej, dette redder ikke Europa, som du skriver. Det giver os måske mere tid.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 17 august 2009 - 22:45 - Svar

Vi hverken kan, eller skal forbyde Islam. Skal vi forbyde mennesker at tro på gud, eller bede fem gangen dagligt?

VI skal ikke sammenblanding af religion og politik, eller acceptere tvangsægteskaber. Vi skal ikke acceptere manglende ligestilling og jihad.

Men at forbyde mennesker at tilhøre en religion, eller praktisere den, er en anden sag.

De fem søjler er streng taget det eneste man behøver for at være muslim. Vi burde nærmere adoptere Islam, så det bliver en religion baseret på de fem søjler, og gøre klart at sharia er udelukket, religion er en privatsag.

LFPC

Posted: 17 august 2009 - 22:59 - Svar

Skal vi forbyde mennesker at tro på gud, eller bede fem gangen dagligt?”

Det er jo heller ikke det der er pointen, Thomas. Pointen er at det politiske og det religiøse er uadskilleligt. Om Allah opfattes som julemanden eller en rumænsk hønsetyv er os ligegyldigt, men du opstiller en minimal-islam uden helt centrale kernemål som sharia, et fuldstændigt illusorisk projekt som du aldrig ville kunne realisere eller få autoriteter som Al-Azhar med på.

Islam er en hel pakke, som Abdul Wahid siger, og den pakke kommer med en indbygget fjendtlighed mod os.

Vil du så også pådutte dem en minimal-Koran hvor der ikke står at de vantro skal underkaste sig herrefolket (9:29), hvor der ikke loves Paradis for selvmordsterror (9:111) eller de vantro ikke længere kaldes “de værste skabninger”? Held og lykke med projektet.

Men din reaktion her – fra en der langt hen ad vejen mener det samme som mig – viser hvorfor debatten om hvad der skulle gøres altid fører ud på et vildspor. Jeg undgår gerne debat om diverse tiltag der ikke kan lade sig gøre her og nu, for først og fremmest er opgaven at få konsensus om at der er et problem. Så kan vi lave en overordnet målsætning der hedder “vi vil bevare vores frihed, men ikke udstrække den til dem der bruger friheden til at undergrave os”. Først derefter kan man tale om konkrete tiltag.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 17 august 2009 - 23:07 - Svar

Min pointe er, at så illusorisk er det heller ikke. Argumentet, at for at være muslim behøver man kun at praktisere de fem søjler, er for så vidt reelt nok. Altså man kan sagtens være fuldbyrdet muslim uden sharia og jihad. Det er trods alt kun 30 procent, som ønsker sharia indskrevet i Grundloven. Her gælder det om at styrke de 70 procent.

Hvis vi omvendt forbyder Islam, så gør vi det klart, at jihad er nødvendig, og jihad er individuel pligt når religionen er truet og det vil den per definition være, hvis Islam som femsøjle religion forbydes.

LFPC

Posted: 17 august 2009 - 23:20 - Svar

Du præsenterer her et fuldstændigt defaitistisk scenarie. Ud fra frygt for konsekvenserne skal vi fremtrylle en illusion hos de p.t. fredelige om at vi mener det godt nok – så skal det nok gå, og så tror de selv på den minimale femsøjle-islam. Vi skal med andre ord handle reaktivt og defensivt. Held og lykke med projektet. Det minder mig om hvad min fætter indædt sagde da Muhammedkrisen startede: Vi skulle tale pænt om dem, for ellers rejste de bedste af dem væk til Canada eller andre steder. Han sagde også “man går da heller ikke hen til en rocker og siger “du er dum””. Jeg tror ikke det gik op for ham hvad det var for en sammenligning han lige havde lavet.

Jeg gentager Mettes formulering: “Det er det eneste, der kan redde Europa er at forbyde islam”.

Vi taler med andre ord om et faktuelt spørgsmål, ikke om ønsker og hensigter.

Fritz

Posted: 17 august 2009 - 23:36 - Svar

Thomas,

Det kan godt være at det virker som et dumt spørgsmål. Men hvor mange søjler, tror ham koran tossen på, ham som ville myrde Kurt Westergaard.

  Fritz

  Posted: 17 august 2009 - 23:44 - Svar

  Sorry, Det er altså ikke fordi jeg er stiv, jeg ved ikke hvad der skete.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 18 august 2009 - 06:55 - Svar

Selvfølgelig skal vi handle reaktivt. For at sætte det på spidsen, så skal Mekka jo ikke tæppebombes, fordi en gruppe fanatiske jihadis “måske”, og kun måske, omend meget måske, en dag udløser en atombombe, Fremtiden bliver aldrig et faktuelt spørgsmål. Der kan ske lidt af hvert.

Der er ikke noget defaitistisk over dette. Det er nærmere et forsøg på at præge Islam, end lade Islam præge os. Jeg går ikke ud fra i er tvivl om, at jeg ikke synes at vestlige værdier bør afskaffes og islamiske indføres.

Og nej, jihadien som ville dræbe Westergaard, hører ikke til her. Han burde smides ud. Han var ikke, tilfreds med at være kulturmuslim, eller med at blot bede fem gange om dagen. Det er min pointe, at hvis han var det, kunne han blive.

Det er jo ikke sådan, at alle muslimer sliber knive om natten, eller støtter militant islamisme. Eller for den sags skyld ønsker sharia, og det er i øvrigt faktuelt.

Omvendt, som jeg skrev forleden dag, så er jeg ikke optimist. Men det er ikke det samme som at jeg hundred procent vil tage sorgerne på forskud, og opgive at overveje muligheder for hvordan man får lagt en dæmper på islams iboende tendens til at skabe konflikt.

Der tænker jeg, at det er noget nært umuligt på globalt plan, men ikke umuligt på lokalt plan, altså her i Danmark.

På denne måde kunne man også få et overblik, over hvilke muslimer der reelt er klar til at afskrive sharia. Og hvilke der kun går i en mere eller mindre radikal moske, fordi der ikke findes andre.

Hvordan vil i forbyde islam, når der er internet og paraboler?

Poul Højlund

Posted: 18 august 2009 - 06:57 - Svar

Jeg har ikke talt om at forbyde Islam, derimod om at opløse ved lov de islamiske trossamfund. Der er er vigtig forskel.

LFPC

Posted: 18 august 2009 - 07:05 - Svar

Thomas:

En gang til, jeg gider ikke debatten om at “ville” noget som helst. Det er fuldstændigt formålsløst at debattere hvad man “vil” når det her og nu drejer sig om noget så hypotetisk. For mig handler denne debat om konsekvenser: Hvad bliver konsekvenserne hvis vi gør eller ikke gør dette?

Det er ikke ret interessant hvad jeg selv mener.

Peter Buch

Posted: 18 august 2009 - 09:29 - Svar

Et par briller der har indbygget røngtensyn så man kan se igennem og identifiicere personen bag maskering, eksempelvis udført med burka, kunne være en ny vare på hylderne!
Det er for mig og sikkert for flere rart at vide, hvem det egentlig er, man møder på sin vej.

Proclus

Posted: 18 august 2009 - 10:23 - Svar

Antallet af muslimer er kernen!

10.000 -15.000 muslimer i landet er ligegyldige.

Derfor skal vi tale Islam ikke integration. Når man har fastslået hvad Islam præcist er næste punkt:
“Hvor stor en gruppe muslimer har vi” som i “hvor stor er truslen”.

Dernæst finder man ud af at vi har alt, alt for mange muslimer. Måske 600.000.

Så laver man en politik som hedder “our way or the highway”.

Så får man en helvedes tumult, fordi muslimerne hverken vil “our way” eller “the highway”.

De vil “their way” og vores land!

Så besejrer man dem og så bliver det “our way” osv.

Ellers også så taber man og så bliver det der efter.

Leave a Comment