22
aug
Seneste opdatering: 22/8-09 kl. 1410
33 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Der er 18.000 journalister i Sverige. Slag på tasken – de 9000 har konverteret, måske endnu kun i smug, men de kommer nok ud af skabet en dag. I freudianeren Thorkild Vanggaards tid ville man kalde kvindens tale på videoen for en perfekt beskrivelse en “obsessiv-kompulsiv neurose” og lade den indgå i Medicinsk Kompendium for håbefulde stud. med. er. Nu ved svenske journalister, hvorefter de har sig at rette. I den kommende tid må de kun synke deres eget spyt om dagen.

Sena måltider väntar i Ramadan, Ramadan uppskjuten en dag i Sverige, Många besöker moskén under Ramadan, Brist på lamm inför ramadan, Skola inget hinder för fasta,Fastetiden en utmaning för skolorna, I dag inleds fastemånaden, Fem frågor om ramadan i Sverige, Så fungerar ramadan.

Kasper Støvring: Den molekylære borgerkrig

Forholdene i København  skrider mod det mere  og mere deprimerende. I den situation har vi en ledende politimand, Per Larsen, der  finder det betimeligt  at udtrykke sig sådan her:  “Der er mindre respekt for menneskeliv og kommet for meget knald på skydevåbnene, hvilket bandekrigen illustrerer«. Så er det altså ikke mere muntert. Tre gange på en uge, har udlændinge beskudt hans menige betjente. Én ligger på hospitalet med to skudhuller i kroppen. Hvor frisk synes han at Per Larsen er ?

Da jeg skrev min første bog i 2004 om den multikulturelle udvikling hen mod et konfliktfyldt samfund, var et omdrejningspunkt beretningen om et overfald på brandfolk, der ville slukke en ildebrand i Vollsmose. Det var virkeligt chokerende – dengang.
Men overfald på redningsfolk er almindelige i dag og får knap en notits i aviserne. Og der er sket meget mere i de senere år. Lad mig bare nævne i flæng:
Bandekrig; mordtrusler mod og planer om at myrde dem, der krænker islamiske dogmer; overfald på seksuelle minoriteter; antisemitisme; ghettoer uden for lov og orden; islamisk retspleje (blodpenge og kollektiv skyld); overfald på en universitetsunderviser; attentatforsøg på en tidligere integrationsminister; ildspåsættelser på biler og ejendomme; banders visiteringer af almindelige borgere; “drive by shootings”; og så endelig skud mod politiet. Vi nærmer os den molekylære borgerkrig

Udlændinge fylder fængsler

“22 procent har ikke dansk pas”.  Hvad skal man stille op med sådan en statistik, der ikke medtager naturaliserede med  dansk pas. Her er vi henvist til rent gætteværk. Det burde ikke være særlig svært at lave en statistik, der kunne gøre en lidt klogere:

Det kan betale sig for udenlandske kriminelle at afsone domme i Danmark, siger kriminolog. De ti nationaliteter med flest fanger i danske fængsler:

• 61 fra Somalia.
• 51 fra Rumænien.
• 51 fra Tyrkiet.
• 50 fra Polen.
• 43 fra Irak.
• 37 fra Litauen.
• 29 fra Jugoslavien.
• 28 fra Pakistan.
• 24 fra Sverige.
• 23 fra Iran.

Flere end hver fjerde fange i de danske fængsler og arresthuse har et andet pas end dansk. 829 personer ud af de i alt 3.661 indsatte har ikke dansk statsborgerskab. Det viser nye tal, som Kriminalforsorgen har beregnet for metroXpress.

Krænkelseskulturens seneste offer: Tintin

blog4906nal[…] After a reader complained that it was “racially offensive,” library authorities decided the book depicted Africans as “monkeys” and chose to remove it from library shelves. It is now locked behind secret doors in Brooklyn’s central library and can be viewed only by appointment.[…]

News quotes Brooklyn resident Karina Estedan, who supports the ban, as saying, “The public library caters to the sensitivity of the community. People are trying to erase the mistakes of the past.” Those “mistakes” are still alive in the present, and erasing their documentation dooms us to repeat them. […] ‘Tintin’ Deemed Racist, Removed From Shelves

“En rotterede af imamer”

Vi ved stadig så godt som intet konkret om sagen mod den 15-årige fra Rønne, bortset fra en håndfuld korte citater. Var drengens motiver reelt begrundet i et ønske om at skabe opmærksomhed om et konkret samfundsproblem, kan man dog umiddelbart fastslå, at ordvalg som “en rotterede af imamer” er kontraproduktivt for denne sag, og burde være undgået. Så længe målet er oplysning, undergraver man dette på forhånd ved at bruge historisk suspekt retorik, ikke mindst dyremetaforer.

Dermed ikke være sagt at groft sprog ikke kan være et værdifuldt ikke-voldeligt våben når det drejer sig om at bevare sekulært dansk territorium. Spot og forhånelse er noget vi kan bruge helt asymmetrisk – vi ville jo bare trække på skulderen og slet ikke sætte ambassader i brand. Men her er den helt afgørende pointe, at denne spot rettes mod religiøse figurer og tabuer, eller mod organisationer (f. eks. HuT) eller personer (f. eks. Abdul Wahid) der spiller en konkret rolle i presset mod det danske demokrati. Ikke mod nulevende personer i almindelighed, enkeltvis eller som gruppe. Denne sondring vil ligge ud over en 15-årigs horisont.

Hvad mere erfarne og modne personer burde have gjort i drengens sted, ville have været i stedet for at håne personer at eksponere den slamkiste af hate speech som findes i Koranen, hadith og sira. Vi taler om en særdeles omfattende litteratur, så det er ingen overdrivelse at udtrykke det sådan. De vantro er “de værste af skabningen” (Koranen 98:6), jøder er “aber og svin” (Koranen 2:65/7:166, 5:60), og det siges udtrykkeligt at vi skal underkastes, bekæmpes eller konvertere (Koranen 9:29). ‘Umdat al-Salik, en vejledning i dogmatik for Abdul Wahid Pedersens lovskole shafi’i, fastslår at det er straffrit for forældre og bedsteforældre at dræbe børn eller børnebørn, og at homoseksuelle skal stenes.

Vores side har således en fantastisk ressource kaldet “virkeligheden” at trække på. Man kunne sagtens forestille sig, at brug af citater som disse kunne være strafbart i en stærkt kritisk sammenhæng, men så venter altså også en retssag hvor der vil blive fremlagt artige sager for et stort publikum. Gider de det, så skal de være velkomne. Her skal 15-årige dog nok ikke forsøge sig (LFPC).

[…] Plakaterne opfordrer til et Islamfrit Danmark, og opfordrer til at sende “perlerne” hjem. Og på plakaten fremgår der også en tekst om “en rotterede af imamer”, der skulle opfordre til drab på jøder, kristne, buddister og andre.

Bliver den 15-årige dømt, risikerer han bøde eller fængsel. Og ifølge Straffeloven er det en skærpende omstændighed, hvis forholdet har karakter af propaganda-virksomhed. Til gengæld vil den tiltaltes unge alder ofte være en formidlende omstændighed. 15-årig tiltalt for at lave racistiske plakater


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


li

Posted: 22 august 2009 - 08:20 - Svar

Jeg vil sandelig håbe, at anklageren har andre alvorlige forhold i sin “pose” som vi ikke kender til, for ellers er denne sag noget tynd, eller måske anklageren bendte pedersen Bund! er lidt for ivrig efter at afprøve EU’s strafferamme aftale om fængselstraf for at kritisere iSLAM eller måske prøver anklageren bendte pedersen Bund! at få støvt nyrup rasmussen’s indførte racisme paragraf af, og sat i anvendelse for at afskrække eller true iSLAM kritikkerne til at holde kæft!
Måske den politiske korrekte anklager bendte pedersen Bund! ønsker denne sag frem, for at fremme sine egne karriere muligheder ved at vise korrekt dhimmitude.
Hvis der ikke er mere “kød” på sagen, så burde anklageren have afvist sagen, og ikke kræve et barn fængslet for at sige sandheden.

Desværre virker det som om, at den “følsomme” racisme paragraf indfuhre! poul nyrup rasmussen’s dårlige politiske evner, her sidst bevist med hans “følelses” politik ang de afviste asylansøgere ,der skal overtrumfe retstatens love og politik åbenbart skal være “følelses” betonede afgørelser fra sag til sag, så kan denne efterlønsplattenslager nyrup rasmussens mangeårige retorik og ordvalg om politiske modstandere der er kritiske overfor iSLAM være medvirkende til, at en bornholmsk anklager nu ser sig sur på et barns ytringer.
Ligeledes kan nyrup rasmussen’s inddeling af rene og urene stue brugere! og misbrug af ordet racist, være årsagen til, at iSLAM nu betragtes som en race!

At vi yderligere skal finde os i “racens” iSLAM tilhørenes “uskyldige” ytringer om os vantro der både skal forfølges og dræbes, kun bliver omtalt som “drengestreger” når “drengene” fra 8 til 90 år! i flok angriber de vantro og i særdeleshed vantrobørn for at opkræve muslimsk berigende mobil,jakke,penge “kop” skat! jamen, så kan det vel ikke undre, at et tilsvarende vantro barn ytre sin mishag ved denne sjakal adfærd, som ikke må omtales negativt og gøres til “hellig” adfærd som ikke må kritiseres, bare fordi de følger en “hellig” skodbog som koranen! Det kan man ikke forlange et retskaffent ungt menneske skal forstå! når vi andre heller ikke kan, men har lært at tie om årsagssammenhængen!

Nu kunne den ivrige anklager fra bornholm måske så også “befri” os vantro fra muslimernes omvandrende hovedaffaldssække kvinder i offentlige erhverv, der omvandrende propagandere for at vise os, at vi er vantro og skal forfølges, underkaste os iSLAM’s bogstavstro udgave og til sidst dræbe os, hvis vi ikke makker ret! deres propaganda og udtryk syntes jeg nok er langt mere afskyelig, end et stakkels barns spørgsmål, om vi vil finde os i iSLAM’s tyrani.

Før den menneskefjendske idelogi iSLAM kan komme på rette menneskelige spor, så må vi få dhimmierne til at rejse sig fra deres krybende position og tale iSLAM imod!

Argumenter fremfor klæbrige racisme anklagere, iSLAM er altså ikke en race!

Janne

Posted: 22 august 2009 - 09:58 - Svar

Mens store dele af venstrefløjen putter og ‘biedermeier’ sig i den multikulturelle fiktion, så er der heldigvis nogen der tager tråden op efter Georg Brandes og taler om – italesætter – det der reelt sker i vores samfund og tager problemerne op til debat. Det gør Støvring f.eks. og det gør Ahrendtsen og det gør Jalving og det gør Trykkefrihedsselskabet.

Skægt at det er hos de såkaldt borgerlige vi nu skal se de kulturelle spor efter den kulturradikale Georg Brandes – hvad debatkultur angår. Det er selvfølgelig noget af en påstand. Men jeg tror at jeg har ret. Dele af venstrefløjen – centrum venstre – vil ikke mere kendes ved egne rødder når det handler om debatkultur. Men det vil ovennævnte debattører. Skøønt.

  Janne

  Posted: 22 august 2009 - 10:02 - Svar

  Støvring praktiserer ellers lige ud af landevejen sprog i den seneste blogpost, må jeg sige. Han har mange tangenter at spille på.

  Vivi Andersen

  Posted: 22 august 2009 - 22:27 - Svar

  Er der ingen af Jer der mener der er tråde fra anklageren til EU ?

  Meningen med den straframme, som EU har fastlagt på 1-3 års FÆNGSEL for at anvende forbudte ord og ordsammenstillinger, kunne jo meget vel være det anklageren bygger på .

  Den 15-årige er måske ham der skal lukke ballet op .

  Hvilket forhåbentligt vil betyde, at vi snart kan få at vide HVAD det er for ord som EU enten har forbudt eller vil forbyde os at bruge.

Morten - - -

Posted: 22 august 2009 - 10:14 - Svar

@ LFPC

“(…) kan man dog umiddelbart fastslå, at ordvalg som “en rotterede af imamer” er kontraproduktivt for denne sag, og burde være undgået”.

Det er ikke et rimeligt synspunkt at anlægge i forhold til en 15-årig. Altså synspunktet: “(…) og burde være undgået”. Sådan spiller klaveret ikke i den alder – det er en alder, hvor man udvikler sig henimod (forhåbentlig) den forstand, man ikke er født med. Det er en svinestreg at tugte en 15-årig til “korrekt meningstilkendegivelse”. Helt enkelt. Noget andet ville have været, hvis det gjaldt en handling, såsom vold. For i det tilfælde overskrides en grænse, som man meget tidligt lærer at kende, og dér ved man på forhånd, at der venter en konkret sanktion.

Det her er for abstrakt og uretfærdigt.

Der er ingen tvivl om, at drengen mener, han bare har sagt, hvad han synes.

Men du skriver jo også selv: “Hvad mere erfarne og modne personer burde have gjort i drengens sted (…)”, samt: “Denne sondring vil ligge ud over en 15-årigs horisont.”

Ja. Nu stemmer det.

At forlange frihedsberøvelse af så ungt et menneske for den postulerede overtrædelse er ikke jura, men politik (ti mod een på, at Benthe ikke er politisk enig med nogen herinde! Og at hun er stolt af det) – og er i sig selv den største og mest hjerteknusende forbrydelse, der er blevet begået i denne sag.

– – –

  LFPC

  Posted: 22 august 2009 - 10:21 - Svar

  Det var ikke meningen at “tugte” ham, det var kun for at sætte hans sprog ind i en sammenhæng med hvad vi og andre kunne finde en god form for aktivisme. I det hele taget vil jeg helst undgå at forholde mig for meget til drengen det drejer sig om, netop fordi vi ved så lidt. Jeg synes selvfølgelig at sagen er interessant, fordi der tydeligvis er tale om ‘disproportionate response’ ud fra hvad der er oplyst indtil nu. Der må være nogle grunde som ikke nødvendigvis har med ham selv at gøre.

   Morten - - -

   Posted: 22 august 2009 - 10:42 - Svar

   Jeg tog også bare afsæt i noget, du skrev, må jeg bekende. Mit forfatterkendskab er omfattende nok til, at jeg meget vel ved, hvor du står. – Det er bestemt heller ikke dig, jeg mener “tugter”, men de, der har rejst denne sag ved en domstol.

   Så længe det er på skrift og i tale, vil jeg stædigt fastholde, at denne dreng ikke har gjort noget, der ikke kan forklares med hans alderstrin og modenhedsstade. Det samme forsvar ville jeg bruge om enhver anden 15-årig – og jeg har da heller aldrig anklaget en 15-årig for noget-som-helst, der har med meningstilkendegivelser, eller sågar slagord og i luften udråbte trusler at gøre. Selvfølgelig!

   Altså vel at mærke: siden jeg selv var 15 år gammel.

   Det er en ulykke, hvis ingen af de organisationer, der varetager børns interesser, protesterer her. Det skal de simpelthen gøre. Men er man blevet så socialt forankret i “venstrefløjen”, at man ikke tør ?

   Mange mennesker fortæller om deres rabbiate ungdom, og de vilde forenklinger, de var tiltrukket af, samt om aktioner de var med til, propaganda de udspredte, slagord, de råbte. Om dengang de invaderede Bertel Haarders og Mærk McKinney Møllers haver o. a. s. n. Så må man bare lykønske dem med, at de var på “den rigtige side”, så de ikke fik smadret deres liv ved at gøre, som de gjorde, men tværtimod blev opfattet som “naturlige, sunde, unge mennesker med idealismen i behold” …

   Med respekt,

   Morten

   – – –

Mosemanden

Posted: 22 august 2009 - 10:37 - Svar

Jeg tro ikke lige jeg var den dag vi havde om molekylære borgerkrig .

En der lige gider tegne billedet af det molekylære i borgerkrigen ?

  Morten - - -

  Posted: 22 august 2009 - 10:47 - Svar

  Må jeg komme med et bud ?

  Det er ikke hele legemer, der er i åben konfrontation, men kun dele deraf – molekyler. Men som man siger i asiatisk filosofi og mønster-tænkning: delen afspejler helheden. Deraf relevansen.

  – – –

   Mosemanden

   Posted: 22 august 2009 - 11:46 - Svar

   @Det er ikke hele legemer, der er i åben konfrontation, men kun dele deraf – molekyler.

   Ja det var også sådan jeg forstod det , men har nok gået for lidt i skole til at blive imponeret af det filosofiske mester værk .

   Nå hva skid Kasper Støvring giver jo god mening igen selv om “molekyler borgerkrig” virker som en lidt tam karakterisering af situationen set i lyset af de sidste to døgn. . . .

   “When the shit hits the fan” ville passe bedre . At tale om en borgerkrig i dag er noget vrøvl , også selv på monokyle stadie . En borgerkrig går ingen forbi , selv REL vil opdage han tog fejl hvis den en dag rammer dansken .

Mia

Posted: 22 august 2009 - 10:42 - Svar

Som LFPC også er inde på, så kunne drengen have udtrykt sig på en måde, der ikke havde fået os til at drage paralleller til Der Ewige Jude ved at undgå dyremetaforerne; men hvad man må huske på er, at drengen blot er femten år.
Vi ved jo godt, hvad det er han mener. Med tiden vil han vel lære at sige præcis, det han mener i mere elegante vendinger, og vil derfor også få lettere ved at slippe godt fra det.

Vi sidder egentligt med alle de gode kort på hånden, for vi kan netop trække på virkeligheden, og derfor er det også meget underligt, at vi ikke ser ud til at vinde denne kamp.

Her kommer lige til ære for drengen en dyrevideo (det er muligt, drengen ikke er lige så uskyldig som kalven, men den politiske korrekthed er I hvert fald omtrent ligeså aggressiv som løverne!):

http://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM&feature=fvsr

Islam får lov til at være en race, når den har lyst til det; en religion, når det er bekvemmeligt; og en kultur, når det virker relevant. Islam er med andre ord glat som en ål!

  LFPC

  Posted: 22 august 2009 - 10:53 - Svar

  Jeg så i kommentarerne på Uriasposten et link til en hjemmeside for nogle af dem vi absolut ikke vil forbindes med. De vil åbenbart gerne have ham under deres vinger. Tydeligere kan faldgruberne ved historisk belastet retorik ikke illustreres.

   Mia

   Posted: 22 august 2009 - 11:11 - Svar

   @ LFPC

   Ja, det er trist. Det vil også være uendeligt let for en dreng på femten at blive skubbet i nynacistisk retning efter den behandling, det danske retsystem har givet ham.

    Morten - - -

    Posted: 22 august 2009 - 12:10 -

    Den stakkels, stakkels dreng !

    – – –

Mia

Posted: 22 august 2009 - 11:10 - Svar

Ja, det er trist. Det vil også være uendeligt let for en dreng på femten at blive skubbet i nynacistisk retning efter den behandling, det danske retsystem har givet ham.

andreas

Posted: 22 august 2009 - 11:11 - Svar

Vdr, “Udlændinge fylder fængsler”

At Sverige optræder i dette fine selskab skyldes nok heller ikke Jönsson’erne og Svensson’erne.

Janne

Posted: 22 august 2009 - 12:14 - Svar

“Those “mistakes” are still alive in the present, and erasing their documentation dooms us to repeat them.”

Hvorfor er det at koranen skal fredes hvis vi ser på verden med de briller? Hvis der skal fjernes ud fra den forestilling, skal der fjernes over alt hvor det syn på mennesker forekommer. Eller også slet ikke.

Mette

Posted: 22 august 2009 - 12:26 - Svar

En knejt på 15 er ude for at afprøve grænser, og vi kan også være ret sikre på, at han ved, hvad kammeraterne siger og mener, og at han gerne vil være en helt i deres øjne. Forholdet til kammeraterne betyder alverden i den alder.

Vi kan ligeledes med ret stor sikkerhed gå ud fra, at han blot har sat det på tryk, som mange af hans skolekammerater og venner går og siger til daglig, og at han har ønsket at vise sig overfor dem.

Desuden ved vi, at tusindvis af bloggere og læserbrevsskribenter har skrevet det, der er langt værre, og at det er blevet offentliggjort i landets største aviser.

Så spørgsmålet er, hvad Bornholms chefanklager Benthe Pedersen Lund er ude på med sine krav om så hård en straf til et dansk barn?

Fører Benthe Pedersen Lund en ideel krig mod virkeligheden?

Hvis ikke, må vi gå ud fra, at hun mener at have beviser for noget, der er langt værre. Ellers ville hun vel ikke gå til så fatale yderligheder som at kræve straf over et barn, hvis liv hun nemt risikerer at ødelægge med sin handlemåde?

Har denne chefanklager mon ikke selv børn, var hun selv et uopfindsomt eller superartigt barn, der aldrig gjorde noget forkert og derfor ikke havde brug for voksnes overbærenhed og klogskab?

På baggrund af de nuværende tilgængelige oplysninger for offentligheden bringer chefanklagerens handlemåde tanken hen på hævn, deraf reaktionerne i offentligheden. Hvis der er tale om en dreng med et belastende synderegister havde det været bedre for alle parter, om den sag ikke var kommet frem. Som det er nu, siger folk fra, fordi der er noget galt med proportionerne i de tilgængelige oplysninger.

Desuden har sagen ikke noget med racisme at gøre, skønt vi jo godt ved, at islamiske kræfter bearbejder FN, EU og vore politikere, myndigheder og opinionsdannere for at få omdefineret kritik af islam til racisme. Det skal vi ikke bøje os for. Får vi forbud mod religionskritik, får vi diktatoriske forhold og har mistet ytringsfriheden.

Man skulle tro, at Benthe Pedersen Lund har kendskab til, hvad de “rettroende” siger om danske børn, at de mobber piger og kalder dem for “danske ludere”, fordi de selvfølgelig ikke går med tørklæde? Hun må da også vide, at mange danske børn har mistet kæledyr, mobiltelefoner, penge og tryghed pga. muslimske indvandrere?

Som jeg ser det, har de voksne spillet russisk roulette med børnenes fremtid ved at åbne for indvandring af hundredetusinder af troende muslimer, der anser sig selv for at høre til en verdensomspændende umma, der som skrevet står i Koranen, der betragtes som Guds ord, må anse ikke-muslimer for at være andenklasses mennesker. Derom kan man læse mange steder i islams hellige skrifter, og såvel Koranen som Hadith har grusomme opfordringer til troende muslimer om, hvad de skal eller bør gøre mod ikke-troende og ikke mindst kristne og jøder.

Til sidst minder jeg om, at imam Ahmed Akkari overfaldt en 10-årig i en århusiansk skolegård, hvor han som lærer havde ansvaret for børnene. Han slog løs på dette barn, fordi det under leg enten havde skubbet til et en muslimsk piges tørklæde eller havde revet det af. Pigen var Akkaris lillesøster, og sagen blev ordnet, så at han ikke fik den dom, som andre, ville have fået i det tilfælde.

Med en alvorlig voldsdom for at have tævet løs på et forsvarsløst 10-årigt barn, der var i hans varetægt, havde Akkari ikke kunnet opnå at få dansk statsborgerskab, og det fik han kort efter. Enhver kan nemt google sig frem til den sag, der har været meget omtalt.

Jeg kan kun opfordre til, at chefanklager Benthe Pedersen Lund genovervejer sagen, og at hun i den forbindelse gør sig tanker om, hvilken præcedens, hun lægger op til, og hvilke efterdønninger hun er i færd med at sætte i gang.

Janne

Posted: 22 august 2009 - 12:30 - Svar

“Flere skoler med muslimske børn har tidligere år oplevet, at børn, der faster, bliver ukoncentrerede og trætte. Islamisk Trossamfund mener, at trætheden mest skyldes, at børnene er længe oppe om aftenen. Både København og Århus kommuner opfordrer i en pjece til skolerne, at børn under 12 år ikke faster eller kun faster i weekenden. ”

h t t p://jp.dk/indland/article1790421.ece

Utroligt at danske kommuner kommer med religiøse råd til skoler. Det viser hvor islamiserede særligt Århus og Københavns kommune er blevet. Og det er socialdemokraterne der vi have bøn ud af folkeskolen. Ha ha..

milak

Posted: 22 august 2009 - 12:38 - Svar

“Og på plakaten fremgår der også en tekst om “en rotterede af imamer”, der skulle opfordre til drab på jøder, kristne, buddister og andre.”

Er dette fremfor at være racistisk ikke i stedet præcist formuleret?

Koranen, som imamerne udbreder (rotterede eller ej), opfordrer i hvert fald i passager til drab på jøder, kristne, buddister og andre. Det er netop problemet med koranen og den fundamentalistiske udlægning, der er normen blandt imamer.

Så drengen er vel bare præcis omend lidt højstemt?

  LFPC

  Posted: 22 august 2009 - 12:50 - Svar

  Det må være et vink med en vognstang om at man for sagens skyld må veje sine ord på en guldvægt. Som jeg skrev er der en omfattende – de færreste er klar over hvor omfattende – litteratur med opfordringer til og legitimationer af alskens uhyrligheder. Koranen er bare the smoking gun. I hadithsamlingerne bliver tingene penslet ud lige fra Mr. Muhammads mund. Der er slet ikke brug for at bruge generaliserende eller dæmoniserende skældsord om grupper af troende.

  Der er en tendens i flere vestlige lande til at sandheden ikke er et forsvar. Dvs. imamer – rotterede eller ej – kan godt bruge skriftsteder der lægger jøder, kristne og polyteister for had, men når de vantro henviser til det falder rettens hammer. De skal være velkomne til at buste mig på noget der er faktuelt. Spørgsmålet er, om det ikke kun ville være i vores egen interesse, og en tabersag for alle andre.

HelgeD-H

Posted: 22 august 2009 - 13:10 - Svar

Den 15-årige dreng fra Rønne kan sammenlignes med hvad Hans&Sophie Scholl gjorde i 1943
-Åndelig kamp mod et diktatur.
http://youtube.com/watch?v=6IhAU7GbNu0
http://youtube.com/watch?v=yBiMAx7IgSA
Så skal dommeren som skal dømme denne dreng være en Roland Freisler ?
Eller også skal han udleveres til et andet EU-land som hellere dømmer ham ?

Og så er det blevet Ramadan, og det får ikke-muslimer at vide gennem medierne
-underforstået, så ikke-muslimerne skal respektere det.

Mette

Posted: 22 august 2009 - 13:38 - Svar

Ja, det er et oplagt spørgsmål, LFPC. Det tror jeg.

Men vi undgår ikke ofre på den vej, og måtte de falde så blødt som muligt og finde ud af, at de ikke står alene.

Jeg har ofte tænkt på, at med min temperamentsfulde “Emil” er jeg glad for, at han ikke er teenager i dag. At være mor til sådan kanut tvinger en ud i en overlevelseskamp, og man er ikke mere den samme, når den ebber ud. Men vi har vi jo netop så hårdt brug for de vilde drenge, hvis fortaler jeg altid er. Af oplagte grunde. De er unge krigere, og deres energi er der brug for mange steder i samfundet. Indtil videre har drengen jo – så vidt vi ved – kun brugt skriftlige virkemidler

For nogle år siden udtalte en psykolog i en rundbordssamtale på danske tv, at den dag, hvor danske kvinder finder ud af, hvad der er ved at ske, vil vi opleve et jordskred i opinionen. Forhåbentlig har hun ret.

Ang. den lyseblå svensker på videoen er det vist den mest perverse video, jeg har set, og undtagelsesvis vil jeg driste mig til at skrive, at efter min mening kan det ikke gå hurtigt nok med at finde en psykiater til hende, for på mig virker hun så syg, at jeg tiltror hende at kunne følge Koranen og Hadith til punkt og prikke. Jeg blev helt utilpas af at se hende.

Janne

Posted: 22 august 2009 - 15:30 - Svar

Dansk læge mener at vi vantro skal lære af religiøs faste. At vi skal lære af Islamisk Trossamfund…

“Selv om børn, der ikke er i puberteten, er fritaget fra at faste, så opfordrer Islamisk Trossamfund til at man vænner børn helt ned til syv år til at faste i nogle timer om dagen. Den opfordring mener Christian Mølgaard ikke der er nogen problemer i.
”Vi kunne måske alle sammen have brug for ikke at skulle indtage føde i fire-fem timer om dagen. Det kunne vi godt lære noget af,” påpeger han.”

h t t p://www.berlingske.dk/article/20090822/danmark/90822003/

Janne

Posted: 22 august 2009 - 15:47 - Svar

Det Konservative folkeparti er inde på at der ikke skal være bederum i skoler og på gymnasier. Det er jeg enig i. Godt at partiet tager det problem op selvom der måske ikke er bederum i folkeskoler og på gymnasier lige nu – for det har der altså været i det mindste på det gymnasium hvor Labans søn gik i gym i København. Og der er allerede indrettet bederum på offentlige sygehuse, på offentlige universiteter, på nogle fastfood restauranter og på arbejdspladser og de – bederummene – bør væk igen så snart det er muligt. Bederum skal væk fra læreranstalter i det hele taget. Allerførst fra universiteter. Religion skal ikke have nogen særstatus på danske verdslige universiteter.

“I De Konservatives integrationsudspil blæses der til kamp mod bederum på skoler og gymnasier, men der findes ingen af dem.”

h t t p://www.180grader.dk/nyheder/Konservative_k_mper_mod_bederum_der_ikke_ findes.php

Mette

Posted: 22 august 2009 - 17:12 - Svar

Det er helt forkert at tro, at ramadanen er en måned, hvor man spæger sig.

Sandheden er, at det er ædemåneden, hvor man kaster sig over bugnende borde og propper sig længe og godt med alskens herligheder i de timer, hvor man har lov til det. Det opklarer, hvorfor mange muslimer tager meget på i ramadanen, og der har vi igen islams dobbelthed.

Ang. bederum kan jeg en ganske sjov historie, som jeg har fra den norske debat for fire-fem år siden, men ikke har gemt dokumentionen til.

På et norsk universitet blev der efter muslimske studerendes opfordringer indrettet et bederum, og alt var fryd og gammen, indtil dette blev taget ganske bogstaveligt af de kristne studerende.

DET var ikke populært!

Så opstod der en bederumskrig, hvori ophængning af kristne billeder, kampe på opslagstavler og permanent udrullede bedetæpper indgik. Der måtte højere instanser til at afgøre krigens udfald, og derefter måtte de muslimske bedende finde sig i, at de kristne tilsmudsede deres bederum med deres tilstedeværelse, og at de ikke ville finde sig i at bede til deres Gud på bedetæpper, der var bredt ud til Allah. Allahs flok havde pænt at rulle deres tæpper sammen efter brug og parkere dem i et hjørne af rummet, så at der blev mere luft om treenigheden.

Idéen er hermed givet videre til alle religioner og sekter.

  NN

  Posted: 22 august 2009 - 18:39 - Svar

  På Panum-instituttet udfylder et orientalsk tæppe næsten hele bederummet.
  Et par kristne kirkebænke er blevet placeret op ad væggen i et hjørne uden udsigt til andet end en hvid væg.
  Andagtrummet, der blev oprettet i 2003, er beregnet til både troende og ikke troende af enhver art, hvis de skulle få brug for et lille pusterum, men alligevel er det blevet pålagt alle, at de skal tage skoene af, før de betræder rummet(angiveligt fordi tæppet ikke må betrædes).

  Se billederne af rummet nedenfor.

  http://www2.sund.ku.dk/praest/ressourcer/andagtsrum.htm

Peter Buch

Posted: 22 august 2009 - 20:49 - Svar

Da mange forsøg på at få følgende optaget på Uffe Ellemanns blog har været forgæves, sætter jeg det på her som kommentar:

mmm
http://www.berlingske.dk/article/20090821/kommentarer/90821149/
Det var desværre ikke det rette perspektiv, der blev præsenteret her hr. Ellemann-Jensen.

Det har ikke noget med frit valg at gøre, det har at gøre med, at det- i det mindste for mig- ud over hos skuespillere, efterretningsfolk, Michael Jackson look-alikes, karnevalsfestende, hovedbandagebærende, andre særtilfælde og et par typer og smådele mere der af pladshensyn er udeladt her, der skifter åsyn efter rollen, respektivt skifter ansigtsform ved operationer, det denne legemsdel tilhørende, gebisser, øjenfarve, hårtype og farve – forekommer behandlingskrævende at ville dølge sit åsyn.

For et generelt forbud – ud over det allerede eksisterende forbud mod maskering ved demonstrationer- taler, at maskering kan bruges til diverse vi nødigt ser foregå og identificering grundet menneskehedens mængde og behovet for dette i moderne tider er umiddelbar nødvendig i offentlige rum.

At vise hensyn overfor personer iklædt mode der skjuler hurtig identificering på baggrund af personens iklædning og hævdelse af at klædningen er iført på basis af et frit valg, eller over for andre end ovennævnte kategorier er absurd i min tolkning af at en hurtig ansigtsidentificering for det første er nødvendig.

Ønsket om visuel ansigts-anonymitet i det offentlige rum, respektivt angst for at andre fysisk identificerer den ansigtsskjulende modeklædte i det offentlige rum hos en person, synes mig derfor at være akut behandlingskrævende, til behandlingen kunne blandt andre tiltag et forbud mod sådanne modeklædninger i det offentlige rum således medvirke.


At være uidentificerbar og begrænset i sin orientering qua sin påklædning har intet med frihed eller frit valg at gøre.

De eklatante fejltolkninger de nævnte begreber misbruges til i forsvar for en person i en særlig art modeiklædning, denne persons uidentificering og nedsatte orientering i sådan mode- har hr. Ellemann-Jensen beklageligvis her vist sig at være enig i.

Med hurtig reaktion kunne du redde livet, den tøven ringe orientering i en klædning kan medføre, betød du mistede det.

Ulykker bør forebygges hr. Ellemann-Jensen.

Mette

Posted: 22 august 2009 - 21:48 - Svar

Sagen om den bornholmske dreng har nogle ubehagelige undertoner, synes jeg.

Chefanklageren Benthe Pedersen Lund viser sig at være politiker ved siden af. Hun er formand for de konservative på Bornholm og kom fra Århus. Hvilken karriere satser hun mon mest på? Hun mener ikke, at der kan opstå habilitetsproblemer.

http://www.dr.dk/Regioner/Bornholm/Nyheder/Bornholm/2009/03/24/220247. htm

Mette

Posted: 22 august 2009 - 22:05 - Svar

Chefanklager og politiker Benthe Pedersen Lund er tilliige medlem af de konservatives hovedbestyrelse.

Mette

Posted: 23 august 2009 - 12:10 - Svar

BORNHOLMERDRENGEN.
Hvis anklagemyndigheden ikke har andet på drengen, må denne sag være af principiel karakter og bør derfor følges med stor opmærksomhed.

Det tror jeg, at alle er klar over, og det bliver endnu mere påkrævet, fordi sagen er rejst af en åbenbart både ambitiøs, beslutsom og politisk chefanklager med to sideløbende karrierer, hvoraf den ene har bragt hende til tops i Det Konservative Folkeparti og muligvis kan føre til en ministerpost. Der er ikke mange af Benthe Pedersen Lunds karat i Det Konservative Folkeparti. Hun må fx været et oplagt emne til en justitsminister eller integrationsminister, og som hun efter vores oplysninger har grebet denne sag an, vil hun være et fund for magthaverne i EU.

Som vi nok også alle har forstået, berører sagens udfald ikke mindst os, der diskuterer på internettet og tror os beskyttet af ytringsfrihed, som den defineres i gængs dansk terminilogi og i det hele taget med gængs dansk terminologi som grundlag.

I gængs dansk terminologi kan religionskritik ikke sidestilles med racisme. Det er vi ligeledes enige om.

Ifølge min fremmedordbog fra Gyldendal, som er min rettesnor, er racisme “troen på visse racers overlegenhed og medfødte ret til at herske”.

En sådan tro kunne jeg aldrig bekende mig til, da jeg finder den absurd. Ligeså finder jeg det absurd, hvis religionsudøvere mener at tilhøre et herrefolk og være berettiget til at herske over andre, og jeg mener at være i min gode ret til at kritisere en sådan holdning og det, den måtte kaste af sig af særkrav.

Fröken Sverige

Posted: 23 august 2009 - 13:19 - Svar

Har översatt :

“Vi nærmer os den molekylære borgerkrig” till svenska.

http://imittsverige.blogspot.com/2009/08/kasper-stvring-jp-vi-narmar-o ss-det.html

Jakten på Tintin har redan pågått i Sverige för två år sedan:

“Seriealbumet “Tintin i Kongo” har JK-anmälts för hets mot folkgrupp.

Nu kräver Afrosvenskarnas riksförbunds att alla Sveriges bibliotek tar bort Tintin från bokhyllorna.

– Det finns ingen plats för Tintin i ett demokratiskt samhälle, säger Fatima Doubakil, från förbundets styrelse.”

http://imittsverige.blogspot.com/2007/08/afrosvenskarnas-krav-stoppa-t intin.html

” Seriefiguren Tintins äventyr i Kongo sprider kolonial propaganda. Det anser Afrosvenskarnas riksförbund, som kräver att albumet plockas bort från bibliotekens barn- och ungdomshyllor.

– Många afrikaner blir väldigt kränkta av de grova karikatyrerna, säger förbundets samordnare Kitimbwa Sabuni.”

“Justitiekanslern har meddelat förlaget Bonnier Carlsen att de inte tänker gå vidare med ärendet.”

http://imittsverige.blogspot.com/2007/08/jk-fredar-tintin.html

Bästa hälsningar

/FS

TACK, fröken ! * S

hp

Posted: 23 august 2009 - 13:24 - Svar

Per Larsen kan tage sin plysserøde kjortel, undskyld skjorte, på, og gå på pension. Jo før jo bedre. Ligesom Hanne Bech Hansen med sin latterlige paryk. Nu kan hun ligge døgnet rundt i solariet.

Jeg beklager dette fokus på de to personers udseende, men de har begge været mentalt fraværende (læs: Alzheimer i et eller andet stadium) i årevis.

mvh Henrik

Leave a Comment