27
aug
Seneste opdatering: 29/8-09 kl. 1451
54 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Subsidised local festivities to promote the integration of immigrants attract very few immigrants. A study by sociologist Ruben Bino reveals that in Utrecht, immigrants were underrepresented at 95 percent of the festivities.[…]

The requests for subsidy came almost exclusively from white residents, usually highly educated. Considering the population composition of the neighbourhood, immigrants were under-represented at 95 percent of these street parties.

Most of the parties were organised in districts with few immigrants. But in areas where the majority are immigrants, such as Overvecht and Kanaleneiland, the street parties were also predominantly a ‘white’ phenomenon.[…] Integration Street Parties Only Attract White People

SD vågmästare med 4.6 procent

dvs. det vi kluntet kalder “tungen på vægtskålen.” At de kommer ind, synes ret sikkert, men hvor mange de bliver er umuligt at sige. Lenin skulle have sagt om politik, at “i tyve år sker ingenting” og pludselig sker alt på tyve dage.” En svensk udvikling kunne også påvirkes af udfaldet af det norske valg den 14 september. Det er derfor umuligt at sige hvad der kan ske på det år, der er indtil Riksdagsvalget. Men det er dog værd at notere sig, at 360.000 med udenlandsk statsborgerskab nu har stemmeret til Sveriges kommunevalg, og de stemmer ikke på den borgerlige alliance eller SD. Hvis Sverigedemokraterna overhovedet kommer påvirke noget i Sverige, bliver det under alle omstændigheder indirekte, ved deres blotte tilstedværelse i Riksdagen.

Sverige inte längre Nordens storebror

En forsigtig analyse fra Nordisk Råd, der hverken kommer ind på levestandard, offentlig service eller kriminalitet, men dog har visse  pointer:

I nordiska sammanhang sågs Sverige länge som ett slags stöddig storebror. Enligt historiker och författare har demografi och ekonomi förändrat maktbalansen. Någonting har hänt. [..]

”I Danmark är man dansk, i Sverige är man bäst. De mentala broarna är inte lika robusta som bron över sundet. De motsättningar som utkristalliserat sig mellan de två grannländerna gäller framförallt synen på invandrare och invandring. Många svenskar ser på danskar som rasister. Danskar brukar anklaga svenskar för att hyckla och hålla sig med dubbelmoral. På ytan är svenskarna toleranta, men innerst inne håller de på sig och de sina”.

De nordiska länderna har suttit ihop och skilts åt. Kan det vara fantomsmärtor som gör att vi dras till varandra? En undersökning från Göteborgs universitet visar att en stark nordism lever i Sverige. Det är egentligen bara med människor i de nordiska länderna som svenska känner en stark samhörighet. Var femte svensk säger sig känna mycket stor samhörighet med danskar och norrmän. Två av tre känner ganska stor samhörighet. För Finland är siffran något lägre. Nordisk Råd, Analys Norden.

Mogens Rukov i frontalangreb på Koranen

Den anerkendte manuskriptforfatter og lærer på filmskolen Mogens Rukov sammenligner i et essay Hitler og Lenin med Koranen.

”Vi starter med at reducere mennesket til noget, der ligner dets psykopatiske skikkelse: én vilje, ét temperament, én lidenskab,” anfører Mogens Rukov og tilføjer, at det er nødvendigt for at give karakteren en klar kontur. Han skriver blandt andet, at Olsenbanden-trekløveret tilsammen inkarnerer det psykopatiske væsen. Ekko: Mogens Rukov kalder Koranen for ”en psykopatisk anordning”. Berlingske: Mogens Rukov i angreb på Koranen

The Mchangama Identity

Der er umiddelbart to mulige tilgange til Jacob Mchangamas indlæg i diverse debatter om islam: Man kan forholde sig til hans ord som de står, og ignorere hans personlige baggrund, eller man kan se hans ord netop i lyset af denne baggrund, og vurdere dem efter graden af overensstemmelse. Bruger jeg den første tilgang, ser jeg hans blogindlæg som endnu et stykke ureflekteret metervare fra den værdipolitiske konformitetsfabrik: Man forholder sig til islam ud fra egne kulturelle forudsætninger og begrebsverden, herunder juraen, og ignorerer muslimers egen forståelse af kvindeindpakningens betydning, ud fra deres egne forudsætninger og begrebsverden.

Denne selvpålagte blindhed er hvad der rider den vestlige verden som en mare, og det er jo hvad vi hver dag beskæftiger os med. Ser man imidlertid Mchangama som blot endnu en arbejder i meningsfabrikken, må alarmklokkerne nødvendigvis ringe: Med baggrund i Komorerne, et land der er 98% muslimsk, kan han umuligt være uvidende om kvindeindpakningens religiøse forudsætninger og samfundsmæssige konsekvenser. Denne fremmedkultur er hvad der udspiller sig i vores kultur, med konsekvenser for os. Alligevel ignorerer han denne baggrund i dette blogindlæg, og gør holdninger omkring indpakningen til noget der er knyttet til individers personlige egenskaber, og derfor skal tackles på det individuelle plan. Som om religion ikke eksisterede.

Enhver må drage sine egne konklusioner på denne baggrund, men for mig at se kan der ikke være andre alternativer end massiv amnesi i forhold til hans egen kulturbaggrund; ubegribelig (for en højtuddannet jurist) naivitet der tilsiger at den religiøst/kulturelle legitimering af indpakningen er irrelevant her i landet – eller mere ildevarslende: Kitman. Kitman er som nok bekendt udeladelse af den fulde sandhed med henblik på at fremme islams udbredelse. Om det er en rygende pistol skal jeg ikke kunne afgøre, men i Mchangamas indlæg glimrer et særligt relevant ord ved sit fravær: Islam (LFPC).

[…] Jeg synes personligt, at burkaen er provokerende og ville helst leve i et samfund, hvor ingen kvinder gik i burka. Men så længe der ikke er tale om, at en kvinde bliver tvunget til at iklæde sig en burka må det være hendes ret, uanset om det provokerer andre borgere og politikere. […]

Der vil givetvis være en række kvinder der bliver tvunget til at bære burka af deres mænd.En sådan tvang bør selvfølgelig ikke accepteres, ligeså lidt som man accepterer hustruvold eller overgreb mod børn. Men hvis en mand virkelig er så formørket og kvindeforagtende, at han tvinger sin kone til at gå med burka, må man spørge sig selv, om han ikke også er klar til at holde hende indespærret i hjemmet, hvis hun ikke kan forlade hjemmet uden burka. Forbuddet risikerer altså at ramme de kvinder, man vil hjælpe. Man kunne i stedet sætte ind mod de mænd, der måtte tvinge kvinder til at gå med burka, ligesom man kunne have et beredskab, der kunne hjælpe kvinder til at forlade undertrykkende mænd og starte et nyt liv uden social kontrol. Men et generelt forbud er alt for vidtgående. […] Jacob Mchangama: Burkaforbud: Værdipolitisk blindgyde


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


JensH

Posted: 27 august 2009 - 11:54 - Svar

Hurra, ifølge MF Per Clausen fra Enhedslisten kan vi godt stoppe al snak om ‘integrations-problemer’ mht. miuslimske indvandrere, for det ‘problem’ -hvis der nogensinde har været et- er nemlig blevet løst. Ifølge en artikel jeg lige har læst på Information.dk har Per Clausen har nemlig defineret hvad en ‘nation og folk’ egentlig er:

“For at understrege sine synspunkter afviser Per Clausen, at der skulle findes særlige danske værdier eller en særlig dansk kultur, som indvandrere skal tilpasse sig. Det, det gælder om, er »at have en form for tilknytning til det område, der nu en gang er Danmark«.
Og dette område er et rent geografisk område uden noget specielt fællesskab mellem dets indbyggere. Samtidig siger Per Clausen, at man er dansker, hvis man føler sig dansk – uanset hudfarve, religion og sprog. Men hvad vil det sige at føle sig som dansker, når der ikke findes særlige danske værdier?”

http://www.information.dk/201563

Det gælder altså bare om, at “have en form for tilknytning til det område, der nu en gang er Danmark”. Det har de muslimske indvandrere jo rent faktisk, idet flertallet af dem er på offentlig forsørgelse, hvilket i høj grad giver dem en “tilknytning” til visse sektorer af det man nu tilfældigvis har valgt at kalde “den Danske stat”. Så der er ingen grund til panik. Integratioen er en gigant-sucees.

Peter Buch

Posted: 27 august 2009 - 12:16 - Svar

Sat på som kommentar på Jacobs blog- “retteligt” kom med lidt for mange gange:

Forslag om udvidet maskeringsforbud, der retteligt for mig at se kan have undtagelser for Pjerrot og lignende særtilfælde, kunne retteligt fremsættes af justitsministeren, der er – for mig at se- ingen som helst årsag til at koble det til noget med integration.

For et generelt forbud – ud over det allerede eksisterende forbud mod maskering ved demonstrationer- taler, at maskering/ansigtsdækning kan bruges til diverse, vi nødigt ser foregå, og at hurtig identicifering er nødvendig både grundet menneskehedens mængde, og det behov der eksisterer i moderne tider hvor umiddelbar identicifering er nødvendig i offentlige rum, i forretninger med videre.

At være uidentificerbar og begrænset i sin orientering qua sin påklædning har, ( for mig at se), intet med religion, frihed eller frit valg at gøre. Et generelt forbud med tilhørende undtagelser nævnt vil dels formindske muligheden af at der sker ulykker på basis af ansigtsdækkende medfølgende nedsatte orientering.

Dels sikre man reelt kan se hvem personen er.

Peter Buch

Posted: 27 august 2009 - 12:54 - Svar

Formuleringen er jeg heller ikke tilfreds med selv.

Peter Buch

Posted: 27 august 2009 - 13:11 - Svar

…den ansigtsdækkende persons medfølgende nedsatte orientering- er et forslag til ændring af ord i ovenstående.

At vedkommende – således udstyret- ikke kan se særlig godt, og der derfor er lavet en lov, der skulle medvirke til øget orientering i verden for seende i øvrigt- en anden, der kunne bruges og indpasses i teksten.

Vivi Andersen

Posted: 27 august 2009 - 14:43 - Svar

Forbud mod at bære burka ?

Ikke engang om politikerne offentligt tilstod at de vidste hvad den islamiske beklædning signalerer ville de kunne få sig til at få skabt et forbud.

De får vel desuden nervøse trækninger alene ved tanken om, at HVIS de fik et forbud stablet på benene, så ville få alverdens islamiske organisationer, med OIC som førerhund, på nakken .

Det forbud skal der en Sarkozy til – og HAM er de islamiske organisationer knapt så villige til at gå i clinch med .

boppo

Posted: 27 august 2009 - 15:08 - Svar

Mchangama:
“Men hvis en mand virkelig er så formørket og kvindeforagtende, at han tvinger sin kone til at gå med burka, må man spørge sig selv, om han ikke også er klar til at holde hende indespærret i hjemmet, hvis hun ikke kan forlade hjemmet uden burka.”

Det har undret mig at se dette argument i debatten om burka-forbud. Flere andre end Mchangama har brugt det.

Den trivielle dagligdag lader sig dog ikke ændre. Der skal stadig handles ind, hentes børn og foretages andre ærinder, som kvinderne normalt står for.” Men måske Mchangama og andre, der bruger dette argument i debatten, regner med, at de “formørkede og kvindeforagtende” mænd vil overtage de huslige pligter?
Jeg tvivler.

  LFPC

  Posted: 27 august 2009 - 17:19 - Svar

  Det er et eksempel på debatrefleksen ‘ethvert indgreb mod de ædle vilde vil bare få værre konsekvenser’.

Janne

Posted: 27 august 2009 - 17:46 - Svar

OT

Flere religiøse særhensyn og særrettigheder og tabuer, forbud og påbud på danske offentlige hospitaler. Danske offentlige hospitaler som religiøse servicecentre.

“Det er glædeligt, at Den Danske Kvalitetsmodel for sundhedsvæsnet nu anerkender patienters religiøse behov”

“Det centrale her er, at institutionen skal identificere. Sagt med andre ord, er det institutionens ansvar at finde ud af om patienten har religiøse og/eller kulturelle behov. Det bringer (forhåbentlig) en ændret kultur med sig af mere åbenhed omkring religion og kultur.

Her må kommunikationen og dialogen være tip top for at personalet kan afdække behovene og oplyse om de muligheder, som institutionen kan tilbyde.”

Hospitals imam og glæder sig grundigt.

h t t p://www.religion.dk/artikel/336010:Bedste-blogindlaeg—-Patienter-ved-i kke–de-kan-faa-religioes-stoette?page=1

Det gør jeg ikke – på vores sekulære og tolerante lands og hospitalers vegne.

  Janne

  Posted: 27 august 2009 - 17:57 - Svar

  Af samme artikel fremgår det i øvrigt også at forskellige religioner ikke deler bederum på Rigshospitalet.

JensH

Posted: 27 august 2009 - 18:31 - Svar

@Janne

Det bliver værre og værre. Nu kommer der en 32 meter høj moske i København:

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-24639092.html?forside

Et stort flertal på 41 medlemmer af Borgerrepræsentationen stemte for. Det betyder vel at V & K også stemte for. Suk!!!

  Janne

  Posted: 28 august 2009 - 09:11 - Svar

  Og har politikere i København givet udtryk for hvad de mener om koranens syn på anderledes tænkende og – troende mennesker og homoseksualitet? Det har jeg ikke hørt eller læst noget om. Eller har politikere i København givet udtryk for at de er opmærksomme på hvad der står i koranen at der skal gøres mod anderledes troende og – tænkende og homoseksuelle mennesker? Det har jeg heller ikke hørt eller læst noget om.
  Hvordan kan man som politiker give lov til at bygge et ‘klubhus’ uden at tage afstand fra de passager i ‘klubbogen’, der er dybt intolerante og ufredelige over for andre mennesker? Eller uden at kræve at de intolerante og ufredelige passager i klubbogen tages ud?
  De københavnske politikere synes helt at mangle dømmekraft i den forbindelse. Og det er da også samme kommune der allerede slavisk har indført moskekultur i folkeskoleregi ved at indføre halal skolemad til alle. For mig at se er politikerne blevet fatalt tolerante overfor intolerance og ufred. De er på den baggrund med til at forrå vores samfund og skabe konflikter.

HelgeD-H

Posted: 27 august 2009 - 19:03 - Svar

Selvfølgelig JensH , det er ren imperialisme. -Ondskabens imperium.
Moskébyggeri over hele Danmark. Denne magtbygning vantro skal lære at have stor respekt for
når muslimerne får mere magt efterhånden. Bondam er ellevild.
Men når Bondam også er homoseksuel, skal han også tænke på at islamer straffer bøsser hårdt.

JensH

Posted: 27 august 2009 - 20:59 - Svar

OT

Her er en lille gætte-konkurrence om demografien. Ifølge TV2 Tekst-TV, så føder Briterne rekordmange børn, og sidste år blev fødselstallet på 750.000 børn, hvilket betyder at befolkningstallet har nu passeret 61 millioner:

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-24641316.html

Hvad artiklen er det mest interessante, nemlig hvilke grupper i det Britiske samfund der får så mange børn. Jeg har en svag fornemmelse af, at er ‘Asian women’ der får mange børn.

Per N

Posted: 27 august 2009 - 21:05 - Svar

Jeg har et par gange komenteret hans validitet når det er udvisnings af kultur beriger, han har været fortaler for at de ikke kan udvises, (et par sager) han er jo ekspert i menneskeretigheder og derfor har han afvist at Danmark kan udvise fordi det siger meneskeretighederne som vi jo har underskrevet!, så han mener at det er forkert og ulovligt, ingen anden forståelse eller anden vinkel, så den med burka forbavser mig ikke.
Debatten om burka lov har ingen gang på jorden, men det burde være muligt at burka ikke er tiladt når det er i det ofentlige -banker-bus-kontore-børne instutioner-skoler også videre.

Allez

Posted: 27 august 2009 - 21:53 - Svar

Kære LFPC

Det er oftest en fornøjelse af læse dine indlæg, hvor du ofte kort og præcist spidder dine modstanderes hykleri og dobbeltmoral, ikke mindst i forhold til det de ikke får sagt., Men mht. Jacob Mchangama (JM) i dette indlæg, kan jeg ikke undsige mig for opfattelsen af, at du går efter manden og ikke bolden.

Som bemærket ovenfor er “hvis en mand virkelig er så formørket og kvindeforagtende, at han tvinger sin kone til at gå med burka, må man spørge sig selv, om han ikke også er klar til at holde hende indespærret i hjemmet” et temmeligt elendigt argument for ikke at indføre forbud mod at bære Burka. Jeg mener dog ej heller at det er hans hovedargument.

Dette skal nærmere findes i nedenstående:
“Hvis man først begynder at indføre værdibaserede forbud, så kunne venstreorienterede multikulturalister med Naser Khaders argumentation også indføre et forbud mod alle slags indvandrerkritiske ytringer og Muhammedtegninger, fordi sådanne ytringer i venstrefløjens optik er ”fremmedfjendske” og ”mobber et mindretal”. Man sætter simpelthen friheden som styrende princip ud af spil og fremtidige forbuds indhold kommer alene til at afhænge af hvilket værdisæt, der præger det politiske liv.”

Jeg mener det vil være noget mere reelt at forholde sig til ovenstående problematik, end at Jacob Machangama har en baggrund, hvor han i et ukendt omfang er/burde være klar over “kvindeindpakningens religiøse forudsætninger og samfundsmæssige konsekvenser.”

Mao. mener jeg at JM ofte – men ikke altid – formår at argumentere overbevisende for sine holdninger ud fra et liberalt ståsted. Dette gør han også her, hvorfor jeg synes hans tilknytning til Komorerne i denne sammenhæng er temmelig irrelevant.

  LFPC

  Posted: 27 august 2009 - 22:35 - Svar

  Allez: Jeg skal være den første til at indrømme at der er en personlig vinkel når jeg beskæftiger mig med Jacob Mchangama. Jeg bryder mig absolut ikke om hans varemærke, som er en pertentlig, på overfladen hypersaglig holden-ud-mellem-fingrene af islamkritikere, en tilgang der skal signalere saglighed og eftertænksomhed og dermed debunking af modparten, men som reelt er bluff. Han argumenterer ikke imod hvad modparten står for, men prøver at marginalisere dem sprogligt – i håbet om at læseren falder for stilen, og glemmer argumentationen.

  Et særligt slemt eksempel beskæftigede jeg mig med sidste år her.

  Jeg mener, som du nok har bemærket, at tidens helt store problem er fornægtelse og selvpåført blindhed mht. denne totalitære trussel. Mange af vores poster beskæftiger sig med venstrefløjens og de kulturradikales undvigemanøvrer, og mulige forklaringsmodeller. Den blogpost af JM jeg her går i kødet på ligner til forveksling hvad vi kender til ulidelighed fra konformitetseliten: Ukritisk accept af primitive antagelser (“beklædning”), en fokus på individers holdninger, og en lukken øjne for den religion/ideologi der driver værket, og uden en erkendelse af hvilken der i hvert fald aldrig kan findes nogle løsninger.

  Dette er ikke bare en akademisk diskussion, det handler om samfundsundergravende aktiviteter der til en start fordrer en erkendelse af problemets natur – og konformitetseliten modarbejder pr. refleks denne erkendelse.

  Dette er ikke noget man kan forholde sig følelsesmæssigt neutral til. I sidste ende handler det om min egen fysiske sikkerhed, hvis denne udvikling løber ud af kontrol i min levetid. Den hjemlige elite kan have forskellige bevæggrunde til at benægte: Uvidenhed, gedulgte motiver mht. dem der kan nedbryde det samfund de hader, frygt for stigmatisering som uanstændige. Men mange af dem ved formentlig ikke hvad det er for en udvikling de måske er med til at lukke op for – en udvikling der kunne have et endemål ikke ulig Tyrkiet (99% muslimsk) eller Egypten (90% muslimsk) engang i en fjernere fremtid.

  Alt dette for at påpege at Jacob Mchangama ikke kan undskyldes med uvidenhed om hvad islam gør ved et samfund. Han har, om nogen, en forbandet pligt til at inddrage denne viden i sine skriverier, og holde op med fjoget karikering af folk som Lars Hedegaard og Geert Wilders, hvis ellers hans motiver er reelle.

  Jeg køber ikke nogen begrundelse for at det skulle være OK at Mchangama fortier denne viden. Vi taler om sharia, herrefolksmentalitet, kvinders nedvurdering pr. chefideolog Muhammed himself, legitimation i Koranen og hadith af kvindeindpakning, og pisk til kristne kvinder i Sudan for ikke-islamisk beklædning, og syreskamfering af og drab på kristne kvinder uden tørklæde i Mosul, Irak.

  Beklager, jeg køber ikke at det skulle være OK at JM fortier alt dette, og dækker sig med fimset, myopisk sniksnak der udelukkende tager udgangspunkt i vores egen kulturkreds og dens spilleregler. Uanset hvad hans motiver så måtte være. Han har en forbandet pligt til at inddrage sin viden i disse overvejelser. Ellers taler vi som et minimum om, ikke bevidst kitman, så kitman-by-default.

   Janne

   Posted: 28 august 2009 - 08:42 - Svar

   “Uanset hvad hans motiver så måtte være. Han har en forbandet pligt til at inddrage sin viden i disse overvejelser.”

   Det har han nemlig.

    Jon Herstad

    Posted: 28 august 2009 - 13:59 -

    “Sin viden” og du kan altså gå ind i hovedet på ham og sige hvilken viden han har?

    LFPC

    Posted: 28 august 2009 - 14:08 -

    ““Sin viden” og du kan altså gå ind i hovedet på ham og sige hvilken viden han har?”

    Med mindre han er blevet fjernet fra sin kultur og religion som spæd er det en rimelig antagelse at dette livssyn med alt det indebærer er noget han har optaget. Islam er ikke som gennemsnitlig folkekirkekristendom. Den har konsekvenser for hvordan man opfatter verden, eller man ved i hvert fald hvordan man i muslimsk kultur ser verden.

    Jon, jeg stopper her, for du er helt oppe at køre, og det er ikke muligt at diskutere sagligt og roligt med dig. Det citat jeg bragte fra din blog giver ingen forventning om at der er noget at hente hos dig. Det er spild af tid at debattere med folk der skriver som (og er?) bumsede teenagere.

Thomas Bolding Hansen

Posted: 27 august 2009 - 22:38 - Svar

Så er der babyboom i England, ikke født så mange børn siden 1973 og guess what. 24 procent af børnene fødes af immigrantforældre:

http://logisksnit.blogspot.com/2009/08/babyboom-i-england.html

Thomas Bolding Hansen

Posted: 27 august 2009 - 22:47 - Svar

Allez, vi har et maskeringsforbud allerede, vi kunne for så vidt udvide det til det burkaen. Ligeledes har vi et værdibaseret forbud mod at gå nøgen gennem byen.

Det er altså som alle andre love, en lov rettet mod et bestemt forhold, teknisk set, som at man ikke må dytte uden grund i trafikken og i bund og grund ikke anderledes.

Men jeg giver faktisk Mchangama ret i, at forbuddet nok blot vil betyde, at kvinder slet ikke får lov til at gå ud – alene i hvert fald.

Og det er et småproblem.

Det reelle problem er de kvinder som ikke vil gå med tørklæder, men chikaneres, hetzes og kaldes ludere, osv.

  LFPC

  Posted: 27 august 2009 - 23:21 - Svar

  Det reelle problem er de kvinder som ikke vil gå med tørklæder“.

  Det er jo netop dette der er pointen. Og mere generelt ikke-muslimers forhold i et samfund med flere og flere særhensyn og særbeskyttelse af denne gruppe. Kig på empirien og historien, kig på forholdene i lande ud fra procentandelen af muslimer – Mchangama kunne passende inddrage sin viden om vilkårene i et samfund med 98% muslimer (hvor pokker er alle de andre blevet af?).

  Det er selvfølgelig også et problem for de kvinder der går indpakket og gerne vil være frie. Vil de befries for underkastelsen bør vi støtte dem og beskytte dem. Så længe de går formummet på gaden må vi imidlertid antage at de ikke er på vores side.

Jon Herstad

Posted: 28 august 2009 - 00:52 - Svar

Mht. Mchangama: Magen til stråmands argumentation og motivanalyse skal man lede længe efter! Hvor er det smukt at se hvorledes de sidste dages hellige (skal vi kalde dem nationalkonservative), fuldstændigt har overtaget de gammelhelliges (skal vi kalde dem kulturradikale) ynkelige, personfikserede og sygelige ‘debat’form!

Tillykke med endeligt at være på niveau med Metz og Heltberg!

  LFPC

  Posted: 28 august 2009 - 09:34 - Svar

  stråmands argumentation” [sic]: Eksempler? Du giver ingen, og det kan du heller ikke. Jeg forholder mig til hvad Mchangama skriver, og hvad han udelader.

  motivanalyse“: Bemærk lige at jeg ikke konkluderer noget, hvilket jeg ikke kan da jeg ikke er tankelæser. Jeg opstiller de mulige forklaringer jeg kan få øje på.

  Jeg kommer med adskillige referencer til fænomener ude i det man kalder ‘virkeligheden’ – vold mod uindpakkede kvinder, legitimation i islams krifter m. m., og jeg har den pointe at hvad der foregår her er så presserende et problem, at man (jeg) som debattør ikke gider være fintfølende når en mand der godt ved bedre – Mchangama – glider udenom disse vigtige forhold.

  Dette er til forskel fra de kulturradikale, der bruger ad-hominem-angreb i stedet for referencer til empiri. Dette er sandt, og dette kan du ikke benægte.

  Din kommentar indeholder absolut ingen referencer til virkelighedens verden – den virkelighed dette handler om. Hvad med at argumentere imod de forhold jeg inddrager? Nåh nej, det kan du ikke.

   Jon Herstad

   Posted: 28 august 2009 - 12:27 - Svar

   @ LFPC,

   Man må give dig, at du er konsistent i dit vrøvlende sludder! Men det er da tydeligt hvad dit problem er, på niveau med de kulturradikale i debatten om islam/islamisme har du fundet den endelige sandhed, og derfor kan en diskussion kun tages med udgangspunkt heri. Alle andre er dihmmier og kan sværtes til som det passe de sidste dages hellige! Men det er da rat, at du udstiller dig selv så eksplicit, så behøver man da aldrig igen bruge energi på dine tosserier, for det er jo reelt hvad de er!

   Eksempler her: http://idioten.blogspot.com/2009/08/skeletterne-vlter-ud-af-skabene.ht ml

    LFPC

    Posted: 28 august 2009 - 12:42 -

    Skal vi lige summere op:

    Endnu en strøm af ad-hominem-skældsord fra Jon Herstad.

    Ingen påvisning af fejl i hvad jeg skriver, ingen påvisning af konkret dårlig argumentation.

    Det var to gange, Jon: Kom nu med den tredje, du kan jo godt.

    Edit: Kiggede på din post. 12 udråbstegn. Jon, dine ord får ikke mere vægt ved at blive krydret med udråbstegn.

    Jeg tror jeg sover roligt efter dette eksempel på saglig, faktuelt baseret kritik fra Jon Herstad:

    “Magen til usmageligt og tendensiøst [sic] personangreb skal man lede længe efter! Forholder man sig til hvad manden skriver? Nej, man vende [sic] Mchangamas argumenter på hovedet og argumenterer herefter mod det forvanskede argument: stråmand! Og så skal hans etniske ophav [sic, det er det religiøse ophav] også lige med: Motivanalyse! Og så slutter man af med det klassiske 5. kolonne argument! Føj for satan dit perfide røvhul! [av, den sad vel nok, oooh]

    Den islamkritiske fløj har fået magt som den har agt, i Danmark, hvilket jo som oftest viser menneskers sande ansigt. Magt [eh? Gid det var sandt] korrumperer som bekendt, og det er den islamkritiske fløjdet bedste eksempel på. Jeg grimmes [sic]!”

ASDF

Posted: 28 august 2009 - 00:52 - Svar

OBS! Utländska medborgare har inte stemmerett till riksdagen. Du måste vara svensk medborgare för att rösta nationellt. Utlänska medborgare får “bara” rösta i val till kommunen.

Peter Buch

Posted: 28 august 2009 - 02:30 - Svar

LFPC

Enig med dig LFPC i ordene sat på 27 August 2009 – 22:35

Jacob Mchangama er som en del andre ganske svære at få til at udtrykke konkret afstandstagen fra islam og dets konsekvenser.
Jeg har enkelte gange kommenteret på hans blog, og det der tæller et tydeligvis ikke kvalificeret modspil eller argumenter fra kommentatorer, men selve oplægget og den for mig at se ureflekterede tankegang der til tider deri præsenteres- og som nok langt størstedelen af læserne “nøjes” med at se på, hvis de overhovedet ser på det.

“Det menneskerettigheds relaterede i problematikken, frihedsrettigheden i…liberale arv, og tankegods ” kan optage så stor en del- bib bib bib ( alarmen lyder ) af argumentationen, at det med andre ord virker som om klappen er gået ned for herren mht. islam for at bruge den formulering.

Janne

Posted: 28 august 2009 - 09:41 - Svar

“Allerede nogle af de første afsnit i Koranen, hvor der står, at ingen må tvivle om noget i denne bog…”

Selvfølgelig skal vi som borgere have lov til at være kritiske overfor sådan en ubehagelig og kommanderende befalingstone i en religiøs bog. Og vores politikere bør også være kritiske i stedet for flovt sleskende, som flere desværre er. Sleske overfor religiøse befalinger og nedgørelse.

Og som sagt bør politikere tage stilling til hvad de mener om den feudale og bydende samt kommanderende befalingstone der er i ‘klubbogen’ før de giver tilladelse til at bygge nye ‘klubhuse’ i Danmark. Politikere skal ikke være eftersnakkere og lade sig slå ud af religiøse kommanderende tekster og personer, men være mænd og kvinder der tager kritisk stilling til ALT.

Religion og religiøse befalinger skal ikke fredes for kritik af politikere, som det i stigende grad desværre sker nu. Når det kommer til religion, så kommer de fleste politikere til kort. De lammes og vasker deres hænder. Det skader vores demokrati og den demokratiske proces og vores frihedsrettigheder, at politikere ikke tør at sige fra overfor religiøs intolerance og feudalisme og befalingskultur. I stedet for bygger politikere bare flere bygninger til dyrkelse af religion.

Politik er blevet ufolkelig bl.a. fordi politikere generelt er gået bort fra religionskritik. De fleste politikere går bare hovedløst ind for mere religion (islam) i vores samfund, uden at undersøge hvad religionen står for og uden at undersøge hvorledes religionen taler til mennesker og om mennesker og taler om vores samfundsmodel og normer og frihed.

Poul Højlund

Posted: 28 august 2009 - 10:23 - Svar

Vedrørende stormoske i København: Foreningen bag moskeen Alhul Bait må være an aflægger af den verdensomspændende Alhlul Bayt, der repræsenterer shia-muslimer og styres fra Teheran. Følgende er kopieret fra den internationale organisations hjemmeside:

“The first global conference of followers of the Ahl-ul-Bayt (A.S.) was held in Tehran by participation of more than 300 intellectual figures and thinkers of the Islamic world, especially followers of the Ahl-ul-Bayt (A.S.), on Shawwal 25th, 1410 Hegira Lunar (31 Ordibehesht 1369 Hegira Solar / 21 May 1990). At the end of the conference, the participants requested Ayatollah Khamenei, the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, to establish a center titled as “The Ahl-ul-Bayt (A.S.) World Assembly”, which was approved by His Eminence. ”

Er der nogen, der har indsigt og tid til at dykke ned i dette? Vi skal vel ikke tillade vore infantile politikere at slippe godt fra at stemme for en Teheran-styret moske i hovedstaden? Skal Khamenei invadere København?

JensH

Posted: 28 august 2009 - 10:39 - Svar

@Poul Højlund

“Er der nogen, der har indsigt og tid til at dykke ned i dette?”

Nej, jeg har desværre ikke. Endnu. Men det lyder som ‘en sag’ for blogsfæren at finde ud af det. MSM gør det ihvertfald ikke.

Da sagen også var på tapetet for en måned siden prøvede LFPC og jeg at lave nogle google-search, men ingen af os fandt ret meget så vidt jeg husker. Men vi må jo ‘lede’ videre. Selvfølgelig skal Skal Khamenei ikke have lov at invadere København uimodsagt.

Morten - - -

Posted: 28 august 2009 - 12:38 - Svar

“immigrants were underrepresented at 95 percent of the festivities”

Det skal da nok lykkes at få nogle “unge” til at dukke op hvis, der er “gode duller” til stede men lad mig lige se tallene for tilstedeværelsen af muslimske kvinder … Kunne det være dem der trak statistikken ned ?

– – –

Mette

Posted: 28 august 2009 - 13:20 - Svar

Foreløbig skal planerne om moskebyggeriet til høring, og jeg kan ikke forstå, hvis sådan et lysblåt monstrum og endda med minareter kan accepteres.

Jeg forsøgte i går at finde ud af, om jeg kunne kæde denne islamretning og -forening sammen med fx Muslimernes Fællesråd, men den er ikke på min liste. På den anden side gælder det også Islamisk Trossamfund, som støtter Muslimernes Fællesråd.

Jensen

Posted: 28 august 2009 - 13:34 - Svar

Fra moskébyggernes hjemmeside.

http://islamdk.dk/indlaeg/frihed-for-tryghed/

Janne

Posted: 28 august 2009 - 13:54 - Svar

“Den islamkritiske fløj har fået magt som den har agt, i Danmark, hvilket jo som oftest viser menneskers sande ansigt.”

Det ville være rigtig dejligt og frugtbart, hvis der blev lyttet til, hvad det er ved islam der kritiseres, i stedet for at dem der kritiserer gøres til bussemænd.

Kig i koranen og se hvad der står om mennesker der ikke er koran-tilhængere. Læs hvad der står om ikke-troende, om anderledes troende og om homoseksuelle og om kvinder. Det er ikke for sarte sjæle.

  Janne

  Posted: 28 august 2009 - 13:58 - Svar

  Kig også i koranen efter hvad der står om mennesker der er anderledes tænkende end koran-tilhængere. Det er heller ikke for sarte sjæle. Politikere i et demokrati som det danske kan ikke bare godkende koranen og moske byggeri uden at tage stilling til disse mange ting.

  Jon Herstad

  Posted: 28 august 2009 - 14:28 - Svar

  Nu er der jo mange meninger om hvorledes koranen kan og skal fortolkes…

  Jeg lytter skam også, men det skal da ikke afholder mig fra at komme med generelle betragtninger. Og så har jeg jo i øvrigt også eksempler på pågældende fløjs dobbeltmoral, som jo er konteksten.

  Så måske skulle du begynde at forholde dig til hvad andre en dine meningsfrænder siger?

   Janne

   Posted: 28 august 2009 - 14:38 - Svar

   Jeg behøver ikke støttepædagog for at læse koranen. Heller ikke støttepædagog for at læse biblen eller andre bøger.

    Janne

    Posted: 28 august 2009 - 14:47 -

    I forhold til islam og koranen er vi alle empirister. Som Fl. Rose så godt har sagt det. Præcis som vi alle er empirister i forhold til kristendom og alle andre religioner og ismer osv.

    De der argumenter om kontekst holder bare ikke mere. De er alt for ofte blevet brugt til at lukke munden på mennesker med en anden holdning og opfattelse af religion. Den form for argumentation er nogle steder med til at undertrykke anderledes tænkende og troende mennesker. Min læsning af koranen er nøjagtig lige så god son din eller andres læsning. Det er feudal tankegang at det kun er bestemte mennesker der skal og kan afgøre hvad der står i religiøse bøger. Det lugter af udemokrati.

Jon Herstad

Posted: 28 august 2009 - 14:23 - Svar

@ LFPC

Det er da muntert, at du bruger energi på formen på min blog (har ikke brugt udråbstegn her på din), og så undlader at kommentere på hvad jeg skrev. Men sandheden er jo også, at du har ret og jeg er en dihmmi, hvorfor du slet ikke behøver at forholde dig til hvad jeg skriver, ligesom du heller ikke gør med Mchangama.

Hvad angår min giftudladning mod din ‘argumenter’, undlader du behændigt at nævne at jeg inden har fremhævet hvad det er jeg forholder mig til. Men vi kan da godt fylde lidt mere på:

eller mere ildevarslende: Kitman
Den slags 5. kolonne beskyldninger, sneget ind som en af flere muligheder taler for sig selv. Ham pædagogen havde en pige på skødet, jeg ved ikke om han er pædofil, men…

Jeg bryder mig absolut ikke om hans varemærke, som er en pertentlig, på overfladen hypersaglig holden-ud-mellem-fingrene af islamkritikere, en tilgang der skal signalere saglighed og eftertænksomhed og dermed debunking af modparten, men som reelt er bluff.
Så mandens facon er, fordi du ikke evner at argumentere imod, et udtryk for falskhed.

Han har, om nogen, en forbandet pligt til at inddrage denne viden i sine skriverier, og holde op med fjoget karikering af folk som Lars Hedegaard og Geert Wilders, hvis ellers hans motiver er reelle.
Jeg antager han har en pligt pga sit etniske/kulturelle ophav? Men så lad mig da høre hvad hans tilhørsforhold er til Komoerne. Hvor meget har han, hvis han overhovedet har, været der? Kommer hvilke oplevelser har ham med derfra, det ved du naturligvis når du smider ovenstående på bordet?
Hvor er det han karikerer Hedegaard og Wilders? Kritik af de herre er ikke automatisk, man kan faktisk godt være uenig med dem.

Jeg køber ikke nogen begrundelse for at det skulle være OK at Mchangama fortier denne viden.
Han fortier altså en viden han har. Lad os se beviser for den viden han ligger inde med.

Motivanalyser og stråmænd en mass, velbekomme!

  Janne

  Posted: 28 august 2009 - 14:35 - Svar

  Det ligner at du ikke ønsker at der tales om islam. Og du omtaler flere gange dig selv som dhimmi. Hvorfor dog det?

   Jon Herstad

   Posted: 28 august 2009 - 14:45 - Svar

   Min kritik gik på motivanalyse og stråmænd. Så en længere diskussion af islam er irrelevant her.

   Hvis du ikke forstår min dhimmi henvisning, ja så tror jeg faktisk du skal have støttepædagog til at læse koranen.

    Janne

    Posted: 28 august 2009 - 14:57 -

    Debatten handler faktisk om islam. Hele debatten startede med at handle om islam. Om en mands omtale af en religions “beklædningsdragt”. Og om at burka ikke skal forbydes i Danmark.

    Morten - - -

    Posted: 28 august 2009 - 14:59 -

    Jon – jeg vil gerne have noget på det rene: har du nogle venner, du falder i unåde hos, hvis du forandrer standpunkt ?

    – – –

JensH

Posted: 28 august 2009 - 14:44 - Svar

@Jon Herstad

“Nu er der jo mange meninger om hvorledes koranen kan og skal fortolkes…”

Okay, så nævn mig en mainstream-fortolkning der hylder ting som demokrati, ytringsfrihed og ligestilling mellem kønnene??

Janne

Posted: 28 august 2009 - 17:08 - Svar

Jon

Mener du at bogen mein kamph’s indhold skal ses i en kontekst og at ‘Nu er der jo mange meninger om hvorledes mein kamph kan og skal fortolkes…’?

Mener du at bogen Heksehammeren (hekseanklageskrift) skal ses i en kontekst og at ‘Nu er der jo mange meninger om hvorledes heksehammeren kan og skal fortolkes…’?

  LFPC

  Posted: 28 august 2009 - 17:56 - Svar

  Det minder mig om dette citat fra en anmeldelse af Robert Spencers kommende bog om Koranen:

  “Unlike most of today’s self-styled experts, Robert Spencer won’t tell you that ‘slay the idolaters wherever you find them’ really means ‘love your enemies and pray for those who persecute you.’”

   Janne

   Posted: 28 august 2009 - 19:07 - Svar

   Det gode ved debatten, er, at vi fik at se at også han let og elefant drejer uden om kritik af islam. Men til gengæld grundigt får kritiseret islamkritikere. Heller ikke han vil sætte koranen ind i den yderste relevante kontekst, der hedder NUTID, os og vores samfund, ligestilling og demokrati. Det er den kontekst der er brug for at kigge på nu. At den religiøse bog af flere og flere bruges som politisk instrument i vores del af verden og at det er til skade for vores samfund og os.

    LFPC

    Posted: 28 august 2009 - 19:27 -

    Ja, debat/polemik med debattører der hverken kan skrive eller argumentere kan godt have værdi som pædagogik og illustration. I dette tilfælde fandt jeg dog skribenten for ubehjælpsom og inkonsekvent til at det var ulejligheden værd – en skidtspand om at jeg gik de perfide kulturradikale i bedene med personangreb, hvorefter han ikke gjorde andet selv. 12 udråbstegn i en lille blogpost – en besynderlig udmelding om at være dhimmi – intetsigende påstande om at Koranen kan tolkes på mange måder. Den slags wannabes gider jeg ikke.

    Hvad Mchangama angår, så må han affinde sig med at blive taget uden fløjlshandsker, når han selv bruger lurvede kneb som at patronisere og holde sine modstandere ud mellem to fingre, som i den post fra sidste år jeg linkede til, i stedet for at gå ind i en faktuel debat.Der var s’gu mere substans i min kritik af ham end i hans af Wilders og Hedegaard, for at sige det på den måde.

   Janne

   Posted: 28 august 2009 - 19:14 - Svar

   Og så er det vist på tide med lidt musik inspiration på Snaphanen igen. I har været lidt nærrige hvad det angår, på det seneste.

   På forhånd tak. 🙂

    LFPC

    Posted: 28 august 2009 - 19:29 -

    Jo, tak for opfordringen, det er ikke noget vi glemmer, men det er tit også noget med at få det puttet ind i en sammenhæng der kalder på ‘luft’.

Janne

Posted: 28 august 2009 - 20:23 - Svar

LFPC

Det gør ikke noget for mig hvis en debattør er ubehjælpsom. Der skal være plads til forskellighed og forskellige evner, synes jeg – og det er også mest demokratiske.

Det der for mig at se gør noget, det er, at mangel på vilje til at se på nogle reelle problemer med islam, af så mange kunstigt pakkes ind som et spørgsmål om kontekst – et begreb der er hentet fra den virkelighedsfjerne akademiske verden. At så mange så let og glat får lov til at feje reelle problemer i vores samfund ind under gulvtæppet med et akademisk greb, kan virkelig p…. mig af.

At så mange fejer islamkritik af med det Sesam, Sesam-luk-dig-op-trylleordet KONTEKST, er bevis på hvilken kæmpe (politisk) magt Bæk Simonsen har haft på vores samfund i alt for mange år. Hans måde er blevet den politiske måde. Vores samfund og vi borgere har igennem mange år lært at frede og sleske for islam, kun fordi det er en religion og fordi den stammer fra en anden tid og fra udlandet og er forskellig fra vores kultur og ikke mindst forskellig fra den religion der hidtil har fyldt mest i vores samfund.

Hele debatten om islam er gjort til en debat kun for lærde og gejstlige og det er noget af det mest udemokratiske og ufolkelige, der er sket i vores land i mange, mange år. Derfor er det også så utrolig betydningsfuldt at Vejen til Damaskus blev skrevet og udgivet. Vi skal tilbage til at kunne kritisere religion på lige fod med alt andet. Tilbage til folkelighed og ansigt til ansigt demokrati i Danmark.

At kræve at KONTEKST redskabet konstant bruges i forhold til islam (uanset hvad islam rummer og uanset hvad islam byder vores samfund og os) er at betragte danske borgere som dumme og ubegavede – og det lukker bekvemt munden på danske borgere.

Vi så med Jon at han perfekt er vænnet til ikke at kritisere islam – kun islamkritikere – og at han fint og glat har lært at bruge kontekst redskabet, som så mange andre. Og hvis man ikke gør som ham, ja, så er man bare ikke rigtig, og så viser man ’sit sande ansigt’, som han skrev. Hvad han så ellers mener med det. Kontekst grebet, holdningen og vanen minder ganske enkelt om hjernevask.

Mette

Posted: 28 august 2009 - 20:46 - Svar

Her Janne – Bessie Smith fra hjerteroden.

http://www.youtube.com/watch?v=mcrx2-vvwC4

  Janne

  Posted: 29 august 2009 - 10:08 - Svar

  Tak Mette. Det er fileme rørende og intens musik og sang. Skønne Billie Holiday gå hjem og vug. :o)

Leave a Comment