3
sep
Seneste opdatering: 3/9-09 kl. 2133
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Aktualiseret af Amir Taheris besøg i København i sidste uge og mosképlanerne på Vibevej, er  her lidt baggrundsorientering til Klaus Bondam fra Roger Scruton:

The Iranians have been permitted a run of cost-free bellicosity, during which we maintain embassies and trade relations that serve no purpose but to maintain the supply of innocent victims, should victims be needed. We constantly endeavor to enter into dialogue with senile buffoons who have mastered no style of speech save that of the monologue; we tolerate the presence of President Ahmadinejad in New York, where he is able to address Columbia University without fear of being blindfolded and paraded on television as he deserves; we negotiate with the Islamic Republic through the UN and the EU, but without making any threat that Iran needs to take on board. We even go so far as to neutralize the only country, Iraq, that has made war on Iran, so leaving the Islamic Republic over-armed and under-threatened. And in all this, it seems to me, we repeat a mistake that caused all the great catastrophes of the 20th century: the mistake of not taking paranoia seriously. Dealing With Iran, Roger Scruton

Doktor Ramadan, Malmø

Man tror ikke  det er sandt, men ingen kilder afkræfter det. Egyptisk fødte Rafik Abu-Ramadan får lov at fortsætte som læge trods det, at han har omskåret drenge uden bedøvelse, forfalsket kollegers recepter, udskrevet store mængder narkotiske præparater, er indklaget 22 gange  og har fået fire advarsler og  medvirket til at tage livet af en patient. Hold dig frisk på næste Sveriges-tur:

Kirurgens vårdslösa operation gav den 56-åriga mannen grava hjärnskador. I sitt brev till Socialstyrelsen skriver de anhöriga att de önskar att kirurgen ‘aldrig mer får utföra några operationer’. Han har han polisanmälts av de anhöriga.”

“Den 56-årige mannen dog inte av operationen. Men han skadades svårt och avled sex veckor efter operationen. Utredningen av vad som egentligen hände under operationen har pågått i stort sett under hela våren.” Dömd läkare får fortsätta, Rafik Abu-Ramadan fick fortsatt förtroende av (HSAN), Kirurg avskedas för vårdslöst ingreppFarliga läkare, SVT: Varningarna stoppar inte läkaren og fra Dagens Medicin: Avstängd får full lön, Ifrågasatt ortoped en dyr affär för Mölndal, Åklagare granskar avstängd ortoped

Jaques Barrots fremtidsplaner

De danske forbehold bliver vigtigere for hver måned der går:

Britain and other European nations must accept a massive new wave of refugees from Africa, the EU’s most senior immigration official said yesterday. Jacques Barrot, Brussels commissioner for freedom, security and justice, urged all 27 EU countries to vastly expand their asylum systems for victims of war and poverty. But critics warned that the UK could face yet more asylum chaos as a result of the EU plans.
The vast majority of asylum claims – four out of every 10 – came from African nations. Mr Barrot said accepting more refugees into the EU through the United Nations would reduce numbers trying to reach Europe illegally. “Today, the Commission has taken an important step which demonstrates our concrete solidarity with third countries hosting large numbers of refugees,” he said. BRITAIN MUST ALLOW IN THOUSANDS MORE REFUGEES, SAYS EU, In Pakistan, 97 percent of marriages take place to attain foreign nationality

Blekingegade-ligan

Det är intressant att jämföra omslagen på det danska originalet och den svenska översättningen. I Danmark valde man en bild på dynamit, här istället en välkänd, i propagandasyfte stiliserad bild från Vietnamkriget. Bilden fanns på en affisch för tidningen Ungkommunisten i Danmark, tillsammans med texten ”De undertrykkte og sultende vil sejre!”. Där det förra omslaget leder tanken till terror och död leder det andra tanken till solidaritet med ett befrielsekrig. Jag föredrar den danska infallsvinkeln. Blekingegade-ligan sysslade med politiskt motiverad kriminalitet, terror. Thomas Nydahl: Peter Øvig Knudsen: Blekingegadeligan, band 2: Den hårda kärnan (Karneval förlag, översättning av Margareta Norlin)

Lone Nørgaard: Er en moské i København en god idé?

Det er ikke ønskværdigt at øge muslimers følelse af at høre til i Danmark, hvis forudsætningen er indførelse af i første omgang muslimske skikke og traditioner, i anden omgang elementer af sharia. Er det sikkerhedspolitisk ansvarligt at etablere en moské, hvor erfaringerne viser, at den risikerer at komme til at fungere som arnested for rabiate kræfter, spørger lektor og cand. mag. Lone Nørgaard.

Så skete det: København skal have en stor moské og med blå kuppel. Et flertal i Borgerrepræsentationen har godkendt, at der kan opføres et islamisk kulturcenter med tilhørende moské på Vibevej 25-29.

Begrundelsen lyder: “”København har en domkirke, en russisk kirke, en synagoge, og selvfølgelig skal vi også have en ny moské. Jeg håber, det bliver et sted med masser af liv, som inviterer indenfor til besøg og aktivt medvirker til at vise, at København er en mangfoldig by,” siger miljø- og teknikborgmester Klaus Bondam”.

Der er et par punkter, jeg gerne vil gøre opmærksom på vedrørende et moskébyggeri. Det vil jeg gøre med afsæt i Mona Sheikhs kronik “Halvmåne over København” (Jyllands-Posten den 20. januar 2008), hvori hun slog til lyd for, at muslimer skal adgang til at etablere en stormoské i København.

Her følger hendes argumenter, hvor det i øvrigt er underordnet, om der er tale om en stormoské eller en mindre moské.

1. Muslimer skal have de samme rettigheder som alle andre trossamfund, og retten til at bygge en stormoské er grundlovsfæstet.

2. En anerkendelse af muslimers religionsudøvelse vil føre til a) mere overskud til at bidrage til samfundet, b) øge muslimers følelse af at høre til og være hjemme.

3. En stormoské i København vil afspejle islam og danskhedens forenelighed ved at fremme danske muslimers udlægninger af islam og dermed kunne blive et samlingssted for danske muslimer, der ikke definerer sig selv som modstandere af Danmark eller demokrati.

4. Med henvisning til professor ved Center for Europæisk Islamisk Tænkning ved Københavns Universitet Jørgen S. Nielsens vurdering: Det er Europas unge muslimer, der skal iklæde islam de første europæiske klæder: Denne proces kræver et samlingssted, der kan tilvejebringe muligheden for brydninger og udvikling.

Ret overbevisende, ikke? Og dog. Her kommer modargumentationen:

ad 1) Da der ikke er nogen grund til at opfinde den dybe tallerken hver gang, vil jeg fremføre Mogens Rukovs argumentation fra en kommentar i Politiken (den 21. januar 2008): Ifølge grundloven er der trosfrihed i Danmark, også for islam. Men en trosfrihed, der tillader modkulturer som islam, har vi ikke.

Grundlovens paragraf om trosfrihed er betinget af, at religionen er af en sådan beskaffenhed, at der “intet læres, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden” (jævnfør paragraf 67). Hvis der i en moské læres om mistillid til demokratiet, foragt for anderledes troende og homoseksuelle, tilladelse til at slå dem ihjel og så videre, så kan moskéen ikke komme ind under den betingede religionsfrihed.

ad 2) a) En påstand, som måske, måske ikke er sand, b) Jeg ønsker ikke at øge muslimers følelse af at høre til, hvis forudsætningen er indførelse af i første omgang muslimske skikke og traditioner, i anden omgang elementer af sharia. Det står frit for de muslimer, der ikke føler sig hjemme i det danske samfund, at tage et af følgende steder hen: Egypten, Irak, Saudi Arabien, Yemen, Jordan, Syrien, Libanon, Algeriet, Bahrain, Djibouti, Kuwait, Libyen, Mauretanien, Marokko, Oman, Palæstina, Qatar, Somalia, Sudan, Tunesien og De Forenede Arabiske Emirater.

ad 3) Påstanden om forenelighed kan modbevises empirisk, fordi stormoskéer giver anledning til uroligheder over alt i Europa. Finsbury-moskéen i London er ét eksempel, stormoskéen i Malmø et andet. Men også mindre moskéer volder problemer. En politirapport i England viste således, at næsten halvdelen af Storbritanniens cirka 1350 moskéer styres af de samme ideologiske kræfter, som var kilde til Taleban. At det går så galt, hænger ikke mindst sammen med, at muslimerne er splittet på kryds og tværs på grund af nationalitet, etnicitet (stammer), klaner og islamiske trosretninger, der overordnet kan være shia eller sunni, men underordnet kan være moderate som mange steder i Tyrkiet eller dybt rabiate som overalt i Saudi-Arabien.

På den baggrund må det være et minimum at få svar på følgende spørgsmål:

Hvordan forholder myndighederne sig til kvinder og mænds lige ret til adgang og brug af moskéen?

Hvordan forholder myndighederne sig til homoseksuelles ret til at benytte moskéen?

Hvordan forholder myndighederne sig til nationale spændinger i en moské?

Er det sikkerhedspolitisk ansvarligt at etablere en moské, hvor erfaringerne viser, at den risikerer at komme til at fungere som arnested for rabiate kræfter? Hvorledes vil myndighederne forebygge, at imamer her får mulighed for at bibringe unge muslimer en protestidentitet og illoyal holdning over for demokratiet?

ad 4) Hvis islam skal iklædes europæiske klæder og dermed forenes med et moderne menneskes værdier og det europæiske kvindesyn, så er eneste mulige opskrift leveret af forfatteren Irshad Manji i bogen “Problemet med islam “(2005). Hun er selv muslim og klar med et bud på en reformation af islam, der forudsætter, at muslimer lægger offermentaliteten på hylden og tager ansvar for eget liv.

Styrkelsen af kvinder, viden og frihed er tre nøgleenergier i den proces – en proces, der er snævert sammenhængende med et opgør med Koranen som Guds ord frem for en tekst, der kan fortolkes og tilpasses moderniteten.

Dertil behøves ikke en moské. Hvis spisebordet ikke er stort nok, så lej et lokale i et medborgerhus, som vil give alle muligheder for at lade meningerne brydes og dermed skabe udvikling.

Der er grund til at minde om, at islam ikke bare er en religion som kristendom, buddhisme eller hinduisme, men en politisk doktrin med et socialt system og regelsæt, som gennemsyrer alle dele af hverdagslivet. Denne lovpakke kan man som praktiserende muslim ikke unddrage sig, for en muslim skal leve i overensstemmelse med forskrifterne i Koranen uden kritiske spørgsmålstegn.

Mange muslimer vælger selvfølgelig at være kulturmuslimer, ligesom jeg er kulturkristen, og så går naboskabet fint. Problemet er imidlertid “bare” lige, at en selvstændigt og kritisk tænkende muslim af fundamentalisterne bliver regnet for vantro og frafalden, hvilket er forbudt ifølge sharia.

I dag truer islamismen den frie verden med 1) terrorhandlinger, 2) muslimske parallelsamfund med bandekriminalitet som følge af den destruktive adfærd, som mange muslimske drenge lærer, 3) snigende islamisering af demokratiets institutioner.

ad 1) Få vil udøve terrorisme, men da antallet af muslimer i verden er mindst en milliard, så hjælper det ikke, at andelen af dem måske kun udgør én promille eller mindre. Det bliver stadigvæk til en million.

ad 2 og 3) Konsekvenserne af ghetto/islamisering ser vi i for eksempel Bradford i England, hvor der i dag hersker sharia, samt med intifada-optøjerne i de franske forstæder, hvor oprørerne skreg Allah-u-akbar.

Man kan også orientere sig hos en af de mest kyndige islam-kritikere, briten Patrick Sookhdeo. Han er direktør for the Institute for the Study of Islam and Christianity, tidligere muslim og anset for at være en international autoritet vedrørende jihad. Hans omfattende studier har ledt ham frem til, at der foreligger en mere eller mindre detaljeret køreplan for islamiseringen af Europa. Når muslimer lever som en minoritet, bliver de nemlig konstant konfronteret med problemet om, hvordan de skal leve i ikke-muslimske stater.

Derfor ser jeg med bekymring på et byggeri af en moské, hvis minareter vil rage stærkt op i bybilledet, og som vil bidrage yderligere til den snigende islamisering af vores samfund.

Lone Nørgaard er lektor og cand.mag. Kristeligt Dagblad, med forfatterens tilladelse.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Robin_Shadowes

Posted: 3 september 2009 - 20:22 - Svar

“”København har en domkirke, en russisk kirke, en synagoge, og selvfølgelig skal vi også have en NY moské. Jeg håber, det bliver et sted med masser af liv, som inviterer indenfor til besøg og aktivt medvirker til at vise, at København er en mangfoldig by,” siger miljø- og teknikborgmester Klaus Bondam”.

Det finns med andra ord redan minst en moské allaredan. Förmodligen fler med tanke på att Köpenhamn är en stor stad. Det räcker tycker jag.

Blir ni sjuka när ni vistas i Sverige, res hem. Svensk sjukvård har utvecklats till en total katastrof.. “Läkaren” Ramadan är förmodligen bara toppen av isberget.

Thomas Nydahl

Posted: 3 september 2009 - 20:54 - Svar

Hej
jag har skrivit en text ikväll som jag tror kan intressera:

http://nydahlsoccident.blogspot.com/2009/09/lena-sundstrom-varldens-ly ckligaste.html

vänligen, Thomas Nydahl

steen

Posted: 3 september 2009 - 21:03 - Svar

@ Thomas, tak ! Jo, meget. Måske vi må bruge dele af den ? Jeg har ikke set den endnu, selvom jeg har nok har et vist indtryk af den. De personer du nævner, eksisterer jo næsten heller ikke i svensk dagspresse.- Stjernfeldt og Eriksen fik lige lidt omtale, men ellers.

ps: Hedegaard kalder jo stadig selv selv venstrefløj – for eksempel i dette interview med SR.SE fra nov 2008 video

transskriberet her.. Du ved selvfølgelig at han var chefredaktør på Information dengang.

Det vil jeg også overvejende kalde mig selv, hvis jeg endelig skulle have en etiket selvom nogen synes det er uforeneligt med at være fortaler for nationalstaten og Folkekirken, det kan jeg ikke gøre noget ved.

JensH

Posted: 3 september 2009 - 21:07 - Svar

@Thomas Nydahl

Interssant indlæg du skrevet på din blog. Jeg kan se Svensk TV4 her i Danmark, og jeg så Lena Sundstrøms ‘dokumentar’ om Danmark i går aftes. Jeg tror ikke hun ar ude i et journalistisk ærinde, men derimod et missionerende. Det er ikke fordi jeg påstår at alt er perfekt Danmark -overhovedet ikke- men det billede hun tegnede af Danmark, Danskerne og ikke mindst Dansk politik lå langt fra virkeligheden. Hvis jeg skal være venlig overfor Lena Sundstrøms (makværk) vil jeg kalde det “et fortegnet billede”.

Peter Buch

Posted: 3 september 2009 - 21:15 - Svar

Om opholdstiladelse og statsborgerskab og hvad disse tildelt kan medføre når “de anstændige” lægger niveauet, her hos vor sydlige nabo:
http://www.spiegel.de/video/video-1019854.html

JensH

Posted: 3 september 2009 - 21:40 - Svar

@Peter Buch

Den lille video illusterer vel meget godt hvordan eliten er godt i gang med at undergrave Europa som et vestligt og demokratisk kontinent. Denne Egypter er hard-core islamist, og var involveret i Bali-attentatet i 2003, hvor der døde over 200 menneseker. Den tyske efterretningstjeneste må bruge mange rescoursser på at overvåge, at han ikke også planlægger terror mod Tyske statsborgere. En sådan en mand har myndighederne i et vestligt land ikke bare lukket ind og givet ophold, nej, man har sågar kastet et statsborgerskab i nakken på ham, og han og hans famile bliver ovenikøbet forsørget dette lands statsborgere uden nogen modkrav. Og for at lige som gnide salt i såret på de Tyske skatteydere tillader man så også at han døber sit barn ‘Jihad’ til fornavn. Den historie er vel et meget godt eksempel på hvad der er rivende galt i Europa anno 2009.

Mette

Posted: 3 september 2009 - 21:44 - Svar

Thomas Nydahl.

Det var en fornøjelse at læse din artikel. Jeg tror ikke, at Lena Sundström får succes med sin hyklede omsorg for, hvad svenskerne skal tro og mene.

Mvh.

Thomas Nydahl

Posted: 3 september 2009 - 21:49 - Svar

Tack alla kära vänner för kommentarer. Ni är hjärtligt välkommen att kommentera i min blogg också, jag tror det är viktigt att få danska motröster till denna infantila kör som Sundström leder.
Steen, jag är väl förtrogen med Lars! Han är en riktig hedersman som jag känner stor respekt för. Min hustru Astrid hade honom som föredragshållare här i Kristianstad för några år sedan, det är hon mycket glad för.
Varm hälsning, Thomas

Thomas Nydahl

Posted: 3 september 2009 - 21:50 - Svar

Förlåt Steen, jag glömde svara på din fråga: självklart får du använda min recension om du vill, välkommen att ta vad du vill!

@ Tack -Thomas: Redan gjort. Länkar i stället 🙂

Mette

Posted: 3 september 2009 - 22:12 - Svar

Steen.

Som Lars Hedegaard forklarer det at være venstreorienteret, er jeg også venstreorienteret. Eller sagt på en anden måde synes jeg ikke, at den holdning er forbeholdt dem til venstre for midten. For jeg betragter mig som bekendt som liberal. Det er et vældig godt interview, hvor mange væsentlige ting bliver taget op og formuleret koncist.

Lone Nørgaard har endnu en gang skrevet en glimrende artikel, og jeg har fået lyst til at citere, hvad en muslim har skrevet. Samme muslim betragtes som særdeles velintegreret, men er hans syn på danskhed attraktivt for os, der i forvejen var danskere? Er det godt nok? Jeg synes det ikke. Har nogen et gæt på, hvem det er?

“Vi må acceptere, at danskheden udvides, men samtidig holde fast i, at vi skal udvide danskheden med udgangspunkt i den demokratiske tradition og i nogle grundlæggende fællesværdier.

Jeg vil ikke lave en liste over de ting, som danskheden indebærer eller kræver. Alligevel er der nogle værdier, som jeg forbinder med danskhed: At man har statsborgerskab, taler det danske sprog og bekender sig til de danske frihedstraditioner, at man går ind for det danske demokrati med dets beskyttelse af mindretallet, at man går ind for en adskillelse af religion og politik, for kønsligestilling, et moderne livssyn, osv. Gør man det, og vil man, kan jeg kun se, at man hører til i det danske folk og bør føle, at man hører til”.

Hvorfor skal vi acceptere en udvidelse. Skal den slags ikke komme som en spontan udvikling?

´Har statsborgerskabet noget at gøre med danskhed?

Kunne teksten ikke lige så godt handle om en franskmand, der har lært sig dansk og fået danske statsborgerskab, og bør han i så fald føle på en bestemt måde? Jeg synes, at teksten er meget overfladisk tænkt og mangler det væsentlige, som er det særligt danske:

Den fælles myte, det usagte fælles, der ligger indlejret i modersmålet fra første færd og har noget med historiske erfaringer at gøre. Måden vi reagerer på, vores sindighed, vores mangel på autoritetstro, vores problemløsningsteknikker, vort forhold til arbejde, til flid, vor vilje og evne til at bruge humoren. Og meget mere.

Peter Buch

Posted: 3 september 2009 - 22:12 - Svar

JensH

Eliten og eliten, men det er en anden tid en sådan diskussion kunne tages i.

Ja, enig- når politik i praksis bliver ført efter ufornuftige forudsætninger og forkert udført praktik bliver resultatet de overskrifter og notitser medierne bringer, krig og ufred.

Peter Buch

Posted: 3 september 2009 - 22:36 - Svar

At statsborgerskab for tildeling skulle kræve der var udført noget ekstraordinært og ikke være- en test bestået var et statsborgerskab- opnået, er i disse år min opfattelse.

Som forholdene er aktuelt, tilbage i historien var betingelserne og udfordringerne nogle ganske andre, og betingelsene kunne være helt anderledes.

steen

Posted: 3 september 2009 - 22:38 - Svar

@ Mette: Ja, det er en glimrende kronik. Normalt forudsætter vi at folk selv ser det, men når det er noget særligt og i en mindre avis, gør vi en undtagelse. Nørgaard er altid vældig pålæst og klædt godt på, og i denne har det særlig effekt, fordi der er så megen tågesnak og fornnemlser i luften. I aftes f.eks. Kamal Qureshi og en DF er i Deadline, som jeg var så uheldig at se på pc en live. Vi vil vide hvem der betaler. Punktum.

Leave a Comment