31
okt
Seneste opdatering: 1/11-09 kl. 0119
23 kommentarer - Tryk for at kommentere!

også af James Cohen og ved samme lejlighed som Lord Pearson nedenfor – International Legal Conference on Freedom of Speech & Religion, Capitol. D.C.

Dansk Folkeparti på hjernen

Hvis nogen kan henvise til en tekst af Frederik Stjernfelt eller Jens-Martin Eriksen der ikke er opbygget som en rituel afsværgelse af Dansk Folkeparti og alt dets væsen, hører jeg gerne nærmere. 13 gange bliver dette fuldt demokratiske parti nævnt i kommentaren her af sidstnævnte forfatter, der sammen med makkeren Stjernfelt har fundet et ophøjet tredje standpunkt hvorfra de kan fremsætte pæn og anstændig islamkritik, uden at blive sat i bås med det forfærdelige parti. “Kulturalisme” hedder løsenet, og det indebærer at man oppe fra podiet kan uddele karakterer og pege fingre, og så lige i samme omgang kan opstille moralsk ækvivalens mellem partiet DF og apologeterne for den voldelige herrefolksideologi islam – “højre-” kontra “venstrekulturalisterne”.

Eriksen er noget af en one trick pony, og hans store viden må ses i sammenhæng med såre primitive behov for at profilere sig korrekt i forhold til de usofistikerede DF. Først og fremmest er identifikationen af skarp islamkritik med Dansk Folkeparti demagogisk og løgnagtig. Partiet er den eneste eksponent for egentlig islamkritik herhjemme, men kritikken udformes altså af helt andre personer herhjemme og udenlands: Folk som Wafa Sultan, Ayaan Hirsi Ali, Ibn Warraq, Walid Phares, Patrick Sookhdeo, Nonie Darwish og Ali Sina. Hvorfor refererer Eriksen ikke til dem? Det gør han ikke fordi hans stunt med DF så ville falde ynkeligt til jorden.

Eriksen bruger et andet demagogisk træk: Karikeret gengivelse af modstanderens synspunkter. Banditterne i Tingbjerg har ikke hejst den “grønne fane”, osv. Sagt med andre ord, modparten er paranoid. Eriksen snor sig derved udenom så meget som at nævne den internaliserede opdeling af verden i muslim/vantro og halal/haram, der ikke forudsætter religiøs forsætlighed. Han nævner ikke fraværet af lignende chikane og hærværk mod muslimske institutioner, og hvad dette indikerer om gerningsmændenes motiver og prioriteter. Han ignorerer også den allerede etablerede empiri mht. dannelse af muslimske enklaver, og tillægger modparten dette som rent udokumenterede prognoser (LFPC).

[…] Men for DF’s talsmænd og andre handlede det om civilisationernes sammenstød. Det var endnu engang islam, der var på spil.

Måske ikke som noget voldsmændene selv erkendte. Men som en mere eller mindre uerkendt motivation for dem. Det var derfor, de overfaldt præsten, trakasserede ham, brød ind i hans hjem og ødelagde hans indbo. Det, de foretog sig, var angiveligt led i en større plan, en etnisk udrensning, hvor man søger at skabe territorier, hvor kun muslimer har ret til at bo og færdes.

Først præsten, som symbolet på den kristne kultur i Tingbjerg. Dernæst de resterende danskere, indtil hele området er befriet. Tingbjerg som en slags bosættelse midt i et vantro land. Siden hen vil andre ghettoer følge; i Århus, i Odense osv. Indtil man har fået gennemført den totale etniske og religiøse adskillelse. Ralf Pittelkow skrev en artikel med denne tendens, Sven Ove Gade gjorde det, Peter Skaarup, Katrine Winkel Holm og Søren Pind gjorde det, og Søren Krarup sagde det i radioen.

Men er det sandt, kunne man spørge sig selv. Hvor har de det fra? Er der nogen af voldsmændene, der i forrige uge har hejst den grønne fane over Tingbjerg og råbt fra hustagene, at ‘Allah er stor’? Er der med andre ord nogen af voldsmændene, der på denne måde direkte har ideologiseret deres egen afskyelige forbrydelse? Nej, i hvert fald ikke med islam som begrundelse. Denne ideologisering må ene og alene tilskrives Dansk Folkeparti og skribenterne. […] Jens-Martin Eriksen: Ingen siger sandheden om Tingbjerg

Bandernes terrorregimente i Paris

The Paris prefecture has created a law-enforcement section whose purpose is to fight the multiethnic gangs that proliferate in the capital. These gangs are responsible for assaults, murders (at least three, and ten wounded in 2009), drug trafficking and anti-white racism, as was the case during the latest Techno Parade.

The result of an inquiry shows that 60 gangs operate within the boundaries of Paris. René Bailly, head of intelligence for the Paris prefecture, estimates that the “primary motivation (of the gangs) is confrontation for the sake of confrontation”. Around 1300 persons, accused of being gang members, have been arrested since the beginning of 2009. More than fifty percent of the time, a weapon is used by these multicultural groups. Three quarters of the gang members implicated in these crimes were minors. Notable also is the emergence of gangs of girls. When the uprooted populations become transformed into enraged gangs, it is the French who pay. Novopress via A Tale of Two… Three… Four Cities: Tours, Le Havre, Fréjus.

I det lidt mere tempererede Sverige, er bilbrande endnu højeste mode, selvom bandekriminalitet jævnligt koster liv. I år hidtil bare i de tre største byer:Stockholm: 350 bilbrande hidtil i 2009, Malmø: 102 bilbrande i 2009,Göteborg: august til oktober : 106 bilbrande. Tallet for hele landet hele året bliver astronomisk. Sydsvenskan mener at vide, at danskerne vil bebrejde regeringen bandekrigen til kommunevalget. Det tror jeg nu ikke. De vil bebrejde dem, der overhovedet gjorde den mulig og vi tror i det små, at Frank Jensen ikke helt  har gjort sig klart, hvilket job det er, han har søgt.

Takk Danmark!

Vi er anderswo engagiert i dag så vi låner et stykke af vores gode norske venner på Document.no.:


Trykkefrihedsselskabet fyller fem år idag. Truslene mot Kurt Westergaard og Flemming Rose kaster en mørk skygge over feiringen. I Danmark er det alvor. Derfor er det all grunn til å minne om hva Trykkefrihedsselskabet har betydd og hva Danmark gjør – for Norge.

Læs mere » 30
okt
Seneste opdatering: 31/10-09 kl. 1316
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!

En meget, meget bekymret Lord Pearson interviewet i Washington D.C. i onsdags. Og i morgen ville  islamisterne for sharia i London, hvis de ikke af uvisse grunde havde ombestemt sig  sidste sekund.

It was my great privilege to have the opportunity to interview Lord Pearson of Rannoch in Washington the other day on behalf of the IFPS-Canada. This is not a man easily subject to fashion nor alarmism. In fact, when truth and circumstance dictates that alarmism is the appropriate course, fashion typically dictates the opposite. So I tend to take these answers to my questions from this man very seriously. This was filmed in Washington DC at a conference on free Speech and freedom of religion. Internationall Free Press interviews Lord Malcolm Pearson. Washington DC

Hvornår falder tiøren hos Jyllands-Posten?

Med udgangspunkt i den aktuelle sag om terrorplaner mod Jyllands-Posten efterlyste jeg forleden tegn på at mediedækningen af islam og jihad havde bevæget sig lidt henimod det afdækkende og undersøgende. Foreløbig forgæves, selv om en sag der handler om liv og lemmer hos medieverdenen selv burde få en klokke eller to til at ringe. JPs Lars Nørgaard Pedersen skriver her en referatstil fra en fredagsprædiken afholdt af Abdul Wahid Pedersen som vi alle kunne have skrevet – fint nok, men hvorfor pokker prøver han, der om nogen kunne havne i suppedasen hvis terrorister fik held med deres foretagende, ikke at lave en artikel der går dybere? Som det står her får Abdul Wahid spalteplads til at aflire en henvisning til det velkendte apologetvers 5:32 i Koranen, det om at “den der dræber et andet menneske …”:

Muslimer må aldrig dræbe uskyldige i Allahs navn. Sådan lød det klare budskab fra imam Abdul Wahid Pedersen til de mange fremmødte under fredagsbønnen på Nørrebro. Imamen tog udgangspunkt i denne uges terroraktion i den pakistanske by, Peshawar, og terrorplanerne mod Danmark og Jyllands-Posten. […]

Abdul Wahid Pedersen fremhævede, at det er vigtigt at melde klart ud, også selv om mange muslimer synes, at de allerede har givet udtryk for deres standpunkt. »Dræber man et uskyldigt menneske – medmindre det er gengæld for en anden dræbt – vil det være et angreb på hele menneskeheden. Og så er det ikke bare de uskyldige, men os alle, der bliver dræbt,« fastslog imamen. […] Imam: Terror er et angreb på alle

Det der for de fleste lyder som kønne ord her, og som journalisten ikke stiller de nødvendige spørgsmål ved og derved kolporterer, handler i sammenhængen med det efterfølgende bloddryppende vers 5:33 om en advarsel til jøderne på Muhammeds tid – og dermed med evig gyldighed. Abdul Wahid ved godt at verset bliver hørt som universelt, som islams bekræftelse af Den Gyldne Regel. Hvad han også ved, men fortier, er, at verset rent faktisk handler om “den der dræber en muslim …” . Muslimske lærde som Sa‘id bin Jubayr bekræfter dette, som ses her. Imamen fremstår derfor som suspekt i lyset af denne fortielse, og hvis han mener at der findes muslimsk-teologiske opfattelser af dette vers som gældende også for vantro, burde han fremhæve dette. Faktisk bliver hele opgaven netop at forklare mainstream-islam at de tager helt, helt fejl. Har Abdul Wahid Pedersen noget belæg for dette i mainstreammuslimsk teologi? (LFPC)

Sura 5 (Bordet) vers 32: På grund af dette har Vi foreskrevet Israels børn, at hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om han havde dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet. Vore udsendinge har bragt dem de klare beviser. Alligevel gik mange af dem derefter for vidt på jorden.

Sura 5 (Bordet) vers 33: Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.

[…] Sa‘id bin Jubayr explains 5:32 this way: “He who allows himself to shed the blood of a Muslim, is like he who allows shedding the blood of all people. He who forbids shedding the blood of one Muslim, is like he who forbids shedding the blood of all people.” […] Blogging the Qur’an: Sura 5, “The Table,” verses 1-60

Bare “drengestreger”, men ligner til forveksling jihad

Når integrationsvillighed alligevel ikke er nok. Ikke uventet blev aben i Tingbjerg forsøgt sendt tilbage til Pastor Vogel, bl. a. med henvisning til nogle skærmydsler med en præstekollega som vi ikke fik oplyst var en del af det venstreradikale miljø. Vogel havde ikke forstået sin forpligtelse som præst til at arbejde for integration, fik man at vide. Her må så findes andre grunde, for disse klerikale kan næppe beskyldes for at være integrationsfjendske stivstikkere, og Erik Bock er tværtimod af den flamboyante, excentriske stamme som danske folkekirkepræster i betænkelig høj grad synes rundet af.

Djævelen er i detaljen, og her er det som ofte er tilfældet udeladelserne og de ureflekterede præmisser der fanger en udenforstående i denne kirkebladsartikel: Det pointeres rituelt at hærværk mod kirken ikke har med religion at gøre, men så vis mig eksempler på moskéer og andre islamiske institutioner der har oplevet det samme fra muslimske unge. Bemærk dertil hvordan forråelsen af bestemte områder i Danmark hurtigt bliver noget taget-for-givet: Brosten gennem ruden og voldelige, førmoderne temperamenter anser pastoren for en tilstand i “balance” (LFPC).

[…] Han pointerer, at også skoler og butikker i området bliver udsat for samme slags hærværk, og at han derfor ikke anser kirken for at være et særligt udvalgt mål. […]

Sognepræst Erik Bock ved Helligkors Kirke på Nørrebro har oplevet hærværk af særlig rå karakter.
– For 15-16 år siden blandede jeg mig personligt, når der var ballade, men det gav repressalier, bl.a. i form af brosten mod vinduet på kontoret i præsteboligen. Derfor har jeg ikke siden blandet mig, for de her drenge, som det typisk er, er svære at tackle, fordi de tit bliver krænket, hvis man tiltaler dem.
Erik Bock mener dog også, at problematikken på Nørrebro er af en anden karakter end den i Tingbjerg.
– Der er en anden befolkningssammensætning på Nørrebro, og det kan måske være med til at holde det hele i balance, så sagerne ikke eskalerer på samme måde som i Tingbjerg, siger han.

Kirken tager del i integrationen
Selvom der er en stor gruppe beboere af anden etnisk herkomst end dansk i disse belastede områder, er der dog ikke noget, der tyder på, at kirkerne i nærheden er genstand for en målrettet hærgen, men snarere er de tyngede af ”almindelige” drengestreger. I alle tre sogne forsøger man dog også at imødegå problemerne ved – på vidt forskellig vis – at tage aktiv del i integrationen. […] Kirker udsat for drengestreger

Ambassadør: Græd, tyrkere! Græd!

Tyrkiets ambassadør opfordrer landsmænd til at forsvare sig mod tyskerne: Klag og demonstrer mere i fremtiden siger Ahmet Acet, tyrkisk ambassadør i Berlin.
Der ville blive temmelig larmende i Berlin, hvis tyrkerne fulgte anbefalingerne fra ambassadør Ahmet Acet. Han finder tyske tyrkere alt for velopdragne og stille og ønsker at ændre dette. I avisen Sabah opfordrer han tysk- tyrkere giver sig mere højlydt til kende og til at forsvare sig mere overfor tyskerne: “Hvis et barn ikke græder, får det aldrig sine ønsker opfyldt”, siger han .
Hvad bør de råbe offentligt op om ? Ambassadøren har en idé: Tyrkiskundervisning overalt. Ligesom et muslimsk barn har ret til at bede i skolen, har tyrkere ret til en sådan sprogundervisning. Ambassadøren har været ilde berørt over at have truffet tyrkiske familier i Berlin, der ikke talte ét ord tyrkisk. “Så kan de ikke opretholde forbindelsen med Tyrkiet”. Ambassadøren er også skuffet over at Thilo Sarrazins teser ikke er blevet mødt med kæmpe demonstrationer. Kun ni tyrkere demonstrerede foran Bundesbank. Højlydt forargelse fandt han kun blandt tyskere. Èn besked fra ambassadøren ville vi virkelig gerne høre: Det allervigtigste for tyrkerne her er at lære tysk. Om det så kun var for at blive bedre i stand til at forsvare sig.

Wehrt euch gegen die Deutschen!In Zukunft mehr klagen und demonstrieren, Botschafter: Türken in Deutschland sind zu zurückhaltend. (Snaphanens  delvise oversættelse)

UK: Skole som multikulturelt mikrokosmos

Denne stærkt bevægende beretning i the Daily Mail bør læses i sin helhed. En britisk dreng invalideres af hammerslag i hovedet af en flok “Asian” sjakaler i sin skole. Retssagen optrævler en kultur af total kapitulation og forfordeling af ‘asiaterne’ (bizar britisk eufemisme for muslimer), fordi lærere og rektor reverender talt er ved at gøre i bukserne af skræk for at blive kaldt “racister”. Så må skolen og samfundet ellers sejle mod afgrunden. Harmonien mellem de etniske grupper er en løgn, og skolen er præget af apartheid med ‘asiaterne’ som herrefolket – selv om flertallet af ‘asiater’ kommer fint ud af det med briterne, hjælper dette sidstnævnte fedt. Lyder det bekendt? (LFPC).

[…] Instead of preparing for college or university, he has been left with learning difficulties, short-term memory loss, and epilepsy. Henry will settle for that because the alternative would have meant not being here at all. This is the only upside of being attacked with a claw hammer that left an inch-deep impression on his skull. One claw hammer and 12 teenage thugs versus one young man. Those were the odds when a gang of Asian youths ambushed him. […]

Parents and former staff say that multiculturalism at Ridgeway, under his leadership, meant pupils on both sides of the religious and cultural divide breathing the same air but sharing very little else. Asian youngsters, we have been told, had their own officially designated meeting room which, to all intents and purposes, became the unofficial base for a 30-strong crew known as the ‘Asian Invasion’ and the ‘Broad Street Massive’. […]

En tidligere lærerpraktikant:

I felt the school was letting down its pupils; all that was needed was some education for the pupils in terms of respect and good discipline. The Asian pupils at the school were allowed to think of themselves as superior. This was partly the fault of the school because the Asian pupils would never be disciplined or, if they were, they would receive a lesser punishment than the white pupils.’ […] Classroom apartheid: Teachers who were afraid to discipline thuggish minority of Asian pupils for fear of being branded racist

Slut op bag Danmark!

So, let’s probe a little. Let’s think beyond the scenes of the Pakistani market-turned-charnel-house and the newspaper office in Denmark spared a similar fate. Let’s think beyond the “terror” to the point of the terror — a place we as politically correct multiculturalists are never supposed to go: The point of Islamic terror is to assert Islamic law. Period. [..]

In the Pakistani case, the terror further enmeshes the United States in misbegotten efforts to “stabilize” the jihadist-riddled government, but that serves Islamic law as well. And how many billions did the Obama administration just shovel down that hole? As a condition of such aid, Pakistan should be required to dismantle its nukes and trust key components to us for safekeeping while the threat of seizure by “extremists” endures. Isn’t that what a bona fide ally would do? […]

Hillary Clinton’s statement of solidarity should have been directed to Denmark, a tiny Western nation valiantly asserting the core principles of liberty, and subsequently threatened for doing so with catastrophic attack, meted out according to Islamic law. It is Denmark’s struggle that is our own, or should be. Will we ever learn? Diana West: Rally Behind Denmark.

Op på imamens hat
Læs mere » 30
okt
Seneste opdatering: 31/10-09 kl. 2326
5 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Den forhenværende bingovært fra Ålborg har fået dun på overlæben og eget ny-sprog. Snart er han vor tids Weidekamp og Urban Hansen og en sosse- patriark  modelleret efter tidens bløde smag.

franklyspeaking

Orwell’ske beføjelser til EU

EU er med Fjordmans ord et ‘slow-motion statskup’, og nu begynder et spirende ‘indenrigsministerium’ altså at træde i karakter. Problemet her er som ved andre totalitære trusler naturligvis den udbredte apati i vælgerbefolkningerne – at frihed er noget dyrebart og at frihed kan mistes, er ikke højt på vælgernes liste over prioriteter. Dette, og så en udbredt opfattelse af at frihed først og fremmest er frihed til udefrakommende fjenders aktiviteter, vil formentlig få dette til at glide igennem uden nævneværdig modstand eller vrede. Via Gates of Vienna (LFPC):

Brussels bureaucrats are plotting a massive expansion in the use of surveillance and controversial extradition powers, a report warned last night. […]

The EU wants to create its own version of the Home Office to oversee the policy changes, and even has plans to train a third of the police service to create a Blocwide ‘common culture of policing’. […]

The report, by the Open Europe think tank, details how the EU has already adopted swathes of surveillance powers. But it says once the Lisbon Treaty has been ratified this will increase dramatically.

Analyst Stephen Booth said: ‘How can citizens expect their fundamental rights to liberty and independence from the state to be protected by unaccountable institutions which have a vested interest in creating more laws? […]

Open Europe points to the creation of a committee on EU ‘internal security’ as the equivalent of a fledgling EU home office. EU ministers and the European Commission are currently negotiating a raft of controversial proposals, which are expected radically to increase the EU’s role in policing, criminal and security matters, the report says.

They include a target to train a third of all police officers across the EU in a ‘ common culture’ of policing […]

Open Europe also highlights possible proposals allowing people to be tried in UK courts for offences which are not even crimes in the UK. […] Brussels ‘Home Office’ plot to snoop on all of Europe

Det årlige »Mångfaldsbarometer«

fra Sociologiska Institutuionen i Uppsala er et stykke forskning der er skræddersyet til at blive tolket af pressen, som det passer den bedst. Overskrifterne  kan se således ud:

Mångfaldsbarometern2009: Svenska befolkningen inte mer främlingsfientlig, Ljus syn på invandring, Fler är positiva till invandrare, Det välkomnande folket, Swedes more positive toward immigrants: study

Der er imidlertid masser af konklusioner i den, som kan tolkes mindre hallalujah-agtigt:

”81.1% anser att invandrarna har en skyldighet att anpassa sig till vårt lands vanor”

” 64,3% anser att muslimska kvinnor som lever i Sverige är i större grad förtryckta än andra kvinnor i Sverige”

“45,8% anser att slöja borde förbjudas helt i skola och på arbetsplatsen”

“Hela 64,1% anser att det finns grupper av invandrare som inte klarar av att integreras i vår kultur”.

“39,9% anser att invandrare bara kommer till Sverige för att ta del av våra sociala förmåner”

De flesta svaren är positiva till mångfalden, men de tyder också på stora krav på invandrarna. Påståendet ”Invandrarna har skyldighet att anpassa sig till vårt lands vanor” fick 80,1% av instämmande svar år 2005. Andelen ökade till 81,9% år 2006 och får samma nivå, 81,8% år 2007, minskade något år 2008 till 79,7% för att sedan öka till 81,1% år 2009. Alla utlänningar som begått brott i Sverige bör tvingas att lämna landet” som en klar majoritet, 63% instämde helt eller delvis år 2005. År 2006 ökar andelen till 64,8%.  Mångfaldsbarometern2009: Svenska befolkningen inte mer främlingsfientlig, pdf 38 sider.

Her rene selvfølgeligheder  (s. 34):

I en av uppgifterna i enkäten ombads respondenterna att på en sjugradig skala bedöma hur pass lika eller olika de upplevde ett antal olika nationaliteter och folkgrupper i förhållande till sig själva. Resultatet redovisas med hjälp av en avståndskurva, graderad från 0 till 7.
Som väntat bedöms det kulturella avståndet vara lägst när det gäller invånarna i de nordiska grannländerna. Därefter följer tre nationaliteter, engelsmän, tyskar och amerikaner, som tillhör den västeuropeiska gemenskapen med vilka Sverige och svenskarna sedan en följd av år haft nära och täta kontakter. De nationaliteter som följer därnäst är polacker, greker och judar. Sedan placeras kroater, chilenare, ryssar, bosnier, serber och thailändare. Längst bort placeras turkar, kurder, kineser, iranier, irakier, romer, somalier.

Rapporten  siger utvivlsomt noget om Sverige, men hvor meget siger den om Uppsala Universitet ?

Halvmånen og kontinentet

When the British government recently announced a plan to spend nearly $20 million to reassure “white enclaves” that they had nothing to fear from nonwhite immigrants, it was a tacit admission that much of the public harbored serious doubts about the virtues of immigration. This is not exactly news. Polls show that some 70 percent of Britons believe that there are too many immigrants in their country. Majorities throughout Western Europe agree, and Muslim immigrants in particular are viewed with suspicion. Though we’re often told—not least by Europeans—that Europe has moved beyond such archaic notions as ethnicity, religion, and nationhood to embrace multiculturalism, the widespread concern over Islamic immigration suggests that Europeans have not made peace with the demographic changes reshaping their societies. What are those changes and how did they come about? More pressingly, what do they portend for Europe’s future?

Læs mere »