15
nov
Seneste opdatering: 16/11-09 kl. 1025
35 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

I Paris var en tusinder af “unge” lokket til centrum af et løfte om penge, og det udviklede sig til hærværk og en “jagt på hvide” – se flere videos og fotos på Chasse aux Blancs après l’annulation du lâcher d’argent. DN kalder sin artikel Reklamkuppen lyckades för bra og  har et hensynsfuldt foto fra distancen. F.Desouches fotos er mere lige på og hårdt. Machetefoto her.

I Marseille skulle byen smadres fordi Egypten slog Algier i fodbold VM kvalifikationskamp.

Det omvendte land

Man savner historikeren Herman Lindqvist fra TV´s Hermans Historia, men heldigvis lyser han op i Aftonbladets publicitiske Fimbulvinter. Han beskriver her noget af det, der er så ufatteligt for en udlænding i Sverige. Alt er dobbelt. Selvovervurdering flakser med selvundervurdering. Man siger det modsatte af, hvad man mener. Er undseelig over det man burde være stolt af. Meget, meget svært at afkode for ikke-svenskere, der let selv ender med en dobbeltholdning: had  og kærlighed. Det skal være svært, det er meningen.

Den omvända nationalismen odlas i Sverige. Här uppfattas det som en komplimang om någon säger att man är ”så härligt osvensk”. Motsvarande uttryck vore otänkbart i till exempel USA, Frankrike och Japan.Frankrikes minister för invandring och integration har uppmanat hela nationen att debattera två frågor:Vad är det att vara fransk? Vilka är de franska värderingarna?

Ingen svensk minister kan göra så. Det skulle bli en våldsam debatt, men den skulle inte handla om svenska värderingar utan om själva debatten, därför att i Sverige är formen nästan alltid viktigare än innehållet och bara det faktum att man nämner begreppet ”svenska värderingar” skulle misstänkliggöra honom. Han skulle kallas ärkereaktionär och få ett SD stämplat i pannan, och så skulle den diskussionen vara avslutad. Innan någon svensk värdering blev omnämnd. Ändå finns det givetvis svenska värderingar, underligt vore det annars i ett land där det bott människor som i över tusen år gått igenom krig och katastrofer, segrar och nederlag, reformer och utveckling.

I Sverige frodas en unik svensk variant av nationalism – den omvända nationalismen. De som hyllar denna linje kan kallas svenskförnekarna. De finns huvudsakligen på vänsterkanten och bland socialliberaler.
Denna form av nationalism, det totala avståndstagandet, är så typisk för Sverige att den kan kallas ett nationaldrag, unikt för Sverige. Det är också bara i Sverige man kan höra det för svenskar ytterst positivt laddade uttrycket att någon är ”så härligt osvensk”. I Sverige är det fint att vara ”osvensk”

Det självgodas fiendebilder

af Thomas Nydahl

”Kan man sætte de rigtige etiketter på sig selv og de forkerte på sin modpart, har man ret.” (Søren Krarup)

Så ser den självrättfärdigande svenska medelklassmodellen ut. Den bestämmer alla de ”anständigas” samtal. Bakom etiketterna gömmer de sin egen fördomsfulla värld. Under det gångna året har det givits flera exempel på det. Kanske är Lena Sundströms Danmarksbok det värsta exemplet på självgod svenskhet gentemot en annan nation. Det är en bok som samtidigt vältrar sig i fördomar och stereotyper, som driver med det danska språket och den danska nationens kulturella och sociala arv, och gör anspråk på att med turistperspektiv ”avslöja” det som ska bli den avgörande pusselbiten till en förståelse av det som kallas ”det rasistiska Danmark”.

Den tesen fyller två funktioner: dels ger den självrättfärdigande svenska opinionsbildare en möjlighet att framhålla ”hur illa det kan gå”, dels drar det blickarna från våra egna problem. Ty i Sundströms världsbild finns det varken i Danmark eller Sverige några problem förknippade med den stora muslimska befolkning som kommit de senaste tjugo åren. Allt är fiktivt, i form av ”hjärnspöken” och ”främlingshat”. Problemet är de människor som räds en utveckling mot ett allt mer islamiserat samhälle där det dagligen reses krav på särbehandling. Sundströms bok har också tämligen unisont hyllats av den svenska mediakåren. Annars sansade kritiker har talat om den i ett tonläge som närmat sig det hysteriska.

De som hyllar Sundströms bok sätter etiketten ”god” på sig själv och ”ond” på de fiender som utmålas i boken. Fienderna har det gemensamt att de ifrågasätter en samhällsutveckling där fundamentalism – politisk och religiös – bestämmer över det demokratiska och sekulariserade livet. Fienderna är i denna skenbild av verkligheten ”reaktionära”, ”inskränkta”, ”islamofober” etc. De är inte längre människor av kött och blod som reagerar på missförhållanden i sina egna byar, städer och nationer. De människor som talar om arv, tradition och kultur blir den perfekta fienden för godhets-tyrannerna. I dessa ser hon ett hot mot all den relativism som raserar sociala sammanhang. Friheten finns i anarkin. Friheten finns i det atomiserade samhälle där var och en är sig själv närmast och alla kollektiva, sociala band upplösts. För godhets-tyrannen är Orwells nyspråk en självklarhet: förtryck är frihet, svart är vitt, kaos är ordning, terror är opposition och ont är gott.

PS: Om du byter ut ordet Danmark mot ordet Skåne så får du också en bild av hur jag uppfattar den kampanjartade flod av texter som nu i medier – tryckta och elektroniska – riktas mot det landskap där jag själv är född och verksam. Fiendebilden “Skåne” blir en föredömlig ursäkt för de självgoda i deras strävan att bli ännu finare, ännu godare.

Bilderna är tagna av Astrid Nydahl – se fotos

Nydahl var én af kun to svenske anmeldere, der ikke faldt i svime over Lena Sundströms bog: Lena Sundströms fördomar och vulgariteter i boken Världens lyckligaste folk (Leopard) – Kristianstadsbladet, her via Nydahls egen blog.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 15 november 2009 - 17:03 - Svar

Hans Christian Andersen: Prindsessen paa Ærten. 1835.

Der var engang en Prinds; han vilde have sig en Prindsesse, men det skulde være en rigtig Prindsesse. Saa reiste han hele Verden rundt, for at finde saadan en, men allevegne var der noget i Veien, Prindsesser vare der nok af, men om det vare rigtige Prindsesser, kunde han ikke ganske komme efter, altid var der noget, som ikke var saa rigtigt. Saa kom han da hjem igjen og var saa bedrøvet, for han vilde saa gjerne have en virkelig Prindsesse.

En Aften blev det da et frygteligt Veir; det lynede og tordnede, Regnen skyllede ned, det var ganske forskrækkeligt! Saa bankede det paa Byens Port, og den gamle Konge gik hen at lukke op.

Det var en Prindsesse, som stod udenfor. Men Gud hvor hun saae ud af Regnen og det onde Veir! Vandet løb ned af hendes Haar og hendes Klæder, og det løb ind af Næsen paa Skoen og ud af Hælen, og saa sagde hun, at hun var en virkelig Prindsesse.

“Ja, det skal vi nok faae at vide!” tænkte den gamle Dronning, men hun sagde ikke noget, gik ind i Sovekammeret, tog alle Sengklæderne af og lagde en Ært paa Bunden af Sengen, derpaa tog hun tyve Matrasser, lagde dem ovenpaa Ærten, og saa endnu tyve Ædderduuns-Dyner oven paa Matrasserne.

Der skulde nu Prindsessen ligge om Natten
Om Morgenen spurgte de hende, hvorledes hun havde sovet.
“O forskrækkeligt slet!” sagde Prindsessen, “Jeg har næsten ikke lukket mine Øine den hele Nat! Gud veed, hvad der har været i Sengen? Jeg har ligget paa noget haardt, saa jeg er ganske bruun og blaa over min hele Krop! Det er ganske forskrækkeligt!”

Saa kunde de see, at det var en rigtig Prindsesse, da hun gjennem de tyve Matrasser og de tyve Ædderduuns Dyner havde mærket Ærten. Saa ømskindet kunde der ingen være, uden en virkelig Prindsesse.

Prindsen tog hende da til Kone, for nu vidste han, at han havde en rigtig Prindsesse, og Ærten kom paa Kunstkammeret, hvor den endnu er at see, dersom ingen har taget den.

See, det var en rigtig Historie!

Er ærten her for morskabens skyld sat lig et prægtigt symbol for ytringsfriheden, er det ikke hvor ærten er iblandt men selve ærten, der er væsentlig- i Eventyret som uden for.
Hvad der siges eller ytres er det væsentlige- ikke hvor, hvornår eller i hvilke fora.

Gerningsretfærdigheds udøvelse er en svær balancegang, en særlig kunst det herfra tilrådes oftest overladt- til andre, for selv sig – ret som Ytringsfriheden- friere at kunne bevæge.
At Ærten og ytringsfrihed ikke trives kun på et Kunstkammer, men bedst- hos alle og enhver, det tror jeg I alle forlængst har forstået:

Lad Ærterne frit trille, kastes og gribes-
lad Andre om at vånde og knibes!

Janne

Posted: 15 november 2009 - 17:37 - Svar

OT

Kryds i møllen et splittet Socialistisk Folkeparti:

Præst fru Auken siger i forbindelse med at korset nu ved dom skal fjernes fra klasselokaler i Italien:

“Korset er ikke et kultursymbol, og det burde Per Stig være klar over. Jeg synes, dommen er rigtig. Det er en kristen værdi at være åbensindet, man skal ikke presse religion ned over skoleelever i et pluralistisk og sekulariseret samfund, siger hun.” (Øh, hvad vil hun så kalde den ekstra bimlen hun vil ha’ at danske borgere – bl.a. skoleelever – skal lægge ører til i forbindelse med klima møder?)

h t t p://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/345925:Kirke—tro–Krucifiks-dom-s plitter-danske-politikere?page=1

Korset skal altså væk. (Hvad så egentlig med halal mad, hijabs på stakkels pigebørn, bederum og religiøs børnefaste i folkeskolen, kommunalt betalte ramadanfester på rådhuse etc.?)

En anden SF’er, Villy Søvndal, siger i en artikel:

“Men jeg vil ikke finde mig i, at højrefløjen tager patent på Danmark og Dannebrog. Det er også mit land. Det er også mit flag.”

h t t p://blog.politiken.dk/sovndal/2009/11/12/til-kamp-for-de-%c3%a6gte-dan ske-v%c3%a6rdier/

Dejligt at dannebrog må komme ind i varmen hos venstrefløjen – hvis det står til EN SF’er, men hvad med øvrige SF’ere – f.eks. Auken – hvad med det faktum at dannebrog består af et stort kors? Skal det så væk fra det offentlige rum for at tilfredsstille SF-præster? (I øvrigt er der aldrig nogen der har sagt at SF ikke må tage dannebrog til sig. Så vidt vides er det SF og andre venstrefløjsfolk der i masser af år ikke har villet kendes ved det gamle flag)

Hvad vil Socialistisk Folkeparti egentlig? I dag blev en politiker fra SF i et TV2 news studie vist foran et flag med en stor moske. Så hvad står SF egentlig for?

Skal dannebrog og andre symbolske kors væk fra det offentlige rum i Danmark eller? Hvad mener SF?

Mener SF at korset er et kultursymbol eller ej?

Er en religionsbattle under opsejling internt i SF?

steen

Posted: 15 november 2009 - 17:43 - Svar

Janne : Det pastor Auken må mene, er vel at det er i orden at kirken politiserer, men det er ikke i orden at den vil sprede kristendom.

Det er noget pladder. Man bliver ikke kristnet af at modtage en grundig kristendomsundervisning i skolen. Ikke et sekund. Og da slet ikke af at der hænger et kors på væggen.

Michael Jalving sagde forleden på Vartorv: “Jeg er træt af alle de fucking SF præster.” – Men forlader vi andre kirken, er der kun dem tilbage, lissom nu i Sverige. 80.000 flygter fra foretagendet om året. Vorherre bevare os vel, ligesom Politiken er kirken der, blevet et politisk parti. Hvis jeg ville være medlem af sådan ét, havde jeg medlt mig ind for længst.

  Janne

  Posted: 15 november 2009 - 18:38 - Svar

  Læs her en aktuel kommentar til Søvndals artikel:

  “Prøv at stille dig op ved en daginstitution om morgenen, og se de travle danske mødre aflevere deres børn, ofte på cykel.
  Nå strømmen af mødre tager af, så tag hen til det nærmeste butikscenter. Her kan man nu se mange formummede muslimske kvinder, som ikke kan eller vil arbejde; men alligevel får de fulde danske sociale ydelser.”

  h t t p://blog.politiken.dk/sovndal/2009/11/12/til-kamp-for-de-%c3%a6gte-dan ske-v%c3%a6rdier/

  Hvor er elite feministerne når det gælder den ulige behandling af kvinder i Danmark? Hvor? Hvor er venstrefløjens sociale (og økonomiske) solidaritet når det gælder danske lavtlønnede kvinder – enlige mødre etc.?

   Janne

   Posted: 15 november 2009 - 18:43 - Svar

   I kommentarsporet er der også en ‘Skabs-SF’er der beretter om hvorfor han ikke stemmer på SF.

   “Jeg er skabs-SF’er, men kunne ikke drømme om at stemme på SF, da jeg ALDRIG tilgiver partiet for dets andel i min multikulturelle hverdag.”

   h t t p://blog.politiken.dk/sovndal/2009/11/12/til-kamp-for-de-%c3%a6gte-dan ske-v%c3%a6rdier/

   PeterK

   Posted: 15 november 2009 - 19:08 - Svar

   Kvindesagskvinderne har altid været overklassemokker. Forstadsfruer med sit på det tørre. Det er derfor kvindesagen idag handler om at de der ikke evner – som mange andre kvinder – at komme op på direktionsgangene, nu kan komme ind på deres køn Det der i gamle dage hed at ligge sig til jobbet. Det er en variant af prostitution – og det vil de også have for sig selv.

    Benjamin

    Posted: 15 november 2009 - 19:32 -

    PerterK: Den såkaldte “kvindesag” gå jo i dag kun ud på at mændene skal knokle med det hårde fysiske arbejde med at bygge fabrikkerne og maskinerne, hvorefter dullerne kan placere nederdelen mageligt i direktørstolen.

    Feminisme? Ha, det er jo bare kønsfascisme. Se bare på hvordan de røde partier prøver at få trumfet kvindekvoter igennem politisk, så at virksomheder og universiteter skal tvinges til at ansætte kvinder alene på baggrund af deres køn og ikke kvalifikationer. Sådan en statsterror mod civilbefolkningen kender man jo kun alt for godt fra Sovjet og Nordkorea. Og så prøver de at pakke det ind i lyserød papir om at de “stakkels” undertrykte kvinder jo skal have bedre vilkår, for at få det til at glide nemmere ned.

    Men det er da altid noget, at talentløse kvinder med karriereambitioner nu har fået deres eget parti, nå nu de ikke kan ansættes via kvalifikationer. Sengemetoden eller christiansborgmetoden er vel ét fedt for den slags typer.

    Universalgeni

    Posted: 15 november 2009 - 20:03 -

    Det, der irriterer mig mest, er, at kvinderne ikke tager de til faget hørende uddannelser. De indtager ikke halvdelen af pladserne ingeniørstudierne. Masser af virksomheder har ingeniører som ledere. Simpelthen fordi man skal kunne lede de tekniske afdelinger. Så er der mellemlederjobbene. Fra værkfører og længere op. For eksempel. Mange steder kan man ikke udfylde et lederjob, hvis man ikke har arbejdet sig op fra grunden af. Fordi man skal vide, hvad det handler om. Masser af uddannelser kræver manuelt arbejde – man skal lære med sine hænder. Der er jo masser af mandefag, hvor kvinderne bare bliver væk.

    Som noget nyt har man har endda skræddersyet nogle tekniske uddannelser til kvinder, sådan at de slet ikke skal lære noget teknik. Jeg orker ikke at grine af det. Jeg bliver vred over at kvinder forlanger muslimsk særbehandling. Eksempel: h ttp://www.ua.dk/Midt-_og_Vestjylland.aspx?M=News&PID=219&NewsID=1451

    Universalgeni

    Posted: 15 november 2009 - 20:05 -

    “muslimsk” skulle have været i gåseøjne. Der er tale om samme form for primadonnanykker.

Benjamin

Posted: 15 november 2009 - 17:57 - Svar

Tja, Frankrig har vel fået som fortjent, når man har haft regeringer, som har åbnet grænsen overfor jihadkrigere fra ikke-hvide områder. Frankrig havde jo en drøm om at opretholde Frankrigs status i de tidligere kolonier i Afrika og Arabien ved at lade det myldre ind med negere og muslimer mod til gengæld at de tidligere kolonolande åbnede op for franske varer og dermed blev til at nyt marked for franske produkter. I stedet har de fået en borgerkrig i de store byer, der er i gang med at udslette den etnisk franske urbefolkning.

A propos Frankrig og sorte mennesker: Jeg så fodboldkampen Irland-Frankrig i går. Havde jeg ikke vidst hvem der spillede, havde jeg gættet på at det var et europæisk mod et afrikansk hold. Frankrig kører jo en hård linje med kraftig anti-racistisk retorik i offentligheden og fra myndighedernes og politikernes side, bl.a. ved at lade fodboldlandsholdet bestå næsten udelukende af sorte. Men takken for det er til at overse, hvilket jo også kommer til udtryk i ovenstående videoklip.

  bl

  Posted: 16 november 2009 - 10:01 - Svar

  overdriver du ikke lidt, jeg kan da osse se arabere og nogle indfødte franskmænd? Her er vist et billede fra ca 20 oktober fra kampen i Irland.

  http://www.insideireland.ie/uploads/image/Sports/FranceTeamStory.jpg

   Benjamin

   Posted: 16 november 2009 - 17:09 - Svar

   Det er muligt jeg overdriver lidt, men det rokker jo sådan set ikke ved det grundlæggende forkerte i at der er 6 sorte spillere på holdet, hvilket giver over 50% for en befolkningsgruppe, der udgør ca. 5% af selve den franske befokning. Wilders overdriver jo også lidt engang i mellem, men det ændrer jo ikke ved de overordnede træk ved det, som han siger, nemlig at en bestemt minoritet er voldsomt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken i forhold til andre minoriteter.

Erling

Posted: 15 november 2009 - 18:14 - Svar

To unge ville have 14-årigs knallert, så de overfaldt ham med en mukkert.

Lørdag den 14. november 2009, 13:01

En 17-årig mand fra Århus blev lørdag i Retten i Randers varetægtsfængslet i to uger for et røveriforsøg onsdag mod en 14-årig dreng ved hallen i Tilst uden for Århus. Ofret blev angrebet med en mukkert.

Sammen med en 14-årig kammerat passede den 17-årige drengen op, da han var på vej ud af sportshallen. De truede ham væk fra indgangen og ville have ham til at udlevere sine penge og sin mobiltelefon. Da han ikke havde nogen af delene, slog de ham i maven med en mukkert og stjal nøglen til hans knallert.

Det unge offer brækkede fem til seks ribben.

Den 14-årige dreng, der medvirkede til røveriforsøget, er blevet afhørt i sagen og overgivet til de sociale myndigheder, oplyser vagtchefen ved Østjyllands Politi.

/ritzau/

http://www.berlingske.dk/danmark/unge-braekkede-drengs-ribben-med-mukk ert

  PeterK

  Posted: 15 november 2009 - 19:13 - Svar

  Hed ham den 17-årige Daniel, Henrik, Kaj, Peter eller et andet dansk navn? Heinz, Jack, Oliver, Toke, Steinar eller Mikkala? Pedro, Ivan, Alexander, Jesus, Gonzales?

   Mette L.

   Posted: 16 november 2009 - 08:26 - Svar

   Det får vi vel ikke at vide :-(. Fy fy skamme skamme, hvilke associationer er det lige, man får… (jeg tænkte det samme som dig, da jeg læste det)

Nationalkonservativ

Posted: 15 november 2009 - 19:00 - Svar

Apropos Dannebrog.

Kan huske at DF ønskede dannebrog tilbage i folketingssalen, men det forslag blev vist nedstemt af samtlige andre partier.

PeterK

Posted: 15 november 2009 - 19:15 - Svar

Jowda. Og når nu socialistisk Folkeparti lige pludselig vil til at bruge et nationalt symbol, skifter de så navn til Nationalsocialistisk Folkeparti?

Universalgeni

Posted: 15 november 2009 - 19:37 - Svar

Åh ja. Nu forstår man landegrænsernes funktion. De var et værn imod multikultur. Hvor var de kloge, forfædrene. De forstod at opbygge samfund. Nationalstaterne. De røde er så historieløse. Og det lidt, de kan, fejltolker de. Det har aldrig været nationalstaten, der var den primære årsag til krige. Det var multikultur.

Johansen

Posted: 15 november 2009 - 20:30 - Svar

Margrethe Auken er en skændsel.
En præst der billiger, at krucifiks fjernes fra væggene i de italienske skoler.
Den såkaldte Europæiske Menneskerettighedsdomstol undergraver vor kulturarv. En magtbastion uden folkevalgte. Ak ja.

  Janne

  Posted: 15 november 2009 - 20:35 - Svar

  Og så blander hun sig i hvad et andet land skal. Er det ikke ret kulturimperialistisk af en SF’er?

Janne

Posted: 15 november 2009 - 20:33 - Svar

Jeg er enig med jer i at kønskvotering er noget skidt. Mærkeligt nok er dette elite feminist krav kommet sammen med krav om at kvinder og piger skal have hijab på på arbejde og i skole. Det er også kommet samtidig med at der er indført burka og niqab i Danmark. Og kønsapartheid klubber og svømmetider. Og bederum. Og det er kommet sammen med f.eks. hijab-fabrikken Kvinfos øgede magt. Se blot hvor deres mentor ordning har vokseværk mange steder i Danmark.

Hvis det nu ender med at der bliver vedtaget en kønskvote lov, så kan det blive sådan, at kvinder i burka eller i lyserød prinsessekjole eller i bikini og uden uddannelse og uden at kunne det danske sprog kan ansættes på direktørgangene og blive del af bestyrelserne, for hun skal ansættes fordi der er for få bryster og kusser i afdelingen. Ikke hjerne, for det er jo ikke den hun ansættes på grund af, men på grund af sit køn. Og hvorfor skulle det slutte ved kønskvoter? Hvorfor skulle der ikke dukke krav op om religionskvoter, CO2 udlednings kvoter pr. ansat, hudfarve kvoter eller fedme kvoter eller politisk ståsted kvoter eller alders kvoter osv.

Elite-feminismen har i sandhed sejret ad helvede til. Derfor er det også godt at se at der er mænd der siger fra. Bliv ved med det. Vi er nogle kvinder der ikke mener at kvinder skal behandles som handicappede og have tørklæder eller burka på for at være gode nok og kunne være i det offentlige rum og på job. Kvinder skal ikke kvotes. Kvinder skal ikke behandles som kvæg. Kønskvotekvæg. Kvinder skal ikke gøres til kvote-kønnet af elite feminister.

  Benjamin

  Posted: 15 november 2009 - 20:50 - Svar

  Jeg har altid undret mig over, at man som feminist åbenbart ikke kan se sin egen selvmodsigelse: Hvis det virkelig er sandt, at kvinder kan gøre alting mindst lige så godt som mænd, som de påstår, så er det da fint for mig, så gør det dog. Men hvorfor i alverden har kvinder så behov for postiv særbehandling, for at kunne klare sig på lige fod med mænd på arbejdsmarkedet?

  Skyklapper for øjnene? Var der nogen der sagde æsler og feminister?

Universalgeni

Posted: 15 november 2009 - 20:47 - Svar

Ret så meget ekskurs: er der nogen, der mangler anti-malware? Dette er gratis i et ½ år – det er dokumenteret verdens bedste. Fjern mellemrummet efter det første h og kopier linket til browseren.

Promotion for Avira AntiVir Premium: h ttps://license.avira.com/en/promotion-t0q1aatr05zwftftgnqr

  Benjamin

  Posted: 15 november 2009 - 20:52 - Svar

  Øhh, sorry, men er det ikke lidt off-topic at gøre reklame for et antispyware program her?
  Det er måske et særligt anti-islamisk program? 😉

   Bjovulf

   Posted: 15 november 2009 - 21:14 - Svar

   Såkaldt anti-musware? 🙂

    Benjamin

    Posted: 15 november 2009 - 22:16 -

    😀

Robin_Shadowes

Posted: 15 november 2009 - 23:21 - Svar

Jihad-popups! En kroknäst animerad gif dyker upp på skärmen: Konvertera eller jag infekterar din dator! Allah akhbar!! 😀

  Bjovulf

  Posted: 15 november 2009 - 23:48 - Svar

  Ha, jeg tror jeg snart vil anskaffe mig en fjollet / fånig hat med et stort G på …..
  så kan jeg nemlig også gå i G-hat [djihad, på engelsk ] 🙂

  Universalgeni

  Posted: 15 november 2009 - 23:57 - Svar

  Det findes faktisk. Programmet hedder A-Patch og giver sig ud for at være add blocker til MSN/messenger. Det erstatter reklamer med islamistiske tekster og missionerer ret voldsomt. Det indeholder desuden spyware, så lad være med at søge efter det. Og ja: Avira Antivir blokerer det. 😆

   Benjamin

   Posted: 16 november 2009 - 17:12 - Svar

   Det var da gode nyheder, for det program HAR jeg nemlig haft installeret længe. I disse tider er det jo med at opruste med alle de anti-islamiske programmer, man kan finde 🙂

    Universalgeni

    Posted: 16 november 2009 - 17:29 -

    Dårlige nyheder, mener du vel? Du bør afinstallere A-Patch og bruge dette i stedet: http://www.mess.be/

    Her kan du se, hvordan moderatorerne på A-Patch’s forum missionerer, når sagesløse mennesker kommer for at få teknisk support: h ttp://apatch.org/forums/viewtopic.php?f=14&t=92

    Benjamin

    Posted: 16 november 2009 - 19:01 -

    Universalgeni: Jeg mente naturligvis, at det var antivir, som jeg allerede har installeret. A-Patch har jeg aldrig hørt om. 😉

Robin_Shadowes

Posted: 16 november 2009 - 02:57 - Svar

Åh herre gud, verkligheten överträffar dikten igen tydligen. Har dock noterat att det finns muslimska widgets/gadgets till skrivbordet.

erik pedersen

Posted: 16 november 2009 - 22:21 - Svar

SF´s drømme om afviklingen af Danmark,deles naturligvis af det radikale venstre,socialdemokraterne går lidt mere
stille med deres ønske,men den samlede venstrefløj er pivende antidansk!
Københavns integrationsborgmester pt.fremkommer med nogle forslag som ikke har været gennemtænkt,formålet
er kun at lefle for det venstreorienterede miljø, hvad det indebære ved alle vist- hvis ikke folk tænker sig særdeles
godt om,hvad med at starte imorgen?? Der bliver ikke mange chancer i fremtiden,truende mørke skyer samler sig i
horisonten.[…]
bernadotte36
16112009

Leave a Comment