3
dec
Seneste opdatering: 5/12-09 kl. 1914
37 kommentarer - Tryk for at kommentere!

I oktober indviedes Slesvig Holstens største moské i Rendsborg, halvvejs mellem Hamborg og den danske grænse. Fra de 26 meter høje minareter, vil der nu blive kaldt til bøn over byen. Et borgerinitiativ prøver at forhindre det, men forgæves. Den socialdemokratiske borgmester mener, det falder ind under retten til frit at udøve religion. Nøjagtig den samme kamp kæmper naboerne til en stormoske i Hamborg. Rendsburg will Muezzin zum Schweigen bringen. Hør borgerinitiativets samtale med SPD borgmesteren, ikke mindst den mand, der har boet 30 år i Indonesien, tysk, utekstet. Den sjat socialdemokrat der var tilbage i ham, er forsvundet. Lejligheder og huse i høreafstand mister 20% i værdi.

Hugh Fitzgerald om støjen fra minareten der i dag er meningsløs som en påmindelse om klokkeslettet:

[…] Minarets are entirely unnecessary in an age of wristwatches and computers and other devices that can make sure no Muslim – certainly none of the economic level who live in Switzerland – can know when it is time for the five prayers, without a muezzin’s electronically enhanced screams from the minaret. There is no need for the minaret. But the minaret is a potent symbol of dominance, and it was always seen as such. It takes the place of, and o’ertowers, whatever church towers and bells may be in the vicinity. Under Islam, it was always important for mosques to be built on the heights. The same is true, one can see, in parts of Europe once under Muslim rule (see Granada, and the mosque opened just a few years ago, to great Muslim acclaim and sinister speeches). […] Fitzgerald: Ali Gomaa and that strange thing, the Golden Rule

Venstreekstremismen: En avis vågner kortvarigt op

Danmark har et venstreekstremistisk tæskehold der er mere end et problem for deres alter egoer på den traditionelle nazistiske fløj. De er også en faktor der kan få afgørende indflydelse for fuldt demokratiske og ikkevoldelige personer der ikke deler deres udsyn, og derfor har pådraget sig stemplet “fascister”, dvs. de er erklæret fredløse. Dette skulle man jo mene var en uhyrlighed i et demokratisk samfund, og derfor et emne af største interesse for den fjerde statsmagt. Men søger man på Infomedia på Antifascistisk Aktion, for det er jo dem vi taler om, får man for de sidste 12 måneder blot 66 hits. Frasorterer man gengangerhits og omtaler i dette miljøs egne medier som Arbejderen og Modkraft, ender man med omkring 30 hits. En del af disse er kritiske kommentarer bl. a. i Berlingske-oasen Groft Sagt. Egentlig journalistisk afdækning er så godt som fraværende, og vi taler altså om samtlige danske medier i et år. Et venstreekstremistisk tæskehold kan med andre ord glide ubesværet under radaren – medierne er ligeglade.

Jeg troede ikke mine øjne da jeg så denne historie på jp.dk, men hvad der lignede to journalisters opvågnen viste sig blot at være et referat af udtalelser af PETs Jakob Scharf. Den egentlige afdækning finder altså stadig sted i ubetalte græsrodsmedier som Uriasposten (LFPC).

[…] “De senere år har man set eksempler på, at grænsen mellem civil ulydighed og voldelige konfrontationer er blevet mere flydende. De voldelige ekstremister har i et vist omfang haft held til under påskud af civil ulydighed at skubbe aktioner i en retning, hvor formålet er voldelige konfrontationer mellem på den ene side myndighederne og på den anden side ikke blot de voldelige ekstremister, men også fredelige aktivister. De voldelige ekstremisters misbrug af begrebet civil ulydighed og ikke mindst de fredelige aktivisters engagement er ødelæggende for de folkelige demonstrationer og ikke-voldelige meningstilkendegivelser, som udgør en vigtig del af demokratiet, og som det bl.a. er PET’s opgave at beskytte”, siger Jakob Scharf. Ekstremister søger ly blandt fredelige

På en skånsk gata, i en svensk stad

Det var nog för 10-12 år sedan. Jag promenerade genom Södra Förstaden, nära centrum av Malmö. Jag svängde runt ett hushörn och … synen som mötte mig tog struptag på mig och mitt hjärta började banka … Genast ändrade jag riktning och fortsatte alltså inte som jag tänkt in på tvärgatan. Jag undvek konfrontation. Vad jag sett, som fick mig att se en skrämmande framtid i ett enda ögonblick?

Mot mig på trottoaren kom, fladdrande i den lätta vinden, tre svarta skynken utan ansikten – som hämtade ur en skräckfilm om rymden. Naturligtvis förstod jag att det fanns tre bastanta kvinnor som marscherade fram under tygskynkena, och att dessa inte alls var intresserade av mig personligen, men känslan av skräck som förde mina tankar in på död och utplåning fanns där … Detta var framtiden för mig, för oss. Nej, nej, nej, över min döda kropp! Men också över mina barns döda … ”En del drar sig förskräckt undan – efter alla år! – och andra börjar prata om annat”.

Maja, som i vidt omfang har mistet sin by til noget kun delvis kendt, giver et noget andet billede end Politikens free lancer Olssons turistføljeton En multikulturel storby med vokseværk. Se også video: “Malmö känns som ett arabland” – 168,390 visninger (!) Nogle græder, nogle jubler over Malmø, for eksempel et flertal af politikerne på Københavns Rådhus om hvis uvidenhed der kunne skrives tykke bøger. Allersenest har Bondams »Det var skønt at se en moské midt i IKEA-land« fået et skattesmæld for omfattende bedrageri på en million kroner. Selv kommer jeg der sjældent, jeg føler mig som gæst i uvirkeligheden, når det endelig sker. Malmø er under alle omstændigheder et svensk monument over vor generations mandariner, og det er næppe færdigbygget og har foldet sig helt ud. – SVT Debatt diskuterede “skrækken for minareter (islam)” – det var som sædvanligt, måske lidt hidsigere med lidt dybere skyttegrave, helt som forventeligt. Det de kalder dialog, ligner mere og mere renlivet had. Debatt kan ses her indtil 2 januar. – I går skrev Søren Karup om Sverige med vanlig mangel på finfølelse:

Som vi også kan håbe på i Sverige, hvor undertrykkelsen af befolkningen er så overvældende, at svenskerne næste lever i trællestand.Som bekendt er der ikke frie og hemmelige valg i Sverige. Som bekendt er stemmeafgivningen offentlig i den forstand, at man skal selv hente sin stemmeseddel, således at alle kan følge med i, hvilket parti man vælger – og forfølge én for det.Der bør sendes valgobservatører til Sverige. Det såkaldt internationale samfund bør sikre, at de forfulgte Sverigesdemokrater får demokratiske rettigheder. Tiden er inde til, at friheden også kommer til Sverige. Så svenskerne ligesom danskerne og schweizerne kan sætte deres ideologiske undertrykkere på plads og blive en del af Europas selvbesindelse.

PET-rapporten – kan sandheden mon være en hate crime?

Det skal ikke forties at den nys udgivne rapport fra PET “Kriminelle forhold i 2008 med mulig racistisk eller religiøs baggrund” udviser en del forsigtighed mht. definitionerne på forskellige former for hadeforbrydelser, og at der ikke ensidigt er fokuseret på forhold med ‘hvide’ gerningsmænd. Vanskeligheden ved som lægmand at vurdere den har bl. a. at gøre med at man ikke kan vide i hvor høj grad vægtningen og formuleringerne afspejler overordnede ønsker som ikke nødvendigvis deles af folk internt i firmaet med kendskab til situationen i jordhøjde. Man kan dog umiddelbart konstatere en ikke ubetydelig enfoldighed i overvejelserne, og endda en bekymrende luftighed i formuleringer som her:

[…] Det bemærkes, at Politiets Efterretningstjeneste med virkning fra den 1. januar 2009 har udvidet ordningen, således at den nu også omfatter kriminalitet, der udspringer af andre ekstremistiske holdninger end racistiske og religiøse. Der vil herefter skulle lægges vægt på, om det kriminelle forhold må anses for motiveret af ekstremistiske opfattelser af politiske spørgsmål eller af spørgsmål vedrørende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering. […]

Man vil således gerne vide hvad helt præcist betegner “ekstremisme”? En ganske stor del af befolkningen og det meste af medieverdenen anser således det fuldt demokratiske Dansk Folkeparti for at være ekstremistisk, og sidstnævnte anser ikke Enhedslisten for at falde i denne kategori. Hvilke kriterier henholder PET sig til?

Kategoriseringen af forskellige former for gernings- og offergrupper er bestemt ikke udtryk for sofistikation, idet det bl. a. i opremsningen hedder

[…] Etniske danskere – dvs. forhold, hvor personer af anden etnisk baggrund end dansk har ageret over for etniske danskere. • Mellem personer af anden etnisk baggrund end dansk – dvs. forhold, hvor der er ageret mellem personer af anden etnisk baggrund end dansk. • Generelt religiøst motiveret – dvs. forhold, hvor der er ageret målrettet mod religiøse symboler eller lokaliteter. […]

PET opererer tilsyneladende ikke med den mulighed at motiver kan findes i fravær: At der ikke nødvendigvis behøver at foreligge forsætlighed, men at også udeladelse af overgreb på bestemte personer og institutioner kan afspejle et værdihierarki. Findes der således ét eneste tilfælde af muslimers overfaldsvoldtægt hvor offeret har været en indpakket muslima? Har ‘utilpassede unge’ i ghettoerne nogensinde begået hærværk på en moské eller en anden muslimsk institution?

Dér hvor vi i blogverdenen gransker ordene nøje er naturligvis i spørgsmålet om hvor vi figurerer i dette verdensbillede. Der er absolut ingen indikation af hvilke “hjemmesider” der hentydes til, og det kunne være lige fra lukkede debatfora for hooligantyper, til fredelige folk som os. Vi ved det ikke, ikke at det formentlig vil have nogen indflydelse for hvad vi skriver – vi holder ikke mund med noget vi mener kan dokumentere er sandt, heller ikke selv om det evt. skulle falde i PETs hadekategori. Hvem definerer, gør realister i PET, gør Bonnichsen-typer, gør EU? Vi får det ikke at vide, og formuleringerne er så vage at definitionerne sagtens kunne ændres i fremtidige situationer.

Mest bekymrende her er spørgsmålet om faktualitet kontra hadekriminalitet. PET nævner dette eksempel på “generel propaganda”:

[…] Den 13. juli 2008 blev der på en hovedgade ophængt et banner med påskriften ”Stop Islamisk Racisme”, ligesom der blev ophængt en kludedukke med et skilt med påskriften ”Mohammed den pædofile landevejsrøver” (Københavns Vestegns Politi). […] Kriminelle forhold i 2008 med mulig racistisk eller religiøs baggrund

Betyder dette at a) PET ikke mener der eksisterer “islamisk racisme”, eller b) at det er kriminelt at modsætte sig det? Hvad med Darfur, hvad med de talløse eksempler i sira og hadith på hate speech vendt mod afrikanere? Pædofili i moderne forstand eksisterede ikke i middelalderen, hvor normerne kunne svinge i en retning der i dag ville være kriminel. Men faktum er jo, at Muhammed giftede sig med Aisha da hun var seks år, og havde samleje med hende da hun var ni. Ligeledes ernærede Muhammed og hans mænd sig ved bl. a. karavanerøverier og plyndringstogter. Er PET vakse ved havelågen kan de f. eks. søge på “Khaybar“. Sura 8 i Koranen hedder ligefrem “Krigsbytte”. Er dette forhold kriminelt fordi a) ordvalget er stødende, eller fordi b) PET ikke er bekendt med historien, eller c) fordi det nok er sandt, men ikke noget som civilister skal bryde sig om at snakke højt om?

Vi går interessante tider i møde (LFPC).

Konspiration eller bare konvergens?

Daglig læsning på de emner der optager blogs som denne giver en udefinerbar, men umiskendelig følelse af en underliggende fællesnævner som man gerne vil have sat ord på. Blogningen her er for mit vedkommende nok en dagbog over mere eller mindre heldige forsøg på dette. Skal jeg vove et gæt på fællesnævneren som den giver sig udtryk på områder som multikultur, klimareligion og sundhed, må det være noget med kontrol og skabelse af et nyt menneske – Homo Obediensis, som jeg kalder det. De bagvedliggende årsager udgør et endnu mere forvirrende problemkompleks som jeg også fra tid til anden vil prøve at sætte ubehjælpsomme ord på. Se i øvrigt også Lone Nørgaards kronik her under (LFPC).

[…] All of this begs the question, why “dial down” good news and “hide the decline” of global temperatures? How is it that we are enduring the ninth-coldest year on record, Greenland’s ice mass is “increasing,” and the world’s polar bear population is “growing,” while certain politicians and scientists continue to engage in shameless deceit? The reason so many leftist politicians “hide the decline” is so they can manipulate the fears of the masses and cause them to seek refuge in the arms of Big Brother. Sadly, many scientists cannot resist the temptation to support such scenarios because it insures that they will receive huge financial grants and enjoy elite status in the liberal academic community.

Furthermore, it is no secret that Al Gore and others are exploiting environmental issues to further a global agenda. Al Gore wrote in his book “Earth in the Balance,” “We are close to a time when all of humankind will envision a global agenda that encompasses a kind of Global Marshall Plan to address the causes of poverty and suffering and environmental destruction all over the earth.” Gore shamelessly calls for us to surrender to a “a central organizing principle. …” […]

Incredibly, Stanford professor of climatology Stephen Schneider, who has been the lead author of several U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change reports, sees no problem in using the threat of global warming to scare people to death, even if it means being dishonest:

We need to get some broad-based support, to capture the public’s imagination … so we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements and make little mention of any doubts. … Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.” (Jonathan Schell, “Our Fragile Earth” (Discover, October 1989); p. 44, emphasis mine) […] Inconvenient truths, or convenient lies? Se også f. eks. Vi miljø-synder uden at vide det , Mærsk er en gigantisk klimasynder, Boy, two, is snatched by social workers after mother refused doctor’s advice to feed him junk food

Shit happens, men der arbejdes på det

Går det som planlagt, vil der blive frembragt et velordnet samfund hvor beslutninger truffet under pres kører lige efter bogen og ikke har negative konsekvenser, og hvor man taler pænt om afdøde selv om man lever i konstant angst for vejsidebomber og tvivl om civiles loyalitet. Og politiets nyindkøbte vandkanoner må selvsagt heller ikke bruges mod ‘aktivister’ under det kommende klimacirkus (LFPC).

Den betjent, som skød og dræbte en 36-årig mand i Kalundborg, skød også den afdødes ven for syv år siden, skriver en avis. […] Avis: Kalundborg-betjent skød afdøds ven i 2002

German troops in Afghanistan have caused outrage by wearing T-shirts mocking the civilian victims of an air strike ordered by one of their officers. […] German troops mock Afghan dead

Derfor må vi ikke stemme

Lissabon-traktaten er styret af en multikulturel utopi, hvis formål er at aflive nationalstaterne uden indblanding fra de mennesker, som skal bære de smertefulde konsekvenser af deres beslutninger.

Kronik af Lone Nørgaard

Så stemte Irland ja til Lissabon-traktaten, og Tjekkiets præsident, Vaclav Klaus, er også blevet banket på plads. Derfor er jeg også grumme ked af, at danskerne ikke får lov til at stemme. Jeg ville nemlig gerne have af-eller bekræftet i en forudgående offentlig debat, om forfatningens ophavsmand, Valéry Giscard d’Estaing, har ret, når han i et åbent brev til en række europæiske aviser har skrevet: Lissabon-traktatens indhold adskiller sig ikke fra Forfatningstraktaten, kun formen er ændret.

Det Europæiske Råds jurister har betjent sig af sædvanlig fremgangsmåde: Tidligere traktater ændres ved at tilføje ændringsforslag, og Lissabon-traktaten fremstår således som et katalog over ændringsforslag til tidligere traktater.
Den er ulæselig for borgerne, der derfor må ty tilbage til Rom-og Maastricht-traktaten, som ændringsforslagene vedrører. Hvad angår indholdet kan ” den gamle” Forfatningstraktats institutionelle forslag genfindes i deres helhed i Lissabon-traktaten, blot i en anden rækkefølge.
Konklusionen er, at værktøjerne i Lissabontraktaten er fuldstændig de samme som i Forfatningstraktaten, altså den traktat som franskmændene ellers stemte nej til. Det eneste, der er anderledes, er opdelingen i værktøjskassen.
Betyder det så, at der slet ingen forskelle er? Ja, bortset fra at ordet ” forfatning” og tillægsordet ” forfatningsmæssig” er udeladt, og Unionens symboler er fjernet fra teksten. Meningen med den raffinerede manøvre er at slippe for at skulle afholde folkeafstemning, samtidig med at forfatningsartiklerne er spredt ud i Lissabontraktaten, blot ” renset for forfatningsagtige formuleringer”.
Så vidt Giscard d’Estaing. Hans udtalelser kan passende suppleres med:? Den nye EU-stat får fælles præsident og fælles udenrigsminister -bare ikke valgt demokratisk? Kommissionen har eneret til at stille lovforslag til trods for, at medlemmerne ikke er valgt, men udpeget? Landene mister ret til at lovgive, når EU lovgiver? Domstolen dømmer og grundlovgiver gennem nye fortolkninger? EU-institutionerne sammenblander den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt? Grundloven beskytter vælgerne mod politikerne, unionsforfatningen beskytter politikerne mod vælgerindflydelse.
Danmark vil altså blive reduceret til en delstat, når Lissabon-traktaten gennemtvinges.
I et statsforbund beslutter medlemmerne -alias suveræne stater -selv, hvilke områder den fælles myndighed træffer beslutning om. Hidtil har EU været et sådant statsforbund. Med Lissabon-traktaten bliver der tale om en forbundsstat, hvor suveræniteten ligger hos den centrale ledelse. Her vil der blive truffet flertalsbeslutninger.
Det betyder, at den danske regering kan blive stemt ned af de andre regeringer i et hvilket som helst politisk spørgsmål.
Magten fjernes altså yderligere fra de nationale parlamenter og går i stedet bl. a. til EF-domstolen.
Her er det værd at minde om, at når der fældes dom i retssager, fældes de af mennesker.
Ret er noget, der skabes, ikke noget der foreligger.
Retskilden findes i dommeren, ikke udenfor i loven. Fortolkningen af loves ordlyd er aldrig objektiv, det kan ikke være anderledes. Men når først dommene er fældet, kan dommerne ikke senere stilles til regnskab for deres fortolkninger.
Med andre ord: Domstolen dømmer og er med til at lovgive igennem sine fortolkninger, men siden hen skal dommerne ikke stå til ansvar for deres holdninger og ( politiske) valg. Det er foruroligende.
Hvad der mest bekymrer mig er, at Lissabon-traktaten er styret af en multikulturel utopi, hvis formål er at aflive nationalstaterne.
Således er en vigtig faktor bag den muslimske folkevandring til Vesteuropa EU’s samarbejde med den arabiske verden. Efter at Frankrig opgav Algeriet i 1962, havde daværende præsident Charles de Gaulle som projekt at skabe en alliance mellem Europa og en række arabiske stater. Formålet var bl. a. at modvirke USA’s ind-flydelse. I 1974 oprettedes en parlamentarisk sammenslutning med henblik på at styrke EF’s politiske, kulturelle og økonomiske forbindelser med den arabiske verden. I denne gruppe deltog medlemmer fra 18 nationale parlamenter, herunder det danske Folketing og Det europæiske Parlament. Senere suppleredes gruppen af en struktur betegnet Den euro-arabiske Dialog med en stærk position i bl. a. EF’s og senere EU’s ledende organer.
Dialoglobbyen arbejdede for en udenrigspolitik, der var pro-arabisk og rettet imod Israel og USA. Desuden begunstigede den en permanent og massiv arabisk og muslimsk tilstedeværelse i Europa gennem indvandring og bosættelse af millioner af personer fra Nordafrika og Vestasien.
Orientalisten Bat Ye’or skriver, at på fransk, tysk og belgisk initiativ har flere europæiske institutioner arbejdet for at lette denne udvikling gennem en offensiv i kulturliv, undervisning og publikationsvirksomhed. Initiativerne er blevet støttet af universiteter og beregnet på at fremstille islams civilisation i det bedst mulige lys.
Flere generationer af europæisk ungdom er allerede blevet opdraget i denne pro-arabiske ideologi ( Kilde: European Fears of the Gathering Jihad, www.frontpagemagazine.com, 21.2.2003).
Opkomsten af islamiske parallelsamfund i EU’s storbyer dementerer dagligt de officielle erklæringer om interkulturel forståelse og tolerance.
På flere andre områder er drømmen blevet punkteret om et harmonisk samliv mellem staterne omkring Middelhavet og mellem muslimer og ikke-muslimer. Efter al-Qaedas selvmordsangreb på USA 11. september 2001 fulgte terroraktionerne i Madrid i marts 2004 og London i juli 2005. I mellemtiden overtog det islamistiske AKP regeringsmagten i Tyrkiet.
EU-bureaukratiet mangler øjensynligt total kontakt med virkeligheden -herunder vælgerne.
Når tilbagemeldinger ikke fører til korrektion af politikken, er årsagen i vidt omfang de pågældende beslutningstageres ideologi. Den kommer især til udtryk i rapporter fra EUMC ( Det europæiske center for overvågning af racisme og fremmedhad) og i dokumenter fra EU-Parlamentets menneskerettighedskommission, der fører sig frem som moralsk vejleder for hele verden.
I årsrapporten for 2003 hedder det, at det Europæiske Parlament ” betragter menneskerettighederne som hjørnesten for EU’s indre og ydre politik…” Interessant er det at notere sig, at kommissionen benægter, at disse rettigheders udspringer af europæisk -og dermed også kristen -retsfilosofi. Islamisk had-retorik, mord på frafaldne muslimer og på unge kvinder, der vælger forkerte kærester, massevoldtægter eller islamisters terror omtales ikke som en speciel trussel i dagens Europa. Man ser også stort på, at Tyrkiet og de arabiske stater med den såkaldte Cairo-erklæring opererer med ” alternative” menneskerettigheder med afsæt i sharia.
I stedet advarer EU’s talspersoner mod ” islamofobi” -sygelig frygt. I juni 2006 erklærede Ministerrådet således, at betegnelsen ” islamiske terrorister” bør udskiftes med ” terrorister, der misbruger islam”.
De overstatslige bureaukrater i EU er i egen selvforståelse eksperter og på den konto tilsyneladende ligeglade med de problemer, som deres stort tænkte visioner påfører de oprindelige befolkninger. De vil have kørt deres multikulturelle forbundsstat igennem uden indblanding fra de mennesker, som skal bære de smertefulde konsekvenser af deres beslutninger.
På den baggrund bliver det lysende klart, hvorfor vi ikke må stemme om Lissabon-traktaten.

Lone Nørgaard, Frederiksberg Lone Nørgaard er lektor, cand. mag. ( kronik i Fyens Stitstidende, 2 december 2009, med forfateren tilladelse, ikke online.)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Niels Hansen

Posted: 4 december 2009 - 00:03 - Svar

Det næste bliver at anmeldelse af pædofile er en hatecrime, politiske udtalelser er ekstremistiske hvis ikke staten er enig og nægter man at underkaste sig sharia, så dømmer menneskerettighedsdomstolen at det er religionsdiskrimination.

Morten - - -

Posted: 4 december 2009 - 01:10 - Svar

Brugen af ordet “ekstremistisk” er klodset. Man må håbe, at definitionen på et “ekstremistisk synspunkt”, er et hvilket som helst synspunkt, der får en person til at udøve vold. Jeg kan ikke tro andet, end at de have haft Afascisterne og De Autonome i tankerne.

PET’s eksempel med plakaten, er ganske rigtigt stærkt bekymrende. Plakaten rummer et synspunkt, som modparten er mere kendt for, end ophavsmændene til netop denne plakat.

Men det kan være bevidst – og i bevidstgørende øjemed. Vi håber det bedste.

– – –

Bjovulf

Posted: 4 december 2009 - 02:15 - Svar

Der måske håb forude for Sverige – S taber på alle områder 🙂

Måske begynder de nu at betale prisen for deres forræderi imod det
svenske folk, ligesom S har gjort her og vil komme til at gøre i lang tid fremover?
Man kan da kun håbe det.

http://svt.se/2.22620/1.1798710/fortroendet_for_s_sjunker_pa_alla_omra den

Förtroendet för S sjunker på alla områden
Publicerad 3 december 2009 – 19:30
Uppdaterad 3 december 2009 – 21:34

Väljarnas förtroende för Socialdemokraterna politik faller på alla områden. Det framgår av en hemlig opinionsundersökning, som Rapport har tagit del av.

Hela undersökningen

Läs hela den hemliga [ !!! :-)] undersökning
Mätningen visar också att Kristdemokraterna har ett tufft valår framför sig. Partiet ligger i botten i tio av de 16 sakfrågeområden som undersökts. Även Centerpartiet har svårt att vinna väljarnas förtroende, enligt mätningen.

Varje år utför Forskningsgruppen för Samhälls-och informationsstudier, FSI, en stor opinionsmätning om väljarnas förtroende för partierna i olika sakfrågor. I år omfattar undersökningen cirka 1.400 intervjuer där de tillfrågade fått svara på frågan vilket parti de har störst förtroende för i 16 olika sakfrågor. Undersökningen genomfördes i september och oktober. Den färdigställdes sedan i november.

Hemlig undersökning
Undersökningen är hemlig, men flera av riksdagspartierna, däribland moderaterna och socialdemokraterna, köper undersökningsresultaten. Partierna använder detta underlag för att se hur väljarna uppfattar deras politik, men också för att se på vilka områden [!!!!!] det finns behov av att ändra politiken. [ Hmmm?! – Mon de også læser disse “undersökninger”? ;-)]

Rapport har tagit del av den senaste undersökningen, som visar att väljarnas förtroende för socialdemokraterna under 2009 har minskat på alla områden. Det innebär att moderaterna drar ifrån i förtroendeligan både när det gäller skatter och att sköta Sveriges ekonomi, men att partiet också med knapp marginal passerar socialdemokraterna i den kanske viktigaste valfrågan, att bekämpa arbetslösheten. Undersökningsresultatet på detta område bekräftar bilden av att moderaterna i regeringsställning har kunnat stärka sin ställning under den ekonomiska krisen. [ Aha, står der eventuelt noget om “invandrarfrågan”? ]

….

  steen

  Posted: 4 december 2009 - 07:59 - Svar

  @ Bjovulf – mon ikke der sker det sammen med SAP i Sveirge, som med S i DK ?

  I rapporten nævnes SD ikke med ét ord !

   Bjovulf

   Posted: 4 december 2009 - 14:59 - Svar

   Ja, korrekt – det glemte jeg at nævne 😉

   “Meget” mystisk LOL

   Bjovulf

   Posted: 4 december 2009 - 15:17 - Svar

   Og jo, jeg tror SAP lige så “stille” vil følge S’es kurs i DK og havne permanent under 25 % ( fra 35-40 % vist?)
   med nedadgående tendens, efterhånden som deres naturlige vælgerkorps for alvor begynder at indse omfanget
   af deres forræderi imod det svenske folk – og især imod deres egne vælgere.

Bjovulf

Posted: 4 december 2009 - 04:44 - Svar

Men EU-politikerne bliver åbenbart aldrig klogere – hvad F….. tænker de egentlig på?

Snart kan det være bedøvende ligegyldigt, hvem vi stemmer på til Folketinget –
det vil alligevel være EU, der bestemmer det hele, Folketinget reduceres til et stempelkontor,
som det allerede er sket på mange områder, og DK vil have absolut minimal indflydelse der
med sine sølle 13 stemmer, uanset hvad de lallende idioter så prøver at bilde os ind ved
festlige lejligheder. “Vi skal søge indflydelse og sidde med ved bordet … ” – Ja, godmorgen min bare r.. 🙂

Alle skal vi åbenbart gøres ens i alle ender og kanter – og alle værdier/ kulturer skal gøres lige gode i det
nye PK-multikulti Big Brother paradis. Men der er vist aldrig nogle af EUs befolkninger, der har ønsket
sig den slags vanvittige konstruktioner – de ville nok være tilfredse med at have indflydelse i deres EGNE
lande og så et FORNUFTIGT SAMARBEJDE om de store linjer og grænseoverskridende problemer,
men dette Cirkus Storhedsvanvid går jo gang på gang lang videre, end hvad man stillede sine måbende
befolkninger i udsigt. Havde nogen sagt dette for 20-30 år siden, var han nok blevet sprærret inde på
den lukkede afdeling, men nu begynder vi at se, hvor langt de komplet uansvarlige PK-tosser i EU
er villige til at gå – imod deres befolkningers vitale interesser og ønsker.

Dette bliver vist på længere sigt enden på demokratiet, som vi kender det i DK og mange
andre steder i Europa.

Karen Jespersen slår til igen:

http://www.berlingske.dk/kommentarer/demokratisk-problem-i-eu

Karen Jespersen: EUs justitsministre har sagt ja til det vidtrækkende Stockholm-program, der skal sætte rammerne for rets- og udlændingepolitikken: Lovlige indvandrere skal have samme rettigheder som unionsborgere [!!!!!], fælles asylpolitik [!!!!!], og flere rettigheder til asylansøgerne [!!!!!]. Befolkningerne er imod, og EU-skepsisen vil stige.

Af Karen Jespersen
Torsdag den 3. december 2009, 22:30

EUs justitsministre sagde for fire dage siden på et rådsmøde ja til det vidtrækkende Stockholm-program. Stockholm-programmet er rammerne for udvikling af de næste fem års retspolitik og udlændingepolitik i EU. Det skal endeligt vedtages af EUs stats- og regeringschefer på et topmøde i næste uge.

Stockholm-programmet er desværre et nyt eksempel på en vedtagelse i EU, som er svær at gennemskue – men potentielt meget vidtrækkende. Det er demokratisk dybt betænkeligt, når man igen vedtager noget så omfattende, uden at det har været genstand for en ordentlig debat i de enkelte medlemslande.

Jeg har selv brugt flere dage på at tale med eksperter, lytte til ministre og læse det meget omfattende materiale for at finde ud af, hvad det egentlig er, Danmark giver grønt lys til. En række af forslagene til at bekæmpe international kriminalitet og sikre EUs ydre grænser er gode nok. Men ofte er teksten alt for uklar og ukonkret.

Derfor er det min holdning, at Danmark skal arbejde for, at Stockholm-programmet ikke vedtages nu, men at der først kommer en grundig debat.

Til det lyder der flere modargumenter. Man minder om, at medlemslandene allerede i Tammerfors i 1999 slog ind på en fælles retspolitik. Man fortæller, at den danske regering og andre regeringer har fået ændret flere ting i det oprindelige udspil, og at medlemslandene kan sige nej til den konkrete udmøntning.

Alt sammen rigtigt nok. Men i forhold til tidligere programmer bliver der her lagt op til store ændringer, der ikke er diskuteret igennem. Og har man først sagt ja til rammerne, er det svært senere ikke at sige ja til den konkrete udmøntning. Endelig beroliger man med, at det meste af Stockholm-programmet er omfattet af det danske retsforbehold. Men helt så enkelt er det ikke.

…..

  PeterK

  Posted: 4 december 2009 - 11:42 - Svar

  Jamen Bjovulf, Danmark forsvandt som selvtændig stat for et par dage siden. Hovedstaden hedder København, men de by der er den reelle hovedstad hedder Bryssel – eller på tvangsfransk Bruxelles. Lovene vedtages heller ikke på Christiansborg, 80 % af det der foregår der, kunne lige så godt foretages af en fransktalende arkivar bevæbnet med et gummistempel.

  Man burde i ærlighedens navn reducere Tinget til 32 medlemmer. Det svarer til at fjerne ministrene (som ikke bør sidde der af hensyn til magtens tredeling) og 80 % af resten. Så passer det i størrelse som byrådet i en større by, og de har nogenlunde samme magt: Farven på toiletpapiret.

   Bjovulf

   Posted: 4 december 2009 - 15:13 - Svar

   Ja, helt enig – men det er som om, omfanget først rigtigt er ved at sive ind nu.
   “Man” (jeg, i hvert fald) troede vel indtil for nyligt, at der trods alt var visse grænser
   for, hvor langt de kunne og var villige til at gå i deres vanvidsprojekt.

   Gad vide om der mon også er faldet noget fyrstelig bestikkelse af til højtstående
   folk i EU og til diverse slunkne partikasser i medlemslandene fra diverse rige
   arabiske olielande. Det ville jo i så fald ikke være første gang i verdenshistorien
   og ikke engang i Europas nyere historie (fx. diverse gigantiske våbenhandler).

   Der er vel snart ikke andre forklaringer tilbage på, hvad der foregår af idioti og uansvarlighed i EU –
   samt deres evindelige forsøg på genopdragelse af befolkningerne via propaganda-TV om multikulturens
   velsignelser, forslag om censur af skolebøger, leflen for islam, sidestilling af alle kulturer og religioner
   imod værtsbefolkningernes vitale interesser, værdier og kulturer (fx. korset i den italienske skole) …

Victor

Posted: 4 december 2009 - 07:14 - Svar

Debatten i SVT burde være et skoleeksempel på, hvordan man simpelthen ikke er kommet videre. Så er selv tyskerne kommet meget videre. Denne debat – om samme emne – kørte forleden i ARD, den største tyske kanal:

http://www.wdr.de/tv/hartaberfair/sendungen/2009/20091202.php5?akt=1

Janne

Posted: 4 december 2009 - 09:25 - Svar

Dette hører egentlig til i den forrige tråd, men det var ikke muligt at skrive der, så det bliver her.

“För det är naturligtvis ingen tillfällighet att advokaten erbjuder sina tjänster i det nästan heligaste heliga där dansk kanon ska varvas med väletablerad scenkonst från utlandet.”

Hvor gavmildt af advokaten – og kunstinstitutionen. Tænk hvis han – og kunstinstitutioner – var lige så gavmilde overfor de mange danskere, der sidder så hårdt i det, at de f.eks. er nødt til at søge julehjælp hvor de kan. F.eks. hos Mødrehjælpen eller i kirkelige kredse. Tænk hvis danskere fik sådan en fantastisk tur i Det kongelige teater eller i Operaen – med indbygget rådgivning om økonomi og rettigheder etc. Men sådan er det ikke. Danskere får ikke gratis adgang til Det kongelige teater eller Operaen. De får heller ikke gratis advokatbistand i kulturelle højborge. Danskere har til gengæld betalt for det kunstneriske indhold og driften af de kunstneriske haller, som de også betaler til DR. Men de er så sikkert heller ikke ‘mellemfolkelige’ nok. Måske bare folkelige. Måske bare for danske?

Jacob Holdt på Louisiana og nu gratis rådgivning til asylansøgere på Det Kongelige Teater. Hvor i de kunstneriske højborge er der mon plads til danskere i nød og til at formidle viden om danskeres vilkår?

  Janne

  Posted: 4 december 2009 - 22:55 - Svar

  Hvad i øvrigt med at danskere (bl.a. grønlændere og andre der har oplevet ikke at være velkomne), der har måttet flygte fra ghetto områder får gratis rådgivning om rettigheder i pausen på Det kongelige teater? Og får gratis teater og/eller opera billetter.

Gunnar Biering

Posted: 4 december 2009 - 10:04 - Svar

Apropos Kaj Sørlanders lange kronik om krucifikser i Italienske skoler og menneskeretsdomstolen:

Det kan gøres meget kortere: Hvis det italienske folks flertal mener, at der skal hænge krucifikser, så skal der f.g.m. hænge krucifikser! Det italienske folk skal selv bestemme, hvad der er lov og ret i Italien!
Og hvis det svejtsiske folk ikke vil have flere minareter i Schweiz, så skal der ikke bygges flere minareter!

Hvad ellers? Hvad er meningen med en international menneskeretsdomstol? Den har jo ingen autoritet i de lande, hvor der er behov for det (de muslimske, de fleste udviklingslande). I de europæiske lande kan vores egne domstole dømme lige så fornuftigt som en flok juridiske kosmopolitter ved Rhinens sumpede bredder. I Danmark har vi jo – uden offentlig debat, formentlig ligesom i de andre europæiske lande – for mange år siden indkorporeret Den europæiske Menneskeretskonvention i vores lovsystem. Så kan Højesteret vel dømme ud fra den, endegyldigt? Og så kan vi tilpasse den til dansk speciallovgivning! (F.eks. udvisning af kriminelle udlændinge).

Så bliver det også nemmere at tage konventionen op til politisk debat. Hvad skal vi egentlig med den? Er vi, og svejtserne og italienerne, ikke civiliserede nok til selv at bestemme endegyldigt over danske (osv) forhold? Det seneste groteske eksempel var i går, hvor politiet fremviste sine midlertidige celler (trådbure) til brug for ballademagere under klimatopmødet. Og straks så man Amnesty Internationals danske chef udtale, at de var i strid med menneskerettighederne. Måske, men i Danmark bestemmer vi selv, hvordan vi vil agere. Det må være nok, at man kan klage til danske myndigheder. Det overnationale er kun nødvendigt i interessekonflikter mellem landene. Vi må stoppe de overnationale organers indblanding i nationale forhold!

Mosemanden

Posted: 4 december 2009 - 16:34 - Svar

Banner med ”Stop Islamisk Racisme” og en ophængt kludedukke af ”Mohammed den pædofile landevejsrøver” er ikke “ekstremisme” .

Det hedder “Aktivisme” og går fra at dele klistermærker ud og så til at brænde biler af i et helt postnummer . .

Thomas Bolding Hansen

Posted: 4 december 2009 - 18:52 - Svar

Har netop skrevet om min drømmebetjent:

http://logisksnit.blogspot.com/2009/12/min-rlige-mening.html

Vandkanonerne skal selvfølgelig bruges – dum dum kugler er lidt overdrevet, men en gang gummikugler på lårbasserne ville hverken de og slet ikke samfundet tage skade af.

Det kunne sikkert forøge lysten til at begå langt mindre hærværk, og koste langt færre penge, som så kan bruges på bedre vilkår, for mennesker der lider på grund af virkelige problemer.

Janne

Posted: 4 december 2009 - 19:23 - Svar

“Fra de 26 meter høje minareter, vil der nu blive kaldt til bøn over byen. Et borgerinitiativ prøver at forhindre det, men forgæves. Den socialdemokratiske borgmester mener, det falder ind under retten til frit at udøve religion.”

Endnu engang viser socialdemokrater at partiet er et islamiseringsparti. Hvad med at socialdemokrater tager stilling til det der står i koranen om anderledes tænkende/troende og homoseksuelle mennesker, før socialdemokrater plastre verdslige og sekulære samfund til med islam tabuer og fordomme?

Benjamin

Posted: 4 december 2009 - 20:37 - Svar

Angående “kulturberigelse” i norden: I Oslo er 34 spisesteder blevet lukket under en omfattende inspektion, fordi de enten ikke overholdt hygiejneforskrifterne eller overtrådte andre love, herunder narkotikaloven. Hovedparten af dem havde “anden etnisk herkomst” end norsk. 29 personer blev anholdt for brud på udlændigeloven, enten afviste asylansøgere eller folk uden opholdstiladelse.
http://www.dagbladet.no/2009/12/03/nyheter/innenriks/utesteder/restaur anter/hygiene/9325079/

Menig 442

Posted: 4 december 2009 - 21:27 - Svar

5 gange i døgnet skal de kraftigt forstærkede skælvende råb til bøn gjalde ud over Rendsborg. Sikkert allerede startende kl. 03.30.
Tyskerne gjorde ikke oprør mod Hitler, så hvorfor skulle de ikke bare indordne sig på de nye tider. De kan ikke denne gang bruge koncentrationslejrene som undskyldning, men har opfundet et endnu stærkere mentalt våben, religionsfriheden.

Robin_Shadowes

Posted: 4 december 2009 - 21:43 - Svar

Någon har lyckats få wordpress att stänga ned en av Sveriges största bloggar på grund av att den bedöms som islam-fientlig. Är det början på Lissabon-fördragets verkliga ansikte vi ser nu?

“Bästa läsare,

WordPress har sedan igår eftermiddag blockerat oss från att skapa nya poster samt möjligheten att editera gamla poster. Någon/några har med all säkerhet anmält till WP och vi har våra misstankar vad det handlar om. Följande note är från WP:
Warning: We have a concern about some of the content on your blog. Please click here to contact us as soon as possible to resolve the issue and re-enable posting.
PI har svarat WP men de har inte återkommit ännu.
Detta omöjliggör vidare uppdatering på gamla bloggen politisktinkorrekt.wordpress.com
Redaktionen har därför i all enkelhet satt upp en reservblogg med samma utseende under vår egen domän, på egen server. Där kommer alla nya poster upp tills vi får besked från WP. Utbudet kommer därför vara begränsat ifråga om gamla poster och högerspaltens innehåll. Där får vi hänvisa till den gamla bloggen.
Vi hoppas att detta ska lösa sig snabbt och hoppas på er förståelse. Vi ber er även sprida den nya adressen till er omgivning. Redaktionen vill även passa på att tacka våra bloggkollegor för stödet, och inte minst alla våra läsare”

http://politisktinkorrekt.info/wordpress/2009/12/04/pressmeddelande-fr an-pi-ny-tillfallig-bloggadress/

Robin_Shadowes

Posted: 4 december 2009 - 21:56 - Svar

Har inte besökt Al-Malmuh på 1½ är nu. Då bara för att jag hade en tid på UMAS. Det var ingen behaglig upplevelse så besök inte denna hemska stad mer än absolut nödvändigt. För bara 10 år sedan kunde man gå omkring i city utan att behöva se en massa muslimer hela tiden. Det var fortfarande mest svenskar då. Nu är det ett multikulturellt inferno och en värre mardröm än vad Freddy Krueger skulle kunnat drömma ihop.

HelgeD-H

Posted: 4 december 2009 - 22:05 - Svar

Minareterne vil ikke længere være tavse vartegn over islams fremmarch og magt i kristne lande.
Muezzinen kalder til bøn i Rendsburg og Hamburg. Snart følger andre stormoskeer eksemplet i skandinavien,
og bare begynder at kalde til bøn så det kan høres over hele byen. -Går den så går den. -For der er blevet dannet præcedens.
Typisk kulturimperialisme og religionsimperialisme.
Førhen kaldte præsident Reagan Sovjet-imperiet for “Ondskabens Imperium”.
Jeg vil have ret til at mene, at muslimske lande (Ummaen) ER Ondskabens Imperium !

Janne

Posted: 4 december 2009 - 22:48 - Svar

OT

Der er et ledigt standpunkt, der kan tages op og det er – for mig at se – nødvendig kritik af socialdemokraternes – ja, venstrefløjens frelste og dybt usympatiske syn på de kvinder der har valgt at leve som prostituerede. Samme venstrefløj som i øvrigt nu går ind for bygning af stormoskeer i flere danske byer, bygning af minareter og har indført religiøs mad i folkeskoler f.eks. i Københavns Kommune og bederum på universiteter. Det er faktisk ret rystende at se hvor intolerante socialdemokraterne og øvrige venstrefløj er blevet.

Janne

Posted: 4 december 2009 - 22:58 - Svar

Jeg har forresten tænkt mig at få mig et ny debat navn, når jeg debatterer på bloggen. Jeg ser lige om det funker.

Liva

Posted: 4 december 2009 - 23:01 - Svar

Det bliver Liva – efter Liva Weel, som har sunget flere sange – skrevet af Poul Henningsen.

Liva

Posted: 4 december 2009 - 23:02 - Svar

Jahuu, det funker..

  Bjovulf

  Posted: 5 december 2009 - 02:14 - Svar

  Me Tarzan, you Janne – ehmm, Liva, I mean 🙂

ole burde

Posted: 4 december 2009 - 23:02 - Svar

Det er naivt at tro , at EU-katastrofen er noget som kommer udefra.
For kort tid siden doemte en dansk domstol , at lisbon-traktaten slet-slet ikke er i modstrid med landets grundlov. Denne dom blev begrundet med noget , som man kun kan beskrive som LEGALISTISKE SPIDSFINDIHEDER .
Sund menneskelig fornuft kan KUN naa den konklution , at lisbontraktaten betyder ukontrolabel afgivelse af suveraenitet, og derfor er i direkte strid med grundlovens underliggende konsistens eller aand om man vil.
Naar domstolene paa denne maade bruger sig selv til at vaere et politisk redskab , er det en farlig udnyttelse af befolkningens nedarvede tro paa det juridiske systems retfaerdighed og legitimitet .
Over det meste af EU ved baade dommere og politikere at befolkningerne sandsynligvis ville have stemt imod , hvis de havde faae chancen for at stemme om det.
Domstolene har derfor mistet enhver form for krav paa at vaere en uafhaengig instans , og dermed brister den teoretiske underbygning af det moderne demokrati som en saebeboble .

Thomas Bolding Hansen

Posted: 4 december 2009 - 23:32 - Svar

Nu er det jo så spidsfindigt, at man ikke giver EU magt over ethvert område og spørgsmål. Men i stedet giver EU magt til at bestemme, lige præcis hvad EU mener det bør bestemme:

“EF-traktatens artikel 308 kaldes også populært for “gummiparagraffen”.

Gummiparagraffen tillader EU at samarbejde på områder, som ikke er nævnt i traktaten, hvis en handling fra EU’s side er påkrævet for at virkeliggøre et af EU’s mål inden for EU’s rammer. ”

http://www.eu-oplysningen.dk/leksikon/alle/publ132/

Læg mærke til “samarbejde”. Nysprog der vil noget.

Liva

Posted: 5 december 2009 - 09:49 - Svar

OT

Grete Lise Holm har begået en religionssatirisk kriminalroman. Det synes jeg lyder spændende og jeg glæder mig til at læse den.

“Med vid og bid og skøn humor skildrer Gretelise Holm et kirkeligt miljø der under den fromme overflade er befolket af karriereliderlige, reaktionære præster som hensynsløst bekæmper deres modstandere, principielt er imod kvindelige præster, og sjældent selv tror på den gud, hvis eksistens de forkynder hver søndag. Forhærdede tidselgemytter er et afslørende og underholdende kig op under kirkens mandlige præstekjoler, hvor der gemmer sig såvel ustyrlige lidenskaber som perverst magtbegær.”

h t t p://www.g.dk/bog/forhaerdede-tidselgemytter-gretelise-holm_97887925230 13

Hvornår skriver Grete Lise Holm på samme vis om islam? En satirisk bog om imamer – en bog om islam og imamer med samme ingredienser? Også de har lange kjoler på.

  steen

  Posted: 5 december 2009 - 09:58 - Svar

  @ Liva -never !

  “Vi danskere vil nemlig dø og dræbe for vores hadefulde ytringsfrihed.”

  … “Mens de fleste andre politikere stinker af meningsmålinger og gustne overlæg, føler man sig overbevist om, at Pia Kjærsgaard er netop den angst-aggressive, smålige og intolerante person, som hun giver udtryk for at være.”
  Gretelise Holm, journalist og forfatter i Information 4.9.2008

   Liva

   Posted: 5 december 2009 - 10:08 - Svar

   “..føler man sig overbevist om..”

   Hun føler, men ved ikke – og omtaler sig selv som ‘man’. Det kan vel undskyldes. 😉

HelgeD-H

Posted: 5 december 2009 - 13:14 - Svar

@Liva
-Tillykke med dit nye debatnavn, omdøbt fra Janne til Liva.
Google resultater for : Janne Snaphanen er også godt fyldt op med hvad du har skrevet 🙂
Velkommen med at starte på en frisk med Google-resultater for “Liva Snaphanen” og “Liva Uriasposten” 🙂

Liva

Posted: 5 december 2009 - 15:32 - Svar

Helge

Jeg synes at der skulle lidt ‘PH værdi’ ind over. 🙂

  Bjovulf

  Posted: 5 december 2009 - 17:50 - Svar

  Ja, når bare du så ikke bliver alt for SUR, Liva 😉

  Men fortsæt gerne med at ætse alle PK-tosserne.

Liva

Posted: 5 december 2009 - 15:40 - Svar

Gad vide for øvrigt hvad der er blevet af ‘Mette’? Hendes deltagelse i debatten er savnet.

HelgeD-H

Posted: 5 december 2009 - 20:05 - Svar

@Liva
– Og også ‘Johansen’ . Johansen’s deltagelse i debatten er savnet.
Jeg savner faktisk flere markante stærke kvinder til at markere sig i denne blog.

Bjovulf

Posted: 5 december 2009 - 23:46 - Svar

Og hvad blev der mon af Egtvedpigen? SUK 😉

Leave a Comment