7
jan
Seneste opdatering: 8/1-10 kl. 1009
49 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Et stykke tyve år gammel, ægte radiokunst, der vandt Prix Italia i 1989. Den dedikerede radiomand Peter Kristiansen der lavede den, gjorde en radiomontage ud af sin egen dødelige sygdom. Jeg genhørte Minefeltet forleden ved genudsendelsen. Jeg har sporadisk kendt Jurij Moskvitin, der medvirker. Det er ham der taler mest affekteret i udsendelsen. Og så kender jeg en anden, der deltog i “festen” dengang i begyndelsen af tresserne, men undgik at drikke sig ihjel og lever i bedste velgående. Han har kun lovord til overs for hovedpersonen, pianisten Klaus Heerfordt, der havde solistdiplom fra Konservatoriet. Han fortæller at han til sin debutkoncert glemte anden satsen af et klaverværk. “Jeg syntes nok det gik lidt hurtigt.” Han har også henvist mig til fotografiet her, som er taget af fotografen Herbert Strauss, der var tysk jøde født i Kassel, men flygtede fra Tyskland, og derefter fra Danmark til Sverige i 1943 og senere blev uddanet hos fotograf Jens Juncker Jensen i København. Man ser på billedet af Heerfordt var glad for kvinder – OG  det i høj grad var gengældt. Kvinder vil have ustyrlige mænd, og så alligevel ikke. (foto: Herbert Strauss, Minefeltets Fotograf, Fotografisk Center.Bloggens affotografering.)

heerfordt 037-1

Mens ungdomsoprøret var i fuld gang sidst i 1960’erne – akkompagneret af supergruppernes rockmusik, blev der i det indre af København holdt klassisk salon. Det var i Brolæggerstræde, hvor pianisten Klaus Heerfordt boede i en lejlighed med flyglet som eneste inventar af værdi. Klaus Heerfordt debuterede i 1960 og regnedes for et originalt talent, men han formåede ikke at skabe sig en karriere og leve op til sine ambitioner. Skuffelsen gav sig udtryk gennem en vil, kaotisk livsførelse sammen med andre af tidens bohemer. Han nåede kun at blive 45 år, men han huskes af vennerne, der kan fortælle om alle de bizarre og højstemte stunder i den lille lejlighed, midt i det københavnske minefelt. Eliten fra Minefeltet, min. 45:00, MP 3 fil download, Anbefales, P1 laver ikke den slags mere. (Minefeltet = værtshuskvarteret omkring Nikolai Plads i det indre København)

Et gennembrud: Forskere opdager ‘den velintegrerede ekstremist’

Virkeligheden bevæger sig i små ryk tættere på mainstream, hvilket man må formode skyldes at svælget mellem illusioner og ønsketænkning på den ene side, og begivenheder i gadehøjde på den anden, er vokset for stort. Det er absolut intet i denne lille artikel der vil overraske læsere af netbårne græsrodsmedier som Jihad Watch og Gates of Vienna, men hellere at det kommer ud i små portioner end slet ikke. Man noterer sig selvfølgelig med en vis fryd den altid pludrende Lene Kühles slet undertrykte rådvildhed – tænk gode tanker, ellers går det først galt, og ufattelige millionbeløb brugt på politiarbejde skal såmænd nok sikre at det hele glider i smør. Dette er åbenbart status for den multikulturelle drøm lige nu.

Og det må også rutinemæssigt noteres, at succeskriteriet for forskere og mainstreammedier afgøres af vold eller ikke vold. Ikke ved opsplitning og dannelse af parallelsamfund. Ikke ved krav om særhensyn fra et stadigt mere assertivt mindretal. Ikke ved almindelig gadekriminalitet der ikke registreres som terrorisme. Ikke ved utryghed. Som alle af denne slags artikler opereres der med en masse antagelser og ubesvarede spørgsmål: Selv ved fuld succes efter gældende kriterier – millionerne brugt på PET resulterer i nul bombesprængninger og terrorrelaterede mord – er dette nogen garanti for en sikring af det vanto samfunds overlevelse over tid? Hvad med dagligt pres og forringede levevilkår, som er medvirkende årsager til at de kristne samfund i f. eks. Tyrkiet og Egypten, engang befolkede af kristne, lever på lånt tid?

Der er ingen løsninger, og nu har vi altså noget der ligner en indrømmelse fra mainstream af at fatamorganaet ‘integration’ ikke er et succeskriterium i sig selv. Det følger implicit, at det ikke er muligt at opstille screeningskriterier for ‘med os’ kontra ‘mod os’, og at vi har et problem der ikke kan relativeres væk ved at pege på succeshistorier. Hvis dette er et lille gennembrud er det da ikke at kimse af. Det store gennembrud venter vi så på nu: Erkendelsen af at ureformerbare, vantrofjendtlige tekster udgør et problem der ikke kan isoleres hos “ekstremister”. Den problematiske mainstream-islam hvis angivelige ‘mangfoldighed’ ikke hjælper os en døjt, når dynamikken er ubetinget fjendtlig, og Den Gyldne Regel ikke kan fremtrylles fra en slamkiste af had (LFPC).

[…] Der findes unge muslimer i Danmark, som siger, at de med vold vil forsvare islam mod de vantro, og at sharialovgivning skal erstatte demokratiet, hvis muslimer er i flertal i samfundet. Ifølge en interviewundersøgelse fra Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser på Aarhus Universitet er de samme unge mennesker samtidig formelt set velintegrerede i samfundet:

De har en uddannelse, de har et job, de taler dansk derhjemme, de har haft danske kærester, og de ser TV-Avisen og ”Paradise Hotel”. […]

»Hvis vi alle leder efter tegn på radikalisering, sår vi et frø af mistillid i samfundet, og vi ødelægger tilliden mellem lærer og elev. Vi må stole på, at PET tager sig af de folk, der vil gribe til vold,« siger Lene Kühle. […] Integration stopper ikke ekstremister

Vidner i Odense er bange for at blive forsøgt myrdet igen

De israelske skudofre fra Odense er traumatiserede. Bjørn Elmquist her i rollen som hård, Radikal hund. Så kæk han er på vidnernes vegne:

Skyderiet i Odense var kulminationen på længere tids chikane af de israelske sælgere, forklarede det ene skudoffer, der mødte frem i retten – men som ifølge bistandsadvokaten brød sammen uden for retssalen, da han havde beskrevet drabsforsøgene. Han havde bedt om, at den 28-årige, der anklages for at forsøge at slå ham ihjel, ikke sad i retssalen, da han skulle vidne. Det ønske afviste retten efter en protest fra den tiltaltes forsvarer, Bjørn Elmquist.

»Hvis vidnet ikke vil se tiltalte, kan han lade være med at se på ham«, lød kommentaren fra advokaten.»Min klient er ikke bevæbnet. Situationen er ikke den samme som i Rosengårscenteret«, tilføjede han.

Heller ikke den tredje sælger turde vise sig i Danmark, efter at hun blev mål for skudangrebet, hvor hun undgik at blive ramt. Det fik den tiltaltes forsvarer til at kritisere vidnerne. »Jeg kan ikke tage det alvorligt, at de er bange for at møde op«, sagde Bjørn Elmquist. [..]

Angrebet var planlagt: Dagens retsmøde afslørede, at politiet har fået flere henvendelser fra kilder i kriminelle miljøer. De har oplyst, at angrebet var planlagt og politisk motiveret, og at det blev sat i værk af bagmænd, der fik den tiltalte til at begå ugerningen, fordi han har dansk statsborgerskab. De ville sørge for hans familie under afsoningen og havde ifølge oplysningerne fået samlet 60.000 kroner ind. Skudofre tør ikke vidne i Danmark.

Tåkrummende banaliteter fra alle journalisters moder

Tidligere afdelingsforstander ved Danmarks Journalisthøjskole Nancy Graham Holm har fået stillet spalteplads til rådighed på britiske the Guardian. Om indholdet er der kun at sige at det er en forlænget udgave af en type læserbreve man med mellemrum ser i aviserne: Folk der er gået mentalt i stå i februar 2006, og stadig anskuer Muhammedkrisen som væmmelige menneskers hån af noget der er helligt for troende over hele verden.

[…] Why did the editors of Jyllands-Posten want to mock Islam in this way? Some of us believed it was in bad taste and also cruel. Intentional humiliation is an aggressive act. As a journalist now living in the same town as Westergaard, I thought some at Jyllands-Posten had acted like petulant adolescents. Danes fail to perceive the fact that they have developed a society deeply suspicious of religion. This is the real issue between Denmark and Muslim extremists, not freedom of speech. The free society precept is merely an attempt to give the perpetrators the moral high ground when actually it is a smokescreen for a deeply rooted prejudice, not against Muslims, but against religion per se. Muslims are in love with their faith. And many Danes are suspicious of anyone who loves religion. […] Nancy Graham Holm: Prejudiced Danes provoke fanaticism

Man bemærker selvfølgelig den ureflekterede generalisering af “Danes”. Dette kan hun roligt gøre for det pæne selskab. Men dejligt befriende at se hende blive lagt verbalt på hjul og stejle af opbragte briter i kommentarerne – and then some. Vi andre skal vel være glade for denne sigende perspektivering af hvilken afgrund af uvidenhed, mangel på refleksion og mangel på integritet vi i er oppe imod hos journaliststanden, her illustreret fra toppen af fødekæden (LFPC).

20% jihad-recidivister blandt tidligere Guantanamo-fanger

[…] As many as one in five former Guantanamo Bay, Cuba, detainees are suspected of or are confirmed to have engaged in terrorist activity after their release, U.S. officials said, citing the latest government statistics.

The 20 percent rate is an increase over the 14 percent of former inmates an April Pentagon report said were thought to have joined terrorist efforts, said the officials, who requested anonymity. The officials didn’t provide the numbers on which the 20 percent figure is based. […] More ex-detainees wage jihad

Tale ved Trykkefrihedsselskabets diskussionsmøde i Dansk Forfatterforening

6. januar 2010,  Af Lars Hedegaard

Jeg vil lægge ud med nogle generelle bemærkninger.

Jeg læser min tale op fra et manuskript, som jeg agter at holde mig til, således at der ikke bliver nogen forskel på det sagte og det skrevne. Ved dette mødes slutning vil min tale blive udleveret til eventuelle tilstedeværende journalister og andre i den udstrækning, der er kopier nok. Desuden vil mit indlæg blive lagt ud på Selskabets og Sapphos hjemmesider, således at ingen skal være i tvivl om, hvad jeg har sagt.

Dernæst:  Hvad jeg siger i aften står delvis for min egen regning. Hvor det gælder de principielle spørgsmål om ytringsfriheden, forsøger jeg at tale på Trykkefrihedsselskabets vegne, idet jeg forlader mig på de konklusioner, vi gennem årene har draget i Selskabets bestyrelse, og som vi har diskuteret på vore generalforsamlinger og øvrige møder. Men jeg ved, at jeg utvivlsomt derudover vil komme til at sige ting, som bestyrelsen aldrig har drøftet, endsige taget stilling til. Og som vi heller ikke opfatter det som vores opgave at tage stilling til som Selskab. Der vil utvivlsomt – enten i bestyrelsen og/eller blandt vore efterhånden mange medlemmer – være nogen, der forfægter et andet syn på noget af det, jeg siger. Og sådan må det være.

I modsætning til det billede af Trykkefrihedsselskabet, som nogle i pressen har forsøgt at sprede – og især under den seneste tids polemik i anledning af mine udtalelser den 17. december – nemlig, at vi er en disciplineret falanks af enige – altså nærmest en politisk bevægelse, der blot bruger kampen for ytringsfriheden som et skalkeskjul for noget, man kalder “islamofobi” – så er der faktisk meget, vi er uenige om.

Og det er, som det skal være.

Har man fulgt med i de seneste ugers animerede debat om Selskabet og især om dets formand, vil man kunne konstatere, at formanden har fået ikke så få hug fra bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af vores rådgivende råd og andre, der normalt har været os venligt stemt.

Det betragter jeg, og det betragter vi i bestyrelsen som en styrke. Enhver, der siger dumheder, skal sættes på plads. Og jeg kan forsikre forsamlingen om, at ingen har planer om at dæmonisere nogen kritiker eller om at smide nogen ud.

De, der er gået – det er i øvrigt kun en håndfuld – har gjort det efter egen tilskyndelse. Til gengæld glæder det os, at vi har fået ikke så få nye medlemmer i løbet af de seneste tre uger.

Det eneste, der interesserer Selskabets ledelse, er, om folk vil slå et slag for ytringsfriheden. Så kan man i øvrigt mene om tidens store stridsemner, hvad man vil. Det gælder også stærkt omstridte temaer som minaret-forbud, burka-forbud, udvisning af potentielle terrorister, det generelle syn på islam, islams kvindesyn, EU, FNs menneskerettighedsråd, krigen i Afghanistan, liberalisme kontra velfærdsstat, universalisme kontra partikularisme og meget andet.

I øvrigt ville det jo være absurd, hvis vores første handling som ytringsfrihedsorganisation skulle være at nægte vore egne medlemmer og ledere ytringsfrihed om de emner, der ligger dem på sinde.

F.eks. krav om, at formanden ikke skal have lov at sige sin mening om islam, fordi den kunne støde an mod den gode tone.

Nu hører jeg f.eks., at Mchangama som et af sine hovedargumenter mod Trykkefrihedsselskabet siger, at vi jo er modstandere af burkaen, hvilket altså skulle betyde, at vi ikke går ind for ytringsfrihed.

Det er for det første forkert. Selskabet har som Selskab aldrig udtalt nogen mening om dette spørgsmål. I bestyrelsen mener vi i øvrigt ikke, at vi overhovedet skal have nogen samlet mening om burkaen.

Men æv, bæv, siger så Mchangama: Formanden har i en artikel, der i august 2009 blev offentliggjort på Sappho taget til orde for et forbud. Det er rigtigt, at jeg har problematiseret det at bære burka. Både her og andre steder har jeg forsøgt at analysere burkaens og andre former for hijabs funktion i islams strategi for magtovertagelsen.

Min artikel refererer til en bog ved navn “1400 års krigen”, som jeg netop har skrevet sammen med Mogens Camre. Den rummer heller ikke noget krav om et generelt forbud mod burkaer eller andre former for hijab, bortset fra at de to forfattere foreslår et forbud mod, at kvinder i offentlige stillinger bærer hijab, fordi de skal udstråle neutralitet – og i hvert fald ikke gennem deres klædedragt vise, at de er tilhængere af en anden retsorden end den grundlovssikrede.

Men selv om jeg nu skulle være gået ind for et forbud mod burkaer – sådan som Det Konservative Folkeparti gjorde et par uger sidste år – så ville det heller ikke tegne Selskabet. Med mindre det officielt fremgår – f.eks. af en udtalelse eller en pressemeddelelse – at et synspunkt et Trykkefrihedsselskabets, så står det for den person, der har afsendt det. Det gælder for formanden, som det gælder for ethvert andet medlem af foreningen.

Men den går ikke, siger så Mchangama. Alt hvad formanden måtte skrive eller sige, bør udlægges som Selskabets holdning. Det samme ville så i øvrigt gælde næstformanden, som ifølge vores bestyrelseskonstitution også har ret til at udtale sig på Selskabets vegne.

Det er jo aldeles absurd. Det ville indebære, at når Katrine Winkel Holm har skrevet en af sine klummer i Jyllands-Posten om feminismen, eller den lutherske teologi, eller undervisningens begrædelige tilstand i folkeskolen, så må det også tages som min og de andre snart 800 medlemmers mening.

Hvad er så prøven på, at formand og næstformand udtaler sig på egne vegne? Den er meget simpel. Har vi i Selskabet plads til folk, der mener noget andet end formanden, og har de lov til at fremsætte deres synspunkter i det offentlige rum uden at risikere andet end at blive modsagt – evt. af andre medlemmer?

Og det har vi. Så længe medlemmerne går ind for ytringsfriheden – herunder Katrines og min ret til at benytte os af vores ytringsfrihed – så må de gå ud og sige, lige hvad de vil. De må hjertens gerne være uenige i alt, hvad f.eks. jeg har sagt eller skrevet om islam.

De må gå ind for burkaer, moskeer, minareter, imamer med længere skæg end mit. De må tro på jordens opvarmning, på socialismen, på ateismen. På hvad som helst. Men de må ikke, hvis de vil bevare deres medlemskab, tage til orde for ytringsfrihedens afskaffelse.

I øvrigt forstår jeg på Mchangama, at når han skælder ud på Trykkefrihedsselskabet, så gør han det i eget navn og ikke som chefjurist i CEPOS. F.eks. når han i en avis hævder, at ledende medlemmer af TFS skulle forfægte den absurde tese, at ytringsfriheden er et særligt dansk fænomen. Det siger han på egne vegne og ikke som chef i CEPOS. Og det skal han selvfølgelig have lov til, men hvorfor anvender han så en anden målestok på os, end den han er villig til at bruge på sig selv?

Lad mig sige lidt mere om burkaen og hijaben, siden det nu ligger Mchangama og hans sidekammerat, professor Stjernfelt, sådan på sinde.

Der er nemlig rigtig mange problemer, som jeg ikke er overbevist om, at de herrer har overvejet dybden i

For det første må man jo spørge, om en bestemt form for påklædning falder ind under begrebet ytring og ikke snarere må kaldes en handling.

For det andet – hvis man for argumentets skyld antager, at en burka er en ytring, så må enhver anden form for påklædning eller mangel på påklædning også kaldes en ytring. Så må det også være en ytring at gå topløs op og ned ad Strøget en varm sommerdag – og det er tilmed en meget smukkere ytring end at gå med burka. Skal retten til nøgenhed også beskyttes under henvisning til ytringsfriheden, og hvis ikke, hvorfor så ikke?

Det må også være en ytring, når rockere går med rygmærker og demonstranter med maske, men det er mig bekendt forbudt. Det ville på samme måde være en ytring, hvis uniformerede nazister marcherede rundt med støvler, skrårem og armbind. Er det der, vi skal ende?

For det tredje – hvis burkaen eller hijaben i det hele taget er en ytring, hvis ytring er det så? Er det den kvindes ytring, der går med burkaen, eller er kvindens burka en ytring af den mand eller den imam, der har fået hende til at gå med den?

Det sidste vil jeg gerne udbygge: Jeg havde for nogle år tilbage en samtale med personalechefen i en større supermarkedskæde, der ikke tillod det kvindelige personale at gå med islamisk signalpåklædning. Sagen var nemlig den, sagde han, at han havde flere kvindelige muslimske ansatte, der ønskede at slippe for at gå indpakket, og som havde kunnet modstå presset fra deres fædre ved at henvise til, at de ikke kunne beholde deres job, hvis de gik med tørklæde. Hvis han nu tillod andre muslimske kvinder at gøre det, ville disse piger miste deres begrundelse og blive tvunget til at iføre sig en påklædning, som de ikke ønskede.

Så jeg spørger igen, hvis ytringsfrihed er det, man vil beskytte? Ved man overhovedet, hvis ytring, der er tale om? Og er man villig til at fratage nogen deres ytringsfrihed, fordi andre kræver deres?

Det er meget komplicerede spørgsmål. Vi plejer at kalde den slags for dilemmaer, dvs. problemer, som ikke har nogen helt tilfredsstillende løsning.

Hvad er så Trykkefrihedsselskabets rolle i forhold til sådanne dilemmaer? Det er at holde et rum åbent, sådan at alle synspunkter, alle oplysninger, alle argumenter kan komme på bordet og blive hørt. Sådan opfatter vi vores rolle – og her er jeg sikker på, at jeg taler for alle medlemmer.

Og sådan har jeg også set vores opgave, siden vi grundlagde Selskabet tilbage i efteråret 2004. Vi har haft til opgave at åbne rum for synspunkter, der hidtil havde svært ved at komme til udtryk, og at holde dette rum åbent.

Der hvor de grimme ting ikke må siges, fordi det er forbudt, eller fordi det støder an mod den gode tone, bliver hele det offentlige liv forløjet og falsk. Man vil så stå tilbage med en såkaldt “offentlig mening”, som er den mening, man vover at udtrykke offentligt. Den offentlige mening er det, som man kan læse i aviserne, som dronningen og statsministeren udtrykker i deres nytårstaler, som doceres i skolen og på universitetet, som enhver vil udtrykke, når han står foran en journalist med en mikrofon. Men hvis folks ikke tør komme frem med deres egentlige meninger, deres egentlige bekymringer, deres egentlige anliggende – alt det, som de siger til ægtefællen, når ingen høre det, eller som fulde folk kan finde på at udtrykke i et upåagtet øjeblik – fordi de støder an mod den offentlige mening, så vil der opstå et skel mellem en politisk korrekt facade, der søges opretholdt gennem straffeloven, internationale konventioner, meningsintimidering, trusler om at blive slået ihjel eller miste sin karriere – og på den anden side de egentlige meninger, der rører sig blandt folk.

Tænk på den nylige afstemning om minaretforbudet i Schweiz. Iagttagerne var helt sikre på, at forslaget ville falde, for det sagde folk, når de blev spurgt. Og så blev det alligevel vedtaget med betydelig majoritet, fordi folk åbenbart ikke havde turdet sige, hvad de mente.

Vi har i Trykkefrihedsselskabet aldrig strøet om os med flommede hensigtserklæringer og svulstige bekendelser til en abstrakt ytringsfrihed. Ytringsfriheden forsvares ikke med festtaler. Ytringsfriheden forsvares ved at insistere på retten til at ytre sig frit.

Det har altid – selv under de værste diktaturer – været tilladt at sige det, som magthaverne og den pæne offentlige mening kunne acceptere. Ytringsfriheden består i retten til, som George Orwell, har udtrykt det, at sige det, som folk ikke vil høre.

Så er det blevet os revet i næsen, at vi i Det Internationale Trykkefrihedsselskab, som er noget andet end det danske, har bedt den hollandske politiker Geert Wilders om at indtræde i det rådgivende råd.

Det er for galt, mener Mchangama og Stjernfelt, for Wilders går ind for et Koran-forbud i Holland og har sagt grimme ting om opførelse af moskeer.

Lad mig for gud ved hvilken gang tage den med Koran-forbudet. Det har vi udtrykkeligt taget afstand fra både i det danske og det internationale selskab. Vi er modstandere af ethvert bogforbud. Det Internationale Trykkefrihedsselskab havde oven i købet udpeget mig til at diskutere sagen med Wilders for at få ham til at ændre mening, men han ville ikke.

Hans argument – som også har været fremført her i landet gentagne gange – var, at det hollandske parlament tilbage i 70’erne – under venstrefløjens højlydte jubel – havde forbudt “Mein Kampf”. Hvorfor skal man så ikke også forbyde Koranen, som er mindst lige så bloddryppende?

Det logiske svar ville selvfølgelig være, at så skulle man – eller så skulle vi – opfordre den hollandske regering til at ophæve forbudet mod Mein Kampf. Det har vi ikke gjort. Vi har heller ikke opfordret Tyskland og Østrig til at ophæve forbudet mod Holocaust-benægtelse, selv om vi sandelig er modstandere af, at et sådant forbud skal indføres herhjemme.

Men kan nogen forstille sig, hvilken jubel det ville vække på landets avisredaktioner, hvis vi gik i brechen for retten til at udgive “Mein Kampf” og til at benægte Holocaust? Jeg kan selv lave overskrifterne.

Og hvorfor ligger det ikke inden for Wilders’ ret til ytringsfrihed at være modstander af moskebyggeri i Holland, når erfaringerne viser, at imamer kan sige lige, hvad der falder dem ind, uden at nogen kummer et hår på deres hoved. Inklusive, at vantro og frafaldne skal slås ihjel, at homoseksuelle skal have væltet en mur ned over sig, at jøder skal sømmes op på et bræt, så de kan forbløde på tre dage. Og når den tidligere hollandske justitsminister kunne udtale, at den dag, der bliver flertal for sharia, så skal den naturligvis indføres. Han mener altså, at man skal kunne bruge demokratiet til at afskaffe demokratiet.

Disse besynderlige tilstande har ikke fået den danske regering til at kappe forbindelserne til den hollandske.

Så må det også være tilladt for Wilders at sige, hvad han mener – særligt da han mig bekendt aldrig har taget til orde for vold eller udemokratiske metoder. TFS har i øvrigt ikke udtrykt nogen mening om opførelse af moskeer i Danmark. Jeg har udtrykt den mening – eller det fremgår af noget jeg har skrevet – at jeg synes det er en skidt ide, at tillade den iranske revolutionsgarde at opføre en stormoske i det københavnske nordvestkvarter. Det er de samme kræfter, der står for overfaldene på frihedshungrende iranere hjemme i Teheran. Så må jeg vel også have lov til inden for ytringsfrihedens rammer at skrive, at jeg synes det er en dårlig ide, at Revolutionsgarden nu skal have en kaserne og kommandocentral midt i København.

I øvrigt sidder Wilders ikke i det internationale Trykkefrihedsselskabs rådgivende råd på grund af hans meninger, men fordi han er truet på livet, for noget han har sagt. Vi ønsker at udtrykke vores solidaritet med ham, fordi han er forfulgt. Og så mener vi, at han kan være til nytte for os, fordi han om nogen har erfaringer med at leve under dødstrusler.

Et af de temaer, der ligger mig meget på sinde, er islam. Jeg ville ønske, at det ikke var sådan, for jeg kan udmærket tænke mig mere opløftende emner at bruge min tid på. Hvis jeg kunne bestemme historiens gang, ville jeg hellere samle på frimærker, læse om riddere og jomfruer i middelalderen eller om farefulde sørejser til fjerne egne. Jeg er sikker på, at andre i Selskabet har det på samme måde.

Men sådan er kortene ikke delt ud. I hvert fald ikke sådan, som jeg betragter verden af i dag.

Som jeg har sagt ved en tidligere lejlighed: Hvad skulle man mene om en forfatter eller intellektuel i trediverne, der ikke brugte i hvert fald halvdelen af sin tid på nazismen? Og hvor god en samfundsanalytiker ville man have været, hvis man under Den Kolde Krig havde undladt at beskæftige sig med den realeksisterende socialisme, som den fandtes i Østblokken og blandt denne bloks støtter her i Vesten?

Og hvad skal man i dag mene om en forening til forsvar for ytringsfriheden, der ikke prioriterer kampen mod ytringsfrihedens farligste og mest nærværende fjender?

Må jeg minde om Trykkefrihedsselskabets genesis?

Vi udspringer direkte af den modtagelse, som Helle Merete Brix, Torben Hansen og min bog “I krigens Hus” fik, da den udkom i 2003. Mainstream-pressen gjorde stort set alt, hvad den kunne, for at dæmonisere forfatterne og få os fjernet fra det gode debatselskab. Det holdt på i månedsvis, og havde vi ikke startet Trykkefrihedsselskabet, kunne sagen have udviklet sig til et lærestykke for andre ubekvemme skribenter og debattører: Selvfølgelig har I jeres ytringsfrihed, men hvis I har jeres gode omdømme og jeres karriere kær, så er der altså visse sager, I gør bedst i at holde jer fra.

Det var slet ikke sådan, at pressen ikke skrev om islam og den muslimske indvandring. Det gjorde den hver dag. Blot var der visse oplysninger og visse synspunkter, som man helst ikke ville se.

Jeg kan huske, da jeg som Groft sagt-skribent på Berlingske Tidende modtog jeg ved snart ikke hvilken advarsel om, at nu ville man ikke høre mere om disse betændte emner. Samme dag bragte avisens første sektion ni hele sider med forskellige historier om islam, imamer, muslimer, islamisk terror o.lign. Det var jeg ubehøvlet nok til at påpege over for min redaktør, som blot blev endnu mere rasende.

I det hele taget er det min opfattelse, at vi i Trykkefrihedsselskabet ikke har beskæftiget os væsentligt mere med islam og dermed forbundne fænomener, end pressen har gjort.

Når nogle har forsøgt at sprede det indtryk, at islam er det eneste, der interesserer os, beror det imidlertid på en meget selektiv udvælgelse af, hvad vi har foretaget os.

Selskabet og vore to søsteraktiviteter, webtidsskriftet Sappho og Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, har afholdt adskillige andre arrangementer, der slet ikke eller ikke primært har drejet sig om profetens efterladenskaber.

Nogle af dem har været blandt de dyreste og mest arbejdskrævende, vi har bundet an med. Lad mig blot nævne vore store internationale konferencer om ytringsfriheden i henholdsvis Kina og Putins Rusland. Tilsammen fik de besøg af én journalist, selv om vi havde slået disse heldagskonferencer stort op og hentet spændende indledere ind fra alle verdenshjørner. Men når vi siger det mindste kvæk om noget, der har med islam at gøre, står journalisterne på spring. Vi må konkludere, at pressen er mindst lige så interesseret i fænomenet islam, som vi er. Bare på en anden måde.

Til slut vil jeg sige, at TFS har gennemlevet mange storme, siden vi satte skibet i søen for godt fem år siden. Vi har overlevet og er kommet styrket ud af hver eneste. Det tror jeg også vil ske denne gang.

Nogle få er gået, mange nye er kommet til, medlemsmæssigt står vi stærkere end nogen sinde.

Og hvad angår omtale, kan vi ikke klage.

Jeg er derfor bange for, at jeg må skuffe de skribenter, der på det seneste har forkyndt, at Trykkefrihedsselskabet er i opløsning. De må nok hellere spare deres resterende krudt til en anden god gang. Vi fortsætter. Sappho.dk


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


JensH

Posted: 7 januar 2010 - 12:55 - Svar

Liva henviste vist igår til denne artikel i JP.dk. Ifølge denne skullw socialdemokratiske kulturordfører Mogens “Tilskud” Jensen have udtalt til radio-avsien onsdag , at den Danske regering “straks skulle at tage kontakt til regeringen i Sudan og forklare, hvorfor og hvordan det da så sandelig ikke var filmselskabet Zentropas eller filminstruktørens (Susanne Bier, red) hensigt at fornærme islam, profeten eller hvem der nu måtte finde anledning til at blive fortørnet.

http://jp.dk/opinion/jpmener/article1938128.ece

Socialdemokraterne har INTET lært.

Flemming S. Andersen

Posted: 7 januar 2010 - 13:58 - Svar

Norske politikere:

Trykk karikaturtegningene!

http://www.aftenposten.no/kul_und/article3452453.ece

morlille

Posted: 7 januar 2010 - 13:59 - Svar

Ja,ja, man tager sig jo til hovedet! Uvidenhed og dyb, afgrundsdyb dumhed! Som da en TV2knuz-journalist mindst tre gange i samme indslag om aspergers- syndrom sagde “asparges”-syndrom. Efterfølgende blev indslaget af samme dum-dum-kanal brugt i et indslag omkring nytår sammen med andre tåbe-kommentarer fra journalister, hvor man genså årets TV2knuz-“bommerter”. Som om det skulle være morsomt, altså lige bortset for journalister, der æder svampe og er på lykkepiller. Pinligt, pinligt, pinligt! Er det virkelig så svært at få kvalificeret undervisningskræfter og afdelingsledere til journalisthøjskolen. OK, det kan være Fru Nancy er afdelingsleder på afdelingen for udlevering af toiletpapir til trængende journalister!

Gunnar Biering

Posted: 7 januar 2010 - 14:29 - Svar

Lidt Off Topic: Berlingske m.fl. meddeler:
“Københavns overborgmester, Frank Jensen, har ansat byens afgående chefpolitiinspektør på grund af hans »erfaringer, kompetencer og vindende personlighed«.”

Per Larsen har uden tvivl gjort en god, livslang indsats i politiet, men han har et hængeparti: Hans rolle som operativ leder i PET under Blekingegadebande-sagen.
I mandags så man i TV2 navngivne gamle kriminalbetjente oplyse flere ting, som jeg mener er nye. Den vigtigste:
I 1980, efter bortførelsen af bankdirektøren i Glostrup, foretog politiet en hemmelig ransagning af en af medlemmernes lejlighed og fandt et kort med bankdirektørens og bankens adresse indtegnet. Dette burde være indicium nok til at anholde dem, og bankdirektørfamilien kunne derefter have identificeret dem. Intet skete, efter ordre fra PET.
Som bekendt var der flere andre lejligheder, hvor det “almindelige” politi mener, at PET forhindrede, at politiet stoppede banden.
I et dobbeltinterview med Jørgen Moos afviste Per Larsen alt dette som opspind.
Det lyder mærkeligt, at en stor mængde gamle kriminalfolk har digtet alt dette. Ved nogen, om der er en undersøgelse igang af sagen?

Jeg ville have fuld forståelse, hvis Per Larsen sagde: “Dengang vurderede vi, at vi burde vente med at gribe ind”, eller “det er stadig for tidligt at kommentere på disse forhold”. Men at afvise oplysningerne som opspind, forekommer mig ikke særlig “kompetent” eller “vindende”. Og sagen er åbenbart stadig en stor belastning for alle involverede – både de direkte ofre og de politifolk, der måtte opleve ikke at måtte standse forbryderne.

  li

  Posted: 7 januar 2010 - 14:54 - Svar

  Ja, den sag stinker, håber hver en sten bliver vendt! i denne Blekinge sag, der noget rådent.
  Det skulle ikke undre mig, at pamperen frank jensen, måske skylder sin lyserøde bon-kammerat per pinky larsen en tjensete, hvem ved ?

  Anonym

  Posted: 7 januar 2010 - 18:57 - Svar

  Danskerne er jo så tillidsfulde så tillidsfulde, og meget har fungeret som Ebberød bank. Højesteret er heller ikke, hvad højesteret har været.

  Den 11. september var der 300 ansatte i PET, hvor Birgitte Stampe var øverste boss. Den gang var der, så vidt jeg husker, ikke en eneste arabisk kyndig ansat i PET. Hvor dum har man lov til at være? Mange af vi andre var da for længst klar over, hvilken vej vinden blæste, men ikke PET, nej slet ikke PET.

  Jeg linker til en beretning, der tyder på, at det faglige niveau var lavt, og at der var noget Morten Korchsk idyl over det hele.Jeg tror stadigvæk, at niveauet er ret lavt, fx kan jeg jo ikke begribe, at der ikke var taget højde for den store glasrude i Kurt Westergaards stue. Hvis øksemanden var kommet ind om natten, havde Westergaard vel ikke nået at komme ud på badeværelset og låse sig inde. Enhver tyv kan fx hurtigt skære en del af sådan en rude ud og fjernede det vha. vakuum. Det tager ikke lang tid og kan ordnes i stilhed.

  Læs om Birgitte Stampes dag den 11. september, hun var fruen på godset. Bonnichsen var Poul Reichardt, og forkarlen, men lille Per manglede. Han var blevet forfremmtet til en større elefant.

  http://tiny.cc/5iFx8

   Victor

   Posted: 7 januar 2010 - 19:10 - Svar

   Hvor dum har man lov at være? Ja, det kunne vi så passende spørge statsministeren om. Jeg er til stadighed forbløffet over, at Ole Sohn konstant får en vis legemsdel på komedie for sin holmgang med Honecker, mens lille Lars fra Græsted kan stille sig op med en AK47 og et par proto-talibanere – uden at det åbenbart får konsekvenser.

   Helt ærligt var DDR en langt mindre trussel mod Danmark end islam. indes i hvert fald ikke noget ophidset medlem af venskabsforeningen Danmark-DDR, som forsøgte at hamre Bo Bojesens dør ind med en økse.

    Mette

    Posted: 7 januar 2010 - 19:48 -

    Det kan der være noget om, men vi var jo venner med afghanerne, fordi vi var fjender med russerne.

    Til trods for Ole Espersen, Ole Sohn og alle de andre oleboler og kommunister såsom Ritt var vi jo ikke venner med DDR. Ikke så’en rigtigt da, selv om mange var, og det var de gode, som vi andre kaldte nyttige idioter.

  PeterK

  Posted: 7 januar 2010 - 21:21 - Svar

  Det er jo også lidt tankevækkende, at lige præcist ganske få dage efter Per Larsen forlader Politiet og går på pension og ikke mere har noget professionelt i klemme, har han ikke noget imod den nærmere undersøgelse han ellers altid har afvist.

   Victor

   Posted: 7 januar 2010 - 23:18 - Svar

   Mette – billedet blev taget i 1988. På det tidspunkt havde Zia indført Sharia i Pakistan, financierede jihadierne i Kashmir, mujahedinerne henrettede lystigt skolelærere i Afghanistan, alle vidste at wahabierne financierede gildet og at det muslimske broderskab – der få år forinden havde myrdet Sadat – sad i Peshawar. Der er – i min optik – INGEN undskyldning for det Løkke, Røjel og Viggo Fischer lavede i Afghanistan Det var langt mere landsskadelig virksomhed end nogen kommunist nogensinde var i nærheden af.

   (Og så taler jeg ikke en gang om Schlüter-regeringens venlige og diskrete uddelen af danske pas til visse ledende jihadier).

    Mette

    Posted: 7 januar 2010 - 23:47 -

    Victor. Jeg nærer ikke tvivl om, at mange danskere har gjort idiotiske ting, men man har jo lov at blive klogere, og det er Lars Løkke vel trods alt blevet. Jeg synes, at det er mere tvivlsomt med sådan en som Ritt.

    I 1988 var jeg slet ikke begyndt at interessere mig for politik og vidste kun lidt om, hvad der foregik i Asien. Når jeg ville have besked, spurgte jeg min mand. 🙂

    Victor

    Posted: 8 januar 2010 - 00:11 -

    Er Rittt blevet fotograferet i en uniform fra NVA, den østtyske hær? Helt alvoligt: Jeg savner altså noget, der bare ligner selvkritik blandt dem, som støttede de afghanske fanatikere i 80erne og 90erne. De vidste udmærket, hvad det var for nogle fanatiske svin de havde med at gøre, de vidste, at de, lidt lige som i Disney-striben om Troldmandens Lærling, ikke havde ret meget kontrol over den kost, de satte til at hente vand.

    Men de håbede – og det var game planen – at de kunne sprede jihad til Sovjet-imperiets bløde bug. Og de gjorde sig ikke den minimale intellektuelle anstrengelse at tænke deres game plan igennem. Og de gad slet ikke, ikke en gang i årene efter den iranske revolution, at spørge sig selv om, hvilke kræfter, det var, de støttede. At flere ledende mujahedin warlords – blandt andet dem Løkke kyssede en vis legemsdel på – havde gjort sig kendte i Afghanistan i 60erne, da de som helt unge, havde forlystet sig med at smide syre i hovedet på skolepiger.

    Nogle gange er vores fjenders fjender faktisk nogle rigtige bæster – og det var de her. Nogle gange kan vores fjender også have ret, når de forsøger at give deres fjender bøllebank. Det havde de også her.

    Jeg ved heller ikke, hvor morsomt det er, at nogle af Løkkes gamle venner i dag angriber koalitions-styrkerne.

  Erling

  Posted: 8 januar 2010 - 04:42 - Svar

  Selvfølgelig vidste PET besked, de har bare gjort deres job. Deres job er ikke at fange terrorister, men at overvåge dem. At arrestere en aktiv terrorcelle er noget af det dummeste man kan gøre, for så går alle de små fisk, bombemændene under jorden og dukker op et sted, hvor man IKKE har check på dem. Tvært imod skal man diskret hjælpe dem, for det lokker de små fisk til, så man kan få styr på dem, og så konkurrenten, de terrorceller man ikke har opdaget, mister fodsoldater.

  Jan Guillou sagde engang at et medlem af en revolutionær gruppe der snakkede om vold og direkte aktion enten var idiot eller politispion. Og grunden til at politispionen opfordrer til vold er ikke fordi han godt vil have en undskyldning for at få de fæle samfundsomstyrtere arresteret, men fordi han godt vil gøre sin gruppe kendt og respekteret i miljøet, så der kommer flere medlemmer i butikken, og dermed flere navne på hans lille liste. Man arresterer kun en terrorist i alleryderste nødstilfælde, dvs. når det er for at forhindre et umiddelbart forestående terrorangreb.

  Desuden sad der jo en Mossadmand på PET’s Appel-team, så mit gæt vil være, at man brugte den som indgang til PFLP.

Cassanders

Posted: 7 januar 2010 - 14:33 - Svar

Vær dere sikker på at dette eventyrlige tøvet har blitt lagt merke til andre steder i verden.
Her er for eksempel Ophelia Benson ( den meget skarpe bloggen Butterflies and wheels). NGH i kursiv

—————————————————————-Beginquote
A commentator at Comment is Free explains about the axe-attack on Kurt Westergaard the other day.

It was the latest in a string of attempted attacks that can be traced directly to the offence caused by Westergaard’s cartoons for Danish newspaper Jyllands-Posten in 2005.

Unbelievable, isn’t it? A guy with an axe broke into Westergaard’s house and made an earnest effort to chop him up with it, and Nancy Graham Holm is pointing the finger of blame at Westergaard. For drawing a cartoon.

Why did the editors of Jyllands-Posten want to mock Islam in this way? Some of us believed it was in bad taste and also cruel. Intentional humiliation is an aggressive act. As a journalist now living in the same town as Westergaard, I thought some at Jyllands-Posten had acted like petulant adolescents. Danes fail to perceive the fact that they have developed a society deeply suspicious of religion. This is the real issue between Denmark and Muslim extremists, not freedom of speech. The free society precept is merely an attempt to give the perpetrators the moral high ground when actually it is a smokescreen for a deeply rooted prejudice, not against Muslims, but against religion per se. Muslims are in love with their faith. And many Danes are suspicious of anyone who loves religion.

So the real villains here are the cruel heartless Danes who are not charmed by religion. The guy with the axe is just an understandably upset victim of the horrible secular Danes, who don’t share his tender erotic love for Islam.

Now the Danes won’t back down and the few but fatally insane radical extremists will continue the fight…This time, Westergaard’s attacker was caught – but someone else is out there waiting for an opportunity to strike again.

Because the Danes won’t back down, which they ought to do, because these people with the axes are so reasonable and fair and modest in their demands. All the Danes have to do is apologize for something one newspaper did and promise never to do it again. A mere nothing! It’s so simple – there are these maniacs saying ‘we want to kill you and we’re going to do it’ and if only everyone apologizes to them, everything will be all right. Can’t you see that? Of course you can. Just lie down – there you go – close your eyes – hands together, like that, that’s right – is that too loose?

But really. What a disgusting piece.

——————–Endquote

Cassanders
In Cdo we trust

Liva

Posted: 7 januar 2010 - 14:39 - Svar

JensH

Nej, en del socialdemokrater har tilsyneladende intet lært..

Hvad så? Hvad bliver det næste? Skal vore demokratiske, frie og vestlige politikere så også bukke og skrabe og ringe til Sudan og undskylde at homoseksualitet er lovligt i Danmark? Undskylde hvis det støder islamiske landes religiøse følelser? Og hvad bliver det næste som danske/vestlige politikere skal undskylde for i islamiske lande? At kvinder har stemmeret? At vi har fri abort? At kvinder vover at være synlige og hørbare i gadebilledet og på job og i politik? At vi har en vestlig kultur? At kvinder er på arbejdsmarkedet? At danske og vestlige familier ikke skærer dele af pigers – og drenges – kønsdele af? At vi ikke har sharia lov?

Hvem hjælper socialdemokratiet – og Danmark og Vesten i det hele taget – og en del kunstnere – mod socialdemokratiske (både i Danmark og i resten af Europa) slappe holdninger og ringe vilje til at stå fast når det gælder vore frihedsrettigheder og demokrati?

Det virker som om nogle socialdemokrater (og venstrefløjen i det hele taget og en del kunstnere) mentalt set allerede befinder sig i Sudan eller tilsvarende lande og samfund. Hvorfor ikke bare flytte til Sudan, hvis sudanesiske dogmer og religiøse tabuer er så tillokkende, socialdemokrater, venstrefløj og kunstnere? Hvorfor bor socialdemokrat Jensen ikke allerede nu i Sudan eller et tilsvarende samfund?

Danske politikeres rolle og opgave er ikke at forsvare sudanesiske religiøse følelser, fordomme og forbud i Danmark, men at tjene danske og vestlige frihedsrettigheder og borgere.

Hvad skal vi med danske, vestlige politikere – hvis de ikke mentalt set og i praksis er vestlige og verdsligt orienterede – hvis de blot mentalt set – og nærmest også i praksis – er håndlangere for f.eks. islamiske og udemokratiske lande og religiøse forbud og fordomme?

Nogle socialdemokrater gør det næsten for nemt at vælge partiet fra.

Peter Buch

Posted: 7 januar 2010 - 15:38 - Svar

Jeg kan ikke se Nancy Graham Holm på journalisthøjskolens aktuelle liste over medarbejdere, jeg tror indtil andet viser sig hun har været ansat på stedet, og nu ikke arbejder der mere:
http://www.journalisthojskolen.dk/kontakt/medarbejdere.html

Bjovulf

Posted: 7 januar 2010 - 15:53 - Svar

Interessant at læse kommentarerne til NGHs indlæg i The Guardian.

Der er ikke mange – vist slet ingen? – , der er villige til at støtte hendes
frelste, verdensfjerne synspunkter – end ikke i The Guardian !!!

Så ser det sgu sort ud, lille NGH 😉

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/jan/04/prejudiced- danes-kurt-westergaard-cartoons#start-of-comments

JensH

Posted: 7 januar 2010 - 16:11 - Svar

@Bjovulf

Jeg sad og læste kommentarerne til NGHs underlødige indlæg i Gurdian, og får får virkelig verbale øretæver. Og så af Gurdians læsere!! Jeg tør slet ikke tænke på de ‘verbale tærsk’ NGH havde fået hvis indlægget var kommet i Daily Mail. Men måske endnu et tegn på, at Briterne er begyndt at vågne op.

polinos

Posted: 7 januar 2010 - 16:23 - Svar

-> Alle og enhver!

Det er blevet så populært at undskylde på andres vegne, så lad mig straks – som journalist siden 1977 – undskylde over for samtlige læsere af denne blog, at en kvinde, der på min gamle journalisthøjskole underviser kommende mediefolk kan give udtryk for så vanvittige synspunkter.
Jeg savner for en gangs skyld ord. Heldigvis gælder det ikke The Guardians faste læsere, der har ristet damemennesket over en sagte ild; man kan altså trampe selv det, der på svare til det engelske Politiken-segment så meget over tæerne, at de vågner op. Jeg tror, det er det med hendes forsvar for de religiøses ret til at blive krænket, der tænder dem af.
Lad mig i øvrigt ved samme lejlighed undskylde på hele journaliststandens vegne, at vi er så ufatteligt ringe til at opfatte, hvad der virkeligt foregår omkring os. Men med den form for “uddannelse, der foregår på journalisthøjskolen (SDU er ikke bedre), og ikke mindst den type lærere, der huserer der, bør det jo ikke undre nogen.
Undskyld, undskyld, undskyld!

  LFPC

  Posted: 7 januar 2010 - 17:01 - Svar

  Vi takker 🙂 , men skidt da, da der jo er gået inflation i krav om kollektive undskyldninger for alt mellem himmel og jord.

  Liva

  Posted: 7 januar 2010 - 17:04 - Svar

  Haha. Det er go’ humor. 🙂

  li

  Posted: 7 januar 2010 - 17:09 - Svar

  Tak,tak og atter tak polinos, det glæder mig, at der trods alt findes én fornuftig journalist her i landet, der ikke bare smider håndklædet i ringen men også alle andre tilkæmpede kvinderettigheder overbord, kun for at kaste sig fladt på maven og krybe for volds idelogien iSLAM.
  Desværre ser det ud til at krybende fjolser som nansy helt har glemt journalistens fornemmeste pligt, at søge sandheden og ikke krybe ind under stenene i læ for muhammedanernes vrede.
  Trist udvikling.

  Bjovulf

  Posted: 7 januar 2010 - 17:49 - Svar

  Det er slet ikke nok, Polinos 😉

  Du skal ned på dine grædende knæ, og du skal mene det!!!

Liva

Posted: 7 januar 2010 - 17:03 - Svar

“Danes fail to perceive the fact that they have developed a society deeply suspicious of religion.”

Wrong. Hendes problem er nok at hun ikke er i stand til at læse det danske, åbne og demokratiske samfund. Hun kan ikke se, at, i et åbent, pluralistisk og demokratisk samfund skal religiøse følelser, tanker og meninger og handlinger ikke rangeres højere end andre følelser, tanker, meninger og handlinger. Det er en udemokratisk og feudal tankegang at sætte religiøse meninger og handlinger højere end alle andre i et demokratisk samfund. Det kan religionstilhængere gøre i hjemmet og i religiøse huse og i sit hjerte, men ikke i det offentlige rum og ikke i den demokratiske, politiske proces.

Måske også derfor der er folk i folkekirken der ønsker en adskillelse af stat og kirke. De kan ikke klare at i et demokratisk samfund bestående af ligeværdige mennesker og holdninger, der er religiøse meninger og handlinger blot meninger og handlinger blandt så mange andre. De har ingen særstatus – som de har i bederum, i moskeer og i kirker. I det offentlige rum – og i politik – har de og skal de ingen særstatus have. For det er udemokratisk.

Hvis ikke Trykkefrihedsselskabet var religionskritisk, så måtte andre lignende ytringsfrihedsselskaber opstå, for det er simpelthen nødvendigt, når journalister skriver som ovenstående. Den demokratiske dannelse har trange kår – på uddannelsessteder.

Nedlæg religiøse tilbedelsesrum (bederum) på universiteter. På universiteter som også rummer journalisthøjskoler.

Bederum på uddannelsessteder har intet med demokratisk, pluralistisk og verdslig dannelse at gøre.

  Universalgeni

  Posted: 7 januar 2010 - 19:12 - Svar

  Og så er der halal-serveringen. Det er ikke bare udemokratisk at tvinge alle vantro til at overholde sharialoven. Det er fascisme. Danmark er et land, hvor myndighederne forhindrer danske børn og unge i at spise deres mad. Enten accepterer de de fremmedes madkultur eller også må de undvære.

  Jeg tilgiver det aldrig. Jeg vil for tid og evighed huske, hvad præcis denne del af de fremmede har gjort imod os. Hver gang jeg åbner mit køleskab. Hver gang jeg køber ind. Hver gang jeg spiser. Så husker jeg. Den daglige islamiske racisme. Oksekødet, Kylingerne. Maden i skoler, kantiner, institutiner.

  Jeg tilgiver det aldrig….

   Liva

   Posted: 7 januar 2010 - 20:12 - Svar

   Du behøver heller ikke at tilgive. Det er til gengæld rigtig godt hvis du fortsat bruger dine gode evner til at tænke og skrive – på at få lavet halal regler i offentlige institutioner om. 🙂 For danske, demokratiske og verdslige borgere skal naturligvis ikke have religiøse madregler trukket ned over hovedet. Sådan som det desværre forekommer i København – og på flere folkeskoler rundt omkring i Danmark.

   TFS bliver heldigvis også ved med at kritisere burka – og hijab i offentlige institutioner, kan jeg læse på selskabets hjemmeside. Hedegaard og TFS har fat i den lange ende. Og det har Snaphanen og Uriasposten også. Det ses nemlig at dele af venstrefløjen så småt rykker sig. Trægt, men rykker sig, det gør venstrefløjen. Den vil blot ikke indrømme det. Så tak til TFS – og jer andre – for at blive ved med at kritisere diskriminerende religiøse kønsuniformer til kvinder. Det batter faktisk.

Egtvedpigen

Posted: 7 januar 2010 - 18:25 - Svar

Nyt fra England:

Police officers ordered by Home Office: ‘Don’t talk about crime – it upsets people’

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1241274/Police-officers-ordere d-Home-Office-Dont-talk-crime–upsets-people.html

Måske er The Ministry of Truth alligevel godt klar over at England snart kan ende i regulær borgerkrig. Der kommer flere og flere videoer på Youtube, der opfordrer til selvtægt og revolution.
Nu hvor den engelske befolkning har set at facebook-kampagnen imod Islam4UK lynhurtig fik 500,000+ sympatisører, begynder folket nok at få forståelse for egen styrke. Det kan meget let gå helt galt og komme til at ødelægge uskyldige menneskers liv, tror jeg.

JensH

Posted: 7 januar 2010 - 19:23 - Svar

@Egtvedpigen

Har du læst læser-kommentarerne til den artikel om Home Office’s ‘benægt virkeligheden’ kampagne?? Her er en god en fra en Tony Gee, London:

“Doctors should stop talking about illness, Fireman about fire dangers, car mechanics about dangerous cars, builders about dangerous buildings, plumbers about leaks etc etc – the wonderful make believe world of New Labour.”

  Egtvedpigen

  Posted: 7 januar 2010 - 21:12 - Svar

  Tak for tippet. Det er uhyggeligt, hvad de finder på derovre. Med den stigende arbejdsløshed får briterne bedre tid til at tænke over deres lands tilstand. Hvis regeringen ikke snart gør noget, så vil dele af folket gøre det for dem, er jeg bange for.

Mette

Posted: 7 januar 2010 - 19:24 - Svar

“LINDA LIPGLOSS fra TV Avisen har været på intensivt kursus i den for TV Avisens medarbejdere sjældne kunst at stille kritiske og oven i købet opfølgende spørgsmål. Nyhedschefen har udset sig den dansktalende imam Abdul Wahid Pedersen som forsøgsperson for denne nye, banebrydende journalistik.

Linda Lipgloss: Reino fra Djursland, den norske organisation Liberale Muslimer ?

Reino: Vil du ikke godt holde op med at kalde mig Reino fra Djursland. Det hed jeg engang, men det hedder jeg ikke mere, og der er mange gode grunde til, at jeg gerne vil lægge fortiden bag mig.

Linda Lipgloss: Ok, Reino Pedersen, jeg prøver igen. Den norske organisation Liberale Muslimer har opfordret Islamisk Råd i Norge til at arrangere en demonstration til støtte for Kurt Westergaard og ytringsfriheden. Hvorfor laver muslimerne her i landet ikke noget tilsvarende?

Reino: Det er er alt for koldt.

Linda: For koldt, altså du mener debatklimaet?

Reino: Nej, jeg mener vejret. Det er alt for koldt til at demonstrere. Demonstrationer kræver ordentligt vejr. Det kan jo ikke nytte noget, at vi står derude og får kolde fødder.

Linda: Kolde fødder, haha, du har vist ellers mange gode grunde til at få kolde fødder, men der er jo heller ingen, der siger, at du behøver at gå klædt i natkjole og grøn nytårshat ved højlys dag året igennem.(…)”

dk/morgenavisen/meninger/article1938752.ece?ncc=1

Mette

Posted: 7 januar 2010 - 19:27 - Svar

  li

  Posted: 7 januar 2010 - 20:04 - Svar

  Ha..ha..det humor 🙂

  Så kan vi jo begynde og tænke lidt over, hvor mange flere tydelige signaler der skal til, jeg mener natkjole og grøn nytårs hat, før PET opdager de står overfor en ekstremist ?

   Mette

   Posted: 7 januar 2010 - 20:30 - Svar

   “Reino: Vist skal I være kritiske, men da ikke over for måslimer. Det må du forstå. Vi måslimer bliver let fortørnede, og så er vi vant til, at alle bliver bange.

   Linda: Ja, men de tider er altså forbi.”

   🙂 LOL

   Blitz:

   Sangstjerne vaklede på scenen – igen!

   epn.dk:

   “Verdens bedste job” havde én mangel

   Politik:

   Hjort lukker kassen for kommuner

   Kriminalitet:

   14 tiltalt for røveri til 62 millioner

   guide.dk:

   Microsoft præsenterede tablet-pc’en

   epn.dk:

   TDC skal af med 133 folk

   guide.dk:

   CES: Del oplevelserne med vennerne

   guide.dk:

   FDM: Pletter i rustgarantier

   Film:

   Avatar sætter ulovlig rekord

   Ny viden:

   Egypterne: Tænk krop og sjæl sammen

   Blitz:

   Voldssigtet skuespiller må smide kludene

   Indland:

   Amalienborg er renset for olieforurening

   Seneste Meninger•Knivloven er totalt tåbelig
   •Et klart budskab
   •Vil Skaarup forbyde hænder?
   •Loven skal skæres til
   •Muslimer skal acceptere andres meninger
   •Leder: Islandsk afsind
   •Elendig service fra TDC
   •Kaukasisk kaffebord
   •Naivt og tåbeligt
   •Kronik: Konservativ så det gør noget
   •Kort sagt
   •Hjørnesparket
   •Globalisering – farvel og tak
   •Statsministeren må på banen
   •Dansk Folkeparti gav sin støtte til ”rødvinsreformen”
   •Forudsigelige spørgsmål og svar i JP
   •Forståelig vrede
   •Garant for konkurrencedygtige elpriser
   •Hun fortjener bedre
   •Krav på at høre sandheden
   IndlandMinister positiv i forhold til nøgenskanning

   Nøgenskannere kan komme i Danmark, når Statens Luftfartsvæsen har set på udlandets erfaringer, siger transportministeren. Læs artikel

   •Bombehåndbog fjernet fra undervisningsside
   •Nordjylland får normal busdrift fredag
   •Betjente dårligt briefet inden klimaaktion
   •Frank J. ønsker flertalsstyre i København
   •Ekspert overrasket over mange tagkollaps
   UdlandMorder skrev undskyld på sms til offer

   Han kvalte hende, klædte hende af og lagde en besked på hendes lig. Nordmændene er forskrækkede over et bizart mord. Læs artikel

   •Afghansk guvernør såret af eksplosion
   •Her er sigtelserne mod bombemanden
   •Ballondrengs far: “Det var ikke et mediestunt”
   •40,4 graders kulde i Sverige
   •Golfstater advares mod angreb fra Al Qaida
   SportTopbrag endte med hjemmesejr

   Viborg HK overtager andenpladsen i ligaen efter en sejr på 27-23 over Randers HK i topkampen onsdag aften mellem nummer to og tre. Læs artikel

   •FCK og Kasi-Jesper i storstilet samarbejde
   •Østrig beholder firebakke-titlen
   •DBU afviser at lave homokampagne
   •Wilbek: Søndergaard får gennembrud
   •Tophold snupper fynsk stjernefrø
   ÅrhusSamsøfærge tabte skrue i vandet

   Søndag aften faldt en skrue af Samsøs problemfærge ”Kanhave.” Det får dog ingen betydning for sejladsen. Læs artikel

   •Århus indgår klimaaftale med Kina
   •Olie siver fra dræn ud i Egå
   •Flugtbilist fra dødsulykke varetægtsfængslet
   •Susan K skal personundersøges
   •Århus Taxa bliver hybrid
   KøbenhavnPer Larsen skal løse bandeproblemerne

   Overborgmester Frank Jensen mener, at bandeindsatsen i Københavns Kommune har været for ringe hidtil. Per Larsen spiller stor rolle i koordinationen fremover. Læs artikel

   •Ansættelse af Per Larsen møder skepsis
   •Per Larsen vil forstærke præventiv indsats
   •Politisk genistreg at hyre Per Larsen
   •Frank Jensen ansætter tidligere politiboss
   •Politiet dropper sigtelsen mod præst
   Ny videnEgypterne: Tænk krop og sjæl sammen

   Krop og sjæl hang uløseligt sammen for egypterne, der opfattede legemet som en beholder for mad, tale, følelser og magi. Læs artikel

   •Dansk forsker finder astma-gen
   •Forskere: Jorden kan blive ødelagt af stjerneeksplosion
   •Forsker sætter gigantisk pi-rekord
   •Ny forskning: Fisk fik ben før vi troede
   •Gravide har godt af bacon og æg
   Time OutBordel hyrer første mandlige prostituerede

   Et bordel i Nevada har fået grønt lys til at sætte endnu en ‘menu’ på deres kort. Læs artikel

   •Børn i benhård træningslejr
   •Organisation: Der er flere UFO’er på himlen
   •Vanvittige cykeltricks set 12 mio. gange
   •Jødisk mand skal skilles for 11. gang
   •Her er årets mest sete tv-klip
   News in EnglishBrutal week in store for homeless
   Double digit freezing temperatures and extraordinary wind chill factors one the way across the country Forecasts of icy weather have dampened the New Year spirits of many Danes, but their discomfort pales in comparison to those of the people living… Læs artikel

   •Bodyguard protection reinstated for cartoonist
   •Nordea accused of aiding forest destruction
   •Soldiers injured in Afghanistan
   •Greenpeace activists out of jail
   •Saving the bacon

   HØR DE SENESTE NYHEDERAnnonce:

   Mest læste lige nuJP Medier SF’s næstformand er død (JP)
   Kys lukkede lufthavn i seks timer (JP)
   Verdens tyndeste fladskærm på vej (EPN)
   Saab reddes måske i sidste øjeblik (EPN)
   Ung lottovinder fundet død (JP) Nyhedsquiz
   Test din viden: Uge 51 Ny karriereKonsulent
   Jobzonen
   SALG TIL ERHVERVSKUNDER
   Scanenergi A/S
   Se alle stillinger >>

   Annonce:

    Mette

    Posted: 7 januar 2010 - 20:31 -

    Nå, for søren, det må du altså undskylde Steen. LOL var det sidste, der skulle have været med.

Universalgeni

Posted: 7 januar 2010 - 20:04 - Svar

Økseterroristen var en af vennerne. Man forstår, at de kulturradikale ser på ham med sympati.

Øksemanden var ansat hos Dansk Røde Kors http://ekstrabladet.dk/112/article1279320.ece

Mea Culpa

Posted: 7 januar 2010 - 20:54 - Svar

Off topic: om islam

Der er ikke noget i vejen med religion og det at være troende, men derimod med, at nogle mennesker begår ondskab i deres guds navn, som mange muslimer gør. Vores vestlige verden bygger på kristendommen, og den skal man ikke smide ud med badevandet. Jeg tror på, at den eneste måde vi her i Vesten kan vinde over islam, er ved at blive stærke og stærkere i vores tro, det så være sig de fleste andre religioner end islam, eller en tro på sig etc. Jeg opfatter islam som en satankult, og dem som tror på islam og kalder sig muslimer for satanister. For al den ondskab som mange muslimer udøver i øjeblikket overalt i verden, er satanisk og livsfornægtende. Tag Kabaaen i Mekka – den store sorte sten som muslimerne vitterligt stener når de er på såkaldt pilgrimsfærd – den sten repræsenterer djævelen for muslimerne, og den er det allerhelligste for dem. Det siger jo alt. Islams inderste kerne og fundament er djævelen, og så er det jo krystalklart at det skal gå galt, og at verden oplever så megen ondskab fra islam og mange muslimer. Det er så symbolsk med Kabaaen, at jeg undrer mig over, at ingen har nævnt det før. Islam benytter sig også af bl.a. sort magi, jvf. satanisme, og det er derfor at den er så “succesfuld” i sine erobringer, og først når Vesten forstår det, vil vi rigtig kunne bekæmpe islam, så det batter noget. Islam berygtede “Alluha Akbar” betyder ikke “gud er stor”, men “gud er større”, underforstået “vores gud er større end jeres”. Her mener islam selvfølgelig alle andre guder end lige Allah. For Allah er absolut ikke den samme gud, som kristendommens. Jeg tror på, at alle mennesker har spiritualitet i sig, og det er den spiritualitet som islam misbruger, og derefter forvandler sine tilhængere til aktive dødsrobotter, som dræber i Allahs navn. Der absolut intet i vejen med at tro og være troende, tværtimod. Men det som er problemet, er hvad man tror på. Som Bob Dylan synger i ”Gotta serve somebody” fra Slow train coming pladen: “Well, it may be the devil or it may be the Lord”. Islams underkastere tror desværre på the devil…

  Snowball

  Posted: 8 januar 2010 - 07:41 - Svar

  De vestlige værdier bygger ganske vist på kristendommen, men vi ville aldrig være nået så langt som vi er i dag, hvis vi ikke havde taget de nødvendige opgør med den kristne kirke. Hvis vi havde været lige så “stærke” i vores tro og taget den lige så bogstaveligt som det er tilfældet i muslimske lande, så ville vi i dag være lige så tilbagestående og primitive. Tag den computer, som vi alle sidder ved når vi læser Snaphanen. Hvis det havde stået til den katolske kirke tilbage i middelalderen, så ville videnskaben aldrig have fået lov til at udvikle sig så langt, at det ville være muligt at skabe en computer. Eller en mobiltelefon. Eller en motor. For det kræver at man har lov til at stille spørgsmålstegn ved alt og undersøge det fordomsfrit. “Er det nu helt sikkert at alle himmellegemer kredser om jorden, eller kan man forestille sig at jorden kredser om solen?” “Er det nu helt sikkert at gud eksisterer, eller kan man forestille sig at religion er en psykologisk forsvarsmekanisme?”

  Jeg er enig så langt, at vi har behov for at styrke vores identitet og være bevidste om vores værdier, når nu vi bliver konfronteret med en kultur, der ikke stiller spørgsmålstegn ved sig selv og virker meget sikker i sin sag. Men jeg mener ikke at vejen frem er at dyrke kristendommen, for historien har vist at kristendommen har det samme potentiale for at udvikle sig til totalitarisme som islam, hvis den ikke bliver holdt helt adskilt fra den politiske magt.

  Svaret på fanatisk islamdyrkelse er ikke fanatisk kristendom, men en afstandtagen til al fanatisme og en erkendelse af at det er rationel videnskab der har bragt os al den velstand, vi i dag tager så meget for givet, at vi slet ikke lægger mærke til den.

Mette

Posted: 7 januar 2010 - 22:51 - Svar

Mea Culpa.

Satan eller Lucifer, som han også kaldes, omtales tit som en falden engel. Wikipedia beretter om forskellige roller på forskellige tidspunkter, og at det er Satans opgave at sætte menneskene på prøve for at afprøve dem.

At noget ondt lurer på os og kræver vores opmærksomhed i flere henseender end tidligere er vel gået op for de fleste danskere på nuværende tidspunkt. Læs fx om de seneste uhyggelige men ikke uventede undersøgelsesresultater, der netop er lagt ud på nettet:

“INTEGRATION STOPPER IKKE EKSTREMISTER

Der findes unge muslimer i Danmark, som siger, at de med vold vil forsvare islam mod de vantro, og at sharialovgivning skal erstatte demokratiet, hvis muslimer er i flertal i samfundet.

Ifølge en interviewundersøgelse fra Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser på Aarhus Universitet er de samme unge mennesker samtidig formelt set velintegrerede i samfundet:”

Mette

Posted: 7 januar 2010 - 22:52 - Svar

Victor

Posted: 8 januar 2010 - 00:41 - Svar

Erling

Posted: 8 januar 2010 - 04:17 - Svar

Så må det også være en ytring at gå topløs op og ned ad Strøget en varm sommerdag – og det er tilmed en meget smukkere ytring end at gå med burka.

Klap lige hesten, Hedegaard. Det er jo et frit land, så du har lov at mene hvad du vil, men helt ærligt: Jette Gottlieb. Burka eller topløs? En æstetisk no-brainer skulle jeg mene.

  Liva

  Posted: 8 januar 2010 - 13:13 - Svar

  Er det en bestemt æstetik der skal styre frihedsbegrebet?

  Det ville glæde mig pragtfuldt at se Gottlieb som topløs i en god sags tjeneste. 🙂

   Erling

   Posted: 10 januar 2010 - 19:29 - Svar

   Smag og behag. Personligt tror jeg hellere, jeg vil konvertere og flytte til Iran end at se Jette Gottlieb topløs.

Emeritus

Posted: 8 januar 2010 - 12:52 - Svar

Til Mette.
Du er hurtig.
Artiklen er ikke længere kun på nettet, men på forsiden af papirudgaven i dag. Det er en mægtig tilfredsstillelse – for mig i hvert fald, at pressen på det seneste endelig er begyndt at påtage sig ansvaret for sine indlysende medieforpligtelser på gammeldags, troværdig måde – den vigtige folkelige oplysning baseret på facts om en af de farligst og vedvarende samfundstrusler siden trediverne. Hvis JP og andre dagblade kan fastholde at konverterer Kurt Westergaards fremragende og helt nødvendige illustration af problemkomplekset nu med reelle oplysninger og afdækning i bredde og dybde af alt det, undergrunden og netbloggere har prøvet at sige, så behøver satiren som våben ikke længere at trække læsset helt alene.

Undersøgelsen på Aarhus Universitet står således i skærende kontrast til jubelidioten fra Københavns kommune og hans kvababbelse, da han i TV-avisen i går på integrationens vegne var ved at falde om af skræk over, at Per Larsen er blevet valgt som særligt kompetent integrationskonsulent i og som rådgiver for overborgmesteren. Valget af Per Larsen er jo alt andet end farligt for integrationen i København. Men det udstiller en ganske bestemt borgmester som nærmest håbløs. Socialdemokraten, Frank Jensen har med sin realpolitiske beslutning truffet et mesterligt og indlysende valg, som burde være faldet hans forgænger ind straks og længe før hendes ideologiske lancering af den tåbelige drøm om de utopiske lejligheder til 5000kr.

Med venlig hilsen

Emeritus

Posted: 8 januar 2010 - 13:12 - Svar

Til Mea Culpa.

Du rører ved grundpræmissen. Guds (vor Guds) modstander er Satan – den faldne engel. Satan betyder modstander. Det er en ældgammel diskussion mellem beduinen og bonden. Teknikken er den samme simple i dag som dengang. Min far er stærkere end din far. Ja, men min far er politibetjent. OG: hvis to drenge slås i skolegården kan man altid diskutere, hvem der begyndte, hvis ingen så, hvordan det hele startede. Islam prøver i et væk at producere ‘byttere’ for sine mål i den hensigt, at smed bliver rettet for bager. Det gælder på Nørrebro, i skolegården, mellem Israel og palæstinenserne og i resten af Verden.

Med venlig hilsen

Emeritus

Posted: 8 januar 2010 - 15:24 - Svar

Om trykkefrihedsselskabet:

Troels Heeger og Søren Villemoes er blevet citeret for at hævde, at selskabets legitimitet kun bliver forringet, så længe den klynger sig til illusionen om politisk neutralitet.

Hvad er det for en fordrukken argumentation. Så vidt jeg har forstået, er Trykkefrihedsselskabet ikke neutralt og skal heller ikke være det.
PEN er neutral, statisk og i praksis værdiløs, fordi formålet falder i med tapetet.
Derfor var man nødt til at afvise historikeren, Lars Hedegaard, der ikke var acceptabel, da han jo tog stilling på en dynamisk og altså ukorrekt måde. Det var en historisk beslutning, som straks affødte en ny historisk beslutning.

Stiftelsen af det dynamiske og historiske Trykkefrihedsselskabet, som selvfølgelig har valgt side – og gjort det ensidigt. Valget har efter min mening vist sig som et godt valg, fordi det udfordrer status quo og har sat tingene i bevgelse. Hvis man derudover forlanger, at det skal indrømme sin afhængighed af et specielt parti på grund af en berøringsflade, bliver ensidigheden ikke neutral. Der er flere forhold at tage i betragtning.

Det tjener intet formål at pege specielt på Dansk Folkeparti og sige, at der hører selskabet til, når opgaven er en anden – den, tværpolitisk at samle nationen om en forståelse af en opgave af historisk betydning. Husk på, at af alle i dette selskab er to centrale personer, BÅDE Lars Hedegaard og Helle Merete Brix historikere. De har påtaget sig det ansvar på et videnskabeligt forsvarligt og historisk grundlag at være whistleblowers. Deres politiske ståsted er i den henseende altafgørende – det modsatte politiske ståsted af Islams. Intet enkelt dansk parti duer i den forbindelse – kun alle partier. Derfor må selskabet ikke forlade sit fokus, som er dynamisk og historisk og vendt mod Islam i sin nuværende form.

Da LH’s og HMB’s opfattelse er, at Islam vil det modsatte af, hvad de selv vil og ønsker for Danmark, så er de nødvendigvis erklærede politiske modstandere af Islam og vil være det, til de dør. DF er også modstander af Islam – ikke af historiske grunde, men af klassiske danske politiske grunde. Derfor arbejder de politisk med sagen. Der er selvfølgelig et emnesammenfald her. Det er der måske også med frimærker! Trykkefrihedsselskabet har i klar modsætning til DF påtaget sig en historisk forpligtelse, fordi dets stiftere som videnskabsmænd og historikere og i ytringsfrihedens navn kan huske, hvordan det gik i det tyvende århundrede. De har en lang og veldokumenteret fortid at trække på. De ved i høj grad, hvad de snakker om. Den hukommelse og læren fra det tyvende århundrede har deres modstandere desværre kastet vrag på uden at komme videre. Derfor irriterer det dem, at LH og HMB ikke har, men monomant bliver ved at trille rundt i den samme rille istedet for at komme videre.

Derfor var det godtone-haps, da den ellers meget påpasselige Lars lettere fortroligt her på Snaphanen (altså nede i kælderen, hvor ingen pæne mennesker kommer og lytter med) vistnok kom for skade at tage munden fuld. Selv om absolut ingen pæne mennesker kommer her, var de her nu alligevel.
for

A’ – A’ – ikke alle muslimer voldtager deres døtre. Du er nok racist alligevel – hvar’ Lars.

Men ingen tvivl om det – en finke røg desværre af panden. Den, som er fejlfri, kan passende kaste den første sten.

Med venlig hilsen

Leave a Comment