1
feb
Seneste opdatering: 1/2-10 kl. 2339
10 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

2002 behandlades tio personer för livshotande knivhugg på Sahlgrenska i Göteborg, förra året tog man hand om 68 allvarligt skadade personer. Antalet svårt misshandlade personer har nästan tredubblats på sju år. Både på Södersjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska i Göteborg ser man att våldsoffer har fler skador nu jämfört med i början av tjugohundratalet. Knivskadorna blir fler och svårare. Våldsbrott per capita har ökat med 225% per sedan 1973 och 143% sedan 1985.

Dialog

Kære Ali:Du kender ikke mig. Jeg kender ikke dig. Èn ting ved jeg dog med sørgelig sikkerhed. Chancen for at du nærer et personligt, dybt og inderligt had til mig er en statistisk kendsgerning. Det er chancen for at du eller dine brødre ville invalidere mig, hvis vi stødte på hinanden på Nørrebrogade, også. Og hvad værre er: du ville være stolt af din gerning. Dine venner, din familie og hele din omgangskreds vil bakke op omkring dig, når du står foran dommeren i Byretten for at modtage din milde dom. De vil hylde dig som en helt, når dommeren siger: ”Thi kende for ret …”, og din status i det åbne og behagelige danske fængsel vil være stærk.Ser du Ali. Jeg er nemlig jøde. ….Jeg hader ikke dig. Tværtimod ønsker jeg dig, din familie og dine kommende børn samt hele dit folk et langt, lykkeligt og indholdsrigt liv i fred og fordragelighed. Hvorfor i alverden skulle jeg ønske det anderledes? Grunden til jeg skriver til dig Ali er dybt personlig. Jeg har nemlig stort set opgivet ideen om dialog.Jeppe Juhl, kronik i Berlingske  Tidende, (GoV:Dear Ali. Reepalu vill ha dialogforum. Sveriges Radio genfinder en tabt erindring og bringer en to måneder gammel dansk nyhed: Antisemitism “bland grupp” i DanmarkProfessor Nannestads sobre rapport om antisemitisme i dagens Danmark. Dagens.se, en kristelig avis, har også opdaget den og giver den en mere retvisende rubrik: Antisemitismen stark bland muslimer i Danmark.)

»Samfundsbevidst«

Smag på det! Det er 1975 og modrigtige orange trompetbukser, Røde Mor, Mikael Wiehe, EEC og Information, der er ingen der siger det længere. Dea Trier Mørch og Kristen Bjørnkjær var in og Orwell og Koestler var yt, gymnasielærere ville ikke undervise i dem, for de havde skrevet grimt om Sovjet. Men det var i tyve år et ubetinget plusord, man behøvede ikke at specificere nærmere hvad man “var bevidst omkring”. Hvis man var “samfundengageret/ kritisk, social bevidst”, så var man “progressiv” og på det rigtige hold i modsætning til dem, der endnu ikke var “bevidstgjorte”, altså de bevidstløse som undertegnede, der havde for travlt med øl og hornmusik. Når man idag kritiserer religion og totalitarisme, forsvarer demokrati, kvinder, homoseksuelle, hjemløse, voldsofre, narkomaner og jøder, så er man for eksempel “højrenational”, som Snaphanen vist er kaldt, hvis ikke man ligeud er nazist eller en fob. Det er ikke let at vide, hvem der har flyttet sig og hvem der ikke har. Det er godt at de nye mobiler kommer med indbygget kompas og GPS, så man endnu kan nå at havne på den rigtige, bevidste side af historien. Vi prøver igen i dag, ordet skal ha’ en renaissance. “Come gather ’round alle samfundsbevidste.” (Steen)

Metock i funktion

A residency application from a young Pakistani man like Shafi would not normally merit the attentions of a national garda unit, but this was part of a trend. Shafi had travelled to Ireland in July 2008 on a tourist visa, along with a group of other Pakistanis who claimed to be members of a cricket team.That Shafi had failed to return home after his visa had expired was not the issue. What drew attention to his case was the fact that almost every member of the cricket team stayed in Ireland and either married Latvian women or applied for permission to do so.

SO HOW does a Pakistani cricketer who has just arrived in Ireland find a willing bride? The GNIB has identified a number of gangs, comprising Pakistanis, Indians and Nigerians, who they suspect are charging fees of up to €10,000 in return for providing a bride with the necessary paperwork. Bogus European marriages open Ireland’s gates to Asian men

Hauge: Lad os få noget forskning i islamforskningen

Jeg har ofte haft fornøjelse af Henny Harald Hansens lille bog, ”Islam” fra 1964. Hun skrev om vanskelighederne ved afskaffelse af sløret. Mullaherne i Iran modarbejder ethvert forsøg på ændringer af kvindens dragt, skrev hun.Den er underligt nok ikke nævnt i Jørgen Bæk Simonsens ”Hvad er islam” fra 2006.På det tidspunkt var islamforskningen ved at blive en hel industri. Bogen er helt ukritisk. Den skriver om Koranen på en måde, der ville være utænkelig inden for teologien. Simonsen siger om Koranen, hvad en mormon ville sige om Mormons bog. F.eks. får vi at vide, at Koranen blev åbenbaret på arabisk. Vel gjorde den da ej. Den blev ikke åbenbaret, ligeså lidt som Simonsens bog er åbenbaret på dansk. Dernæst gør Simonsen det arabiske sprog næsten uoversætteligt. Det er det heller ikke.Koranen er forfattet af en lang række mennesker og sat sammen af mange slags tekster. Meget er skrevet af efter Det gamle Testamente. Hvorfor mon ikke denne islamforsker har leveret en historisk-kritisk læsning af Koranen? Han har en yderst banal ide om, at islam hele tiden nyfortolkes, og at den derfor på en måde slet ikke findes. Den er kun en ”ramme”. Og rammen forbliver åbenbart den samme. Han afslutter: det er muslimerne, der må definere islam. Hvad skal islamforskeren så gøre – ”følge med”. Nej da. Han skal afsløre. Videnskab er at gå imod. Men det tør islamforskerne ikke, for så bliver de ikke professorer. Jo, lad os få noget forskning i islamforskningen.Islamforskning, Af Hans Hauge, lektor, dr. phil. på Nordisk Institut, Aarhus Universitet

Kulturel afmagt: “Tidligere var pigerne mere indadvendte”

Samtlige medier fortæller om “en eksplosiv øgning i voldelighed fra unge piger”, men ingen skriver noget mere konkret end at “for pigerne er volden blevet et kommunikationsmiddel, når de føler sig såret eller svigtet.” Man må til rapporten med den mundrette og “modernede” titel “Pigeproblematikken” 148 sider, pdf for at finde flere detaljer. Selvom empirien er lille, kun ti piger, er den alligevel opklarende:

Familieproblemer
Opsamlende kan det konkluderes, at alle 10 piger har belastende og komplicerede familieforhold, som præger dem på mange af livets områder. Halvdelen af pigerne er vokset op hos enlige mødre uden en stabil støtte fra biologisk far eller anden mand. Enlige mødre med anden etnisk baggrund, som der er flere af, ender ofte med at have et meget ringe netværk. At være enlig mor med anden etnisk baggrund afspejler en udvikling, der bl.a. følger af at være indvandrer eller flygtning i et land med en helt anden kultur. Der er tale om såvel fattigdomsproblemer som kulturel afmagt, hvor forældrenes manglende integration og kendskab til danske forhold får betydning for pigernes udvikling. Familiemønstrene er komplekse, og opvæksten har ofte været præget af kaos og i mange tilfælde også af vold – både fysisk og psykisk. Nogle af forældrene har psykiske lidelser og i nogle tilfælde et misbrug af rusmidler. I nogle familier forekommer der også kriminalitet fra forældres og andre familiemedlemmers side.

Baggrund og nationalitet
En af pigernes forældre har begge dansk oprindelse. En af pigerne har forældre, hvor en har dansk oprindelse og en har etnisk minoritetsbaggrund. For de resterende otte pigers vedkommende har begge forældre etnisk minoritetsbaggrund. Disse otte familiers oprindelseslande er i Mellemøsten eller er lande, som der især har været indvandring fra. Dertil kommer en enkelt pige fra et sydamerikansk land. Af de otte piger med forældre med anden etnisk oprindelse end dansk, er fem født i Danmark, og tre i oprindelseslandet.

Projektet har en overrepræsentation af piger med anden etnisk oprindelse end dansk (80 %). En lignende erfaring har man fra centret Alternativ til Vold i Oslo, hvor der er en overrepræsentation på 58 %. Overrepræsentationen er en klar tendens, men tidspunktet for udvælgelsen af piger til projektet kan fortegne det reelle billede. Etnicitet er i sig selv ikke en forklaringsfaktor. Det er vigtigt, at man inddrager andre socioøkonomiske faktorer som f.eks. fattigdom. Dette vil blive berørt senere i dette kapitel under afsnittet ”Problematikker i familien”.

Seksuelle krænkelser
Tre af pigerne har været udsat for seksuelle krænkelser i deres barn og/eller ungdom. Krænkelserne består i et par af tilfældene i seksuelle overgreb, mens der i et tilfælde er tale om seksuelle tilnærmelser fra en voksen mand (figur 34). ”Vides ikke” anvendes også her i stedet for nej, da vi ikke kan vide med sikkerhed, om nogle af de andre piger har været udsat for krænkelser, da dette også er et meget tabubelagt tema.

Opdragelsesrejse (kulturel afmagt)
For nogle af forældrene med anden etnisk baggrund end dansk har det været svært at finde sig til rette i det danske samfund. De fleste af forældrene kan tale og forstå dansk, men flere af dem har som tidligere nævnt ingen tilknytning til arbejdsmarked og deres tilknytning til samfundet, er i flere tilfælde begrænset deraf. Deres begrænsede viden om, hvad det danske samfund indeholder, og hvilket liv, man skal opdrage sine børn til, kan vanskeliggøre det for forældrene at forberede deres døtre på livet i Danmark. (Kapitel 8. Projektets empiri s. 60)

JP: Pigevold er eksploderet, TV 2Eksplosiv stigning af pigevold, Politiken: Flere piger begår vold


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Universalgeni

Posted: 1 februar 2010 - 06:01 - Svar

:mrgreen: Godmorgen!

Koranen blev mestensdels skrevet på gammel-syrisk/aramæisk. Senere oversat til arabisk. I det hele taget er den et enormt rod. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Syro-Aramaic_Reading_of_the_Koran

Pk

Posted: 1 februar 2010 - 08:47 - Svar

Med al den vold i Sverige, Norge og Danmark, tidligere 3 ret så fredelige lande ,
så må jeg spørge.” Er socialdemokratiet en kraft for det onde”?

Anna Lyttiger

Posted: 1 februar 2010 - 09:04 - Svar

Det er sørgeligt at se Lars “Raapil” Pliegård tro, at han er fanden selv, fordi OBO har givet ham en blog på 180Grader (som jeg ellers er holdt op med både at læse og linke til). Ih, hvor han fører sig frem, og titulerer dem, han er uenige med, med sprogets mest misforståede sarkasme. Støn…

  Mette

  Posted: 1 februar 2010 - 10:31 - Svar

  Råpil har altid været nem at sætte til vægs, og det er ikke flatterende for OBO, at han ikke har kunnet se det. Men på den anden side er det vel heller ikke en overraskelse.

Liva

Posted: 1 februar 2010 - 09:55 - Svar

Fin og meget aktuel artikel af Hauge. Han får meget godt vist hvor meget både akademisk, folkeligt, politisk og kunstnerisk snobberi der er forbundet med receptionen af og ageren i forhold til islam. Intet andet emne eller fænomen ville i dag – i Danmark – blive behandlet på denne næsegruse og ret komisk, dyrkende måde, så i en vis forstand er der en mærkelig gammeldags og ellers næsten uddød underdanighed omkring islam i Vesten.

Fint med forskning i islamforskning. Og gerne også forskning i hvordan kulturelle bastioner som DR præsenterer islam. Særligt DR2 er næsegruse i præsentationen af islam. Ingen satire, ingen humor, ingen kritik. I den forstand er DR2 blevet nærmest ikke-vestlig. Haha.. Det er lidt sjovt at netop klogekanalen er den mest næsegruse og ureflekterede når det gælder en religion – islam. I hvert fald er det sådan DR2 fremstår. Det kan kanalen så tænke lidt over. 🙂

Liva

Posted: 1 februar 2010 - 10:12 - Svar

Hvem er forfatter til det lille afsnit om “samfundsbevidst”?

Det er rigtig godt skrevet – og ditto set.

  steen

  Posted: 1 februar 2010 - 10:14 - Svar

  Tak, det er moi !

   Liva

   Posted: 1 februar 2010 - 15:10 - Svar

   “Det er ikke let at vide, hvem der har flyttet sig og hvem der ikke har.”

   Nu ved jeg godt at du har en go’ humor, men jeg synes egentlig at det med hele islam – religions – debatten; burka, tørklæder, halal, kødforbud, kønsapartheid og anden islam debat har vist lige præcis hvem der har flyttet sig hvorhen. Derfor er den fortsatte religions og dogme debat også så nødvendig og vital. Bare se hvordan det er gået f.eks. Uffe Ellemann. Bæk Simonsen, De radikale. Kvinfo, Politiken, Information, Berlingske Tidende, store dele af SF og S etc.

   Hvordan reagerer mange kunstnere, journalister, politikere, kulturpersonligheder, gamle feminister etc. på religionskritik og religionsskepsis i dag – nu da islam er her – og på religionspraksis? De reagerer påfaldende ens – netop når det gælder islam. Og for en dels vedkommende også meget forskelligt fra for 20-30-40 år siden.

   Det har med religionsdebatten bl.a. vist sig at højre – venstre aksen ikke er det mest centrale i dag. (Selvom venstrefløjen atter forsøger at få os til at tro det) Det er islam – og holdningen til islam – og religion i det hele taget – til gengæld.

   Hvor meget skal religiøse myter og gudenormer (religiøse tankesystemer og dogmer og religiøse følelser og fornemmelser) have lov til at FYLDE i et demokratisk, moderne og pluralistisk samfund – f.eks. i offentlige institutioner – og hvor meget skal religiøse myter og gudenormer og religiøse følelser have lov til at REGULERE et moderne, vestligt demokrati og den enkelte borger? De spørgsmål optager os meget og det er SVARENE – og politik baseret på de svar – der deler os. Ikke så meget højre og venstrefløj problematik.

   Det er næsegrus og derfor lettere latterlig tilgang til islam (religion) – og religiøse følelser og fornemmelser – og manglende vilje til at tage stilling til det der står i koranen – der binder en del ultraliberalister og venstrefløjsfolk sammen i dag – og det er det modsatte der binder nogle gamle venstrefløjsfolk sammen med borgerlige i dag. Det næsegruse og underdanigheden i forhold til islam kan vi ikke rigtig tage alvorligt. Heller ikke at religiøse følelser og fornemmelser skal tage magten – ikke mindst tankens og fornuftens magt – fra mennesker.

   Se bare det der er sket på Snaphanen i debatten i tidens løb. (Og i Trykkefrihedsselskabet i øvrigt)

   Borgerlige og venstrefløjsfolk (eller sådan nogen som jeg der er rundet af en venstrefløjet dansk tid og kultur) og troende og ikke-troende – har debatteret og været rygende uenige om en hel del. Men at religionskritik, ytringsfrihed, pluralisme og satire – også i forhold til islam – er nødvendige og vigtige – og meget karakteristiske – rettigheder i Vesten – og forudsætning for et frit, demokratisk og moderne debatterende samfund – har der været ret stor enighed om.

   Det er den reformatoriske/religionskritiske (vestlige), nykritiske og emanciperede (vestlige) og humoristiske (vestlige?) ånd og kultur der kan OG faktisk binder mennesker sammen (uanset om de er – eller er rundet af det – borgerlige eller venstreorienterede) – når der tales om islam. Det er også det der splitter ad.

   Islam er for mig at se lakmusprøven på hvordan ideen om det enkelte individs autonomi og betydning og vestlig kultur og identitet har det nu – og om hvordan demokratiet og vore frihedsrettigheder, tankens og fornuftens magt – og ikke mindst humor – har det nu i Vesten.

   Islam er også lakmusprøven på hvordan venstrefløjen i dag har det med sig selv og med sine vestlige, kritiske og samfundsbevidste rødder og baggrund. F.eks. hvordan venstrefløjen har det med PH og hele frigørelsesprojektet der fulgte efter.

   Bl.a. Røde mor & Co. lærte mig – og min generation – at se kritisk, samfundsbevidst og uforfærdet på verden – og på religion. Den vestlige venstrefløjske og frisættende lærdom har jeg ikke tænkt mig at lægge på hylden på grund af islam – og en i stigende grad ulden, bornert og frelst venstrefløj. Heller ikke selvom jeg langt fra er enig i alle Røde mors politiske synspunkter. Dea Trier Mørchs bøger har jeg selvfølgelig læst engang – heller ikke alle hendes synspunkter er jeg enig i – men hun har været med til at præge min generations kritiske menneske- og samfundssyn. Også Fodboldenglen af Hans-Jørgen Nielsen har jeg læst. Selv fodbold blev som noget nyt dengang gjort til noget politisk og noget privat. Det er sjovt at tænke på nu hvor SF er begyndt at går til kongeligt hofbal i kjole og hvidt og fejre religiøs ramadan på rådhuse og går ind for total islamisk tildækning af kvinder i det offentlige rum. Venstrefløjen af i dag aner ikke rigtig hvilken vej den skal gå – øget feminisering? – mere macho religion (islam)? – men sådan er det vel når alt bliver relativt og lige gyldigt – så kan man ikke rigtig sige nej – eller ja – til noget – alt bliver kulturrelativistisk.

   Venstrefløjen i dag virker bare ikke oprigtig og overbevisende og slet ikke som hvilende i sig selv. Det gjorde Røde Mor trods alt. Tit utroligt platte var de – dejligt platte og med en masse humor – og folkelighed og folkelig indignation. Modsat i dag hvor store dele af venstrefløjen er blevet kedelige, sundhedsapostle, fisefornemme og ufolkelige.

   Jeg er glad for at snaphanen tager det med venstrefløjens samfundsbevidsthed op. For hvor er venstrefløjens vestlige rødder blevet af på nutidens venstrefløj? Religionskritikken bl.a.? Folkeligheden? Rummeligheden? Den vestlige ligestillingspolitik – det at mænd og kvinder så vidt det er muligt skal have samme muligheder? Hvor er den klædelige selvdistance blevet af på venstrefløjen? Og afstandstagen til sundhedsfanatisme? Venstrefløjen må en tur ned i mølposen og hente de trods alt gode vestlige kvaliteter ved venstrefløjen op igen. Eller også må andre tage over. Hvad mon DF siger til det forslag? Haha.. 🙂 DF nedgør ikke vestlig folkelighed og vestlige frihedsværdier i dag. Det gør venstrefløjen til gengæld – med bl.a. islam.

   Venstrefløjen må prøve at gøre sig fri af islam. Ellers må andre partier tage over, der hvor venstrefløjen har låst sig fast på religion.

    Universalgeni

    Posted: 1 februar 2010 - 15:22 -

    Det, der undrer mest, er hvor den tunge del af akademikerstanden er blevet af. Dem, der ved bedre. Nogle af dem forsker seriøst i andre sider af samfundsvidenskaberne, – det ved jeg. Men der er nogle af de andre, der udviser ren eskapisme…

Hans L

Posted: 1 februar 2010 - 15:39 - Svar

Kunne være rart at se en kurve med antallet af indvandring til Sverige, sammeholdt med mishandling og seksuelle krænkelser. Mon der er sammefald?

Leave a Comment