30
mar
Seneste opdatering: 31/3-10 kl. 0059
27 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Gardell er Sveriges Jørgen Bæk Simonsen, men antageligt mere troende, selvom han kalder sig anarkist. Han er ophavsmand til begrebet “Folkhemsislamism.Dawa er en invitation til at blive muslim. Salman Rushdie fik den invitation. Bush fik den,  Westergaard fik den. For Gardell er Nyamko Sabuni og Dilsa Demirbag -Sten skrækkelige “islamofober”. Gardell  er professor i Uppsala. Föreläsningen gavs på Islamic Infos konferens 24-25/10-2009 i Göteborg. Taler fortsætter her.

Indvandreres arbejdsløshed koster 23 mia. om året

Øresundsforbindelsen kostede 31.1 milliarder.

Indvandrernes markant mindre tilstedeværelse på arbejdsmarkedet er et enormt spild af ressourcer, som lige nu kunne give den økonomiske vækst et tiltrængt løft.»Lige nu lider vi under en meget lav økonomisk vækst, og det kunne være et væsentligt bidrag, hvis vi fik flere indvandrere ind på arbejdsmarkedet,« siger Jakob Legård Jakobsen. [..] Desuden er det hele velfærdsmodellen, der bliver angrebet, siger den tidligere overvismand Torben M. Andersen. »Hvis det ikke lykkes, kan det true hele sammenhængskraften i det danske samfund og dermed underminere opbakningen til hele vores velfærdssamfund. Så ud over de oplagte økonomiske årsager er det i høj grad afgørende, at få rettet op på det af socialpolitiske årsager,« siger Torben M. Andersen.Indvandrerledighed koster dyrt. (Lars Jansson, økonom: Indvandringen til Sverige koster 267 mia. om året. SvD har pillet ved den oprindelige artikel i september 2007.)

Svenska Dagbladet har en artikel i dag om en ny rapport från socialstyrelsen, med rubriken “Inkomstklyftorna i Sverige har ökat”  (ikke online)

Där framgår att av invandrare som var 22-30 år vid ankomsten till Sverige, alltså synnerligen arbetsför ålder, HADE BARA HÄLFTEN KOMMIT IN PÅ ARBETSMARKNADEN EFTER 15 ÅR! Fredrik Reinfeldt kommenterar:

-Det här är en siffra som skvallrar om att det är en stor utmaning. En sak som vi har lärt oss är att den tidigare linjen, som byggde alltför mycket på omhändertagande när det gäller asyl- och flyktingmottagning, inte varit bra. ENDAST 35 PROCENT JOBBAR EFTER 10 ÅR I SVERIGE

Skelsættende: Britisk pressenævn kritiserer blog

Først skal man være opmærksom på en sproglig finte: “Censure” har ikke noget med censur at gøre, men er ren kritik. Dernæst at kritikken tager udgangspunkt i manglende dokumentation, ikke i ytringens karakter. Storbritannien er i allerhøjeste grad værd at holde øje med som kanariefuglen i kulminen, og dette kunne meget vel være starten på noget værre, men her og nu betyder det så vidt jeg kan se blot at blogs holdes ansvarlige på samme måde som de gamle medier. Dette åbner selvfølgelig en dåsefuld orme: Hvad nu hvis bloggen ligger på en server udenfor britisk jurisdiktion? Under alle omstændigheder noget der skal tages til efterretning. Her og nu ser det ud til at gengivelse af fakta ikke er strafbart (LFPC).

Former Radio 4 Today editor Rod Liddle has become the first journalist to have an online blog censured by the press watchdog. A complaint was upheld by the Press Complaints Commission after the writer and columnist claimed on the Spectator website that the “overwhelming majority” of violent crime in London was carried out by young Afro-Caribbean men. […]

Mr Abell said: “This is a significant ruling because it shows that the PCC expects the same standards in newspaper and magazine blogs that it would expect in comment pieces that appear in print editions. “There is plenty of room for robust opinions, views and commentary but statements of fact must still be substantiated if and when they are disputed. And if substantiation isn’t possible, there should be proper correction by the newspaper or magazine in question.” […]

“While it had provided some evidence to back up Mr Liddle’s position, it had not been able to demonstrate that the ‘overwhelming majority’ of crime in all the stated categories had been carried out by members of the African-Caribbean community. “Nor could it successfully argue that the claim was purely the columnist’s opinion – rather, it was a statement of fact.” First blog faces censure by PCC

Så presset er Danmark trods alt ikke af indvandring: Rumæner i skur i baghaven

Lov er lov, men nogle former for lovgivning er vigtigere end andre, i hvert fald i Storbritannien: Pet shop owner fined £1,000 and told to wear an electronic tag… for selling a GOLDFISH to a boy aged 14 (LFPC).

A Romanian migrant lived in a woman’s shed for more than a month – even taking his meals in the garden and saying hello to neighbours. Tilly Newman, 22, said the man went into her shed at the end of February after getting kicked out of his home in nearby Bromley, Kent, and only left for the last time two days ago.

It was only when Miss Newman went to spring clean her shed, which she hadn’t used since January, that she came across the man sleeping on her garden furniture. She said: ‘He was just lying there quite happily and put two thumbs up at me when I opened the shed door and said “Nice shed”. It was all very bizarre.’  When asked what he was doing there he answered that he had nowhere to live. Woman stunned to find Romanian migrant living in her shed (but he does recycle)

Mere om dommen for at sælge guldfisk til mindreårige: Kvinden blev faktisk udsat for en ‘sting’-operation, idet det var myndighederne der havde sendt en 14-årig dreng ind i hendes dyrehandel.

“Health and safety”: Slynglernes sidste tilflugt

Et besynderligt britisk fænomen er den maniske optagethed af sikkerhedsregler. Forleden kunne man læse om en kvinde der kom forbi en skole hvor en lille dreng var klatret op i et træ og ikke kunne komme ned – lærerne var magtesløse, fordi “health and safety” forbød dem at klatre i træerne (kvinden hjalp herefter drengen ned – og blev prompte meldt til politiet for uvedkommende indtrængen på skolen). “Health and safety” hindrer ikke blot livreddende adfærd, men kan også bruges bekvemt som påskud mod uønskede befolkningsgrupper. Kristne, f. eks. (LFPC).

A Christian nurse was ‘forced to choose between her job and her faith’ after being ordered to remove her crucifix at a hospital where Muslim staff wore headscarves unchallenged, a tribunal heard yesterday. Shirley Chaplin, 54, said she had been wearing the religious symbol around her neck without complaint for 31 years before she was ordered to hide it away. But the grandmother claims that after refusing to comply and then pointing out that two women doctors were allowed to wear headscarves, she was moved to a desk job. […]

The hospital says she was asked to remove the necklace after a risk assessment showed it could be pulled by one of the patients in her care. They insist it is a health and safety issue and that the problem is not with the crucifix but the necklace it is attached to. […]

Her superiors refused a suggestion she wear the cross pinned to her uniform, to remove the ‘risk’ of the chain. She said this confirmed to her that ‘they simply wanted to remove the visibility of the crucifix’. […] My religion was under attack, says Christian nurse told to take off her crucifix

Fri debat og Trykkefrihedsselskabet i samarbejde

Trykkefrihedsselskabet og Fri Debat opfordrer i fællesskab til afskaffelse af blasfemi- og racismeparagraffen

Jacob Mchangama, Fri Debat og Lars Hedegaard, Trykkefrihedsselskabet

Fri Debat og Trykkefrihedsselskabet opfordrer i fællesskab til afskaffelse af blasfemi- og racismeparagraffen i straffeloven. Ytringsfriheden er selve fundamentet under det liberale demokrati. Alligevel kriminaliserer straffelovens § 140 og § 266b hhv. såkaldte blasfemiske og racistiske ytringer. Vi opfordrer Folketinget til at styrke ytringsfriheden ved at ophæve straffelovens § 140 og § 266b. Blasfemiparagraffen repræsenterer den værste arv fra tiden før oplysningen og grundloven, dengang staten undertrykte religionskritik og straffede alle, hvis opfattelse afveg fra statskirkens dogmer.

Kirkeordinansen fra 1537 påbød således streng religiøs censur. En kongelig reces fra 1569 – de såkaldte fremmedartikler – fastslog, at kongen skulle straffe gudsbespottere, og Danske Lov fra 1683 fastsatte en barbarisk dødsstraf for blasfemi.

Helt op i 1700-tallet blev danske borgere udsat for korporlige straffe for at spotte religionen. I dag er blasfemibestemmelsen ikke længere et undertrykkende redskab i den danske statsmagts hænder.

Pres på FN

Derimod presser et flertal af udemokratiske lande i FN, anført af de muslimske lande i Den Islamiske Konferenceorganisation (OIC), på for at få såkaldt religionskrænkelse forbudt. Det betyder i praksis et forbud mod kritik af religion og vil dermed beskytte religioner frem for de mennesker, der bliver undertrykt i religionens navn.

Overtrædelsen af det islamiske forbud mod religiøst frafald kan i nogle af disse lande medføre, at man fratages almindelige borgerlige rettigheder, ligesom man kan blive idømt hårde straffe. Med forbuddet mod religionskrænkelse søger disse lande at legitimere deres undertrykkelse af ytrings-, religions- og samvittighedsfriheden og forhindre kritik af kvinders manglende rettigheder.

OIC-landene henviser ofte til vestlige blasfemibestemmelser, når de skal retfærdiggøre deres forsøg på at begrænse ytringsfriheden.

Et ubetinget onde

Ved at ophæve blasfemiparagraffen vil Danmark derfor både gøre op med en lov, der ikke hører hjemme i et frit samfund, og samtidig markere over for totalitære og fundamentalistiske regimer i FN, at vi modsætter os bestræbelserne på at frede tyranni i religionens navn.

Racisme er et ubetinget onde, og historien viser, hvor galt det kan gå, når racismen bliver institutionaliseret. Men vi tror ikke på, at man kan bekæmpe racistiske holdninger med straf.

Forud for vedtagelsen af racismeparagraffen i 1971 udtalte SF’s Poul Dam følgende vise ord:

»Det er ikke vor stats opgave at foreskrive borgerne visse meninger eller fratage dem retten til at have visse andre meninger. Selv de tåbeligste anskuelser, selv de mest skadelige opfattelser har ret til at eksistere, og de har ret til at komme til udtryk?.?.?. det er udtryk for en primitiv moralistisk tankegang, at man kan bekæmpe alt, hvad der bør bekæmpes, ved at kriminalisere det.«

Man skal straffe handlinger, ikke holdninger

Racismeparagraffen åbner for misbrug, så det ikke kun er de modbydelige og frastødende tanker, der rammes, men også dem, der sætter spørgsmålstegn ved gængse dogmer, vedtagne sandheder og fasttømrede forestillinger, og som derfor udfordrer den herskende politiske konsensus. Desuden kan vi af en række racismedomme, der allerede er faldet i forskellige europæiske lande, se, at racismebestemmelserne ofte misbruges til at ramme politiske modstandere, mens andre går fri.

Vi tror, at racisme og fremmedhad bedst bekæmpes ved en fri og åben debat.

Vi er overbevist om, at det først og fremmest er befolkningens frihedsorienterede sindelag og det levende civilsamfund, ikke racismeparagraffen, der gør, at Danmark ikke har udviklet sig til Det Tredje Rige, Rwanda eller Bosnien.

Når Goebbels’ modbydelige propaganda blev så virkningsfuld, var det bl.a. fordi, der ikke var ytringsfrihed til at imødegå, kritisere og latterliggøre nazisternes hadefulde budskaber, hvorfor den nazistiske propaganda blev ophøjet til en uomgængelig sandhed.

Behov for ophævelse

Behovet for at ophæve racismeparagraffen understreges af, at menneskerettighedsorganer i FN presser på for at få Danmark til at skærpe brugen af denne paragraf, og at EU har vedtaget en rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad, der vil gøre det så godt som umuligt at fjerne racismeparagraffen.

Dermed vil det være internationale organer som FN og særligt EU, der fastsætter rammerne for ytringsfriheden her i landet. Læs mere: www.stoetytringsfriheden.dk

Støt ytringsfriheden

Trykkefrihedsselskabet og Fri Debat i fælles kamp for ytringsfriheden

Trykkefrihedsselskabet og Fri Debat opfordrer i fællesskab til afskaffelse af blasfemi- og racismeparagraffen

30. marts 2010 Uwe Max Jensen

I et læserbrev i dagens udgave af Jyllands-Posten opfordrer Lars Hedegaard, formand for Trykkefrihedsselskabet, og Jacob Mchangama, talsmand for Fri Debat, Folketinget til at styrke ytringsfriheden ved at ophæve straffelovens § 140 og § 266b. Om en ophævelse af blasfemiparagraffen skriver Lars Hedegaard og Jacob Mchangama: “Ved at ophæve blasfemiparagraffen vil Danmark derfor både gøre op med en lov, der ikke hører hjemme i et frit samfund, og samtidig markere over for totalitære og fundamentalistiske regimer i FN, at vi modsætter os bestræbelserne på at frede tyranni i religionens navn.” Om racismeparagraffen skriver de blandt andet: “Racisme er et ubetinget onde, og historien viser, hvor galt det kan gå, når racismen bliver institutionaliseret. Men vi tror ikke på, at man kan bekæmpe racistiske holdninger med straf.”

Det fælles initiativ og samarbejde mellem Trykkefrihedsselskabet og Fri Debat er også mundet ud i underskriftsindsamlingen Støt Ytringsfriheden. Et initiativ, der har til formål at påvirke folketinget til at afskaffe blasfemi- og racismeparagrafferne. Projektet er tværpolitisk, og det afspejler sig blandt underskriverne, som repræsenterer et bredt udsnit af det politiske spektrum. Udover Lars Hedegaard og Jacob Mchangama har blandt andet Trykkefrihedsselskabets næstformand Katrine Winkel Holm, journalist og forfatter Bent Blüdnikow, forfatter Kåre Bluitgen, kommentator Mikael Jalving, professor Frederik Stjernfelt, præst og medlem af Folketinget Søren Krarup, manuskriptforfatter Mogens Rukov, tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne Preben Wilhjelm, ph.d. og debattør Malene Busk, advokat Thorkild Høyer, forlægger Bjarke Larsen og redaktør Kim Møller skrevet under. Fra kulturlivet har – udover Mogens Rukov – forfatterne Henrik List, Kristian Ditlev Jensen og Jens-Martin Eriksen skrevet under på erklæringen.

Interesserede kan skrive under her.

Læs også “Kritiker af Dansk Folkeparti ny i PEN’s bestyrelse” om den ny sammensætning af Dansk PEN’s bestyrelse. SAPPHO


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Pk

Posted: 30 marts 2010 - 08:05 - Svar

Kan man kalde udlændinge, som Soc, SF og de radikale ønskede til landet
for at hjælpe dem økonomisk resten af livet, for arbejdsløse?
Hvem sagde, de skulle arbejde?
Kom de ikke til vores land fordi de ovennævnte partier ønskede at
vise og praktiserer deres “menneskesyn”?

Gunnar Biering

Posted: 30 marts 2010 - 09:36 - Svar

Måske er det mere håndterligt at holde sig til Rockwool-fondens, og vist senere også andres, skøn over de samlede nettoudgifter til indvandringen. Når således indtægter er indregnet, er nettoudgifterne ca.40 milliarder kr. om året, eller 40.000 millioner, eller 100 millioner om dagen, eller 8.000 kr. om året pr. dansker, barn, voksen og gammel.
Det er en god delforklaring på, hvorfor vi trods verdens højeste skattetryk ikke altid har verdens bedste offentlige service.
Et eksempel er politiet. Indvandringen har øget antallet af de alvorligste forbrydelser med ca. 50%, men politiet har ikke fået tilsvarende øgede bevillinger. Det er derfor, de ikke længere har så god tid til de mindre alvorlige forbrydelser som f.eks. indbrud.

Tak, Gammeltoft-Hansen, Marianne Jelved og co. Mon de har en kommentar til tallene? Føler de sig stadig berigede?

bl

Posted: 30 marts 2010 - 09:42 - Svar

..True hele sammenhængskraften i det danske samfund og dermed underminere opbakningen til hele vores velfærdssamfund…

Velkommen til overfladen. Hvis manden bliver konfronteret med konsekvenserne af sine udtalelser, så får piben en anden lyd. Integrér mere osv.

Der skal ikke integreres. Der skal assimileres. Og de der ikke kan assimileres skal ud. Som TV2s gamle, ironisk mente sang der aldrig spillet mere, sagde: “Tilbage med dem, smid dem ud. Vi gider ikke ha’ dem mere.”

JensH

Posted: 30 marts 2010 - 10:04 - Svar

@Steen

Såvidt jeg kan se af artiklen, så er de 23-24 mia kr. ‘kun’ hvad der tabes i faktisk “produktionsværdi”. Jeg tror ikke udgifterne til overførselsindkomster er medregnet i det tal.

  Gunnar Biering

  Posted: 30 marts 2010 - 10:56 - Svar

  Ja, artiklen opgør, hvad nationalproduktet ville være større, hvis indvandrere havde samme erhvervsfrekvens som danskerne, og samme gennemsnitsindkomst.

  Det er jo et lidt fiktivt tal. Rockwool-fonden opgør så vidt jeg husker, hvad de offentlige kasser ialt er påvirket af alle økonomiske følger af indvandringen, både indtægter og udgifter. Det beløb er ca. 40 milliarder kr. om året. Dvs skatterne kunne sættes ned med det beløb, eller den offentlige service kunne sættes op med det beløb, hvis indvandringspolitikken ikke var blevet gennemført.

  Hvis der kun havde været gammeldags vestlig indvandring, havde beløbet dog været en nettoindtægt. Desuden medregner Rockwool-fonden ikke de ikke-økonomiske faktorer (usikkerhed ved voksende kriminalitet, dårligere undervisning for danskere (som endda kommer til at koste penge på længere sigt) osv).

   Universalgeni

   Posted: 30 marts 2010 - 22:42 - Svar

   Det er hver sjette skattekrone, der går til uggifter forbundet med indvandring. Det er her, vi finder forklaringen på det faldende fødselstal. Folk har ikke råd ti egne børn, fordi de tvinges til at betale fro de fremmede og deres børn. Her er et LFPC-citat fra en gammel tråd. Det, der i citatet kalder “overskud” er skatteindbetalingerne. LFPC – Posted: 24 February 2010 – 23:33:

   Fyensstiftstidende.dk | 26.06.2003 | 320 ord | artikel-id: e128ff84

   Grænse for indvandring

   REGNESTYKKE: Forskningsinstituttet Rockwoolfonden offentliggjorde i oktober 2002, “at hver af de 4,9 mio danske statsborgere gennemsnitligt bidrager netto til samfundets fælleskasse med 20.000 kr. En indvandrer fra et ikke vestligt land koster fælleskassen 50.000 kr. om året. Og i oktober 2002 var der ca. 315.000 indvandrere fra den 3. verden på permanent ophold i Danmark.”

   Der kan her opstilles følgende regnestykke: 315.000 gange 50.000 divideret med 4,9 millioner bliver til 3200 kr., det vil sige en sjettedel af hver danskers overskud til samfundets fælleskasse. Det betyder, at seks gange det nuværende antal muslimske indvandrere – ca. 1,9 mio – vil være den absolutte grænse for indvandring . 1,9 millioner vil opsuge hele overskuddet i samfundets fælleskasse, og der vil derfor ikke være penge til folkepension, efterløn, bistandshjælp, skoler, sygehuse, plejehjem osv.

PBr

Posted: 30 marts 2010 - 10:14 - Svar

“Health and safety”
Der er muligvis allerede andre adfærdsregulerende reaktioner der griber ind i vor hverdag , feks. livredende førstehjælp, hvor hjertemassage og kunstigt åndedræt er alt afgørende for overlevelsen hos offret.
Man kan jo i den forbindelse spørge sig selv om hvordan man ville reagere hvis man så en muslimsk kvinde falde om på gaden og man konstaterede at livhjælpende førstehjælp var påkrævet.
Med tanke på muslimers reaktionsmønstre ved andre former for uheld, ville man med god grund kunne formode at man var i “skudlinien” hvis man begyndte på den mere intime førstehjælp?
For ikke at tale om hvad man evt. selv kunne “forvente” af hjælp hvis man faldt om det “forkerte” sted.

  LFPC

  Posted: 30 marts 2010 - 13:45 - Svar

  Man kan i hvert fald ikke forvente rationel adfærd som vi ville tage for givet. Brandbiler der bliver stenet i ghettoer (hvorfor? Dette har altid undret mig), klanen der dukker op på hospitalet og obstruerer livreddende arbejde, saudiarabiske skolepiger der bliver sendt tilbage i flammerne fordi de ikke er tækkeligt påklædt. Eksemplerne på at bevarelse af liv ikke som udgangspunkt står over andre hensyn er legio.

   PeterK

   Posted: 30 marts 2010 - 14:27 - Svar

   Brandmændende er uønskede, fordi de bekæmper allahs mest anvendte straf – ilden. Koranen (med stort fordi det er efter et punktum), er fyldt med henvisninger til de pinsler vantro skal lide i ilden, man fristens næsten til at misbruge W. C. Fields’ “Ilden blev hans skæbne”. Brandmændene annullerer et af allahs magtmidler, så selvfølgeligt skal de stenes, stening er jo også et af de muslimske straffemidler.

   Universalgeni

   Posted: 30 marts 2010 - 23:00 - Svar

   I starten forsøgte brandmændene selv at undersøge hvorfor. De kom frem til, at i de lande muslimer især kommer fra, inddrages brandvæsnets vandkanoner i politiets arbejde. Herboende muslimer så brandvænet som en del af politiet, hvorfor brandvæsnet skulle chikaneres.

   Så lavede man noget oplysningsarbejde via gademedarbejdere, skoler, pædogoger etc. Man forklarede, at brandvæsnets i Danmark er en selvstændig enhed, at brandvæsnets funktioner ene og alene er af “humanitær” karakter og at materiel og mandskab ikke er en del af andre myndigheders arbejde.

   Det hjalp ikke en disse.

Ole Burde

Posted: 30 marts 2010 - 10:55 - Svar

Hmmmm…. Hvis et krucifix kan blive brugt til at “rykke i ” hva ‘ mon saa et “toerklaede” er i fare for atr blive brugt til ? mon ikke det ku’ lade sig goere at haenge sig i det , med lidt god vilje ?

Victor

Posted: 30 marts 2010 - 13:54 - Svar

Vil lige gøre opmærksom på denne artikel – “Beim Sklavenhandel lernten Christen von Muslimen”.

http://www.morgenpost.de/kultur/article1283537/Beim-Sklavenhandel-lern ten-Christen-von-Muslimen.html

JensH

Posted: 30 marts 2010 - 16:08 - Svar

“Og alligevel er primus motor for landets deroute, ‘Nu Labour’, ikke dømt ude ved det kommende parlamentsvalg (LFPC).”

Utroligt nok, er det er ikke engang urealistisk, at Nu Labour faktisk kan gå hen at ‘vinde’ valget, selvom ‘vinde’ er så meget sagt med det valgsystem, hvor man med mindre end 1/3 af stemmerne kan have massivt flertal i parlamenetet. Men nuvel, de Konservative har for et par dage siden annonceret store skattelettelser, hvad der selvfølgelig ikke lyder som en troværdig økonomisk politik når man står med et gigant-hul i statskassen, og samtidig har oparbejdet en statsgæld, der herhjemme ville have fået Niels Bernstein til at gå fuldstændig grassat. Men samtidig har de konservative også ‘lovet’ masive besparelser i det offentlige forbrug, og så er valgkampen kørt in dpå Nu Labours hjemmebane, hvor de kan stå som forsvarere af velfærdsstaten mod de ‘one Tory’er’. Ufatteligt de Konservative ikke trækker ‘I’-kortet. Ønsker David Cameron inderst inde i virkeligheden ikke at blive Prime-minister?? Eller er han som så mange andre ‘moderne’ Europæiske borgerlige i virkeligheden kun økonomisk borgerlig, og så mere eller mindre ‘kulturradikal’ når det kommer til værdipolitikken??

  PBr

  Posted: 30 marts 2010 - 18:52 - Svar

  Der er fra britisk konservativt hold , blevet luftet den opfattelse, at David Cameron ikke er den rette, kort sagt , der satses på den forkerte.
  Det er jo så katastrofalt, især da det næppe er muligt at de konservative viser så megen livsduelighed og courage at de skifter leder så nær vadestedet?
  Spørgsmålet er vel også om der, på nuværende tidspunkt, overhovedet kan graves en konservativ leder frem af Churchill format, tiden er måske ikke (åbenlyst) kritisk nok?

Emeritus

Posted: 30 marts 2010 - 17:03 - Svar

Emeritus

Posted: 30 marts 2010 - 17:31 - Svar

Hvad angår den muslimske (tyrkiske og pakistanske) indvandring af såkaldt ‘studerende’ er der tale om skjult strategisk besættelse af Danmark. Vi bryder os ikke om Muhamed. Det skal der åbenbart laves om på. De komme jo ikke, fordi vi er vellidte, hverken i muslimske kredse i Pakistan eller blandt Erdogans tilhængere. (Jvnf. den indvandring Eyvind Vesselbo pegede på i går i sin kronik). Med hullet i statskassen kan vi ikke blive ved at financiere tilstrømningen af inaktive familier og styre integrationen/assimilationen og holde til ubestemtheds-radikaliseringen i både 2., 3. og 4. led.

Det vrimler ind med ikke-danskere. Det ses i Københavns bybillede:

‘…Tallene viser nemlig, at det samlede antal opholdstilladelser i hele perioden fra 2002 til 2009 er på 370.198 personer. Det er næsten 100.000 flere opholdstilladelser, end der blev givet i hele Nyrups regeringsperiode fra 1993 til 2001.

Ser vi på tallene for de enkelte år, blev der f.eks. i 2001 givet 38.592 opholdstilladelser til udlændinge, som ville til Danmark. Til sammenligning blev der i 2008 givet 67.000 opholdstilladelser og i 2009 drejede det sig om 56.000…’

Med venlig hilsen

Emeritus

Posted: 30 marts 2010 - 18:00 - Svar

Med andre ord:
Indvandringen skal naturligvis betales af os som altid har været her. Levestandarden må og skal sænkes, for at det kan lade sig gøre.
Både vismænd og OECD hævder, at vi bliver nødt til at hæve skatten, beskatte boligerne hårdere og sænke kvaliteten af velfærdssamfundet (for at få råd til alle de udlændinge). Dansk Folkeparti er ude af stand til at gøre noget ved indvandringen, men fungerer som alibi for regeringen, regeringen vil ikke gøre noget. SF og S kunne, hvis de ville og var i regering, for de har stadig apparatet og den organisatoriske hårdhed og disciplin, som skal til, men de vil ikke, for de startede det hele. Derfor er ansvaret for, at det løber løbsk, stadig deres, nu hvor det hele ender med at vende sig imod deres interesser. Erhvervslivet har jo ikke specielt brug for indvandrerne, for halvdelen af produktionen er allerede flyttet til udlandet. Bliver det for besværligt, kan resten såmænd også flyttes. Tilbage sidder venstrefløjen om nogle år med en masse indvandrere, som den ikke kan bruge til ret meget, og som hverken kan lide os eller lide det, venstrefløjen står for. Erhvervslivet går globalt og forlader i stigende omfang den synkende skude. Tilbage bliver et afgnavet skrog uden kerne.

Med venlig hilsen

PBr

Posted: 30 marts 2010 - 18:45 - Svar

” Tilbage bliver et afgnavet skrog uden kerne.” Tja, vi har jo så før “hutlet” os igennem, som lavteknologisk landbrugssamfund, også med div. opgør om det produktive land (jvf. bla. denne blogs navn) så de mest overlevelses villige/duelige har stadig en mulighed, også efter ragnarok.

Benjamin

Posted: 30 marts 2010 - 20:21 - Svar

@ Emeritus:

Erhvervslivet har jo ikke specielt brug for indvandrerne, for halvdelen af produktionen er allerede flyttet til udlandet.

Det virker som om du prøver at fritage de private virksomheder for skyld i masseindvandringen, fordi de umiddelbart ikke har brug for indvandrernes kvalifikationer? Dette er ikke helt korrekt. De private virksomheder har en teoretisk interesse i massiv indvandring fra U-landene til Danmark, fordi de ufaglærte, halv-analfabeter fra disse lande vil medvirke til (ifølge teorien) at sænke lønningerne og dermed produktionsomkostningerne og derfor medvirkede de private virksomheder til masseindvandringen og har derfor et medansvar for den nuværende situation. At de fleste af indvandrerne ender på bistandshjælp uden nytte overhovedet for det private erhvervsliv, ja se det er virksomhederne i vores velfærdssamfund jo ligesom ligeglade med, da det ikke er dem, der betaler bistandshjælp, men staten. Hvis blot én ud af ti Abdullah’er tilbyder at gå med aviser for fem kr mindre i timen end Søren og Jens, så er dette en god forretning for det private erhvervsliv. At denne holdning til indvandring betyder, at der ikke er noget der hedder Danmark længere om 70 år, ja det er direktørene jo ret ligeglade med da de til den tid forlængst er døde af alderdom i deres luksusvilla på Bahamas.

Følgende er et uddrag fra bogen “Indvandringen til Danmark, internationale og nationale perspektiver” (Spektrum 1999) af David Coleman og Eskil Wadensjö.

(side 297-298)

5.5 Arbejdsgiverne ønskede udenlands arbejdskraft

I debatten ovenfor var kødindustriens synspunkter ganske klare, idet det var tydeligt, at industrien ønskede at gå endog langt videre med brug af fremmede arbejdere, end det politiske og organisatoriske klima sandsynligvis kunne bære, og i hvert fald fra september 1965 begyndte arbejdsgiverne mere konsekvent at argumentere for brug af udenlandske arbejdere..
Den 2.9.1965 gengav Politiken en leder fra Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) medlemsblad ”Arbejdsgiveren”, der havde fastslået, at endnu en sommer med udtalt mangel på arbejdskraft havde gjort spørgsmålet presserende. Nu krævedes lettelser i administrationen af udlændingeloven. Artiklen i Politiken sluttede med at citere ”Arbejdsgiveren”: ”Set fra et arbejdsgiversynspunkt må det afgørende være at få arbejdspladsen bemandet og få det dyre kapitalapparat udnyttet. Det er nemlig lettere at opretholde en stabil og høj beskæftigelsesgrad, hvis man gennem smidige regler for anvendelse af udenlandsk arbejdskraft kan undgå de flaskehalse i produktion og beskæftigelse, som vi for ofte kender nu” (Politiken 2.9.1965).
Igen markerede arbejdersiden sin modstand, og karakteristisk nok var det de ufaglærte, der gik stærkest imod. Af referater fra DASF’s kongres i september 1965 fremgik det, at Viggo Wivel fastholdt modstanden mod brug af vandrearbejdere, nu forstærket med det argument, at vinterledigheden endnu ikke var afskaffet.Arbejdsgiverne måtte således først forstå at udjævne arbejdsmængden gennem året for at undgå flaskehalse, før det kunne komme på tale at bruge fremmede arbejdere. Forbundsformanden pegede samtidig på, at de fremmede kunne give sociale problemer. Hovedargumentet var dog som før, at: ”Det kan medføre, at danske arbejderes beskæftigelse bliver trukket i baggrunden, og vi må sige fra” (Berlingske Tidende 7.9.1965).
I Aktuelt var vinklingen af DASF-kongressen: ”Siger nej til en masseindvandring”: ”Ved masseindvandring af udenlandsk arbejdskraft må de pågældende arbejdsgivere – hvad der ikke kan anses som urimeligt set med udenlandske arbejderes øjne – sikre de udenlandske arbejdere et halvt eller et helt år, og dette kan komme til at betyde, at en nedgang i produktionen skal modvirkes ved afskedigelse af nogle arbejdere, og da de udenlandske arbejdere er sikret arbejde et tidsrum, bliver det de danske, der må finde sig i at blive afskediget”. Denne ”forskelsbehandling” kunne forbundet under ingen omstændigheder acceptere.
I det politiske spektrum tog Venstre igen stilling i sagen i december 1965, da Henry Christensen (V) under forhandlinger i folketinget om en ny afgiftspakke foreslog en lempelse af reglerne for anvendelse af udenlandsk arbejdskraft.
At debatten nu under alle omstændigheder var sat på sporet, og med ganske klare positioner hos de involverede parter, vidner Avisårbogens indeks for disse år om: 1965 blev året, hvor en ny indgang i indekset dukkede op: Arbejdskraft, udenlandsk.

Liva

Posted: 30 marts 2010 - 20:34 - Svar

Godt at Trykkefrihedsselskabet viser vilje til at samarbejde dér hvor der kan findes støtte til selskabets mærkesager. Jeg tænker på samarbejdet med Fri Debat. Trykkefrihedsselskabet gør det rigtig godt.

Emeritus

Posted: 31 marts 2010 - 00:50 - Svar

Til Benjamin.
Nej, jeg prøver ikke at fritage nogen. At erhvervslivet smører omkostningerne for indvandringen af på stat og kommuner (som også er os) er ikke mærkeligt.
Sådan har erhvervslivet altid gjort, også før indvandringen blev løbet i gang og sat i system.
Stat og kommune er interesserede i at bevare arbejdspladser. Erhvervslivet interesserer sig for profit.

Du ridser nogle udviklingslinjer udmærket op. Problemet er, at alle – af forskellige årsager tror at have gavn af indvandringen. Derfor kan ingen handle imod bivirkningerne, som akkumulerer nedenunder de kortsigtede løsninger, indtil følgevirkningerne med tiden får vokset sig så store, at samfundet overvældes og bryder sammen. Jeg tror, alle ved det. Det er bare ikke de nuværendes problem, men vore børns og børnebørns.

Med venlig hilsen

  Benjamin

  Posted: 31 marts 2010 - 15:16 - Svar

  Ok, så er vi helt enige. Jeg havde nok bare misforstået dit indlæg lidt.
  Det skræmmende er, at der rent faktisk er rigtig mange mennesker i dette land, på tværs af det politiske spektrum, som har en interesse i masseindvandringen og dermed vores undergang som nation.

   Gunnar Biering

   Posted: 31 marts 2010 - 15:44 - Svar

   > Benjamin
   Jeg kan også godt følge dig, men situationen kompliceres jo af, at den type virksomheder, der kunne have brug for udenlandsk ufaglært arbejdskraft – f.eks. slagterierne – er i benhård konkurrence med udenlandske virksomheder, der benytter den samme arbejdskraft til lokal løn. For de danske virksomheder er det ikke altid et spørgsmål om profittens størrelse, det er snarere et spørgsmål om virksomhedens overlevelse.
   Det lægger jo et betydeligt pres på ledelsen. Men for mig er sagen klar: Import af uuddanet udenlandsk arbejdskraft kommer ikke på tale, uanset hvad. Så hellere droppe de konkurrenceudsatte erhverv, der beskæftiger mange ufaglærte, og lad de ufaglærte bestride de ikke-konkurrenceudsatte jobs, bl.a. i det offentlige.

    Universalgeni

    Posted: 31 marts 2010 - 16:01 -

    Det forklarer jo ikke, hvorfor det absolut skal være muslimer, der importeres. Der er andre lande – mere fattige lande – hvis indbyggere gerne ville have jobbene.

Universalgeni

Posted: 31 marts 2010 - 15:37 - Svar

Og sandheden er, at hvis Danmark kunne dokumentere et fald i antallet af muslimer, faldende kriminalitet mv., så ville masser af kvalificerede europæere rejse herop. Islam ville drive den kvalificerede indvandring herop. Og vi kunne gøre det. De 117.000 kroner er i underkanten, men få nu for helgoland den ordning op at stå, så vi kan se, hvad der sker. Man kunne starte med at sige, at den kun gælder bagudrettet. Nye indvandrere er afskåret. Det vil forhindre spekulation.

Mats

Posted: 1 april 2010 - 00:39 - Svar

Betr Mattias Gardell – så är han mottagare av det s k Leninpriset (Jan Myrdals stora pris – som han döpt till Leninpriset efter det nu upphörda sovjetiska priset). Gardell fick det 2009.

Leave a Comment