14
apr
Seneste opdatering: 14/4-10 kl. 2352
48 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Den forhenværende socialdemokrat og miljøpartist, Jan Milld, har færdiggjort sin store hvidbog om indvandringen i god tid inden valget. Et kæmpearbejde. Jan Milld er – i den udstrækning han overhovedet er blevet nævnt i svenske medier – blevet kaldt en rättshaverist. Da han altid holder sig tæt til tilgængelige fakta, betyder dette altså at “Jan Milld har ret, så da vi ikke kan bebrejde ham andet, skælder vi ham ud fordi han har ret.” Her står det så alt sammen i 17 pdf kapitler på hvad der ville fylde over 500 A 4 sider. Milld bruger stærke ord i videoen. De er fuldt berettigede. Han lover, der kommer en sammenfatning: Vitbok.se .  (Jan Milld i København, 2005.)

Dagens Danmarksbask

De senaste nio åren när Danmark haft högerregering har det skapats stora klyftor i samhället, säger Peter Hummelgaard Thomsen.Han är ordförande för DSU, Danmarks socialdemokratiske ungdom, och hänger med svenska socialdemokratiska ungdomsförbundet på valkampanj. Den inleddes igår när man värvade väljare på två gymnasieskolor i Landskrona. “— Klyftorna har ökat avsevärt. Den borgerliga politiken har sänkt skatten för de rika, säger SSU:s demokratisamordnare Magnus Manhammar om Danmark.” SSU tog till dansk hjälp.

SSU formanden Jytte Guteland har tidligere krævet af Reinfeldt “att Sverige inte ska välja samma mörka väg som Danmark har gjort.” En gymnasieelev i Landskrona mener at SSU “vill göra så att unga människor får jobb. Och de vill inte ha några rasister,”men var det ikke interessantere og mere konkret om SSU skaffede unge svenskere Sverige en dansk ungdomsarbejdsløshed på 12.9 i stedet for 26.4 ? SSU´s højre arm ved ikke hvad den venstre gør. Arbejdsløsheden “rammer indvandrere særlig hårdt”, hvorfor man i høj grad kan sige, den er tilvandret i Sveriges tilfælde.

Sverige har gått från att vara ett föregångsland i Europa med låg ungdoms- arbetslöshet till att ha en av de högsta nivåerna för ungdomar i åldern 15 och 24 år.Danmark har länge haft en väldigt låg arbetslöshet bland ungdomar, precis som exempelvis Nederländerna. Ekonomifakta.

Jødehad er blevet europæisk

Man kan sammenfatte rapporten fra Tel Aviv Universitet om voldelighed mod jøder efter Operation Cast Lead på denne måde: Øgningen af antisemitisk vold er lodret, der er tale om en fordobling fra 2008 til 2009. Af de samlede tilfælde forekommer 54 procent i Europa, af disse forekommer halvdelen alene i England. Bemærkelsesværdigt da der bor dobbelt så mange jøder i Frankrig. Af 1129 “manifestationer” på verdensplan forekommer de 374 i England og landet er således suverænt det værste i verden for jøder overhovedet. Rapporten opregner kun ni svenske og fem danske, så kriterierne er hårde. Dette blot for at udvide  Berlingske Tidendes yderst lokale behandling  af rapporten:

Danske jøder oplever i stigende grad at blive antisemitiske angrebet på grund af deres tro. En ny undersøgelse fra universitetet i Tel Aviv i Israel viser, at antallet af antisemitiske overgreb på jøder i hele verden er steget kraftigt i 2009. Universitetet registrerer anmeldte overgreb på jødiske personer og ejendomme, og de nyeste tal fra 2009 afslører en stigning på over hundrede procent – lige fra antisemitisk personforfølgelse og vold til hærværk og graffiti på jødiske bygninger.Finn Schwartz:

– Vi har oplevet en stærk stigende antisemitisk hetz i det seneste år. Vores ejendomme er blevet ødelagt, vores mindesmærker er blevet udsat for hærværk, og menneskeligt har vi også stået overfor angreb. Vi håber ikke, at 2009 viser, hvordan det bliver fremover, siger Finn Schwartz.Vi ser den antisemitiske hate-crime komme fra tre grupper. For det første er der muslimerne – først og fremmest med palæstinensisk baggrund, som angriber jøderne i Danmark på grund af den spændte situation i Israel. For det andet er der den yderste venstrefløj, som kæmper i mod den israelske stat, og så er der den yderste højrefløj, som ikke synes, at Hitler gjorde arbejdet færdigt med folkemordet under anden verdenskrig, siger Finn Schwartz. Danske jøder oplever stigende antisemitisme. Haaretz: Report: Anti-Semitic attacks up in 2009, especially in W. Europe.

Tel Aviv University: Operation Cast Lead and its aftermath: Antisemitism and the Holocaust in the 2009 international discourse. The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism at Tel Aviv University, in cooperation with the European Jewish Congress. Det skyldes muligvis European Jewish Congress, der før  har vist et ret tåget dømmekraft, da de ville parkere DF og Wilders under antisemitter – at rapporten om Sverige skal opblandes bekymringer om Sverigedemokraternas “islamofobi”:

Since its founding in 1988, the Sweden Democrats (Sverigedemokraterna − SD) have grown from a small group of marginalized neo-Nazis into a political party that won several municipal seats across Sweden in 2006 (see ASW 2006). SD have demonstrated support for Israel and denounced antisemitism on several occasions; however, their stance toward the Muslim population has become increasingly islamophobic. With a populist agenda modeled after Denmark’s Dansk Folkeparti, the SD seeks to gain parliamentary seats in the 2010 election. Their campaign includes projecting what could be termed a “conservative yet concerned” image, thus distancing themselves from more vocal racist and extremist groups on the subject of immigration.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


semit

Posted: 14 april 2010 - 11:11 - Svar

Ja, det er en mærkelig udvikling. Palæstinenserne skulle være den overvejende gruppe, hvilket vel ikke kommer bag på mange af os, efter at have set deres optræden til en af de få pro-israel demoer på rådhuspladsen sidste år.

Men hvad er en ‘palæstinenser’? Er det synonymt med at forfædrene kom fra det område de selv kaldte palæstina før israels uafhængighed? Et landområde der er geografisk og aldrig har eksisteret som land og stat?

Eller er ‘palæstinensere’ en betegnelse for flygtninge i en krig, hvor de var taberen? Og søger genetablering? Tænk hvis man skulle genetablere samtlige flygtninge i de sidste 60 år i denne verden?

semit

Posted: 14 april 2010 - 11:38 - Svar

Vil læserne mene, at når H&M atter boykottes i morgen ( http://bdshm.wordpress.com/2010/04/12/join-us-for-world-wide-protests- on-thursday-15th/ ) at der er et stænk antisemitisme i det?

Julia Caesar

Posted: 14 april 2010 - 12:45 - Svar

Jan Milld ska hyllas för sitt Vitboksprojekt och alla de insatser han har gjort och gör för att rädda Sverige. Han är pionjär, han har varit aktiv invandringskritiker sedan mer än 20 år.

Det svenska åsiktsetablissemanget har med alla medel försökt att tysta och marginalisera honom, utan att lyckas. Det har två orsaker: 1. Jan Milld är en eldsjäl, och som sådan har han en enorm uthållighet.
2. Sanningen kan aldrig tystas ned i längden.

När Jan Milld använder starka ord om “kolonialisering” är det verkligheten han talar om. Därför ska vi lyssna, mycket uppmärksamt. Det gäller i synnerhet de politiker, journalister och andra företrädare för den intellektuella elit som med gemensamma krafter håller på att förpassa Sverige ned i avgrunden.

Skåning

Posted: 14 april 2010 - 13:27 - Svar

Även om jag kan betrakta mig som Israelvän, i den meningen att jag sympatiserar med vad nationen är utsatt för och ändå bibehåller ett gott mått av civilisation. Jag skulle önska att Sverige hade ett uns av den självbevarelsedriften och den migrationspolitiken. Men man ska heller inte vara dum. Många judiska organisationer i Europa står inte på “vår sida”. I toppen på deras agenda ligger en paranoia över F-f-f-förintelsen och den vite europeiska mannen som evig fiende. I deras värld är det viktigare att SD hade några f d nazister i partiledningen 1988, än att miljoner araber väller in över Europas gränser och står får lejonparten av antisemitismen sedan WWII.

De har också noll förståelse för att Danmark ska vara en “dansk stat” eller att Sverige ska vara en “svensk stat”. Däremot stöttar de till 100% Israel som en “judisk stat”.

semit

Posted: 14 april 2010 - 14:07 - Svar

hr skåning.

Jeg kender lidt det problem, men mener at sagen Israel og zionismen ikke er politisk men en mærkesag, og ved at støtte den ene, frastøder man den anden. Zionismen er hverken højre/venstre men handler om en nationalstat for jødiske flygtninge. Det smager både af højre/venstre.

Min egen blog er For Israel, men henviser ikke til politiske partier, hvor Israel er et mindre punkt, fx SD, men gerne til blogge, der har Israel som hovedsagen eller ikke-politiske sites som har det som et positivt indslag, fx snaphanen og ilyameyer fra sverige.

Ud fra min defintion af politik, er snaphanens artikler mærkesager og en stemme i mørket, men ikke traditionel venstre/højre når det handler om statsapparatet og fordelingspolitik.

Jeg ved udemærket godt at snaphanen kaldes højreorienteret, men man kan lige så godt sige, at snaphanen fortsætter hvor enhedslisten står af, nemlig at liste Ø med rette kritisererer fascister og små grupper, der vil regere udemokratisk. Men nazisterne er ikke en reel trussel idag, mens sharias indflydelse er reel og bliver større og større. Det er her liste Ø fejler, mens snaphanen sejrer.

http://semit.wordpress.com/

semit

Posted: 14 april 2010 - 14:41 - Svar

Jeg forstår godt spørgsmålet. Jeg har gjort samme overvejelser på min blog hvor jeg ikke henviser til politiske partier – på min israel blog. http://www.semit.wordpress.com.

Mit svar er, at Israel & zionismen mere er en mærkesag, ligesom snaphanens artikler, der heller ikke er traditionel højre/venstre, da højre/venstre handler om statsapparatet og fordelingspolitik og kommunernes magt. Israel er en nationalstat for flygtede jøder. Det smager altså både af højre og venstre.

Snaphanen kommer ind, hvor enhedslisten ikke tør mer’. Enhedslisten har ret i at det gælder om at bekæmpe fascister og mindre politiske grupper, der reelt er udemokratiske. Men nazister er i dagens danmark ikke en reel trussel og der holdes der øje med dem, mens sharia-lov vinder mere og mere indpas, se på sverige&rosengården. Og religiøs lovgivning, der er udemokratisk, må standses. Men min grænse ligger længere ude, nemlig først på det parlamentariske plan, at shariapartier og andre tydelige udemokratiske partier kunne forbydes, men ikke ved halal-burgerking eller halal-swimmingpools. Men det er jo svært at sætte lige den rette grænse. Derfor sætter jeg den ved overtrædelse af lov og ved udemokratisk fremgangsmåder/partier.

Skåning

Posted: 14 april 2010 - 15:49 - Svar

På ditt nick skulle man kunna tro att du var jöde, semit. Jag vet inte om så är fallet, och det spelar kanske egentligen ingen roll. Vad jag retar mig på är att det finns jöder i både Sverige och Danmark som är hycklande superzionister. De är fullt på det klara med att Israel ska vara ett judiskt land och att den demografiska balansen i landet måste upprätthållas. Samtidigt förespråkar de ett “mångkuturellt” Sverige och Danmark för att de på något sätt inbillar sig att det gynnar deras intressen som en minoritet i dessa länder.

Den dubbelmoralen får mig att spy och jag är inte det minsta rädd för att uttala den, även om det skulle innebära att jag blev stämplad som antisemit eller nazist. Dessa jöder bör exponeras och ställas till svars på samma sätt som lögnaktiga imamer, eller andra lögnare som primärt tjänar sina egna etniska intressen, under täckmanteln av “tolerans”.

steen

Posted: 14 april 2010 - 16:14 - Svar

@ Skåning: Jøder udkommer i alle varianter. Du er ikke antisemit, for at påpege det. GoV kalder nogle af dem “suicide jews.” Måske er det eneste de har tilfælles, at de føler sig forbundne og i familie med hinanden, selvom de ofte har mere tilfælles med andre.

Her i landet har vi fhv. overrabiner Melchior. Han har mange glimrende egenskaber. Politisk tæft er ikke én af dem. Det gælder også hans bror, der har været minister. Om få dage skal han snakke med Naveed Baig på Politiken: Naveed Baig var en af flere radikale politikere, der i slutningen af 1990erne blev kritiseret for deres medlemsskab af Minhaj ul-Quran.. Baig er kun ét af hans mange fejlskud.

Der er ingen de kan belære ham noget, måske bortset fra hans kone. Når man har en vis berøring med det jødiske miljø i Danmark, er det glædelige dog, at mange nu simpelthen er ret tavse i forhold til tidligere. Resten er udenfor pædagogisk rækkevidde. Men der er ikke ret mange af dem længere.Helt uofficielt, så stemmer en hel del DF, de er jo ikke født i går, men de skilter heller ikke med det som Finn Rudaitzky (DF – ex.S)

Hvordan det er i Sverige, ved jeg ikke. Malmø har vel efterladt nogle ar ?

@ Semit: Du har ret. Jeg er også ambidexter, også i det virkelige liv. En uægte kejthåndet uden at jeg skal klistre nogen
-ismer på mig selv. Jeg kan stadig bedre forstå blinde fodboldsupporters end partimedlemmer.

  Skåning

  Posted: 14 april 2010 - 16:48 - Svar

  Det är inte bara de der er “suicide jews”. Det är folk med en sjukt inbyggd dubbelmoral. Ta exempelvis Lars Demcik. Han kan basha SD ena dagen och andra dagen hylla den judiska staten i Israel. Det är bara Jöder som har rätt till ett eget land. Fråga mig inte med vilken logik. Vi Ska inte ha rätten till ett eget land. den rätten är förbehållen judar.

  Jag skiljer förstås inte på det och kurder, kosovoalbaner och syrianer som för sin nationella kamp i Sverige, men totalt saknar förståelse för att urbefolkningen skulle kunna ha samma uppfattning.

   steen

   Posted: 14 april 2010 - 16:52 - Svar

   @ Skåning: Ja. Et skud. Er han bare egocentriker? Eller længes han efter “hjem” – en exileret svensk jøde i en dansk udørk på en flad mark i Roskilde ? Måske min kollega kommer mig til hjælp her ? Jeg har ingen analyse af det. Jeg har bare hørt og læst ham tilpas mange gange og det er de samme trivielle, rituelle repetitioner som Guillous. Men er han repræsentativ ?

   @: Universalgeni: Mjoh, når man skriver så trivielt og repeterende, skulle man tro der lå et program bagved. Måske noget psykologi.

    Universalgeni

    Posted: 14 april 2010 - 17:04 -

    Lasse er bare halalhippie. Af profession endda, – han er psykolog. Lars Dencik har været på RUC i årtier.

    semit

    Posted: 14 april 2010 - 17:13 -

    Jeg kender ikke de der personer.

    SD & Israel er ikke to alen af samme stykke, så man kan sagtens være imod SD og støtte Israel og der er sikkert også SD’ere der ikke støtter Israel.

    Min definition for retten til eget land går der, hvor man i århundreder politisk og statistisk er blevet en kastebold. Eksempelvis ser jeg meget negativt på det seneste ungarske valg, hvor et parti fik 17 % af stemmerne, der klæder sig sammenligneligt med nazisterne og synger slagsange imod jøder og romer. Og det fik mig til at tænke på, at der er andre svage grupper end jøderne, historisk set, nemlig romaerne. Jeg har forståelse for at deres interesser også skal tilgodeses, evt. med eget land/autonomi eller anden type selvstændighed.

    Jøderne har eget land – 1
    Muslimerne har eget land – ca 53
    Protestanterne har – mange
    Katolikkerne har – mange
    Hinduerne har – mindst 1
    Buddhisterne har – flere
    .
    .
    .

    Det er MANGE nationaliteter og relgioner, der har eget land, så at jøderne har særstatus med eget land, er ud fra ovenstående betragtning ikke noget specielt.

    Skåning

    Posted: 15 april 2010 - 13:06 -

    @steen: Nej, jag tror nog inte att man kan säga att sådana som Dencik är representativa, men det finns ändå många av dem och de bör exponeras. Wolodarski är ett annat exempel som går i totalt försvar för den judiska staten Israel och deras immigrationspolitik (enbart judar), men inte försitter ett tillfälle att kastat skit på SD och kalla dem rasister.

    @semit: Nu talade jag iofs om folkgrupper och inte religioner. Jag menar att nordbor (ca 20 miljoner) har precis samma rätt till ett hemland där de befinner sig i trygg majoritet, som judar (också ca 20 miljoner) har. Det ÄR förbannat hyckleri att vara sionist och att samtidigt motarbeta partier som DF/SD/FrP i våra länder. Och har verkligen protestanter verkligen några hemländer om 50 år? USA var för bara 50 år sedan ett land där vita protestanter var i majoritet. Det är de förmodligen inte längre. I Sverige är det i runda slängar drygt två miljoner av nio som inte har protestantisk bakgrund. Det ser nästan lika illa ut i Norge/Danmark/Holland osv. Tre decennier till med samma politik som kommer vi att vara en minoritet i våra egna länder. Det är det jag pratar om. Ni danskar (och finnar) ligger kanske lite bättre till, men den långsamma tendensen är ändå densamma.

    Jag har naturligtvis ingenting emot att det lever en del minoriteter i mitt land. Jöder är ju ett praktexempel på en nationell minoritetsgrupp som är mycket framgångsrik och få antagligen har någonting emot som grupp. Men man ska ändå inte låta dem stå oemotsagda när de propagerar i sina egna etniska särintressen och motarbetar svenskar eller danskar (eller skåningar :o)) som tar tillvara sina intressen.

    Universalgeni

    Posted: 16 april 2010 - 19:01 -

    Der er helt klart en gruppe, der kører i ring. Slet ikke udsædvanlige blandt ældre lektorer på universiteterne. Det har at gøre med, at de ikke møder kritik og krav. De bestemmer selv, hvad/hvem der skal være autoritet på området. Bestemmer selv, hvad studenterne skal læse til deres forelæsninger og senere eksamineres i. De ved godt, at deres fagområde har udviklet sig, men ignorerer det i en vis udstrækning. Nye ting behandles perifert, – kernen forbliver den gamle.

    Universalgeni

    Posted: 16 april 2010 - 19:05 -

    PS: Det gælder især for de mandlige lektorer. De kvindelig lektorer bliver som regel slagtet, hvis de kører det nummer. Af mandlige adjunkter, der vil have et lektorat. 😆

semit

Posted: 14 april 2010 - 17:43 - Svar

Ny antisemitisme.

De 2.000 medlemmer af det jødiske samfund i Kirgisistan oplever pludseligt et liv i frygt efter et angreb på den eneste synagoge efter oprørere i sidste uges tilsyneladende blodige opstand, der væltede regeringen og 80 dræbtes!

Tror I venstrefløjen vil begræde disse 80 dræbte? Men hvis der dræbtes noget lign i Gaza, var de nok på dupperne. Det hedder forskelsbehandling.

kilde: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/137004

Ole Burde

Posted: 14 april 2010 - 17:50 - Svar

Skaaning har fuldstaendig ret i at der er en utaalelelig dimention i det hyklerei som stadig er en naesten automatisk del af europaeiske joeders holdning til “nationalisme” .
Tiden er forlaengst kommet til at diverse joediske organisationer holder opmed at leve i fortioden , og indser at den elskede venstrefloej ( som de SAA gerene ville have vaeret en del af) har indgaet en DEFACTO alliance med islaam .
I Israel er denne bitre opvaagene mer eller mindre overstaaet , med det resultat at det politiske spektrum er blevet fuldstaendig forandret fra omkring 2001 og til idag.
Det der engang var “venstrefloejen” er skrumpet ind til mindre end 10% af stemmerne , og det er overvejende aeldre mennesker som stadig stemmer paa det som engang svarerede til socialdemokratiet .
Europaeiske joeder vil blive ved med at vaere i en skizofren og absurd situation indtil de ogsaa “tar den blaa pille” og vaagner op til en ny og meget forskellig verden hvor der er byttet om paa fjender og potentielle allierede .
Men der er haab, forandringen kan allerede skimtes lige om hjoernet, hvis feks. “SEMIT” nu er begyndt at tvivle paa enhedslistens hellige treenighed , ja saa er alt muligt.

Universalgeni

Posted: 14 april 2010 - 18:09 - Svar

Jeg synes, danskerne skal have selvstændighed. Vi er et folk. Kan den danske befolkning ikke få selvstyre? Hvad der så skal ske med de fremmede indvandrere, må halalhippierne finde ud af.

Mackety

Posted: 14 april 2010 - 18:24 - Svar

Ja, de berømte/berygtede suicide jews er en underlig størrelse. Selv har jeg kæmpe respekt for israelere – ikke så meget fordi de er jøder, men bare fordi de har opnået så fandens meget mod så overvældende odds. Vi kunne lære af dem.

Jeg tror den helt store forskel på jøder i Israel og jøder uden for Israel, er at israelerne har – eller i hvert fald lidt efter lidt har fået – et normalt forhold til nationalstaten som ide. Kort sagt så er israelerne ikke særlig forskellige fra os andre – til gengæld er deres situation utroligt forskellig, endnu da, snart vil det jo nok gå os, som det er gået dem. De er groft sagt ikke længere jøder med stort J, men derimod Israelere med stort I, der så bare tilfældigvis også er jøder. At de ikke vil lukke for mange arabere ind i Israel kan jeg sandelig ikke fortænke dem i. Jeg kunne godt ønske mig, at vi i Danmark spærrede grænserne hermetisk for arabisk indvandring – den slags indvandring fører kun ballade med sig.

Hvad jøderne herhjemme i Danmark angår, tror jeg egentligt også de i højere og højere grad føler sig som helt almindelige danskere. Jeg tror det er helt realistisk at forestille sig, at mange danske jøder stemmer DF – men det er bare ikke dem, vi hører om – i grunden er det jo ikke så forskelligt fra os andre – jeg stemte også selv DF ved sidste valg, for første gang i mit liv iøvrigt, men det er da ikke noget, jeg går og råber højt om – ikke IRL i hvert fald. Det er lidt som DF-effekten ved meningsmålinger. DF får altid flere stemmer end meningsmålingerne mener, fordi folk holder det for sig selv, at de stemmer DF.

Min pointe er, at jeg slet slet ikke er sikker på, at de berømte suicide jews med Melchior brødrene reelt er repræsentative for danske jøder, nøjagtig som jelved ikke er repræsentativ for danskerne som helhed. Derimod tror jeg, at det er blandt danske jøder, som det er blandt alle os andre, at stemmer man Radikale Venstre, så knævrer de i et væk om hvor gode de er. Stemmer de derimod DF eller borgerligt, så går de stille med dørene for ikke at opleve ubehageligheder. Sådan er det jo nu engang med venstrefløjen – de er møg hamrende intolerante og derfor bliver vi andre nødt til at gå stille med dørene, hvis vi vil vores eget bedste.

Robin Shadowes

Posted: 14 april 2010 - 23:00 - Svar

“I deras värld är det viktigare att SD hade några f d nazister i partiledningen 1988, än att miljoner araber väller in över Europas gränser och står får lejonparten av antisemitismen sedan WWII.”

Av just det skälet är dom just nu inbegripna i en massflykt från Malmö. Snart kommer massflykten sprida sig till andra städer. Som man bäddar får man ligga. Dessa judar kan inte ha alla hästarna i stallet.

Universalgeni

Posted: 14 april 2010 - 23:07 - Svar

Vi burde hjælpe nogle at svenskerne med at flytte herover og hjælpe med at finde jobs til dem. Og forklare, at de altså ikke skal stemme socialdemokratisk, hvis de vil undgå, at det sker igen. De får jo stemmeret på et tidspunkt.

Robin Shadowes

Posted: 15 april 2010 - 04:26 - Svar

Om jag bara får stå på Rigets tak minst en natt i veckan, kolla över sundet med kikare och skrika svenskjävlar så kan jag tänka mig att flytta. LOL

  Bjovulf

  Posted: 16 april 2010 - 09:45 - Svar

  TOP, Robin 😉

  Du ville blive en ny turistattraktion, medens den lille havfrue er bortrejst LOL

raapil

Posted: 16 april 2010 - 08:39 - Svar

Blot et kort indspark: Såvel Berlingske-artiklen som den rapport fra Tel Avivs Universitet, som den tildels bygger på, SAMT Finn Schwarz er utroværdige som vidner i en sag om voksende antisemitisme i DK, Sverige og globalt. Jeg har skrevet mere her:

http://raapil.dk/2010/04/15/israel-og-den-altid-voksende-antisemitisme  /

Det kan bl.a. nævnes, at rapporten, som skal identificere antisemitisme, ikke engang byder på en definition af, hvad antisemitisme er. Eller at rapportens forskellige meddelere rundt omkring alle snarere er politiske aktivister, stærkt optagede af Israel og antisemitisme, end seriøst arbejdende undersøgere.

Med den besætning er der bestemt ingen grund til at tro, at Stephen Roth Instituttet i Tel Aviv har undervurderet antallet af antisemitiske hændelser i Skandinavien, og det synes således at være en vild overdrivelse, når Finn Schwartz taler om “en stærk stigende antisemitisk hetz i det seneste år”. Ni tilfælde i Sverige, fem i Danmark kan vist ikke betegnes som en epidemi.

  Universalgeni

  Posted: 16 april 2010 - 09:14 - Svar

  Jeg kommer altid til at tænke på stråmanden i Troldmanden fra Oz, Scarecrow, når jeg støder ind i dig:

  http://www.youtube.com/watch?v=wOKK8mAkiUI

  PeterK

  Posted: 18 april 2010 - 00:39 - Svar

  Antisemitisme kommité der ikke definerer antisemitisme.

  Det minder mig om EU’s racismecenter der heller ikke kan definere racisme, hvilket fik en dansk professor med anstændigheden i behold til at sige farvel og uden ret megen tak. Ikke desto mindre udsender centret, der ledes af Morten Kjærum, tonsvis af rapporter og anbefalinger til lovgivning om racisme. Bortset lige fra når undersøgelserne ikke har det rette resultat Undersøgelsen der påviste at antisemitisme – som centeret sjovt nok godt vidste hvad var, stort set kun udøvedes af muslimer, ville man ikke publicere. Fri og uhildet forskning – eller rendyrket propaganda?

raapil

Posted: 16 april 2010 - 09:27 - Svar

Ok, prøv med at ryge lidt mindre hash…?

  Bjovulf

  Posted: 16 april 2010 - 09:42 - Svar

  Ja, det er vel også det eneste område, hvor du virkelig ved, hvad du taler om, Raapil? 😀
  Vi begynder efterhånden at forstå, hvor og hvorfor det er gået galt for dig ….

  Og så undrer man sig ghm. over, hvorfor skolelærere ikke er så højt agtede længere ?!?! … ak. ja.

raapil

Posted: 16 april 2010 - 13:22 - Svar

Ja, hvis man ikke kan ramme folk med argumentation, så kan man ramme dem personligt. Kender det godt. Jeg bruger også tricket en gang i mellem 🙂

  Bjovulf

  Posted: 16 april 2010 - 19:02 - Svar

  Det har da ikke noget med at være personlig at gøre – jeg anerkender jo netop din store ekspertise på dette område.
  Og man kan da i den grad mærke, at det også påvirker din “tankegang” på mange andre områder 🙂

  Og det med jeres ringe agtelse blandt den jævne befolkninger er altså jeres egen skyld i. Folk som flest griner altså af jer
  og jeres frelste & lallenaive helt-uden-kontakt-med-virkeligheden PK-holdinger og rablende kulturrelativisme med fuld skrue
  totalt uden hensyn til danskernes kultur(er) og følelser. Vi skal bare klappe, juble og se begejstrede ud, hver eneste gang
  vi bliver “kulturberiget” af de uintegrerbare ballademager, kriminelle og fanatikere, som I og jeres landsskadelige slæng har
  påført os i jeres endeløse “visdom” og gloriepudsning på andres bekostning, ikke sandt? 😉

  Så find dig et spejl og hold det op foran dig selv, hvis du vil se en af de virkelige skyldige i det lille spil.
  Man måtte jo bare ikke mene andet end jer frelste narrehatte, vel ? Selv når virkeligheden tydeligvis ikke levede op til
  jeres lyserøde luftkasteller.

  Men en eller anden dag kommer det også til at ramme dig eller dine, Fætter Klaphat!

   Universalgeni

   Posted: 16 april 2010 - 19:08 - Svar

   Raapilen kan ikke lægere tåle humor og kritik. Det er jo nærmest helt muslimsk…

    Bjovulf

    Posted: 16 april 2010 - 19:10 -

    Ja, bare han nu ikke går helt jihad 😉

   raapil

   Posted: 17 april 2010 - 01:03 - Svar

   PK-holdninger??? Er det Pia Kjærsgaard-holdninger?

    raapil

    Posted: 17 april 2010 - 01:03 -

    Den var til Bjovulf

    Universalgeni

    Posted: 17 april 2010 - 11:37 -

    Hvis du fortsætter i samme spor ender du som holocaustfornægter, Raapil. Jøderne i Malmø flygter ikke? De mange overfald er indbildning? Danmark har ingen antisemitisme? Jødiske børn udsættes ikke for chikane i folkeskolen? Well, mange er uenig med dig. Politiet og regeringen blandt andet. Præcis i dag for et år siden vedtog Folketinget følgende:

    Forslag til vedtagelse
    Folketinget tager afstand fra og fordømmer på det kraftigste den stigende antisemitisme i visse muslimske miljøer.
    Folketinget pålægger regeringen – inden udgangen af 2009 – at udarbejde og fremlægge en handlingsplan, der skal sikre, at religionsfriheden og andre grundlæggende frihedsrettigheder genoprettes, således at borgerne kan færdes frit i samfundet og eksempelvis lade deres børn indskrive i folkeskolen uden frygt for repressalier.

    V 65 vedtaget med 108 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.

    http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20081/Vedtagelse/V65  /index.htm

Peter Buch

Posted: 16 april 2010 - 13:58 - Svar

raapil

Posted: 17 april 2010 - 01:01 - Svar

I så det nok ikke, men der var faktisk en 🙂 i mit indlæg. Jeg kan nemlig sagtens tåle kritik og humor. Det skal man kunne, når man basher islamkritikere som jer. Jeg morede mig bl.a. kosteligt over, at det var klovnen LFPC, der ved juletid lagde den video ud med Lars Hedegaard, som fældede den gamle hvidskæggede nisse. Jo, humor er en god ting at have i selskab med jer.

Peter Buch

Posted: 17 april 2010 - 10:35 - Svar

I alt selskab.

z

Posted: 17 april 2010 - 12:59 - Svar

@ raapil

“Fældede” Hedegaard. Øh…Manden er lige blevet genvalgt som formand, og Trykkefrihedsselskabet står heldigvis (efter en lille krise, jovist) stærkere end nogensinde.

  raapil

  Posted: 17 april 2010 - 17:02 - Svar

  Tyrkerfrihedsselskabet er færdige med at blive taget seriøst.

   PeterK

   Posted: 18 april 2010 - 00:41 - Svar

   Udokumenteret påstand, tangerende ønsketænkning.

    raapil

    Posted: 18 april 2010 - 10:24 -

    Det tror jeg ikke. Jeg tvivler på, at Lars Hedegaard fremover vil blive indkaldt som vidne i medierne, når det gælder sager om ytringsfrihed osv.

raapil

Posted: 17 april 2010 - 17:08 - Svar

@Universalgeni: Jeg kan af gode grunde ikke udtale mig om de enkelte tilfælde af antisemitisk vold mv. i Malmø, da der faktisk er skrevet meget lidt om de konkrete tilfælde. Men den rapport, jeg nævner og som bl.a. også ovenstående indlæg bygger på, siger at der fandt ni (9) tilfælde sted i Sverige i 2009. Fem i Danmark. Det kan næppe betegnes som en epidemi. I øvrigt blev Malmø-moskeen i 2009 beskudt, og for nogle år siden blev den halvvejs brændt ned. Er væksten i antimuslimske følelser så katastrofalt stor i Malmø?

For tallene og for de tvivlsomme postulater i Tel Aviv-rapporten kan du læse her:

http://raapil.dk/2010/04/15/israel-og-den-altid-voksende-antisemitisme  /

  Universalgeni

  Posted: 17 april 2010 - 18:47 - Svar

  Der er aldrig fundet nogen skyldige i sagen fra Malmø. Så alt gætteri er lige plausibelt. Kunne være en sunni vs. shia-konflikt? Forsikringssvindel? Hævnmotiv overfor imamen?

   raapil

   Posted: 18 april 2010 - 10:22 - Svar

   Bestemt – der kan være mange muligheder. Ligeledes savner jeg mere konkret evidens ang. den postulerede vækst i antisemitismen i Malmø, Sverige generelt og i Danmark. Indtil videre har vi kun Tel Aviv-rapporten, der ikke giver anledning til alarmisme, selvom alle tilfælde af racistisk vold og politisk forfølgelse naturligvis skal tages alvorligt. Om det så er venstre-, højreradikale eller islamister der står bag.

Emeritus

Posted: 17 april 2010 - 19:41 - Svar

Til Mackety.
‘…Sådan er det jo nu engang med venstrefløjen – de er møg hamrende intolerante og derfor bliver vi andre nødt til at gå stille med dørene, hvis vi vil vores eget bedste…’

Ja, sådan er det. Men det er der grunde til.

Venstrefløjen er gjort af samme stof som de drømme, venstrefløjen varmer sig ved. Globale drømme taler i udpræget grad til deres fantasier om og behov totalitet. Venstrefløjsere er i virkeligheden megalomanikere. Det helt vildt uoverskuelige har størst tiltrækning. De største drømme er derfor de smukkeste og skal helst gå i opfyldelse på den helt rigtige måde for at blive til virkelighed. Det stiller krav om at drømmerne helst skal kunne kontrollere alt undervejs, så intet går galt. For drømme kan kun blive til virkelighed, hvis det sker på den rigtige måde, ellers rammer drømmen jo virkeligheden på en forkert måde, og det kan ikke være meningen. Socialismen var en sådan drøm og en af de helt store, for den kunne i princippet rumme hele verden.

Utopier og ideologier er alle sådanne mere eller mindre totale drømme. Det ligger i sagens natur, at de alle er intolerante. Derfor er venstrefløjen i princippet intolerant.

Jeg kunne have brugt ordet ‘illusioner’ i stedet for drømme, for illusioner er, hvad venstrefløjens drømme ser ud som om for en uden for stående. Men den uden for stående, som naturligvis ikke tror på venstrefløjens drømmeprojekter – han anser jo deres projekter for illusioner, løber en risiko, da han er blandt de første, som lægges for had og angribes i det omfang, der er magt til det.

Derfor går du stille med dørene. Det forventer venstrefløjen sådan set også, at du gør.

Ligesom Islam forventer, at vantro gør. – Går stille med dørene.

Det ønske har Islam og venstrefløjen fælles.

Med venlig hilsen

Leave a Comment