20
apr
Seneste opdatering: 21/4-10 kl. 0004
22 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Ny WC-skylt introducerad Värnamo Arbetsmarknadcenter i Småland

Jag sköt Fredrik Reinfeldt i går

Specielt i Sverige er det virkelig ikke ret morsomt:

“Statsminister Fredrik Reinfeldt hotas till livet på youtube. På en musikkonsert i helgen framförs låten “Jag sköt Fredrik Reinfeldt” som bland annat beskriver hur både statsministern och finansminstern avrättas. Att döma av länken fanns det gott om publik i lokalen.” You Tube via Newsmill.

Gade Jensen anmelder Støvring

I Politiken hedder anmeldelsen “Søren Krarup har fået en søn.” Vi har ikke læst den endnu.

Truslen mod samhørigheden i det danske samfund kommer dels fra multikulturalismen, som er kommet med indvandringen siden 1980’erne, og som skaber ghettoer, parallelsamfund og konflikter, dels fra en stor grad af kulturelt selvhad, såkaldt iokofobi (foragt for eget hjem/hus), der præger de tænkende klasser.Det kommer bl.a. til udtryk ved, at nationalitet opfattes som konstrueret og dermed et ideologisk instrument til at fremme chauvinisme og fjendtlighed. [..]

Endnu en klar og velargumenteret bog fra Kasper Støvring, der efterhånden er ved at etablere sig som Danmarks førende konservative intellektuelle. Han skriver klart og forståeligt uden unødige lærde henvisninger.Selv om Støvring opfatter sig selv som nationalkonservativ og siger mange umiddelbart kontroversielle ting, skriver han sobert og upolemisk, så de, der vil tale ham imod, må være godt forberedte.Samtidig er der faktisk heller ikke så langt fra litteraturmagister Støvrings positioner til almindeligt accepterede synspunkter inden for sociologi og økonomi. Han vover måske mere at trække den politiske konsekvens. Kraften til at hænge sammen Kasper Støvring: Sammenhængskraft, 216 sider, 199 kr.Gyldendal

Må man forbande de vantro?

Dette var sidste år oppe at vende på den moderate, DR-blåstemplede site Islamic.dk, og da man ikke kan besvare denne slags spørgsmål ud fra instanser som ‘samvittighed’ eller ‘fornuft’, må højere autoriteter indkaldes – trommesalve for Egyptens Fatwa Hus der beredvilligt oplyser:

Det er tilladt at forbande vantro og syndere på det generalle plan, dog ikke på det specifikke plan (i.e. at forbande dem personligt, red.), undtagen de, hvor man ved sikkerhed ved, at de døde i et stadie af vantro.

Ibn Abidin siger i sin Radd al-Muhtar:

“Forbandelsens (la’n) realitet er at søge afstand fra barmhjertighed, hvilket ikke kan være for andet end en vantro (kafir)”. […]

Og hvad angår at forbande en specifik troende, så er dette en stor synd […] Er det tilladt at forbande?

MissTurkii og NoorMuhammed takker for svaret. Det er virkelighed som denne vi er omgivet af i næsten total ubemærkethed, ingen aviser eller politikere blæser til kamp mod uanstændigheden og det dårlige menneskesyn – og ingen muslimske modbevægelser etableres for at kæmpe for Den Gyldne Regels realitet i islamisk dogmatik (LFPC).


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Victor

Posted: 20 april 2010 - 13:50 - Svar

Lidt mere om Landskrona-drabet – det ser ud, som om Ahmad Akileh, efter udstået straf, kan flytte til Danmark…fætteren har skam en “dansk” kæreste, Omayma Cheika:

http://members3.boardhost.com/contras/msg/1271074313.html

steen

Posted: 20 april 2010 - 13:53 - Svar

Ja, men lige idag “mår han inte als bra” Som en kommentator dog bemærker: “Att den 23-årige mannen inte mår bra är i sin ordning. Han ska inte må bra, han har begått ett mycket grovt brott.”

Muslimska anhöriga attackerade domare och poliser
Dansk press namnger den misstänkte från Landskrona:
Det uppstod tumult i Lunds tingsrätt när den 23-årige muslimen från Libanon, Ahmad Akileh, omhäktades idag tisdag 20 april 2010. Det gäller brottmål 1883 för år 2010:

Emeritus

Posted: 20 april 2010 - 18:27 - Svar

‘…“Søren Krarup har fået en søn.”…’

Tjah, eller blot én fornuftig mands stemme mere. Men Politiken kan ikke lide det, kan ikke se det, nemlig at projektet, bladet forsvarer og er en del af, for længst er gennemskuet af den yngre, danske intelligentsia, som kommer til at overtage fallitboet. Det er meget stærke kræfter for bladet at være oppe imod i fremtiden, og klart mere end bladet kan holde til i det lange løb, når sandt og falsk bliver endevendt og gruttet af disse unge, som hverken har lod eller del i den ældre generations dominans og amokløb frem mod farlige og utopiske fantasier om fremtidens samfund og nationernes demontering.

Med venlig hilsen

Ole Burde

Posted: 20 april 2010 - 20:42 - Svar

Aldrig undervurder modstanderen.. det er ganske rigtigt at det intellektive INITIATIV nu er hos “nationalkonservative” , men paa den anden side er der lang , lang vej igen foer modstanderen har trukket sig tilbage til sin sidste forsvarslinje . Der er stadigvaek en uvurderlig maengde af scenarier hvor det lykkedes venstrefloejen at gaa til modangreb paa maader som vil forandre spillets regler til deres fordel , saasom feks en yderligere underminering af ytringsfriheden.

Arvid Bengtsson

Posted: 20 april 2010 - 21:08 - Svar

Får väl apropå Värnamo påminna om Snoilskys dikt:

Vid Värnamo på marknaden
En aftonstund det var,
Då Per och Kersti bytte ring
Som troget fästepar.
Se’n skildes de att taga tjänst,
Enhvar med mod och hopp.
»Om sex år ses vi här igen» —
Så hade de gjort opp.
Och Per han kom till kyrkherrgåln.
Fastän hans tjänst var sträng,
Så slapp han att gå ut som knekt —
Man tar ej prästens dräng;
Och Kersti hos befallningsmans
Fick sköta plog och harf.
Som blifvit kvinnfolksgöra nu
I Carols tidehvarf.

I sina träskor gingo de
Den tunga mödans stråt
Och rörde aldrig af sin lön
En enda kronans plåt.
»Om sex år», så det hette jämt,
»Då blir det annat slag,
Då ha vi sparat samman nog
Att bygga hjonelag.»

Och tiden skred med snäckans fjät
Evinnerligen lång,
På många månader ibland
De tu knappt mötts en gång.
För dans och lek var ingen böjd
I dessa sorgens år,
Men efter väntans mulna tid
Vardt sjätte gången vår.

Af ljuflig oro brunno då
Båd’ ungersven och mö,
Från alla hagar kom en doft,
Det glittrade på sjö.
Utaf ett vårregn tvagen nyss
Den späda grönskan log,
Och göken gol för fästefolk
Långt hän i dunkel skog.

Den arma svenska jorden nu
Sig gjorde riktigt grann
Och sken som utur tårar upp
Till lust för fattigman
Och strödde glada färgers prål
Längs hvarje dikes-vall,
Liksom i vintras aldrig smällt
Ett skott vid Fredrikshall.

Vid Värnamo på marknaden
De möte stämt, de två.
Bland magra stutar var ej svårt
Hvarann att hitta på;
Med rörelse och köpenskap
Det jämmerligt gått ned,
Fastän det sports att herrarne
Snart skulle göra fred.

Men prästgårds-Per han hade mynt
Och var så morsk och käck,
Och slantar hade Kersti ock
Uti sin kjortelsäck.
Med ögon strålande af fröjd
De satt sig i en vrå
Och klingade med pengarne
Och hviskade som så:

»Nu vännen lilla» — sade Per —
Ȁr jag min egen karl
Och kan ta upp ur ödesmål
Det torpet efter far.
Med nitti daler fick jag ut
Min lön i kyrkherrgåln –»
»Och jag har sexti», Kersti sad’,
»Då står man sig i Småln.»

»Men hör du Per» — från Kerstis drag
Här leendet försvann —
»Den sortens pengar, som vi fått,
Jag aldrig lika kan.
De kallas nödmynt, säger folk,
Och det är visst och sant
Det kostat nöd att skrapa hop
Den styfvern slant för slant.

»Men det är bara koppar, Per —
Med Görtzens gudar på
Och namn, som ingen kristen själ
Kan lära sig förstå.
Jag vore nöjd, om pengarne
Blott bure kungens bild —
Tänk Per, om smulan, som vi ha,
Rakt skulle gå förspilld!»

»En stolla är du, Kersti lill’!
Mig klockarn bättre lärt:
Det är den höga kronans mynt
Och guld och silfver värdt;
Och denne krigsman, som du ser,
Med lejonet bredvid,
Så flink och färdig, är kung Karl
Just som han drog i strid.

»Nog är det rätta pengar du,
Det har ej någon nöd!
Ej kronan tar med svek och list
Från fattigman hans bröd.
Kom nu, så gå vi gladeligt
Att köpa till vårt bo
Båd’ slef och gryta, tösen min,
Och först och sist en ko.»

I marknadsbråket vandrade
De tu med muntert mod
Och tittade och prutade
På allt från bod till bod.
Då skar igenom folkets sorl
En röst af välkändt ljud …
Hos Per och Kersti klack det till —
Här kommo onda bud.

I rock af blanka knappar prydd,
Med ämbets-näsa röd
Och stämma barsk, klef länsman fram
Och allmän tystnad bjöd.
Han öppnade ett tryckt plakat,
Och hastigt rundt omkring
Slöt sig med häpna anletsdrag
En stum åhörar-ring.

Det var med alldenstund, ithy
Och mer af samma sort
Ett kungligt bref, där meningen
Så kunde fattas kort,
Att kopparbiten, som i går
För daler gått och gällt,
Numera gällde ingenting —
Och så var det beställdt.

Så gruflig dom i förstone
Ej Kersti fullt förstod:
»I nåder slöts ju skrifvelsen,
Och Drottningen är god!»
Men Per, som stod där blek, begrep
Omsider denna nåd:
»Ack nej, du Kersti, stackars tös,
Här finns ej någon råd.» —

Vid Värnamo på marknaden
Det var en aftonstund,
Där vandrade ett fästepar
Med sorg i hjärtegrund.
Med bittert löje Per såg fly
Sin fagra lyckodröm,
Och bakom randig förklädssnibb
Flöt Kerstis tåreström.

De satte sig bland blommorna
På daggig åker-ren,
Bak fjärran skogar dunkelblå
Sjönk kvällens rosensken.
Emellan tallar steg en rök
Ifrån ett litet hem —
Ack, hoppet om en egen härd
Var slocknadt ut för dem!

Det suckade så tungt i norr —
Det var en sorgegök,
Och djupare i förklät’s famn
Då Kerstis hufvud dök.
Så månget bröst i Sverges land
Hans dubbelsuck förstod:
Den ena tonen sade sorg,
Den andra tålamod.

Den starke Per han lindade
Om hennes lif sin arm,
Och veka ord sig bröto fram
Ur svallet af hans harm.
Så mild som månen öfver sjön,
Kom trösten till hans brud:
»Och finns för oss ej lag och rätt,
Så finns dock Herren Gud!

»Vi ha ju hälsan, hurtigt mod
Och raska armar tu
Och börja bara om igen,
Det är ej värre, du.
Vi ta oss tjänst, så får det bli,
Tills gladt en annan vår
Vi sätta bo och köpa kon,
Som ej vardt köpt i år.»

Han talte många andra ord
Af kraft och bergfast hopp,
Och Kersti mellan tårarne
Såg ur sitt förklä’ opp
Och frågade med ögat ljust
Af kärlek och af tro:
»Så råkas vi om sex år då
På nytt vid Värnamo?»

Universalgeni

Posted: 20 april 2010 - 21:14 - Svar

“Selv om Støvring opfatter sig selv som nationalkonservativ […] skriver han sobert”. Sagde Gade virkelig det ?? Jeg er rimeligt rystet…

Universalgeni

Posted: 20 april 2010 - 21:29 - Svar

Det med toilettet er en misforståelse. Vantro er urene, fordi de har spist gris. I Danmark har vi muslimer, der nægter jobtilbud i børnehaver, fordi de skal skifte ble på babyer, der har spist uren mad. Derfor bruger visse muslimer toilettet som vist: fordi en vantro har siddet på det. Skiltet kommer til at fungere som brugsanvisning i stedet for. Nu vil flere gå over til at bruge det som demonstreret på tegningen. Koranen har meget detaljerede anvisninger på, hvordan en muslim skal skide. Postvæsnet i Norge har bygget special-toiletter til dem på flere posthuse. Med adgang forbudt for vantro. Det er også det, der ligger bag kravet om fodbade i offentlige bygninger i USA. Man installerer nemlig toiletter og vaskekummer i forbindelse med fodbade.

  LFPC

  Posted: 20 april 2010 - 22:39 - Svar

  Jeg er ikke sikker på at alt dette er helt kosher. “Fordi” de har spist gris? Så skulle vegetarer kunne undtages fra alskens forbehold over for kuffar, og det får du næppe nogen til at godtage. Opdelingen af verden i muslimer og kuffar handler om meget mere end grise.

  Og mig bekendt skider folk fra varme lande på hug i et hul i jorden også selv om der ingen vantro er der.

  Den med fodbadene tror jeg heller ikke holder. Wudu, dvs. rituel renselse, skal også foretages hvor der ingen vantro er.

  Men jeg er på ingen måde ekspert her, så hvis du har dokumentation for dette hører jeg gerne nærmere.

   LFPC

   Posted: 20 april 2010 - 23:05 - Svar

   Prøv at læse indlæg #2 her om hvad man skal være påpasselig med omkring rituel renhed. Et eksempel – må man røre ved en CD der indeholder recitation af Koranvers hvis man ikke er rituelt ren? Det må man heldigvis godt:

   “For det tredje: Det er tilladt for den, som ikke er i en tilstand af ritual renhed at bære bånd og CD’er/DVD’er, hvor der er optaget noget Koranen, idet dette ikke regnes som en kopi af Koranen (musHaf)”.

   Tråden om Wudu

   Er der noget at sige til at de ikke får bygget velfungerende samfund? Vi taler vel at mærke om Islamic.dk, en site for danske muslimer – ikke en ekstremistisk site, men som jeg omtalte i går en site der blåstemples af DR og en humaniora-akademiker. I andre sammenhænge kaldes dette OCD – når det udøves af folk fra varme lande er det noget meget fint.

   Universalgeni

   Posted: 21 april 2010 - 00:07 - Svar

   Islam har et meget anstrengt forhold til afføring. Især de vantros efterladenskaber. Jeg har lidt dokumentation bla.:

   Tale, beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen – citat:

   Men her er der altså sket et skred. Som beskæftigelsesminister støder jeg på sager, hvor ledige siger nej til job i vuggestuer, fordi de ikke vil skifte ble på børn, der har spist svinekød. På sager om kvinder, der ikke må arbejde for deres mænd. Ja, jeg kunne blive ved.

   http://www.bm.dk/Aktuelt/Nyheder/Taler/Arkiv/2006/Beskaeftigelsesminis terens%20grundslovstale.aspx

   Den med motivationen for fodbade i USA har jeg ikke noget dokumentation på. Postulatet stammer fra et par blogge, men er den mest sandsynlige forklaring, jeg er stødt på.

    Universalgeni

    Posted: 21 april 2010 - 00:11 -

    Hunde er også urene dyr. Kød, der ikke er halalslagtet, betragtes også som urent. Så det hjælper ikke at undgå gris, hvis oksekødet ikke er halalslagtet. Det er mere i det spor, du skal se det. At vi så også er vantro, gør ikke sagen bedre.

    Universalgeni

    Posted: 21 april 2010 - 00:15 -

    Afgudsdyrkere er også urene….

Morten - - -

Posted: 20 april 2010 - 21:47 - Svar

KASPER STØVRING ER I AFTENENS DEADLINE PÅ DR 2 KL. 22:30

Husk det nu 🙂

– – –

  Henrik Jørgensen

  Posted: 20 april 2010 - 23:13 - Svar

  Morten Østergaard: “Der sker hver dag multikulturelle mirakler, f.eks. når en muslim har fået en uddannelse” 😀

Victor

Posted: 20 april 2010 - 22:21 - Svar

For et par dage siden var Morten Løkkegaard ude med et forslag om en bedre EU-dækning…det blev også kommenteret her.

I morgen har det tyske dagblad Tageszeitung, nogenlunde på linje med Information, en pi..egod artikel om Komissionens kontroltrip ift pressen og hvordan det har ført til, at EUs skatteyderbetalte PR stille og roligt erstatter en kritisk offentlighed.

http://taz.de/1/politik/schwerpunkt-zensur/artikel/1/mehr-internet-wen iger-information/

Bjovulf

Posted: 21 april 2010 - 01:07 - Svar

“Professorer: Retsvæsenet skal tage hensyn til sharia”

Bedst som man tror, at nu kan de “akademiske” PK-tosser da ifor H. kke finde på flere knæfald over for multikultur/ islam og de
endeløse, vanvittige særkrav fra disse grupper, så kommer der ghm. en nyhed som denne:

Professorer: Retsvæsenet skal tage hensyn til sharia [!!!]
21. apr 2010 00:00 Det danske retsvæsen bør forholde sig til, at nogle muslimer lever efter særlige regler og normer – såkaldt sharia. Det mener tre professorer i jura og islam. “Helt uhørt”, siger justits- minister

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/363401:Danmark–Professorer–Re tsvaesenet-skal-tage-hensyn-til-sharia

Af Christina Agger

Nogle muslimer i Danmark gifter sig, skilles og lever i det hele taget efter særlige religiøst, kulturelt og traditionsbestemte regler kaldet sharia. Det bør vores retsvæsen i langt højere grad tage hensyn til.

Det mener tre danske professorer i jura og islam, som har bidraget til en ny engelsksproget bog om opfattelsen af sharia i Europa – en bog, der netop argumenterer sig frem til den løsning.

– Det er et spørgsmål om basal retfærdighed. Hvis ikke der fra sag til sag udøves en fleksibilitet, hvor også folks kultur, religion og traditioner – herunder elementer fra sharia – tages i betragtning, udelukkes en del af borgerne i samfundet fra en ligeværdig adgang til retssystemet, siger Jørgen S. Nielsen, professor i islam ved Københavns Universitet.

Som et eksempel nævner han, at mange muslimer alene er islamisk gift, at deres ægteskab altså kun er religiøst indgået og ikke godkendt af nogen dansk myndighed. Hvis kvinden i et sådant ægteskab siden ønsker skilsmisse, er der ingen hjælp at hente hos myndighederne.

….

[ Og her gik jeg rundt og troede, at “professor” var en beskyttet titel som ikke blev tildelt til en hvilken som helst halvstuderet idiot,
men jag har vist taget helt fejl. Der gælder åbenbart helt særlige regler på Huminora – bare man har de rette ultra-kulturrelativistiske, lallenaive, frelste multikulti-alting-er- jo-lige-godt-PK-holdninger, så står porten tilsyneladende på vid gab for en …
Så det var åbenbart IKKE en aprilsnar i utide, da der allerede begyndte at gå visse rygter for 2-3 år siden, om at man ghm. seriøst”forskede” i inkorporering af sharia-elementer i dansk ret ved de juridiske fakulteter. (De folk burde sgu have været fyret på stedet!)
Disse dybt ignorante naivist-akademikere kan altså bare ikke hurtigt nok få indført britiske tilstande i DK, selv om enhver med lidt reel indsigt i engelske forhold ved, at netop sådanne tiltag har været fuldstændigt katastrofale ovre på den anden side af Nordsøen og har i den grad fået den indfødte engelske befolkning til at skumme over af raseri. Det er fuldstændigt mageløst! ].

PeterK

Posted: 21 april 2010 - 09:00 - Svar

En professor i jura må have mere indsigt i jura end en halvstudret røver som mig. Ikke desto mindre har en vielse indgået af et godkendt trossamfund altså samme retslige gyldighed som en vielse indgået i folkekirken eller på rådhuset. Det er derfor man kræver at de personer der foretager disse hanslinger (dåb, vielser, begravelser) “skal mestre det danske sprog i skrift og tale”, så de kan indberette korrekt. Tager jeg virkeligt fejl, eller er der tale om en juridisk professor der ikke ved en pind om jura?

Og naturligvis skal dansk ret ikke tage det mindste hensyn til sharia. Ønsker folk sharia kan de flytte hen et sted hvor man lever efter den. Skal vi så også have specielle retsregler for asa-troende eller katolikker? De er også godkendte trossamfund. Det kunne blive et kønt kaos.

  Liva

  Posted: 21 april 2010 - 09:53 - Svar

  “Og naturligvis skal dansk ret ikke tage det mindste hensyn til sharia. Ønsker folk sharia kan de flytte hen et sted hvor man lever efter den.”

  Ja, så enkelt kan det siges.

HelgeD-H

Posted: 21 april 2010 - 11:32 - Svar

Utroligt, at muslimerne bliver mere og mere hysteriske med hvad der skal defineres som halal og haram i Danmark såvel som i Den Vestlige Verden !!
Det bliver vel også til selvopfundne islamiske leveregler i et samfund som ikke stemmer overens med nutidens
samfundsstruktur fortolket af toneangivende imamer, mullaher, skriftkloge, og muslimske tyranner.
Og vi danskere der for snart 25 år siden blev kalldt racister af Gutmenschen, fordi vi danskere sagde at de
muslimske flygtninge/indvanrere ville lave OS danskere om til muslimer.
Muslima som skal være mere og mere tildækket, og gerne med handsker og solbriller på for at kunne stoltsere
omkring i et samfund forurenet af omkringgående Kuffar. En urokkelig islamisk [affalds]sæk som frustrerer
vantro med at sige : Det siger min religion at man ikke må……….for min tro !!
En islamforskrift som må være Rasmus-modsat i forhold til Vestlig levevis for at kunne overleve som ideologi.
Og som det allermest uhyggelige, at vi Danere skal indordne os rettro islamisk sædvane.
Og det er noget Politisk Korrekthed hjælper med til.

Iøvrigt er der noget med at en Somalisk radiostation er truet til ikke at spille musik i deres udsendelser,
fordi musik er uislamisk. Og sådan er der så meget.

Level UP

Posted: 21 april 2010 - 21:13 - Svar

Sidstnævnte ang forbande, så skal du altså læse hele tråden.

Her finder du svaret:

“På grund af dette er det ikke tilladt at forbande et specifikt individ, undtagen det med sikkerhed er bevist at de døde i en tilstand af Kufr. Det forbliver forbudt at forbande et individ, selv hvis de åbenlyst er korrupte, såsom Yazid, ifølge den holdning som man tager udgangspunkt i.”

Det du citer er ud af kontekst, men det er naturligvis ikke noget nyt herinde 🙂

Leave a Comment