22
apr
Seneste opdatering: 23/4-10 kl. 2247
24 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Fra Timbros boglancering i Stockholm i går. Meier Carlsen er ikke nået frem på grund af en vis askesky. Lyden kommer på fra minut 2:00. Vi er ikke glade for al den populist-snak, der emmer af  distance og bedreviden, men vi mistænker bogen er bedre end titlen.

Vilks-forelæsning stoppet – “visse studenter syntes det var en dårlig ide”

I dag var det tänkt att den kontroversielle konstnären Lars Vilks skulle föreläsa om yttrandefrihet på Högskolan i Jönköping. Men nu är föreläsningen stoppad. I eftermiddag var det tänkt att han skulle föreläsa om yttrandefrihet. Han var inbjuden Utrikespolitiska föreningen. Men i sista stund stoppades föreläsningen av skolans ledning.
“Det finns väldigt starka känslor förknippade med besöket. Vi är verksamma i många islamska länder där det finns extremgrupper som kan förknippa vår verksamhet med de starka känslor som råder runt Lars Vilks,” säger Niklas Adler som är vd och akademisk ledare för internationella Handelshögskolan.Vilks själv hade gärna kommit och föreläst i Jönköping. “Det blir komiskt att man censurerar en debatt om yttrandefriheten, det är att gå rätt långt”, säger han.Men vissa studenter har tyckt att det inte varit en bra idé. Vilks stoppas på Högskolan, Lars Vilks: Del 993: Stopp stoppi-stopp-stopp, Troligaste förklaringen är att de muslimska studenterna har protesterat.

Frygtkultur og selvcensur: Nu er ordet “Muhammed” bandlyst på South Park

‘Islamisering’ skrives altid med anførselstegn i mainstreammedierne; det benægtes fra flere sider at der overhovedet eksisterer selvcensur; bilbrande, ghettooptøjer, voldtægtsepidemier og gader i Frankrig blokeret af fredagsbøn er fænomener der stort set er fraværende i samme medier; og journaliststanden er til fals for usle Euro i bundne opgaver om multikulturens velsignelser. Vi lever i sælsomme tider. En interessant fremtid venter forude (LFPC).

Now “South Park” can’t even say the words “Prophet Muhammad.” After last week’s episode of the Comedy Central series sparked a threat (and yes, it was certainly a threat) from a radical Islamic website, the network has cracked-down-for-their-own-good on creators Trey Parker and Matt Stone during last night’s continuation of the show’s storyline. […]

Last night, “South Park” continued the controversial Muhammad storyline, but with a key difference: every instance of the words “Prophet Muhammad” was bleeped out, making the episode practically incomprehensible, especially to anybody who missed the previous week.

The character of Muhammad was once again also hidden from view, covered by a large block labeled “censored.” A Comedy Central spokesperson confirmed it was the network’s decision to bleep the words. […] ‘Muhammad’ now a dirty word on ‘South Park’

This is why Islamic supremacists issue threats and practice intimidation in the first place: because it works. […] Comedy Central submits to Islamic intimidation — now South Park cannot even say the word “Muhammad”

The European Arrest Warrant: Nu også med overvågning i hjemlandet

“European Arrest Warrant” forekommer kun seks gange på Infomedia, og ingen af disse drejer sig om kritisk belysning af noget der ellers må kunne forventes at have danskernes største interesse: At man nu risikerer at kunne blive udleveret til et andet EU-land for lovovertrædelser begået der, forhold der måske ikke engang er strafbare herhjemme. Med mindre der har været anden omtale der ikke indeholder den engelske betegnelse, må man konstatere, at apatien ligger som en dyne over mainstreammedierne, og at disse endnu en gang groft har svigtet en hævdvunden rolle som magtens kontrolinstans. Storbritannien er efter sigende den vestlige verdens mest overvågede land, og derfor kan det umiddelbart undre, at britiske medier synes at være langt mere opmærksomme på EAW, men det hænger utvivlsomt sammen med traditionel britisk stolthed og Euro-skepsis (LFPC).

British citizens face being subjected to secret EU ‘Big Brother’ spying missions. Labour is supporting plans for a dramatic expansion in the powers available to fellow member states who accuse UK nationals of committing even the most minor crimes while visiting.

Under the plans, other countries could get the right to demand surveillance on a UK resident who has returned home, and access to his or her bank records. […]

Civil liberties groups across the continent are furious at the proposals, designed to bolster the controversial new European Evidence Warrant – a partner to the deeply controversial European Arrest Warrant.

Cases to which the arrest warrant has been applied include a man accused of the ‘theft of a dessert’ in a Polish restaurant. Under the proposed new regime, such a person could be placed under surveillance or have his bank records accessed to check that he had paid for the dessert, critics say. […] Labour ready to let in the EU snoopers

Tillidskulturen har skabt velfærdstaten – ikke omvendt

Kasper Støvring: Der hersker en udbredt forestilling om, at den høje grad af sammenhængskraft – tillid og samhørighed – der findes i Danmark, er skabt af velfærdsstaten. Men opfattelsen er forkert. Sammenhængskraften er snarere skabt i det civile samfund, hvor især de frivillige foreninger har stor betydning. – Danskerne er et folk, der er dybt forankret i en national kultur. Det vil sige, at de i generationer har levet sammen på bestemte måder på et bestemt territorium. Den fælles historie har præget borgerne med nogle samlende moralske værdier, sociale erfaringer og indforståede kommunikationsformer, og denne fælles kultur har fremmet en loyalitet, der er grundlaget for det liberale medborgerskab. [..]

Det bevaringsværdige ved den danske nationale loyalitet består i, at den hverken er totalitær, abstrakt eller politisk dikteret som for eksempel den tidlige tyske nationalisme og den franske.
Det er kort sagt den kulturelt baserede sociale sammenhængskraft, der tillader opbygning og vedligeholdelse af omfattende velfærdssystemer; det er ikke velfærdsstaten, der skaber tillidskulturen. Tværtimod risikerer velfærdsstaten at ødelægge den. Sammenhæng skabes i civilsamfundet.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Per N

Posted: 22 april 2010 - 13:08 - Svar

Wow efter 5 min lukkede jeg, eksrtem – usvensk – alle betagnelserne blev brugt i introen alene.

steen

Posted: 22 april 2010 - 13:17 - Svar

@ Per : Såvidt jeg har fårstået har Ulvell og Carlsen skrevet en halvdel hver, så det er ærgerligt Carslen ikke er der.

Timbro går for at være højreorienteret, men de er bare benhårde liberalister. At sige ”Sverigedemokrater är frustrerade mittenväljare” er temmelig vovet i Sverige. Den politiske diskussion på dette område befinder sig omtrent der, hvor den danske befandt sig i 1993. Moralismen har overtaget over saglige argumenter.

Det jeg har hørt af dette, lyder som et hændervridende bekymringsmøde mellem pædagoger og forældre, hvor den uvorne unge desværre ikke er tilstede. “I Danmark, hvor man har tabt kontrollen over disse partier.….” Øh, bøh – de mener “demokrati” ? Det er DF´s skyld af SF´s ungdom nu kaldes “generation DF” eller er det folket og virkeligheden ? Her savner man jo Carlsen.

Men man skal huske en bestemt forskel: Sveriges Riksdag har vedtaget multikulturen (i 1975, såvidt jeg husker). I det omfatning det er foregået (over 20 % af befolkningen), kalder vi det som bekendt her vedrette navn: bortgivelse af land. Folketinget i Danmark aldrig har besluttet noget lignende, selvom de jo forfulgte linjen. Det gør det meget sværere for beslutningstagerne i Sverige at bakke, ligegyldigt hvor meget virkeligheden tårner sig op i form af røde lamper og katastrofale kurver, der peger 45 grader den forkerte vej. Der er megen prestige og tallløse millarder kroner bundet op i dette. – Men jeg må vende tilbage i aften.

JensH

Posted: 22 april 2010 - 14:52 - Svar

@Steen

“Sveriges Riksdag har vedtaget multikulturen (i 1975, såvidt jeg husker),”

nej, det var noget senere. Jeg mener det var i enten 1997 eller 1998 den Svenske Riksdag højtideligt vedtog, at Sverige var et multikulturelt land. Det var ved den lejlighed, at man med et pennestrøg ‘afskaffede’ Svensk national historie ud fra devisen, at nu hvor der var flere forskellige kulturer i Sverige, (med forskellig historie), så kunne man jo ikke tale om en speciel ‘Svensk national historie’ for det territorium der nu tilfældigvis hedder ‘Sverige’.

Julia Caesar

Posted: 22 april 2010 - 15:12 - Svar

@ Jens H.
Du har både rätt och fel.

Beslutet att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle fattades av en enig riksdag 1975 (proposition 1975:26):

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1975&bet=26&dok _id=FY0326

Detta var det grundläggande beslutet.

1997 antog riksdagen enhälligt propositionen ”Sverige, framtiden och mångfalden”, signerad invandrarminister Leif Blomberg (s). Nu skulle hela samhället baseras på ”mångfald” i betydelsen mångetnicitet. Alla politiska områden skulle underordna sig detta samhällsmål; arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken, skolpolitiken, kulturpolitiken. Förändringen skulle genomdrivas med ”massiva propagandainsatser” på arbetsplatserna, i skolor och på universitet, på biblioteken och landets museer.

Samtliga partier tog mångfalden till sitt hjärta. Riksdagsbeslutet fattades i största enighet.
Under årens lopp har en mängd delbeslut fattats, alla med samma mål: massinvandring och mångfald.

Samtliga beslut har smugits genom beslutsprocessen medan massmedia har sovit och utan debatt. Svenska folket har aldrig fått veta någonting. Många vaknar upp först nu när de ser resultatet av de politiska besluten.

Victor

Posted: 22 april 2010 - 15:48 - Svar

For lige at snakke om noget helt andet, så har jeg “moret” mig over Københavns Kommunes mega-fiasko, skolemaden.

Egentlig lyder retterne OK – havde det ikke lige været for “tvangs-halalificeringen”. Jeg kender selv forældre, som ikke vil bruge en ordning, hvor kødet kommer fra halal-slagtede dyr. Og dem er der åbenbart en del af:

http://politiken.dk/indland/article951433.ece

JensH

Posted: 22 april 2010 - 16:11 - Svar

@Julia Caesar

Okay, mange tak. Jeg vidste ikke Sverige var så tidligt ude som 1975. Jeg troede først denne ‘Multikulralisme’ kom på ‘mode’, da man fandt ud af, at specielt muslimske indvandrere ikek havde nogen som helst planer om at integrere sig i de vestlige samfund som de generøst havde fået asyl/opholdstilladelse i. Den ‘erkendelse’ kom vel først I Danmark i løbet af 1990’erne, hvorefter Politikere og menningsdannere begynndte at argumetere for det multikulturelle samfund, (hvad man kan kalde at gøre en dyd ud af nødvendigheden).

I Danmark var det sådan, at efter vedtagelsen af den ekstremt liberale udlændingelov af 1983, som for alvor igangsatte masseindvandringen fra specielt den muslimske verden, så beroligede de Danske politkere befolkningen med, at nu skulle vi jo lige give disse mennesker et par år, så ville de integrere (læs: assimilere) sig blive akkurtat ligesom Danskerne. Da det viste sig ikke at hold estik så blev argumentationen, at indvandrenes børn jo gik i Dansk skole, og dermd ville de jo automatisk blive Danske. Det var først da dette heller ikke viste sig at holde stik, at politkere og meningsdannere for alvor begyndte at tale om det ‘multikulturelle samfund’ og alle dets ‘lyksagligheder’.

Men hvis vi vender tilbage til Sverige er det så ‘fair’ at sige, at Riksdagen i 1975 tog ‘princip-beslutningen’ om Sverige som et multikulturelt samfund, mens man i 1997 (da der i de 22 år der var gået var kommet mange flere indvandrere til Sverige), tog skridtet fuldt ud og udmøntede hvordan et sådant multikulturelt samfund skulle indrettes ‘i praksis’???

  Bjovulf

  Posted: 22 april 2010 - 16:40 - Svar

  Ja, det er rystende – helt uden nogensinde at have spurgt den stakkels svenske befolkning, om de var med på
  en så vidtgående omkalfatring af det svenske samfund. Men i stedet luskede man det nærmest igennem,
  og aftalte mellem partierne, at det var totalt tabu at stille spørgsmålstegn ved denne type beslutninger
  eller forsøge at få dem omgjort senere – fx i forbindelse med valgkampe.
  ( Noget lignende foregik også i DK mht. indvandrings- og flygtningespørgsmål i 80’erne og 90, hvor partilederne havde
  lavet “gentleman”-aftaler om, at den slags ubekvemme problemer ooverhovedet ikke burde diskuteres, fx. i valgkampe –
  det har både Schlüter & Anker J. faktisk indrømmet senere hen! ).

  Og tænk, hvis man så havde turdet fortælle den svenske befolkning, hvilke enorme og stærkt negative konsekvenser
  denne fatale beslutning og den dermed førte lallenaive, ukontrollerede og totalt uansvarlige indvandringspolitik ville få
  for det svenske samfund – hvor mange hundrede svenskere ville ikke stadig være i live, have helbreddet i behold, og
  hvor mange tusinder af svenskere ville ikke være blevet udsat for psykiske mén pga. grove overfald, voldtægter eller
  pga. familiemedlemmer, der blev udsat for det?

  Men den type “otrevliga saker” satte de sig aldrig nogensinde ned og tænkte over – der var aldrig nogensinde nogen
  analyser af de uhyggelige konsekvenser af at importere i hundredetusindevis af uintegrerbare og kulturelt og mentalt
  tilbagestående folk fra meget fjerne kulturer med en fascistisk balladereligion, religiøst vanvid og barbariske
  middelalderlige normer i bagagen til et moderne forsvarsløst Sverige, hvor præcis de modsatte ting er eller
  var i højsædet. For disse naive, uansvarlige og folkeforagtende politikere, eksperter, uvidenden pseudointellektuelle,
  såkaldte “journalister”, PK-medier samt kunstnere og frelste kulturradigale relativister talte kun én eneste ting –
  at kunne spille gode for alverden og pudse glorierne på den jævne svenskers bekostning, uanset konsekvenserne!

Julia Caesar

Posted: 22 april 2010 - 17:26 - Svar

@ Jens H.
@ Bjovulf.

Redan i riksdagsbeslutet 1975 drog man upp detaljerade riktlinjer för hur den mångkulturella politiken skulle bedrivas. Det var alltså inte bara ett principbeslut. Tre delmål ställdes upp: Jämlikhet, Valfrihet, Samverkan.

Jämlikhetsmålet innebär att alla invandrare har rätt till exakt samma sociala förmåner som den infödda befolkningen, i vissa fall större förmåner. Det gäller till exempel bostäder, där invandrare går före svenskarna i kön.

Valfrihetsmålet innebär att invandrare har rätt att utöva och utveckla sin kultur på svensk jord och själva bestämmer om de vill integreras i Sverige.

Samverkansmålet innebär att svenskarna är tvungna att acceptera det mångkulturella Sverige och anpassa sig till det.

Den socialdemokratiska regeringen hade stoppat arbetskraftsinvandringen 1969 efter påtryckningar från facket, främst LO.
Från omkring 1970 öppnade man istället Sveriges gränser för så kallade flyktingar.

Det går att urskilja två skäl till det:
1. Socialdemokraterna ville ha valboskap.
2. Man ville visa sin godhet och vara ett världssamvete. (Se min krönika här på Snaphanen i söndags, Sverige sjunker som en sten.)

Sedan har regeringen, oberoende av politisk färg, genomdrivit mängder av beslut, alla med samma mål; ett mångkulturellt samhälle.
Den Invandrarpolitiska kommittén fastslår i sitt betänkande (SOU:1996:55 Sverige, framtiden och mångfalden) att “det som ska hålla ihop Sverige inte är ett gemensamt historiskt ursprung utan den samtida tillhörigheten i Sverige”.

Vips – så blev vi berövade vår historia!

  Bjovulf

  Posted: 22 april 2010 - 17:45 - Svar

  Tack for de ekstra informationer, Julia – og for din fremragende krönika i søndags 😉

  Det svarer godt til, hvad vi tidligere har hørt, set og læst, om hvad der er foregået,
  men det er godt, at “høre det fra hestens egen mund”, som vi siger i DK 😀

  Og du ved jo tydeligvis en masse om emnet, så fortsæt endelig med at berige
  os med alle disse interessante fakta, om hvordan de folkevalgte i Sverige svigtede
  deres eget folk – uden nogensiden at have bare skyggen af demokratisk mandat til
  at føre en så vanvittig ( vansinnig), naiv og uansvarlig politik.

  Er denne opfattelse af situationen ved at brede sig mere og mere blandt almindelige
  svenskere i takt med at “kulturberikningen” spreder sig og dens ekstremt negative konsekvenser
  påvirker flere og flere?
  Altså typ “När F. i H. har vi någonsin röstat för detta vansinna? Och hur stoppar vi det?”

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 22 april 2010 - 17:47 - Svar

om någon riktig forskare har samlat på artiklar från den tiden skulle det vara mycket intressant att få ta del av dem. Klart är att den extrema vänstern var mycket stark då, men samarbetet med PFLP och PLO hade ju inte pågått så länge, så frågan är hur många som redan då var medvetna om att en stor muslimsk invandring till Europa skulle vara det bästa sättet att genomföra Revolutionen. Jag tror faktiskt att det mest handlade om naivitet den gången. Extremvänsterns allians med Muslimska Brödraskapet kom nog till först efter östblockets fall på 90-talet, men egentligen bryr jag mig inte så mycket om hur besluten gick till 1975 och 1997. Det allvarligaste brottet har varit att inte ställa om samhället omedelbart efter 11/9 2001, när hotet blev uppenbart för alla, för att öka Sveriges vaksamhet och beredskap att möta den islamistiska aggressionen. Det verkliga brottet har bestått i att inte smälla igen dörren och påbörja repatrieringarna omedelbart. Att de borgerliga partierna t.o.m. ännu idag deltar i utmålandet av Sverigedemokraterna som det största hotet mot demokratin är så upprörande befängt. Det visar på en fruktansvärd ansvarslöshet och/eller likgiltighet för människoliv. Det kan inte längre skyllas på naivitet. Det är bara ren feghet.

Angående Stövring:

“Det er kort sagt den kulturelt baserede sociale sammenhængskraft, der tillader opbygning og vedligeholdelse af omfattende velfærdssystemer; det er ikke velfærdsstaten, der skaber tillidskulturen. Tværtimod risikerer velfærdsstaten at ødelægge den.”

Ja, det gäller framför allt när extremvänstern medvetet utnyttjar vår tillit till välfärdsstatens institutioner och tjänstemän för att bekämpa oss genom att ikläda sig rollen som “forskare”, lärare, “liberala” samhällsdebattörer m.m., m.m. Det fina med den metoden är ju att det ger en dubbel effekt. Det har, åtminstone tidigare gjort att vi har känt tillit till att avsändaren av ett budskap åtminstone menar väl, så att vi inte tror oss stå inför en fiende utan bara inför någon som är ofattbart naiv. Och när nu fler och fler inser att vi verkligen inte kan lita på att alla “våra egna” vill oss väl så faller tillitssamhället samman, vilket ytterligare försvagar vårt försvar mot islamismen. Om det finns någon liten gnutta självbevarelsedrift kvar bland de borgerliga partierna och den demokratiska delen av socialdemokratin bör man därför snarast enas om att lägga ner de institutioner som är mest anfrätta av marxistisk infiltration och förflytta övriga tjänstemän som har utmärkt sig för angrepp mot vårt eget samhälle och för uttalanden som gynnar den islamistiska angriparen.

Varmt Konservativ (kr)

Posted: 22 april 2010 - 18:25 - Svar

@Bjovulf,

Min egen uppfattning är att någonting har hänt de 2 senaste åren. Tidigare kunde folk rätta varandra om någon råkade “säga fel saker” i fikarummet. Det gör man inte längre. Det är snarare så att de flesta är mycket bekymrade, men samtidigt tror man att man inte kan göra någonting åt det, att spelet redan är förlorat. Den främsta orsaken till det är förstås att det inte finns något ledarskap. Det är väldigt få som vågar stå upp offentligt och utmana “sanningarna”, men saken är ju den att till att börja med räcker det faktiskt att bara sluta delta i hyllningarna till det multikulturella samhället och istället bara vara tyst. Om man är tillräckligt offentlig så märks det också. Det märks faktiskt en stor skillnad redan. Mona Sahlin syns knappt längre i debatten, inte för att jag tror att det har med några fundamentalt ändrade åsikter att göra. Jag tror snarare att sossarna känner på sig att de gick lite för långtöver gränsen i sitt fjäskande för islamisterna i samband med demonstrationerna i Malmö för något år sedan och uslingen Reepalus uttalanden om Malmös judar, så de håller en mycket lägre profil nu och känner av vartåt vinden blåser.

I samband med hoten mot Vilks visade faktiskt några personer i offentligheten civilkurage och försvarade Vilks, bland andra Peter Englund (på sin blogg), Svenska Akademins ordförande (sekreterare), vilket med svenska mått mätt tyvärr måste anses vara anmärkningsvärt.

Nu är ju Sverige Sverige både på gott och på ont. Det onda är att sossarna alltid har sin maktbas i en f.d. arbetarklass som inte begriper att den har full frihet att tänka själv och som inte ens inser att extremvänstern kallar dem “arbetararistokrati” och aldrig skulle lyfta ett finger för att förhindra att den slaktas i en “Revolution”, så vad än sossarna har ställt till med här i landet så har de i alla fall 35% av rösterna, trots att knappt 20 % av befolkningen har förtroende för Sahlin medan nästan 50 % har förtroende för Reinfeldt. Det är Sveriges verkliga problem. Förklara det den som kan!

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/reinfeldt-utklassar-sahlin-i-matning _4470725.svd

  Bjovulf

  Posted: 23 april 2010 - 17:10 - Svar

  Många tack for din analyse, Varmt Konservativ 🙂

  Meget interessante informationer “indefra” – kanske är inte allt helt hoplöst på hinsidan likevel? 😉

  Det (på)minder om, hvordan situationen var her på sista halvdelen af 90-tallet, hvor flere og flere danskere mere og mere åbent begyndte at diskutere indvandringens “berigelser” offentligt – på arbejdspladser, i tidninger, hvor flere og flere stærkt negative læserbreve/ insändare kom igennem nåleøjet, särskillt i visse tidninger, og hvor der blev længere og længere imellem smilene og klapsalverne / applåderna, når PK-“eliten” talte om “kulturberikningen”, og hvor god den var for os og for vort samfund – befolkningens oplevelser ude fra virkeligheden fortalte dem, at situationen var helt anderledes /annorlunde, og man nu pludselig vovede at “tale lige ud af posen” (tala klarspråk) og skændes (? – argued ) så det slog gnister, både privat og offentligt. Mange venskaber gik tabt / förlorades i den periode – også for mig personligt, nogle har dog siden sagt, at jeg havde helt ret 😉

  Ordet “kulturbeigelse” ( -rikning) blev lige pludselig en vits – på et år eller så – , og blev oftere og oftere skrevet i citationstegn, så man mente det dybt ironisk / sarkastisk – at blive “kulturberiget” skiftede betydning til at blive “myrdet”, “overfaldet”, “røvet”,
  “voldtaget” etc. – eller at blive udsat for de irriterende og skræmmende konsekvenser af indvandringen – som fx. problemer med alt for mange vanskelige og uopdragne (ouppforstrade) indvandrerbørn, uden danskkundskaber, på børnenes skole eller stigende utryghed, når grupper eller ligefrem bander af unge indvandrerdrenge åbent generede og truede (hotade) folk på gaden eller på stationer mv. Og lige pludselig holdt “eliten” og de frelste pseudointellektuelle helt op med at bruge ordet, da de åbenbart selv begyndte at føle tilhørernes tilbageholdte grin /skratt.

  Ja, det har også undret mig meget, at Mona Sahlin holder så lav profil – kan slet ikke erindre, hvornår /när jeg sidst har hørt fra hende. Og det bliver interessant at se, hvordan /hur de har tænkt sig at håndtere situationen i Malmö – og i Landskrona. Der bliver jo længere og længere mellem luftkastellerne / luftslottene og virkelighedens verden.

  Ja, det er virkelig bemærkelsesværdigt med Peter Englund – nu får vi så at se, hvor længe han vover/ vågar at stå upp 😉 –
  han bliver nok snart sat på plads af sine PK-kolleger.

  Og det virker mærkværdigt på os i DK, at så mange i fd. arbejderklassen ikke råber højere – at de (många) ikke rigtigt vover at erkende, at det (typisk) er dem selv, der er blevet ofrene for “elitens” svig/ svek mod det svenske folk – och särskillt ifrån deras EGNA poltiker. Og alligevel / änddå röstar de på dem næste gang. Det er jo helt ufatteligt / ofattbart!

  Tack for länken – ja, den ubalance må vel slå igennem for alvor på et tidspunkt. Man undrer sig over, hvorfor de af alle potentielle kandidater valgte netop den mest kontroversielle og den mest ultra-PK-naive af alle, når de nu vidste, at mange socialdemokratiske vælgere med god grund har en meget negativ opfattelse af Mona Sahlin og hendes mange skandaler og usvenske meninger
  og udtalelser.

Universalgeni

Posted: 22 april 2010 - 19:04 - Svar

Det var en fuldstændig surrealistisk tv-debat. New speak. Debattørerne talte ikke bare ned til svenskerne, de svinede dem til på det mest uanstændige. Dæmonisering af normalbefolkningen. Og de snakkede om, at der var for meget ligestilling i Sverige. Det er præcis det, der ikke er. Den selvbestaltede pseudoelite føler sig højt hævet over pøblen. Føj for den lede.

Anonym

Posted: 22 april 2010 - 19:24 - Svar

@Julia Caesar

“Valfrihetsmålet innebär att invandrare har rätt att utöva och utveckla sin kultur på svensk jord och själva bestämmer om de vill integreras i Sverige.”

Det er da ihvertfald den multikulturelle idelogi i sin mest rendyrkede form. Men tak for alle oplysningerne, og iøvrigt en glimrende krönika du havde her å Snaphanen i søndags.

Universalgeni

Posted: 22 april 2010 - 20:03 - Svar

I Sverige har embedsværket en betydeligt større autonomi end det har i Danmark – det gælder helt ud i de svenske kommuner. Her til lands har vi en højere grad af politisk styring. Det er gået op for mig, at det er et væsentligt element i udviklingen. Skrankepaver sidder tungt i alle dele af den offentlige sektor derovre. Som Sundhedsstyrelsen herhjemme. De har det så bare mentaliteten fra Sundhedsstyrelsen over det hele. Derfor kan de undertrykke folkestyret i næsten alle sektorer. Det er derfra mentaliteten med bagvaske svensson stammer. Alt imens bureaukraterne selv sidder på den høje hest. De er tydeligt, at journalisterne opfatter sig som en forlængelse af det system. Systemets talerør.

JensH

Posted: 22 april 2010 - 20:20 - Svar

OT

Så lægger Sverige op til en ny amnesti for afviste asylansøgere. Denne gang dog ‘kun’ for 1.200 Irakere:

http://svt.se/svttext/web/pages/126.html

Emeritus

Posted: 22 april 2010 - 21:28 - Svar

Til Kasper Støvring:
‘…Det bevaringsværdige ved den danske nationale loyalitet består i, at den hverken er totalitær, abstrakt eller politisk dikteret…’

Jeg ved ikke, om der i teksten er lagt særlig (ensidig) vægt på brugen af ordet ‘loyalitet’, men det er altså ikke ligegyldigt for det efterfølgende, om der faktisk menes ‘loyalitet’, eller om der snarere menes ‘solidaritet’, eller om der måske menes begge dele. I det spørgsmål vil jeg meget gerne have lov til at pindehugge af hensyn til det, der udsiges og dermed betydningen for forståelsens dybde, når man læser. Loyalitet er udelukkende et tillidsforhold i et over-under forhold (fx mellem arbejdsgiver og arbejdstager), mens solidaritet er et tillidsforhold mellem ligemænd (fx mellem arbejdere på en arbejdsplads). Der er tale om en meget vigtig forskel, hvor arbejdsmarkedet er meget nærtagende, hvis man klokker i begreberne. Man må altså kunne se forskel (diskriminere), for her gør det faktisk en forskel, hvad man mener med ord, der kun tilsyneladende erstatter hinanden!

Med semantisk hilsen

Erling

Posted: 22 april 2010 - 22:30 - Svar

Med mindre der har været anden omtale der ikke indeholder den engelske betegnelse, må man konstatere, at apatien ligger som en dyne over mainstreammedierne, og at disse endnu en gang groft har svigtet en hævdvunden rolle som magtens kontrolinstans.

Jeg formoder dette er en lapsus. Mediernes hævdvundne rolle er at være statsmagtens og storkapitalens kamphund.

Robin Shadowes

Posted: 22 april 2010 - 23:16 - Svar

” Det verkliga brottet har bestått i att inte smälla igen dörren och påbörja repatrieringarna omedelbart. Att de borgerliga partierna t.o.m. ännu idag deltar i utmålandet av Sverigedemokraterna som det största hotet mot demokratin är så upprörande befängt. Det visar på en fruktansvärd ansvarslöshet och/eller likgiltighet för människoliv. Det kan inte längre skyllas på naivitet. Det är bara ren feghet.”

Det har ingenting med feghet att göra. Det är en medveten internationell konspiration för att bryta ned, inte bara Sverige men alla västliga nationer för att kunna införa en världs-regering men inte bara det, det behöves även en världs-religion som förenar. Vilken den religionen är tror jag nog de flesta här redan förstår vilken jag syftar på. Det är knappast en slump att man valt religionen som kallar sig själv för underkastelse. Eliten älskar att skriva den dumma massan på näsan. Därför förväntar jag mig att den mytiske siste mahdin kommer dyka upp på scenen inom dom närmaste 2-3 åren. En karismatisk person som kommer visa sig ha “magiska” krafter kommer definitvit och med mediernas hjälp att snabbt komma bli ett fenomen, även i väst tack vare mängden av muslimer här. I mahdins spår kommer att följa mass-konversioner. Blir detta scenario verklighet så kommer det bli ännu svårare för oss andra som inte önskar sådana härförändringar av våra samhällen. Att det vid dey laget förmodligen redan blivit förbjudet att kritisera islam kommer knappast saken bättre. Ej hellre att internet som vi känner det nu förmodligen har blivit förändrat till oigenkännlighet, Mer som kabel-tv kanaler. Det blir olika paket med begränsade sajter man kommer ha tillgång till. Dessa kommer dessutom vara hårt modererade. Välkommen till Du Sköna Nya Värld!

Bjovulf

Posted: 23 april 2010 - 02:05 - Svar

Southpark episode 1406 – 201 for de som måtte være interesserede 🙂

http://www.xepisodes.com/southpark/episodes/1406/201.html

Forvirringen er total. Nu går jagten så ind på at finde en ucensureret version 😉

Morten - - -

Posted: 25 april 2010 - 23:05 - Svar

Meier Carlsen er på Deadline 2. sektion lige nu. Se den – og se hvem Jes Stein Pedersen i grunden er.

– – –

steen

Posted: 25 april 2010 - 23:28 - Svar

@ Morten – ser det på laptoppen (jeg TV løse). Noget teoretisk og højtsvævende samtale, må man sige. Carlsen er mest konkret. Busk og Lykkeberg – ærlig talt, noget af det begriber jeg overhovedet ikke. Det kan jo være mig, der er træt her kl 23.30.

Underligt nok eksisterer der endnu ikke en svensk anmeldelse af Ulvell og Carlsen bogen Folkhemspopulismen. Ikke online, i al fald. I modsætning til Niklas Orrenius´bog. Han skriver tilmed adskillige spalter i dagens Politiken. Naturligvis, skulle jeg lige til at sige.

  Morten - - -

  Posted: 26 april 2010 - 12:37 - Svar

  Jes Stein Pedersen er balancegænger. Se hans udsendelser. Han er den, der sørger for, at Meier Carlsen, Sennels, Malene Busk, og Morten Uhrskov m. m. m. fl. kommer på dagsordenen. Hans betydning for en balanceret debat i Danmark kan ikke overvurderes.

  Men det er sandt, at han prædiker ikke. Det kunne også bare lige mangle.

  – – –

   Universalgeni

   Posted: 26 april 2010 - 14:19 - Svar

   Den vurdering deler jeg ikke. Jes Stein Pedersen er udpræget venstreorienteret. Det er rigtigt, at han undertiden forsøger at balancere, men han plasker regelmæssigt i til op over begge ører. Og engang imellem bekender han kulør med fuldt overlæg. Han undslår sig ikke for at lyve, hvis han kan sværte sine politiske modstandere til. Det er os, der er modstanderne. Se her, hvad han siger om danskerne: http://www.uriasposten.net/?p=6671#comments

Leave a Comment