9
aug
Seneste opdatering: 9/8-10 kl. 2329
19 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Vi har i de seneste årtier oplevet tiltagende kulturelle spændinger. De er ikke så alvorlige i Danmark som i andre europæiske lande. Her tænker jeg på Sverige, Frankrig, Holland, Belgien, til dels også Tyskland og Storbritannien, hvor vi ser stadig oftere meget alvorlige tilspidsede konflikter…..Der er europæiske lande som Sverige og Frankrig, der er ti-femten-tyve år foran for udviklingen i Danmark, der er meget, meget alvorlige problemer. Der bliver skudt mod fransk politi i forstæderne, der er kæmpe problemer i Sverige med enorme volds- og voldtægtstal.

Maarten van Engeland: Jeg mener der er et nationalt perspektiv i det, fordi vi er på vej til at blive et servicesamfund, og flere og flere af de her servicejobs i serviceindustrien er jo medarbejdere, er medarbejdere der bliver rekrutteret blandt indvandrere. Og mange af de her indvandrere gør et fantastisk… en fremragende indsats… Disse mennesker får nogle chancer ved at tage de her jobs, som de ellers ikke ville have fået.

Morten Uhrskov Jensen: … Hvad der er godt for IIS, er jo ikke nødvendigvis godt for samfundet Danmark, for landet Danmark… Ikke-vestlige indvandrere giver ganske enkelt, samlet set et minus. Altså samlet set er der simpelthen tale om mindre bidrag end det man modtager i forskellige overførselsindkomster, så det holder ikke.

Maarten van Engeland: … Vi er helt klart af den opfattelse – jeg ved ikke hvad tal der ligger til grund for det, men vi forholder os til en virkelighed, og den virkelighed i vores servicefag, i vores servicesektor er den, at vi får sværere og sværere ved at rekruttere medarbejdere.

Morten Uhrskov Jensen: Her kan vi nok godt blive enige. For jeg skulle netop til at sige, at når nu indvandrere og efterkommere er så massivt underrepræsenteret rent beskæftigelsesmæssigt, nemlig med nogle og tyve procent i forhold til etniske danskere, så er jeg da fuldstændig enig med dig i Maarten van Engeland, at vi naturligvis bør have dem i arbejde, og det er så den ret store gruppe ISS må tage af. Men ISS kan efter min mening ikke få lov til at tage af nytilkomne, ganske enkelt, fordi vi jo ved fra de her beregninger, at de giver underskud, og vi kulturelt ved, at det er overordentligt problematisk med en massiv indvandring fra 3. verdenslande.

.Morten Uhrskov i Deadline: Hvad der er godt for ISS er ikke nødvendigvis godt for Danmark DF: Stop al ikke-vestlig indvandring.

SVT og BRÅ: Voldtægtsofre har fordomme
Sveriges pludrende klasser har afskaffet ord som “fremmed”, “araber”, “sigøjner”. I dag foreslår de at afskaffe ordet “indvandrer”. Så bliver alt godt igen. Politikere bryder sig ikke om problemer, i særdeleshed ikke om dem, de selv har forårsaget. Det er tydeligst at høre på sproget, studér bare “främlingsfientlighet”, et super-hit blandt politikere. Et ord, der divergerer en naturlig, begundet politikerfjentlighed over på nogle stakler, der ikke har fortjent nogens fjendskab. Sprogbesidderne har magten, sådan har det været i århundreder. Det der nu sker, er at monopolet er ved at glide dem af hænde, og inden ved hvem de næste Mandarin-herrer bliver. De er ikke lige appetitlige allesammen, der skal på den anden side en hel del til, at være værre end de nuværende.BRÅ ryger her med i kategorien “politikere, det er de selv ude om.” SVT har selvsagt altid været der.

Melanie Phillips: The jihad of the word erupts in Denmark yet again

A chilling development in Denmark illustrates just how ‘hate speech’ laws, which were introduced by deluded western liberals, are being used to stifle and criminalise the expression of legitimate opinion and essential debate — the prerequisite of a liberal society. Lars Hedegaard is president of Denmark’s International Free Press Society, which is devoted to fighting to preserve freedom of expression — particularly against the threat from radical Islam to shut it down on the spurious grounds of ‘Islamophobia’. The inevitable has now happened: as Nathaniel Sugarman writes at The Legal Project, Hedegaard finds himself facing prosecution for ‘racism’ over remarks he has made about Islam.

The basis for Hedegaard’s prosecution was an interview from December 2009 in which he made controversial statements about Islam. These assertions included critiques of what Hedegaard saw as Islam’s permissiveness regarding child abuse and bearing false witness, as well as Islam’s general intolerance concerning apostacism and critical speech. Snaphanen, a Danish blog, published the original interview, and Hedegaard has since clarified some of his remarks.

Hedegaard’s statements earned him a hate speech charge under Danish law. While Denmark’s constitution ostensibly protects freedom of expression and forbids censorship (see Section 77), the Criminal code provides that “expressing and spreading racial hatred” is a criminal offense punishable with up to two years imprisonment. (Article 266b.) Spectator, – Ahmed Mohamud og Eva Agnete Selsing – Advarsel til folket: sagen mod Lars Hedegaard.

England, et flygtningeproducerende land

“When we were thinking of moving away we wanted it to be an English speaking country, we looked at jobs, the location, the climate and decided on New Zealand.“We are excited about the move.”Record number of Birmingham families emigrate to Australia

UK: Demografisk skævvridning – storbyer hvor kun hver 10. nyfødte er brite

[…] Of 652,638 deliveries in 150 NHS Trusts in England last year an average of 62 per cent of mothers were white British. But in some parts of rural England more than 95 per cent of mothers fell into that category.

These included North Devon with 97.4 per cent, Co Durham and Darlington with 97.1, and Northumbria with 96 per cent.But at the other end of the spectrum, North West London NHS Trust – which covers Harrow – just 9.4 per cent of mothers were white British.

Another inner city trust – Sandwell and West Birmingham – had just 16.5 per cent. Just over one in four mothers were white Britons at Guy’s and St Thomas’s hospital in central London.

But the West Hertfordshire NHS Trust, which covers St Albans, just 57 per cent of mothers giving birth were of white British origin.Of the remaining 43 per cent, the biggest groupings were ‘other white’ – which includes Eastern Europeans – Indians, Pakistanis and Africans. […] Revealed: The UK maternity units in which only 1 in 10 mothers is of white British origin

Syvpartiet enigt med sig selv

Multikulturalisme for fuld udblæsning
LONE NØRGAARD

Ny antologi slår til lyd for, at social- og sundhedsområdet skal tænke multikulturelt og multireligiøst.

Lad mig lægge ud med et citat fra bagsiden:

»Med det voksende antal af danske borgere med ikke-vestlig baggrund har der i de sidste 10-15 år været en stadig større opmærksomhed på patienter og klienter med etnisk minoritetsbaggrund. Social- og sundhedsvæsenet har i stigende grad brug for at tænke multikulturelt og multireligiøst, og det er nødvendigt, at det sundheds- og socialfaglige personale opnår viden og kompetencer, der sætter dem bedre i stand til at tage sig af minoritetsgruppers behov.« (mine fremhævelser)

Formålet med denne antologi, der har 12 bidragydere, er at kvalificere de mennesker, der arbejder med etniske minoritetsgrupper. En væsentlig pointe og det styrende princip for en række af forfatterne er: Tro (sic!) og omsorg skal ske ud fra et multikulturelt perspektiv.

Tre positive nøgleord

Bogen falder i tre dele.Første sektion omhandler troens rolle for patienter, klienter eller indsatte på diverse institutioner.

Anden del drejer sig om kommunikation og omsorg. I parentes bemærket: Til dem, der endnu ikke måtte have helt styr på den multikulturelle diskurs, kan jeg oplyse, at nøgleordene hedder anerkendelse og inklusion.

Non-multikulturalisterne taler i stedet om integration, tilpasning til vestlige værdier og – når det drejer sig specifikt om Danmark – til dansk kultur og sædvane.

Sidste sektion beskæftiger sig med mangfoldighed, som er det tredje plus-nøgleord i multikulturalisternes ordbog.

Bogens indledning understreger, at indsigt i patientens og klientens situation er afgørende for, at der kan skabes et tillidsforhold. Ingen tvivl om den sag. Heller ikke om, at dét at ville skabe tillid og gøre folk klogere generelt er en god ting. Derfor har jeg også med stor interesse læst artiklerne, hvor ikke mindst de konkrete cases på godt og ondt giver stof til eftertanke.

Konflikt og konsekvens

Men ét er at opnå forståelse af, hvad der foregår i kulturmødet med ikke-vestlige indvandrere inden for social- og sundhedsområdet. F.eks. hvorfor der opstår konflikter og misforståelser. Noget ganske andet er at drage de konsekvenser, som i hvert fald antologiens tre redaktører bastant gør (jævnfør mine fremhævelser i citatet hentet fra bagsiden).

For medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet skal ikke pålægges at tænke multikulturelt, som er rendyrket politisk ideologi: Ligestillingen af alle kulturer i mangfoldighedens navn

JP 9.8.2010 – med forfatterens tilladelse.

TRO, OMSORG OG INTERKULTUR Erfaringer fra social- og sundhedsområdet (red. Naveed Baig, Marianne Kastrup og Lissi Rasmussen) Hft., 238 sider, 250 kr. Hans Reitzels Forlag Er udkommet


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Jesper Jensen

Posted: 9 august 2010 - 04:30 - Svar

Hvad der er godt for ISS er vel ikke nødvendigvis tilsvarende godt for Danmark ?

At det fremmer integrationen at have et arbejde i DK er vel ikke en selvfølgelighed ?

Kunne det ikke i højere grad være af økonomiske årsager at indvandrere søger til Danmark og ikke de værdisæt som vesten står for ?

At ISS har 40 pct ansatte af ikke-vestlig oprindelse er godt for den danske økonomi, men det fremmer vel ikke nødvendigvis integrationen ?

Netop servicefag som f.eks. rengøringsjob er vel den type af beskæftigelse, som fremmer integrationen mindst ?

På min arbejdsplads møder ISS rengøringspersonalet typisk når virksomheden er lukket og rengøringspersonalet arbejder meget individuelt (isoleret). Her får man ikke nogen særlig kontakt til det danske samfund, danskere eller andre ansatte i ISS.

Har ISS nogle særlige tiltag for at fremme integrationen blandt sine ansatte ?

Elefanten

Posted: 9 august 2010 - 08:07 - Svar

Der er fri adgang til at ansætte udlændinge, hvis de bliver aflønnet med en månedsløn på 39.500 kr. eller derover.
Så firmaerne har intet at klage over.
Det var i øvrigt disse regler, som Politiken forsøgte at misbruge for at skaffe de irakiske kirkekrænkere ophold i Margrethes rige.

Hans Jensen

Posted: 9 august 2010 - 09:55 - Svar

Naturligvis skal vi skelne mellem hvem vi vil have ind i landet, alt andet er jo det skinbarlige vanvid. Når vi skal skelne, så er det også vigtigt vi har kriterierne på plads. Kriteriet kan ikke være vestlig kontra ikke-vestlig, for det er fup.. Jeg har skrevet om det før, men her kommer den officielle opdeling:

Vestlige lande er EU, San Marino, Liechtenstein, Monaco, Andorra, Vatikanstaten, Island, USA, Canada, Australien og New Zealand.
Ikke vestlige er resten.

Hvis man nu bevæger sig hen til et atlas og markerer disse lande, vil man se et noget besynderligt kort. Hviderusland, der ligger midt i EU er ikke vestligt, Ukraine er heller ikke. Rumænien og Bulgarien der kulturelt ligger os fjernere end Ukraine og Moldavien er vestlige, fordi de er medlemmer af EU. Grønland er ikke vestligt. Det er hele europæisk Rusland heller ikke.

Det bliver helt grotesk nå man ser ud over Europa. Israel, Japan, Sydkorea, slås statistisk sammen med det palæstinensiske selvstyre, Kian og Nordkorea. Brasilien og Indien tæller med sammen med Burkina Faso og Congo. Singapore slås i hartkorn med Yemen. De fleste lande i Sydamerika ville jeg uden vider acceptere som vestlige, og jeg har heller ikke kvababbelser med resten af de tidligere sovjetrepublikker, inklusive Rusland til Ural. Jeg føler mig helt sikkert mere hjemme på gaden i Moskva eller Kiev, end på gaden i Aden eller Marrakech, alle fire steder er ikke-vestlige, og jeg har været der..

Opdelingen er totalt ubrugelig, og kan bedst bruges til at sløre den muslimske verdens tilbagestående. Velintegrerede ukrainske læger, forretningsdrivende fra Vietnam og SIngapore bruges til at trække statistikken op for ikke-vestlige indvandrere (læs muslimske indvandrere og efterkommere) op, og er ubrugelig til alt andet.

Vi skal overordnet allerførst skelne knivskarpt mellem flygtninge og indvandrere. De fleste af de problemer vi står i i dag, skyldes godhedsindustriens forplumring af de to begreber. Flygtinge er her som landets gæster, de er ikke forpligtede til andet end at opføre sig som gæster.

Med hensyn til indvandring kan vi vælge mellem 3 ting:
1.
Kalde en spade for en spade, og standse enhver muslimsk tilflytning, og koncentrere på at reparere den skade den nuværende har forårsaget.
2.
White- og blackliste specifikke lande.
3.
Vurdere i hvert enkelt tilfælde og personen vil være en gevinst eller et tab for landet.

Vi kan starte her, med at holde op med at bruge udtrykket, ligesom vi heller ikke bør bruge udtrykket “indvandrere” når det som oftest ahndler om mennesker født her i landet. Vi skal, om nogen, holde os væk fra politisk newspeak.

Hans Jensen

Posted: 9 august 2010 - 10:08 - Svar

Hmm, det der underlige land “Kian”, hedder “Kina” i resten af verden.

Lars

Posted: 9 august 2010 - 10:22 - Svar

Nu er jeg ikke økonom, men skal der ikke nogle penge i firmaernes, statens og borgernes lommer for at servicesamfundet kan holdes kørende? Vi kan vel ikke leve af “spøg & skæmt og tørrerøvøkonomi” alene? Vellykket arbejdsmarkedintegrering er vel når det resulterer i flere penge i eksportkassen dvs. kassen som skal betale for servicesamfundet?

Gunnar Biering

Posted: 9 august 2010 - 10:27 - Svar

Iøvrigt kan det vel aldrig være diskrimination, at vi kun ønsker indvandrere fra den vestlige kulturkreds?
Det skyldes jo, at sådanne indvandrere har gode muligheder for at fungere i Danmark, uden større problemer for os og dem.
Modsat indvandrere fra muslimske lande og Afrika. Her er statistikken dårlig.
Det er ikke diskrimination at reagere relevant på objektive kendsgerninger.
Det har alle egentlige indvandringslande også altid gjort, før verden gik af lave (1968).

Bjovulf

Posted: 9 august 2010 - 11:33 - Svar

Tja, det må vel være sådant et impotent, svansende politi, venstrefløjen & “kunstnerne”
inderst inde ønsker sig, så “kulturberigelsen” af vort samfund kan få lov at forløbe
uhindret. Bemærk, at det da naturligvis er “polisen”, som har optrådt racistisk i Malmö –
aldrig de unge selv.

http://politiken.tv/nyheder/kultur/article1032020.ece

Dansende betjent er blevet et viralt hit
En svensk betjent er blevet berømt på YouTube. I virkeligheden er det et kunstprojekt.

Bjovulf

Posted: 9 august 2010 - 12:04 - Svar

Jubelnaivisten Mogens Jensen demonstrerer igen-igen sin afgrundsdybe uvidenhed om islam og forveksler sine latterlige, blåøjede forhåbninger og lyserøde lufkasteller om multikulti-harmoni og endeløs tolerance med, hvad der faktisk foregår ude i virkeligheden. Det kunne være yderst interessant at lave nogle seriøse undersøgelser af, hvor mange muslimer i Europa, der egentlig lever op til MJ*s påstande om og forventninger til dem – men jeg er bange for, at manden ville få sig en gevaldig negativ overraskelse, bedømt ud fra, hvad vi allerede har set på dette felt – fx. at over 40 % af unge muslimer i UK ønsker sharia-love indført, og at forbløffende mange sympatiserer med Al Qaida og andre muslimske terrorgrupper. Disse folks udbredte glæde og festen i gaderne – bla. provokerende bilkørsel med flag ud af vinduerne – i forbindelse med 9/11-begivenhederne ligger nok også i baghovedet på mange europæere.

Hvordan er det dog muligt at være så uoplyst angående islam og dens indbyggede had og intolerance
imor os “urene vantro” værter, som faktisk ALDRIG har inviteret muslimerne – i hvert fald slet ikke i den skala,
som vi har set de seneste 20-30 år for alvor – i modsætning til hvad MJ påstår i programmet.
Hvordan kan man sidde i Europarådet og så ghm. få denne opgave med at belyse islam i Europa og hvordan vi giver denne balladereligion (endnu mere) plads – , når man gang på gang demonstrerer, at man absolut intet ved om islam og om de uhyggelige konsekvenser for de ufrivilligeeuropæiske værtsbefolkninger?
Hvornår får de og deres religion egentlig plads nok, MJ ??? Hvor meget skal vi ligge på maven for dem og deres endeløse krav og provokerende opførsel? Skræmmer sporene af de sidste 30 års indvandring af
enorme mængder af folk fra disse kulturer og med denne fascistiske religion dig slet ikke, når vi nu har set, hvor enorme problemer, det har ført til – hvor megen vold, kriminalitet. racisme, fanatisme og hvor mange vanvittige og endeløse krav vi er blevet påført af disse påståede “kulturberigere” – uden nogensinde at være blevet spurgt, MJ – ?

Men det er da på en måde befriende at se, at MJ og store dele af S STADIG ikke er vågnet op til den
barske virkelighed anno 2010, som de om nogen har medvirket til at påføre det danske folk, og især
deres egne naturlige vælgere.

Men fortsæt dog endelig, MJ – du er ved at blive et af VKOs allerbedste kort.
Vi regner med dig, MJ! 😀

http://www.dr.dk/P1/P1Formiddag/Udsendelser/2010/08/09084657.htm

Plads til islam i Europa
P1 Formiddag 09. august 2010 kl. 09:09 på P1

Selv om debatten om et forbud mod burka døde i Danmark, så fortsætter den i flere andre lande i Europa som for eksempel Frankrig, og islams rolle i Europa er omstridt.

I forsommeren havde Europarådet gjort plads til en principiel debat om islams rolle i Europa. Kan stærk religiøs tro og praksis forenes med et moderne samfundsliv, der bygger på menneskerettigheder, lighed og indordning under fælles love og regler ?

“Ja, naturligvis”, sagde rådets parlamentariske forsamling. “Det sker allerede og en særlig europæisk udgave af islam er opstået og udvikler sig [Hvor ?!?!?!], hvis staterne blot sørger for at dæmme op for de forsøg, der bliver gjort for at dæmonisere og udgrænse muslimer [for at sige sandheden ???], blot fordi de tror på Islam”. [!!!!!]

  Pk

  Posted: 9 august 2010 - 20:24 - Svar

  Har læst at Hamburgs politi har lukket en Mogens Jensen ungdomsklub.
  Måske er der håb?

   Bjovulf

   Posted: 9 august 2010 - 20:28 - Svar

   😀

   Bjovulf

   Posted: 9 august 2010 - 20:30 - Svar

   Mogens J: “Det er eddermame vildt!”

Emeritus

Posted: 9 august 2010 - 14:40 - Svar

Til Hans Jensen.

Tilgiv min uvidenhed, men hvor har du dog den besynderlige, let absurde opdeling i vestlige og ikke-vestlige lande fra?

Med venlig hilsen

  Hans Jensen

  Posted: 9 august 2010 - 22:15 - Svar

  Emeritus, den har jeg såmænd fra Danmarks Statistik.

Emeritus

Posted: 9 august 2010 - 18:10 - Svar

Til Jesper Jensen.

Du stiller en række gode spørgsmål.
Selv om de ikke er svære at besvare, er det gode ved dem, at du finder disse spørgsmål og stiller dem!
Måden, du ved hjælp af spørgsmålene punkterer ISS’ selvfede tro på egen integrationsformåen er jeg ret begejstret for.
Mere skal der ikke til, så falder et korthus.

Med venlig hilsen
– — – – – – – – – – – –

PS. til Hans Jensen!

Jeg betvivler slet ikke rigtigheden af din mærkelige opdeling i vestlige ikke-vestlige lande, men jeg aner virkelig ikke, hvor har du din også meget interessante opdeling fra?
Oplys mig.

Med venlig hilsen

Pk

Posted: 9 august 2010 - 19:32 - Svar

I princippet er det vel Socialdemokratiet, SF, de gale og Ehl, der burde stoppes.
Men desværre, disse organisationer får stemmer.
Nogen gange tænker jeg, at vi klare ikke denne verdens Bin Laden og Mogens Jensen.
ISÆR Mogens Jensen segmentet.

Mette

Posted: 9 august 2010 - 20:00 - Svar

Det klarede Morten Uhrskov flot, han er særdeles rutineret, lader det til. Desuden fik han god behandling af studieværten.

Jeg siger tak for videoen, for den slags udsendelser ser jeg jo normalt ikke, da jeg ikke har noget fjernsyn. 🙂

Emeritus

Posted: 10 august 2010 - 12:35 - Svar

Til Hans Jensen.
Mange tak for linket. Jeg har været sur på DS mange gange, men har ikke, som jeg burde, været opmærksom på denne internetside

DS’ (Faktaboks 2.3: Definition af vestlige og ikke-vestlige lande) opererer virkelig med en særdeles kunstlet definition af, hvad man skal forstå ved vestligt og ikke-vestligt. Kulturelt bestemmende er den ikke, hvis man lægger kristendommen til grund. Kulturel er den heller ikke, hvis man lægger sproget til grund. Kulturel er den heller ikke, hvis man lægger historien til grund. Heller ikke geografisk kan definitionen ligge til grund. Det eneste kriterium, jeg kan komme i tanke om, som kan definere forskellen mellem vestlige og ikke-vestlige lande er et ubehjælpsomt forsøg på at omskrive ubehaget ved at skrive direkte om u-lande kontra i-lande.

Man kunne jo til det spørge, om fornærmelsen mon bliver mindre, når man fravælger et land som Brasilien og kalder det ikke-vestligt, blot fordi landet ikke er på teknologisk omgangshøjde med os andre, måske stadig har et mangelfuldt uddannelsessystem, eller har flere fattige pr tusinde eller har en svagere infrastruktur, end vi har nordpå? Bliver Danmark så også ikke-vestligt, hvis vi skulle havne i samme suppedas som Brasilien? Tror man virkelig, det synspunkt kan føles som andet end en fornærmelse?

Intet kvalificerer bedre med henblik på en vestlig og ikke-vestlig opdeling end kulturelle faktorer gør. Vil man derfor undgå konnotationer, der hentyder til økonomisk og teknologisk høj- og lavstatus gør man selvfølgelig klogestt i at definere ud fra kulturelle fællestræk.

Med venlig hilsen

Emeritus

Posted: 10 august 2010 - 12:57 - Svar

Jeg mener, man må kunne diskriminere, men man skal gøre det ordentligt.

Med venlig hilsen

Leave a Comment