23
aug
Seneste opdatering: 24/8-10 kl. 0642
48 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Karen Jespersen og Ralf Pittelkow skriver til bloggen, og ikke mindst til vores svenske læsere:

Sverige har altid stået os nær. Som de fleste fra Skandinavien har vi følt os tæt knyttet til mennesker fra andre lande i Norden. Derfor gjorde det et særligt indtryk på os at besøge bydelen Rosengård i Malmø. Vi følte det, som var vi kommet til en helt anden verden. Butikker havde skilte på arabisk. På gaden talte kun få svensk med hinanden. Overalt var der kvinder med tørklæder og lange gevandter. Parabolantenner stod tæt på altanerne. Det svenske velfærdssamfund, Folkhemmet, kunnet godt nok fortsat spores: Der var brugt mange kræfter på at holde det hele pænt og rent, der var et nydeligt bibliotek, skoler og sportspladsen.

Men når det kom til kultur, holdninger og værdier er det i virkeligheden et helt andet samfund end det svenske. Vi kom til at tænke på en ung kvinde iført tørklæde, som på svensk tv: ’Det føles som Irak eller et andet arabisk land. Jeg trives supergodt i Malmø’.

Rosengård er et muslimsk parallelsamfund, hvor man lever sit helt eget liv. Det giver grobund for, at radikale muslimer får voksende indflydelse. Det kan man blandt andet læse om i den rapport om Rosengård, der blev skrevet af Magnus Ranstorp og Dos Santos i begyndelsen af 2009. Her kan man læse stort set enslydende beretninger fra folk der arbejder i Rosengård: Der sker i disse år en kraftig radikalisering især blandt unge muslimer. Det drejer sig både om en religiøs radikalisering, hvor shariaens regler spiller en stadig større rolle. Desuden drejer det sig om den radikalisering der giver sig udslag i bander og kampe mod politiet.

Det er efter vores mening helt galt. Sverige er ligesom Danmark et af verdens bedste velfærdssamfund, hvor vi har stærke sociale bånd og stor tillid til hinanden. Men det gælder også Europa som helhed. Oplysningstidens idealer og værdier har givet os en enestående frihed. Den har vi bygget videre på i Europa og den må ikke sættes over styr. Disse grundlæggende værdier har fået deres særlige udformning afhængig af det enkelte lands historie og kultur. Det nationale spiller i det hele taget en stor rolle i menneskers identitet. Mennesker er knyttet til deres sprog, historie og kultur. Nationalfølelse betyder på ingen måde at man er lukket. Tværtimod er stærke fredelige nationer forudsætning for et stærkt internationalt samarbejde.

Vi er nået langt ad denne vej i Europa. Men nu risikerer vi, at det bliver sat over styr. Situationen i Rosengård er ikke enestående. Over hele Europa ser vi den samme udvikling i mange større byer.

Fællesskabet er mange steder i Europa ved at blive sat over styr, fordi man ikke i tide har stoppet den store tilstrømning til Europa fra 3. lande. Tilmed har man accepteret, at indvandrerne kunne fortsætte med at leve som i de (muslimske) lande, de kommer fra..

Den udvikling skal stoppes. Derfor har vi skrevet bogen ISLAMS MAGT. Europas ny virkelighed. Det er en advarsel mod den udvikling, der er i gang. Og en appel til at stå ved vores frihedsværdier og gå i brechen for dem.

Islam som magt

Islam er for en del muslimer en tro som andre religioner. Og denne tro skal de selvfølgelig have frihed til at dyrke som alle andre religioner. Men det er vigtigt at forstå, at islam ikke bare er en religion som alle andre. Islam udstikker regler for, hvordan hele samfundet skal indrettes. De regler kan kun gennemføres i praksis, hvis islam har magt i samfundet. Derfor går politiske muslimske kræfter, der ikke kun ser islam som en tro men også som en magt, efter indflydelse på indretningen af de europæiske samfund. Det siger vi nej til. Islam skal ikke have magt. Det vil undergrave de frihedsrettigheder vores samfund er bygget på.

De muslimske kræfter, der vil have en islamisering af Europa er en trussel af flere grunde. De meget målrettede og politiske muslimer er måske ikke talmæssigt så stor en gruppe. Men deres budskaber har klangbund i en langt større gruppe af muslimer.

Stammens ære
Desuden er det en vigtig pointe som vi gør meget ud af i bogen: Islam er stærkt præget af at være opstået i en stammekultur. Muhammed så det netop som sin opgave at opkaste sig til herre over sin tids stammer. Muhammed var ikke kun en religiøs leder men også en militær og politisk leder. Derfor er islam der skulle sikre ham lederskabet over datidens stammer gennemsyret af stammekultur, æresbegreber og krigertænkning. Islams tekster er da også meget voldelige.

Denne baggrund i en krigerkultur, stammetænkning og i æresbegreber præger især muslimske mænds adfærd den dag i dag. En af de mange rapporter vi har læst er en stor tysk rapport om koblingen mellem religion og adfærd. Den bygger på udsagn fra over 40.000 unge heraf 10.000 muslimer. Den viser, at jo mere religiøse muslimerne er, jo mindre integrerede er de. Det samme gælder ikke for andre religioner som kristendommen. Her er det faktisk omvendt. Desuden viser den store undersøgelse, at muslimske drenge og mænd er mere voldelige end drenge og mænd med en kristen tro. Og jo mere religiøse muslimerne er jo mere voldelige er de, men det er omvendt hos de kristne.

Denne den af islams baggrund viser sig især i holdningen til kvindernes rolle. Koranen er helt tydeligt skrevet af mænd for mænd. Kvinderne har først og fremmest den rolle at sikre stammens videreførelse. Men den viser sig også i den bandeprægede adfærd blandt en del store drenge unge mænd i de indvandrertunge områder. Selv om de ikke efterlever islams principper, fremgår det klart, at mange af dem identificerer sig stærkt med islam. De lever ofte i modstrid med Koranen: Drikker alkohol og har kærester. De er ikke særligt praktiserende. Men de har ofte en stærk bevidsthed om, at de er muslimer frem for alt. Deres ære bliver meget hurtigt krænket. En krænkelse af dem er en krænkelse af islam, ligesom en krænkelse af islam opleves som en personlig krænkelse, de reagerer meget stærkt på. De danner en slags muslimske bander, der har store mængder våben og tager kontrol over hele byområder, så politi og andre myndigheder kan have svært ved at færdes der.

Der er en tendens til at de mere politisk bevidste muslimer hverver støtter blandt de muslimske bander – en meget farlig cocktail.

De ukritiske hverdagsmuslimer

Derimod er der en stor gruppe, som tilhører dem, vi kalder de ukritiske hverdagsmuslimer. De er hverdags muslimer i den forstand, at de kun i mindre grad er praktiserende og sjældent kommer i moskeen. Men de er ukritiske i den forstand, at de ikke sætter spørgsmålstegn ved Allahs ukrænkelighed og Koranens regler. Derfor er en del af de ukritiske hverdagsmuslimer relativt lette at mobilisere for eksempel mod Muhammed-tegningerne og for en indskrænkning af ytringsfriheden. Islams kvindesyn, hvor kvinden er underordnet manden stikker også dybt og betyder en meget omfattende kontrol med kvinderne. De ukritiske hverdagsmuslimer har den grundlæggende opfattelse, at de er muslimer frem for alt og at muslimer står over ikke-muslimer. For eksempel er det en særdeles udbredt holdning at en muslimsk kvinde under ingen omstændigheder må gifte sig med en ikke-muslimsk mand.

Påvirkning fra muslimske lande

Desværre har de politisk bevidst kræfter blandt muslimerne vind i sejlene. Det skyldes i høj grad udviklingen i de muslimske lande. Her er der de seneste årtier sket en kraftig radikalisering – eksempelvis i Egypten, Pakistan, Palæstina, Somalia. Da mange indvandrere med muslimsk baggrund i Europa har en meget hyppig og tæt kontakt til hjemlandet kommer denne radikalisering også til at præge dem.

Radikalisering

En række meningsmålinger blandt muslimer i flere lande blandt andet i Storbritannien viser en kraftig radikalisering blandt især unge muslimer. En betydelig del af dem føler sig som muslimer frem for som for eksempel briter. En del går ind for en islamisk stat og sharia. Det gælder også når man tager de enkelte konkrete elementer i sharia. Der er betydelig støtte til at kvinder skal gå med tørklæde, at kvinder skal have en mandlig værge, at frafaldne muslimer kan straffes med døden, at kønne skal holdes adskilt og at ytringsfriheden skal begrænses. Og overalt er disse holdninger langt stærkere blandt unge muslimer.

Der en tendens til, at stadig flere unge muslimer som led i radikaliseringen lægger afstand til de europæiske samfund og deres værdier. De vil have deres egne muslimske fællesskaber, hvor det er islams værdier og regler, der styrer. Det kan føre til et helt andet Europa med store konflikter.

Demografi

Denne meget bekymrende udvikling i muslimernes holdninger bliver forstærket af ændringerne i befolkningernes sammensætning. Vi har samlet den tilgængelige viden, der er om væksten i antallet af mennesker fra ikke-vestlige lande og i antallet af muslimer i Europa. Det er kun i få lande som Østrig og Schweiz, at der er lavet en egentlig vurdering af udviklingen i antallet af muslimer. I de øvrige europæiske lande ved vi kun noget om udviklingen i andelen af mennesker med baggrund i ikke-vestlige lande. Og denne udvikling er opgjort ret forskelligt i de forskellige lande.

Men samlet set tegner der sig et billede, hvor andelen af muslimer vokser kraftigt de næste årtier, især i en del storbyer hvor muslimerne om et par årtier kommer i flertal.

Islamiseringen af Europa

Bogen bruger et hav af konkrete eksempler fra forskellige europæiske lande til at vise, at der er et pres for at styrke islams indflydelse i samfundet. Vi har samlet i hundredevis af artikler fra aviser og tidsskrifter fra mange europæiske lande. Vi har fundet virkelig mange forbløffende gode rapporter om den islamisering, der finder sted, og de problemer, det trækker med sig.

Vi viser hvordan islamiseringen sætter sig igennem i forhold til kvindernes situation, kriminalitet, ytringsfrihed, opsplitning af samfundet, islamisk ret, islamisme og terrorisme.

De velintegrerede

Vi bliver tit spurgt om der ikke er muslimer der er godt integrerede. Og jo selvfølgelig er der det. Vi kender selv flere af dem. Og det er overordentligt positivt, at andele af unge muslimer (især unge kvinder) begynder på en uddannelse. Men:

For det første er det vigtigt, at man ikke tror, at der kan sættes lighedstegn mellem integration og uddannelse og arbejde. Der er mange veluddannede muslimer, der har særdeles radikale holdninger og går ind for sharia og en islamisk stat.

For det andet svigter vi netop de velintegrerede muslimer, der gerne vil leve med personlig frihed, kvinders ligestilling og ytringsfrihed, hvis vi ikke går imod de politiske muslimer.

For det tredje skal vi holde op med at definere muslimer som muslimer. Mennesker, der har en muslimsk tro, er borgere ligesom alle andre borgere. Deres tro er et privat anliggende, der ikke skal blandes ind i samfundsforhold og politik.

Hvad stiller vi op?

Vi skal have en fortsat stramt styret indvandring. Vi må under ingen omstændigheder lade os trække med af en mere lempelig udlændingepolitik i EU. Tværtimod skal vi arbejde for en stram udlændingepolitik i EU. Og vi skal under ingen omstændigheder have Tyrkiet som medlem af EU.

Men derudover drejer det sig om at stå fast på de europæiske grundværdier. Frem for alt skal vi insistere på traditionen for oplysning og frihed, hvor der gælder samme regler, samme krav og samme rettigheder for alle. Nej til muslimske særkrav, der undergraver det verdslige samfund, demokratiet, retsstaten, den personlige frihed, kvinders ligestilling, ytringsfrihed.

Derfor skal vi afvise krav om kønsadskillelse i skoler, klubber og andre steder.

Vi skal ikke acceptere, at mennesker i offentlige embeder – som skolelærere, læger, sygeplejersker, dommere, domsmænd – bærer politiske og religiøse symboler som det islamiske tørklæde.

Vi skal have et burkaforbud, fordi det undergraver demokratiet, mennesker ikke kan se andres ansigter.

Vi kan ikke forbyde moskéer. Men der skal være åbenhed om og regler for finansieringen og det der foregår i moskéerne.

Hele denne holdning burde være selvindlysende i et sekulært demokrati. Når det ikke er det, skyldes det den selvforagt og ligegyldighed med vores frihedsværdier, der har bredt sig i dele af især ”eliten” i de europæiske samfund. Det er udbredt, at man her slet ikke har vist glæde, stolthed og fasthed i forhold til vores værdier. Tværtimod har store dele af ”eliten” været præget af skyldfølelse og foragt for deres egen kultur og været alt for tolerante over for dybt intolerante træk i islam.

Disse holdninger er blevet givet videre i opdragelsen af børn, blandt dem, der har med børn at gøre i skolesystemet og fritidssektoren. Noget der i høj grad burde ses efter i sømmene: Hvad undervises der i på seminarer, i folkeskolen, på gymnasierne og andre steder.

Hele dette træk er måske særligt slemt i Sverige. Men vi finder det i de fleste europæiske lande. Her ligger dybest set Europas problem: Selvbevidstheden og kampånden mangler.

Af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow

Se også:

Karen Jespersen har varit socialminister och inrikesminister i Poul Nyrup Rasmussens regeringar. I Anders Fogh Rasmussens regering var hon välfärdsminister och hon är idag ordförande för det danska folketingets integrationsudvalg. Ralf Pittelkow har varit politisk rådgivare åt Poul Nyrup Rasmussen samt lektor vid Köpenhamns universitet. Han är också krönikör på Jyllands-Posten och i dansk tv sedan många år.

Paret Jespersen-Pittelkow har tillsammans tidigare skrivit Islamister og naivister och Pittelkow själv har bland annat utgivit Efter 11 september. Vesten og islam.

Deras nya bok, Islams magt. Europas ny virkelighed (Jyllands-Postens forlag, København) utkommer idag den 24 augusti. Eftersom jag fått boken nyligen har jag inte hunnit läsa ut den, så jag återkommer om några dagar med en recension. Men jag vill redan nu rekommendera boken av flera skäl. För det första ger den en europeisk rundmålning av islamismens tillväxt som ingen tidigare bok på ett skandinaviskt språk har gjort.

Vid sidan av självklara skildringar av situationen i t.ex. Malmö besöker författarparet brittiska och tyska miljöer, samt analyserar islam inte bara som religion, utan framför allt som det system av lagar och regler för hela samhällslivet som Koranen består av. Thomas Nydahl

Og

‘Islam får mere magt i Europa’ – Malmö och Sverige måste lyssna

Og

Denmark: Islam’s power, Europe’s new reality


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Sune

Posted: 23 august 2010 - 19:59 - Svar

P1 Religionsrapport i dag mandag 23. august 2010

Islams magt og europæernes tolerance:
http://www.dr.dk/P1/Religionsrapport/udsendelser/2010/08/20120735.htm

Karen Jespersen og Ralf Pittelkow er gæster i ugens Religionsrapport.

Programmet er i det store hele, et resumé af blogindlæget. Eller omvendt!

Historyman

Posted: 23 august 2010 - 20:40 - Svar

Det er med en stor glæde at jeg ser at fremtrædende debatøre, som Jespersen & Pittelkow nu også begynder at
diskutere begrebs defineringen Islam/Islamisme nærmere. Bogen hedder jo immervæk “Islams Magt” og ikke islamismens magt, islamismens indflydelse(fortryllelse). Dvs. at det vi nu taler om har rod i kultur og ikke mindst religion. Alle de sædvanlige venstreorienterede forklaringer på terror og problemer som; socialeforhold, økonomiskeforhold, marginalisering er jo fraværende.

Jeg genkender i min dagligdag, her på Nørrebro den snigende islamisering, i butiks navne(skilte), reklame for kønsadskilte køreskoler, m.m. Det er ikke samme grad af islamisering, som det forlyder der forgår i Rosengaarden i Malmø, men vi er ved at være der hen ad. Vi kan derfor kun takke, at der stadigt er politikere, debatøre som Jespersen & Pittelkow, som endnu ikke er blevet kujonret til tavshed. Jeg er velvidene, at denne debat må ha kostet venner og kammerater.

Ligeledes er det glædeliget at demografi endelig bliver taget op i forbindelse med islamdebatten, men desværre er der langt til nogle begynder at tale om repatriering, noget der i virkeligheden vil løse mange problemer i vort samfund. Underalle omstændigheder er det godt at Jespersen & Pittelkow ser blogosfæren som en af kampområderne. Igen tak for jeres indsats
mvh.
Historyman

Robin Shadowes

Posted: 23 august 2010 - 20:59 - Svar

“Folkpartisten Bjarne Kragh i Malmö berättar exklusivt för PI att han hoppar över till Sverigedemokraterna efter en tids interna diskussioner inom Fp. Bakgrunden till avhoppet uppges bero på ett allt annat än ett liberalt parti – i varje fall inte gentemot de som vågar ifrågasätta etablissemangets ”sanningar”.”

Jag är inte politiker, men jag har gjort en resa som liknar Bjarnes. Jag känner igen hans resonemang; liberalerna sviker de liberala idéerna pga en slags kamikazeliberalistisk multikultiidé där man glömmer att även liberalismen är ett ställningstagande som måste försvaras för att den skall överleva. Den svävar inte i en tom och oåtkomlig rymd långt ovan alla andra idéer som vill göra anspråk på att bestämma hur vi skall leva våra liv.

http://everykindapeople.blogspot.com/2010/08/raddningen-kommer-fran-da nmark.html

Liva

Posted: 23 august 2010 - 21:19 - Svar

Wow, hvor er det pragtfuldt at se hvor snaphanernes blog arbejde bærer frugt nu. : ) Tålmodighed, fornuft og knofedt betaler sig stadig. Tak til Karen og Ralf for at vælge netop snaphanen bloggen som debat forum. Og tak for det store arbejde I gør for at informere om islam og det der sker i Europa i mødet med importeret religion. Vi andre kan jo se hvor det bærer henad når vore vestlige politikere begynder at fejre ramadan for skattekroner, ikke har kritiske spørgsmål til at børn nu faster i folkeskolen og at buschauffører også kører rundt fastende i storbyer i Danmark og at vore politikere er begyndt at iscenesætte sig som politikere der går til fredagsbøn i moskeer hvor vi alle skal se at de pænt husker at tage skoene af og at de respektere kønsapartheid og usynlighedsdragter til kvinder og halal slagtning af vore køer, får og geder og at vore universiteter laves om til bederum for islam.

falkeøje

Posted: 23 august 2010 - 21:19 - Svar

Helt ærligt, jeg tror ikke, der er andre muligheder, end at vore gamle helte fra modstandskampen, Flammen, Citronen, Hvidsten Gruppen og chefen for de allierede nedkastninger, Tholstrup, genopstår i en ny skikkelse, bare for at nævne nogen.
Og så skal de nuværende politikere afskys, som de landsforrædere de er.
Før bliver det problem, der er påført det danske folk, ikke løst.

falkeøje

Torben Snarup Hansen

Posted: 23 august 2010 - 21:28 - Svar

Islamismen – altså den tekstnære eller fundamentalistiske eller ortodokse udlægning af islam – har to kerner: Dels foragt for kvinderne, dels foragt for de vantro. Fra denne kerne følger flere konsekvenser – eksempelvis fordømmelsen af national loyalitet. Formidler er ulema, som med deres religiøse universalisme gennetvinger den samme monokultur. Derfor er islamisering det samme som arabisering. Bureuakrater, journalister og politikere KAN i deres daglige ruutine ikke gennemskue processen, og multi-kulturalismens ideologer VIL ikke.

Liva

Posted: 23 august 2010 - 21:40 - Svar

Som en lille personlig oplevelse kan jeg fortælle at da vi sidst var i Føtex og ville købe friske pølsehorn i bagerafdelingen, straks – uden opfordring – fik fortalt at pølserne var lavet af kylling. Da jeg bad om pølsehorn med grisekød i, vidste ekspeditricen først ikke om der var nogen, men fandt dem så frem lidt efter. En af de mange små hverdagsagtige tegn på at halal og sharia krav fylder stadigt mere i Danmark – også når det gælder kunder der ikke vil halal og sharia. Butiksansatte oplæres i halal krav i supermarkeder.

Thomas Nydahl

Posted: 23 august 2010 - 21:58 - Svar

Läs gärna min introduktion till författarnas bok. Tack, Thomas

Morten - - -

Posted: 23 august 2010 - 22:00 - Svar

Der bør ydes bidragsyderne, Karen og Ralf, den respekt og service, at man kæser korrektur på deres indlæg. Det indeholder nogle mindre graverende fejl, og een, som i hvertfald bør rettes hurtigst muligt, da den giver fjendens foragt næring:

“For eksempel er det en særdeles udbredt holdning at en muslimsk kvinde under ingen omstændigheder må gifte sig med en muslimsk mand.” Der kan kun skulle stå: “ikke-muslimsk mand”.

– – –

  LFPC

  Posted: 23 august 2010 - 22:43 - Svar

  Tak, og jeg har tilladt mig at rette det, men det ville under alle omstændigheder kræve ualmindeligt ond vilje at læse det som andet end en skrivefejl. Menningen er jo også umisforståelig på baggrund af sætningen lige før.

   Morten - - -

   Posted: 24 august 2010 - 09:05 - Svar

   Helt enig. Men den onde vilje er fremherskende i de kredse, der først og fremmest er drevet af social angst og personlig forfængelighed. I disse menneskers øjne scorer man points ved at kunne latterliggøre eller udhænge modstanderne. Det mest værdige ville selvfølgelig være at være ophøjet ligeglad med den slags umodenheder – hvis det ikke var fordi vi er i defensiven og har brug for at trænge igennem.

   – – –

Mackety

Posted: 24 august 2010 - 07:57 - Svar

>LFPC & Sten

I bør læse Mads Kastrup i dagens berlingske. http://kastrup.blogs.berlingske.dk/2010/08/24/den-islamofobiske-forret ning/#comments

Han er åbenbart temmelig vred på Ralf og Karen. Jeg er sikker på i vil få stor fornøjelse ud af, at dissekere Mads Kastrups ubehjælpelige vås.

  steen

  Posted: 24 august 2010 - 08:33 - Svar

  @ Mackety: Jeg skal ikke motivanalysere Jespersen og Pitelkow. Jeg har bogen foran mig, og jeg kan se på kapitler og kildehenvisninger, at det er en usædvanlig veldokumenteret sag, jeg ser frem til at læse. Hvor meget forretning der er i at skrive bøger i Danmark, skal jeg lade være usagt. Der læses forudfattede standpunkter ind i bogen: Anders Jerichow:Spådomme om Europas opløsning, David Rehling: Karen & Ralf på nye fjendejagter

  Men så slemt vås er Kastrup vel ikke altsammen ?

  Det er er da altid godt med besindighed – og det er Berlingske jo rigtig god til – i en verden hvor alle mulige interesser vil hverve en for sig og hvor massehysteri altid er en mulighed. (Læste netop: Fake Hate Crimes: An Islamist Weapon – også en ret håndfast måde at hverve sympatisører på, når man nu kender de nævnte episoder.)

  Jeg ved da godt at moskéen hedder et kulturcenter – hvilken moské kalder sig ikke det ? – og at den ikke ligger lige ovenpå WTC byggetomten. Jeg mener også at vide at Obama er kristen og aldrig har været andet, hvordan det så hænger sammen med en muslimsk far. Noget af den amerikanske debat om GZ moskeen er også lige hårdtpumpet nok til mig. Hvem sagde Geller og alle hendes versaler ? Jeg er dog enig med LFPC, at hun gør sig godt på tv (her tænker jeg ikke på hendes skønhedskirurg :-)) Mht. 9 11 moskeen er Kastrup i svært mindretal i USA, det må han vide alt om.

  Det er ok at Kastrup efterlyser løsninger, det kan han forlange af politikere, ikke af skribenter som for eksempel os, som ikke kan andet end forholde sig åbent beskrivende. Vi er ikke medlem af nogen klub vi skal promovere.

  Det skuffer mig nu at han køber “islamofobi-ordet” ubeset, og hvis han beskylder J+P bogen for at være forretning uden at have læst den, skuffer det mig også.

  Om lidt supplerer min mere hårdtslående kollega mig sikkert…………..jeg er i det forstående og forsonlige hjørne idag, kan jeg mærke. Måske man skulle slå græsset, inden det begynder at regne igen ?

  lidt fra Berlinskes egen anmeldelse:

  Anm: Fem minutter i tolv
  Vi skal stå fast på frihedsværdierne, lyder det i skarptskåren debatbog af Ralf Pittelkow og Karen Jespersen, der frygter Europas endeligt.

  Parret fremhæver en række eksempler på, hvordan islamismen på mange måder optræder som en erobrende kraft i Europa, derved at ytringsfriheden er kommet under pres, ligestillingen udfordres, og der lyder krav om særrettigheder, samtidig med at parallelsamfund er på fremmarch.
  Igennem punktnedslag vil forfatterne vise, hvordan islamisme og de sociale og kulturelle problemer, som følger af 40 års massiv indvandring, truer sammenhængskraften. [..]

  Ingen særrettigheder
  Grundlæggende ønsker forfatterne en værdi-og kulturkamp, hvor sekulære, demokratiske principper forfægtes.Her efterlyser de langt mere konsekvens fra regeringen i bekæmpelsen af ekstremisme.
  Forfatterne fremhæver, at der skal være plads til indvandring af folk, der vil bidrage, og som deler demokratiske værdier, samtidig med at folk kan have deres tro i fred, men uden at der laves religiøse særrettigheder. Blandt de mere provokerende forslag vil mange finde et burka-og niqabforbud, ligesom forfatterne vender sig mod tørklæde hos lærere og sundhedspersonale. Temaet om, at vi er på vej mod et Eurabien, er i de seneste år blevet anslået i en række internationale bøger.
  Nogle af dem er rene gravskrifter over Europa og rendyrket alarmisme. Dette er ikke et gravskift men et særdeles bekymret opråb om, at vi må vedkende os Europas værdier for at kunne sikre en ordentlig integration.
  Derved er bogen beslægtet med Christopher Caldwells tankevækkende analyse i »Reflections on the Revolution in Europe« fra 2009, der ligeledes fremhæver behovet for, at Europa bliver bevidst om, hvordan vi håndterer udfordringerne, der følger af islamismen i Europa.

  Både grundig og positiv er Henrik Jensen i KrD: Anm: LITTERATUR: Magten over Europa

  En 16-årig indvandrer fra Göteborg beskrev for nylig ruinen i norsk fjernsyn: ” Når politiet kommer herud og spiller Allah, så får de tilbage, hvad de har fortjent. De skal ikke komme her og prøve at bestemme. Her er det os, der bestemmer. De kan bestemme over deres egne.” Som det fremgår, kunne dette være blevet sagt mange steder i Europa: i Bruxelles, i Bradford, i Vollsmose og i Paris’ udkant. Hvad er der at gøre? Hvad kan vende denne udvikling – om noget? Først og fremmest må yderligere muslimsk indvandring begrænses. Men det gør det ikke alene. Europa må igen til at insistere på egne værdier, mener forfatterne – de værdier, som man må antage indvandrerne oprindelig kom for at blive en del af: oplysningens idéer.

   Mackety

   Posted: 24 august 2010 - 08:57 - Svar

   > Steen

   Tjaa, måske er jeg for hård i min dom over Mads Kastrup, men jeg bed bl.a. mærke i denne sætning fra Kastrups side: “Moskéen med tilladelse til at blive opført i New York er ret beset et islamisk kulturcenter. Med tilhørende bederum.”.
   Det er jo da ganske utroligt, at et begavet menneske som Mads Kastrup efter snart 10 års debat vedrørende islam, stadig ikke er klar over, at der ikke er nogen klar forskel på det budskab der prækes i en moske på den ene side og i et islamisk “kulturcenter” på den anden.

   Der er jo netop ikke i islam nogen klar skelnen mellem religion og politik. Et islamisk “kulturcenter” opfylder dermed præcist det samme formål som en moske – at udbrede sharia og islamisk levevis. Det ville måske ikke være et problem, hvis det ikke lige var fordi Islam er supremacistisk med universalistiske prætentioner.

   Sagt med andre ord. En hvilken som helst institution, der ser det som sit formål at udbrede en eller flere forskellige aspekter af et ureformeret islam, vil udgøre et problem for et demokratisk samfund. Læg i den forbindelse mærke til, at imam rauf i en af sine mere famøse udtalelser hævder, at islam ikke har brug for reformer.

   Uanset hvordan man vender og drejer det her emne, så er den centrale problemstilling, at fanatisme netop ikke er et randfænomen i islam, men derimod er kernen i islam og vil vedblive at være dette, så længe Muhammed har den centrale stilling i islam, som han desværre har.

   Så længe Muhammed tjener som forbillede og eksempel for muslimer, vil islam altid udgøre et problem for omgivelserne og så længe dette er tilfældet, er tolerance over for islam ikke en god ting, men derimod en forbrydelse.

   Vi skal være tolerante over for individer, ikke over for supremacistiske religioner/ideologier.

   Liva

   Posted: 25 august 2010 - 11:12 - Svar

   “Om lidt supplerer min mere hårdtslående kollega mig sikkert…………..” Ja, det gør han heldigvis – og hvor giver det en frugtbar og dynamisk konstellation. En super blog.

   Jeg er i øvrigt meget spændt på hvem der næste gang finder det relevant – og nødvendigt – at skrive til/på bloggen; først Julia og nu Karen og Ralf og dernæst…? 🙂

  Liva

  Posted: 24 august 2010 - 10:11 - Svar

  Vedr Kastrup, så er det netop fordi at nogle samfundsdebattører og journalister – og aviser – nu lader til at mene at islamofobi kortet er god debatskik/meningsudvekslingsskik – og svar nok – i Vesten, at det er nødvendigt med islamkritik. Før import af islam var der ingen meningstilkendegivere der blev kategoriserede som sådan – og den unode skal vi da væk fra igen. Vi skal debattere sagen i stedet for.

  Jo mere islamofobi kortet trækkes, jo mere er der grund til at gøre op med samme. Og jo mere islamkritik er nødvendigt. Og jo mere multikultur ideologi kritik er nødvendigt. Før multikultur ideologiens indtog var der ingen vestlige meningstilkendegivere der blev angrebet med islamofobi kortet. Også derfor er islamkritik nødvendig. Islamofobi kortet er usagligt og det rene fyld. Det burde Berlingske Tidende også efterhånden vide. Kastrup skriver fyld.

  Vi kunne også vende det hele om: Hvilke journalister og politikere og samfundsdebattører kan vi først få til at trække islamofobi kortet? Det kunne blive en konkurrence. Hvem er det på centrum-venstrefløjen eller på aviser der vælger at trække islamofobi kortet? Lad os se hvem den næste bliver. : ) Når nu der åbenbart bliver ved med at være avisskribenter og politikere der ikke kan dy sig for at bruge det usaglige kort, så lad os lave lidt (nisse)skæg ud af det.

  LFPC

  Posted: 24 august 2010 - 15:38 - Svar

  Jeg løber hurtigt igennem Kastrups metervaresmøre, og konstaterer et opbud af de værste af de værste floskler – moralsk ækvivalens, Omagh, associering med ‘birthers’ etc. etc. ad nauseam – og det er nok for i dag. Det slider på mig at beskæftige mig for meget med hjernedød zombierableri og medløberi, og når manden efter et årtis debat ikke ved egen hjælp er kommet ud over dette sandkassestadie, kan jeg selvfølgelig intet stille op. For min egen sjælefreds skyld vil jeg helst beskæftige mig med den altgennemtrængende fornægtelse og blindhed i fugleperspektiv, for det er jo nøjagtig samme fænomen der hærger de amerikanske medier. Kastrup er i denne sammenhæng bare en lille bjæffende chihuahua der gerne vil lege med, og som ikke vil skille sig ud fra meningskonformiteten.

  Jeg konstaterer med tilfredshed at flere kommentarskrivere derovre fremfører argumenter og facts vi kender her i blogverdenen, og hvis dette er tegn på en frembrydende underskov af velinformerede borgere er det særdeles opløftende. Nogle har mere mave og temperament til at debattere i disse sammenhænge end jeg har, og det er rigtig godt.

  Og igen må man minde sig selv om at det egentlige problem i mindre grad er Kastrup & Klonerne, end det er den udbredte passivitet hos den befolkning der køber hans skrammel og stemmer på politikere der hellere vil lade samfundet afvikles end ytre uanstændige ord, og handle derefter.

   polinos

   Posted: 24 august 2010 - 19:20 - Svar

   -> LFPC Må indrømme, at jeg er skuffet over Mads Kastrups indlæg. Han har ellers ofte vist sig at være én af de mest tænksomme, underholdende og mindst politisk korrekte af Berlingskes bloggere, der ofte har taget en holmgang med rygmarvs-venstrefløjen; men her kører han tilsyneladende på PC-autopilot – alene det, at han bruger “islamofobi”-ordet er beskæmmende. Endnu engang må vi konstatere, at liberalistisk, idealistisk rettighedstænkning blænder og blinder folk.

peerpede

Posted: 24 august 2010 - 08:23 - Svar

Vilken soppa och så typisk svensk att göra ett “bondeoffer” i den goda sakens tjänst.
Du har min fulla sympati Henrik Emilsson, det är ett reguljärt svinstreck du har utsatts för i mina ögon.
Nu kanske förstår hur utsatta vi Sverigedemokrater är på alla plan i landet Sverige.
I alla fall, hoppas du kommer igen och får rätt på eländet.

Anonym

Posted: 24 august 2010 - 10:52 - Svar

Til dem, der endnu ikke ved det, så havde Channel 4 i UK i går aftes et “dispatches” om fætter-kusine-ægteskaber og deres helbredsmæssige konsekvenser:

http://www.channel4.com/programmes/dispatches/4od#3116215

TAK for tip, vi prøver at få den på til i morgen. *S

  Victor

  Posted: 24 august 2010 - 13:08 - Svar

  Den anonyme var mig….for tiden “glemmer” min browser mig hele tiden,

   Mette

   Posted: 24 august 2010 - 14:24 - Svar

   Jeg har ofte det samme problem og irriterer mig over, at jeg glemmer at tjekke.

   Bjovulf

   Posted: 24 august 2010 - 14:44 - Svar

   Victor & Mette: Det kan muligvis være fordi, I bruger et “diskoprydnings”-program til
   sletning af internet-cache, internet-historie samt midlertidige filer (tmp) og andet snask –
   fx. det ellers glimrende CCleaner. Desværre snupper den slags programmer ofte ukritisk
   sådanne oplysninger, med mindre man slår den af oprydningen fra.

    Bjovulf

    Posted: 24 august 2010 - 14:55 -

    Sandsynligvis er det, fordi I får slettet alle cookies – ?

    Victor

    Posted: 24 august 2010 - 15:33 -

    Bjowulf – nej, jeg gør ej. Jeg har en del abo-steder, jeg besøger, og det ville være alt for meget arbejde, at skulle logge sig ind hver gang….

    Mette

    Posted: 24 august 2010 - 15:51 -

    Jeg bruger bl.a. Windows LiveOn sikkerhedsscanner, som jeg er glad for.

    Bjovulf

    Posted: 24 august 2010 - 15:55 -

    OK, men for mig sker det, når jeg har anvendt det nævnte program til oprydning.

    Jeg prøvede lige at slå “cookie”-rensningen fra, men det hjalp heller ikke,
    så det må åbenbart være nogle andre informationer, der bliver slettet.

    tavsen

    Posted: 24 august 2010 - 21:25 -

    Hvis man slukker computeren ved at holde knappen inde i stedet for at lukke ned, forsvinder sådanne info. Og du skal hele tiden logge ind alle steder. Gad vide hvorfor?

    Iz

    Posted: 24 august 2010 - 22:35 -

    @tavsen
    Hvis du holder knappen inde, slukker du computeren uden at den får mulighed for at gemme hvad den har gang i. Over tid ender du sandsynligvis med en defekt installation.

    Dine profiloplysninger gemmes når du logger ud, og da du slukker den inden, gemmes de ikke.

    Luk din computer rigtigt ned istedet.

    Bjovulf

    Posted: 25 august 2010 - 03:46 -

    Fordi disse oplysninger så slet ikke bliver gemt i første omgang, som de gør,
    når programmerne – i dette tilfælde internet-browseren – lukkes på naturligt vis.

    Så det er altså ikke den sunde måde at lukke sin PC på 😀 – man bør være lettet,
    hvis dette er det eneste problem, der opstår. Metoden kan kun anbefales, når intet
    andet virker … 😉

Hans L

Posted: 24 august 2010 - 10:58 - Svar

“Islamisk kulturcenter” , “Islamisk bedehus”, “Islamisk reflektorium”, kald det hvad i vil, det er the same shit, man prøver bare at få endnu en Islamisk moske til at glide bedre ned hos vores mere naivistiske medborgere.

Bjovulf

Posted: 24 august 2010 - 14:36 - Svar

Steen, dit Thomas Nydahl-link er vist fejlagtigt 😉

Man får bare den triste besked: “Det gick inte att hitta siden”.

tavsen

Posted: 24 august 2010 - 14:40 - Svar

Islamisme. Kunstig skabt for at aflede opmærksomheden. På samme måde som vi i 80’erne skulle skelne mellem “flygtninge” og indvandrere.

Muslimer kører helt efter deres egne regler. Havde det været Bilka, havde fanden (jouranalisterne) været løs
——
http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2010/august/24/Ambassade-bygg er-ulovligt/
Saudi-Arabiens ambassade trodser Gentofte Kommunes afslag på at opføre garager og tilbygninger 24.08.2010 kl. 12.06

Den saudiske ambassade i Hellerup tager mere og mere af udsigten til Øresund fra naboerne. Trods et klart afslag fra Gentofte Kommune, så er håndværkere alligevel i fuld gang med at bygge garager og tilbygninger.

Ifølge lokalplanen for området, må matrikel have en bebyggelsesprocent på 25. Ambassadegrunden var allerede bebygget med 30 procent, da saudierne sidste sommer søgte om dispensation til at udvide yderligere.

Kommunen sagde nej, men ambassaden gik alligevel i gang med byggeriet.

– Jeg ved godt, at ambassader har en særstatus, men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at den saudiske ambassade ikke ville respektere afslaget, siger formanden for byplanudvalget, Marianne Zangenberg (V), til lokalavisen Villabyerne.

Håber på dialog

Efterfølgende har kommunen bedt Udenrigsministeriet om at tage affære. Her har man i første omgang skrevet til ambassadøren og udbedt sig en forklaring.

– Nu håber jeg, at der kan komme i en dialog i gang, så vi kan få løst sagen på en fornuftig måde, siger Marianne Zangenberg.

Indtil nu har ambassaden blot fungeret som visumkontor, men rygtet siger, at ambassadøren fremover også skal have privatbolig på Lille Strandvej i Hellerup.

HÅBER PÅ DIALOG hehe, hvor er det sjovt at høre skræmte mennesker udtale sig

tavsen

Posted: 24 august 2010 - 14:44 - Svar

Fuldt forståeligt sygehusudgifterne er store

31-årig somalier i retten for brutalt hjemmerøveri 24. august 2010
http://stiften.dk/article/20100824/AAS/708249928/1003/net2Lægerne på skadestuen i Århus opregnede 48 kvæstelser med sår, hudafskrabninger og blodunderløbne steder på en 34-årig somalisk familiefar efter et brutalt hjemmerøveri. Han var blevet gennembanket – bogstaveligt talt fra top til tå. Lægerne fandt skader overalt på kroppen fra hovedbunden og ned til venstre lilletå.

Voldsomt opgør mellem to store familier i Gellerupparken udarter sig til trusler, vold og hærværk for åbent tæppe http://stiften.dk/article/20100823/AAS/708239801/1003 23. august 2010

Kometen

Posted: 24 august 2010 - 15:09 - Svar

I bund og grund er Mads Kastrups blogindlæg nok bare en positionering overfor ‘det gode selskab.’ Det er ikke værd at kommentere, når manden ikke engang har læst bogen -før han kritiserer den.

Bo Hofvander

Posted: 24 august 2010 - 21:10 - Svar

Detta är så viktigt för våra okunniga, politiskt korrekta, naiva och aningslösa svenskar, så att jag tillsammans med en annan hängiven svensk ska översätta och sprida denna bloggtext i Sverige.

Samtidigt måste jag få slå ett slag för en YouTube-sida där man får ett riktigt kunskapslyft om Islam och vad det innebär för oss här i väst –

http://www.youtube.com/watch?v=luE4CSYzlvA

Filmen heter “Vad väst inte vet om Islam”, och jag kan rekommendera den – verkligen!

Nils

Posted: 24 august 2010 - 22:09 - Svar

Apropos ham Kastrup, så glæder jeg mig midt i trøstesløsheden over at han er en vaskeægte islamofob – ligesom os andre selvfølgelig – men også ligesom de fleste andre islamikere, som er mit hjemmestrikkede ord for en ikkemuslimsk fortaler for islam.

De mest udbredte argumenter for mere slam blandt islamikere går i stil med, at der ikke er så meget af det (endnu), det vil forsvinde af sig selv, det er langt væk, det er afsvækket (moderat), kritikerne overdriver, grønthandleren er flink (alligevel) og blabla – der er ingen blot nogenlunde fornuftige mennesker, der siger, det er GODT. Eller man kan måske strække sig til at det er lige så godt som arsenik.

Den nye GZ-moske, skal ikke kaldes en moske, synes MK, underforstået for det er et grimt ord, der betyder for meget islam samlet på et sted. Nu skal det hedde kulturcenter med bederum – man skal vel forestille sig et lille rum, hvor en enkelt muslim eller to kan snige sig ind og hviske lidt bønner eller hvad de har, påkaldelser.

Og næste vægtige argument for at opføre minicenteret ved GZ er, at det i virkeligheden ligger et godt stykke fra WTC-grunden, så det hele er ikke så slemt som nogen vil gøre det til.

Hvis islam var godt, og det var en god ide med en ground-zero-moske, burde de jo bygge en kæmpe moske midt i hullet med minareter høje som skyskrabere, og så ville de gode le og de onde græde. Absurd scenarie, for alle synes, slam er ubehageligt. Selv dem selv.

Og selv Ritzau, der gisper af indignation over, at nogen kan hæfte så modbydelig en betegnelse på Obama som MUSLIM. Alt andet end DET.

I øvrigt er der et ondsindet rygte, der vil vide, at den planlagte moske ligger sådan, at når de troende forretter deres religiøse nødtørft, så peger deres numsehuller direkte mod GZ.

Emeritus

Posted: 25 august 2010 - 00:50 - Svar

Et stort til lykke til Snaphanen.
Jespersen og Pittelkow er jo ikke hvemsomhelst, og at de vælger at skrive TIL Snaphanens læsere både i Danmark og Sverige må betragtes som en anerkendelse fra højt intellektuelt niveau af et stort og konsistent journalistisk debatterende arbejde, som I har udført i oplysningstjenestens kælderlokaler.

Og J&P’s artikel? – Den er, som vi foventer det fra dem – kvalitativ i analysen, og den rammer godt og præcist både i dybde og bredde.

Der er dog en nærliggende kvalitet ved Norden, jeg savner, og som jeg synes, de glemmer at tage i betragtning. Denne, at vi siden før enevælden har haft for vane bogstaveligt talt at rende ud og ind hos hinanden. Det er helt utroligt, så bred vor omgangskreds og kontaktflade efterhånden er blevet – og hvem vi kender høj som lav. Skellene går hos os slet ikke særligt stejlt op eller ned, men i langt højere grad i vandrette.lag, som positionelt kan være svære at afgøre. Vor begrebsramme er i høj grad den samme, uanset hvor uenige, vi er, og hvad der skiller os. Vort syn på Verden kan være knyttet til firmaet, arbejdet og andre ståsteder, som vinkler vor uenighed. Derfra skændes vi, og er uenige, men både under bataljerne og bagefter kan vi som regel drikke kaffe til eller bagefter sunde os sammen over en bajer.

Anderledes hvor muslimerne kommer fra. Der er de vant til, at afstandene mellem mennesker er både af den meget vertikale og meget horisontale slags. Det bringer de med sig i bagagen. Derfor havner de i ghetthoer, som skaber afstand mellem hellige samfund og de vantro. Mere forskelligt fra os kan samfundsforståelsen og interaktionen ikke blive.

Med venlig hilsen

Musa

Posted: 26 august 2010 - 00:15 - Svar

To all you dirty filty Kufar in Denmark. Who is sons and daughters of Apes & swines READ

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ
ٱلْكَافِرُونَ
They want to extinguish Allah’s Light with their mouths, but Allah will not
allow it except that His Light should be perfected even though the Kafiroon
hate it!
(at-Taubah: 32)

  LFPC

  Posted: 26 august 2010 - 00:48 - Svar

  Oh, but Musa, you’ve got it all wrong. Don’t you know that Islam is The Religion of Peace? Don’t you know that Islam has codified The Golden Rule in all rulings from the four major madhaabib? “Do unto others …” is recorded as a saying of Muhammad himself in al-Bukhari. Haven’t you heard this at the Friday sermon, Musa?

  Islam is in no way a supremacist ideology, Musa. Your religion of peace teaches its adherents that all men and women are equal – that Jews, Christians and polytheists shall coexist indefinitely on a peaceful basis with Muslims.

  Only last week Yusuf al-Qaradawi issued a fatwa declaring the lesser jihad – warfare against kuffar – a thing of the past. Kuffar, he wrote, are not dirty at all, and Muslim women are hereby free to marry kuffar men as they choose.

  Sheikh al-Qaradawi also issued a statement in conjunction with Al-Azhar declaring that henceforth, apostasy is no longer an offence in Islam. Everybody, the Sheikh and Ali Gomaa said, should live free in accordance with the ideals of the American Constitution. “Shariah shall never be the law of the land,” they specifically emphasized.

  As a declaration of their good intent they will order a Christian cathedral, a synagogue and a Hindu temple to be erected in Mecca, next to the ka’aba. Mecca will become the centre of tolerance for all religions of the world, Musa!

  So you see, Musa, clearly some very vital information has passed you by. You better hurry up and book a lesson with your imam to avoid being mistaken for an Islamophobe. Can’t have that, now can we, Musa?

  Bjovulf

  Posted: 26 august 2010 - 06:40 - Svar

  Who are the most filthy, helpless, sick, mentally, financially and socially backward, ignorant and inbred of all people in the world? Who are experts in forced marriages, barbaric “honour”killings and gang rapes?

  Who believes LITERALLY in the insane and hateful teachings of an epileptic madman, robber, murderer, pedophile & rapist? Who hasn’t really managed to move on for over 800 years but prefers to still live in the dark ages? Or 1400 years even , since most of the scientific progress that was indeed made during the
  rather short heydays of islam, came from others – namley Indian and Jewish and Christian scholars
  from India, Egypt, Syria, Lebanon, Greece, Byzantium …. who were either long gone or forced to convert to islam or live as third class citizens (dhimmies) in the vast conquered territories from the 7’the century and onwards.

  Who has a holy book that teaches them to hate Jews, other non-muslims and gays, subjugate women, spread intolerance and use violence – page after page after page?
  Yes, you’ve guessed it – MUSLIMS! Ignorant and backward people who can’t even go to the bathroom without consulting their holy book first, and who have no idea about how to sit on an ordinary toilet but prefer to use a stinking hole in the ground instead or squad on top of the toilet.

  Do you really think we care one bit what you or your stupid, ignorant and very flawed quran says?
  Did you know that there were originally at least 7 very different qurans? Fragments of them have
  recently been discovered. Now, what does that tell you? 😉

  I rest my case 😀

  AHMAD IBN BOMBA

  Posted: 26 august 2010 - 06:58 - Svar

  MUSA – YOU FILTHY SON OF A DOG – THE HOLY QURAN MUST NOT BE TRANSLATED INTO OTHER LANGUAGES – YOU FACE DEATH PUNISHMENT FOR THIS INSULT TO THE PROPHET (MAY ALLAH HAVE MERCY UPON HIS SOUL)

Musa

Posted: 26 august 2010 - 17:20 - Svar

Ahmas Ibn Bomba i think you are a Kufar trying to play Muslim! And LFPC Sheikh al-Qaradawi always meet up with the Kufar licking there back-sides.

John Michael

Posted: 31 august 2010 - 22:46 - Svar

Tak for resumeet fra Pittelkow og Jespersen.

Hvad angår moskeen two blocks away from Ground Zero, så ændrede den jo navn fra Cordoba til Park 51 i starten af juli, da medierne begyndte at skrive om projektet. Cordoba var den muslimske regeringsby i Spanien, da muselmændene underlagde sig Spanien. Kombinationen af islamisk triumf i fortiden + moske nær slaget mod den store Satan har måske fået nogen til at ændre kurs.
Ved samme lejlighed blev projektets hjemmeside lavet om, fx forsvandt oplysningen om, at ‘bederummet’ – ordet giver associationer til noget på størrelse med et klasseværelse – skal kunne rumme mellem 1500 og 2000 mennsker, iflg. Wikipedia.

Og nu venter vi så bare på, at den første danske islamapologet skal skrive, at det egentlig er i fin tråd med dansk nærdemokrati, at muslimer har egen retshåndhævelse i områder, hvor de alligevel udgør et markant flertal. Det kunne fx være Vollsmose, hvor sharia er blevet beskrevet i hvert fald siden 2008. Mit gæt er Rune Engelbrecht – jeg har foreslået ham at indtage standpunktet på hans Politiken-blog i dag.

Leave a Comment