30
sep
Seneste opdatering: 1/10-10 kl. 0519
19 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Muhammeds ansigt. Faksimile af Jyllands-Posten. Fredag den 30. september 2005, side 3. PDFHelle Merete Brix skriver om “Tavshedens Tyranni”. Jyllands-Postens Forlag. 502 sider. 350 kr.

Agensforskydning ligger på rygmarven i mainstreams diskurs om problemer med multikulturen, og næppe nogle steder mere end i denne sag.

[…] En trussel har samme værdi som en faktisk bombe. Den udløser samme reaktioner fra de truedes side. Trusler har den virkning, som terroren tilsigter, nemlig at destabilisere og udmatte fjenden, vores idealer, vores økonomi. Vi er fjenden. Bare de økonomiske omkostninger, den organisatoriske opbygning, angsten og virkningen på de direkte truede og hele den samfundsmæssige sikkerhed.

Muhammed-tegningerne er ikke anledningen. Islam er anledningen, politisk islam. Politiken har 29/9 en underrubrik, der er falsk: ”Forpurret terrorplan viser, at Muhammed-karikaturerne vil forfølge Danmark længe endnu, siger norsk-pakistansk forsker”. Danmark bliver ikke forfulgt af nogle tegninger, men af islamisk terror af religiøse fanatikere.

Karakteristisk nok er den siddende VK-justitsminister, Lars Barfoed, enig i Politikens påstand. Hele det politiske establishment undtagen det forkætrede Dansk Folkeparti er en samling hængemuler og guccitasker. Faktisk fik Poul Nyrup ret i sin udtalelse om, at DF aldrig bliver stueren. Det er den katastrofale spådom, han efterlod sig. Det er stadig ikke stuerent hos ”de pæne mennesker”. […] Mogens Rukov: Terror er krig

Debatten rasede i fem år, og vistnok ikke en eneste gang blev agensforskydning som den Mogens Rukov påpeger inddraget, ligesom heller ikke den ureflekterede accept hos danske tegningmodstandere af tillæggelse af kollektiv skyld til et helt land, eller den lige så ureflekterede accept af muslimer som væsener der ikke er i besiddelse af en fri vilje til ikke at skabe sig hysterisk (Steen/LFPC).
»Verden var så rød, mor«
Sven Ove Gade anmelder Lars Hedegaards: Verden var så rød, mor – erindringer 1942-1980

Rød er han stadig. Han aldrig har sluppet sin ungdoms marxisme. På et tidspunkt, hvor velkendte koryfæer for længst har skippet den socialistiske barnetro, betragter Hedegaard stadig socialismen som det forjættede land, selv om han ikke længere tror på et jordisk paradis. Troen på et himmelsk ligger uden for hans forestillingsverden. En drømmer og romantiker, som i de sidste mange år har dokumenteret, at han også kan være et disciplineret handlingsmenneske. Hans vedholdende og modige kamp med de islamiske kræfter, som med sharialove i hånden vil forvandle Danmark til et totalitært mørkeland, er det mest fremtrædende eksempel. [..]

I 1968 blev ”dannelsesidealet erstattet af meningsidealet”. Frem for at vide skulle man nu mene. Og skal man tro Lars Hedegaard – og hvorfor skulle man ikke det? – så er det stadig sådan. Han har da også set sig nødsaget til at indprente sine børn, at det er vigtigt at skildre Pia Kjærsgaard som fascist, Dansk Folkepartis vælgere som åndelige undermålere, islam som fredens og fremtidens religion, masseindvandringen af socialklienter som en berigelse og kapitalismen som det værste samfundssystem, verden har kendt. Det mener lærerne i folkeskolen, på gymnasierne og på de højere læreanstalter, så det gør man klogt i at indrette sig efter, hvis man ønsker at få en god eksamen og et rimeligt job. Personlige meninger, dvs. de forkerte meninger, gør man bedst i at gemme, indtil man er gået på pension. Selvfølgelig er det sat på spidsen, men såmænd ikke så meget.Trotskisten, der aldrig lod sig tilpasse – Sven Ove Gade


“Trygghet & rättvisa”

Det må være de to vigtigste plusord på svensk. Når unge kvinder myrdes af ubekendte på gaden, er plusord nr. 1 i fare for at blive en makaber kliché. Aviser og TV 3 Efterlyst påstår, at mord som Elin mordet er “meget sjældne”. Gøteborg er ikke nogen stor by. Det er kun 8 måneder siden en 18-årig pige kom af dage på samme måde som Elin. Og her nævner vi ikke det mindre alvorlige, der er sket i mellemtiden. Ikke at der ikke har været andre mord i byen de seneste måneder: her , her og her. Fakkeltog, Facebook-sørgegruppe, videre til næste døde billede. I Gøteborg er multikultur blevet lig angst for liv og helbred.Kan et telefonnummer reparere på det ? (Sweden is projected to be 20 per cent Islamic by 2050.)

Nattknappen ger stöd till personer som rör sig i hela Stockholms län. Verksamheten drivs av Citypolisen tillsammans med polisens volontärer och är en hjälp att minska otryggheten för alla, fredagar och lördagar 23.00-03.30.Även om otryggheten inte står i proportion till risken för att bli utsatt för ett brott, är ändå rädslan ett faktiskt problem för många som befinner sig ute nattetid. En vanlig metod när man känner sig otrygg är att ringa upp eller att låtsas ringa upp till exempel en vän, när man tar sig mellan två platser. Om man inte har någon att ringa till kan man nu istället ringa telefon 08-50 44 66 66 till polisens volontärer. Genom dessa kan man få stöd när man till exempel är på väg hem.Nattknappen din ledsagare i luren

Indien: Næste stadie efter at debatten er slut

Tusinder af hindutempler blev ødelagt og sejrsmoskéer opført på deres grund under den muslimske invasion af dette subkontinent. Her en illustration af hvordan fordums hærgen og plyndren ikke er blevet bearbejdet gennem selvopgør, men tværtimod den dag i dag giver anledning til påskud om evigt krav på stedet. Indien har mellem 13% og 20% muslimer, altså i omegnen af det dobbelte af hvad Europa har på nuværende tidspunkt.

The Commonwealth Games in New Delhi has been beset by yet another potential complication, with more than 200,000 police deployed across India to temper religious rows following a court ruling later today.

With the Games, which India have spent a reported £1.5 billion on, only three days away – the Opening Ceremony is on Sunday – the country is bracing itself for large-scale Hindu-Muslim race riots following the outcome of a court case.

The government has appealed for calm once a court in Uttar Pradesh state rules which religion owns the site of a 16th-century Babri mosque, in Ayodhya, later today – a flashpoint that flared in December 1992.

On that occasion Hindu militants razed the mosque, which was originally build in 1527 on a disputed religious site, triggering clashes with Muslims that left 2,000 people dead and plunged the country into political crisis.

Hindus say it stands on the birthplace of their god-king Rama, and was built after the destruction of a Hindu temple by a Muslim invader in the 16th century. […] India braced for large-scale Hindu-Muslim race riots over 16th-century mosque ownership

Holder nedenstående fremskrivning vand, kan man betænke disse antagelser, der nok heller ikke er helt ved siden af: Muslimsk vrede er konstant, kun påskuddene skifter – indiske hinduer er langt mere indstillede på fysisk forsvar end svenskere, og langt voldsommere i udøvelsen af denne vold end svenskere. Hvad siger dette så, alt andet lige, om Sveriges situation anno 2050 med et muslimsk mindretal af samme størrelsesorden som Indien har i dag? (LFPC)

[…] Sweden is projected to be 20 per cent Islamic by 2050, way ahead of England, Holland or even France, and while it may preserve its high levels of equality and social trust with that demographic, I wouldn’t bet on it. […] Ed West: Finally, a Tory shows some guts. No newly arrived immigrant should get social housing, says Nick Boles

Miljøpartiets fremmedpolitiske krav til Reinfeldt
Det ville være synd at påstå, at MP ikke giver ham et tydeligt alternativ til Sverigedemokraterne. Som pest til kolera: “Åbn sluserne!” Sverige vil blive verdens største asylmagnet og ophøre med at være svensk længe inden 2050. Forslagene kan være show-off for antropologistuderende, men det er  mere tænkeligt, de faktisk mener det alvorligt. Svenske journalisters favoritparti “tror ikke på grænser” og smider en gigantisk trumf på bordet i den politiske skønhedskonkurrence:

MP: En rätt till automatiskt uppehållstillstånd bör införas för den som väntat mer än 12 månader för vuxna respektive sex månader för barn, förutsatt att den asylsökande samarbetat och lämnat erforderliga uppgifter i ärendet.

MP: En regularisering måste genomföras för att ge de papperslösa som i dag lever varaktigt i Sverige uppehållstillstånd och fullvärdiga möjligheter att bygga en framtid utan att behöva frukta avvisning till hemlandet.

Læs mere » 29
sep
Seneste opdatering: 1/10-10 kl. 0521
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!

I morgen den 30 september er det fem år siden Jyllands Posten offentliggjorde 12 tegninger, der resulterede i Muhammed krisen, senere omdøbt til “Muhammedsagerne”, fordi der siden har været en større eller mindre hver 7 måned lige siden:

Op til femårsdagen for Muhammed-tegningerne står danskerne delt i spørgsmålet, om det var rigtigt at trykke dem. Det synes 48 procent.Knapt halvdelen af danskerne bakker i dag op om Morgenavisen Jyllands-Postens trykning af de satiriske Muhammed-tegninger.48 procent af de spurgte har sat kryds ved “ja” på spørgsmålet, om de synes, det var rigtigt af Jyllands-Posten at offentliggøre tegningerne. 38 procent svarer “nej”. Med 54 procent er det især de mandlige vælgere, der bakker op om tegningerne, mens kvinderne er mere lige fordelt med 43 procent for og 42 procent imod..Danskerne uenige om Muhammed-tegninger,Kristeligt Dagblad har valgt ikke at genoptrykke Muhammed-tegningerne.Hastemøde om årsdag for Muhammed-tegninger.Regeringen vil forhindre ny Muhammed-krise.Bent Melchior m.fl.: »Muhammedtegningerne gravede kun grøfter«

Hvad lærte vi så af det efter hyldemeter af bøger, avisartikler og fornyede trusler ? Når man ser på procenterne i undersøgelsen ovenfor, må svaret være: Mange lærte ingenting. Vi lærte at vi ikke kan lide trusler og ballade, at vi ikke kan lide trusler på eksporten, selvom de truende køber forsvindende lidt. PET og bombehundene fik god øvelse, og dem der har bygget Jyllands posten om til et fort, har fået god øvelse. Vi lærte, at vi er svage og splittede og at alt kværner meget langsomt i et demokrati. Vi lærte at udtryk som “videns- og informationssamfund” skal tages med et stort gran af salt, og at der er flere der vil nyde frihedsrettighederne, end der er af dem, der vil løfte en finger for dem. Til de fleste, er det nok at sige “buh” og true, så vil de revurdere frihedsrettigheder det har taget 20 generationer at opnå. Vi lærte, at vi ikke kender vores egen værdi, og at vi mangler stolhed i en sådan grad, at der er mange der vil føre dialog med en pistol for panden, jo bedre uddannnede, desto villigere. Og vi lærte, at vi stadig ved alt for lidt om den islam, der er påtvunget os af politikere, der vidste om muligt endnu mindre. Et for lille mindretal lærte, at man ikke kan appease islam. Det mindretal vil vokse under stor smerte i de kommende årtier. For mit eget vedkommende, har jeg fået rutine i at omgås dødstruede folk, øresnegle og bombehunde, som var jeg født med den evne. Flemming Rose siger i dag:

Alle argumenter om Muhammed-tegningerne er kendte. Derfor vil jeg ikke længere debattere dem,« siger Jyllands-Postens kulturredaktør Flemming Rose, der i dag udgiver bogen »Tavshedens Tyranni«. Unge muslimer ser fortsat sagen som vendt mod dem.

Det er der noget om. Folk der vil lave om på sædvane her i landet, bør fortælles at de er gået forkert og anvises et land, de bedre kan være tilfredse med. Vi skal ikke tillempes 1400 tallet. 1400 talisterne skal derimod modernisere sig eller forsvinde. Griber nogen til vold eller trusler, skal de mødes med maksimal modstand. Vi kan begynde med at gøre Westergaards somaliske terrorist opmærksom på det til januar. Jo mere dialog, desto værre. Det burde nogen have fortalt Lene Espersen idag. Når der er enighed om det, har vi lært noget. (Fotos fra Islamofobikonfenrencen i Bella Centret maj 2006, hvor danske “intellektuelle” – Tøger Seidenfaden, Jørgen Bæk Simonsen, Rune Engelbreth, Kamal Qureshi, Omar Marzouk, salfisten Abu Laban mødtes med 1200 muslimer (islamister, efter behag) fra hele verden for at skamme Danmark ud på et møde, der var arrangeret af og blev udsendt på sattelitkanalen Islam Channel. De ville gøre det samme igen om et år undtagen Abu Laban, der er død, men så kan den evige Bent Melchior komme i stedet.)

Muhammedtegningerne fem år efter

Der var politifolk i auditoriet, da Syddansk Universitet holdt konference om Muhammedtegningerne. Og der var en repræsentant fra udenrigsministeriet, der helt objektivt kunne fortælle, at Geert Wilders er ”xenofob”. Men først og fremmest var der unge tilhørere, der krævede respekt for islam og ikke mente, Westergaard var truet.Politibevogtning og respekt for islam Rachel Adelberg Johansen Video: Franz Füchsel En tegner ser tilbage.

Venstrefløjens æstetiske kvalme

Vänsterpartiet vill inte ha Sverigedemokraterna som kansligrannar, och anger arbetsmiljöskäl för att slippa de oönskade kollegorna.Vissa i vår personal tycker att det känns obehagligt att dela kopiator med Sverigedemokraterna, säger Uje Brandelius på Vänsterpartiets pressjour till Neo.Enligt uppgifter har även Miljöpartiet bett att få slippa Sverigedemokraterna som grannar, av samma skäl. Neo har sökt företrädare för Miljöpartiet, men av dem vi fått tag i kan ingen vare sig bekräfta eller dementera uppgiften.Vill slippa SD – av arbetsmiljöskäl

“Vi är lågt stående människor”

Endnu et offer for multikulturen: Liza Marklund havde for nogle år siden den udsøgte frækhed at påstå, at kriminalromaner er så populære i Sverige, fordi landet er så trygt. Det klinger falsk skrevet fra en millionærghetto på Solkysten. Vi plejer ikke at blogge kriminalsager,  derfor kan de der ikke selv læser svenske aviser godt undervurdere klimaet i Sverige. Når man har læst svenske aviser i årtier og set hvad der er sket på gadeplan, så ved man, at Marklund er fuld af selvbekvem løgn. Når man ser det seneste mord på en ung svensk pige fra Gøteborg forleden, – en pige fra landet, der ikke vidste at kvinder ikke kan gå alene på gaden på Hisingen om natten – og ser på reaktionerne i lokasamfundet, så ved man at mange med god grund ikke føler nogen tryghed længere. Den vrede og sorg der ophobes i disse år, er livsfarlig for landet, og Sverige har stadig bare politikere, der kun har lamme floskler som svar på den linde strøm af tragedier, de øser ud over deres landsmænd. Man siger, at dette afskyelige sammenrend af en overklasse er bange for sin egen befolkning. De akkumulerer i al fald mere og mere god grund til at være angste, og det står da heller ikke skrevet nogen steder, at det næste politiske mord i Sverige skal gå ud over en sverigedemokrat. I mellemtiden siver den uerstattelige tillid ud af landet, som livet på en af de mange unge døde. Den anholdte “mår dårligt” og Jan Guillou har haft indbrud i sin vinkælder. Sverige har ikke stunder, de døde er ubekvemme vidner, Sverige haster videre. (Vi kender den mistænkte og anholdtes identitet, men vi lader DNA prøverne komme først.) (foto: Den myrdede 27 årige Elin.) Fra svensk debatforum, sammendrag fra idag kl 14.

En 22-årig gift man är gripen och misstänkt för mordet på Elin Krantz. Efter att ha fångats på bild av spårvagnens övervakningskamera så greps han på tisdagseftermiddagen efter att civila spanare känt igen honom på Göteborgs centralstation. Den gripna mannen har erkänt att det var han som gick med Elin och hennes vän från torget mot spårvagnen. Han har också erkänt att det var han som var med på bild på spårvagnen.GP skriver också att: “Den anhållne mannen är bosatt i närheten av platsen där Elin Krantz hittades. Han är sedan tidigare inte dömd för brott.””Möjligen har Elin Krantz i den tidiga söndagsmorgonen somnat på vagnen, åkt förbi sin hållplats Gropegårdsgatan och vaknat åtta hållplatser längre ut på linjen, strax före Temperaturgatan där hon gått av.”

Göteborgs tingsrätt, mål B 14240-10. Hans (GM1) ombud är advokat Claes Östlund. Claes hade vid middagstid ännu inte träffat sin klient.”Snäll och trevlig.Så beskriver grannarna den mordmisstänkte 22-åringen.Han brukar vara ute och leka med sina barn på gården, säger en av dem.””Vid 13-tiden bar två kriminaltekniker ut ett tiotal papperskassar med föremål från 22-åringensGP. Här finns en delvis censurerad bild på den gripna.

Det har hänt så mycket den sista tiden, vi känner oss inte trygga. Vi önskar att vi kunde flytta härifrån, men det är svårt, säger hon.Jag är rädd när jag går till skolan, säger hennes tolvåriga dotter Jasmina Hrustic.De är långt ifrån ensamma.
– Jag vågar inte promenera här längre. Jag vill inte att min dotter ska växa upp här, säger Shabman Afari, 35.
Katarina Lindberg, 48, bor i området och har två tonårsdöttrar.De har skaffat sig överfallsspray, trygghetslarm, gått en kurs i självförsvar och vågar ändå inte gå ut ensamma på kvällarna.Jag blir så arg och ledsen. Vi lever i ett fängelse, säger hon.

Många känner en hopplöshet. Grannarna Rebecka Blom, 28, och Lotta Flink, 33, tycker att det är de senaste två åren som kriminaliteten har ökat i områdetMin 12-åriga dotter blev nedslagen här för två år sedan, säger Lotta.De har inte mycket hopp för framtiden.Det är för sent, jag tror inte att det kommer att ändras. Vi känner oss inte trygga här längre och vill flytta härifrån, säger Rebecka. Men vi är lågt stående människor och har inget val utan måste bo kvar, fyller Lotta i.Efter mordet på Elin: “Vi vågar inte gå ut”, Övervakningsfilmen: Han följde efter Elin – Se også Den som liker krim kan i dag lese svenske aviser, så får man tema til bøker. Avisenes dekning av kriminaliteten er i seg selv en del av storyen. 29
sep
Seneste opdatering: 30/9-10 kl. 1212
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

Et godt eksempel på at den grimme virkelighed altid er lige ved hånden som den anden side af mønten. Den virkelighed som vi og andre prøver at formidle kræver ikke nødvendigvis særlig indsigt eller evner i kulegravning. Og endnu mere bemærkelsesværdigt – der gøres ingen anstrengelser for at skjule beviser for herrefolksmentaliteten og de barbariske skikke fra kuffars snagende blikke. Hvorfor? Fordi det ikke er nødvendigt. Arrangerer man et optog som her kan man trygt forlade sig på at det der vækker opmærksomhed i medierne er rørstrømske billeder af kvinder indpakket i Stars & Stripes-kulører. USA er som bekendt landet hvor de kan noget helt særligt i forhold til deres håndplukkede, kvalificerede muslimske indvandrere. Amerikanerne respekterer jo religiøsitet og ved at man ikke skal spotte og håne andres tro (bemærk at i denne meme glemmes belejligt den sædvanlige foragt for religiøse amerikanere).

Og hvad er det så for en virkelighed der ligger lige for? Det er f. eks. trøjen med “mujahideen”, eller den i islamoskeptiske kredse notoriske vejledning for retsskolen shafi’i ‘Umdat al-Salik, eller Reliance of the Traveller i engelsk oversættelse. Bogen hvor man kan læse at der er straffrihed for forældre der slår egne børn ihjel; pisk til homoseksuelle; steningsstraf til homoseksuelle recidivister (gravide lesbiske kan dog få udsættelse til efter fødslen og amningen er overstået); at en kommende kalif indleder offensiv krig mod de vantro; at der ikke skal betales blodpenge ved drab på vantro; at omskæring af pigebørn er en islamisk skik osv. osv. Et langt tilståelsesskrift for den retsskole som Abdul Wahid Pedersen følger, men tilståelsen drukner i det farverige gøgl. Via Atlas Shrugs og Bivouac-ID (LFPC).

Carrot and Stick

Baron Bodisseys indledning til historien om Malmø-dommeren der af sikkerhedsgrunde måtte trække sig fra en retssag trækker de store linjer op (LFPC).

The imposition of sharia in the West is being accomplished through a variety of methods in a mixture of “carrot” and “stick” approaches. As the concentration of Muslims within any given area grows larger, the carrot tends to disappear and the stick becomes predominant.

In the early stages of Islamization, the carrots are subtle messages delivered by friendly, seemingly innocuous spokesmen like Imam Rauf. They appeal to Westerners’ sense of basic decency and tolerance, and gain concessions from people who have been trained above all else to be nice.

This is how halal food gets into the school system and municipal swimming pools decide to segregate the sexes.

The stick emerges when there are enough Muslims in the neighborhood to make trouble. Then the Islamic talking heads appear on television and tell us that although they personally abhor violence, when Muslims feel that Islam has been insulted, they tend to become angry. At that point some unspecified subset of them may react violently, and there really isn’t anything that more reasonable Muslims can do about it, unfortunately.

This is when free speech begins to be suppressed — newspapers and magazines self-censor, print editions of books are recalled and destroyed, and “Islamophobic” artists and writers are prosecuted under hate speech laws. […]

The final stage, which might appropriately be called the “Big Stick”, arrives when the Muslim population passes a local tipping point — generally a proportion of about 20% to 30%. At that point there are so many potentially violent and lawless “youths” available to assault, burn, loot, and rape, that law enforcement is unable to control them, and the rule of law disappears in Muslim-dominated enclaves. Carrot and Stick

Vicepolitikommissæren er en skjælm

Underfundige hentydninger er bestemt et lyspunkt i en virkelighed i deroute. Det vigtigste er dog om JP, her en times tid før femårsjubilæet, og med en udmærket afdækkende artikelserie om ghettoproblemer i de seneste uger, vil fortsætte med eufemiseringer og udeladelser i dækningen af dette upopulære emne. Med de massive reaktioner fra læserne på disse artikler kan de umuligt være blinde for at læserne ønsker åbenhed, ikke mellem-linjerne-Pravda’sk lusken om den varme grød (LFPC).

[…] Kl. 02.30, natten til onsdag, blev et affaldsskur i Åbyhøjgård forsøgt antændt. Et vidne så gerningsmanden antænde stedet, og fik hurtigt slukket ilden med en spand vand, inden ilden bredte sig. […]

Gerningsmanden beskrives som dansker og omkring 40 år gammel. Han var iført en grå hættetrøje og kørte væk på en rød mountainbike.

”Denne ildspåsættelse har formentlig ikke noget at gøre med de andre brande. Det konkluderer vi blandt andet ud fra signalementet,” siger vicepolitikommissær Jes Frederiksen, Østjyllands Politi. Ildspåsættelse i Åbyhøj