31
okt
Seneste opdatering: 31/10-10 kl. 0001
32 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

I Sverige väntar guld och gröna skogar. I Sverige behöver ingen arbeta för att bli försörjd. Där finns det goda livet tillgängligt för var och en som kan uttala ordet ”asyl”. Så låter löftena från de kriminella människosmugglarna. Lockropen ljuder som den ljuvaste musik i fattiga människors öron. De kommer i busslaster om tusental och åter tusental. Bussresorna organiseras av smugglarligor som gör grova pengar på att förespegla invånare på bland annat Balkan ett lyxliv i Sverige. Merparten av dem som kommer är romer från Serbien och Makedonien. De kommer inte att få asyl, för de har inget skyddsbehov. Mot skyddsbehov talar också att de har passerat en lång rad länder utan att söka asyl. Det är till Sverige de ska, för här blir de försörjda av svenska skattebetalare under den tid det tar för Migrationsverket att utreda deras ansökan, i genomsnitt 4,5 månader.

Fri rörlighet inom EU råder genom det så kallade Schengensamarbetet som tog form redan 1985. För medborgare utanför Schengens 25 medlemsländer gäller visumkrav. En ny och lukrativ marknad för människosmugglarna öppnade sig när visumtvånget i december förra året avskaffades för Serbien, Makedonien och Montenegro. Reglerna är tjusigt tänkta i sann gränsöverskridande tväreuropeisk anda, men – som så ofta – med svåra konsekvenser som uppenbarligen inte ingick i kalkylen. Antagligen utgick EU-parlamentet ifrån en idealbild av Den Gode Civiliserade Europén – det vill säga den kategori som EU-ledamöterna själva anser sig tillhöra.

Proletariat utom synhåll från Bryssel

Det är den gamla vanliga visan om vackra ideal kontra en betydligt krassare verklighet. Om eliternas oändliga behov av att vara goda som frontalkolliderar med sämre lottade människors jakt på ett bättre liv – dock inte i de former makthavarna tänkt sig. Om spruckna prognoser, brustna illusioner och en europeisk flyktingpolitik i djup kris. Man räknade inte med det omfattande proletariat som Europa rymmer, långt utom synhåll från maktens glänsande boningar i Bryssel. Man bortsåg från att människan alltid är sig själv närmast. I synnerhet är man sig själv närmast om man är fattig. Då gäller djungelns lag, äta eller ätas.

Det bor sammanlagt omkring 100 000 romer i Serbien. Utöver detta finns enligt UNHCR:s beräkningar minst 200 000 internflyktingar, varav många är romer. Dessutom 17 000 statslösa. Det totala antalet romer i Serbien kan vara en halv miljon. Många lever i arbetslöshet, kriminalitet, analfabetism och misär. Självklart drömmer de om ett bättre liv. Men fattigdom är inget asylskäl enligt svensk utlänningslag. Flertalet kommer att få avslag på sin asylansökan och avvisas.

En kallhamrad och cynisk bransch

Trodde EU:s ledamöter att visumfrihet på Balkan är en affärsnisch som smugglarbranschen skulle lämna outnyttjad? Att vänta sig empati av kriminella människosmugglare är ungefär lika fruktbart som att försöka krama hallonsaft ur gråsten. Människosmuggling är en kallhamrad och cynisk bransch som genererar miljardintäkter till samvetsbefriade brottslingar. Med råa hånskratt utnyttjar denna multinationella affärsverksamhet både EU:s regler och regeringar som Sveriges, känd över hela världen för sin exempellösa godtrogenhet och naivitet. Det är den naiviteten som är deras livsluft, det är därifrån människosmugglingen får sitt existensberättigande. Branschen älskar den svenska godtrogenheten.

Rätten att söka asyl är absolut. Men för Sverige och de andra nordiska länderna får det avskaffade visumkravet för medborgare i Serbien, Montenegro och Makedonien orimliga konsekvenser. Nu väller framför allt serbiska romer i tusental in i Sverige. De kommer med busstransporter som är organiserade av människosmugglare. De har inga asylskäl, och Migrationsverkets handläggare arbetar för högtryck med avvisningar. Under den tid utredningen tar har dessa icke-flyktingar rätt att bli försörjda av svenska skattebetalare.

Om socialtjänsten vore huvudman för försörjningen skulle det bli ett ramaskri i kommunerna. Men nu sker försörjningen genom det ständigt penningslukande Migrationsverket. Verket skriver gång på gång upp sina prognoser, och regeringen skjuter till ännu fler miljoner, om och om igen. På något mirakulöst sätt tycks det vara helt i sin ordning att försörja tiotusentals icke asylberättigade utländska medborgare bara det sker i statliga Migrationsverkets och inte den kommunala socialtjänstens regi. I båda fallen är det skattebetalarnas pengar som betalar notan.

Alla prognoser sprängs

Under hela 2009 sökte 24 194 personer asyl i Sverige. Hittills i år har 22 584 sökt asyl. Än en gång har Migrationsverket skrivit upp sin prognos och antar nu att antalet asylsökande i år blir 32 000.Det är 3 000 fler än i förra prognosen, och vi ska inte tro att det är den sista höjningen. Alla prognoser sprängs. Busstransporterna från västra Balkan fortsätter att välla in. Sverige översvämmas av serbiska romer. Migrationsverket bokar allt vad landet har av campinganläggningar, stugbyar och hotell för att inhysa dem. I många fall sker det utan kommunpolitikernas vetskap, i avtal mellan logiägarna och Migrationsverket. Ägarna till alla dessa anläggningar, som annars skulle stå hösttomma, har naturligtvis anledning att gnugga händerna över de oväntade inkomsterna. Säga vad man vill, men inkomster och arbetstillfällen blir det. Moderaternas arbetslinje i sin prydno. Men det är fortfarande svenska folket som betalar.

En ”migga”, det vill säga anställd på Migrationsverket, skriver anonymt på Merit Wagers blogg:

”Så jag ser fram emot att den stora strömmen av asylsökande romer från Serbien och andra delar på Balkan håller i sig över vintern. Den bör vara så stor att inte ens den som med våld försöker stoppa sitt eget huvud i sanden ska kunna lyckas med detta. Tack vare att Frankrikes president Sarkozy hade modet att sätta tummen mitt i ögat på en liten sak som skulle sopas under mattan, dvs att romernas situation inte ska gå på export mellan EU-länder, så vet vi nu genom alla tidningsreportage och tv-inslag att de romer som uppnått fullgången grundskoleutbildning är ett procenttal som kan räknas på ena handens fingrar. Ergo kräver de långvarig utbildning för att bli ett bidrag i ett tjänsteproducerande IT-land som Sverige. Eller ska politiker ändra sig även här? Ska myten om den taxikörande hjärnkirurgen fortsätta att odlas? Kommer vi snart att få läsa om hur gruppen romer innehåller ett stort antal akademiker och yrkesutbildade?”

Sverige står handfallet inför asylmissbruket

Det är ett omfattande asylmissbruk som pågår. EU inbjuder till det, och Sverige står fullständigt handfallet. Inte ens Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström kan förneka detta när hon intervjuas av Tomas Ramberg i Ekots lördagsintervju. Malmström är medveten om att serberna kommer med organiserade busslaster, att de är lurade av människosmugglare och att visumfriheten missbrukas. Hon har ett dilemma. Å ena sidan ska hon representera den svenska ”godheten” och EU:s vidsynthet och tolerans. Visumfriheten var ju ”tänkt som en möjlighet för släktingar att åka och hälsa på varandra”, som ”ett sätt att ta människor närmare varandra”. Onekligen har den tanken lyckats riktigt rejält. Visumfriheten har utan tvekan tagit tusentals serbiska romer närmare oss, och i den stora europeiska gemenskapens namn får vi glädjen att försörja dem. EU tänker ånga på och ge ännu fler länder frihet från visumkrav, närmast Albanien och Bosnien-Hercegovina, sedan Kosovo. Då kan Migrationsverket växa och campingägarna gnugga händerna ännu mer.

Å andra sidan är Cecilia Malmström inte omedveten om utfallet av den visumfria tjusigheten. Men hon vill tro att det hjälper med informationskampanjer, övervakning och att skriva brev till regeringarna i länderna på Balkan. Att återinföra visumkravet kallar hon ”det yttersta medlet”. Innan det sker måste hela mottagningssystemet braka ihop fullständigt. Det är kontentan av det hon säger. Och vi är på god väg.

Luciabeslutet 1989

Læs mere » 30
okt
Seneste opdatering: 31/10-10 kl. 2317
15 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Kitman TV: “We Will Hold You to Account”, Paul Weston in Amsterdam.

Paul Weston: Women don’t understand war

“Nick Griffin is a Holocaust-denying Nazi lunatic but in my view he is also stupid. He could have got back to Bonnie by saying that there is UN declaration of the rights of indigenous people,” he says.
“I don’t believe that we have the right to go anywhere in the world and dictate how people should live. I understand that back in the day that is what England used to do, and I look at that with distaste. But I believe we are being colonised here in the UK.”
Weston goes as far as actually predicting the war in the UK in the next twenty years. In his views white working class kids will go fight against immigrants.”You don’t understand this. You are a woman. Women don’t understand war. High-testosterone men always find the reason for the war,” he says.Interview: Paul Weston

Britisk politi beskytter EDL ….. i Holland

[…] According to EDL people who were passengers in the minivan, the British police had accompanied the EDL to Amsterdam to offer them what protection they could. When the EDL guys had to abandon their van and run for it, and the Dutch police declined to protect them, the Metropolitan Police beckoned their compatriots over to their own police vehicle and gave them protection while accompanying them the rest of the way to the venue.

A little while later the British police assessed the situation and determined that it would be very difficult to protect the EDL much longer, given the presence of the violent leftist mob, and the — shall we say — diffident attitude of the Dutch police towards their English visitors. So Tommy Robinson was forced to give an abbreviated version of his speech ahead of schedule, and then the EDL departed.

This report casts the Metropolitan Police in a new light. The London cops, after all, have often been the object of anger and derision on the part of ordinary Britons who oppose the Islamization of their country and are victimized by the police.

But things are not always what they seem, and it appears that the EDL have at least a few friends on the police force — even if those doughty coppers have to travel all the way to Amsterdam to be able to show their true colors. The Metropolitan Police: Guardian Angels?

Steyn: “Head for the hills”

Overskriften henviser til titlen på et planlagt foredrag af Mark Steyn i London, ikke overraskende udsat for problemer med at finde steder der vil lægge lokale til. Interviewet her ved Roy Green i to dele er radio, men Steyns ord kan altid med lethed stå alene. Del I og del II (LFPC).

Cat Stevens/Yusuf Islam – de anstændiges kæledægge

Intet er mere overfladisk end de anstændiges sværmeri. Således har Yusuf Islam netop optrådt ved Jon Stewarts og Stephen Colberts såkaldte “Rally to Restore Sanity” i Washington D. C., vendt imod bl. a. “fear-mongers and doomsayers” – sådan nogle som os, eller tea party-bevægelsen i USA. Roger L. Simon stiller det spørgsmål der nødvendigvis må stilles, nemlig om disse mennesker handler ud fra sympati for fjenden, eller om de bare er dumme:

[…] So what’s up with Stewart and Colbert? Why would they have a man like that singing at their event? Is this PC cultural relativism gone berserk? (“Hey, dude, it’s cool. Yusuf’s into the fatwa thing, you dig? He loves Khomeini just like Foucault did. All cultures are equal, you know. Who are we to judge?”) If that’s so, why not invite Khalid Sheik Mohammed to perform? He actually took the head off Daniel Pearl. He didn’t just talk the talk. He walked the walk.

But I think there’s another explanation for Islam’s appearance and it’s much simpler: Stewart and Colbert are dumb and uniniformed. Although they pretend to be more, they are just mildly talented entertainers with the depth of a petri dish who rely on their writers to stoke them with material and ideas. And no one told them Cat Stevens supported killing a fellow artist merely for exercising free expression. And unlike many of you, they simply didn’t know themselves. They thought he was, you know, just a peaceful ex-hippie dude who went Islamic spiritual instead of zen. […] Roger L. Simon: Jon Stewart and Stephen Colbert: Are They Pro-Islamofascist or Just Stupid?

Man kunne selvfølgelig lade den mulighed stå åben at Stevens/Islam har mildnet sin islam siden 1989, problemet er bare at han ikke engang har lavet en ‘Ole Sohn’, han benægter at han har sagt som det bl. a. er dokumenteret i dette videoklip, og i øvrigt gjort sig anstrengelser for at få dokumentationen fjernet fra YouTube.

Meget mere dokumentation her (LFPC): Ed Driscoll: Video: Riding the Peace Train ; So, How Much Sanity Was There in D.C. Yesterday? (Updated) 30
okt
Seneste opdatering: 31/10-10 kl. 0057
51 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Manipulatoren på Sveriges Radio hedder Alexandra Pascalidou – og nu over til noget musik:

De to balkanfamilier, der har bekriget hinanden i Malmø i fem år med mord, bomber, automatvåben og også uskyldige ramt. Svenske myndigheder accepterer denne krig henlagt til svensk grund, ved ikke at udvise dem allesammen. Ingen kan kommentere mord mere flegmatisk end Leif G.W. Persson. Dette er Malmøs virkelige problem, men det påkalder sig stadig ingen videre interesse i dansk presse. Men en “lasermand”, der måske ikke eksisterer…….

Gängkriget i Malmö fortsätter

Tyskfjendtlighed op på ministerniveau

Politikere i Tyskland er begyndt at diskutere, om det er nødvendigt at beskytte tyskere imod diskrimination i deres eget land.
Ifølge tysk presse er der en voksende tyskfjendtlighed på landets skoler, og verbale angreb på både lærere og elever er del af dagligdagen.Regeringens kommissær på integrationsområdet, Maria Böhmer fra det konservative CDU, siger til avisen Passauer Neue Presse: ” Der er åbenbart ikke længere tale om enkeltstående tilfælde, når elever og lærere tvinges til at høre på tyskfjendtlige udtalelser. Fjendtligheden er så slem, at elever ikke tør holde frikvarter i skolegården, og lærere bliver skræmte, og det er ikke acceptabelt.Tysk er det sprog, der skal tales i skolen, og det bør være en selvfølge.”

Familieminister Kristina Schröder fra CDU klager over, at tyske børn delvist isoleres, blot fordi de er tyske.” I bestemte islamiske strømninger bliver der med vilje formidlet en overlegenhedsfølelse overfor ikke-muslimer. Det er ingen tilfældighed, når det hedder, at tørklæder giver piger og kvinder ære og værdighed, hvorimod piger uden tørklæder skældes ud som tæver.Denne holdning udgør en fare for vores samliv,” siger Kristina Schröder til avisen Frankfurter Allgemeine.Hun er selv i flere e-mail blevet svinet til som ” tysk tæve”. Efter hendes mening kan muslimsk tyskfjendtlighed ligestilles med den fremmedfjendtlighed, som højreekstremistiske grupper står for.” Der findes ingen første- og andenklasses fremmedfjendtlighed.Tyskfjendtlighed er også fremmedfjendtlighed, ja, racisme,” siger hun og forlanger en åben debat om muslimsk racisme.

Kristeligt Dagblad 30.10.2010Tyske børn skal beskyttes mod diskrimination (ikke online), FAZ: Deutschenfeindlichkeit ist Rassismus, DIE WELT: Schröder wurde Opfer von Deutschenfeindlichkeit (Juli 2010: ARD 1: Tyske skolebørn terroriseres af udlændinge.)
Jeg har tidligere skrevet, hvorfor jeg stejlede overfor Sverigedemokraternes brug af ordet “svensk-fjendtlighed.” Det virkede for enkelt, og det havde et skin af propagandasprog over sig. Men det er en realitet, og ingen burde vide det bedre end jeg. Det er tilvandrede der håner, overfalder, røver og voldtager svenskere, ikke omvendt. Det er en tikkende bombe, der skal adresseres, hvad de uansvarlige svenske politikere ikke gør, til trods for, at den er plantet under hvert enkelt medlems stol. Den dag svenskere mere organiseret modsætter sig, og giver tilbage med samme mønt, står disse politikere med en fuldtonet katastrofe på hænderne. De kalkulerer ganske vist med Svenssons uendelige tålmodighed, men den er en ubekendt faktor. Hidtil har Svensson bare dukket nakken og flyttet fra problemerne. Kommer det til en større konfrontation, har de skabt den. Er der en “Lasermand II”, har de skabt ham. Underet idag er vel snarere, at der ikke er tusinder af “Lasermænd”, krænkede og fornedrede i deres ungdom, opfyldt af hævntørst.
Riksdagen skal prise sig lykkelig, så længe det er muligt, for den nuværende relative, sociale ro, kan være forbi inden nogen aner det. Det er ingen “långsökt” spådom, at Sverige får brug for statsmænd for første gang i lang tid, der er bare ingen der ved hvornår, det kan komme som et fingerknips. Er de forberedt?
En større “vellykket” terrorhandling, mange dødsofre, vred befolkning griber til gengældelsesangreb, landet spinner ud af kontrol på 12 timer. Hvad så Riksdag ? Samme bovlamme klichéer som i en generation ? Der er en million lovlige våben i landet, deriblandt en del automatvåben, og hvem ved hvor mange ulovlige. Er Reinfeldt en leder, der kan krisestyre det ? Er hæren af en størrelse, der ville betyde noget ? Lad os tænke os 500.000 vrede, delvist bevæbnede muslimer, hvad kan Sverige sætte ind ? Today, the total number of troops available to the Swedish Armed Forces after 90 days of full mobilization is about two battalions (600 troops each) and eight companies (120 troops each). Under den kolde krig, kunne Sverige mobilisere 800.000 mand, og havde verdens fjerde største flyvevåben. Som en officer sagde: “Nu har vi lige nok til at forsvare Arlanda og Riksdagen.” Matriarkater tror ikke “at vold løser nogenting”. Sverige vil sende en dialogkommision af gæve kvinder, og den vil have det samme budskab som Glistrups telefonsvarer: “Vi overgiver os uden kamp.Vi tror på allas lika värde.”

Finnerne har set og lært

Ingen af historierne ses i svenske medier:

Migrationsverket vill utreda möjligheterna att ta i bruk ett medborgartest också i Finland, skriver Turun Sanomat.Enligt verkets överdirektör Jorma Vuorio är frågan nu aktuell i och med att lagförslaget om främjande av invandrares integration behandlas av riksdagen. Enligt honom kunde medborgartestet kombineras med ett obligatoriskt språkprov. Testet skulle ge information om hur väl integrationen lyckats.Migrationsverket vill utreda medborgartest.

Kristdemokraternas partiledare Päivi Räsänen anser att man i första hand borde ta kristna flyktingar till Finland. Räsänen säger i Ylioppilaslehti att Finland inte kan ta emot alla slags flyktingar.Räsänen anser att risken är större att muslimer isolerar sig, vilket förutom utstötning kan leda till radikalisering. Kristna flyktingar till Finland.

Generaldirektøren, landevejsrøveren og farisæerne

Det havde været en fristende lejlighed til at skrive lidt om DR´s deroute ned i åndløshed og irrelevans, men jeg afstår p.gr. af vinterbaktusser, andre må tale for mig, stemmen er væk. Køb Berlingske idag og læs Claes Kastholm, han vil også gerne se DR som en kulturinstitution igen, og han har nogle interessante forslag. Melder de forfald, stiller jeg mig gerne til rådighed. Jeg er helt enig med Georg Metz om DR, så jeg skulle kunne samle bred politisk enighed: DR skal tale op til sit publikum, og det skal give næring til videbegærlige, begavede unge, som det gjorde engang. Ellers kan det være lige meget. Tidsfordriv sælger sig selv, staten skal ikke bruge penge på det. Mange vil gerne have det, de ikke vidste de ville have. Giv dem det, eller luk butikken.

Manden, der fældede Kenneth Plummer, opnåede sine fem minutters berømmelse og får et muligvis godt salg af sin bog. Dens forfatter, Kurt Lassen, er en lurvet journalist. Ét er, at Plummer har forsøgt at slå en handel af med ham, den slags er livsfarligt, ikke desto mindre sker det hele tiden, noget andet er, at Kurt Lassen har refereret udsagn, der ikke var sagt til referat, det er simpelthen noget af det tarveligste, en journalist kan gøre, og ingen ordentlige journalister ville nogensinde bryde denne uskrevne fagets lov, der er lige så hellig som kildebeskyttelsen. Jeg undskylder ikke Kenneth Plummer, men jeg vil have lov til at understrege, at han har været udsat for en journalistisk landevejsrøver, og det synes jeg, de hellige lederskribenter med den nærmest perverst moraliserende Anita Bay Bundegaard fra Politiken i spidsen, der har haft så travlt med at erklære Plummer for utroværdig, skulle have interesseret sig noget mere for. Man skulle tro, at hendes egen fortid havde lært hende overbærenhed, men tværtimod. Det ville klæde dansk presse ikke at blive grebet af moralsk blodrus, hver gang en eller anden person på en betydningsfuld post har trådt lidt ved siden af. Vi kan så nemt gøre den offentlige skueplads, som er demokratiets hjerte, til et grand guignol-teater, men fri os for pøbelvælde, også når det er forklædt som god moral.

Humaniora – skønt med spildte kræfter

Man kunne samle en væsentlig del af mediernes daglige nyheder og baggrundsartikler under en rubrik som f. eks. “virkeligheden er slet ikke som den grangiveligt ser ud til. Ofte forholder det sig stik modsat af hvad I uvaskede masser tror, og virkeligheden er som et minimum utroligt sammensat i et komplekst samspil af dynamiske, multifacetterede konstruktioner”. Jeg ved ikke hvordan fremtiden bliver, men jeg er aldeles overbevist om at den glade multikultur – tingenes naturlige tilstand – ikke indfinder sig som resultat af lovgivning og straffesager, ej heller af humanvidenskabernes dræbende stereotype messen af nuancering og mangfoldighed, og jeg skal komme efter dig. Her er budskabet at de tilvandrede æresbegreber vi oplever som en stigende pestilens i vores virkelighed er, ja, meget mere nuancerede end vi tror. Intet mindre end en doktorafhandling kunne gøre det, og ikke én vil rykke fra vores side til deres som et resultat.

Når vi ser æresdrab begået på åben gade af indvandrere der bekender sig til primitive og forældede æresbegreber, så er det meget langt fra den almindelige virkelighed blandt danske indvandrere. Æresbegreberne er under udvikling i konfrontationen med en tilværelse i et senmoderne vestligt land som Danmark.

De værdier og normer, som tyrkiske indvandrere tog med fra landsbyer på den anatolske højslette er blevet ændret og moderniseret i takt med at familierne generation efter generation er blevet en del af det danske samfund.

Faktisk er moderne indvandrere lige så fortabt i tilværelsen som alle os andre, der ikke kan støtte os til moralske pejlemærker som Gud, religion og tradition.

»I den offentlige debat bliver der tegnet et billede af nærmest analfabetiske indvandrere, der lever ud fra forældede middelalderlige æresbegreber. Men de æresbegreber, som gæstearbejderne tog med fra Tyrkiet i 60’erne bliver ændret lidt efter lidt, og er i dag meget langt fra den opfattelse man kan få i medierne,« siger socialpsykolog Lotte Kragh. […]

Dette må være fuldt tilstrækkeligt – herefter bare et udvalg af velkendte stilistiske former, og bemærk (kursiveret) at vi som altid sidder med ansvaret i sidste ende (LFPC):

Sat på spidsen, så taber vi integrationen på forhånd, hvis vi udelukkende opfatter indvandrere som tilbagestående mørkemænd …. en verden, hvor alt forandrer sig meget hurtigt …. unge kvinders …. en nænsom redefinering af, hvad ære er …. i gang med at redefinere dele af æresbegrebet …. Kvinderne forhandler frihedsgrader ….. det som vi samler under paraplyordet ære …. Enten har indvandrere strammet op omkring deres æresbegreber som følge af den måde værdidebatten har udviklet sig ….. Indvandreres æresbegreb er anderledes, end vi tror

Tyrkisk hærledelse i harnisk over tørklæde

Noget tyder på at socialpsykolog Lotte Kraghs “nænsomme redefinering” af “frihedsgrader” ligesom er stødt lidt på grund i Tyrkiet. Faktisk går udviklingen her i stik modsat retning med en genkomst af det tørklæde som landets militær afskyr og bestemt ikke opfatter som 30g valgfrit stof (LFPC)

Turkish army chiefs boycotted an official ceremony at the presidential palace because the president’s wife wore an Islamic headscarf, the press reported Saturday.

The army’s top brass were conspicuous by their absence late Friday at a banquet thrown by President Abdullah Gul to commemorate the creation of the modern, secular Turkey in 1923.

The military organised a separate reception at the same time to give the generals an excuse not to accept the president’s invitation, the reports said. The secularist main opposition Republican People’s Party (CHP) also declined Gul’s invitation. Turkey’s First Lady has worn the hijab, which covers the head and neck, since adolescence. […] Turkish army chiefs boycott ceremony over Islamic headscarf

Bag sikkerhedssluse, kampesten og hegn famler JP stadig i mørket

Der kan næppe være nogen tvivl om at målestokken for islamdækning i danske medier skal findes hos Jyllands-Posten. Avisen er formentlig det tætteste man kommer på traditionelle borgerlige holdninger i en post-borgerlig verden, Man finder på lederplads jævnligt en skarphed og et klartsyn i kritikken af f. eks. forhold i ghettoer eller af muslimske talsmænds tvivlsomme forhold til demokratiet, som ikke har sin parallel i den ynk der er mainstreammedierne. Avisen havde for nylig en på mange måder forbilledlig artikelserie om det voksende problem med ghettoer i Danmark.

Det var vel det der kunne siges af positive ting. Bevæger man sig nedad i fødekæden på Ravnsbjerg Bakke finder man såmænd samme jammer i den daglige dækning som alle andre steder: Journalister der formentlig ikke er hyret til nogen form for borgerlig perspektivering eller aflæggelse af retorisk lusk (“utilpassede unge”, osv.) og som ikke foretager nogen kobling mellem deres egen sikkerhedssituation og så de nyheder de forsømmer at gå i dybden med. Dette er måske det allermest gådefulde – hvad kunne være mere motiverende for en nysgerrig skribent med sikkerhedsproblemerne helt inde på livet end at prøve at trække de store linjer op? Men der hersker dyb tavshed.

Og lederskribenterne er heller ikke her mindre at ligne ved umælende får. Til trods for at deres egne bloggere som Morten Uhrskov eller Firoozeh Bazrafkan gør deres arbejde for dem, til trods for at læserkommentarer udviser betydelig mere viden og klarsyn end de selv besidder, er der ikke gået en prås op for chefredaktionen: Skulle vi ikke begynde at kigge på hvad islam er for en størrelse, i stedet for at fedte rundt i besværgelser om ‘at der findes moderate muslimer der går ind for demokratiet’? Når end ikke det som denne avis har gennemgået i de sidste fem år har kunnet vække dem op, kan man nok komme til ret nedslående konklusioner for den danske bladverden under ét. Forventer de virkelig at jeg vil betale dem for ikke at gøre deres arbejde? (LFPC)

[…] Takket være stærke civilsamfund og en massiv kritik af den revolutionære marxisme gik socialister på kompromis med et grundlæggende dogme, således at socialister uden alt for meget hykleri på én og samme tid har kunnet bekende sig til socialismen og forsvare det liberale demokrati.

Det samme gælder for islam og andre religioner og ideologier, og derfor er Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard, ude på overdrevet, når hun kalder til kamp mod islam på den præmis, at muslimernes religion er uforenelig med den orden, der kendetegner et oplyst demokrati, og når hun påstår, at troende, der bekender sig til islam, automatisk går ind for en anden lovgivning end den, der findes i Danmark. Det er det rene sludder og vrøvl. Heldigvis kan man hver eneste dag konstatere, at det forholder sig anderledes. Overalt i Europa er der muslimer, som stiller op til demokratiske valg, og i flere lande sidder muslimer i demokratisk valgte regeringer, og selv om Tyrkiet ikke kan karakteriseres som et perfekt demokrati, så er landet heller ikke noget diktatur, og på nogle områder er dette muslimske land mere demokratisk end lande med et kristent flertal. Tænk på Rusland, Ukraine og Georgien i det tidligere Sovjetunionen og flere lande i Latinamerika. […] Leder: Pia K. og islam