7
nov
Seneste opdatering: 7/11-10 kl. 0007
71 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

af Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Har vi en samizdatkultur i Sverige – det vill säga ett debattklimat som tvingar alternativ och icke önskvärd information till en underjordisk källartillvaro? Vi är många som tveklöst svarar ja på den frågan. Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson ställer den och ger själv en del av svaret genom att skriva om saken – inte i den tidning där han är anställd, utan på sin privata blogg.

Per Gudmundson är en mycket kunnig journalist, utrustad med större mod och integritet än flertalet av sina kolleger. Han balanserar på slak lina med vad som är möjligt att publicera i traditionella media. Myten om att vi har yttrandefrihet i Sverige är ungefär lika trovärdig som sagan om Rödluvan och vargen. Men den alternativa informationen i bloggvärlden erövrar ständigt ny mark på bekostnad av de sanningsfientliga krafterna i traditionella media.

Utan yttrandefrihet ingen demokrati. Formellt har vi yttrandefrihet i Sverige. Den finns stadgad i grundlagen:

”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.” (Regeringsformen Kap. 2. paragraf 1.)

Här ska alla kunna andas yttrandefrihetens friska luft. Men hur ser det ut i verkligheten? Fråga till exempel den flerfaldigt mordhotade konstnären Lars Vilks vad han anser om yttrandefriheten. Fråga den danske tecknaren Kurt Westergaard som varit utsatt för upprepade mordförsök. Fråga alla dem för vilka bloggvärlden är den enda möjligheten att publicera fakta och åsikter som avviker från de officiellt sanktionerade.

De hängivna lakejerna gör jobbet

Visst, det är inte staten i egen hög person som hindrar människor från att uttrycka det de vill. Metoderna är mer raffinerade än så. Det är de hängivna och sanningsfientliga lakejerna, strategiskt utplacerade i media, förlagsbranschen, universitet, högskolor och myndigheter som gör renhållningsjobbet i sann PK-anda. Den som i dagens Sverige yppar sanningar eller åsikter som inte stämmer med mainstreamparadigmet sätts inte i fängelse på vatten och bröd. Så primitiva är vi inte. Istället hotas de av marginalisering, mobbing, förföljelse, misshandel, omplacering på jobbet, isolering, en krossad karriär, disciplinpåföljd, uthängning i media, att få sparken från jobbet och bli socialt utfrusen och stigmatiserad. Mer än en sådan utstötningsprocess har slutat med självmord. Att stigmatiseringsmekanismerna förnekas offentligt är bara ett av tecknen på att Sverige är insvept i en kollektiv lögn där dimmorna sveps allt tätare kring befolkningen.

Grunden för en samizdatkultur är bristande yttrandefrihet, att vissa sanningar inte får finnas. För individen har det ingen som helst betydelse om det är staten eller andra maktcentra som kväver det fria ordet. Ett tecken på en sönderfrätt demokrati med strypt yttrandefrihet är att samtliga media går i den politiska maktens ledband och effektivt stänger ute det som avviker från den verklighetsbild man har bestämt ska gälla. Utan de här förutsättningarna skulle ingen samizdatkultur uppstå, för den skulle inte behövas. De alternativa media som utgörs av sajter och bloggar på Internet har uppstått ur en bristsituation, det tomrum som bildas när traditionella media utelämnar, friserar, mörklägger och ljuger om icke önskvärda delar av verkligheten. I decennier har vi varit utlämnade till medias verklighetsbeskrivning och inte haft något alternativ. I dag kan människor välja att informera sig från oberoende informationskällor på Internet. Medan sanningsfobikerna i gammelmedia ägnar sig åt att skjuta brevduvor och stena budbärare upptäcker allt fler människor hur de vilseleds och manipuleras av traditionella media.

”Det var vi i etablissemanget som gjorde det”

Det är i detta klimat av desinformation, censur och självcensur, rädsla och politisk korrekthet som Per Gudmundsons fråga är intressant. Lever vi i en samizdatkultur? Han går längre än så. Han tar på sig en del av ansvaret för att den information som inte är önskvärd i traditionella media förpassas till en underjordisk källartillvaro: ”Vi etablerade opinionsbildare bär skulden för samizdatkulturen.” Han tar också upp varför Sverigedemokraterna gick framåt så mycket i valet. ”Det var vi i etablissemanget som gjorde det.”

Det är ett trendbrott, ett första ras i den mediala Berlinmuren. För första gången gör en yrkesverksam journalist i gammelmedia ett ärligt försök att problematisera det informationsmonopol som han själv är en del av och erkänner sig dessutom som medansvarig för att allt mer information tvingas söka sig till en parallell informationsförmedling på Internet.

Hur har ett någorlunda fritt och öppet land som Sverige kunnat förvandlas till en rädslans diktatur, det ofria ordets land? Sverige är i särklass men långtifrån unikt. Utvecklingen mot tystnad och rädsla sker i hela Västvärlden. I diktaturer och muslimska länder existerar ingen yttrandefrihet över huvud taget. En orsak är islam, den ideologi som bygger på förtryck och underkastelse, som berövar kvinnor och homosexuella deras människovärde och legitimerar våld för att nå sina mål. Det är de islamistiska fundamentalisterna som marscherar och begränsar yttrandefriheten genom att skrämma livet ur författare, journalister och konstnärer. Tusentals människor har fått sätta livet till när de har utövat sin åsikts- och yttrandefrihet. Den indisk-brittiske författaren Salman Rushdie, författare till romanen ”Satansverserna” lever fortfarande med den fatwa, dödsdom, som Irans islamistiske diktator, ayatollah Ruhollah Khomeini utslungade 1989:

”Avrätta dem snabbt varhelst de påträffas”

”Jag uppmanar alla nitälskande muslimer att avrätta dem snabbt varhelst de påträffas, på det att ingen annan ska våga kränka muslimska heliga ting. Med Guds vilja är den som blir dödad på detta uppdrag en martyr” förkunnade ayatollahn.

Fatwan mot Salman Rushdie var början till en våg av våld och hot mot publicister i Väst i islams namn. När Jyllands-Posten i september 2005 publicerade Muhammedteckningar av bland andra Kurt Westergaard blev det början till blodiga upplopp i Mellanöstern och Afrika som skulle komma att kosta minst 300 människoliv. Hoten från islamisterna hänger som stora svarta moln över vår västerländska yttrandefrihet. Och media anpassar sig. Det är inte konstigt om dödshot får journalister och författare att tystna och väga sina ord på guldvåg. När allt kommer omkring vill de flesta hellre leva än dö.

Ändå vågar jag påstå att det inte främst är dödsrädsla som får svenska journalister att glömma sitt professionella uppdrag och bete sig sanningsfientligt. Nej, det är andra värden som står på spel; karriären, pengarna och den sociala tryggheten. Rädsla för att göra sig obekväm på jobbet och inte få fortsatt anställning eller vikariat. Rädsla för att bli utfrusen ur den sociala gemenskapen. Den högst befogade oron för att telefonen slutar ringa om fler frilansuppdrag. Rädsla för att förlora sin försörjning och rädsla för att det ska hända ens barn något. Kort sagt: om inte fysisk så yrkesmässig och social död.

Vi ska inte heller glömma att stora delar av den svenska journalistkåren faktiskt tror på utopin om det mångkulturella samhället, som om de vore religiösa. Fakta som skulle riskera att få dem att vackla i tron är inte önskvärda. Märkligt nog handlar de dock inte i enlighet med sin tro när de väljer var de ska bosätta sig. Säkert som amen i kyrkan återfinner vi dem i segregerade monokulturella områden uteslutande bebodda av etniska svenskar.

De räddaste tystnar

Resultatet av medias mörkläggning och tystnad när det gäller bland annat obehagliga fakta om massinvandringens konsekvenser är det värsta som kan hända i ett land som fortfarande gör anspråk på att kallas demokrati. Tilltron till och tillhörigheten i samhällsbygget raseras. När den officiella bilden avviker starkt från vad människor upplever i sina egna liv uppstår ett svårhanterligt vacuum, en ovisshet och osäkerhet. Människor hamnar i ett glapp och vet inte om de kan lita på sina sinnen. De räddaste tystnar, vänder sig inåt och behåller sina tankar och tvivel inom sig.

Det gäller till exempel många människor som i sin krafts dagar var med och byggde det svenska Folkhemmet och som nu är gamla. De känner inte längre igen sig i det mångkulturella Sverige. De försöker orientera sig i en tillvaro där det är svårt att förstå hemtjänstpersonalens brutna svenska och där de gamla välkända hållpunkterna inte längre existerar. Andra vågar tro på vad de själva upplever och börjar alltmer ifrågasätta den officiella verklighetsbilden. När förfalskningen rämnar är den demokratiska krisen ett faktum. Maktelitens svåraste fråga blir om det över huvud taget går att bygga upp medborgarnas förlorade tillit igen.

”Hela vårt sätt att leva står inför rätta”

”Hela vårt västerländska sätt att leva står inför rätta, och ändå är det förfärande tyst i svenska massmedia” skriver Ingrid Carlqvist om rättegången mot Geert Wilders i tidningen Kristdemokraten.
”Den som vill veta något om hur det går är hänvisad till bloggar och utländska medier. Om Wilders fälls kan yttrandefriheten vara under avveckling, inte bara i Nederländerna utan i hela Västvärlden. En fällande dom kan leda till ökad självcensur och ännu våldsammare aktioner mot Lars Vilks och de få andra som vågar ifrågasätta islam och islamisterna. Hur har vi hamnat här? Hur kan det komma sig att svenska medier är betydligt mer förfärade över att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen än att islamister försöker tysta oss? Tar vi vår livsstil och våra rättigheter så för givna att vi tror att de aldrig kan tas ifrån oss?”

Att det skulle vara illa ställt med den svenska yttrandefriheten förnekas givetvis hätskt i PK-journalisternas bastioner. I Expressen spottar, fräser och förfasar sig Ann-Charlotte Marteus över att ”Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson tycker synd om Sveriges förtryckta kulturrasister. De är liksom vår tids Solzjenitsyn.”

Testa yttrandefriheten!

Ja, kanske det. De har i alla fall kommit en bit längre än till att i brist på sakliga argument enbart kasta invektiv omkring sig. Det är symtomatiskt att just de som framlever sina dagar i det trygga hägnet av en fast och välbetald anställning på en redaktion tror sig ha absolut tolkningsföreträde och fullkomlig vetskap om den oändliga yttrandefrihet som svenska folket åtnjuter. Jag ska ge Ann-Charlotte ett litet tips om ett sätt att testa sanningshalten i sina påståenden:

Skicka en artikel – varför inte den aktuella ledaren? – till förslagsvis tio olika tidningar. Signera artikeln med exempelvis ”Sven Larsson” eller ”Eva Andersson”. Notera hur många som över huvud taget svarar på mail eller brev. Notera därefter hur många tidningar som publicerar. Jaså ingen? Överraskad?

För alla som står utanför medias redaktioner är de slutna fästningar. Den debatt som pågår i media förs av en liten utvald skara proffstyckare – ”pålitliga” skribenter med godkända åsikter som håller sig inom gränserna för rådande mainstreamuppfattningar. Någon har sagt att om svenska folket försvann genom ett hål i marken skulle ingen märka någon skillnad. Proffsdebattörerna skulle bara fortsätta debattera med varandra som om ingenting hänt. Man kan kalla det vad man vill, men det är inte yttrandefrihet.

Hotet mot yttrandefriheten kommer inte bara från islamister utan i lika hög grad från journalister som i likhet med Ann-Charlotte Marteus har försvurit sig till mångkulturalismen som en religiös dogm. De som ängsligt klamrar sig fast vid och gör sig till språkrör för de offentligt sanktionerade åsikterna har intet att frukta men allt att vinna, från ryggdunkningar till självklar hemvist i tyckarelitens inofficiella ordenssällskap.

”En amputerad och toppstyrd demokrati”

”I nutidens Europa har upplysningsvärderingar som tolerans, öppenhet och yttrandefrihet tyvärr ställts på ända” skriver Jacob Mchangama i magasinet Neo, citerad av bloggaren Dick Erixon.

”Vi ser förtryck och antidemokratiska attityder med ett leende på läpparna. En närmare titt på detta argument och på den demokratiska praxis som följer i dess kölvatten, visar att “tolerans” och “samexistens” är uppenbara eufemismer för en amputerad och toppstyrd demokrati som har stora likheter med de slutna samhällen som vi känner från före upplysningstiden.
I ett fritt samhälle innebär förhållandet mellan tolerans och yttrandefrihet att toleransen ska utövas av dem som konfronteras med synpunkter som de inte delar. Men idag innebär toleransbegreppet i hög grad att den som hyser kontroversiella uppfattningar ska censurera sig själv för att inte stöta sig med andra. […] Det görs gällande att samhällets mångfald kräver inskränkningar av yttrandefriheten, vilket är motsatsen till upplysningsfilosofernas uppfattning att fredlig samvaro mellan människors möjliggörs bäst av största möjliga åsikts- och yttrandefrihet.

Därmed smälter händelsen in i en större europeisk bild av radikal multikulturalism och identitetspolitik som utmynnar i tvång och förbud. En utveckling som ger svenska medier möjlighet att maskera ren censur bakom ett skenbart sympatiskt argument om fredlig samexistens, tolerans och måttfullhet.”

Yttrandefriheten är helig

Det är inte tyckarelitens etablerade åsikter som behöver yttrandefriheten. Yttrandefriheten behövs för de nedtystade sanningarna, de obekväma åsikterna, för det missaktade, det fula och avskavda, det upprörande, det som chockar, förskräcker och väcker människor ur en bekväm dvala. Själva poängen med yttrandefrihet är att den ger utrymme för det vi helst inte vill se eller höra, de där sanningarna som svider.

Vi är många som ser yttrandefriheten som helig. Vi är kanske inte fullt så många men åtminstone några som tycker den är så viktig att vi i princip är beredda att dö för den. Men det får gärna dröja lite. Vi vill gärna se våra barn och barnbarn växa upp. Vi tycker att vi har en del kvar att göra. Vi har ingen lust att bygga om badrummet till säkerhetsbunker med ståldörr och pansarglas om vi slipper. Det var Muhammedtecknaren Kurt Westergaards ombyggda badrum som räddade hans liv senast på nyårsdagen när den 28-årige somaliske terroristen Muhudiin Mohammed Geele med yxa slog sig in i hans hus i Århus för att mörda honom. Utan sitt ombyggda badrum hade Kurt Westergaard blivit ännu ett av offren för islamisters hot mot yttrandefriheten.

Kommer Per Gudmundsons analys att följas av fler i andra media? Det kan dröja, men det kommer. Jag vill gärna tro det, av den enkla anledningen att media inte kan fortsätta missbruka sin makt genom att desinformera svenska folket så länge till. Det demokratiska genombrott som utgörs av bloggar och annan information på Internet kommer att fortsätta växa. Den som får tillgång till fakta och alternativ kunskap får också verktyg att ifrågasätta. Stenarna är i rullning och går inte längre att stoppa. I årtionden har en socialt och ideologiskt homogen kultur- och medieelit utifrån sina egna preferenser styrt vilken information som är lämplig för folket att ta del av. Den strategin håller inte längre. Gammelmedias maktmonopol är en döende dinosaur. Den som får tillgång till alternativ information väljer själv sin världsbild.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Naivtive

Posted: 7 november 2010 - 00:21 - Svar

“Stenarna är i rullning och går inte längre att stoppa” så rätt så rätt …. och det är skönt att läsa din krönika om tecknen att så är fallet.

Marteus med flera är nog så medvetna om detta och däri ligger skräcken att efterhand bli ertappad som de stora lögnare de är. Ansvaret mellan Reinfeldt och hans medlöpare och journalistdrevet kan delas lika men så småningom kommer avbönerna att stå som spön i backen. Lögnen och sveket är stort och svenska folket kommer att kräva svar om varför det fick tillåtas gå så långt att välfärden offrades på multikulturens altare. Att erkänna fel är stort men det är inte något av Reinfeldts eller Sahlins kännetecken direkt.

Delicious

Posted: 7 november 2010 - 00:44 - Svar

Tack och lov är stenarna i rullning. Jag känner ingen ovisshet och litar på det jag ser. Min information får jag genom bloggvärlden, tack och lov för den. Det finns ett stort medieförakt för gammelmedia nu och det finns också ett stort svenskförakt. Dels från politiker men även från de stora mediedrakarna. Och från invandrarna, inte att förglömma. Ska rädslan för islam bli större än att vilja informera då är det illa. Dessvärre är det redan så. Mångkulturens vurmare gör allt för att vilseleda oss svenskar, det får mig riktigt arg. Men värst av allt är den stora massan som är tyst, de vill inte veta och kan därför inte ifrågasätta. Jag tycker att det var strongt av Gudmundsson att gå ut med detta på sin blogg och nu förväntar jag mig mer av honom. Det är riktigt tragiskt att människor får sin karriär förstörd om de inte följer strömmen. Jag tror inte att politiker förstod vad de gjorde när de öppnade Sveriges gränser. Hur länge till ska de förneka att vi har stora problem? Som svensk i dag känner jag mig ibland som en främling i mitt eget land och jag vet så väl att vi blir diskriminerade på olika sätt. Invandrarna går före i bostadskön, de får högre prioritet vid en anställning och de får mer pengar än svenskar i samma situation.(Försörjningsstöd) Samtidigt hör jag politiker propagera mer öppenhet och tolerans. Jag står snart inte ut längre.

nobody

Posted: 7 november 2010 - 02:22 - Svar

Jag tycker Ronald Reagan sammanfattar det hela på ett bra sätt, kanske några ord här och där behöver ändras, och då gäller hans ord än idag – “Reagan – A Time For Choosing”: http://www.youtube.com/watch?v=lvg7lRsCVJ8

I have spent most of my life as a Democrat. I recently have seen fit to follow another course. I believe that the issues confronting us cross party lines. Now, one side in this campaign has been telling us that the issues of this election are the maintenance of peace and prosperity. The line has been used, “We’ve never had it so good.”

But I have an uncomfortable feeling that this prosperity isn’t something on which we can base our hopes for the future. No nation in history has ever survived a tax burden that reached a third of its national income…

Not too long ago, two friends of mine were talking to a Cuban refugee, a businessman who had escaped from Castro, and in the midst of his story one of my friends turned to the other and said, “We don’t know how lucky we are.” And the Cuban stopped and said, “How lucky you are? I had someplace to escape to.” And in that sentence he told us the entire story. If we lose freedom here, there’s no place to escape to. This is the last stand on earth.

Yet anytime you and I question the schemes of the do-gooders, we’re denounced as being against their humanitarian goals. They say we’re always “against” things—we’re never “for” anything.

Those who would trade our freedom for the soup kitchen of the welfare state have told us they have a utopian solution of peace without victory. They call their policy “accommodation.” And they say if we’ll only avoid any direct confrontation with the enemy, he’ll forget his evil ways and learn to love us. All who oppose them are indicted as warmongers. They say we offer simple answers to complex problems. Well, perhaps there is a simple answer—not an easy answer—but simple: If you and I have the courage to tell our elected officials that we want our national policy based on what we know in our hearts is morally right.

Se http://www.reagan.utexas.edu/archives/reference/timechoosing.html

Info

Posted: 7 november 2010 - 08:21 - Svar

FINNS DET EN SAMIZDATKONST I SVERIGE?

Förvisso finns nu en samizdatlitteratur i Sverige. Personliga meddelanden, e-brev bakom journalisternas ryggar, obekväma bloggar m.m., där det farliga i budskapet inte är ”fula ord”, lögner, personliga påhopp, förtal osv. utan det som är ännu farligare: politiskt inkorrekta sanningar.

Hit kan nog faktiskt, fastän halvoffentliga, nu också räknas Julia Caesars böcker och krönikor och ”nätaviser” som Politisgt inkorrekt, Fria Tider och Fria Nyheter.

Finns det också en samizdatkonst i Sverige? NEJ – hörs ett (nästan) samfällt rop. Se bara på Vilks förbjudna ”rondellhund”! (Det mest offentliga och överlag prisade, svenska s.k. konstverket i vår tid.) Och se bara på allt upproriskt klotter och all samhällsomstörtande graffiti! (Som i flera decennier ägnats panegyriska essäer och hälsats med uppmuntrande tillrop av etablissemangets högsta kulturelit.)

Men någonstans i hemlighet tar också en verklig, anonym samizdatkonst form. Vissa karikatyrer, till exempel. Här kanske ett annat exempel:

http://www.malmgrenpaintings.se/1984_delsida.htm

Som varken kan berömmas eller fördömas. Som är för farlig att beröra

Kristina

Posted: 7 november 2010 - 09:03 - Svar

Vem är sanningsfientlig?
Självklart ska vi ha ett fritt och öppet debattklimat. Det är essansen i ett demokratiskt samhälle. Det märkliga är att Gudmundson hänvisade till en “etablerad journalist” (tillåt mig att ifrågasätta detta), denna Julia Ceasar, som i sin tur hänvisar till “fakta” från kända hat och hetssajter. Man blir inte stämplad som rasist om för att man ifrågasätter religion (islam). Men de sajter som man hänvisar till ifrågasätter inte. Det handlar inte om en debatt, det handlar om demonisering av muslimer, inte ett ifrågasättande av fundamentalistiska islamska strömningar. Jämför man hur muslimer beskrivs, så slås man av likheterna i hur judar beskrevs i svensk press på 30-talet.

  LFPC

  Posted: 7 november 2010 - 13:19 - Svar

  Kristina, du fremlægger ikke et eneste eksempel på en “hat och hetssajt”, eller på noget faktuelt ukorrekt der fremlægges på disse.

  Måske fordi du ikke kan?

  Vis nu at du kan ‘walk the walk’ og fortæl mig f. eks.:

  Hvilke(n) af de fire store sunni-retsskoler hanafi, maliki, shafi’i og hanbali har ikke islams verdensherredømme som udtrykkeligt mål?

  Hvor i islams hellige tekster finder du belæg for Den Gyldne Regel, dvs. at kuffars liv er af samme værdi som muslimers?

  Kan du nævne bare én fremtrædende mainstreammuslimsk teolog eller leder i dagens verden med udbredt opbakning der tydeligt, umisforståeligt og troværdigt 1) bekender sig til demokrati på ubestemt tid, 2) accepterer frafald fra islam, 3) accepterer muslimske kvinders ret til at gifte sig med ikke-muslimske mænd, 4) støtter Israels ret til at eksistere, 5) ønsker religiøs pluralisme indført i Saudi Arabien 6) accepterer at Muhammed ikke var ‘uswa hasana’ og ‘al insan al kamil’, dvs. fuldkomment menneske og rollemodel for alle tider, og dermed at 7) det er tilladt at lave karikaturtegninger af og at kritisere ham?

  Kan du nævne bare ét land med muslimsk flertal hvor ikke-muslimer har samme rettigheder som muslimerne, de jure og de facto?

  Helt elementære krav man kan stille, donchathink?

  Kristina, det er så uendeligt let at komme her og fyre nogle intetsigende generaliseringer og påstande af.

  Men nu vender jeg bøtten: Det er så op til dig at komme med debunking og positive modeksempler.

  Kan du det?

  Carl

  Posted: 7 november 2010 - 14:21 - Svar

  Så stämpeln islamofob är för dig helt obekant “Kristina”?!? Dessutom verkar du minst sagt väldigt, väldigt opåläst beträffande den politiska ideologin islam liksom f.ö. antagligen även dito zionismen. Dessa mellanöstern-uppfunna – ja just det: uppfunna! – inriktningar är inga små privata smågulliga oförargeliga trossatser typ Buddhas lära.

  Därför är det kanske hög tid att vakna upp ur den intellektuella Törnrosa-slummern och med oförutfattade utgångspunkter allsidigt instudera dessa två “religiösa” mänskliga dårskaper (främst avsedda för de enklare samhällslagren) och först därefter bilda dig en alldeles egen personlig uppfattning oberoende av dagsaktuell Zeitgeist.

  Mvh,
  Carl

  PS!
  “essens” bör det nog stavas.

  Tony Ingman

  Posted: 7 november 2010 - 17:45 - Svar

  Du skriver att man demoniserar Muslimer, det finns ett talessätt att alla muslimer är inte terrorrister, men att alla terrorrister
  är muslimer vilket inte är helt fel. Det finns säkert fredliga Muslimer, men en sak som slår mig är att alldrig ser eller läser
  man att dessa fredliga muslimer tar avstånd från sina våldsbenägna trosfränder när dom utfört sina nidingdåd, varför?
  muslimer är ju inte sena att använda massmedia när man uttrycker sitt missnöje i andra sammanhang.

   P-O

   Posted: 8 november 2010 - 20:10 - Svar

   Varför fredliga muslimer inte tar avstånd från islamisterna beror nog mestadels på den “pedagogik” de sistnämnda tillägnat sig, när man skall förhindra, att t ex bevittnade brott anmäls eller att man helt ofrivilligt skall dras med i brottslighet. Vad går denna så effektiva “pedagogik” då ut på? Jo, att muslimen sedan späd ålder lär sig frukta Allah. – “Fruktar du Allah?” – “Javisst!” – “Då skall du frukta mig också”. Så enkelt kan man alltså “pedagogiskt” förklara för sina muslimska bröder, varför de skall lyda det man säger och gör. Och det gör man också!

  Conservative

  Posted: 9 november 2010 - 15:14 - Svar

  Du påstår att man demoniserar muslimer. Och? Jag har rest 20+ år i den islamiska världen. Jag skulle vilja påstå att en absolut majoritet av västvärldens skattebetalare inte vill ha muslimer i sina länder, och jag skulle vilja påstå att en absolut majoritet av sveriges befolkning inte vill försörja en enda muslim om dom fick välja. Sen är det inte din uppgift att bestämma vad folk ska tycka, bloggar och debattörer säger sin mening, en del talar sanning, en del använder fakta, en del ljuger, en del hycklar och en del är neutrala, Sen är det upp till LÄSAREN att bilda sig en åsikt.

  Skulle du stödja en riktigt demokratisk handling såsom en folkomröstning där svenska folket får bestämma hur invandringspolitiken i deras eget land ska se ut? Då får vi se om mina påsåtenden är rätt eller fel.

  Du verkar förövrigt helt opåläst, har du missat svensk medias medicinska diagnos “Islamofob” som man bekvämt sätter på alla som inte älskar muslimer?

  Jag kan utan problem hålla i en spindel, men jag gillar dom inte och vill inte ha dom i mitt hus, gör det mig till en människa som har en fobi mot spindlar?, nej det gör det inte, det är ett sinnessjukt uttryck man använder sig av för att kväva yttrandefrihet.

  Vidare påstår du att all fakta kommer från hat och hetssajter samt insinuerar att det inte skulle röra sig om fakta, när du påstår något sådant kan du ju länka till dom sajter du menar samt beskriva vad som du anser inte är fakta…jag misstänker att du är en person som omskrivits av Julia Ceasar, och är väldigt van vid att kunna tala utan att bli kritiserad eller behöva stå för dina påståenden tack vare att du sitter bakom en skyddad mur såsom den feta alkisen Ann-Charlotte Marteus gör, misstänker att du är väldigt van vid att ta på dig rollen som uppfostrare av folket, därav saknaden av källor och riktiga argument.

  Hur man än disskuterar och vilken statistik,fakta eller uträkningar man drar upp kommer man alltid till slutsatsen att man bör fråga folket, om man är FÖR yttrandefrihet och demokrati vill säga, så än en gång, Jag kan ha fel eller jag kan ha rätt men stödjer du att man frågar folket hur dom vill ha det i sitt land?

Nordbo

Posted: 7 november 2010 - 10:42 - Svar

Ja, jag tror också att stenarna är i rullning. På tal om Solzjenitsyn, jag tror jag har hänvisat till honom förut, men så här skrev han:

“Frånvaron av mod i Västerlandet, är nog det som allra först faller
en utifrån kommande besökare i ögonen. Civilisationen i Väst
har tappat modet.”

Jag försöker sprida den här texten när jag får tillfälle. Den är mycket aktuell:

http://www.nkmr.org/DSM_solzjenitsyn.pdf

Redigeraren

Posted: 7 november 2010 - 11:01 - Svar

Tack Julia. Ännu en krönika skriven med en obönhörlig logik, som borde få även meningsmotståndare att fundera. Du äger sanningen och språket. Det finns hopp!

Marit

Posted: 7 november 2010 - 13:10 - Svar

Takk Julia ! Du er et lys i det skandinaviske mørket.

Hans Nilsson

Posted: 7 november 2010 - 13:11 - Svar

DU skriver som en GUDINNA Julia och VI är MÅNGA som TÖRSTAR efter de VISDOMSORD som ALLA dina KRÖNIKOR består av och denna är ju som DIN vana trogen INTE ETT UNDANTAG så ett stort TACK. Jag läste om Palmemordet här på nätet och där
var även en del uttalande som denne man hade gjort ett var bla att Sverige har INTE DEMOKRATI i ordets rätta innebörd utan vi har
Politisk Demokrati enl Palme och då är det ju även så att VI har sk Politisk Yttrandefrihet och det kan ju stämma om vi ser hur det har sett ut och ser ut idag. VI fotfolket kan idag häva ur oss tämligen GROVA SAKER via kommentarer på Bloggarna idag men när
LANDSFÖRRÄDARNA känner att det BRINNER under FOTSULERNA har ju de tillgång till ALLA VERKTYG för att KVÄSA en för dom HOTANDE ALLMÄNNHET. Och de NYA tilläggen och ändringarna i GRUNDLAGEN ger ju MAKTEN ännu kraftigare MEDEL
att sätta in om FOLKET blir FÖR BÅNGSTYRIGA och UPPRORISKA. Jag VILL att VI FOLKET som står bakom DINA och de av BLOGGVÄRLDENS textinnehåll som VI kan betrakta som sanningar SKALL som ett litet steg för OSS men kan vara ett stort för våra MEDMÄNNISKOR att VI slutar att köpa ALLT som GAMMELMEDIA PRODUCERAR om VI inte redan har gjort detta jag själv är en av dom som INTE med mina pengar legaliserar LÖGNER som kommer från högre ort utan söker ALL info jag behöver via nätet. När NU stenarna ÄNTLIGEN har kommit i rullning SKA VI TILLSAMMANS NI som kan skriva SKALL visa vägen och VI
som kommenterar SKALL BLI SÅÅÅ MÅNGA att DE SKALL KÄNNA MULLRET långt in i REGERINGSKANSLIET ROSENBAD.
Jag ser med spänning fram mot nästa Söndag för att ta del av det som DU har grävt fram ur det POLITISKA och MEDIALA DYNG
HÅLET. Tack för denna Söndag Julia Caesar.

Cavatus

Posted: 7 november 2010 - 14:27 - Svar

Tack, Julia, för ännu en svidande aktuell krönika. Nu börjar vi närma oss kärnpunkten. Yttrandefriheten. Åsiktsfriheten. Jag hävdar att massinvandringen är ett resultat av dessa kvästa friheter. Den hade aldrig varit möjlig om vi hade haft en fullt utvecklad yttrande- och åsiktsfrihet. Det hela går så att säga hand i hand. När dessa friheter släpps lösa och börjar gälla fullt ut, kan massinvandringen börja genomlysas på ett sakligt sätt med faktabaserade argument även från de politisk korrekta.

För övrigt ser jag att Kristina är på detta forum också och sprider sitt hat omkring sig. Hon har deltagit i en liknande debatt på nedanstående länk. Jag känner igen hennes pajkastande och bristande faktainlägg.

http://www.medievarlden.se/nyheter/2010/11/pa-vilket-satt-rader-samizd at-kultur-i-sverige-per-gudmundson

Hon vägrar att utveckla sina inlägg och vidhåller dem – föga stärkande för den egna argumentationen. Läs gärna intressanta inlägg i den diskussionen som belyser hennes förnekande av att det öht råder någon censur samt att just detta hennes sätt att argumentera leder till det som hon förnekar.

Kristina

Posted: 7 november 2010 - 14:55 - Svar

Utgångspunkten var huruvida det råder yttrandefrihet för journalister eller ej. Jag hävdar att det gör det och ingen har lyckats bevisa att det inte förhåller sig på det viset. För att sedan återgå till Gudmundson, så hänvisade han till en journalist, som inte vågar skriva i sitt eget namn. Jag tycker definitivt att hon ska göra det och försvarar givetvis hennes rätt att skriva vad hon vill. Det jag finner märkligt är att hon hänvisar till sajter som faktiskt inte skriver fakta och som dessutom sprider både hat och fördomar mot invandrare. Yttrandefrihet är något långt ifrån självklart i världen. Ska yttrandefriheten användas för att sprida hat? Mycket märkligt resonemang. Förvånad att kloke Gudmundson valde detta som ett exempel, extremt förvånad.

Jag har inte utgett mig för att vara expert på Islam, vilket uppenbarligen VLPC anser sig vara. Naturligtvis finns det en Gyllene Regel i Islam – det gör det i alla religioner, möjligen med undantag av Scientologin. Det god förhållandet till nästan är så vitt jag förstår huvudtema i alla religioner, ja nästan. Men detta var inte huvudtemat i diskussionen. Vi pratade om journalistik eller hur? Att ta just denna anonyma skribent som här avhandlas som exempel är mycket märkligt, eftersom hon hänvisar till “fakta” från sajter vars syfte helt klart är att sprida lögner och hets mot invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet. Kritik av invandringspolitik är en sak och i det fallet finns där ingen “PK-censur” som det påstås, men dessa andra sajter som det hänvisas till avhandlar helt andra saker. Ni som besöker dessa fina sajter, som dagens krönikör har för vana att hänvisar till (som tex Fria tider – “nyhetssajten”), uppskattar tydligen att bli itutade vrångbilder av verkligheten. Yttrandefrihet? Detta handlar inte om yttrandefrihet, det handlar om smutskastning, verklighets-förvandling och -förvrängning. Samhällesfientlig indoktrinering alltså.

  Carl

  Posted: 7 november 2010 - 16:17 - Svar

  Ursäkta att jag svär – men du är ta-mig-tusan ljusår bortom all intellektuell räddning och pedgogisk räckvidd!!!!! Du är fullkomligt helylle praktexempel på dagens PK-svenna (eller är du kanske inte en svenne?). Har du tillbringat ditt arma misslyckade liv inspärrad i en isoleringscell de sista 10-30 åren?

  – Taslima Nasrin – tvingad till landsflykt för sin kritik av islam
  – Neda Agha-Soltan – en av många som dödats eller torterats under *modig* protest mot det muslimska diktaturstyret i Iran
  – Salman Rushdie – dömd till döden (fatwah) för sina åsikter skull
  – Sakineh Mohammadi Ashtiani – att stenas ihjälp i den islamiska republiken Iran
  – Ali Khamenei – högtse religiösa hönset i Iran och bland mkt annat chef för det para-militära Basij som förföljer och dödar allmänt misshagliga personer. Dem Internationella Domstolen i Haag vill mer än gärna ha ett samtal med honom.
  – Mahmoud Ahmadinejad – muslimsk holocaustförnekare och wannabe judeutrotare
  – listan kan som du nog innerst inne förstyår (??) göras oändlig…………….
  – men vad hjälper nu sådana faktaframlägganden mot dylika extrembegåvningar som “Kristina” et consortes?

  Koko på dig, ditt arma nöt!

   Fiona1177

   Posted: 8 november 2010 - 16:11 - Svar

   Ursäkta mig Carl, men det var sannerligen den bästa avhyvling jag någonsin läst! För att inte tala om avslutningen “Koko på dig ditt arma nöt”. Jag bugar mig för ett sådant mustigt språk! Men jag tror förstås inte att det går in i nämnda huvud. Men mig gladde det!

    Carl

    Posted: 8 november 2010 - 18:57 -

    Tack skall du ha!

    Men tyvärr går det nu ju tretton på dussinet av dessa dagens beskäftiga svenskar som är väldigt “opionated” men saknar förmåga alt. vilja till studier för att inte tala om objektivitet…

   P-O

   Posted: 8 november 2010 - 20:35 - Svar

   Stiligt, Carl, men detta kommer tyvärr ändå inte att betyda något för den person, som kallar sig Kristina. Hon är – för att parafrasera en viss maktfullkomlig och sedermera på öppen gata i Stockholm hastigt avliden regeringschef – ett “åsiktsdiktaturens kreatur”. Alltså helt omöjlig att kunna öppna ögonen på i sitt rabiata försvar av en demokrati i allvarlig förruttnelse. Det gäller att tjäna sina herrar väl, om man skall ha någon framtid!

    Carl

    Posted: 8 november 2010 - 21:52 -

    Helt omöjligt tror jag faktiskt inte det är men det erfordras naturligtvis en rejäl avprogrammering (dyrt) samt byte av umgängeskrets och f.ö. gärna av land, åtminstone för en tid, så att denne signatur får för sin personliga utveckling lite nyttiga andra erfarenheter.

  LFPC

  Posted: 7 november 2010 - 16:17 - Svar

  Det jag finner märkligt är att hon hänvisar till sajter som faktiskt inte skriver fakta och som dessutom sprider både hat och fördomar mot invandrare“.

  Kristina, du bluffer. Der er stadig ikke en eneste henvisning til noget konkret. Fordi du ikke kan. Hvilke sajter? Hvilke faktuelle fejl? Hvor har du set “had” og “fordomme”?

  Ska yttrandefriheten användas för att sprida hat?

  Hvilket “had”? Hvem siger at ytringsfriheden “skal” bruges til at sprede had – ikke nogen her? Er ubekvemme fakta i din verden lig “had”? Og hvem skal afgøre hvad motiverne til at skrive noget givet er? En centralkomité? Kulturradikale kadrer? AFA? Dig?

  Jag har inte utgett mig för att vara expert på Islam, vilket uppenbarligen VLPC anser sig vara“.

  På nuværende tidspunkt kan man konstatere at din modus operandum bygger på én og kun én ting: Motivtilskrivning, ikke fakta. Fordi du ikke kan argumentere med fakta.

  Jeg har intet steds påstået at være islamekspert – det er jeg slet ikke. Jeg bad faktisk lige om det modsatte: At du kunne komme med kvalificerede svar på vigtige spørgsmål. Det kan man så se nu at du ikke kan, så du prøver nu at bluffe.

  Naturligtvis finns det en Gyllene Regel i Islam“.

  Jamen hvor så, Kristina? Koranen 5:32 (dum-di-dum, tromme på bordet)? Du kan ikke svare på dette.

  Vi pratade om journalistik eller hur?”

  Ja, og i den forbindelse er blogverdenen som korrektiv til MSM relevant at inddrage. DU kaster smuds, DU spreder had, helt uden substans. Og det har du (selvfølgelig) din fulde ytringsfrihed til at gøre – her i Danmark. Jeg er ikke kommissær for pæne og anstændige meninger.

  uppskattar tydligen att bli itutade vrångbilder av verkligheten

  Says who? Kommissær Kristina? Skal din uargumenterede, substansløse smudskastning være normgivende for samfundet?

  Detta handlar inte om yttrandefrihet, det handlar om smutskastning, verklighets-förvandling och -förvrängning“.

  Ja så. Men du kan ikke komme med et eneste eksempel?

  Kom nu, Kristina, svar nu på de relevante spørgsmål jeg stillede dig i forrige kommentar. Du kan ikke, vel?

  Nils Dacke

  Posted: 7 november 2010 - 18:01 - Svar

  Du påstår att det “naturligtvis” finns en “Gyllnene Regel i islam”. Om nu så vore fallet är det faktiskt upp till dig att ge ett belägg för att så är fallet. Efter att ingående ha studerat islam och dess “heliga skrifter” i många år kan jag bespara dig besväret att försöka. Du kommer nämligen inte att lyckas även om du lusläser Koranen och hadither.

  Det närmaste man kommer något som till del skulle kunna likna en gyllene regel finns i Koranen 48:29, som uttryckligen säger: “Var hård mot de otrogna, men god mot dina [muslimska] bröder”. Till detta bör fogas att Koranen i ett antal verser klart utsäger att en muslim inte får ha några judar, kristna eller otrogna i allmänhet som vänner.

  Så Kristina, du bör allt läsa på en hel del för att undvika helt ogrundade påståenden.

  Delicious

  Posted: 7 november 2010 - 21:01 - Svar

  Nej, någon expert på islam är du då sannerligen inte. Inte heller känner du till pk-trycket i gammelmedia. Och att man inte blir kallad för rasist om man kritiserar islam, vilken tomtevärld är det i? Inte är det då här i alla fall. Härligt se att du får så mycket svar på tal för det verkar du behöva. Förhoppningsvis kommer det att lära dig att vänta med dina uttalanden tills du är mer påläst.

Carl

Posted: 7 november 2010 - 15:32 - Svar

Men den stora och fundamentala frågan är ju varför just Sverige, dvs svenskarna, är så extremt framträdande när det gäller PK-slaviskhet samt genuscertifieringsgalenskaper? Ty det är definitivt en glasklar och odiskutabel skillnad i samhällsklimat visavi grannländer som t ex Danmark och Finland.

Är då följande en slump? Samt vilka ev. dolda motiv i agendan ?

1.) Vad karaktärsutmärker dagens genomsnittssvensk (man resp kvinna) i jämförelse med t ex våra nordiska grannfolk och som frambringat detta intellektuella och samhällsmoraliska moras?
2.) Vilka grupperingar styr svensk media och kan därmed helt styra den politiska agendan?
a.) Vår dagspressen liksom f.ö TV4 är till stor del ägd och styrd av judiska intressesfärer.
– Jan Scherman vd TV4 (Bonnierägt)
– Jonas Bonnier koncernchef Bonnier AB
– Raoul Grünthal vd Schibsted Sverige.
– Manfred Aronsson Sverige-vd mediekoncernen MTG

b.) Stats-TV samt ledande dagspress domineras även av (PK-)kvinnor som
– Eva Hamilton vd SVT
– Lena Herrmann vd Dagens Nyheter
– Gunilla Asker vd SvD
– Cissi Elwin vd Svenska filminstitutet
– Kerstin Brunnberg ordförande Statens kulturråd

Alltså i ovanstående två punkter ligger enligt min – och f.ö. säkert många andras – enkla mening själva det svenska tillståndets pudelkärna. Ty samtliga i sammanhanget övriga frågor är ju endast följdsymptomyttringar.
Och sålunda är det alltså på dessa ovanstående punkter det verkliga djupfunderandet samt journalistiska grävarbetet skall sättas in (Julia C. et consortes) eftersom
ALLT ANNAT
är enbart att gå som katten kring den heta gröten!

Ett antal bistra sanningar blir sannolikt resultatet men det är av vital betydelse att sanningskommissions-arbetet utförs. Ju snarare desto bättre…

  Arvid Falk

  Posted: 7 november 2010 - 21:58 - Svar

  “Men den stora och fundamentala frågan är ju varför just Sverige, dvs svenskarna, är så extremt framträdande när det gäller PK-slaviskhet samt genuscertifieringsgalenskaper?”

  Det är väl inte så svårt att förstå. Socialdemokratiska regeringar har kunnat avsätta en större andel av BNP än i något annat land för systematisk indoktrinering (startar i förskolan) och centralstyrning av befolkningen.

   Carl

   Posted: 8 november 2010 - 10:21 - Svar

   >Socialdemokratiska regeringar har kunnat avsätta en större andel av BNP än i något annat land för
   >systematisk indoktrinering (startar i förskolan) och centralstyrning av befolkningen.

   Och varför har då inte sossarna i andra med oss jämförbara länder gjort detsamma ? Nej, i bara i vårt land – samt till viss del tyvärr även Norge – kan de utnyttja svenskens feghet, flathet, medlöperitendenser (åt vilket håll blåser det i dag då?) som jag menar till viss del sitter i folkgenetiken.

    Arvid Falk

    Posted: 8 november 2010 - 13:41 -

    “Och varför har då inte sossarna i andra med oss jämförbara länder gjort detsamma ? Nej, i bara i vårt land – samt till viss del tyvärr även Norge – kan de utnyttja svenskens feghet, flathet, medlöperitendenser (åt vilket håll blåser det i dag då?) som jag menar till viss del sitter i folkgenetiken.”

    Två stora skäl Carl

    1. I Sverige uppstod redan på 1600-talet en starkt centralistisk statsmakt och konkurrerande maktcentra expedierades.

    2. I andra länder har centralmakten inte haft tillgång till lika stora resurser för att indoktrinera gemene man, som staten (i praktiken SAP) kunde tillskansa sig efter kriget.

  Regimkritiker

  Posted: 7 november 2010 - 22:15 - Svar

  Vad trött jag blir när folk kommer dragande med “judarna”. Det är helt irrelevant i detta sammanhang. Förklaringen finns i den svenska kulturens fega konfliktundvikande, panikrädsla inför att inte alla tycker lika och är halvljumment “lagom” runt fikabordet och brist på civilkurage.

   Arvid Falk

   Posted: 7 november 2010 - 22:52 - Svar

   Nja… helt irrelevant. Skulle du verkligen anse, att det vore “helt irrelevant” om vd TV4, koncernchefen för Bonnier AB, vd Schibsted Sverige och vd mediekoncernen MTG samt DNs politiske redaktör samtliga var t.ex. muslimer?

   Carl

   Posted: 8 november 2010 - 10:08 - Svar

   Men varför blir du då trött av att höra detta? Är fakta osanna eller menar du att det inte finns någon (o)medveten agenda?

   “svenska kulturens” : dvs här menar du väl det svenska folket, alltså de enskilda svenskrna själva?! Och däri återfinnes ju problemets kärna.

   Men vad hindrar då dig och mig – men jag vågar nog påstå att jag personligen är tämligen orädd att sticka ut i dessa sammahang – från att yttra mig inopportunt i s.k. känsliga frågor. Jo, naturligtvis rädsla, feghet och ynkedom – något som allom bekant vi vet “svensken” tyvärr är i alltför stor besittning av. Inte sant?

   Carl

   Posted: 8 november 2010 - 10:36 - Svar

   Ytterligare en (finns säker ett antal till) av judisk härkomst är ju den bekante
   Robert Ascheberg – ansvarig utgivare för Expo (kanske PK-blaskan nummer ett)

   Du får nog börja att icke-tröttna och istället börja fundera lite på saken.

    Carl

    Posted: 8 november 2010 - 10:49 -

    RÄTTELSE: Aschberg skall ju vara

  Mrs Thatcher

  Posted: 8 november 2010 - 10:08 - Svar

  Judar och kvinnor är alltså de skyldiga enligt dig? Alla övriga grupper kan m a o två sina händer?

  Frågan är hur t ex Bonniermedia styrs av det faktum att ägarna är judar? Är det judiska det viktiga för dem eller särskiljer de sin privata tro och sina affärsintressen? Det “farliga” är inte att ägarna i detta fall är judar utan maktkoncentrationen inom media i stort. Hade vi haft en fri media värt namnet så skulle pseudojournalister som A-C M sitta på en parkbänk och tigga växelpengar.

  När det gäller många svenskar oförmåga till kritiskt tänkande så anser jag precis som många andra att socialiseringen i skolan är den största boven. När jag tänker tillbaka på min egen tid i grundskolan så blir jag mörkrädd. När jag befann mig mitt uppe i indoktrineringen var jag självklart inte medveten om att skolan med Statens goda minne försökte forma mig till en god socialdemokratisk lydig medborgare. Undantaget var i Historia där vår lärare inte framställde det svenska som fult och nationalistiskt men han kallades för nazist bakom ryggen av sina lärarkollegor. Övriga lärare i humanioraämnen hade hela tiden sitt fokus på det svenska folkhemmet, läs SAP. De länder som framhävdes som goda exempel var de facto socialistiska diktaturer. Osv..

   Arvid Falk

   Posted: 8 november 2010 - 15:01 - Svar

   Eftersom jag är jude, så är jag givetvis positiv till invandring, sa David Aaranovich under en estraddebatt.

   Vi tenderar att blunda för, att den judiska kulturen traderar vissa uppfattningar som knappast ryms under etiketten en “privat tro” t.ex. att förespråka invandring till västvärlden. När någon muslim förespråkar t.ex. att kvinnor endast bör ägna sig åt familj och barn, så identifierar vi dessa uppfattningar som en del av ett traderat muslimskt tankegods. Vi anser inte att detta är “helt irrelevant” med argumentet, att även icke-muslimer kan vara av samma uppfattning.

   Vi talar om en kristen kultur, en muslimsk kultur osv – men vi verkar utgå från, att det inte skulle finnas en judisk kultur. Men det gör det givetvis och vi är som regel tyvärr kolossalt okunniga om, vad judiskt tankegods traderar.

   DNs ledarsida är närmast fanatiskt invandringsförespråkande – det är inte “helt irrelevant” DNs politiske redaktör (Peter Wolodarski) är jude.

   Tyvärr så är det extremt tabubelagt att uppmärksamma detta – därför är det endast hmmm… de lite mer vildvuxna tänkarna som påtalar fenomenet och samtidigt lanserar det som en heltäckande förklaring – vilket det förvisso inte är. Det är varken “helt irrelevant” eller någon heltäckande förklaring.

    Arvid Falk

    Posted: 8 november 2010 - 16:27 -

    Här är ett annat exempel. Barbara Lerner Spectre framför i ett israeliskt TV-reportage, att Europa måste förändras till att bli multikulturellt och att judarna är centrala för denna förvandling av Europa. Judarna blir därför illa sedda pga. sin ledande roll [sic], säger hon.

    Den här judiska självbilden – judarnas ledande roll (för att forma omvärlden och i synnerhet västvärlden) – utgör traderat judiskt tankegods.

    “I think there is a resurgence of anti-Semitism because at this point in time Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we are going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies they once were in the last century. Jews are going to be at the centre of that. It’s a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive.”

    (min fetstil)

    http://www.youtube.com/watch?v=w_a-25MhRuk&feature=player_embedded

    Carl

    Posted: 8 november 2010 - 18:12 -

    >Tyvärr så är det extremt tabubelagt att uppmärksamma detta – därför är det endast hmmm…

    Och vilka avgör då vad som är tabu eller ej? Ja inte är det Nisse i Tensta/Rosengård/etc precis utan det är just media (judedominerat ägande/styrande med sina agendaomedvetna hantlangare) och den s.k. kultureliten (svagtänkande vänsterliberaler) som “guidar” folket så att det inte blir “fel”.

    Carl

    Posted: 8 november 2010 - 18:53 -

    @Mrs Hilda Thatcher, baroness,
    1.) Undertecknad är icke, har aldrig varit och tänker heller inte bli en national-socialist (aka nazist). Jag har för övrigt för ett antal år sedan haft nöjet att arbeta nära tillsammans med två mycket duktiga och dugliga judiska män (samt även med många andra nationaliteter/raser kan tilläggas). Inga problem där inte.

    2.) och apropos din signatur:
    Margaret Thatcher’s Jewish links -> http://aangirfan.blogspot.com/2005/12/margaret-thatchers-jewish-links. html (googla på för intressant läsning)

    3.)
    > Judar och kvinnor är alltså de skyldiga enligt dig? Alla övriga grupper kan m a o två sina händer?

    “Fru Thatcher” – och många andra för den delen – bör snarast fråga sig vilka som egentligen är de verkligt ledande/drivande när det gäller den för vårt lands storlek internationellt ofantligt tilltagna “flykting”-mottagande och vilka som “bara” är mer eller mindre ogenomtänkta följeslagare/medhjälpare/hantlangare/kolloboratörer (naturligtvis alltid mångdubbelt fler än de ledande)

    > Frågan är hur t ex Bonniermedia styrs av det faktum att ägarna är judar? Är det judiska det viktiga för dem
    > eller särskiljer de sin privata tro och sina affärsintressen? Det “farliga” är inte att ägarna i detta fall är judar
    > utan maktkoncentrationen inom media i stort. Hade vi haft en fri media värt namnet så skulle
    > pseudojournalister som A-C M sitta på en parkbänk och tigga växelpengar.
    Om nu ägarna är klart missnöjda med sina anställdas arbete och journalistiska vinklingar/inriktning så får de först en skarp tillrättavisning och därefter en kraftfull hint om att de bör snarast söka sig en annan arbetsplats (LAS eller inte). Inte sant, Margaret?
    Om ägarna däremot är (mer än) nöjda så väntar omvänt en mer framträdande position eller t.o.m. karriäravancemang. N’est pas, madame?
    Så fundera nu på varför de många megafåntrattar i den svenska pressen & etermedia år efter år stärker sin ställning trots – eller hellre tack vara – sitt icke-objektiva förhållningsätt i nutidens PK-infekterade samhällsfrågor.

    > När det gäller många svenskar oförmåga till kritiskt tänkande så anser jag precis som många
    > andra att socialiseringen i skolan är den största boven.
    Alla svenskar gillar väl socialismen som till lycka bär? Själv gick jag i gymnasieskolan (Naturvetenskapli linje) här i NV-Skåne under 70-talets första hälft och tvärtom skulle jag säga att vår lärarkår var klart lagda åt borgerliga hållet faktiskt utan undantag som jag minns det. Men antar att du är av en något senare generation så förhållandena var väl annorlunda på din tid men det beror säkert även av i vilken del av landet samt vilken stad man studerar.
    Dock har ju bl a även Danmark haft detta problem i sina skolor men inte ser du i det yndigt(e) land den grad av likriktning i press & eter som vi har i Sverige?! Dansken i gemen har en (genetisk?) tradition av att vilja tänka själv anser jag…

    TG

    Posted: 3 januar 2011 - 14:32 -

    Själv har jag inte tyckt så mycket om religion då jag tycker land ska bygga på lag och inte tro och tyckande men då nu grundlagen uppenbarligen åsidosätts så är det nog dags att granska de styrandes motiv och judarna tjänar förvisso på islamofobi så hur skyldiga är de då de i många fall sitter i ledningspossition och det måste erkännas är mycket vältaliga? Det är dags att lämna historiska grymheter därhän och rikta uppmärksamheten mot vad som sker i dagsläget INGEN borde komma undan brott för att ens förfäder behandlades illa för i så fall kan vem som hellst få göra vad som hellst men i dag är det väl bara Israel och dess lydstat USA som kommer undan så gott som helskinnade med medlöpare över hela världen?

Tor

Posted: 7 november 2010 - 15:46 - Svar

Kristina, fremdeles svarer du ikke på det du blir spurt om av LFPC.

Imagine

Posted: 7 november 2010 - 15:54 - Svar

Tack Julia Caesar för denna söndagskrönika.

Må väl!

Tony Ingman

Posted: 7 november 2010 - 17:21 - Svar

” Stenarna är i rullning” Ja just det, därför är det nog önskedrömmar för dom riksdagsmän från PK eliten som uttrycker att
Sverigedemokraternas inträde i riksdagen är och var en engångföreteelse. Dom kommer nog att bli varse att dom 5,7 %
som lyfte in SD i riksdagen kommer att växa lavinartat vid nästa val, för missnöjet med den förda politiken är långt större
än vad röstresultatet ger sken av, för skämmighetsfaktorn har avhållit många att rösta på SD tack vare att media smutskastat
dom som paria. Detta kommer folk mer och mer att genomskåda ju mer SD kommer att synas och höras i riksdagens talarstol,
och det som är glädjande är att SD innehåller många unga förmågor som verkligen vågar att stå upp och ta debatten med dom
etablerade , som närmast verkar chockade, och bara kan gnöla om rasistiska motiv. Att sen statsministern sitter och närmast
ser ut som han befann sig på en annan planet, när SD är i talarstolen säger väl mer om hans stöddiga attityd.
Att sitta och se uttråkad och ointresserad ut när en meningsmotståndare har ett anförande är närmast stöddigt och oförskämt,
Precis den attityden hade godägaren Göran persson, och det slutade som bekant med att han åkte ut, detta kommer även
herr Reinfeldt att få känna på.

Tack Julia för ännu en sanningskrönika, hoppas att du kan inspirera fler inteligenta journalister(för dom är väl fler?) att följa
efter i dina spår!
.

LN

Posted: 7 november 2010 - 17:37 - Svar

Jag vill liksom Nordbo passa på att göra litet propaganda.
=======================================
Tänk att det bland 9,385 miljoner människor finns…
… endast en,
… hm,

… åtminstone en
person med denna framtoning!
Vilken tur.
Vilken beundransvärd föregångsman.
Tag honom till er!
Hjälp honom! (http://www.vitbok.se/eftervalstabloid.html)

http://www.youtube.com/watch?v=rPmUYvlf8pI

http://www.youtube.com/watch?v=4We3pNcENGo
http://www.youtube.com/watch?v=eQzZBS3PK_0
http://www.youtube.com/watch?v=1t3ecWkuzvs

http://www.youtube.com/watch?v=_uCC-venMtU
=======================================

Carl

Posted: 7 november 2010 - 19:48 - Svar

@Snaphanen
Vore önskvärt att ni införde ett komentarsystem där man redigera sin inlägg (ev i max säg 30 minuter)
Varför inte Discus eller liknande ?

  steen

  Posted: 7 november 2010 - 20:52 - Svar

  @ Carl: Tak – Jeg sender den videre til teknikken. mvh S

Kristina

Posted: 7 november 2010 - 21:30 - Svar

Jaha, nu har jag tydligen varit lite väl påstyv. Ni verkar drivas av en stor rädsla då ni är så fulla av förutfattade åsikter och har så svårt med faktakontrollen. Jag tycker uppriktigt synd om er. Ni tycks tro att ni skall kunna ändra samhällets färdriktningen bort från en sund och riktig kulturell mångfald och internationalisering. Att Islam sedan kanske innehåller en och annan tokighet motivera inte en sådan heltäckande svartmålning av religionen som ni ägnar er åt. Tänk pa mängden av liknande tokigheter och andra antedeluvianska företeelser av typ stening och annat, som finns i Gamla Testamentet. Ändå har ingen eller kanske endast enstaka hoppat av kyrkan av det skälet. För att referera till Platon, så är det alltid sanningen som kommer i klämma, genom att man gör som ni gör, spelar på rädslan för den okända motparten. Jag har varken tid eller lust att ta fram all fakta för att bemöta alla dumheter som börjar hopa sig. Hårda fakta har jag inga problem med, men det är knappast vad man möts av i dessa sammanhang . Det är märkligt att man inte kan diskutera på ett normalt sätt med folk som er. Vilken tur att ni kommer förbli i minoritet.

  LFPC

  Posted: 7 november 2010 - 22:02 - Svar

  Jaha, nu har jag tydligen varit lite väl påstyv. Ni verkar drivas av en stor rädsla då ni är så fulla av förutfattade åsikter och har så svårt med faktakontrollen“.

  Mere motivtilskrivning.

  Jag tycker uppriktigt synd om er“.

  Mere bluff: Kristina prøver at anlægge en patroniserende, klientgørende attitude.

  Ni tycks tro att ni skall kunna ändra samhällets färdriktningen bort från en sund och riktig kulturell mångfald och internationalisering“.

  “Sund og riktig”? Stenkast mod brandbiler? Jødehad og -fordrivelse? Hate crimes mod homoseksuelle? Indpakkede kvinder på livslang overførselsindkomst?

  Bemærk at Kristina her udviser selvpålagt blindhed i ekstrem grad – eller ved hun bare ikke hvad hun lige skal svare mht. de konkrete aspekter af multikulturen?

  “Sund” – my foot.

  Att Islam sedan kanske innehåller en och annan tokighet motivera inte en sådan heltäckande svartmålning av religionen som ni ägnar er åt. Tänk pa mängden av liknande tokigheter och andra antedeluvianska företeelser av typ stening och annat, som finns i Gamla Testamentet“.

  Sååååå kom den: Den globale, standardiserede moralske ækvivalens med påkaldelse af det Gamle Testamente. Jeg er lige kommet hen til pc’en fra hjemmebiografen – jeg så 1978-udgaven af Invasion of the Body Snatchers. En film der ringer mange klokker på vores side af kulturkløften: Mennesker der mister deres individualitet og begynder at messe monotone floskler om hvor “painless” det er at opgive sin gamle krop og identitet, og blive ét med den globale organisme. Kristina er et sådant pod-menneske.

  spelar på rädslan för den okända motparten.”

  Det ukendte …. jødehad, antidemokrati, mangel på åndsfrihed, homofobi, kvindehad …… det er netop ikke det “ukendte” der er problemet. Kristina er nu gået i selvsving med de mest banale floskler, og glider udenom at det netop er os der forholder os til noget kendt.

  Jag har varken tid eller lust att ta fram all fakta för att bemöta alla dumheter som börjar hopa sig“.

  Oversættelse: ‘Jeg kan ikke svare på de ubekvemme spørgsmål som LFPC og andre stiller mig, så nu vil jeg se at stikke af i en vis fart, for dette er jo pinligt’.

  Det är märkligt att man inte kan diskutera på ett normalt sätt med folk som er”.

  Du har ikke på noget tidspunkt diskuteret. Du har fremsat motivtolkninger, spredt had og kastet med mudder. Dine indlæg her har været blottet for indhold.

  Vilken tur att ni kommer förbli i minoritet“.

  ‘Pod’ speak.

   Carl

   Posted: 8 november 2010 - 09:44 - Svar

   Helt meningslöst att slösa inte bort sin tid på dessa stabilt imbecilla männsikor som inte kan eler vill ta en faktabaserad diskussion!

   Allah har i sin outgrundliga visdom skapat “Kristina” till att vara en kuffar. I all evighet, amen.

    Carl

    Posted: 8 november 2010 - 09:46 -

    RÄTTELSE:
    Helt meningslöst att slösa bort sin tid på dessa stabilt imbecilla männsikor som inte kan eller vill ta en faktabaserad diskussion!

    Allah har i sin outgrundliga visdom skapat “Kristina” till att vara kuffar. I all evighet, amen.

   Conservative

   Posted: 9 november 2010 - 15:57 - Svar

   Den här “Kristina” är inget annat än ett s.k troll. I verkliga livet är hon naturligtvis en hycklande människa som lever helsvenskt men anser att andra ska leva i hennes “sunda” mångkultur i förorten. Och även om hon inte lever helsvenskt tillämpar hon varken yttrandefrihet eller demokrati då hon inte anser att den svenske skattebetalaren ska själv få välja vem han vill ha i sitt land eller som granne. “Kristina” är väldigt lik den tjocka fula Marteus, ingenstans på något forum eller bland några kommentarer ser man samma tomma snack och elitiska synsätt på dom man pratar emot som “Kristina” samt Martues kommer med, idag ser man inte någon som kommer med såna starka påståenden utan riktiga källor, Hon har inte “lust” att ta fram fakta hahaha….samma totalt hjärndöda snack utan vare sig källor eller hänvisningar, anklagelser utan källor eller hänvisningar, precis som Marteus kan göra i sina “krönikor”, rabbla hat och skitsnack utan att behöva stå för det, utan att behöva ta ett enda ord av kritik. Precis så beter sig även “Kristina”, dyker upp när det passar och slänger ur sig anklagelser och sätter medicinska diagnoser på folk utan några som helst källor, sen efter ett tag dyker hon upp igen, ignorerar sina tidigare inlägg och kommer med nytt snack.

   Märkligt nog dyker “Kristina” ALDRIG upp på sidor som Politisktinkorrekt….naturligtvis för att man där presenterar samma nyheter som media men ocensurerade, då får “Kristina” och Marteus enorma problem för deras åsikter, eftersom det där handlar om folks vilja och kommentarer om den dagliga verkligheten. Ska dom börja kommentera där så visar det sig direkt att dom inte respekterar folks åsikter och viljor utan besitter samma översittar mentalitet som alla kommunister gör.

  Nordbo

  Posted: 7 november 2010 - 22:13 - Svar

  “Crimestop means the faculty of stopping short, as though by instinct, at the threshold of any dangerous thought. It includes the power of not grasping analogies, of failing to perceive logical errors, of misunderstanding the simplest arguments …, and of being bored or repelled by any train of thought which is capable of leading in a heretical direction. Crimestop, in short, means protective stupidity.”
  George Orwell

  Tony Ingman

  Posted: 8 november 2010 - 10:25 - Svar

  Lilla snuttan, du har inte tid och lust att plocka fram fakta säger du. Jamän då skall jag bespara dig det, genom
  att rekomondera Julia ceasars eminenta bok Världsmästarna, som är en späckad faktabibel där du kan få all den
  fakta som du säger dig inte ha tid att plocka fram. En utmärkt Julläsning för dig!

  Nils Dacke

  Posted: 8 november 2010 - 10:51 - Svar

  Det gamla uttrycket “Tomma tunnor skramlar mest” passar utmärkt på ditt senaste inlägg. Det skramlade rejält av osorterade påståenden och var helt tomt på fakta. Du påstår utan ett uns av fakta att “ni (oklart vilka som inbegrips) är så fulla av förutfattade åsikter och har så svårt med faktakontrollen”. Nu vill jag gärna veta på vilken eller vilka punkter du anser dig kunna påvisa det du svepande påstår.
  Att som du använda uttrycket “en och annan tokighet” med avseende på islam måste ses som något av årets understatement. Koranen och sharia är fulla av hat och våld mot icke-muslimer. Allt detta är sedan kodifierat i sharia, som klart förnekar de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Inom islam kommer “tokigheterna” i stim.
  Att som du hänvisa till grymheter i Gamla Testamentet är så irrelevant att det egentligen inte behöver bemötas. Jag vill ändå ge två kommentarer. För det första. Våldet i Gamla Testamentet är i huvudsak beskrivande i den mening att det avser ett antal händelser för mycket länge sedan. Våldet i Koranen och haditherna är däremot föreskrivande och uppmanar till våld mot otrogna så länge sådana finns.

  För det andra. Judendomen slutade tillämpa stening för flera tusen år sedan medan kristna aldrig tillämpat det. Inom islam används däremot fortfarande stening i flera länder helt enligt sharia. Just nu hotas en iransk kvinna av stening.

  Jag hoppas du gillar dessa “hårda fakta”.

   LFPC

   Posted: 8 november 2010 - 11:13 - Svar

   Netop forskellen mellem Koranens normativitet og Gamle Testamentes deskriptivitet er så enkel en pointe, at denne billige opstilling af moralsk ækvivalens burde være ophørt forlængst. Men det er den jo netop ikke, og det illustrerer at netop Kristinas dialogfløj ikke registrerer noget som helst af hvad deres modstandere siger.

  Conservative

  Posted: 9 november 2010 - 15:39 - Svar

  Men ärligt talat “Kristina”, vad fan har du för problem, VISA KÄLLOR PÅ DINA PÅSTÅENDEN OM HETS OCH HATSSAJTER!!!!!

  Kan du göra det?? Du påstår att VI har problem med faktan, så då kan ju DU börja med att redovisa dina källor om att allt bara är hat och skitsnack. Vi benar ut den här disskusionen steg för steg eftersom du verkar dyka upp som gubben i lådan och bara vräka ur dig hat. Så, du kom alltså in på denna sidan och påstår att Julia Ceasars krönikor bara innehåller hat och lögner, KÄLLOR???????????????????????????????????????????????????????????????  ???????????????????????????

  Conservative

  Posted: 9 november 2010 - 16:10 - Svar

  BTW:Ditt påstående att kritiker till mångkultur med muslimer skulle vara i minoritet påstår jag är skitsnack, jag säger tvärtom, att bland västvärldens skattebetalande befolkning är en förkrossande majoritet helt emot allt vad muslimer heter, och skulle vid fri vilja inte vilja se dom på vykort ens. Det är min erferenhet efter att har rest 12 år som VVS montör över hela världen samt rest privat i 20+ år samt rest till alla länder Norden öser in folk från. I gaten på flygplatsen, på flighten, på stranden vid persiska viken, i fikarummet, i hotellbaren samt alla andra offentliga platser har jag ännu inte mött en världsvan och FRI västerländsk människa, (dvs en människa som inte är beroende av andra för sin försörjning och då kan tala fritt) som vill ha muslimer i sitt bostadsområde eller land.

  Marie

  Posted: 10 november 2010 - 04:19 - Svar

  Dear Kristina,
  Vi ar inte radda, det ar faktiskt du som ar en mycket radd manniska och vagrar att inse vad det ar som hander och pagar i Sverige. Skygglapparna pa sa blir det sakert bra. Det ar faktiskt du, Kristina, som star for det storsta hatet.
  Du ar sakert inte medveten om vad kvinnorna i Sverige kampade for innan du var fodd, som tex rost ratt. Du springer runt och tror att du kan bete dig hur som helst for att du ar kvinna?

  Du har ratt vi ar i minoritet, det mest intelligentaste manniskorna ar i minoretet. Vi som foljer Julia Ceasar ar inte fodda utan hjarnor, som du sakert har forstatt vid det har laget. Men sanna som du och resten av PK “eliten” tror att Sveriges befolkning ar ett gang dumma far som man kan gora som helst med. Du, Kristina, lurar dig sjalv.

  Varje dag kampar vi emot sanna som dig och det ar inte latt i dagens samhalle. Mycket frustrerande for oss alla.

  Kanske dags att vakna? Fast arligt talat sa kommer du aldrig att vakna och inse och forsta vad som hander med varlden, Sverige och Europa i dagens lage. Det ar faktiskt synd om dig inte oss.

Robin Shadowes

Posted: 7 november 2010 - 22:45 - Svar

För dom som är nya på denna sida, PKristina har tidigare befunnit sig här på denna sida men har efter x antal månaders uppehåll åter gjort “come back”. Enda skillnaden mellan nu och då är att hon är betydligt mer aggressiv nu. Man hade ju hoppats att hon spenderat dom senaste månaderna med att läsa koranen och haditherna, men så verkar ju ej fallet. Bara det faktum att hon tror på en gyllene regel inom islam bevisar att hon inte läst en enda rad sedan sist. Hon hävdar även med en dåres envishet (vilket hon förmodligen också är), att Sverige visst har yttrandefrihet. Det är så patetiskt att jag knappast vet om jag skall skratta eller gråta. PKristina, försök skriva något postivt om SD eller Jimmie Åkesson på Aftonhoran eller annan valfri blaska så skall du nog bli varse hur mycket “yttrandefriheten” är värd, men ärligt talat, det tror jag nog du vet om innerst inne.

Funtaren

Posted: 7 november 2010 - 23:31 - Svar

Tack för underhållningen LFPC! Det var sannerligen ett nöje att se denna Kristina så totalt avklädd! Hon hade ju ingenting under den där politiskt korrekta genomskinliga grannlåten!

Det är alltid roligt att se när islamapologeter och islambagatelliserare drivs till GT-argumentet. Då vet man att de inte har några svar.

Erik

Posted: 8 november 2010 - 00:28 - Svar

> de hängivna och sanningsfientliga lakejerna, strategiskt utplacerade i media

Jag skulle inte säga att de är strategiskt utplacerade utan att det är mer av en självpåtagen flockmentalitet. Människan är ett socialt djur och därför känslig för vad andra tycker.

Jag skulle inte heller säga att Gudmundson är den förste. Janne Josefsson har också talat om det mediala sveket och att han själv varit en del av det.

Bra krönika och bilden på Marteus var verkligen … fin. 🙂

Magentan

Posted: 8 november 2010 - 00:53 - Svar

Tack Julia för ännu en fantastisk läsupplevelse!
Jag har en släkting som faktiskt inte äger någon dator, så jag printar alltid ut varje söndagskrönika till honom. De samlas i en prydlig hög och läses om då och då. Nu kan jag glädja honom med ytterligare en.

Alexander den store

Posted: 8 november 2010 - 05:15 - Svar

Suveränt bra skrivet av JC!
Visst är det för sorgligt att se dessa sk. PK-journalisters alster.
Visst är det så, sjunger dessa PK-journalister inte med i den allmänna PK-kören så mister de jobbet.
Men hur är det ställt med yrkeshedern/etiken egentligen hos denna journalistkår?
Det är ju just dessa journalister som sänker en hel proffessionell yrkeskår till slut.
Gudmundson och Erixon i all ära, men ska vi inte ställa Ulf Nilsson (pensionär på Expressen)
till den numera “frispråkiga” skaran också?
Han har ju propagerat öppet för Blogganas yttrandefrihet, pekat på att det är vi på de fria bloggarna som numera står på barikaderna, och är de äkta kämparna för yttrandefriheten. (även om de är lite si och så med skrivkunnandet, så finns glöden iallafal!)
Den största, PI, har U.Nilsson till och med skrivit om i Expressen.
Att rädslan finns för oss, det vet PK-journalisterna så väl om. Det är därför de kallar oss för “amatör-journalisterna” med sina pissrännor (kommentarfälten) i bl.a DN.
Men var finns självransakan, självkritiken hos PK-journalisterna??
Rädslan? Rädslan är just inget annat än det som du skriver, de kommer att mista jobbet, det vet de om.De kan inte gå emot koncensus, därför attackerar man oss PI-bloggare. Istället borde man, ställa upp för yttrandefriheten. Men rädslan är större än övertygelsen här, och därför är både trovärdigheten och läsvärdet nere på den lägsta nivån tyvärr.
Men vi är fler, vi är mäktigare än de stora drakarna, tro mig, det är vi som till sist fäller den stora PK-björnen, för vi har ett vapen…….. snabbheten!
Stackars journalistarslen……

joffe

Posted: 8 november 2010 - 06:53 - Svar

TACK Julia för dina ord !

Helt fantastiskt att det numera finns sanningar att läsa signerade av JC i krönikor och böcker. ÄNTLIGEN har bloggvärlden öppnat möjligheter att få ta del av ärliga sanna åsikter och intelligenta kommentatorer. Det erbjuder en underbar frihetskänsla att alltmer se hur svenska folket vaknar till medvetande om hur illa politikerna har ställt till det i årtionden. Fortfarande blåser 7-klövergänget och PK-media spärrballonger hej vilt mot öppenhet sanning och verklig debatt. – Men snart exploderar åtskilliga ljugeriballonger med B A N G !

Hade exvis JC och några ytterligare få ärliga, men rädda att mista sina jobb, journalister och “Jimmiepartiet” funnits på 80-talet så hade min familj och jag kanske stannat kvar i Sverige. Då hade jag sett ljuset i den mörka tunneln. Jag hoppas nu att innan jag hänger upp min slitna keps att ni lyckas navigera sverigeskutan bort från katastrofkurs. Min teori är att internätet medverkar till att SD blir det tredje största partiet 2014.

Lycka till! – Med ökande spänning följer jag er rättvisande kurs från subtropiska farvatten.

Arvid Bengtsson

Posted: 8 november 2010 - 20:52 - Svar

Det är alltid intressant att se var mångkulturförespråkarna bor. Ann-Charlotte Marteus bor på Norrbackagatan, dvs i Stockholms innerstad, i ett vacker hus som ser ut att vara från 20-talet: http://www.hitta.se/ViewDetailsWhite.aspx?Vkiid=DqFpAcswiqEhB1Pr1yg5Eg %253d%253d&vad=marteus. Garanterat inga Ahmed eller Mohammar i den trappuppgången.

  steen

  Posted: 8 november 2010 - 21:02 - Svar

  “Vi elsker Malmø” ? Det her minder mig om, hvordan retsvæsnets bekæmpere af mafia i Syditalien lever:

  Åklagaren om hoten: “Jag blev chockad”

  Åklagaren yrkar på fängelsestraff för den 36-årige mannen och ungdomsvård samt ungdomstjänst för den 18-åriga kvinnan som misstänks för hoten mot kammaråklagare Ulrika Rogland och en utredande polisman i samband med den stora kopplerihärvan i Malmö. – Det har påverkat mitt liv ända sedan dess, säger Ulrika Rogland. […]

  Hon berättar att 36-åringen ringde varje dag, ibland flera gånger om dagen. Han krävde att den 18-årige mannen skulle släppas ur häktet, alternativt att restriktionerna skulle hävas.
  “Om det händer G någonting så kommer det att hända dig något också” sade han.
  – Jag blev chockad, säger Rogland.
  Även den utredande polismannen kände mycket stort obehag i samband med hoten och fruktar för sin och familjens säkerhet.
  – Vi kan inte röra oss fritt i Malmö, säger han.
  36-åringen släpptes

joffe

Posted: 8 november 2010 - 23:31 - Svar

Det borde vara obligatoriskt för varje röstberättigad svensk att före valet 2014 läsa Julia Caesars bok

Världsmästarna – När Sverige blev mångkulturellt!

Tor

Posted: 9 november 2010 - 01:24 - Svar

Kristina, denne diskusjonen har du virkelig tapt grundig. Jeg lurer på hva som motiverer deg til å forsvare urett på en slik måte?
Islam er på mange måter undertrykkelse satt i system, spesiellt mot kvinner -likevel forsvarer du dette så innbitt..?
Hvorfor?

Kajsa

Posted: 10 november 2010 - 16:10 - Svar

Tack för ytterligare en intressant och på-spiken-träffande artikel. Kan nämna att jag även har läst din bok Världsmästarna – När Sverige blev mångkulturellt och ja, vad skall man säga..? Boken var oerhört bra men man blir näst intill lite mörkrädd. Trots allt tillhör jag dem som, precis som du skriver i artikeln ovan, vill att även mina barn och en dag kommande barnbarn skall få leva med yttrandefrihet och det som ingår i det vi ursprungligen menade med den svenska välfärden. Med den information som finns att tillgå och som du lyfter fram i din bok, så känns denna tillvaro inte lika säker längre och det är inte tillfredsställande. Det är nästan som om den för väldigt många svenskar rådande strutsmentaliteten är att föredra. Men, som tur är finns det många som väljer att stå upp för sanningen och så även jag. Jag niger därför å det allra djupaste för dig, Julia Cesar, och för andra som vågar ta pennan i sin hand och skriva om hur vår värld verkligen ser ut idag, Sverige 2010. Tack!

Marit

Posted: 10 november 2010 - 17:32 - Svar

Kjære Julia Cæsar ! Tusen , hjertelig takk for din velskrevne bok “Værldsmestarna- Nær Sverige blev mångkulturellt” ! En fantastisk bok som jeg leste med stor interesse. Jeg skal sende den til min svenske venninne på Sødermalm i Stocholm. Hun trenger sårt til litt virkelighetsorientering fra sine kommunistiske vrangforestillinger og sin multikulturelle utopi.Det er lov å håpe… Vennlig hilsen Marit.

TG

Posted: 3 januar 2011 - 14:02 - Svar

Mycket bra jag äntligen hittade nogot läsvärt dock håller jag inte med om att problemet är så lättförklarat att det går att skylla på islam utan det är bara ett effektivt sätt att rikta uppmärksamheten från de än mer ljusskygga makterna bakom. Problemen började långt tillbaka i tiden då ekonomiska intressen tog över massmedia totalt ingen insatt person gör tex. en utvärdering om hur få som i verkligheten styr vad som skrivs och det finns en allt för uppenbar anledning till det för det skulle vara att avhända sig makten. Mest framträdande ex. finns i USA och Berlusconis Italien vad gäller så kallade demokratiska länder vill säga att censur råder i diktaturer som Ryssland och skräckexemplet Iran är ju självklart men då det sker i våra nordiska länder mot våra grundlagar är det grymt att inte rättsväsendet ingriper med grövsta artelleriet men även det har blivit så korrumperat att vi som fortsättningsvis försöker ifrågasätta borde fråga oss vad som skiljer oss från de bananrepubliker vi så ofta föraktar?

Leave a Comment