7
dec
Seneste opdatering: 8/12-10 kl. 1027
30 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

De fleste ved, at den amerikanske ambassade ligner Fort Douaumont fra forsiden, men idag så jeg den fra bagsiden, den store Garnisons Kirkegaard. Det er næppe nogen statshemmelighed billedet her røber. Nærmeste levende nabo er bagsiden af Ruslands ambassade 150 meter væk. Derimellem er kun smalle stier og store gravsten. Hvis altså ikke russerne angriber amerikanerne, hvordan kan man så nå frem til ambassadens solidt udseende stopklodser på bagsiden og skyde på den, gennem kirkegårdslågen og tonsvis af store sten ? Man kan stjæle Stevnsfortets Centurion-tank og køre den ind af Køge Bugt-motorvejen til København og fortrinsvis via Jagtvej-Øster Alle´frem til ambassaden. Andre vil være for smalle. Russere, genopstandne søhelte og etatsråder kan til fods snige sig helt frem til hegnet.

»De skulle simpelthen aldrig have været her«

NB: Vi beklager driftforstyrrelserne. Udbyderen skriver: Vi oplevede desværre en kritisk hardware fejl igår, som vores drift har arbejdet på at løse hele natten.Det meste af serveren er oppe igen, og vi arbejder på at få det hele til at køre stabilt igen

.

Man skulle aldrig have gennemført en særlov, fordi de gemte sig i den kirke.« Birthe Rønn Hornbech, integrationsminister om palestinenserne ved synet af deres overkriminalitet i årets digre publikation Indvandrere i Danmark 2010 (187 sider). Kultursociolog Flemming Røgilds siger at” de lider at de lider af stress og føler sig ekskluderet”. SF´eren Astrid Krag ser med lidt mindre milde øjne på sit partis fortidsgerninger: “Integrationsindsatsen er slået fejl, særligt over for unge mænd. Og det ses ikke kun på kriminaliteten. Vi kan også se det på, hvem der falder fra deres uddannelse. Vi er simpelthen på vej til at få en ny underklasse, som har etnisk slagside.« Den virkeliggjorte multikultur slog desværre fejl, men den oprindelige ide var altså god nok ? Vi ser lidt anderledes på det: Næsten hele Folketinget 1983-2001 “slog katastrofalt fejl,” og de er i det store hele sluppet gratis fra deres milliarddyre eksperiment. Jyllandsposten “Mest kriminalitet hos mænd fra Mellemøsten” er slået ned på side 133, “kriminalitet” (tallene er renset for socio-økonomiske faktorer) (Innvandrere i 3. generasjon – hvor mange er de?)

Topscoreren er de statsløse palæstinensere, der i tabellen står under Libanon. De har indeks 237, altså 137 mere end gennemsnittet på 100.Det betyder, at der ville være 137 pct. mere kriminalitet i Danmark, hvis alle var som palæstinenserne.Omvendt ville det se godt ud, hvis vi efterlignede mændene med amerikansk oprindelse, som med indeks 36 er de mest lovlydige. Så ville kriminaliteten falde til næsten en tredjedel.
Alle forbrydelser er medtaget i opgørelsen, fra færdselsloven til straffeloven. Mænd med oprindelse i Somalia, Marokko og Libanon (palæstinenserne) skiller sig ud ved oftere at bryde straffeloven, særligt voldsparagrafferne. Somaliere straffes for 3,5 gange flere voldsforbrydelser, marokkanere for 4 gange flere, libanesere/ palæstinensere for 3,6 gange flere og tyrkere for 2,1 gange flere. Polakker får til gengæld kun en tredjedel så mange voldsstraffe som landsgennemsnittet. Rapport: Danmarks Statistik: Indvandrere i Danmark 2010, 187 sider, pdf.

WikiLeaks’ informationsterrorisme

Dokumentationen her af Julian Assanges dybt subversive bevæggrunde er en øjenåbner, men samtidig har manden jo ‘bare’ udnyttet en strukturel svaghed i det moderne samfund, og er i en vis forstand derved blevet øjeblikkets katalysator. Om det bliver vor tids skud i Sarajevo, eller om den frigivede information iværksætter et forløb som ingen kunne have forudset, og måske helt på tværs af Assanges dunkle ideologiske bevæggrunde, må stå hen i det uvisse. Under alle omstændigheder føjer selve projektets mulighed sig til en velkendt række af Achilleshæle for de bedste samfund verden har frembragt: Refleksion, selvkritik, syndsbevidsthed og rationalitet bliver til selvfortærende kulturelt selvhad og dekonstruktion. Og åbenhed og informationsudveksling bringes kynisk i spil for at undergrave disse selv. Hvad Assange og WikiLeaks ønsker som erstatning er lige så ubegribeligt som formålet med optøjer i Hyskensstræde, eller plæderen for ‘åbne grænser’. Alle bliver tabere (LFPC).

[…] Mr. Assange is misunderstood in the media and among digirati as an advocate of transparency. Instead, this battening down of the information hatches by the U.S. is precisely his goal. The reason he launched WikiLeaks is not that he’s a whistleblower—there’s no wrongdoing inherent in diplomatic cables—but because he hopes to hobble the U.S., which according to his underreported philosophy can best be done if officials lose access to a free flow of information.

In 2006, Mr. Assange wrote a pair of essays, “State and Terrorist Conspiracies” and “Conspiracy as Governance.” He sees the U.S. as an authoritarian conspiracy. “To radically shift regime behavior we must think clearly and boldly for if we have learned anything, it is that regimes do not want to be changed,” he writes. “Conspiracies take information about the world in which they operate,” he writes, and “pass it around the conspirators and then act on the result.”

His central plan is that leaks will restrict the flow of information among officials—”conspirators” in his view—making government less effective. Or, as Mr. Assange puts it, “We can marginalize a conspiracy’s ability to act by decreasing total conspiratorial power until it is no longer able to understand, and hence respond effectively to its environment. . . . An authoritarian conspiracy that cannot think efficiently cannot act to preserve itself.”

Berkeley blogger Aaron Bady last week posted a useful translation of these essays. He explains Mr. Assange’s view this way: “While an organization structured by direct and open lines of communication will be much more vulnerable to outside penetration, the more opaque it becomes to itself (as a defense against the outside gaze), the less able it will be to ‘think’ as a system, to communicate with itself.” Mr. Assange’s idea is that with enough leaks, “the security state will then try to shrink its computational network in response, thereby making itself dumber and slower and smaller.” […] Julian Assange, Information Anarchist

De dersens incestuøse forhold i muslimske familier, endnu en gang …

Der er måske ikke noget egentligt nyt i historien her, selv om man får interessante førstehåndsberetninger. Arkaiske familiestrukturer i subkulturer med religiøst/kulturelt begrundet modvilje mod det omgivende samfund afføder og skjuler denne slags adfærd. Også hos mormoner og lign. Længere er den ikke hvad angår udgangspunktet. Det der gør historien her værd at notere er måske snarere den afværgende reaktion fra repræsentanten for behandlersamfundet: Disse data er ikke statistisk signifikante, så problemet eksisterer ikke. Sammenhold dette med velkendt modvilje mod at indsamle politisk følsomme data hos yndlingsoffergruppen over dem alle – så har man en antydning af grunden til problemets vedvarenhed (LFPC).

[…] Their stories are individual but share much common ground. They were all around four or five when someone in their family started abusing them. The girls all kept silent because of threats, but also for fear of bringing ‘dishonour’ on the family. They didn’t even consider going to the police. Even now, they think that would be going too far. […]

Zohra kept her story to herself for years. She now tells of how she was raped by her cousin in Morocco when she was five:

“I was staying with my aunt and my cousin was looking after me. That day is engraved on my memory – he robbed me of everything. My aunt caught us. She said she’d deny everything if I told my parents. Nobody would believe me. I lost trust in everything. You’re damaged by sexual abuse, but I’ve learned that you can recover.” […]

Kristina Aamand has heard lots of similar stories. She works at an emergency shelter for young women in Denmark which, like the Netherlands, has a large Islamic immigrant population.

“It goes on in immigrant and native Danish families. It’s just that we never look for it in the Muslim community. When I was being trained, I was told I didn’t need to learn anything about sex abuse in Islamic countries because incest was forbidden by Islam and didn’t happen. That was really naïve. Taboos, secrets, silence, shame and a closed community are almost a recipe for sexual abuse.” […]

It’s not just in the Netherlands that incest goes unreported. Support workers in Morocco and Denmark know that the abuse goes on there too, but again there are no available figures.

And no figures means no help. Willem Timmer from the National Centre for Expertise on Honour-related Violence (Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld):

“We don’t draw conclusions from the stories of individual women but from research based on hundreds of dossiers. That leads me to conclude that there isn’t a higher incidence of incest in the Muslim community than in the native Dutch community.” Sex abuse in Muslim families goes unreported

Dagens Danmarksbask

Högutbildade invandrare lämnar ofta Danmark.
En av tre högutbildade invandrare som kommit till Danmark för att jobba lämnar landet igen inom tre år. Anledningen är danskarnas inställning till invandrare och svårigheter med att kommunicera med myndigheterna, visar en stor undersökning.(Sydsvenskan:Dansk fientlighet skrämmer bort högutbildade.)

(Integrationsministeriet:“Højtuddannede udlændinge er begejstrede for Danmark”, Business.dk: “Højtuddannede udlændinge nyder Danmark. Politiken: “Danmarks bløde værdier får udenlandske eksperter til at blive i Danmark.” (ikke online): “Det vigtigste var, at i lande som Danmark og Norge er der mindre racisme og folk er meget venlige,” siger det iranske ægtepar Hamid Salak og Saideh Abshenas. “Skidt med kulde og sne.”) (alle artikler fra i dag)

Kai Sørlander: »I hyklere!«

Det siger sig selv, at jo højere politiske idealer et parti har, jo større potentiale for hykleri har det også. For én ting er, at partiet har idealerne, en anden ting er, om det også har de politikere, som er villige til at yde det, der skal til for at leve op til idealerne. Derfor er de venstreorienterede partier med deres høje idealer mere udsatte for hykleriets dobbeltspil end de mere kyniske partier i den anden side af spektret. Og især venstreorienterede med magt. Det gør Socialdemokraterne særligt udsatte. Partiet har både høje politiske idealer og en stærk tradition for at være i magtens centrum; men så er spørgsmålet, om det også har de politikere, som vil yde det, som er nødvendigt for at leve op til idealerne.
Hvad skal man mene, når Mette Frederiksen først fordømmer forældre for at sætte deres børn i privatskole og så selv sætter sin egen datter i privatskole? Socialdemokraterne har gennem en lang årrække ført en storsindet indvandringspolitik, der nu mange steder giver problemer med at få de offentlige skoler til at hænge sammen; og så sætter de ledende socialdemokrater deres egne børn i privatskole og overlader det til børn af de socialt svage at blive tilbage i de svækkede kommuneskoler. Den samme indvandringspolitik har medført, at mange boligområder har udviklet sig til ghettoer, hvor de svageste danske bærer den reelle byrde. Mens Socialdemokraterne brystede sig af deres højmoralske indvandringspolitik, så valgte mange af dem, som bar byrden, at protestere ved at stemme på et parti, som gik ind for en strammere indvandringspolitik. De blev af den socialdemokratiske statsminister anklaget for ikke at være stuerene. Men hvis man ser på sagens indhold – hvem der ofrede hvad – så var der langt snarere grund til at anklage den pågældende statsminister for at være hykler.Udbredt hykleri blandt politikerne er en fare for demokratiet. Det nedbryder respekten for det repræsentative system. Kronik: »I hyklere!«

Heureka: ‘Inklusion’ i stedet for integration

Brilliant – hvorfor har ingen dog tænkt på dette før? Ordene skaber virkeligheden, og “forskellighed som styrke” er spændende nytænkning. Nu må det da begynde at gå den rette vej (LFPC).

[…] Integrationspolitikken eksisterer ikke længere i Københavns Kommune. Nu skal indsatsen på området nemlig hedde noget andet. […]

Partierne S, SF, De Radikale og Enhedslisten har netop vedtaget en ny såkaldt inklusionspolitik for København, der ”lægger afstand til den nationale dagsorden på integrationsområdet.” Det oplyser partierne i en fælles pressemeddelelse.

Tonen i debatten skal tilsyneladende ændres, og politikken skal ifølge politikkerne fokusere på børn og unge, job, udsatte grupper og områder og København som ”en åben og imødekommende storby…”

Efter en høring med paneler og stormøder mener det politiske flertal i Borgerrepræsentationen nemlig, at der er behov for en større fokus på inklusion og på forskellighed som styrke.

”Høringen viste os, at mange københavnere uanset baggrund er optaget af måden vi taler om og til hinanden, og de vil hellere tale om inklusion end integration. Det har været vigtigt for os at sende et politisk signal om, at man er velkommen i København,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Klaus Bondam (R). […] København afskaffer integration


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Victor

Posted: 7 december 2010 - 09:24 - Svar

I det tyske dagblad taz har Henryk Broder et interview med Thilo Sarrazin:

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=hi&dig=2010%2F12%2 F07%2Fa0096&cHash=3c2cd10743

Robin Shadowes

Posted: 7 december 2010 - 09:35 - Svar

Hittade ett bra inlägg på Klein Verzet om Frits Bolkestein.

Today the Netherlands witnessed a lesson by eminence gris Frits Bolkestein. A lesson in turning the tables on the multi-cult morage. By suggesting that Jews that are recognizable as being Jewish have no future in the Netherlands, he out-manoeuvred the multi-cultural left and rendered their weapon of choice, racism, powerless.

Frits Bolkestein was the very first public figure who dared to question the multicultural mirage out loud. He did this in the early nineties of the last century, way before anybody had heard if Geert Wilders. Indeed, a recent unauthorized biography about Geert Wilders is entitled ‘Geert Wilders – Tovenaarsleerling’: Geert Wilders – Sorcerers Apprentice. The title refers to Frits Bolkestein as the sorcerer to Geert Wilders’ apprentice.

Given these antecedents, it was surprising and puzzling to read today (NL) Bolkesteins opinion that Jews who are recognizable as being Jewish, such as orthodox Jews, have no future in the Netherlands and should seriously contemplate emigration.
For Jews recognizable as such I don’t see a future here, because of the anti-Semitism among Moroccan Dutch, whose number keeps increasing.
Bolkestein blamed Arab satellite TV, watched by many Moroccan and Turkish youth, for the growing anti-Semitism.

Reactions to this remarkable statement were as swift as they were shocked. From left to right (politically), from Femke Halsema of GroenLinks to Geert Wilders and the PVV the sentiment expressed was the same: It is not the victims that ought to move, but the culprits.

So, how are we to interpret this? Mr. Bolkestein is not a stupid man (which immediately sets him apart from a goodly portion of the Dutch political landscape). He must have known that reactions to his statements on what is still a very touchy subject in the Netherlands would be all-round condemnation. Personally, I think it was calculated. Putting it in the terms as Mr. Bolkestein did, forced even the left to come off the fence. It is no mean feat for Mr. Bolkestein to forge such a choir of unity out of the increasingly polarized Dutch political landscape. But he pulled it off.

http://kleinverzet.blogspot.com/2010/12/lesson-worth-remembering.html

.

Posted: 7 december 2010 - 09:58 - Svar

Kriminelle udlændinge og kriminelle med tillagt dansk statsborgerskab bør returneres til deres hjemlande efter udstået straf. Det er det eneste træk, der kan bringe kriminaliteten ned.

.

Posted: 7 december 2010 - 10:11 - Svar

Er palæstinensere og andre udlændinge ikke endnu mere kriminelle, end det fremgår af denne undersøgelse?

Opererer undersøgelsen ikke kun med, hvor mange medlemmer af en gruppe, der er kriminelle?

Og undlader dermed at klarlægge de enkelte medlemmer af gruppens kriminalitet?

En person kan jo godt have mange forhold på samvittigheden. Dette kan især tænkes at gøre sig gældende for palæstinensere og andre udlændinge, mens danskere måske kun er noteret for et enkelt forhold.

Hvor meget af den samlede kriminalitet står udlændinge for?

Og hvorfor altid rense tallene? Det er væsentligt at vide, hvor meget kriminalitet udlændinge står for uanset deres sociale baggrund.

  Jens A

  Posted: 7 december 2010 - 16:40 - Svar

  En anden grund til at det sandsynligvis er meget værre, end det fremgår af denne statistik, er: “korrektionen for socio-økonomiske faktorer”.
  Jeg kan naturligvis ikke vide, hvordan der er korrigeret. Men da forbrydere – vel nærmest per definition – er meget rigere end det ser ud til, er der sandsynligvis “korrigeret” den forkerte vej.

PK

Posted: 7 december 2010 - 14:46 - Svar

Integration kan det ikke hedde mere.
Hvad med betalt ødelæggelse?
Eller betalt overdragelse?

  Bjovulf

  Posted: 7 december 2010 - 18:15 - Svar

  Okkupation?’
  Adaption? ( af det danske samfund til fremmedes endeløs krav og ekstreme mentaliteter)
  Kolission?
  Erosion?

Emeritus

Posted: 7 december 2010 - 15:17 - Svar

Hvis jeg ser på den graf I viser, kan jeg ikke få andet ud af det end, at det er bedst for samfundet at satse på sådan én som mig eller nogle, der er endnu ældre.
Vi gamle har ikke længere kræfterne til at lave al den ballade, vi kunne engang. Det kan kun gå fremad.

med venlig hilsen

Elefanten

Posted: 7 december 2010 - 16:02 - Svar

Det kunne være på sin plads med en undskyldning for 1992-særloven inden næste folketingsvalg.

steen

Posted: 7 december 2010 - 16:18 - Svar

Man kunne vel begynde med at pille ridderkorserne af hovedaktører som Nyrup, Helveg, Dybkjær, Weiss, Gammeltoft Hansen og et par dusin til og genopstille gabestokken på Gammel Torv. Den findes lige ovre på Nationalmuseet endnu.

Limewoody

Posted: 7 december 2010 - 16:55 - Svar

Hyklerne

Hvor det må varme her i den kolde tid at være god og høre til de stuerene. Man skulle jo nødig få en vis legemsdel ned i sneen endsige komme derud hvor det er rigtig koldt. Nej, så hellere sidde med rødvinen og tænke på dengang fruen tillod, at der blev røget en enkelt havaneser indendørs. Det var tider. Og vores børn. Mine børns fremtid, den eksperimenterer jeg skam ikke med. Intet er for godt til mine små. Der må solidariteten og overordnede principper vige. Det passer også meget bedre med mit politiske arbejde, at kunne have den indflydelse på mit barns skolegang det giver, at have tæt kontakt med lærere og ledelsen har altid tid til en fortrolig samtale. Desuden er klasserne meget mere homogene og der er tid til den enkelte elev og lærerne er meget engagerede og har stort overskud til den enkelte elev. Desuden er der mange flere ekskursioner og lejrture og undervisningen lægger meget vægt på det musiske…………..

Thomas Bolding Hansen

Posted: 7 december 2010 - 17:24 - Svar

Om somalierne og libanserne, gamle tal fra perioden 2000-2007, så vidt jeg husker, jeg gider ikke at lave det arbejde, der ligger i at opdatere de tal. Men det her er ukorrigeret, nemlig baseret på andel af dømte for forbrydelser:

De udgør 0,42 procent af befolkningen i Danmark, men har samlet, målt over seks forskellige år, været de ubetinget fængselsdømte i 4,78 procent af sagerne for alvorligere vold, 6,90 procent af voldtægtssager, 7,28 procent af røverierne, samlet set stod de for 6,7 procent af alle straffelovsdomme i 2007 men udgjorde 0,42 procent af befolkningen på landsplan.’

http://logisksnit.blogspot.com/2009/10/usikre-byer-del-4-odense-og-arh us.html

Thomas Bolding Hansen

Posted: 7 december 2010 - 17:28 - Svar

Og lidt mere:

15,70 procent af voldtægtsdommene.
14,67 procent af dommene for manddrab.
13,11 procent af domme for røverierne.
10,49 procent af vold mod offentlig myndighed.
7,32 procent af den simple vold.
9 procent af alle domme for voldsforbrydelser.
10,46 procent af den alvorligere vold.
11,13 procent af domme for trusler.
9,47 procent af brud på våbenloven.
8,63 procent af særligt alvorlig vold.

Deres andel af unge mænd i Danmark er 3,1 procent af alle 18-42 årige mænd (2009 tal.) Og 1,8 procent af den mandlige befolkning når der ikke er korrigeret for alder.

http://logisksnit.blogspot.com/2009/09/foredraget-pa-nomos-hstmde.html

barfbag

Posted: 7 december 2010 - 18:38 - Svar

Off topic
Nedenstående er fra en artikel i Aktuel Naturvidenskab nr 5, november 2010: Befolkning eller overbefolkning? – tema om befolkningsudviklingen i verden (bladet kan købes separat ved opringning på tlf.: 70 25 55 12 , man-tors. kl. 8 – 16, fre. kl. 8 – 14. Hjemmesiden http://aktuelnaturvidenskab.dk

Der er flere gode artikler om demografi (=befolkningsbeskrivelse). Artiklen på side 24 er af Jørgen Stig Nørgård, lektor emeritus, DTU. Den omhandler bl.a. bogen “Grænser for vækst” fra 1972 og pointerer, at man i den bog – og senere – pga. et tabu har “glemt” , “at antallet af mennesker har afgørende betydning for omfanget af menneskeskabte klimaproblemer”. Side 27 skriver han: (…)”Vækstens forsvarsstyrke. I Europa kunne miljøbevidste politikere i dag være stolte af EU’s måske største bidrag til klimapolitikken, nemlig et roligt aftagende befolkningstal med fødselsrater på kun 1,5 i gennemsnit pr. kvinde. Ingen regering praler dog ligefrem af denne “indsats” mod den globale opvarmning, tværtimod. Det hænger grundlæggende sammen med, at nok proklamerer vore politikere jævnligt, at vi står over for store miljøproblemer, men der er ét mål, de næsten alle prioriterer højere, nemlig at Bruttonationalproduktet, BNP, skal vokse år for år.
Denne relativt nye målsætning fra 1930’erne har efter 2. verdenskrig vundet voksende politisk indpas til nu at have en nærmest fundamentalistisk status i den forstand, at den er hævet over enhver diskussion. (…)
Så længe et samfund er baseret på vækst, opfattes et lavt fødselstal imidlertid som en trussel, da det fører til mangel på både den arbejdskraft og de forbrugere, som erhvervslivet har brug for til at drive BNP opad.
Kampen om militær magt var tidligere et argument for at føde flere soldater. Den er i dag til dels afløst af en kamp om økonomisk magt, og “soldaterne” til forsvarsstyrken er flere forbrugere og arbejdere. De fremførte argumenter for højere fødselstal er ofte skoleeksempler på kortsigtet og snæversynet tankegang, f.eks. risikoen for arbejdsløshed blandt skolelærere, mangel på forbrugere, og nu senest den såkaldte ældrebyrde. Alt sammen problemer, der kan løses ved passende omfordeling af indkomster og arbejdstid. (…)
Én ting er, hvor mange mennesker, der på et bæredygtigt grundlag maksimalt kan overleve på kloden, noget andet er hvor mange kan leve godt, dvs. hvad er det optimale antal. (…)
Befolkningsbegrænsning – et miljøvenligt tiltag.
Et relativt let og billigt, men meget afgørende bidrag til sikring af klimaet og miljøet generelt, er at satse på befolkningsbegrænsning. (…)
Modstanden mod lave fødselsrater kommer ikke så meget fra folk i almindelighed, men fra ledere i politik og erhvervslivet, der ønsker arbejdskraft og forbrugere til vækst i et BNP, der har begrænset betydning for folks velfærd.
Man kunne forvente de her skitserede billige veje til et bedre klima og miljø blev promoveret af miljøbevidste organisationer og politiske partier, som hidtil har forbigået dem i tavshed.”
Det var så nogle vigtige uddrag fra den artikel, men køb bladet!

Benjamin

Posted: 7 december 2010 - 20:02 - Svar

Modstanden mod lave fødselsrater kommer ikke så meget fra folk i almindelighed, men fra ledere i politik og erhvervslivet, der ønsker arbejdskraft og forbrugere til vækst i et BNP, der har begrænset betydning for folks velfærd.

Præcis!
Det er jo netop derfor EU planlægger en sammensmeltning med Nordafrika:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/697& format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Og for at gøre det endnu mere grotesk, er det jo de selvsamme “ledere i politik og erhvervsliv”, der har forårsaget de katastrofale fald i fertilitetsraterne ved at tvinge kvinderne ud på arbejdsmarkedet for derved at skabe et større forbrug og inddrive flere skatter. Det bliver skruen uden ende, hvis man har valgt denne vej.

Menig 442

Posted: 7 december 2010 - 20:12 - Svar

“En av tre högutbildade invandrare som kommit till Danmark för att jobba lämnar landet igen inom tre år.”
Det havde været bedre, hvis hver gang der kommer én kulturberiger til DK, forlader 3 af slagsen landet inden for 3 år.

Elefanten

Posted: 7 december 2010 - 20:46 - Svar

Det er ikke kun børnefødsler, der belaster vores skrantende jordklode. Når en somalier flytter til Danmark, 16-dobles forbruger af energi og ressourcer. (Også) ud fra et klima- og miljøsynspunkt er det bedst, at de bliver boende i deres hjemland.

Robin Shadowes

Posted: 7 december 2010 - 21:48 - Svar

Ännu en svensk journalist börjar blogga under pseudonym. Möt nykomlingen Minerva.

http://denosynligajournalisten.blogspot.com/

  Bjovulf

  Posted: 8 december 2010 - 03:20 - Svar

  Fint 😉

  Man ser for sig, hvordan man i svenske journalist- og mediekredse mere og mere desperat
  vil diskutere og analysere, hvem disse uforskammede overløbere og “klasseforrædere” mon
  kan være? 😀

  Bacon

  Posted: 8 december 2010 - 06:41 - Svar

  Intressant, men språket är tyvärr tungt och “journalisten” begår grundläggande fel. Det ger faktiskt mer att läsa om en Julia Ceasar.

Universalgeni

Posted: 8 december 2010 - 00:35 - Svar

Fødselstallene rundt om i Europa fejlede ikke noget, da man planlagde den forbistrede indvandring. Og de faldende fødselstal er nærmest blevet fortiet indtil for relativt nylig. Det er stadig amerikanerne, der snakker mest om fænomenet.

Globalt set er fødselstallet faldet til under 2,5 barn per kvinde. Alligevel fortsætter det forbandede ævl om overbefolkning. Der er ingen overbefolkning og bliver der heller ikke.

Danmark mangler ikke meget i at få et balanceret fødselstal. Hvis vi ikke skulle aflevere hver sjette-syvende skattekrone til finansiering af indvandrerbyrden, kunne det jo være, at normale mennesker kunne få råd til de børn, de gerne ville have.

Victor

Posted: 8 december 2010 - 00:47 - Svar

LFPC – jeg er dybt uenig med dig. Når jeg ser,

at Bushs fætter, som ambassadør i Frankrig, tørrer optøjerne af på den franske regering,

at den saudiske financiering af islamister verden over er mere omfattende end vi har troet

at den afghanske vicepræsident er rejst til Golfen med 250 millioner i kufferten

at Iran financierer kendte afghanske politikere og mullaher

at Pakistan åbenbart er mere involveret i Bombay-angrebet end hidtil troet

så er det oplysninger, som ikke burde gemmes væk. Især de oplysninger som er kommet frem, om saudierne bekræfter de værste anelser.

  LFPC

  Posted: 8 december 2010 - 10:02 - Svar

  Det har jeg nu ellers selv gjort opmærksom på i flere poster – at der er dele af lækagerne der er vigtige, og netop gavnlige fordi de skyder hul i dobbeltspil og fortielse.

  Denne post, derimod, handler om den overordnede bagtanke bag denne bombe af ufiltreret information. At Assange har nogle ideer om at vende kortbunken og omkalfatrere verden i hans billede, uden hensynstagen til menneskelige konsekvenser, uden at han har nogen form for mulighed for styring af disse. Han har allerede bagatelliseret et stort antal døde i Kenya, f. eks.

  Har du slet ingen kommentarer til disse aspekter?

   Gunnar Biering

   Posted: 8 december 2010 - 10:52 - Svar

   LFPC,
   men er der overhovedet nogen ny information i alt dette? Alle har kendt til disse sager i årevis, bl.a. fra blogge som jeres. At tilfældige bliver skudt fra helikoptere, er desværre heller ikke nogen nyhed – nu har man blot fået fotodokumentation.

   At f.eks. USAs regering anlægger en samlet vurdering af sit forhold til Saudi Arabien eller Pakistan, som mange er uenige i, er heller ingen nyhed.

   Det nye her er, at intern kommunikation offentliggøres, men det virkelig skadelige er, at forskellige kilder navngives. Hvem tør tale åbent om ømfindtlige emner efter dette? Hvad bliver der af briefinger “udenfor referat”? Bliver verden et bedre og sikrere sted nu?

   Måske bliver det nødvendigt at skrue den diplomatiske kommunikation 20 år tilbage til før-internet-tiden?

Bjovulf

Posted: 8 december 2010 - 03:39 - Svar

Føtex afviste tre busser med asylansøgere 😀

Hmmm, kan vi ikke begynde udlicentere grænsebevogtningen til Dansk Supermarked A/S?
Det virker som om, de allerede har en yderst kompetent ekspertise på netop dette område.

Vent bare at se – nu ender det nok med, at DCR & co. udskriger Hr. Møller som forbitret racist og nationalfacist af værste skuffe.

http://politiken.dk/indland/ECE1136161/foetex-afviste-tre-busser-med-a sylansoegere/

Varehuschefen ville ikke lade tre busfulde asylansøgere komme ind i butik. Men det var ikke racisme, siger Dansk Supermarked.

AF Søren Astrup

Fredag eftermiddag standsede tre busser fyldt med asylansøgere foran Føtex’ varehus i Nykøbing F.

Men de ombordværende fik ikke lov at komme ind i forretningen. Varehuschefen meddelte ifølge Lolland-Falsters Folketidende asylansøgerne, at de ikke kunne få lov at komme ind.

»Det er en lidt ærgerlig sag, vi står med«, erkender Føtexkædens direktør Carsten Hansen over for politiken.dk.

Vi er kede af, at nogle bruger det her til at råbe racisme

Carsten Hansen

Tidligere problemer med buskunder [!!!!!]
Han afviser, at asylansøgerne blev afvist på grund af etnicitet.

»Varehuset har haft enkelte uheldige episoder, når der kommer store mængder mennesker med busser«, forklarer Carsten Hansen.

Bjovulf

Posted: 8 december 2010 - 07:45 - Svar

Endnu en kultursociolog, der er helt uden for pædagogisk rækkevidde 😉

http://jp.dk/opinion/leder/article2270315.ece

En ond cirkel

Offentliggjort 08.12.10 kl. 03:01

»Hvad skal man gøre, når man ikke har flere penge til rådighed?« spørger kultursociolog Flemming Røgilds retorisk i en slags forsvar for især palæstinensiske indvandreres overrepræsentation i kriminalstatistikken.

Faktisk er det meget nemt at svare på, hvad man skal gøre, hvis ikke man har flere penge til rådighed. Man skal tjene nogle, og hvis man af en eller anden grund ikke er i stand til at tjene penge lige i situationen, kan man søge hjælp hos det offentlige. Der er som udgangspunkt ikke store beløb at hente, men dog nok til at klare en tålelig tilværelse.

For kultursociolog Flemming Røgilds er selve starthjælpens beskedne omfang imidlertid et forklarende element som medvirkende årsag til kriminalitet.

PK

Posted: 8 december 2010 - 08:40 - Svar

I Vejle stikker to “inkluderere” en ung kvinde ned med kniv.
Hvem ved? Måske to, som arbejder bevidst på at gøre verden til et
bedre sted at leve i.
Jeg har forstået på mange her i Danmark, at danskere er ´de værste
mennesker på denne klode.
Volden mod danskerne har for venstrefløjen i snart 30 år været en berigelse.
Der er fremmede nok og venstrefløjen giver vel ikke op, så de skal nok vinde “kulturkampen”.

Gunnar Biering

Posted: 8 december 2010 - 09:47 - Svar

Steen,
Angående den amerikanske ambassades forsvarsværker: Jeg har ingen særlig viden om det, men jeg mener, at de skal forhindre bilbombe-vogne i at komme tæt på ambassadebygningen. Det er jo sådan, de fleste angreb er blevet foretaget. Og man kan jo godt køre en bil ind på kirkegården.

Gunnar: Jo, et stykke til højre, men ikke hen i nærheden af ambassaden, henad stier over gravsten. Det er jo det, jeg måtte udelukke. En lastbil kan ikke klare det.

Peter Buch

Posted: 8 december 2010 - 11:05 - Svar

Jeg ved ikke om de enorme lastbiler på http://www.worldinterestingfacts.com/car/top-3-biggest-trucks-in-the-w orld.html ville kunne køre hen over både piller og hegn som ingenting. De er i hvert fald temmelig kraftige og kræver mere end en almindelig sømmåtte for at bringe til standsning.

hans L

Posted: 8 december 2010 - 12:58 - Svar

@Bjovulf “For kultursociolog Flemming Røgilds er selve starthjælpens beskedne omfang imidlertid et forklarende element som medvirkende årsag til kriminalitet.”

Jeg har da fulgt med i de forskellige razziaer i invandrervirksomheder og i lufthavnen, og de virker nu som om vores gæster har problemer med at bære alle deres penge ud af landet, men det er måske fordi starthjælpen er så lav, vores gæster bliver nød til at supplere indkomsten.

Leave a Comment