2
jan
Seneste opdatering: 2/1-11 kl. 0957
49 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

af Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Du bjuder några gäster på middag i ditt hem. Du tar fram vad huset förmår av mat och dryck, du står i timmar vid spisen, du smyckar bordet med blommor och levande ljus. Mormors gamla ljusstakar i silver pryder sin plats på den ärvda duken med knypplade spetsar. Hela familjen klär sig fin och ser fram emot en trevlig kväll.

Innan kvällen är slut har gästerna förkastat maten och krävt annan mat, de har vägrat dricka de drycker du bjuder på. De har trampat på spetsduken, stulit silverljusstakarna och plundrat allt av värde i huset, sparkat sönder möblerna, spottat på de andra gästerna, fördömt hela ditt sätt att leva, misshandlat värdfolket och våldtagit värdinnan. Som avslutning spränger de ditt hus i luften. För sent inser du att de gäster du bjöd in till ditt gästabud har ont i sinnet och vill din död.

Vi deltar alla i ett svart gästabud som bär på död. Vi har gäster i våra länder som vill oss illa. Som vill döda oss. Vi bad aldrig om det, och merparten av oss har ännu inte vaknat upp för att förstå vad det är som pågår. Men de gäster vi bjöd in till vårt bord har förklarat krig mot oss. I deras ögon är vi inte värdfolk, utan fiender. Vårt brott är att vi inte delar deras tro på den totalitära, våldsamma och blodiga ideologi som förklädd till religion går under namnet islam. Vi är ”otrogna” och därmed islams fiender.

Vår frihet har de fått till skänks

Vi har generöst tagit emot dem i våra länder. Vi har öppnat dörren för dem. Vi har trott på dem när de har sagt sig fly undan krig och förföljelse i sina underutvecklade hemländer där ingen ens kan stava till demokrati. De har kommit tomhänta och utblottade – men märkvärdigt nog i stånd att betala människosmugglare flera hundra tusen kronor för att komma just hit. Vi har anledning att tro att det inte främst är vårt nordiska klimat som var det största dragplåstret.

Vi har gett dem allt: bostäder, utbildning, social välfärd, sjukvård och tandvård, försörjningsstöd, introduktionsersättning, bostadsbidrag, äldreförsörjningsstöd, barnbidrag och flerbarnstillägg om de så föder fjorton barn. Vi betalar deras charterresor när de flyger hem till de länder de säger sig ha flytt ifrån för att hälsa på släkten. Framför allt har vi gett dem frihet. Alla de demokratiska fri- och rättigheter som det tog oss i de nordiska länderna århundraden att uppnå har de fått till skänks: rösträtt, åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Frihet för kvinnor som fullvärdiga samhällsmedborgare. Rättigheter för barn att få vara barn och inte bli misshandlade och utnyttjade.

Om gästerna inte har lust att arbeta har vi åtagit oss att försörja dem till döddagar. Vi har låtit dem ta hit sina stora familjer och försörjer generöst även dem. Det finns inte ett enda land på jorden där invandrare har det så bra och har så många rättigheter som i Sverige, utan att minsta krav ställs på dem. Det vet de, och det vet framförallt de kriminella smugglarligor som dirigerar flyktingtrafiken och tjänar miljarder på att frakta människor utan asylskäl till vårt nordiska paradis.

De kommer från andra EU-länder för att få mer bidrag

Merit Wagers blogg berättar en anställd på Migrationsverket om vilka krav asylsökande ofta kommer med.

”Jag har haft flera ”somaliska” asylsökande. Personer som, har det visat sig, varken kommer från Somalia överhuvudtaget eller är berättigade till asyl. I själva verket är det människor från olika andra länder där de inte vill bo för att de inte får sådana ekonomiska och andra bidrag och rättigheter där som de får i Sverige. Men eftersom de talar somaliska så måste (!) vi ge dem asyl. Även när det klart och tydligt visat sig att de kommer från helt andra länder än Somalia, inte sällan andra EU-länder där de redan har permanenta uppehållstillstånd (PUT).
Om man frågar dessa människor, som alltså inte alls kommer från Somalia, vilka de anser att deras ”rättigheter” är, som de så hett eftertraktar och som de gått miste om i andra länder, så känner de väl till dem och svaren är därför alltid desamma:

Rätt till bidrag även till fjärde bihustrun

• Rätt till bidrag utan att jobba.
• Rätt att få hit en make/maka utan att någon av dem behöver jobba.
• Rätt att inte läsa svenska eller integrera sig eftersom män och kvinnor utan slöja inte kan gå i samma klass eller jobba ihop.
• Rätt till barnbidrag och flerbarnstillägg.
• Rätt att inte tala om vem som är far till barnen om man är bihustru till någon; man har ändå rätt att få bidrag från försäkringskassan och socialen.
• Rätt för bihustrun och hennes barn att ha en adress där de inte bor så att de kan dela alla bidrag med storfamiljen.

Men, även en sådan fjärde bihustru som knappt kan somaliska och som kommit hit från ett EU-land, för att berika inkomsterna i en redan arbetslös tiobarnsfamilj, måste vi givetvis bevilja asyl. Eftersom vi inte vet vad personen heter…. Som vår generaldirektör (Dan Eliasson) säger så beviljar vi asyl. I bästa fall till och med resedokument till flickebarnen och i alla händelser främlingspass till mamman. Och sedan kan man resa till Nederländerna eller Italien där man har sin familj, och varför inte till Etiopien, Djibouti eller Jemen där man kommer ifrån, när det blir dags med den traditionsenliga omskärelsen av döttrarna.”

Så långt en anställd på Migrationsverket.

Missbrukat förtroende

De som söker asyl i Sverige har vi gett den största gåva man kan ge en människa: förtroende. Det förtroendet har många av dem grundligt missbrukat. De lönar det genom att avsiktligt ljuga och dessutom angripa oss med fientliga handlingar. Att svika någons förtroende är ett av de grövsta brott man kan begå. Det gäller både i nära relationer och på ett nationellt och universellt plan. När vi ger någon vårt förtroende är vi sårbara. Därför träffar skadan så djupt, därför blir sveket så hårt.

Våra politiker och myndigheter visar en närmast ofattbar slapphet, dumhet och naivitet mot dem som söker sig till vårt land. De tror nämligen – eller låtsas tro – på vad folk säger och släpper in så gott som samtliga asylsökande – 96 procent – utan att de har behövt styrka sin identitet. Den dumheten och naiviteten får svenska folket dyrt betala. Vi har ingen aning om vilka som släpps in i Sverige och vilka deras avsikter är. Nej – jag skriver inte att alla muslimer är onda människor som vill alla västerlänningar ont. Det finns mängder av muslimer som vill leva i fred och som har flytt från förtrycket i sina krigshärjade underutvecklade hemländer just därför. Men ställd mot islams ideologi är deras önskan om att leva i fred irrelevant. Den saknar betydelse, för det är extremisterna och fanatikerna som styr i islam. Den som inte ställer upp på deras bloddrypande agenda skriver under sin egen dödsdom. Majoriteten av offren i islamistiska terrordåd är muslimer. Vi läser om det dagligen i media och bloggvärlden.

Även de som flyr sitt muslimska hemland är i många fall skrämda och tvingade till lojalitet med islam. När de inte vågar lämna islam ens när de befinner sig i ett fredligt demokratiskt land – hur ska de någonsin kunna lämna sin ideologiska tillhörighet i krig och under hot? Att säga upp bekantskapen med islam är i många fall förknippat med dödsstraff.

”Den fredsälskande majoriteten är irrelevant”

Jag vill hänvisa till en text som jag har citerat tidigare, en artikel som ständigt får förnyad och fördjupad aktualitet. Paul E. Marek, kanadensare med tjeckiskt ursprung, berättar i artikeln ”Why the Peaceful Majority is Irrelevant” om en god vän vars familj tillhörde den tyska överklassen under andra världskriget. De ägde flera stora industrier och andra egendomar. Väldigt få tyskar var verkliga nazister. Men många gladde sig åt återupprättandet av den tyska nationella stoltheten, och ännu fler var alltför upptagna för att bry sig.

”Vi trodde att nazisterna bara var en samling dårar. Så majoriteten lutade sig bara tillbaka och lät allting hända. Innan vi visste ordet av ägde de oss, vi hade förlorat kontrollen, och världen störtade samman. Min familj förlorade allt vi ägde. Jag hamnade i ett koncentrationsläger, och de allierade förstörde mina fabriker.
I dag får vi höra om och om igen att islam är fredens religion, och att den stora majoriteten muslimer vill leva i fred. Det kanske är sant, men det är fullständigt irrelevant. Det är meningslöst fluff, avsett att få oss att må bättre och förminska bilden av de fanatiker som härjar i världen i islams namn. Det är ett faktum att det är fanatikerna som styr islam. Det är fanatikerna som marscherar. Det är fanatikerna som för vart och ett av de 50 väpnade krig och konflikter som pågår i världen. Den ”fredsälskande” majoriteten tiger.”

”Det är fanatikerna som styr”

Historien visar vad som har hänt med andra ”fredsälskande” majoriteter. Sovjetunionen beboddes av ryssar som bara ville leva i fred. Ändå slaktade kommunisterna 25 miljoner människor. Den fredsälskande majoriteten var irrelevant. Rwanda kollapsade i allmän människoslakt. Vem kan säga annat än att majoriteten av Rwandas befolkning var ”fredsälskande”? Paul E. Marek skriver:

”Historiska lärdomar är ofta ofattbart enkla och burdusa. Ändå missar vi ofta det mest grundläggande i dem. Fredsälskande muslimer har gjorts irrelevanta av fanatikerna. Fredsälskande muslimer blir våra fiender om de inte höjer sina röster och säger ifrån. Annars kommer de, precis som i Tyskland att vakna en dag och upptäcka att fanatikerna äger dem och att världens sammanbrott har börjat. Fredsälskande tyskar, japaner, kineser, ryssar, rwandier, bosnier, afghaner, irakier, palestinier, somalier, nigerianer, algerier och många andra har dött på grund av att den fredsälskande majoriteten inte öppnade munnen förrän det var för sent. När vi får det avslöjat för oss måste vi se den enda grupp som räknas: fanatikerna som hotar vårt sätt att leva.”(Why the Peaceful Majority is Irrelevant, Israel National News 18 mars 2007.)

Fanatikernas ansikten är ondskans ansikten

När vi ser fanatikernas ansikten ser vi ondskans ansikten. Ondskan har namn. Den 11 december 2010 kablades ett av dessa namn ut över världen från Sverige: den svensk-irakiske islamisten Taimour Abdulwahab, 29, sprängde sig själv till döds i centrala Stockholm. Vi vet att hans avsikt var att ta så många julhandlande människor som möjligt med sig i döden. Endast hans fumlighet med sprängmedel gjorde att det inte blev så. Vi vet också att terrordådet begicks i islams namn, trots alla imamers och journalisters bedyranden om motsatsen. Taimour Abdulwahab lämnade nämligen efter sig en ljudfil på svenska, engelska och arabiska. Märkligt nog har endast den kristna tidningen Dagen brytt sig om att analysera den arabiska versionen av meddelandet. Ex-muslimen Jakob al Shami (fingerat namn), som har skrivit flera kritiska böcker om islam, har analyserat vad

Taimour Abdulwahab säger. Abdulwahab citerar tre suror ur koranen. (Orden inom citationstecken är hans, den övriga texten visar deras sammanhang):

”Det här är den perfekta religionen”

”Det rättvisa straffet för dem som kämpar emot Gud och Hans budbärare, och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i livet efter detta.” (Sura 5, vers 33.)

Det här är den perfekta religionen; ni ska inte kränka era själar (genom att slåss) under de heliga månaderna. ”Ni får emellertid förklara fullt krig mot idoldyrkarna” (även under de heliga månaderna) när de förklarar fullt krig mot er, och var medvetna om att Gud står på de rättfärdigas sida. (Sura 9, vers 36.)

Under de heliga månaderna får angrepp bemötas med ett likvärdigt gensvar. ”Om de attackerar er får ni slå tillbaka genom att utsätta dem för ett likvärdigt straff.” Ni ska iaktta Gud, och var medvetna om att Gud är med de rättfärdiga. (Sura 2, vers 194.)

Enligt svenska imamer är självmord inte förenligt med islam. Men det gäller bara i fredstid, inte självmord som militär aktion. Den al Qaida-ideologi som inspirerade Taimour Abdulwahab är nära kopplad till wahhabismen, den ultraortodoxa muslimska tolkningstradition som dominerar i Saudiarabien, anser Jakob al Shami.

Muslimsk identitet viktigast

Nu sitter fyra misstänkta terrorister häktade efter att ha gripits i onsdags genom en samordnad aktion av Säpo och danska PET. Än en gång får ondskan ansikten – de här fyra männen greps utanför Köpenhamn:

• Mounir Dhahri, 44-åring bördig från Tunisien.
• Omar Abdalla Aboelazm, 30-årig libanes med svenskt medborgarskap
• A Salman, 26-årig irakier, asylsökande i Danmark.
• Munir Awad, 29-årig libanes med svenskt medborgarskap.

I Sverige greps: Sahbi Ben Mohamed Zalouti, 37, mantalsskriven i Järfälla. Tunisier med svenskt medborgarskap.

Idel gamla bekanta, som Snaphanen har berättat tidigare. Munir Awad är en gengångare som nu greps för tredje gången, misstänkt för anstiftan till terrordåd. Två gånger tidigare har Munir Awad gripits tillsammans med sin fästmö Safia Benaouda under uppseendeväckande omständigheter; 2007 i Somalia, dit de rest ”för att se det vackra landskapet och uppleva äkta islamsk kultur”, och 2009 i Pakistan, dit de rest tillsammans med sin tvåårige son ”för att fira ramadan”. Munir Awad är svärson till ordföranden i Sveriges Muslimska Råd, konvertiten Helena Benaouda, som senast i SVT Debatt den 14 december 2010 (cirka 8 minuter in i programmet) bedyrar att hon aldrig har märkt av någon islamistisk extremism på nära håll. Munir Awad kanske aldrig berättade för sin svärmor om planerna på att attackera Jyllands-Posten och döda så många som möjligt?

Samband med tidigare attackplaner?

Det kan finnas ett samband mellan det planerade terrordådet mot Jyllands-Posten och tidigare terrorplaner. Terrornätverken hänger ihop i en komplicerad världsomspännande väv. De senast gripna har alltså sina ursprung i olika länder (Libanon, Irak, Tunisien) som har det gemensamt att de alla är muslimska. Det visar med all tydlighet det välkända faktum att en muslimsk identitet alltid är överordnad alla andra identiteter, till exempel en nationell. Tillhörigheten till den muslimska världsgemenskapen, ummahn, väger mycket tyngre än att man är irakier, pakistanier eller marockan. Det gemensamma och yttersta målet för fundamentalisterna är att med alla medel skapa ett världsherravälde för islam.

I oktober 2009 greps två män i USA misstänkta för terrorkonspiration mot danska måltavlor. 49-årige David Coleman Headley (2006 bytte han namn från Daood Gilani) greps på Chicagos flygplats. Han hade en flygbiljett bokad från Atlanta till Köpenhamn den 29 oktober. Senare greps 48-årige Tahawwur Hussain Rana i sitt hem i Chicago. Båda männen har pakistanskt ursprung och är vänner sedan ungdomen. Tahawwur Rana driver ett företag som hjälper utlänningar att få uppehållstillstånd i USA.

Männen kunde gripas efter nära samarbete mellan amerikanska FBI och danska motsvarigheten PET för långt gångna planer på terrorhandlingar mot Jyllands-Postens anställda och byggnader. Högst på dödslistan stod kulturredaktören Flemming Rose och tecknaren Kurt Westergaard. Coleman Headley hade besökt Danmark två gånger under 2009 för att filma och rekognoscera. Han hade även besökt Jyllands-Postens redaktioner i Köpenhamn och Århus. Headley presenterade sig som ”affärsman” som var intresserad av att annonsera i tidningen.

Hjärnan bakom Bombaymassakern

Köpenhamns centralstation hovedbangården och några militära platser var också måltavlor för de planerade attentaten. Terrorattacken mot Jyllands-Posten skulle genomföras genom att en grupp terrorister skulle ockupera tidningens huvudredaktion, mörda journalisterna och köra en lastbil fullastad med sprängmedel in i byggnaden. Hjärnan bakom planen är Ilyas Kashmiri, ledare för Harakat-ul-Jihad-al-Islami, en av al-Qaidas allierade i Bangladesh, Indien och Pakistan. Trupperna skulle rekryteras från pakistanska Lashkar-e-Taiba, det samvetslösa terrornätverk som anställde den tre dygn långa blodiga massakern mot oskyldiga civila i Bombay i november 2008. Massakern skördade minst 173 dödsoffer och fler än 300 skadade. Båda terrornätverken har sin bas i Pakistan.

Ilyas Kashmiri var hjärnan även bakom terrordådet i Bombay. David Coleman Headley och Tahawwur Hussain Rana skulle leda attacken i Danmark, och Ilyas Kashmiri skulle förse Headley med pengar, vapen och manskap. Kodnamnet på operationen mot Jyllands-Posten var ”The Mickey Mouse Project” (Musse Pigg-projektet). Tahawwur Rana och Coleman Headley sitter bakom lås och bom i USA. Men Ilyas Kashmiri uppehåller sig i de oländiga bergsområdena i norra Pakistan, hittills utom räckhåll för lagen. Det är inte förvånande om han finns med i bilden även när det gäller det senast planerade blodbadet för Jyllands-Posten.

Munir Awad känner sig ”kränkt”

Av en artikel i Expressen framgår att Munir Awad känner sig ”kränkt” av vad tidningarna har skrivit om honom i samband med de två gånger han har gripits tidigare Han anmälde publiceringarna till Pressombudsmannen.

”Jag och min familj har blivit utsatt för upprepade anklagelser om terrorism, och hela Sverige har fått ta del av min identitet, vilket har gett svåra konsekvenser i mitt vardagsliv” skriver han sin PO-anmälan daterad 1 februari 2010.

”Det väsentliga som jag vill få fram är att de har avslöjat min identitet och kopplat ihop mitt namn med terrorism, utan att jag har blivit dömd eller åtalad för något terrorbrott.”

Expressen skriver:

”Munir Awad uppgav i anmälan att han känner sig kränkt och att han tycker att han har blivit svartmålad som “en terrorist i hela Sveriges ögon”. Även denna gång nekar han till brott.

Men nu är bevisläget ett helt annat. Säpo har hårdbevakat honom i två månader och gripit honom i en bil full med vapen. På nyårsafton häktades han på sannolika skäl misstänkt för förberedande till terroristbrott.
Magnus Ranstorp, terroristexpert på försvarshögskolan är säker på sin sak:

– De närmaste dagarna tror jag att vi kommer att få se en koppling till både Pakistan och Somalia. Munir Awad blir där en nyckelperson eftersom han har gjort resor dit.”

Terroristerna kränker mig

Okej, here we go, Munir:

Jag känner mig personligen och på andra pursvenskars vägnar ohyggligt kränkt av att du bor i Sverige och grovt har missbrukat det förtroende du fick när du släpptes in i landet. Svensk är du inte och kommer aldrig att bli, och detsamma gäller dina terroristkumpaner. Det är en oerhörd kränkning mot Sverige och svenska folket att ni har beviljats uppehållstillstånd och försörjning i vårt land. Ni har med eftertryck visat att ni inte hör hemma här och ska utvisas med fötterna först så fort det bara går. Känn dig hur kränkt du vill, det ingår i att vara människa. Respekt är ingenting man kan kräva. Respekt är någonting man måste förtjäna.

Det är märkligt hur fort ett förnekat och bespottat konstaterande kan förvandlas till sanning. Den 14 december 2010 skrev Ulf Nilson i Expressen:

”Kort sagt: vi befinner oss i krig, Sverige liksom alla andra europeiska länder (och naturligtvis ”den store satan”, USA). Det är ett krig på sparlåga men livsfarligt likafullt.”

Detta påstående och dessutom användande av ordet ”pursvensk” utlöste en kritikstorm och fyra JK-anmälningar mot Ulf Nilsons krönika. Vem kan i dag, två veckor senare, förneka att de nordiska länderna befinner sig i krig – förutom den vanliga PK-trojkan Jan Guillou, Lena Sundström, Göran Greider, Ann-Charlotte Marteus, Helle Klein, Karin Pettersson, Lena Mellin, Peter Wolodarski, Mikaela Valtersson (mp), Lars Ohly (v) och Mona Sahlin (s) (påfallande tystlåten numera)? Och så den vanliga paraden av imamer förstås. Men de praktiserar ju bara den inpiskade sedvanliga lögnaktighet som går under namnet taqiyya, helt i enlighet med koranen. Vad ni än gör – tro dem inte!

”Avlägsna islam från alla västliga länder”

En av Nordens mest kända islamkritiker, pseudonymen Fjordman, skriver efter självmordsattentatet i Stockholm den 11 december i en artikel med rubriken ”Why Islam must be expelled from the West”:

”Sanningen är att det inte finns någon moderat islam, att ingen hittills har kunnat visa något trovärdigt sätt att reformera islam, och att det inte finns några praktiska indikationer på att det pågår någon anpassning eller modernisering av islam. Eftersom anhängarna av denna tro i sin nuvarande form för ett förintelsekrig mot oss och den civilisation som vi har skapat finns bara en möjlig slutsats om vi vill behålla vår kultur och vår frihet: fysisk separation. Islam och de som utövar den måste totalt och permanent avlägsnas från alla västliga länder.”

Fjordman diskuterar de möjliga invändningar som kan resas mot denna slutsats, till exempel att det kan provocera muslimer och utlösa ett världskrig.

”Till det vill jag säga att vår blotta existens som fria och självstyrande folk utgör en provokation för dem. Dessutom är vi redan i ett världskrig. Rent tekniskt började det för

1 400 år sedan, alla krigs moder. Mot den europeiska civilisationen har vi bevittnat två huvudfaser, den första med araberna under tidig medeltid, och den andra med turkarna i början av modern tid. Detta är det tredje islamiska jihad, och det har trängt djupare in i Europa än någonsin tidigare eftersom vi inte slår tillbaka. Om någon kommer fram till dig och börjar slå dig i ansiktet, då är du redan i slagsmål, oavsett om du vill det eller inte. Om du inte försvarar dig själv ordentligt så har du redan förlorat.

Är det möjligt att bevara öppenhet och demokrati?

En annan invändning mot att utvisa muslimer från Väst är att det inte skulle avsluta kriget. De skulle bara fortsätta från sina ursprungliga hemländer, med hjälp av missiler och modern teknik. Detta kan mycket väl vara sant. Den separationistiska strategin innebär inte att avlägsnandet av islam från Väst enbart är allt som någonsin kommer att krävas, bara att detta är det minimum som krävs. Om muslimer förblir aggressiva, behåller vi möjligheten till ytterligare åtgärder, bland annat direkt riktade mot deras heliga städer Mekka och Medina med konventionella eller icke-konventionella vapen. Att ha ett stort antal muslimer i våra samhällen är hursomhelst mycket kostsamt, och dessa aggressiva femtekolonnare mitt ibland oss kommer att starkt begränsa vår handlingsfrihet.”

Fjordmans ord är extremt hårda men av en typ som vi sannolikt kommer att få se mer av som en konsekvens av islamistisk terrorism. I det längsta försöker vi tro på att man kan bevara öppenhet och demokrati med hjälp av tolerans, dialog och tålamod. Vi vill gärna tro att sammanhållning är lösningen även för dem som istället vill ha söndring och separation. I Sverige finns en utbredd tro på det kristna budskapet att vända andra kinden till. Om vi visar våra nya invånare vänlighet kommer de att vara snälla mot oss och lägga ner kriget mot vår yttrandefrihet. Tror vi.

Men generositet och tolerans fungerar inte mot en ideologi som kännetecknas av intolerans och avsaknad av moral. Islam ska lägga korten på bordet och visa sina avsikter öppet. Liksom krogar har dörrvakter ska vi förbehålla oss rätten att kontrollera dem som kommer till våra länder och skydda oss mot dem som vill oss illa. Blodbad och terror – nej tack. Islam har allt att bevisa och ska inte ta vår gästfrihet för given.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Peter Buch

Posted: 2 januar 2011 - 06:39 - Svar

Det forekommer mig oplagt, at der ingen som helst grund er til at skulle benytte sig af argumentation om selv at være krænket, når fremlæggelse af diverse holdninger, handlinger og glimt af udtryk for virkeligheden i enkeltbillleder sammen med generelle overvejelser kan være mere end nok til at skildre et velbegrundet eget synspunkt, en stillingtagen til sagerne som de opfattes.

Kunne vi ikke stille og roligt lade de krænkedes kor udelukkende være- de andres kor og krænkethed deres platform?

Med venlig hilsen

Info

Posted: 2 januar 2011 - 09:49 - Svar

VARNING: OCKSÅ SVENSKA KRISTNA STÖDJER ISLAM I SVERIGE!–Som vanligt en mycket läsvärd essä, Julia! Här en liten varning – kanske inte riktad till dig, som säkerligen redan är insatt i saken, utan till många andra.

–Sverigedemookraterna erhöll i Sifos decembermätning 7,2 %, i Sentios dito 7,1 %. Det är inte bara biskop Eva Brunne i Stockholm och hennes fru (också präst) som mera handgripligt vill bekämpa detta Sveriges f.n. fjärde största parti. Se nedanstående artikel,, publicerad i den kristna nättidningen Seglora Smedja (skapad av de kristna prästerna Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz och språkrör för bl.a. fru Benaouda):

”MÄNNISKOVÄRDETS KRISTALNATT KRÄVER HANDLING

–En ödesmättad valdag går nu över i en mycket mörk natt. Det är en människovärdets kristallnatt. Sverige har fått ett öppet rasistiskt och främlingsfientligt parti i riksdagen. –Ett tjugotal personer med kopplingar till Vit makt-rörelsen och andra främlingsfientliga nätverk tar nu plats bland de folkvalda i riksdagen – en verklighet som nästan är alltför mörk att ta in. – – —Sverigedemokraterna är partiet som bytte brandfacklan mot en blåsippa och nazistkängorna mot kostymer. På några år har detta antidemokratiska genidrag tagit dem ända fram till riksdagen. Välpolerad blir fascismen fruktansvärt rumsren och valbar för många. Inte minst för en viss kategori unga män som idag verkar vara många.–När Sverigedemokraterna tågar in i riksdagen är det dags för folkrörelsesverige, alla nätverk, organisationer och samfund, att tåga ut i offentligheten, ta sina uppdrag på allvar och oförtrutet hävda grundläggande demokratiska värderingar.–Svenska kyrkan är Sveriges största folkrörelse. Nu är det dags att släppa den kyrkliga självupptagenheten och ta in verkligheten som den ser ut och aktivt leva det förtroende som miljoner tillhöriga fortfarande visar Svenska kyrkan – just som värnare av mänsklig värdighet. – – -.”–Ewa Lindqvist Hotz -Präst i Sofia församling, Stockholm-2010-09-19-

  Peer Pedersen

  Posted: 2 januar 2011 - 10:33 - Svar

  Den lesbiska biskop Eva Brunne i Stockholm, Ewa Lindqvist Hotz och Helle Kleinär en styggelse mot allt vad kristenheten står för och någon klartänkt borde excommuniceras från den kristna gemenskap de håller på att rasera genom sitt förkastliga handlande.

  Gudskelov finns det fortfarande en och annan kvar inom Svenska Kyrkan med annat än politisk korrekt snömos i skallen, domprosten i Lund, Håkan E Wilhelmsson där bjuder in Tenzin Gyatso (aka Dalai Lama) att tala LundsDomkyrka Palmesöndag 17-april.
  http://www.friatider.se/framlingsfientlig-politiker-talar-i-lunds-domk yrka

   Peer Pedersen

   Posted: 2 januar 2011 - 10:35 - Svar

   “någon klartänkt borde excommuniceras”

   “någon klartänkt borde excommunicera dessa” ska det vara och inget annat 🙂

Cavatus

Posted: 2 januar 2011 - 10:05 - Svar

Tack Julia, för dina alltid lika tänkvärda och vassa slutsatser. Ja, det har förespeglat mig, att vi inte längre kan nära denna orm vid vår barm. “Antirasisterna” kämpar med näbbar och klor för att vi inte ska få något nytt Auschwitz. Problemet, som de inte ser pga av att de är så förblindade av denna kamp, är att de själva springer dessa krafters ärenden, krafter som ligger så nära nazismen man kan komma. Detta är en oerhörd tragik, då båda sidor givetvis anser sig jobba mot förintelsens återkomst.

Det är denna låsning som ger våra samhällsomstörtare ett stort försprång. “Antirasisterna” ser inte att de utnyttjas som brickor i ett maktspel, där islams självömkan används som ett trumfkort att elda på “antirasisterna”. Dessa sistnämnda är också tyvärr väldigt dåligt pålästa om islam, och tar för givet att islam är som vilken religion som helst. Att påpeka deras okunskap eldar på deras rasismanklagelser. Detta är för Sverige och västvälden en mycket olycklig situation.

I Sverige förhåller det sig så, att de s k antirasisterna har tolkningsföreträde i alla medier. Detta är det första problemet som måste angripas i Sverige, vilket gör att hotet från islam måste sättas i andra rummet och därmed sinkas. Ibland undrar man hur många incidenter som ska behövas för att de ska vakna….

  konrad gunnarsson

  Posted: 2 januar 2011 - 20:00 - Svar

  Cavatus, du skriver att politiker och andra är dåligt pålästa om Islam. Jo, dåligt pålästa och dåligt undervisade sedan klass 1. Därför kommer det att ta tid. Tror du verkligen att dessa halvfigurer, som tar en valseger till intäkt för att omvandla vårt land, någonsin kommer att bry sina överansträngda hjärnor med att läsa på om det fenomen som skall ge dem nästa valseger?
  Man ser klarare för varje år vad som varit baktanken med utvecklingen av svensk skola och samhällsliv. Den som aldrig lärt sig tänkandets svåra konst är försvarslös i dessa sammanhang. Många år skall förgå innan Sverige har utbildat en försvarlig skara logiker. Hur många vete gudarna!

jonas

Posted: 2 januar 2011 - 11:05 - Svar

Tack Julia för en bra artikel. Hoppas den hjälper !

Regimkritiker

Posted: 2 januar 2011 - 11:12 - Svar

Hej “Julia”

Tack för alla bra krönikor du skrivit i snart ett års tid. Just den här krönikan tycker jag dock att du tagit i för hårt i formuleringarna. Om man ska prata om en allvarlig situation måste man vara varsam med orden och inte raljera och överdriva. Det räcker med neutrala fakta, de talar för sig själv.

  Naivtive

  Posted: 2 januar 2011 - 12:35 - Svar

  Hur längs skall vi vara försonliga och diplomatiska för att inte skrämma iväg icke insatta Svennar? 50% av muslimerna vill införa sharia och 30% tycker våld är ok i islams namn. Var fjärde tycker döda är ok i Allahs namn. Detta var integrerade tyska andra generationens turkar. 4 av 5 var födda i Tyskland! Det Julia säger är att det räcker nu. Vi behöver inte backa längre, vi behöver inte vänta på fler bevis. Vi har ett facit som säger allt vad vi behöver veta om vi bara vet hur denna läsas.

Gabriele

Posted: 2 januar 2011 - 11:53 - Svar

Jag tror det stämmer att den fredsälskande majoriteten är irrelevant. Vi måste vara hårda och tydliga i debatten. Vi måste skydda de muslimer som vågar ta avstånd från hysterikerna. Vi måste lyssna noga på och lägga märke till vad våra motståndare säger och vilka de är.
Appeasement fungerade inte i München 1938 och det fungerar inte nu heller.

ANTI-ISLAMIST

Posted: 2 januar 2011 - 12:02 - Svar

Den bästa och mest oantastliga sanningen om Islam är den som de som underkastar sig, själva spontant och utan att vara provocerade och utan baktanke ger ifrån sig. Vem känner mördarens eller rånarens motiv och bevekelsegrunder bättre än delinkventen själv? Det finns ingen anledning egentligen att ha vaga åsikter om eller tyckka det ena eller det andra om Islam, ej heller att tillfråga någon islamsk talesman som t.ex Helena Benauoda, Jan Hjärpe, Leffe Abd al Haqq Karlsson eller hans danske kollega Abdul Wahid Pedersen. Dessa och alla deras bröder och systrar i Allah är alla (mästerliga) storljugare. De ljuger för Allah och Mohammad, för skämtguddomen och hans pedofet och för att den idioti, som dessa två spökfigurer representerar, skall utbredas över planetens landytor. Är det någon som minns kommunismens expansionssträvanden?

Beträffande Islam är det kunskap om och insikt i gallimatiasen som gäller, man helt enkelt VET, och vetskapen skaffar man sig allra enklast genom att själv läsa ett urval av stupidreligionens heliga skrifter – eller som den namnlöse avlyssnaren i Geir Olsens video, stillsamt efterhöra vad stupidreligionens egna auktoriteter i icke provocerat läge har att berätta om sina planer.

Videon borde finnas här http://vimeo.com/18014677 , men jag har inte lyckats starta den, kanske måste man vara inloggad?
Embedded finns den här http://thoralfalfsson.webblogg.se/ och här http://petterssons.bloggsida.se/politik/islam-kritik-och-feg-tv ,
där den enkelt kan startas.
Något tillspetsat skulle jag vilja påstå att det rör sig om ’50 minuter dynamit’.

DanneSwede

Posted: 2 januar 2011 - 12:03 - Svar

Stort tack för ännu en välskriven och intressant krönika!

Robert

Posted: 2 januar 2011 - 12:22 - Svar

Islam är helt klart ingenting som gangar oss och av allt att döma är det som sägs i denna krönika förmodligen korrekt, dvs att “moderata muslimer” inte inom överskådlig framtid kommer kunna reformera religionen.
Problematiken dock som jag ser den är att partier som SD tappat tråden. Man verkar ha likställt invandringskritik med islamkritik, “får vi bara stopp på muslimsk invandring är allt frid och fröjd” verkar resonemanget gå ut på. Inte minnst i Södertälje har vi sett hur SD rekryterat friskt bland kristna irakier och lovat att jobba för deras sak. Detta är naivt och missar helt den nakna osminkande sanningen, all invandring ifrån klanbaserade icke europeiska samhällen(MENA regionen och delar av Asien) medför enorma problem. Skillnaden är minimal huruvida det rör sig om muslimer eller kristna. Just Södertälje är ett talande exempel för detta. Korruption, sexuellt våld, utanförskap, kvinnoförtryck etc har introducerats via de nya kristna invandrarna.

Så summa summarum, faran jag ser är om de nationella stämmorna som börjat skalla i västvärlden i för stor utsträckning kanaliseras igenom islamkritiska partier som tex SD. Man ser inte skogen för träden och tror att sålänge vi tar in kulturellt avvikande människor icke är muslimer kommer dessa assimileras till att bli “svenskar”, “engelsmän”, “tyskar” osv. Det är naivt. Våra europeiska samhällen står och faller med den befolkning som en gång skapade dem.
Och nej jag är inte högerextrem om någon skulle tro det. Var en vanlig sovande Svenne till för ett år sedan lite drygt.

  Nordbo

  Posted: 2 januar 2011 - 12:37 - Svar

  I invandringsfrågan var jag också en sovande svenne till för ett par år sedan. Men jag har dragit samma slutsatser som du.

  Naivtive

  Posted: 2 januar 2011 - 12:43 - Svar

  Det som väckte mig för många år sen var Jugge maffian som tilläts härja som en buffel i en porslinsbutik. Nu helt plötsligt är all fokus på islamiseringen och olika maffior kan hyfsat ostört tälja guld med kniv då polisen går på knäna och domare väljer frikännande eller samhällstjänst för det mesta. Sen kan förövarna ostörda jobba vidare och domaren kan gott sova vidare fast förvisad att hon inte kommer att bli arbetslös. Det har hon själv sett till att trygga.

  Munir Awad har ju tidigare dömts till samhällstjänst som han dessutom struntade i att avtjäna. Domen avskrevs men borde omvandlas till fängelse och utvisning på grund av rättstrots.

Robert

Posted: 2 januar 2011 - 12:24 - Svar

“Man ser inte skogen för träden och tror att sålänge vi tar in kulturellt avvikande människor icke är muslimer kommer dessa assimileras till att bli “svenskar”, “engelsmän”, “tyskar” osv.”

ska vara: “Man ser inte skogen för träden och tror att sålänge vi tar in kulturellt avvikande människor SOM icke är muslimer kommer dessa assimileras till att bli “svenskar”, “engelsmän”, “tyskar” osv.”

JacobCT

Posted: 2 januar 2011 - 12:36 - Svar

Det er flot skrevet, men ind i mellem ville det være rart med en supplerende dansk oversættelse, for det kan godt
være tungt at komme igennem teksten, når man ikke er vant til svensk….

Jeg kan især godt li’ sammenligningen med et gæstebud der udvikler sig til en katastrofe!
Først da det er for sent går det op for de naive værter, hvad det er for mennesker de har inviteret ind,
og at det er umuligt at komme af med dem igen – tilmed står hoveddøren åben, så også gæsternes
familier og slægninge kommer væltende ind.

Der er brug for at “kernen” af ophøjede meningsdannere, politikkere og den “kreative klasse” får
den multikulturelle berigelse HELT ind på kroppen og på nærmeste hold oplever hvad det er for en
krigerisk og vanvittig sekt, der nu udgør 10% af befolkningssammensætningen.

Det er ganske rigtigt ikke mange af dem, som spænder bomber om livet, eller stormer JP med automatvåben,
men hvis man antager, at blot 1 ud af 1000, rent faktisk udfører koranens bud om at knække de vantro,
så har vi altså at gøre med 500 vrede m/k terrorister, som blot venter på en anledning eller den rette führer
for at sprede død og panik i Danmark.

  Jonny

  Posted: 2 januar 2011 - 15:02 - Svar

  Det er flot skrevet, men ind i mellem ville det være rart med en supplerende dansk oversættelse, for det kan godt være tungt at komme igennem teksten, når man ikke er vant til svensk…

  Genom att ta sig igenom texter – med hjälp av en ordbok när så krävs – så vänjer man sig. Det är ju inte heller nödvändigt att förstå alla ord eller uttryck…

  Här är ett par ordlistlänkar:
  h t t p://lexin.emu.dk/index.cgi?fra=svensk&til=dansk
  h t t p://www.danska-svenska.se/linkside.htm
  [ h t t p://www.ordbogen.com/ ]

  Bjovulf

  Posted: 2 januar 2011 - 16:51 - Svar

  Du vænner dig hurtigt til det, Jacob – det er bare at “tune in” på vore kære naboer 😀

  Det er ikke nær så svært, som det kan se ud for en uerfaren ved første øjekast, når du vænner dig til,
  at de der svenskere bare “staver dansk lidt dårligt”, så opdager du, at det er 80-90% de samme ord –
  krydret med nogle vi ikke lige kender. men som dog hurtigt giver mening – eller af og til nogle ord,
  som man bare lige skal vænne sig til betyder noget helt andet.

  Reglerne er stort set også de samme – bortset fra nogle mindre detaljer ( fx. dobbelt bestemthed – eg. “det stora huset” ).

  Evt. kan du få hjælp fra de automatiske oversættere i fx. Google Chrome og Firefox ( skal vist nok installeres separat ? ).

  Eva

  Posted: 2 januar 2011 - 19:04 - Svar

  Tips: http://translate.google.se/#sv|da|. Kopiera in texten från krönikan i rutan. Läs den på danska till höger 🙂

Utlandssvensk

Posted: 2 januar 2011 - 12:58 - Svar

Julia,

Tack för att du talar klarspråk.

Jag har följt svensk immigrationspolitik under mer än 20 år och har även satt mig in ganska grundligt i Islam och jag håller helt med om dina och Fjordmans observationer. Ett alternativt sätt att presentera samma sak är att titta på den tillgängliga empirin, dvs. hur samhällen med muslimsk majoritet fungerar. Det blir då fullständigt uppenbart att det vi i västvärlden kallar yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter inte har någon som helst plats inom Islam.

Sverige är, enligt min uppfattning, världens mest godtrogna samhälle. Om inte detta ändras ganska omedelbart tror jag knappast att landet överlever i sin nuvarande form.

För övrigt skrev jag en kommentar angående din utmärkta bok Världsmästarna på Aktualia under fliken Julia C. Om du har tid och lust får du gärna läsa den.

Robin Shadowes

Posted: 2 januar 2011 - 14:02 - Svar

Kanske borde vi göra som Pamela Geller, starta en kampanj för att få mussarna att lämna sin extrema religion på ett säkert sätt och sedan annonsera detta på offentlig och synlig plats regelbundet. För att detta skall kunna fungera krävs naturligtvis att det först formas en organisation som kan garantera dessa ex-mussars säkerhet.

  Utlandssvensk

  Posted: 2 januar 2011 - 14:19 - Svar

  Pamela Gellers blogg, Atlas Shrugs, är en guldgruva för alla som vill veta mer om islam. Framförallt finns det mycket material om kopplingen mellan nazism och islam.

  Visst är det ett bra initiativ att få muslimerna att lämna islam. Men man ska tänka på att de, enligt islam, har rätt att ljuga om detta när de befinner sig bland otrogna. Man måste med andra ord ställa ganska höga beviskrav på att de verkligen har lämnat.

  För övrigt kan man ju läsa på lite om vilken roll migration spelar inom islam:

  “I charge you with five of what Allah has charged me with: to assemble, to listen, to obey, to immigrate and to wage Jihad for the sake of Allah.

  Thus, immigration is step four out of a five step plan. Sam Solomon elaborates:

  So Hijra or migration is binding on all Muslims for numerous reasons; the most important being that migration is preparatory to jihad with an aim and objective of securing victory for Islam and Muslims either in another country or generally as a community.”

  http://europenews.dk/en/node/38496

Dannie_X

Posted: 2 januar 2011 - 14:16 - Svar

Tack Julia, tyvärr verkar ad-libris ha problem med att leverar boken jag beställde innan jul.
Föresten, testar en liten HTML check…

Migration som vapen
En annan instruktion i Koranen, kanske mindre känd bland otrogna, till muslimer är Al-Hirja som går ut på medveten “immigration” (trojansk infiltration) :

… Européer har gjort otaliga anpassningar till muslimska krav. De har inkluderat fotbad, högljudda, fem gånger om dagen utrop till bön, segregerade manliga och kvinnliga gym och simpools tider , halal-mat, dispanser på arbetsplatser för hantering grisköttsprodukter och för kvinnliga huvud och ansikts slöjor, och speciella, offentliga bönerum. Dessutom Shari’ah-kompatibla finansiella transaktioner, utradering av offensiva likheter av Mohammed eller beskrivande skildringar av arabiska tecken som betecknar “Allah,” officiella insvärningar på koraner i stället för sedvanliga biblar, neutralisering av officiellt beskrivande språk om islamister och jihad, en revision av så kallat stötande innehåll i filmer och tv-program, undanröjande av representationer grisar från den offentliga sfären, och många andra kulturinlärningar till muslimska enträgna böner alla gjorts i tjänsten för att respektera muslimers religiösa tro och vanor.

Dannie_X

Posted: 2 januar 2011 - 14:18 - Svar

Html fungerar, få se om moderator är vänlig att släppa fram denna information, som berör:

Varför Islam är en psykisk störning, i krig med världen

Islam betyder underkastelse. Bokstavligt talat.

Islam – vad betyder det? Ordet Islam är ett ord som innebär att känna sig undergiven och ödmjuk inför Gud. Det betyder också underkastelse och lydnad. Som religion står Islam för fullständig underkastelse och lydnad inför Allah, vår skapare. http://www.islamiska.org/s/islamvfr3.html

Detta är inte bara en öppen beskrivning om att blint tro på allt man läser i Koranen, utan att ifrågasätta någonting – utan även direkt ordergivning om lydnad, “bara följa order” ungefär som vad nazistiska krigsförbrytare hade som ursäkt i andra världskriget. Islam beordrar sina muslimska anhängare tveklöst en totalitär lydnad, eller fullständig underkastelse som de svenska muslimerna själva skriver.
Vad är det första Islam kräver?

“Salah (bönen): Salah utgör dyrkans viktigaste bärande pelaren för religionen. Den kännetecknar en troende. Salah är den föreskrivna dagliga bönen, vilken består av att fem gånger om dagen upprepa och förnya den bekännelse till vilken du sätter din tro. De olika recitationerna påminner dig om dina förpliktelser mot Allah och med de bedja du honom om hjälp och söker hans vägledning” http://www.islamiska.org/s/islamvfr7.html

Det här utgör i sig och är ett skolboksexempel på en mekanism i hur sekteristisk hjärntvätt, “metod för förändring av människors attityder, lojaliteter och värderingar, genom t.ex. hot eller isolering.” fungerar. Utsätter man exempelvis små barn, vars sinnen inte är färdigutvecklade, för denna behandling, att 5 gånger om dagen rabbla glosor, ibland under “fasta”(självsvält) och rubbade sömncykler, handlar det tveklöst om en typ av psykologisk misshandel, enligt västerländsk samhällssyn.

Vad är psykisk misshandel?
Psykisk misshandel är återkommande dåligt bemötande i syfte att dominera, kontrollera, kränka, förödmjuka den man utsätter. Psykisk misshandel är skadligt för den utsattas psykiska och fysiska hälsa och skadar självkänslan allvarligt och på lång sikt. Psykisk misshandel är en form av psykisk och känslomässig tortyr.

Att svenska politiker ivrigt tillmötesgår psykisk barnmisshandel, under förespegling av av “religionsfrihet” genom att uppmuntra etablering av islamska friskolor för sekteristisk dyrkan av en krigsherre vid namn Muhammed på svensk mark kan bara tolkas som ett svek mot barnkonvetionen.
Hur skall Koranens ord och instruktioner “tolkas”?
Inte alls, Koranen instruerar till direkt bokstavstroende ordalydelse ordagrant, och total underkastelse, verbatim, d.v.s. ord för ord, bokstavligt talat. Koranen består av verser (instruktioner) och hadither (instruktioner), det är inte en historisk berättelse som exempelvis bibeln med råd att överväga, utan direkta och explicita order att underkasta sig och lyda blint.

Så vad står det i Koranen?
Massor, ibland står det saker som är motstridiga andra stycken, så hur ska rättrogna muslimer hantera detta om de blint skall underkasta sig instruktioner som är direkt motstridiga mot varandra? Inom Islam använder man sig därför av att abrogera. Det innebär i korthet: att senare instruktioner upphäver tidigare. Dvs om det exempelvis finns mer toleranta avsnitt i början av Koranen som talar om tolerans mot icke-muslimer, så ersätts sådana passager av mer intoleranta, och direkt krigiska, instruktioner senare som då skall vara de som är gällande. Att läsa Koranen baklänges ger en bra bild av vad som egentligen gäller för troende muslimer. Då är det de senare intoleranta instruktionerna som är gällande för rättroende muslimer. Här är en senare instruktion, från de s.k. svärdsverserna.

“But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.”

Tafsir, otrogna tolkningar
Då “abrogering” gäller, så innebär det att denna vers, som har nummer 9:5 gör alla föregående instruktioner i Koranen om exempelvis respekt och tolerans samt fred med icke muslimer -ogiltiga.
Muslimer brukar käbbla, då de är bokstavstroende, att man “måste” läsa Koranen på originalspråket arabiska, då vissa ord har “toner” och “intentioner” som annars “kan vara svåra att uppfatta” och de hotfulla instruktionerna om massdöd är bara “missförstånd”. Eller så hänvisar man till Imamen, t.ex. har ovan text 3 olika ord för engelskans pagans, dvs man menar ickemuslimer.
Jag uppfattar ovan iaf som en direkt instruktion att: i bakhåll döda (mörda) alla icke-muslimer varthelst man kan stöta på ickemuslimer, men om de börjar tillbe Allah ska de tvångsbeskattas. Nån liknande tolkning gör jihadisterna också när de reciterar denna vers innan de spränger sig själva i luften på nån buss tillsammans med civila ickemuslimska kvinnor och barn.
Psykisk ohälsa
NE definerar sinnessjukdom som följande:

sinnessjukdom, äldre term för allvarlig psykisk störning, särskilt av psykotisk karaktär.

NE beskriver de psykiska störningarna som:

“huvudgrupp är psykoser, som karakteriseras av bristande sjukdomsinsikt och verklighetskontakt, oftast också vanföreställningar, ibland hallucinationer. Schizofreni är det viktigaste exemplet. Affektiva störningar omfattar depression, mani och bipolär sjukdom. I vissa fall är symtombilden så markant att psykos kan anses föreligga. Psykiska störningar orsakade av missbruk är en annan stor grupp. Vidare finns psykiska utvecklingsstörningar, fobier, ångest- och tvångssyndrom, dissociationssyndrom och personlighetsstörningar.”

Om man förläser sig dagligen, m.a.o missbrukar, mordiska instruktioner är det högst rimligt att anta att något av ovan inträffar. Hjärntvättas vemhelst med mordiska instruktioner så blir effekterna allvarliga och psykotiska störningar enligt beprövad vetenskap
Historiskt krig som faktum

Så vad har då Islam gett till den icke muslimska världen? Krig. I 1400 år. Vi talar om världens längsta världskrig, då det fortfarande pågår. Surah 9:5 som instruerar, typ, döda ickemuslimer varhelst ni kan hitta dom, betyder i praktiken bomber som i realiteten redan briserat i Sverige, England, Spanien, Ryssland etcetera. I krig finns det olika strategier. Krigs-strategier. Koranen är full med instruktioner om hur dessa krigs-strategier skall tillämpas. Koranen är en stridsmanual med instruktioner. Muhammed var en krigsförbrytare. Muhammeds Koranen jämförs ibland med Adolf Hitlers personliga Mein Kamfp. Men det finns förstås skillnader.
Migration som vapen
En annan instruktion i Koranen, kanske mindre känd bland otrogna, till muslimer är Al-Hirja som går ut på medveten “immigration” (trojansk infiltration) :

… Européer har gjort otaliga anpassningar till muslimska krav. De har inkluderat fotbad, högljudda, fem gånger om dagen utrop till bön, segregerade manliga och kvinnliga gym och simpools tider , halal-mat, dispanser på arbetsplatser för hantering grisköttsprodukter och för kvinnliga huvud och ansikts slöjor, och speciella, offentliga bönerum. Dessutom Shari’ah-kompatibla finansiella transaktioner, utradering av offensiva likheter av Mohammed eller beskrivande skildringar av arabiska tecken som betecknar “Allah,” officiella insvärningar på koraner i stället för sedvanliga biblar, neutralisering av officiellt beskrivande språk om islamister och jihad, en revision av så kallat stötande innehåll i filmer och tv-program, undanröjande av representationer grisar från den offentliga sfären, och många andra kulturinlärningar till muslimska enträgna böner alla gjorts i tjänsten för att respektera muslimers religiösa tro och vanor.
Till dom i de västliga demokratierna, verkar dessa tillmötesgående åtgärder, på ytan, vara lite mer än bara harmlösa civila gester, där man visar respekt för behoven hos en växande religion i deras mitt och välkomnande ett nytt tillägg till deras stolta, mångkulturella tradition. Många västerlänningar klappar sig på ryggen för sin liberala böjning, dess tolerans och sina öppna sinnen.

Lite inser de att detta strategiska mönster av krav är en del av en smygande, 1.400-årig proskription för muslimer som har sitt ursprung i Koranen och Sunnah, och Mohammeds gärningar. Det är Hijra eller doktrinen om invandring. Modellerad av Muhammeds migration från Mecka till Medina, är denna invandring inte att anses som en romantiserad smältdegel där nykomlingar tacksamt söker möjligheter till ett bättre liv i frihet och fritt erbjuder sina talanger och lojalitet för att främja deras nya hemland. Detta är invandring för islamisk expansionism som använder etnisk separatism att vinna särskild status och privilegier i värdlandet. Hijra är invandringen som syftar till att undergräva och besegra icke-muslimska samhällen och bana väg för slutlig, total islamisering.

Det första steget av upprättandet av moskén som centrum för det lokala islamiska livet och verksamheter ses felaktigt av icke-muslimer som bara de godartade byggandet av bönehus. De verkliga målet undgår notering, det att förankra en målmedveten icke-integrerad muslimsk identitet för att främja målet om islamisering.

När väl konsolideringen av det muslimska samfundet inträffar under radarn, följer en målmedveten kamp för särskild status och Shariah lagar. Som dikteras av Koranen och sunna, segrerering från icke-muslimer är en naturlig följd av avancemanget i Hijra.

Synliga förändringar börjar bli tydliga när den muslimska befolkningen uppnår mer av en kritisk massa. Över tiden, klädkoder, ofta börjar med hijab i segregerade enklaver och går mot fullständig övertäckning av en niqab i det offentliga rummet, separerar muslimska kvinnor från män och från icke-muslimska kvinnor. Så småningom, som värdbefolkningen blir förtrogna med vad de anser vara de behov som religiös fromhet ställs krav på segregering på offentliga anläggningar, på arbetsplatsen och vid skolor och universitet. Begäran om halal-mat, sharia-kompatibel finansiella transaktioner och tillägg av muslimsk semester till offentliga kalendrar höjer ytterligare den muslimska befolkningsgruppen med en särskild ställning som gör dem separata och åtskilda.

Alla krav presenteras initialt som godartade försök att tillgodose religiösa krav från fromma muslimer. Eventuella åtgärder för att undanröja dem omtalas som religiös diskriminering.

När intensiteten i Hijra avancerar, framkommer öppna getton eller ”enbart-muslimer” regioner. Det är områden där icke-muslimer i huvudsak är förbjudna och där, om de kommer in, kan vara fysiskt hotade. Sådana no-go zoner, där även icke-muslimska samhällsarbetare är ovälkomna, finns i hela Europa idag. Anmärkningsvärt, muslimer rörelsefrihet är aldrig begränsat, de vågar sig fritt var som helst i värdlandet.

…i ”Dar Al-Harb” vilket är Islams ord för landområden muslimer inte härskar över, som ordagrant översätts till “Krigets hus”. Dvs icke muslimska landområden betraktas av muslimer som slagfält.
Det “muslimska huset”, Dar Al-Salam, betyder å andra sidan ordagrant ”fredens hus”.
Det Islamiska målet är kalifatet, där krigens hus konvertertas, naturligvis med terror och våld om nödvändigt, till att ingå i ummah och det världsomspännande kalifatet, som styrs av religösa präster. Globalt världsherravälde är Islams mål.

Slutsats: Världskrig

Islam lever i, och har alltid levt i, ett Islamiskt världskrig med resten av världen. Det innebär att Islam bekrigar allt och alla som inte underkastar sig islam, och dess föregångar krigs-profet Muhammed:
Kristna, judar, hinduer, buddister, zoroastraians, bahai, alla ateister, och speciellt vetenskapsmänniskor som kan vetenskapligt motbevisa 1 krigsherres teorier från ca år 630, över alla kontineter på hela jorden. Hur den här Islamiska terrorn pågår kan exempelvis ses på http://www.thereligionofpeace.com men självklart bekrigar även muslimer varandra internt i Dar Al-Salam, “fredens hus” där det dagligen begås övergrepp, massvåldtäkter, och massmord mellan Shia och Sunni och Sufi samt Wahabi muslimer -som massdödar varandra.

Carl Lundström

Posted: 2 januar 2011 - 14:46 - Svar

Fjordman och Julia Ceasar pekar på en viktig skiljelinje som Europas folk måste komma över om man någonsin skall kunna börja lösa våra problem:

Fjordman förstår att det inte räcker att slå ut med armarna och fördöma religionen, som givit hyggliga människor en elak inställning. Det är ingen som helst nytta med att arbeta för integration och assimilering. Man kan inte “uppfostra om” människor och jag kan bevisa att jag har rätt genom att peka ut genom fönstret:

De muslimer vi har i Sverige lever mitt ibland en stor majoritet av icke-muslimer, i ett samhälle som är så långt ifrån muslimskt man kan komma. Bara att bo ett år i Sverige är rena hjärntvätten mot islam. Sverige är ett amerikaniserat, sexuellt frigjort, moraliskt ambiguöst, politiskt och religiöst pluralistiskt och stämmer inte på något sätt överens med muslimska värderingar. Ändå växer generation efter generation av invandrare upp mitt i Sverige och står fast vid sina muslimska värderingar. Det spelar ingen roll om deras tillväxt stoppas. Det spelar ingen roll om de blir några färre – de var förre förut och det hjälpte tydligen inte. Den som vill lösa problemet måste arbeta för en legitim, värdig och i görligaste mån vänlig skilsmässa mellan muslimerna och svenskarna.

Pratet om moderata muslimer är bara just prat. De flesta muslimer är moderata och Islamiska länder blir ändå förr eller senare obeboeliga. Påpekanden om att Islam inte precis överallt i världen leder till blodbad har vi ingen nytta av i Sverige. Man kan absolut ha respekt för olika muslimska länder och olika muslimska ledare men vad vi svenskar har att bekymra oss för är vad islam kan leda till här. Dessutom har vi, vilket många verkar vilja glömma, faktiskt en egen kultur att förlora – och huruvida vi förlorar vår kultur via blodbad eller via frivillig underkastelse spelar i vart fall inte mig någon roll.

Islam är muslimer och muslimer är Islam. Muslimer är expansionistiska och en minoritet blir efterhand en majoritet. Att detta skall vara svårt att förstå med de fakta vi har på bordet är ganska förbryllande. Även Sverigedemokrater har ofta problem med att frigöra sig från dimdunsterna om intregration.

ANTI-ISLAMIST

Posted: 2 januar 2011 - 16:39 - Svar

Låt mig återanknyta till Geir Olsens film om ‘Muslimska Brödraskapet’ kl 12:02.
————————————————————————————————-

“Och gud sade till Europa, tack, inga fler offer…Det är sonat!”

Huvudpersonen och vår guide i filmen är Walid al-Kubaisi.

Walid al-Kubaisi (född 9 feb 1958 i Bagdad) är en politisk flykting bosatt i Norge.
Han är civilingeniör och norsk-irakisk författare. Han blev norsk statsstipendiat 2007
och han utgav sin första bok, en essäsamling, 1996, ‘Min tro, din myte : islam
møter norsk hverdag’.
Bibliografi
● Allahs lille brune : Koranen og profetens ord i utvalg, redaktør Walid al-Kubaisi
og Ronnie Johanson, Religionskritisk forlag, 2004 (første utgave 1989),
ISBN 82-7265-015-0
● Rasisme forklart for barn : en bok for barn i alle aldre, og med alle hudfarger,
Pantagruel, 2001, ISBN 82-7900-127-1
● Halvmånens hemmeligheter. Pantagruel, 1998
● Gleden er ikke mitt yrke. Pantagruel, 1998
● Sinbads verden. barnebok. Pantagruel, 1997
● Min tro, din myte. Aventura, 1996

● Artiklarr av Walid al-Kubaisi på HonestThinking.org
http://www.honestthinking.org/no/alkubaisi.html

Filmen finns också på YouTube i fem avsnitt med
något sämre bildkvaltet samt textad till norska.

1. http://www.youtube.com/watch?v=8m2wjj_zJXY
2. http://www.youtube.com/watch?v=gsDb1GnFnRA
3. http://www.youtube.com/watch?v=cvofRm-4nRs
4. http://www.youtube.com/watch?v=J3hLdP-gXCQ
5. http://www.youtube.com/watch?v=9uydSErVrRQ

Jag vidhåller, denna films innehåll är rena dynamiten här i PK-helvetet.
Dags att ta farväl av Mattias Gardells huvudfåra – och kanske att lägga
Hjärpe i sin grav med enl muslimsk sedvänja en jävla stor sten ovanpå.
Måtte filmen spridas över land och sjö. Även om vi lever i en idiokrati,
så är inte alla dårarna så förhärdade att de helt kan utestänga sin
intelligens eller den ringa spillra av förnuft som kanske finns kvar.

Mette

Posted: 2 januar 2011 - 16:42 - Svar

SKULDERKLAP TIL SVERIGEDEMOKRATERNA.

Den 29. december 2010 havde Kristeligt Dagblad en artikel på forsiden om Sverigemokraterna, og på side 9 et helsides interview (stort avisformat) med Jimmie Åkesson. Begge skrevet i Sverige af Katrine Barslev og sobre i indholdet. God information og et sympatisk indtryk af Åkesson.

Det er kun abonnenter, der kan linke til artiklernen på http://www.k.dk, der har overskrifterne “Sverigemokraterna er på vej mod indflydelse” og “De fleste kan se, at partiet er forandret”.

Dette er ikke nogen stor trøst, men dog et skulderklap, der viser, at Sverigedemokraterne ikke behandles som skidt i Danmark. Tværtimod. Som mange af jer ved, har partiet og Åkesson også fået godt støtte fra vores største dagblad Jyllands-Posten.

I Kristeligt Dagblad lægges der hverken skjul på Sverigedemokraternas fortid eller biskop Eva Brunnes prædiken om racisme og SD’ernes udvandring, og man forstår, at dette ramte Åkesson hårdt, selv om han ellers har tålt meget i lang tid. Biskoppens handlemåde var da også så politisk og fjendtlig, at den ikke fortjener nogen forståelse i det hele taget. End ikke i nabolandets kristelige dagblad, hvor de politiske og religiøse emner efterhånden er fusioneret til en ganske spændende lille avis.

Jeg havde aldrig troet, at jeg, der er agnostiker, ville gide at læse Kristeligt Dagblad. Men der tog jeg helt fejl, og i forvejen vidste jeg jo også, at teologer hører til de aller dygtigste, når det gælder at argumentere, ikke blot om kristendom men i almindelighed, og de kan være meget skarpe. Her kommer et eksempel:

Sognepræst Edith Thingstrup i en diskussion med Jens Bäckvall om retten til familiesammenføring, Bäckvall havde fremført i avisen metroXpress, at hvis en dansker forelsker sig i en udlænding, der er “dum, fattig og asocial”, så skal vedkommende da have lov til det.

“Partnervalget er dit. Men så må du også selv bære byrden.

[…] Mennesker som Jens Bäckvall mener åbenbaret, at de har krav på mine ressourcer, uanset hvor tosset de selv opfører sig. Det kan de godt glemme.

Den danske stat skylder at hjælpe sine medborgere i deres fattigdom. Man kan også argumentere for, at den danske stat bør yde u-landsbistand. Men ingen har ret til at kræve af skatteborgerne, at de skal betale for hvad som helst, sågar asocial opførsel.

Jeg så helst, at alle kunne få deres ægtefælle til Danmark, uanset om de var kloge, dumme, rige eller fattige. Men den danske statskasse bør ikke stå på vid gab. Derfor synes jeg egentlig, at det er en fredsommelig løsning at vurdere mennesker på deres uddannelse, deres erhvervserfaring og deres sprogkundskaber.”

  steen

  Posted: 2 januar 2011 - 19:33 - Svar

  MEtte: Ja, det var et fair og udmærket interview – en lille smagsprøve fra “”De fleste kan se, at partiet er forandret”

  Der skal ellers meget til at påvirke partilederen, for som leder af Sveriges mest hadede parti har han oplevet lidt af hvert. Partiets fortid sladrer om nazisme og fremmedfjendtlighed, og hovedparten af svenskerne er stadig meget mistroiske over for Sverigedemokraterne, selvom de nu sidder i Rigsdagen efter et skelsættende valg i september.
  Det er første gang, at et parti med så markante holdninger til indvandring har fået folkets støtte, og meget hviler på Jimmie Åkessons skuldre.Det tager den 31årige partileder ganske roligt.

  Han giver et fast håndtryk, og selv under et langt interview flytter han ikke blikket bag de sorte briller væk fra øjenkontakt.
  Han lader til at hvile i sig selv, sidder afslappet på stolen med begge ben i gulvet og hænderne hvilende på de grå bukser med pressefolder.
  Forfatteren Jan Guillou har beskrevet hans stil som ” pedantisk pæn, men ikke for elegant, et niveau over Tøjeksperten”.

  Med et slips i lilla toner og en charmeklud i brystlommen ligner han også lidt en sælger, men han har politikerens selvtillid og overbevisning. Han affærdiger emner som udenrigspolitik med, at ” undersøgelser viser, at det er nul procent af vores vælgere interesserede i”. Og han blinker ikke, når han siger, at han helst vil være integrationseller statsminister.
  ” Det virker som spændende job, hvor man kan gøre en positiv forskel ved de største udfordringer lige nu. Men egentlig er jeg meget godt tilfreds med at være formand for et parti i Rigsdagen,” siger Jimmie Åkesson .

  Interessen for politik opstod i protest mod Sveriges optagelse i EU. Da den unge Jimmie Åkesson i 1995 ledte efter et parti, der delte hans modvilje mod det europæiske projekt, fandt han Sverigedemokraterne.

  Det var dengang et lille parti med nogle ” konstiga människor”, som han selv formulerer det. De mærkelige mennesker var ikke bange for at udtrykke et voldsomt had til alt, der ikke var svensk, og partiet var dengang langt fra Rigsdagen. Men Jimmie Åkesson syntes om idéerne, og sammen med en gruppe venner fra gymnasiet dannede han en lokal afdeling af partiet. Den første tid var de en lille udvalgt skare, og vennerne fra dengang har stadig topposterne i partiet.

  Afgørende er, om vi tillader, at Sverige splintres i et multikulturelt kaos. For så har vi problemer mange generationer frem. Det kan tage lang tid, måske flere valgperioder, før udviklingen vendes.” For 10 år siden var Danmark også et land med masseindvandring.
  Men nu er debatten skubbet til højre. Der er simpelthen sket et paradigmeskifte i Danmark – og det inspirerer os.” Jimmie Åkesson , leder af sverigedemoKraterne.

  Det med fed skrift, er desværre sandt, og desværre er “splintringen” i en vis udstrækning allerede sket. To mandatperioder – otte år – er alene plus 264.000 familiesammenførte. Over en kvart million ! SD skal jo håbe på mirakler. Så må vi andre også krydse fingrene og bede til tilfældets held.

Stefan K

Posted: 2 januar 2011 - 17:39 - Svar

Vi har i Europa haft terrorgrupper som IRA, ETA, Bader-Meinhoff m.fl.
Dessa grupper spred död och förintelse, främst inom sina egna landsgränser. De nya terroristerna, muslimerna, har kommit som gäster till vår del av världen. De har enligt egna utsagor flytt krig, oroligheter och därför fått egna fristäder hos sina värdar. Nu skapar de oroligheter och kaos i sina nya länder och f..n vet vad som väntar bakom hörnet.
Skulle Europa vara en tryggare del av världen om muslimerna återvände till sina öken- och stenländer? Personligen tror jag det och framför allt skulle vi slippa alla krav på att vi ska anpassa oss och att vi ska leva efter deras regler.

Imagine

Posted: 2 januar 2011 - 18:15 - Svar

Att tala klarspråk angående islamiseringen i Sverige blir allt mer angeläget.
Tack Julia Caesar för denna nyårskrönika.

Anonym

Posted: 2 januar 2011 - 19:18 - Svar

Hm, taget i betragtning af, at Norge har en lang landegrænse med Sverige, så skulle de måske satse lidt flere rescourcer på PST, (det Norske PET):

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3969383.ece

Samtidig har deres Rød-grønne regering vist nærmest åbnet de Norske grænser for islamisk masse-indvandring, så der er vist god grund til at allokere flere rescourser til deres efterretningstjeneste.

PK

Posted: 2 januar 2011 - 19:45 - Svar

Lad mig se om jeg har fattet europæisk indenrigspolitik de sidste 30 år.
På grund af den ondskab og elendighed Hitler spredte, så vil socialister og
humanister straffe Europa ved hjælp af islam.
Ja, det virker skal een hilse og sige.
Desværre.
P.S. Og så får vi et bedre Europa?

Delicious

Posted: 2 januar 2011 - 20:37 - Svar

Tack så mycket Julia. Vi är många som är glada och tacksamma för din energi att skriva. Någon skrev att denna krönika innehöll onödigt hårda formuleringar. Jag tycker att självmordsbombare och de som skulle spränga Jyllands-Posten begår “onödigt hårda handlingar”. Våra ord kan nog knappast vara för vassa i detta ämne. För att citera Fjordman; “Om någon kommer fram till dig och börjar slå dig i ansiktet, då är du redan i slagsmål, oavsett om du vill det eller inte. Om du inte försvarar dig själv ordentligt så har du redan förlorat.” Det kan ju också vara så att personen försvarar sig men är svagare än angriparen. Då vinner ju angriparen ändå. För Sveriges del känns det som att vi inte ens försöker att försvara oss. Det är precis som att vi bara ska ta en massa elände och sedan tiga. Vi kan till och med dö, Reinfelt skulle säkert vara lika tam som vanligt. Men så länge vi är fler än dem måste vi fortfarande ha en chans att agera. Till sist så tror jag att muslimer är omöjliga att integrera och att vi kan ge upp den illusionen.

Info

Posted: 3 januar 2011 - 09:12 - Svar

HAR DANMARK FÅTT EN NY HJÄLTE?

Ja, enligt Kulturnytt i Sveriges radio. KARSTEN JENSEN heter han. Författare och samhällsdebattör. 2009 erhöll han det svenska Palme-priset på en halv miljon kronor.

En stor summa. Han måste alltså ha gjort något verkligt stort i Danmark. Enligt Sveriges radio idag består det storartade numera inte i hans författarskap i allmänhet utan i hans avslöjande av Dansk Folkepartis (och Sverigedemokraternas) rätta natur: Att inte bara slå nedåt (”hata det olika”) utan OCKSÅ att förakta uppåt!

Dansk Folkepartis väljare hatar dem som kan mer, dem som har bildning och utbildning.

Palme-fonden motiverar:

”Olof Palmepriset 2009 går till den danske författaren och samhällsdebattören CARSTEN JENSEN. I en tid då solidaritet och medmänsklighet sätts under tryck är behovet av modiga, aktiva och envetna försvarare av människovärdet som störst.

Carsten Jensen har vid sidan om sitt framgångsrika författarskap varit en både kompromisslös och kunnig försvarare av alla människors lika värde. I ord och handling har han tagit ställning för de utsattas position i det egna samhället och i världen. Carsten Jensens engagemang för förföljda och förtryckta har fört honom till krigets Balkan, Burma och Afghanistan, liksom till kyrkor och torg i sitt eget hemland där han försvarat asylsökande flyktingars mänskliga rättigheter. Carsten Jensen riktar ljuset mot VÅR [= Dansk Folkepartis] självtillräcklighet och trångsynthet. Han bjuder oss att stå upp för humanism, förnuft och framtidstro.”

Stämmer det? Hatar Dansk Folkeparti verkligen personer med t.ex. en akademisk examen, en avancerad yrkesutbildning osv.?

Tony Ingman

Posted: 3 januar 2011 - 09:58 - Svar

Det har nu gått över en vecka sedan dessa 4 dårar blev avslöjade med sina terroristplaner mot Danska intressen.
Eftersom dessa 4 är s.k Svenskar borde det kommit någon reaktion från den Svenska regeringen, men icke.
Det är fullständigt knäpptyst från alla företrädare. Statsministern som alldrig brukar vara sen att stirra in i kameran
med sina lessna hundögon, är tydligen väldigt upptagen med att förbättra villkoren för nysvenskar, samt att försämra
för pursvenskar.

Det är för bedrövligt , att när landet ställs inför svåra situationer, då kryper dess högsta företrädare undan det ansvar för läget
som dom borde känna, och som dom är högst bidragande till. Stanken av landsförrädare som sticker svansen mellan
benen kan anas även om den inte kan kännas.

För det kan väl inte vara så att verkligheten börjar att gå upp för overklighetens folk, att den slappa inv.politiken och
vars följder vi nu kan se prov på. att dom smider planer på en hårdare kontroll över vilka som släpps in över gränserna??
Göran Persson var en statsminister som var väldigt arogant och nedlåtande mot dom flesta, men jag tror att han i detta
läge hade höjt upp stämman mot dessa dårar och dess företrädare, och inte som denne velorputte fegt krypa undan sitt
anmsvar.

Nordbo

Posted: 3 januar 2011 - 20:52 - Svar

“Green Light to Terror? ‘Chechen trail’ leads to questions about EU asylum policy ”

http://www.youtube.com/watch?v=eQ9BMVO5y70

naiymlap

Posted: 4 januar 2011 - 04:22 - Svar

Man måste iaf. tillskriva herr Fredrik Glanzkopf att, han följer den svenska traditionen, som de har följt under många år. Då sverige har
givet en bild av fegheten. Så var det med motståndet mot Nazismen, Kommunismen och nu Islamismen, alla samma andas barn. Då
svenskarna räddhågset tittar fram ur sina råtthål, sticker upp ett fuktigt finger för att, känna efter var ifrån vinden blåser. Fegheten måste vara ett svenskt nationaldrag, tillsammans med den världsbekanta dumheten. En mycket farlig kombination,som kommer leda till självut-
plåning från svenskarnas sida. Endast ett resolut ingrippande från någon eller några, som har landets bästa för ögonen kan rädda nato-
onen.

Pato1904

Posted: 4 januar 2011 - 15:46 - Svar

Hej Julia
Först vill jag tacka för den fantastiska boken Världsmästarna.
Jag försöker sprida boken så mycket jag kan då jag anser att boken kan visa sig vara en av dom viktigaste som skrivits i Sverige.
Sen är jag lite nyfiken, hur många ex har du sålt?

Med vänliga hälsningar “Pato1904”

Julia Caesar

Posted: 4 januar 2011 - 19:50 - Svar

@ Regimkritiker: Skarpt läge tarvar klarspråk. Tiden för daltande med islam är för länge sedan förbi. Omskrivningar och tolerans fungerar inte med en ideologi vars mål är att utplåna hela vår västerländska civilisation. Det verkliga problemet är att så många ännu sover en djup törnrosasömn och inte har insett farorna med islamiseringen. Det är ett problem som vi tillsammans måste hjälpas åt att lösa genom information och åter information.

@ Pato 1904: Varmt tack för erkännande och för att du sprider boken. Världsmästarna säljer bra, men jag vet inte hur många exemplar som har sålts. Ska få en redovisning nu i januari.

Vänliga hälsningar
Julia Caesar.

  Utlandssvensk

  Posted: 4 januar 2011 - 23:43 - Svar

  ” Skarpt läge tarvar klarspråk. Tiden för daltande med islam är för länge sedan förbi. Omskrivningar och tolerans fungerar inte med en ideologi vars mål är att utplåna hela vår västerländska civilisation. Det verkliga problemet är att så många ännu sover en djup törnrosasömn och inte har insett farorna med islamiseringen. Det är ett problem som vi tillsammans måste hjälpas åt att lösa genom information och åter information.”

  Jag har läst det mesta du har skrivit och ovanstående stycke är det bästa hitills! Du låter nästan som Winston C! 100% procent rätt och dessutom kraftfullt uttryckt! Fantastiskt!

  Om du inte har läst den rekommenderar jag verkligen:

  http://www.amazon.com/Suicide-Reason-Radical-Islams-Threat/dp/04650020 3X

  Här är en bra review skriven av ingen mindre än Ayaan Hirsi Ali:

  http://www.nytimes.com/2008/01/06/books/review/Ali-t.html

  Dannie

  Posted: 5 januar 2011 - 14:49 - Svar

  Nu kom boken, långa leveranstider från Ad-Libris.

Galne Gunnar

Posted: 5 januar 2011 - 12:29 - Svar

Den nyblivne amerikanske kongressledamoten, den karismatiske Allen West, begriper hotet från den växande radikala islamismen och formulerar det som ingen annan:

http://www.youtube.com/watch?v=cijuUceT_ow

Finländare

Posted: 8 januar 2011 - 12:26 - Svar

Dear Julia,

Thank you for the informative and intelligent book Världsmästarna. Here in Finland, as in many other western countries, the cultural PC and MC atmosphere is similar to that in Sweden, but Sweden really is the world champion in goodness that will destroy the country.

I would like to inform you about three scientific demographic studies.

1) In the book by Eric Kaufmann: Shall the Religious Inherit the Earth? (Profile Books, 2010), there are Muslim population predictions for eight European countries. They are made by demographers in the international institute of applied systems analysis IIASA in Wien.

According to their computer runs, 20-25 % of the Swedish population will be Muslims in 2050. This is the highest percentage of Muslims in a West-European country.

2) As a second study, you may consult the following excellent overview of immigration in Europe, written by the Oxford demography professor David Coleman:
http://www.spsw.ox.ac.uk/fileadmin/documents/pdf/WP33_Third_Demographi c_Transition.pdf

On page 416 he says that, if the present development continues, the share of ethnic Swedes will be less than 50 % by the end of this century.

3) In Finland, there are now about 50 000 Muslims (20 years ago there were 1 000 Tatars). Their fertility is high and every second Muslim brings the Muslim marriage partner from abroad. Therefore, without radical changes, Muslims will be the majority population in the future.

Last summer there was an article in the main Finnish newspaper Helsingin Sanomat:
http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Kantasuomalaisista+voi+tulla+v %C3%A4hemmist%C3%B6/HS20100720SI1MA01nb4 . In it, a docent of systems analysis reported about results of computers runs implicating that there will be more Muslims than ethnic Finns in 2170, that is, in 160 years, if the present immigration to Finland continues.

So, we are confronting horrible demographic changes.

Nils Dacke

Posted: 15 januar 2011 - 10:42 - Svar

Tack för ännu en utmärkt och viktig krönika. Jag vill något kommentera två saker i krönikan.

Du nämner att en av de häktade terroristerna känt sig “kränkt”. Detta att vara “kränkt” eller “förtryckt” är en del av en offerretorik, som är lika gammal som islam själv. Redan efter den första lyckade kapningen av en karavan tillhörande Mecka under “den heliga månaden”, rättfärdigades detta brott mot ett tydligt tabu med att ”uppenbara” versen 2:217. I denna vers används ordet jihad entydigt i betydelsen fysisk strid för trons sak. Här används också ordet ”förtryck” i en innovativ och ny betydelse nämligen att inte vilja anamma islam.

För flera år sedan skrev ex-muslimen Abul Kasem den mycket klarläggande artikeln “When is Islam Oppressed?”. Den är fortfarande lika aktuell och kan läsas här http://www.islam-watch.org/AbulKasem/IslamOppressed.htm .

Efter citaten från Fjordmans, som alltid välgrundade och läsvärda artikel, säger du att hans: “ord är extremt hårda men av en typ som vi sannolikt kommer att få se mer av som en konsekvens av islamistisk terrorism”. Det må så vara, men hans inställning är sannolikt den enda realistiska lösningen. Om man noga studerar islams expansion och dess relation till sina grannar under snart 1400 år, framstår det som uppenbart att tydlighet och styrka är det enda språk islams företrädare förstår. Eftergifter mot islam har alltid av dess ledare setts som framgångar och stimulerat ständigt nya krav.

Lika illa som appeasementpolitik fungerade mot nazism ock kommunism, lika illa fungerar den visavi islam. Som följd av av det hot islam de facto ugör genom sin strävan efter supremati, måste vi, på liknande sätt som västvärlden gjorde mot kommunismen under kalla kriget, utarbeta en form av containmentpolitik riktad mot den islamiska världen.

Bertil Rejhed

Posted: 18 januar 2011 - 17:42 - Svar

En övertygad islamofob, är en god och sann demokrat.
Länge leve demokratin!

Leave a Comment