5
jan
Seneste opdatering: 7/1-11 kl. 0022
15 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Forskningschef, professor Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed på NHOs (Næringslivets Hovedorganisation) årskonference, Oslo, 5.1.2011.

Norsk innvandring fra ikke-vestlige land er ikke bærekraftig. Norge kan velge å bruke oljeformuen på ikke-vestlige innvandrere, eller bremse kraftig på den ikke-vestlige innvandringen…Det var ikke noe populært budskap. Politikerne likte det ikke, ikke journalister.

Det nye er at leder for det offentlige utvalget som skal se på velferdsstaten og innvandring, professor Grete Brochmann, har kommet til samme konklusjon som danskene: innvandringen fra ikke-vestlige land er ikke bærekraftig. Brochmann brukte til og med ordet “innvandrerregnskap”, dvs. man må se på utgifter og inntekter. Det var Fremskrittspartiets begrep, som partiet ble kjeppjaget for. Nå kommer det stille inn døren fra lederen i en offentlig komite. Slagordet om at “uten innvandring stopper Norge” er foreldet. Man må gjøre opp et regnskap..Document.no: Norsk ikke-vestlig innvandring er ikke bærekraftig og Når sannheten blir for sterk.

Hege Storhaug: »Terroristene er få. Islamistene er ikke få«

2010 ble et verdimessig merkeår for Norge. Uskylden brast. Islamistene sto åpent frem med sitt formørkende budskap, fra nord til sør i landet. Man skal nå være virkelighetsfornekter av høyeste rang for å insistere på at frihetsverdiene våre ikke er under press. Likeledes skal man være svært så troskyldig hvis man ikke forstår at en verdimessig stormbyge er under oppseiling.
Det startet på samme sted som der quislingene på 30-tallet samlet massene: Rundt 3000 menn mønstret Universitetsplassen i Oslo 12. februar, mange ikledd samme kodeks som islamstifteren Muhammed: Lang kjortel, posebukser til ankelhøyde, hodeplagg, pluss fullskjegg. Med tyngde viste de forakt for det samfunnet som har gitt dem alt av goder.Trusselen om et nytt 11. september på norsk jord fra shariastudenten i Medina, Mohyeldeen Mohammad, markerte et historisk tidsskille. En stigende uro HEGE STORHAUG, informasjonsleder, Human Rights Service

“Luk religiøse skoler omgående”

Tre svenske terrorsager på tre uger tvinger svensk debat op i et andet gear. Herfra er det damagecontrol for så vidt kontrol er en mulighed på dette tidspunkt. Uret tikker. Om få måneder står en ny saudisk financieret moské færdigbygget i Gøteborg. En ambassade for wahabistoisk undergravning og destabilisering i Sverige. Selv troende betonsosser som Aftonbladets Kadhammer har nu betænkeligheder. Det var vel på allerhøjeste tid ? :

När makthavarna blir rädda vill de förhandla och undvika konflikter. Ett exempel på det är när socialdemokratiska Broderskapsrörelsen ska inkludera muslimer, och därmed upphör att vara en organisation för kristna socialdemokrater. Då känner man sig nödsakad att i sitt styrdokument ta bort formuleringarna om alla människors rätt till sin sexualitet oavsett läggning.

Samhället borde omedelbart stänga alla religiösa skolor, kriminalisera tvångsäktenskap, skärpa straffen för olika hedersbrott och samtidigt strypa allt ekonomisk stöd till alla religiösa organisationer, oavsett om det kommer från utlandet eller från myndighetshåll i Sverige.EDUARDO GRUTZKY OM TERRORISM I SKANDINAVIEN Jag var självmordsbombarens fritidsledare

Danmarks kulturminister om det totalitära

Af Thomas Nydahl

Per Stig Møller är dansk kulturminister. Vid sidan av sitt politiska arbete har han ett omfattande författarskap bakom sig. Bland hans senare verk har kanske de två titlarna om Kaj Munk blivit mest omtalade. I en större tidningsintervju (Kristeligt Dagblad den 29 december 2010) gör han det som väl aldrig skulle göras i Sverige, han uppmanar sitt lands intellektuella att ta islamismen på allvar:

“I dag kan vi ikke komme uden om, at religionen har fået den politiske hovedrolle i store dele af verden i stedet for at have en førpolitisk rolle – og det sker på sin vis også nu i Europa. Dette kan blive den store fare i det 21. århundrede, for det er farligt, når det religiøse overtager det politiske, sådan som det for eksempel sker i kampen om, for og imod ytringsfriheden og retten til at kritisere religion.”

Vi lever alltså i en tid då religionen åter blir den stora frågan. Politikens roll minskar i samma takt som religionerna, och framför allt islam, blir värdenorm för stora folkgrupper i både de västerländska samhällena och i ett globalt perspektiv. Just därför är det så viktigt att omfatta en principiell syn på yttrande- och tryckfriheten. Rätten att häda har väl betraktats som en självklarhet under andra halvan av 1900-talet. Om vi förlorar den rätten är vi illa ute.

“Her synes jeg på en måde, at de intellektuelle har svigtet ved at fokusere så entydigt på en europæisk højredrejning som den største trussel mod de europæiske værdier. Hvis vi overser den islamistiske konfrontation, ikke tager den alvorligt og bare lader stå til, bidrager vi kun til at forstærke højredrejningen blandt europæerne og dermed risikoen for den konfrontation, islamisterne ønsker, men som vi skal ‘snyde’ dem for ved at afsløre radikaliseringens onder og have dialog og fællesskab med det store flertal af moderate muslimer både her og i den muslimske verden. Men det overser mange intellektuelle, fordi de undervurderer, hvad der ligger bag de symptomer, de beskæftiger sig med. Nemlig ønsket om den store konfrontation.”

Han förtydligar också sin syn på fundamentalismen och varför det är nödvändigt för oss att stå emot den:

“Det er nemlig ikke islam eller verdens muslimer, der er vores fjender, men den islamistiske fundamentalisme, og det er misforstået at tro, at man i næstekærlighedens navn skal træde varsomt, når det gælder fundamentalister, hvad enten disse er kommunister, nazister eller islamister. Det må og skal vi kunne debattere sagligt, uden at det ender i mudderkastning og en nærmest naiv afvisning af den kamp mellem oplysning og fundamentalisme, der pågår i verden.”

Upplysning eller religiös-politisk fundamentalism, så ser vägvalet ut.

Thomas Nydahl


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Bo

Posted: 5 januar 2011 - 21:05 - Svar

Jag vill att mina söner skall finna ett nytt hem i Norge eller Danmark i framtiden. Sverige kommer vara förstört. De är intelligenta och kan bidra till samhället. Ja, de är Svenskar och inte inavlade främlingar.

  Bo

  Posted: 5 januar 2011 - 23:15 - Svar

  Danska är så svårt att förstå i talspråket men så lätt att förstå i skriftspråket. Danska och Svenska är östnordiska språk, men Svenskar förstår Norrmän mycket mycket bättre i talspråket. Norska är västnordiskt språk.

  En gåta.

tavsen

Posted: 5 januar 2011 - 22:15 - Svar

SORRY

Gerry Rafferty What ever’s written in your heart ~ that’s all that matters
http://www.youtube.com/watch?v=DwZaw0Cvc0U

Peter Krogsten

Posted: 5 januar 2011 - 22:32 - Svar

Må jeg venligst tillade mig at henvise til en udredning om hvad der er vestligt og hvad der er ikke-vestligt

http://www.danskkultur-debat.dk/?p=493

Begrebet er helt uden mening, og kan ikke bruges til nogen statistisk opdeling.

  holger

  Posted: 6 januar 2011 - 16:02 - Svar

  Først leflen:Læste videre på din udmærkede blog. OK, i dagens “debat” bruges “vestlig” udelukkende i negativ betydning, når man skal sætte et smædeord efter (arrogance, imperialisme, dekadence, udbytning af, etc). Jeg bor sgutte i nogen “vest”, men i Norden (eller i centrum/Midgård), og i Europa fordi mit land har antaget den hellensk-romerske civilisation (with a twist). Vi kan jo godt gå tilbage til opdelingen af Romerriget, men helt galt afmarcheret blev det vist først, da Europa blev delt i såkaldt “øst” og “vest” efter 2. verdenskrig. NATO inkl. de små og mellemstore neutrale lande i Europa blev i journalist-jargon “vesten”. Polen bliver forvandlet til “vest”, da det kommer med. Skulle Argentina komme med ville det også blive forvandlet til “vest”. Selvfølgelig er begrebet helt meningsløst. Mening giver det derimod at tale om den europæiske civilisation – altså der hvor europæere har bosat sig (Europa, Sibirien, Nordamerika, Sydamerika, Australien). Og selvfølgelig har Singapore og Somalia ikke andet tilfælles end at de findes på jordkloden og er beboet aføh mennesker. Når man opretholder det tåbelige begreb er det kun for at kunne smæde løs (jfr. ovenfor).

Robin Shadowes

Posted: 5 januar 2011 - 23:37 - Svar

Har inte haft nåt större problem att förstå vare sig danska eller norska. Det enda jag har problem med är deras sätt att räkna men så har jag alltid varit mer av en bokstavs-människa än siffer-dito. Har svårt att komma ihåg siffer-koder och dom tar extremt lång tid att nöta in. Den enda större skillnaden är väl att den talade danskan låter grötigare än norskan. Egentligen borde det prioteras mer i grundskolan att lära broderfolkens språk, hellre än alla nyspråk som arabiska och andra liknande språk som kommit hit dom senaste decennierna. Tycker t o m att broderspråken borde prioriteras över engelskan.

Bjovulf

Posted: 6 januar 2011 - 06:20 - Svar

Haha, ja, det er et vanvittigt talsystem, som vi har indført for at kunne narre blåøjede svenskere i vore butikker / affärer 😀

Du har helt ret, men det er en del af vores kultur, og vi tænker jo ikke over vore tossede / tokiga talord på dansk til daglig.
Det er meget mystisk, at vi er så forskellige på et så vigtigt og grundlæggende felt. Måske stammer vores vigesimale talsystem
fra kontakt og handel med franske eller keltiske områder (Irland & Wales?), hvor man har – eller har haft – lignende base 20-talsystemer?

http://en.wikipedia.org/wiki/Vigesimal

“In EuropeAccording to German linguist Theo Vennemann,[citation needed] the vigesimal system in Europe is of Basque (Vasconic) origin and spread from Vasconic languages to other European tongues, such as many Celtic languages, French and Danish.[dubious – discuss]

According to Menninger,[citation needed] the vigesimal system originated with the Normans and spread through them to Western Europe, the evidence being that Celtic languages often use vigesimal counting systems. Others[who?] believe that this theory is unlikely, however.”

Ja, og så taler – og tænker? 🙂 – vi meget hurtigere / snabbare än svenskar och nordmænd i gennemsnit –
helt op til 30-40 % ifølge visse videnskabelige studier! – blandt andet ved at droppe bogstaver og endelser
eller ved at lade ord smelte sammen/ ihop – fx. “der er en” -> [dar’en] 😀

Og endelig er mange oprindeligt hårde konsonanter ofte blevet forskudt til de tilsvarende bløde/ mjuka
konsonanter på dansk ( lettere, hurtigere, mere afslappet 😀 ) – og nogle af dem nu endda / även næmest
på vej til at blive stumme!

-k -> -g -> -gh -> …
( steak / stek -> steg [steigh], day / dag -> dag [dagh -> da(y)’ ], like/ lik -> lig(e) [ligh-e],
take -> tage [tagh-e , nu oftest “ta’ ” og “to’ ” i datid] (fra taka!), bake / baka -> bage [bagh-e -> ba(y)-e ],
sick/ sjuk -> syg [sy(gh)], rich [ udtalt a la “Bach” opr. ! ] / rik -> rig )

-p -> -b ( deep/ djup vs. dyb , leap / löpp -> løb, drop / drop(pe – > dråbe, hope / hoppas (?) -> håbe ) ,

-t -> d -> “-th” (eth) ( hate / hatt -> had [hath], fat / fet -> fed [feth], glad/ glad -> glad [glath] ).
( Andre gange udtales et -t som -d – fx. tired / trött = træt [træd] ( vi orker inte 😀 )

Ja, eller i det mindste vægtes lige så højt som engelsk. De er jo alle nært beslægtede sprog.
Og vi behøver jo faktisk ikke at kunne tale hinandens sprog perfekt, bare at være gode
til at forstå hinanden / värandra. Og ja, så burde vi danskerne jo nok lære at sjuske / slärva
mindre og udtale alle bogstaver og endelser ordentligt, når vi taler til og med vore kære
“sprogligt udfordrede” naboer / grannar. SUK 😀

Men synes / tycker ni svenskar ikke, att det är ganske let at forstå skriftlig dansk, når
I / ni har vænnet / vänjat jer /er til at læse det – altså lært at se igennem vore mærkværdige
måder /sätt at stave på?

Gunnar Biering

Posted: 6 januar 2011 - 10:40 - Svar

DFs stemmeprocent har hidtil ligget under landsgennemsnittet i Nordsjælland. Det ændrer sig måske. DR skriver:

“En ejerforening i Nordsjælland er nu så træt af kriminalitet, at den vil indhegne boligområdet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Både bilafbrændinger, tricktyve og indbrud har plaget beboerne i Hørsholm Park. Så nu skal der sættes ind, mener ejerforeningens bestyrelse.

– Storbyen er kommet til Hørsholm. Vi har haft røveri og tricktyveri, og det er meget ubehageligt. Vi vil sikre, at vi ikke har et gennemtræk af mennesker, vi ikke kender, siger formand for bestyrelsen i Hørsholm Park, Flemming Lundahl og fortsætter:

– Vi har nogle ældre damer, som ikke tør at gå ud og købe ind alene. Det er tab af livskvalitet, og det vil vi ikke finde os i. Vi vil gerne være tolerante, men dette er ubehageligt.”

“Storbyen” er kommet til Hørsholm?

  Morten - - -

  Posted: 6 januar 2011 - 14:14 - Svar

  Ja, “storbyen” 🙂

  Det bliver nok ikke det sidste “gatede community” i NS. Det sjove er, at de let bliver en slags reservater for Politisk Korrekte, ligesom privatskolerne gør det. Der bliver et meningstyranni af den anden verden, hvor der socialt set er “ingen adgang for DF’ere og deres sympatisører” 🙂

  Jeg ved det. Jeg bor selv i en “andelsboligforeningsgård” med mure omkring det dejlige haveanlæg, vi har (jeg bor selv i lejebolig, men nyder godt af de fælles reakreative arealer). Man hygger sig! Så kom ikke her med dine outrerede meninger og spoler vores selvvelbehagelige samvær … Hos os er der ingen problemer – og vi vil heller ingen problemer have!

  Javist. “Storbyen” … Lige netop 🙂

  – – –

JensH

Posted: 6 januar 2011 - 13:51 - Svar

“En ejerforening i Nordsjælland er nu så træt af kriminalitet, at den vil indhegne boligområdet.”

Jaja, de velbjærgede i Nord-Sjælland kan prøve at krybe i flyver-skjul i såkaldte ‘gated-communities’, men i længden kan de ikke isolere sig fra udviklingen i det omgivende samfund. Og den udvikling går i retning af mere ‘intifada’-lignende tilstande. Mon ikke der findes et par stykker af de ‘anstændige’ deroppe, som nu i deres stille sind ærgerer sig over de havde så travlt med at udskamme Pia Kjærsgård og alle andre ‘ikke-stuerene’. Selv statsministeren kan nu ikke længere holde virkeligheden på afstand, da den nu trænger ind på selveste Marienborg:

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article1482248.ece

JensH

Posted: 6 januar 2011 - 15:47 - Svar

OT

Selv i det store indvandrer-land USA erkender man at der trods alt er grænser for hvor stor en indavdring et land kan tage. Nu søger delstaterne nu at hindre illegale indvandres børn i at automatisk blive Amerikanske statsborgere ‘bare’ de er født i landet:

http://www.berlingske.dk/verden/stater-soeger-begraense-usas-immigrati on

USA er ikke bare et land men også et kontinent, og så er det jeg finder helt naturligt at spørge rød bloks mulitikultier om hvordan i alverden de kan tro på at Danmark bare kan indføre (de facto) fri indvandring??? Når ikke engang mægtige USA kan ‘magte’ det som nation??

Mette

Posted: 6 januar 2011 - 18:51 - Svar

Interessant stof, men jeg synes, at Tranæs skulle have talt lidt mere langsomt og tydeligt, især da det var en norsksproget forsamling, han henvendte sig til. Han jappede af sted og burde have dvælet ved nogle af sine pointer. Det står heller ikke klart for mig, hvordan han mener at kunne se optimistisk på forholdene. Pt. vælter det jo ind i landet.

Tak også for Hege Storhaugs vedkommende analyse.

Jeg tilføjer en slagsang, som jeg ikke kan stå for, selv om jeg nok ville have ændret et par ord. Forsangeren er lige i øjet, både fremtoningen og den hæse stemme, og man må sige, at “koret” er taktfast. Søren Krarup ser lidt genert ud, det er ikke hans sædvanlige stil. Her blev der vugget med. 🙂 🙂 🙂

http://jp.dk/jptv/nyheder/indland/article2296893.ece

Robin Shadowes

Posted: 7 januar 2011 - 01:08 - Svar

Bjovulf, att skrika UUUUUT på svenska låter bara mesigt. Tacka vet jag ett rejält danskt UUUUUD!!!! Ja, det låter mer maffigt helt enkelt. LOL!

Lavard

Posted: 8 januar 2011 - 01:18 - Svar

Vestligt kultur er vel bare et politisk korrekt udtryk for Europæisk kultur. Men den vigtigste grund til ikke at tillade ikke europæisk invandring, er at det er med at til gøre de europæiske folkefærd til et mindretal i deres eget hjemland. Uden Europæiske folk ingen Europæisk kultur.

Vivian

Posted: 8 januar 2011 - 23:42 - Svar

#Robin Shadows

Det har du rätt i Robin.
När jag ska sätta mig i respekt över min svenska katt, anvender jag alltid danska. Han blir fullständigt skakad.

Ett annat ord, öppen och åben. Hvilket låter mer öppet av dom två, tycker du?

Leave a Comment