27
jan
Seneste opdatering: 28/1-11 kl. 1619
28 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

PI-Interview mit Wilders, Stadtkewitz und Doll, tysk, utekstet.

Snaphanen bryder forsætligt § 266 b – eller gør vi?

I gummijuraens tidsalder får det frie ord bløde knæ at stå på. Det kan ikke være anderledes. Når nu 266 b opererer med et begreb som “propagandavirksomhed” må en retssag dels blive afgjort ud fra meget subjektive kriterier der bygger på en antagelse om tankelæsningens mulighed, dels føre til helt uoverskuelige og urimelige betingelser når man som blogger ytrer sig. Der kan således komme en meget omtalt byretssag ud af et interview der næsten hele vejen igennem er belagt med de nødvendige forbehold mod generalisering. Men hvordan stilles de nye medier der hverken er beskyttet af presseloven, eller har forpligtet sig til at følge gængse presseetiske regler? Og gør det en forskel når vi som her gengiver groft generaliserende udsagn som vi selvklart ikke sympatiserer med, udsagn det efter en nøgtern vurdering er umulige at opfatte som mindre grove end Lars Hedegaards ord? (LFPC)

[…] Der synes at eksistere en myte om at dansk demokrati er unikt, bedst i verden og bare er opstået fordi vi i bund og grund er verdens flinkeste, hyggeligste og demokratiske mennesker. I den svada af vrøvl synes man blandt andet at glemme følgende: Vi er en nation af slaveholdere, heksebrændere, stavnsbindere, røvere og voldtægtsforbrydere, kvindeundertrykkere osv. […] Lars ‘rød maling’ Grenaa: Om anti-demokratiske demokrater…

Klokkeklar propaganda, en skærpende omstændighed ift. § 266 b

Videoen her er ikke i sig selv bemærkelsesværdig, idet der blot er tale om nogle klip af nyheder fra de pågående optøjer i den muslimske verden, efterfulgt af dystre varsler om at dette er hvad der venter Canada i en ikke så fjern fremtid, illustreret med video af raketangreb på politiet i Malmøs Rosengård. Som sådan giver den mindelser om den plakat der indbragte medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdom en dom for “racisme”. Nu er Vladtepesblog i Toronto nok uden for statsadvokatens rækkevidde, men i disse dage hvor gummibegreber som propaganda og påkaldelse af krænkelse betegnes som jura i dette land, må man alligevel spørge hvor en menig blog befinder sig mht. at kolportere disse billeder. Nu kommer han vel ikke efter os i næste omgang? Eller er han travlt optaget af at forberede skueprocesser mod en avis der i flere år har hetzet og propaganderet mod et lovligt dansk parti, eller vil hans kølige overvejelser bringe ham til at lade 266 b falde ned over hovederne på grupper der benytter vendinger som “fucking luderland”? Åh, hvor er vi dog spændte. Eller rettere, det er vi ikke (LFPC).

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

“Tryghed”

Som bekendt begynder man først at tale om tryghed, miljø og fred, når man ikke længere har det. Miljødiskussionen begyndte i 1971, da luften var fuld af bly og Øresund møgbeskidt. Overhovedet at have diskussionen er allerede et mangelsymptom. I Malmø har man diskuteret trygheden, et svensk plusord på top fem, der har været under hårdere sabotage end næsten alt andet i Sverige, det skulle da lige være undtaget velfærden. Lad os sammenligne 2010 tallene med en danske by af samme størrelse, Århus. Først Malmø hvor det røde byråd er i fuldkommen fornægtelse. (Tallene er fra Brå.se og Danmarks Statistik)

Rån inkl. grovt: 984
Misshandel inkl grov: 3. 556
Våldtäkt inkl. grov: 216

Århus:
Røverier: 250
Voldsforbrydelser ialt :1232
Voldtægt: 13

När Sverigedemokraten Lars-Johan Hallgren går in i debatten och säger att Malmö tillhör Europas farligaste städer svarar Anders Törnblad I de flesta av Europas storstäder skulle man skratta åt oss om vi talade om kriminalitet och att det skulle vara farligt att vistas ute. Malmös trygghet ledde till intensiv debatt i fullmäktige

Den svenske, politiske derrière garde

Jeg plejer at sige med visse mellemrum – man kunne få en tagsten i hovdet – at svenske politikere har installeret en solid borgerkrig, antagelig flere paralelle. Det er langtfra min egen private observation, andre har gjort den også: Officer Anders Lugn: Sveriges väg mot katastrof. Den kommer til udbetaling om 20 år – give and take. Det er et kvalificeret gæt, de der føler sig bedre kvalificerede, kan jo komme med et andet, men der skal ikke herske tvivl om mine observationer igennem 40 år. (Se den demografiske udvikling nedenfor). Den har de installeret, fordi de aldrig nogensinde konsulterede befolkningen om den største samfundsomvæltning i landets historie. De frabad sig dens holdning intenst. Herfra og frem ser vi damage-control. Birgitta Ohlsson er en sådan controller, hun er statist i en teaterforestilling, hun selv har været med til at skrive, men forestillingen har levet sit eget liv siden starten af halvfemserne engang. Hvis jeg får ret, og hvis jeg tilhørte den svenske nomenklatura, ville jeg have min kuffert stående pakket og parat sådan omkring år 2025. Jeg kan selvfølgelig tage fejl, men det er ikke det normale for mine skøn. I løbet uberegnelig kort tid, kan disse politikere komme til at fremstå for befolkningen, som de værste landsforrædere i Sveriges tusindårige historie. Det, der lyder alarmistisk i dag, kan vel være det man vågner op til i morgen. Enhver kan håbe noget andet, men ingen kan afvise muligheden. En analysant bør have den i baghovedet, en svensk statsminister også, så kan han kun blive glædeligt overrasket, for som Scruton skriver: “Regenter bør styre ud fra en pessimistisk grundholdning, andet leder til hasard,” og hasard, det er lige præcis Sveriges nuværende kurs.

Skolan kommer att få en viktig roll, säger Birgitta Ohlsson. Här kan Danmark agera förebild.–Jag håller inte med om den danska integrationspolitiken på många punkter. Jag tycker att den är alldeles för förenklad och för hård. Men jag tycker att de har använt ett mycket mer öppet och ödmjukt perspektiv när de har hanterat extremism och radikalisering.
I Danmark pågår arbetet med att skapa förtroende mellan skolan, polisen, socialtjänsten och hemmen. Birgitta Ohlsson vill att det i varje kommun ska finnas en formellt ansvarig som oroliga familjer kan vända sig till. Ny plan mot extremism


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Michael Laudahn

Posted: 28 januar 2011 - 01:49 - Svar

‘Klokkeklar propaganda, en skærpende omstændighed ift. § 266 b’:

Jo, jeg har siden længe spurgt mig hvorfor Snaphanen absolut vil have DK stående i enden – bortset fra de indlysende spontan-argumenter. Med hensyn til vores moderne tider er dette jo næsten ensbetydende med ‘asking for trouble’, tidligere eller senere. En domæn i 1. amendment-landet er til trods for alt fortsat det 1. valg.

  Morten - - -

  Posted: 28 januar 2011 - 10:02 - Svar

  Du mener, at man så har værneting i det land, hvor ens domæne er registreret ?

  Det tvivler jeg på. – Især med “Den Europæiske Arrestordre”.

  – – –

   kimpo

   Posted: 28 januar 2011 - 16:49 - Svar

   Den europæiske arrestordre når vel ikke over Atlanten.. Selvfølgelig lægger man sine ting i USA, hvis man vil gøre det svært for det europæiske tankepoliti.

    Morten - - -

    Posted: 28 januar 2011 - 17:51 -

    Nej, den er jeg med på, den med Atlanten. Men hvis man er bosiddende her og offentliggør noget på dansk fra en amerikansk server … gad så nok vidst om man ikke ender med have værneting her? Eller i Rumænien, måske … DEAs intention er jo, at man skal kunne retsforfølges for noget, nogen i “EU” ikke bryder sig om, uanset hvor man befinder sig, eller hvorfra, man offentliggør det.

    – – –

    kimpo

    Posted: 28 januar 2011 - 18:17 -

    Et menneske i Amerika må vel godt snakke dansk, når han ikke bryder amerikansk lov? Ham der kalder sig kimpo på 37 grader, hvem er det? Og hvad med hans skøre venner, der ikke har skrevet så meget endnu? Endnu regerer vort Tankepoliti ikke USA, så der kommer jo nok et boom af dansk-amerikanske bloggere..

Ulla Lauridsen

Posted: 28 januar 2011 - 09:17 - Svar

Jeg tror fortsat ikke på, at der bliver borgerkrig i Sverige – ikke med mindre du betragter stigende vold og chikane mod svenskerne som ‘krig’. Den svenske oprindelige befolkning griber ikke til våben. Lad os bare vædde. De fortrækker. Se lige, hvor ydmyge de allerede er: FEM PROCENT af dem turde stemme på SD.
Nej, lad os lave en kampagne, så det bliver Danmark, de fortrækker til. Så kan vi holde skuden lige i vandet lidt længere på denne side af sundet. Vi kunne lave en bytter, ligesom med Pakistan. Lad Sverige blive ‘De renes land’ i Europa, og lad os andre være i fred.

  Morten - - -

  Posted: 28 januar 2011 - 10:23 - Svar

  Ja, Danmarks gamle drøm: Et forenet – men nu noget indskrænket – Norden 🙂

  Nej, krig bliver der ikke. Den form for vrede, der hersker i dag, er den, der giver sig udtryk i kommentarer, hvori det erklæres, at man “vil danse på Tøger Seidenfadens grav”. Denne afmægtige, hvislende form for vrede er ikke en indikation for kampvilje, men for det modsatte.

  Det er tydeligt, at kampviljen ikke øges proportionelt med trykket, men daler. Frustrationerne og indebrændtheden vokser derimod blandt de efterkommere af det danske småkårsfolk, der er udset til at holde for, når elitens lækre fantasier skal omsættes til vores virkelighed.

  – – –

   Morten - - -

   Posted: 28 januar 2011 - 10:40 - Svar

   LFPC og jeg forudså i en tidligere diskussion den demoraliserende udvikling, som nu er en kendsgerning på Vestegnen: Læs her på bl. a. Uriasposten.

   Det er kun generation Før, der for alvor tror på “borgerkrig”. Det skyldes efter min mening, at denne generation ikke ved, hvor opløst befolkningen på eksempelvis Vestegnen’s selvforståelse er. Og hvor forhutlede de er. Men læs ovenstående.

   Det er opfyldelsen af en gammel profeti, senest lanceret i Snaphanens kommentarspor – nu dokumenteret af autoriteter.

   – – –

   kimpo

   Posted: 28 januar 2011 - 16:53 - Svar

   Krigen mod familien har effektivt ødelagt modstandskraften. Institutionerne er bare ingen erstatning, som de skruppelløse 68ere vel troede engang.

JensH

Posted: 28 januar 2011 - 10:33 - Svar

@LFPC

Angående denne ‘folkedomstols’-lignende farce vi oplever Lars Hedegård bliver udsat for i disse dage, så er det interessant at observere VK politikernes reaktion, eller snarre mangel på samme. Såvidt jeg husker har vi før herinde debatteret emnet om de borgerlige politikeres (V&K) manglende ‘borgerlighed’, d.v.s. deres nærmest paniske frygt for at blive opfattet som værende ‘højreorienterede’ på det ‘pæne’ kulturradikale parnas. Indtil nu har jeg faktisk kun set Naser Khadar være ude og forsvare Lars Hedegaards ret til at udtrykke sine holdninger uden at skulle blive stillet for en domstol. Khadar er ganske vist ikke enig med de holdninger Hedegaard gav udtryk for, men forsvarer hans ret til at udtrykke dem, hvilket burde være en helt naturlig ting at gøre hvis man kalder sig selv borgerlig:

http://naser.blogs.berlingske.dk/2011/01/24/lars-hedegaard-racisme-og- ytringsfrihed/

Har du set andre VK-politkere give Lars Hedegaard deres støtte???

  LFPC

  Posted: 28 januar 2011 - 11:22 - Svar

  Nej, det kan jeg bestemt ikke huske at have set. Tænk hvis man undtagelsesvis er nødsaget til at fremhæve Khader som et positivt eksempel ….! Jeg kan kun huske noget løs snak om at dette kunne føre til at man måtte kigge på 266 b, men jeg husker ikke hvem der sagde dette. Hedegaard er spedalskheden selv for de pæne og anstændige.

  Anonym

  Posted: 28 januar 2011 - 12:05 - Svar

  Som sædvanlig er Khader tvetydig. ´Var han ikke den første til at råbe op over videoen? Pøsede han ikke gift på i medierne i stedet for at trække på skulderen, hvilket i alle tilfælde havde været det klogeste? Fik han ikke til gengæld endnu den pressebevågenhed, der synes at være livets salt for ham?

  Khader er altid der, hvor det bedst kan betale sig for ham selv, om han så skal modsige sig selv i hveranden sætning.

   Anonym

   Posted: 28 januar 2011 - 14:26 - Svar

   Det var mig, der utilsigtet blev anonym.

    kimpo

    Posted: 28 januar 2011 - 16:54 -

    Nåeee 🙂

JensH

Posted: 28 januar 2011 - 11:38 - Svar

@LFPC

“Hedegaard er spedalskheden selv for de pæne og anstændige.”

Ja, men det viser jo også klart problemet med V&K. Ægte borgerlige ville selvfølgelig forsvare ytringsfriheden uanset om de er enige eller uenige med den person, hvis ytringsfrihed er truet. Og de ville gøre det uanset om de ville blive ‘stigmatiseret’ i det ‘pæne (Politiken)selskab’. Borgerlige partier der ikke forsvarer ytringsfriheden har overflødiggjort sig selv.

  Mette

  Posted: 28 januar 2011 - 14:38 - Svar

  Nej, de borgerlige partier har ikke overflødiggjort sig selv, for borgerlige vælgere har ikke noget virkeligt alternativ på valgdagen bortset fra at tage plads på sofaen.

  Mænd som Hedegaard er deres egen værste fjende. De bliver ved med at gå for langt, og det er en skam. Man er nødt til at overholde spillets regler, hvis man vil opnå noget, og det vidste Hedegaard godt, for den regel har han jo trods alt overholdet i langt de fleste tilfælde, hvilket desværre ikke synes at tælle i retten, og det er småligt. Hedegaard har haft gode muligheder for at komme frem med sit budskab i klummer i to af DK’s største aviser, men han har foreløbig brændt sine broer, og jeg tror ikke, at han får dem bygget op igen. Langballe har tacklet situationen langt klogere.

  Det værste er, at budskabet blev tabt på gulvet, og det vidner vel mere end noget andet om, at formen var forkert valgt.

  Når jeg skriver dette, er det fordi vi gør klogt af at lære af det forløb, hvadenten vi synes, at det er rimeligt eller ej. Jeg synes ikke, at det er rimeligt, jeg ville have foretrukket, at folk havde hæftet sig mere ved indholdet, havde overvejet det, efterforsket det og trukket på skulderen af Hedegaards manglende kommunikationsevner, når det gælder at sno sig blandt politisk korrekte. Det er vel sagen fremfor posituren, det kommer an på.

   kimpo

   Posted: 28 januar 2011 - 17:02 - Svar

   Rent vrøvl, Mette. Aaaalt for defensivt. Du taler som en venligt vigende kollaboratør. Vi skal selvfølgelig ikke vige en tomme med vor glimrende tradition for bramfrihed, og der skal ikke rettes ind, men udvides, ligesom vi ikke skal møde muslimerne med eftergivenhed, men med stolt hævdelse af vore sædvaner. Og vore frontfigurer skal højt og tydeligt eksemplificere denne tradition.

   Hedegaard har lavet en fejl, og det er at forsøge at bilde nogen ind at ordene ikke var til en videre kreds. Han blev vel ramt af din angst, kringsat af fjender, undskyld: kvinder, i TFS-ledelsen. Hedegaards mandighed svigtede for en kort stund; han er jo også under et næsten umenneskeligt pres i sit arbejde.

   De borgerlige partier HAR overflødiggjort sig selv, når de ikke længere er borgerlige. Det følger ganske simpelt af definitionerne. Hvad værre er: de skygger for gode borgerlige alternativer. DF har svigtet, men er repræsenterer stadig modstandskampen. LA repræsenterer en ditto på det økonomiske felt (men er desværre værdimæssigt halal), selvom det er ret udvandet.

    Mette

    Posted: 28 januar 2011 - 17:39 -

    Jamen, så siger vi det kimpo, det er jo dig, der er geniet. Jeg er kun hende, der har lang erfaring fra det pulveriserende, og som er vant til at gå efter resultater og opnå dem. Der mere end en måde at være insisterende på, og klogskab er ikke af vejen.

    De borgerlige vil blive stemt på, som de altid bliver. Ergo er der nogen, der finder, at de er bedre end ingenting og derfor ikke er overflødiggjort.

    Langballe opførte sig klogt, det er ikke alle kampe, der er værd at udkæmpe. Da slet ikke når man står til at tabe dem, og de fleste ikke betragter en som en martyr, men som en der har kvajet sig solidt. Langballe er tilgivet, og ham lyttes der til igen. Jeg kan ikke mærke i debatten, at der er megen sympati omkring Hedegaard, men måske tager jeg fejl. Folk virker forarget og irriteret over sagen, men det er ikke de samme. Hedegaards undskyldninger er ikke blevet opfanget, der har været for meget støj på linjen.

    kimpo

    Posted: 28 januar 2011 - 18:28 -

    Jaja, godt ord igen Mette, men du befinder dig åbenbart stadig i den vildfarelse, at der er noget at sige undskyld for. Det er akkurat samme logik som med Muhammed-tegningerne: Hvis man trykker dig længe nok på maven, vil du vige. Hedegaard skal naturligvis ikke sige undskyld for at bruge ubestemt flertal, en ganske velkendt sproglig konstruktion. Det skal han heller ikke, selvom et åndsforladt og logikresistent retssystem forsøger at få ham ned med nakken.

    Langballe skal heller ikke. Deres beklagelser er udtryk for den dumme talmajestæts angreb på individ og sandhed. Ved du selv, hvad du mener, eller mener du bare det der er tilstrækkelig populært?

    Hvis nogen har mere til overs for Langballe end Hedegaard i denne sag, skyldes det at Hedegaard forsøger at smyge sig udenom den rimelige og logiske konsekvens af en totalitær og direkte demokratiundergravende lov. Han burde have koncentreret sig om at udfordre det subjektive og inkonsistente i loven (den er selv “racistisk” diskriminerende i sin ordlyd).

   LFPC

   Posted: 28 januar 2011 - 17:45 - Svar

   Hedegaards form og ordvalg var kun et påskud for denne skueproces. Han kunne have udtrykt sig nok så urbant og præcist, men kendsgerningen er at påkaldelse af krænkelse og den blotte fremlæggelse af kendsgerninger der undergraver den multikulturelle løgn i stigende grad sender folk i retten i europæiske lande, og vi er som bekendt under pres af EU for at rette ind efter denne tendens.

   Kig på sagen mod Elisabeth Sabaditsch-Wolff, der under et lukket seminar fremlagde elementære kendsgerninger om islam, og lige nu er ved at få sit liv lagt i ruiner i en skueproces. Tilsvarende Geert Wilders og den østrigske politiker Susanne Winther.

   Om Hedegaard med sin form har flyttet fokus væk fra emnet og derved gjort sagen en bjørnetjeneste, eller om der tværtimod er skabt øget fokus på denne (og på skueprocesser som en nutidig kendsgerning i Danmark) må vise sig, men det vil være forkert at gøre ordvalget til selve årsagen til retssagen. Ordvalget var et påskud.

    Mette

    Posted: 28 januar 2011 - 18:04 -

    Ja, selvfølgelig var ordvalget et påskud, og det er jo netop det, der er det ærgerlige ved det hele, for det kunne have været undgået, og han må jo have vidst, at hyænerne lå på lur. Det gør de stadig, og det er der, jeg vil hen. Det er spild af gode kræfter at bruge tid på at fodre dem. Det er det, jeg mener. Ressourcerne er jo ikke endeløse, de skal bruges med omtanke og stramt fokus på at nå i mål via delmål efter delmål.

    Udviklingen på Jalvings blog viser med stor uhygge, hvilken vej, det bærer.

    kimpo

    Posted: 28 januar 2011 - 18:34 -

    Jøsses, Mette:

    Det skulle da ikke undgås! Du er belæst og begavet, men har en kvindes reflekser, og du illustrerer altså atter problemet i kvindelig deltagelse i politik (valgret er ikke valgpligt, hvis bare flere ville huske det).

    Så længe den lov er der, ødelægges den frie debat om det der optager folket. Så længe pingerne ikke trodser paragraffen, fortsætter dens eksistens. Pingerne og folket skal trodse loven, indtil politikerne fatter sagens alvor.

JensH

Posted: 28 januar 2011 - 11:46 - Svar

“Här kan Danmark agera förebild”

Jeg håber sandt for dyden ikke, at Birgitta Ohlsson tænker på eksempelvis de Københavnske skoler. Her forlader 50 procent af de ‘to-sprogede’ elever skolen som rene analfabeter. Og det ser stort set ikke bedre ud i andre kommuner med mange ‘to-sprogede’ elever. Er Birgitta Ohlsson virkelig så uvidende, eller spiller hun bare uvidende for ‘at vinde tid’ før det uundgålige kollaps sætter ind??

Nicoline Andersson

Posted: 28 januar 2011 - 13:14 - Svar

Hej Morten.

Jeg har lige læst din blog – super god!

Jeg vil gerne lige have chancen for, at reklamere lidt for vores egen blog, så hvis du ville være så sød lige at tage et lille kig, kunne det være rigtig hjælpende!

http://8klblaabjerggaardskolen.wordpress.com/

PK

Posted: 28 januar 2011 - 16:26 - Svar

Islam i Norden bygger på politikernes mantra: Viden forbudt.
Tænk, i vores ellers så oplyste lande er der et felt, hvor viden ikke er ønsket.
Man er vel et pænt menneske.

Anonym

Posted: 29 januar 2011 - 12:53 - Svar

Ih ja, kimpo, lad os dog få reduceret kvinderne til sex og service, mændene har jo hidtil forvaltet freden i verden på bedste vis. I øvrigt gider jeg ikke diskutere dit yndlingsemne, da forholdene taler deres tydelige sprog.

Jeg frabeder mig også kraftigt at blive skudt i skoene, at jeg så meget som har overvejet, at Hedegaard skulle sige undskyld. Jeg troede, at det var oplagt, at jeg påpegede noget andet, nemlig forskellen på erkendelse af begået dumhed og undskyldning for samme dumhed. Jesper Langballe nøjedes med at erkende og tog sin bøde. Det finder jeg klogt, kræfterne kan bruges bedre end at tærske langhalm på den sag.

Tilfældet vil, at Katrine Winkel Holm netop beskriver Hedegaards handling som “dum” i sin JP klumme fra i dag, der ikke er venlig overfor de øvrige implicerede, så det springer vi over. Jeg mener ikke, at det er retfærdigt at fordele sol og vind på så ensidig og hoven en måde, den er jo helt seidenfadensk.

Læs i øvrigt dagens JP, selv om bladet ikke er yndet på dette site, hvor det opfattes som et fælles socialdemokratisk/socialistisk organ, fordi det er erklæret liberalt, og man placerer liberalisme i det røde felt. Der er tre hele sider med Thilo Sarrazin, og citaterne hører til dem, der vil noget. Der er også nogle fine erkendelser i et interview med en født marokkaner med succes i Europa, som mener, at multukulturalismen smider muslimske indvandrere i favnen på islam, og at det er det samme som at behandle dem som en slags fremmede turister. Kronikken er skrevet af Michael Jalving og er hans tale i Sverige denne weekend. Så er der Hans Hauge som bl.a. forklarer de tungnemme, at tolerance og noget man udøver overfor dem, som man ikke kan udstå, og at åndsfrihed er den ægte vare, som ikke mindst Grundtvig kæmpede for. Det er jeg naturligvis glad for at se på skrift, fordi jeg voksede op i et miljø præget at grundtvigiansk frisind. Det er også derfor jeg holder en liberal avis og lytter til mange forskellige meninger uden at miste sit eget ståsted. Der er forresten også et langt læserbrev af Søren Espersen og et af Lars Weis. Sidstnævnte læser jeg aldrig.

Så venligst overvej forskellen på en erkendelse og en undskyldning. Den er subtil, og den slags lægges der vægt på i retten, hvis dommeren også er det og overvejer, hvad der kan ske, hvis Hedegaard ikke frikendes. Jeg mener ikke, at Hedegaard-sagen har indhold til at tåle en lang rettergang med appeller hele vejen gennem systemet, for jeg frygter, at det bliver som at slippe en elefant løs i en porcelænsbutik, og jeg ser meget gerne, at så lidt som muligt ødelægges, for bevægelsen mod islamiseringen af Danmark er jo ikke et one-man show.

Mette

Posted: 29 januar 2011 - 12:54 - Svar

Ih ja, kimpo, lad os dog få reduceret kvinderne til sex og service, mændene har jo hidtil forvaltet freden i verden på bedste vis. I øvrigt gider jeg ikke diskutere dit yndlingsemne, da forholdene taler deres tydelige sprog.

Jeg frabeder mig også kraftigt at blive skudt i skoene, at jeg så meget som har overvejet, at Hedegaard skulle sige undskyld. Jeg troede, at det var oplagt, at jeg påpegede noget andet, nemlig forskellen på erkendelse af begået dumhed og undskyldning for samme dumhed. Jesper Langballe nøjedes med at erkende og tog sin bøde. Det finder jeg klogt, kræfterne kan bruges bedre end at tærske langhalm på den sag. Det er muligt, at der er sået nogle frø, som vil spire, men det ved vi ikke endnu, og endelig er de samme frø jo sået i mange andre tilfælde.

Tilfældet vil, at Katrine Winkel Holm netop beskriver Hedegaards handling som “dum” i sin JP klumme fra i dag, der ikke er venlig overfor de øvrige implicerede, så det springer vi over. Jeg mener ikke, at det er retfærdigt at fordele sol og vind på så ensidig en måde, den er jo helt seidenfadensk.

Læs i øvrigt dagens JP, selv om bladet ikke er yndet på dette site, hvor det opfattes som et fælles socialdemokratisk/socialistisk organ, fordi det er erklæret liberalt, og man placerer liberalisme i det røde felt. Der er tre hele sider med Thilo Sarrazin, og citaterne hører til dem, der vil noget. Der er også nogle fine erkendelser i et interview med en født marokkaner med succes i Europa, som mener, at multikulturalismen smider muslimske indvandrere i favnen på islam, og at det er det samme som at behandle dem som en slags fremmede turister. Kronikken er skrevet af Michael Jalving og er hans tale i Sverige denne weekend. Så er der Hans Hauge som bl.a. forklarer de tungnemme, at tolerance og noget man udøver overfor dem, som man ikke kan udstå, og at åndsfrihed er den ægte vare, som ikke mindst Grundtvig kæmpede for. Det er jeg naturligvis glad for at se på skrift, fordi jeg voksede op i et miljø præget at grundtvigiansk frisind. Det er også derfor jeg holder en liberal avis og lytter til mange forskellige meninger uden at miste mit eget ståsted. Der er forresten også et langt læserbrev af Søren Espersen og et af Lars Weis. Sidstnævnte læser jeg aldrig.

Så prøv om du kan nedlade dit til at overveje forskellen på en erkendelse og en undskyldning. Den er subtil, og den slags lægges der vægt på i retten, hvis dommeren også er det og overvejer, hvad der kan ske, hvis Hedegaard ikke frikendes. Jeg mener ikke, at Hedegaard-sagen har indhold til at tåle en lang rettergang med appeller hele vejen gennem systemet, for jeg frygter, at det bliver som at slippe en elefant løs i en porcelænsbutik, og jeg ser meget gerne, at så lidt som muligt ødelægges. Måske har han ikke lagt mærke til det, men bevægelsen mod islamiseringen af Danmark er ikke et one-man show.

Mit sikkerhedssystem advarer mig om, at der er noget galt med dette site, “fejl” siges det.

Leave a Comment