7
mar
Seneste opdatering: 7/3-11 kl. 2345
16 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Hvor svært kan det være? At selv muslimske kvinder i ekstrem grad har været udsat for sexchikane og værre i Egypten har været velkendt i årevis. Om ikke andet viser historierne om overgrebene på Lara Logan og Angella Johnson midt i den angivelige egyptiske frihedsrus på den allermest ubehagelige måde at Gutmenschen virkelig tror på illusionerne. Selv hvis de våde, sentimentale forestillinger om demokrati i vestlig forstand afspejlede virkeligheden, skulle en ukontrollabel menneskehob i et i forvejen voldeligt og sexistisk samfund i kaos pludselig ophøre med at opføre sig som det har været dokumenteret længe? At kvinder villigt satser deres kroppe er det ultimative bevis på hvor stærk virkelighedsfortrængning vi er oppe imod. Man kan givetvis komme galt afsted ved at sige det, men den brutale sandhed er at Gutmenschen kun lærer det på den hårde måde (LFPC).

[…] Even when several youths brushed against me in an intimidating way, some muttering suggestively in Arabic, I felt more annoyance than fear.

It was only later, as it grew dark and a younger, rowdier element arrived in the square, that the mood shifted to a more sinister undercurrent. These teenagers behaved like football hooligans, charging around in long conga lines.

When I got caught in the middle of one particularly boisterous group, they mobbed me and several attempted to grope and fondle my body.

For a moment I was nervous – I could see Phil’s head but several bodies were between us – then I got angry and pushed back. Luckily, I managed to wriggle my way out of their grasps. […] I was a mob sex attack victim in Tahrir Square… just like Lara Logan – Se også: Sexual Harassment in Egypt, Girls being sexually harrassed in downtown Cairo in full view of the police.

[…] Reportedly some of physical and sexual assault activity was caught on camera phones as well. One video purportedly involved some boy fondling the breasts of the reporter. However, another purported video that was described by a controversial YouTube video claims that a bearded man ripped the top off the reporter and began slapping her face and breasts. He then pinned her to the ground, and by this time she stopped resisting, apparently accepting the fact that she was overpowered. The bearded man then removed her pants and masturbated in front of her before raping her. He also reportedly clawed at her breasts with his hands.
The YouTube video claims that at least six men raped her vaginally, and a number of men also raped her anally as well. She was reportedly masturbated on and urinated on by some men as well according to the YouTube video claims which was supposed to be pieced together from information and videos posted on Arab Websites and other sources. […] The Controversial And Shocking Details About The Lara Logan Attack(Stripped, punched and whipped with flag poles: Full horror of Lara Logan’s attack emerges.)

“Der er et misforhold mellem demokrati og menneskerettigheder”

»Det er en stats suveræne ret at regulere sin befolkningssammensætning. Det er, fordi konventionerne truer nationalstaten og er med til at begrænse folkestyret, at der er ført ideologisk kamp mod dem. Det er imod den klassisk nationalkonservative politik,« forklarer Kasper Støvring, ekspert i politisk filosofi, med særlig vægt på konservatismen.
»Sat på spidsen kan man sige, at der er et misforhold mellem demokrati og menneskerettigheder,« siger han.Ud fra de klassiske borgerlige synspunkter bliver suveræniteten og ideen om folkestyret nemlig undermineret, »når de overstatslige apparater bestemmer vores lovgivning«.Det bliver et problem i nationalkonservatives øjne, fordi vi får en form for elitestyre. »Altså et domstolsstyre i stedet for folkestyre, og det er imod ideen om nationalstater. Samtidig med at det er imod demokratiske principper.« […]

Søren Krarup er til gengæld bestyrtet over, at en konvention i sidste ende kan betyde, at Hornbechs vagt i integrationsministeriet er overstået. »Jeg anser det som en katastrofe. Det ophæver os som land, og venstrefløjen dyrker en FN-konvention, fordi de kan fælde en minister. I så fald er det FN, der styrer Danmark. Og det er jo det, vi hele tiden har villet undgå.« Kasper Støvring anerkender alvoren i sagen, men påpeger, at »man skal huske, at konventioner kun er konventioner, vedtaget et bestemt sted på et bestemt tidspunkt og af bestemte personer for at løse en bestemt problematik, som måske ikke er gældende på samme måde i dag.« Ideologien fik lov at administrere

Rapport: “Muslimer i København”

Kommentar af Nicolai Sennels, psykolog (foto: pressekonferencen på Kbh.´s Rådhus d. 3.3.)

Undersøgelse offentliggjort i Urban 3/3 2011, s. 6:

“I undersøgelsen ‘Muslimer i København’ har man stillet en række spørgsmål om integration til 100 personer, som identificerer sig som muslimer, samt 100, som ikke identificerer sig som muslimer (ikke-muslimer). Undersøgelsen er lavet blandt beboere på Nørrebro i København. Undersøgelsen er en del af At Home in Europe Project, som er et integrationsprojekt, financieret af den private, internationale fond Open Society Foundations, hvis formål er at beskytte minoriteter. ‘Muslimer i København’ er en del af en længere række rapporter, der undersøger 11 byer i EU med væsentlige muslimske mindretal.”

– 80 ud af 100 muslimer føler et “meget” eller “temmeligt stærkt” tilhørsforhold til Nørrebro.
– 81 ud af 100 muslimer føler et “meget” eller “temmeligt stærkt” tilhørsforhold til København.
– 73 ud af 100 muslimer føler et “meget” eller “temmeligt stærkt” tilhørsforhold til Danmark.

Det faktum, at muslimer føler stærkere tilknytning til lokalområdet end til nationen er et udtryk for den klan-mentalitet, der præger muslimsk kultur. Det geografiske område, hvor familie og venner bor – og som man kan beherske – er det primære område. Dette sker ofte på bekostning af loyalitet og respekt overfor staten. Ikke underligt, at Nørrebro af mange muslimske unge opleves som deres territorium (“2200 Nørrebronx”), som skal beskyttes mod indblanding fra nationen/staten.

– 69 ud af 100 muslimer mener, at mennesker med forskellig baggrund kommer godt ud af det med hinanden i deres lokalområde. 31 procent mener altså IKKE, at muslimer og ikke-muslimer kommer godt ud af det med hinanden. Det er en særdeles høj andel, og bestemt årsag til en hel del os/dem-tænkning, og modvilje mod ikke-muslimerne.

– 58 ud af 100 muslimer ser IKKE sig selv som danske.
– 38 ud af 100 muslimer ser sig selv som danske.

Islam og muslimsk kultur gør, at muslimer først og fremmest føler sig loyale overfor deres religion og deres klan. Islam og muslimsk kultur er ikke begrænset af nationens geografiske grænser, men først og fremmest af kulturelle og religiøse grænser mod andre kulturer og religioner. Loyaliteten og respekten ligger hos religionen og klanen, ikke nationen. Momssvindel og socialt bedrag er langt mere accepteret end kriminaltiet begået mod andre muslimer.

– 54 ud af 100 muslimer er “meget” eller “nogenlunde” tilfredse med de lokale skoler.
– 56 ud af 100 muslimer mener, at skolerne respekterer elevernes religiøse skikke.

Islamiseringen har ellers godt fat i de københavnske skoler og institutioner. Muslimske helligdage, halalmad, islamistiske kvindeslør, ramadan osv. er fast inventar på Nørrebros skoler. Men det er åbenbart ikke nok for 44 procent af områdets muslimer. Hvornår er nok nok for dem?

– 61 ud af 100 muslimer mener ikke, de kan påvirke beslutninger, der træffes på nationalt plan.
– 61 ud af 100 ikke-muslimer mener derimod, at de godt kan påvirke beslutninger, der træffes på nationalt plan.

Muslimers oplevelse af manglende indflydelse skyldes formentligt delvist en manglende forståelse af demokratiet. Desværre ser vi ofte, hvordan muslimer tager loven i deres egen hånd – eller laver deres egne love – istedet for at overlade brugen af magt og vold til staten.

– 90 ud af 100 muslimer er godt tilfredse med at bo i et multikulturelt og multietnisk kvarter.

Dette peger på, at muslimer hellere ønsker at leve i et multikulturelt område, end et dansk kulturelt område.

– 70 ud af 100 muslimer mener, at familien er det vigtigste for dem

.
Dette tal overrasker ikke, for familiesammenhold er altid stærkt i kollektivistiske kulturer. Desværre er familiens behov for at beskytte sig selv og sit rygte ofte så stort, at man på ulovlig vis fratager kvinderne en række basale menneskerettigheder. En anden måde at beskytte familien på er ved at tvinge fætre og kusiner til indavl – dermed bliver familiemedlemmerne og pengene i familien. Man beskytter også familien ved at blokkere for integrationen, fordi vestlige værdier truer med at opløse familiens kerneværdier så som kvindeundertrykkelse, religiøs fanatisme og modvilje mod ikke-muslimer.

– 17 ud af 100 muslimer mener, at religion er det vigtigste for dem

.
Så er det bare at læse i Koranen for at se, hvad disse 17 procent mener er det vigtigste for dem…

George Soros ´Open Society Foundations “At home in Europe” – Muslimer i 11 europæiske byer.

Se også 23 February 2011: Psychologist: Western Quran schools are “terrorist factories” og Jamie Glazovs interview med Sennels: A Muslim Upbringing and Terrorism.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Finn Rudaizky

Posted: 7 marts 2011 - 15:06 - Svar

Som dansk-født søn af jødiske indvandrere fra Litauen og Polen, er jeg meget optaget af hvordan flygtninge/tilflyttere integrerer sig i det danske samfund. Begrebet 2. generationsindvandrer og krav på offentlig betalt modersmålsundervisning, har været ikke-eksisterende blandt jødiske indvandrere i Danmark.

Flygtningebølgen fra Østeuropa, såvel den for 100 år siden som den polsk-jødiske indvandring til Danmark i 1970´erne, var kendetegnet ved, at man betragtede Danmark, som havde givet husly til flugten fra forfølgelser, som et venligtsindet land. Der var ingen ønske om fjendtligtsindede planer, men en respekt for demokratiet, kristendommen og skikke i Danmark. Man beholdt sin tro, sin baggrund og kultur, men det blev til en hurtig integration socialt, arbejdsmæssigt, sprogligt, økonomisk og samkvemsmæssigt med danskerne. Selvfølgelig var der problemer med at komme til et nyt land, men mange af nutidens integrationsproblemer var totalt ukendt for den de jødiske flygtninge.

Jeg tilmeldte mig til pressemødet den 3. marts på Københavns Rådhus. En ny rapport: “Muslimer i København” skulle fremlægges. Muslimers og ikke-muslimers hverdagsliv på Nørrebro. Jeg fik hurtigt bange anelser om sagligheden af undersøgelsen. En udleveret rapport viste, at til brug for baggrundsviden, havde man interviewet 10 navngivne personer, som man på forhånd vidste, udelukkende var positiv og overstrømmende tilfreds med muslimernes integration – også den på Nørrebro. Jeg ledte forgæves efter blot en enkelt kritiker, men forgæves.

I undersøgelsen fremhæves Socialistisk Folkeparti som de gode og Dansk Folkeparti som de onde. Også Karen Jespersen bliver betragtet som ond, men ingen af de “onde” får lov til at komme til orde. Sådan. Der står absolut intet i rapporten om muslimers overfald på københavnske jøder på Nørrebro. Der står heller ikke noget om, at jøder med kalot ikke tør komme på Nørrebro af frygt for at blive slået ned. Det ved man godt, men en forholden sig til dette fænomen, ville bare ødelægge skønhedsmaleriet omkring visse muslimers integration.

Af det officielle program, hvor også Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev talte, stod der, at Zubair Butt Hussein fra Muslimernes Fællesråd også ville kommentere hverdagslivet på Nørrebro. Efter næsten fire minutters umotiverede angreb på navngivne og ikke navngivne personer, havde jeg fået nok af Butt Hussein og arrangørerne. De angrebne var jo ikke tilstede og havde altså ingen mulighed for at svare på svineriet, som tilsyneladende alligevel havde noget med pressemødet at gøre. Jeg rejste mig og gik i protest. Butt Hussein talte videre. Måske fortalte han om sit hyldestmøde med Irans præsident Ahmedinejad. Det var til det møde Butt Hussein hyldede Ahmedinejad med fotografering. Desværre “glemte” Zubair Butt Hussein og vennen Abdul Wahid Petersen, at tage afstand fra Ahmedinejads myrderier og fængslinger. Og “glemte” også, at protestere mod Ahmedinejads benægtelse af Holocaust samt Ahmedinejads planer om at udslette staten Israel. Nørrebro har tilsyneladende fået de repræsentanter for bydelen som de måske fortjener.

  MickeDansk

  Posted: 7 marts 2011 - 17:49 - Svar

  Kære Finn Rudaizky

  Jeg vil gerne benytte lejligheden til at erklære mig 100% enig i det, Du skriver.

  Gennem hele min opvækst og voksne liv har jeg som alm. “frikadelledansker” haft fornøjelsen af mange rigtig gode danske og svenske venner med jødisk baggrund. Og det var netop det, de var og er: Danskere og svenskere, der tilfældigvis også havde en jødisk baggrund. Mine jødiske venner har aldrig nogensinde misbrugt de skandinaviske velfærdssystemer, de har tværtimod været hårdtarbejdende og de har aldrig været så meget som i nærheden af at true andre.

  Så meget desto mere er det en skændsel at se, hvordan en lang række fjendtligt indstillede og uintegrerbare personer med muslimsk baggrund ikke alene er strømmet til Danmark gennem de seneste 20-30 år – selvsamme rabiate muslimer tillades næsten helt uimodsagt at kunne angribe den øvrige befolkning under dække af en lallende idiotisk pladderhumanisme blandt såvel venstrefløjsromantikere som bedsteborgere i de rigeste kommuners ‘beskyttede reservater’.

  Man kan ikke være tolerant mod det intolerante i al evighed.

  ‘Mennesker’ som Z.B. Hussein og dennes rabiate trosfæller fortjener ingen tolerance fra det danske samfunds side.

  Vore egne forfædre (heriblandt min egen familie) risikerede liv og lemmer i kampen mod nazisme og kommunisme. Nu står vi så med et endnu større problem (målt på antal mord og overgreb på menneskeheden); Islamisme = Islam!

  Alle mennesker uanset hudfarve er efter min overbevisning født ligeværdige; men kritik at en tillært ideologi og overtro er ikke racisme. Det er sundt fornuft!

  Mit spørgsmål til Dig, som læser dette, er: “Hvad vil Du svare Dine børn og evt. børnebørn, når de engang om 20 år spørger Dig, hvad Du gjorde for at bremse den muslimske indvandring og hærgen?”

  Mit beskedne tip vil være: Læs koranen, læs Kaare Bluitgen’s bog om Muhammed, del Din information med andre og spred Din viden omkring sobre og relevante netsteder/blogs til andre.

  Og derefter?? – Du bør nok gøre endnu mere.

  ‘Just my 10 cent’

Vivi Andersen

Posted: 8 marts 2011 - 01:07 - Svar

MickeDansk.

Jeg har gennem snart en hel del år, vel de sidste 8-10 år, skrevet om og talt med folk om islam og de islamiske tekster.

Og de seneste år også om “Det Muslimske Broderskab” som, når man graver langt nok ned, bl.a. viser sig at stå bag en uhyggelig stor mængde af islamiske foreninger.

Disse foreninger, og aktiviteter, er spredt ud over USA og Europa og de virker selvfølgelig også i Mellemøsten hvor de bag kulissen p.t. virker i Egypten, som foreningen er udsprunget fra, men så vidt jeg er orienteret også i de øvrige lande, hvor der for nylig var oprør.

Af og til er jeg ganske simpelt nødt til at stoppe med at beskæftige mig med islam/muslimer.

Det fordi jeg bliver SÅ nedstemt og trist over al den idioti der findes i de islamiske tekster og ikke mindst over den adfærd de arabisk-muslimske landes befolkninger udviser,

Jeg har fået en inderlig foragt for Palaraberne…. kan næsten ikke holde ud at høre om dem eller læse om dem !

De er dog et infamt sammenrend, både dem i Mellemøsten, men også de der er her i Danmark !

Jeg ønske Danmark befriet for palarabernes tilstedeværelse .

  MickeDansk

  Posted: 8 marts 2011 - 10:50 - Svar

  Hej Vivi,

  Jeg kan også erklære mig 100% enig i Dit indlæg – rent faktisk ord for ord inkl. tidsperspektivet, følelser og handlinger.

  Det var 9/11, der vækkede mig, men det var først efter at have læst koranen, og Bluitgen’s bog mm., at jeg vågnede rigtigt. Det var også der, min uvidenhed overgik til først forbløffelse og umiddelbart derefter til vrede. Viden og vrede tog til i takt med, at jeg gennempløjede uafhængige webblogs, diverse bøger og you-tube videoer.
  Det er fantastisk, hvad man rent faktisk kan lære – hvis man bare vil og gider.

  Frygten kom aldrig rigtig, eftersom jeg/man nok mest frygter det ukendte – og Islam er så pokkers enkel at gennemskue, når man først har forstået, hvad det egentlig går ud på: “En gemen landevejsrøver, der benytter pisk og gulerod overfor sine undersåtter.”

  Pisken er, at landevejsrøveren Muhammed truede sine medrøvere med, at han kendte en Gud, der ville straffe dem, hvis de ikke gjorde, som han sagde.

  Guleroden er, at medrøvererne fik særlige privilegier og andel i det tilranede bytte i form af materielt bytte og sexslaver.

  – Det var konceptet for ca. 1.400 år siden…………og det er det også i dag.

  Opgaven for os ikke røvere – dvs. det ‘vantro bytte’ – er efter min mening 2 -delt:

  1)
  At oplyse og åbne øjnene på bragende naive vesterlændinge, der lever i en illusionsverden, hvor man tror, at alle andre vil os det lige så godt, som vi ønsker andre skal have det – og at agressive mennesker falder til ro, hvis vi bare vender kinden til og føjer dem lidt. Dream on!

  Jeg plejer at eksemplificere det med fortællingen om et venligt par, der går i byen for at more sig efter at have set en god biograffilm. Det nytter ikke, at Du selv bare vil have en god aften, hvis Du bliver omringet at en flok mænd, der vil slås, stjæle Dine værdier og i øvrigt voldtage Din kæreste.

  Samtidig søger jeg aktivt at hverve læsere til f.eks. Snaphanen, Uriasposten, Hodja, EuropeNews, Gates of Vienna samt svenske PI. (Jeg linker ikke direkte her af respekt for Snaphanens ejere, da ikke alle figurerer som links her på bloggen)

  (I øvrigt en stor TAK til blogejerne og engagerede/dygtige kommentatorer (som Du selv Vivi). Mit eget (og sikkert andres) bidrag består primært i at styre nye uvidende læsere frem til informationerne.)

  2)
  At på anden måde aktivt kæmpe mod islamiseringen og den multikulturelle løgn. F.eks. i stemmeboksen, under indkøb og mødedeltagelse, ved forskellige arrangementer osv.

  Tak for ordet og tiden, Du/I brugte på at læse disse linier.

  Tillad mig at afslutte med et tankevækkende amerikansk ordsprog:

  “Hvis Du alligevel skal kæmpe, så kan Du lige så godt begynde at kæmpe i og fra den første skyttegrav!”

  Mange venlige hilsener

Bjovulf

Posted: 8 marts 2011 - 01:32 - Svar

“Kulturberigelsen” kører videre som planlagt …

http://ekstrabladet.dk/112/article1514882.ece

Knivstikkeri på Nørrebro

Mand stukket i benet. Politiet leder efter tre mulige gerningsmænd

20:44, 07. mar 2011 (Opdateret tid: 21:04, 07. mar 2011) |

På Nørrebrogade i København måtte en mand mandag aften flygte ind i en bus efter, han var blevet stukket i benet.

Manden var en del af en gruppe på fire fortæller Københavns Politi til ekstrabladet.dk.

De beskrives som ‘nydanskere’ i mørkt tøj.

http://ekstrabladet.dk/112/article1514932.ece

Drive-by skyderi mod taxa

Ukendte gerningsmænd i bil har skudt mod en taxa i København, der derefter kørte frontalt ind i lygtepæl

00:17, 08. mar 2011 | Magnus Bjerg

For anden gang i aften bliver der skudt mod en bil i Storkøbenhavn.

Denne gang kommer ukendte gerningsmænd ifølge vidner kørende op på siden af en taxa, som de derefter skyder mod.

….

  Bjovulf

  Posted: 8 marts 2011 - 10:40 - Svar

  Mere angående det seneste tilfælde af “kulturberigelse”

  http://ekstrabladet.dk/112/article1514973.ece

  En 30-årig mand, der ifølge sit eget udsagn er ‘pæredansk’, havde været på Nørrebro for at besøge sine børn, da han i aftes blev stukket med kniv, efter at tre andengenerationsindvandrere passede ham op på gaden.

  Knivstikkeriet skete i aftes på Nørrebrogade ikke langt fra Griffenfeldtsgade.

  Kniv for halsen
  – Jeg kom gående og passede mig selv, og pludselig kom der tre andengenerationsindvandrere hen til mig og bad mig følge med ind i en port. Jeg sagde i meget direkte vendinger, at jeg ikke skulle med dem, og så fik jeg sat en kniv for halsen, fortæller den 30-årige mand, der bor i København men ikke på Nørrebro, til ekstrabladet.dk.

  Bjovulf

  Posted: 8 marts 2011 - 11:02 - Svar

  http://ekstrabladet.dk/112/article1514932.ece

  Mindst otte skud blev mandag aften affyret under et drive-by skyderi i Storkøbenhavn.

  Det oplyser politiets centrale vagtleder, Søren Wiborg, til ekstrabladet.dk.

  – Tre personer prajer en taxi på Jagtvej ved Tagensvej, hvor han bliver overhalet af noget, der ligner en mørk Peugeot 406. Peugeoten kører helt tæt på taxien og der bliver affyret nogle skud, siger vagtlederen.

  Politiet har indtil videre fundet otte patronhylstre på gaden og er nu ved at undersøge taxien for flere projektiler.

Vivi Andersen

Posted: 8 marts 2011 - 01:44 - Svar

FINN RUDAIZSKY.

Kære F.R.

Jeg ved ikke om du kan svare mig på dette, men hvordan kunne det gå til at bl.a. fam. Melchior i årevis var fortalere for indvandringen fra de arabisk-islamiske lande til Danmark ?

Dette har virkelig undret mig en hel del !

  Finn Rudaizky

  Posted: 8 marts 2011 - 07:30 - Svar

  Kære Vivi Andersen.

  Jeg har ikke mandat til at svare på andres vegne. Men, selvfølgelig har jeg en mening om det. Du må vist sende dit spørgsmål videre til de “ansvarlige” !

Peter Buch

Posted: 8 marts 2011 - 04:29 - Svar

Jeg fortrækker menneskeværd fremfor menneskerettigheder. Et menneske skule vel have en værdi, være noget i sig selv, noget stort eller lille, overalt, i alle lande. Men det er ikke det menneskerettighedsdyrkerne ytrer eller objekt for deres gerning. Herfra observeret.
Var vi da perfekte- var der ingen grund-
at vi her på jorden havde- bund.
Miraklet som jeg ser det, ligger i,
klogskabs voksen, tilgiven og ståen hinanden bi.
Blot for hvad vi er- og ikke for hvad vi tror vi er-
så måske en dag kan vi have hinanden kær-
i ægte menneske-værd.

Hentet- ikke fra hukommelsen eller digte.dk hvor jeg lagde det år tilbage og hvor link dertil, søgt på ordene vel stadig burde vise sig – men fra hr. Møllers server:
http://www.uriasposten.net/archives/9302

PK

Posted: 8 marts 2011 - 07:32 - Svar

Hej Steen. Slet mig bare, når een i vrede og desperation er for grov.
Takker meget for din blog.
Har fået uvurderlig info i mange år.
Så stor tak for din kæmpe indsats.
Har skrevet det før ; i Sverige bør de opstille buster af dig i alle deres parker.
Når de en dag får friheden tilbage
P.S. Hvis det med buster er for meget, så een stor statue foran Kongeslottet.

  Bjovulf

  Posted: 8 marts 2011 - 09:31 - Svar

  Man kunne måske ligefrem kalde Steen en “myth-buster” i så fald 😀

Limewoody

Posted: 8 marts 2011 - 09:28 - Svar

“Altså et domstolsstyre i stedet for folkestyre….”.

Det kan undre at en EU-domstol egenhændigt og diktatorisk kan afgøre at Grækkenlands asylsystem er brudt sammen, hvorfor asylanters sager skal afgøres rundt omkring i de europæiske lande. Det er da vist det, der kaldes en heftig sammenblanding af den lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Sjovt nok er der ingen af de der normalt holder på retsstaten og demokratiet helt og aldeles tavse i denne sag.

Gunnar Biering

Posted: 8 marts 2011 - 10:01 - Svar

Jeg kan kun være enig med Kasper Støvring.

Der udtrykkes af og til bekymring, fra nogle ligefrem forargelse, over, at den danske udlændingepolitik er ”på kanten af de internationale konventioner”, altså det utal af menneskerets-, flygtninge- og andre konventioner, som vore politikere har fundet det passende at lade Danmark tilslutte sig i efterkrigstiden.

Men egentlig er det jo ikke spor mærkeligt. Siden 2001 har den danske indvandringspolitik været styret af ønsket om at begrænse indvandringen fra ikke-vestlige lande til nogle tusind om året. Dette for at forhindre dannelsen af ikke-integrerede parallelsamfund med alle de problemer, det medfører.

På den anden side står en stærk overnational migrationslobby. Den består af vestens politisk korrekte, kosmopolitiske jurister, udvandringslandenes magthavere såsom Gaddafi, og andre. Denne lobby ønsker fri bevægelighed over alle grænser og bekymrer sig ikke om følgerne. I bedste fald tænker den kun på de vandrendes interesser og er ligeglad med de modtagende landes befolkningers ve og vel. Denne internationale lobby er ophav til de pågældende konventioner.

Så derfor er det logisk og naturligt, at der er en konflikt mellem den danske udlændingelovgivning og de internationale konventioner, således at vores politik går helt til grænsen af disse konventioner.

Når nogle, især radikale, ustandselig udtrykker forargelse over denne konflikt, er det fordi de åbenbart tror, at disse konventioner er udtryk for en højere moralsk retfærdighed, som man ikke kan tillade sig at gå imod. De forstår ikke, at konventionerne blot er politiske tiltag fra en svunden tid. Og som sådan har de ikke nogen guddommelig status, snarere tværtimod, deres udemokratiske oprindelse taget i betragtning. De kan tilrettes, og de bør tilrettes. Eller Danmark bør tage forbehold, i nogle tilfælde stå udenfor, som mange andre lande gør.

EH

Posted: 8 marts 2011 - 13:52 - Svar

Har været ude at rejse og fik godt nok fat i nogle overskrifter om en Lara Logan, men blev aldrig helt klar over, hvad der gemte sig bag disse. Det ved jeg så nu. Dybt krænkende for ikke at sige stærkt provokerende historie. Jeg under alle et velfungerende demokrati, men hvad der i øjeblikket foregår i Mellemøsten og Nordafrika tør jeg ikke rigtig gætte på. Deler Kasper Støvrings ”opfordring” til at klappe hesten, og ikke, som vor usædvanligt ufornuftige udenrigsminister, begynde at dele visa ud til højre og venstre i et fromt håb om at kunne fremme en demokratisk udvikling i denne region efter vestlig opskrift. Det kommer formentlig ikke til at ske. De brutale ovefald på journalister i Cairo peger på at fanden allerede er løs. Ingen grund til at accelerere Europas forestående økonomiske og politiske kollaps. Europæerne har de politikere har de politikere, som de fortjener. Er vi virkelig så naive?

Muhammeds barnebrud

Posted: 8 marts 2011 - 20:53 - Svar

Og her gik jeg at troede at de islamiske sharia-uniformer (hijab, chador, burka, niqab) netop forebyggede den slags opførsel!!!

Naive mig.

Endnu et muslimsk paradoks, endnu en muslimsk fallit!

Leave a Comment