7
maj
Seneste opdatering: 9/5-11 kl. 1854
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

There’s a reason they brought one to get Osama bin Laden. Foreign Policy photo essay.

(U.S. soldier with the 10th Special Forces Group and his dog leap off the ramp of a CH-47 Chinook helicopter during water training over the Gulf of Mexico.) Det ser nu ud til, at Bin Ladens hus indvendigt var en ren svinesti der mest af alt ligner et shooting gallery for narkomaner. Bin Laden selv ligner den lokale bums i en mere selvoptaget udgave, man mangler kun at se sutteflasken. Ikke hvad man forestillede sig om en mand, der er beskrevet som “en sirlig, from og blid sheikh.”

All these assumptions prevailed until a few days ago, when it emerged that Osama, three wives, and 13 children had been living in town in a purpose-built pad round the corner from the Pakistani military academy for over half a decade. Brunch every Sunday with a couple of generals at his usual corner table at the Abbottabad Hilton? Eggs Benedict, hold the ham?

A decade on, our troops are running around Afghanistan “winning hearts and minds” and getting gunned down by the very policemen and soldiers they’ve spent years training. Back on the home front, every small-town airport has at least a dozen crack TSA operatives sniffing round the panties of grade-schoolers. Meanwhile, at the U.N., the EU, the Organization of the Islamic Conference, and in the “Facebook revolutions” of “the Arab spring,” the Islamization of the world proceeds: Millions of Muslims support bin Laden’s goal — the submission of the Western world to Islam — but, unlike him, understand that flying planes into buildings is entirely unnecessary to achieving it. Mark Steyn: Our Pakistani Allies

The western world imports, nurtures and celebrates its enemies; its dominant institutions render that fact undiscussable; and they’re prepared to demolish their own justice systems and prosecute the most absurd thought-crimes against those who decline to get with the program. Mark Steyn: For Whom The Bin Tolls

Brix: Med islam kommer altid sharia

To analyser af Helle Merete Brix. I artiklen Saudi Arabien indtager Børsen handler om den kommende udstilling i København, Islams Rejse til Danmark, der er et saudisk foretagende, der sejler under falsk flag, og i Kristeligt Dagblad bebrejderer hun vores forskere, at de holder politikerne hen i uvidenhed, så deres rådvildhed kommer os alle til skade:

Philips’ synspunkter må forekomme de fleste europæere og liberale muslimer ekstreme. Men den ubehagelige sandhed, som ikke mindst politikerne må se i øjnene, er, at Philips ikke er værre eller bedre end det væld af muslimske prædikanter, der igennem de seneste mange år har besøgt Europa, Skandinavien og Danmark.

Der er tale om prædikanter, der har hjemme i Mellemøsten eller Vesten. I disse år kommer de ofte fra Canada eller USA, og de er ofte konvertitter. Udadtil har de, ikke mindst hvis de kommer i mediestormvejr, lært de rigtige ord. Philips talte om “fredelig sameksistens”, andre taler om “dialog,” “retten til forskellighed” og den slags. Men på YouTube-videoer og cd’er finder man propaganda for sharia og en fjendtlig indstilling til de vestlige samfund.

Hvad de danske islamforskere for længe siden skulle have forberedt politikerne på er meget enkelt: at med islam kommer altid kravet om sharia. Skellet mellem islamisme og islam er egentlig kunstigt. Enhver mainstream- islamisk bevægelse har altid ikke blot et religiøst, men også et politisk formål. Det er helt i Muhammeds ånd. Politikernes klodsede dans om shariaen

Kan man overhovedet diskutere udlændingekriminalitet i Sveriges Riksdag?

Enhver der udstår at se disse 38 minutter igennem, ved at svaret er “nej,” og de vil sikkert takke deres gode gud for, at de ikke er medlem af denne forsamling, der debatterer på et så rystende lavt niveau. 28 % af de indsatte i Sveriges fængsler, er udenlandske statsborgere. (Hvor mange, der har svensk, men er af udenlandsk oprindelse, kan man jo gisne om, men det er ikke det det handler om. Mit gæt er mindst 70 % som tilfældet var i Schweiz.)

Ett tvärsnitt/en ögonblicksbild av hur det ser ut är att den 1 oktober 2010 fanns det 28 % utländska medborgare som kom från cirka 160 olika länder. De svenska medborgarna var 72 %.Däremot har vi inga siffror på hur många som är av utländsk härkomst eller är invandrade till Sverige. Kriminalvården

(Kriminalvården angiver, at i de tilfælde hvor en indsat har flere statsborgerskaber, hvoraf et er svensk, optræder han som svensk.) Sverigedemokraterne fremsætter forslag om udvisning af udlændinge, der har begået forbrydelser over en vis grovhed. I Kent Ekeroths fremføring aner man ekkoer af det schweiziske Ausschaffungsinitiativ, der blev vedtaget sidste år. SD´s forslag er dog ikke nær så vidtgående. Det interessante i dette klip er, den måde de andre partiers repræsentanter optræder på og snakker forbi emnet. Om det er dumhed eller debatsabotage, skal være usagt. Særligt falder den tre gange fysisk overfaldne centerpartist Frederick Federleys hovne uforskammethed i øjnene. Sverigedemokraterne kunne lige så godt fremsætte deres forslag for en kalkunfarm, så ørkesløst er det. Udenlandske mordere og voldtægtsmænd i Sverige kan leve videre i sikkerhed, deres kommende ofre ikke. Utvisning på grund av brott, Riksdagen avslår motionerna.

Se også Häktet i sollentuna är fullt. 3 av 55 är svenskar og Heller ikke i Tyskland kan intensiv-kriminelle udvises – tysk TV taler i det mindste “klarspråk” om forbryderne, over 200 mordere, grove volds- og voldtægtsmænd og røvere:

“En tysk jurist siger: I libansiske familier finder en konsekvent uddannelse til kriminalitet sted. Klanernes unge mænd, ved de handler kriminelt, men de har udviklet en selvbetjeningsmentalitet, så de tager hvad de nu vil have. I Tyskland lever 37.000 libanesere. 90 % er på socialhjælp.”

Politikerne sidderogså i Danmark på hænderne overfor indvandrere, der gir sig voldeligt på deres værter. Hvad vil der ske ? Befolkningerne vil – de apatiske svenskere givetvis undtaget – presset af omstændighederne vælge politikere, der får Geert Wilders til at ligne Mahatma Ghandi. Selvtægten vil brede sig, det bliver tilbageholdenhedens resultat. De ansvarlige for en sådan udvikling, har udpeget sig selv for længst.

Det åh, så tidstypiske ‘ubehag’ ved drabet på bin Laden

At dele af den vestlige verden er grebet af et kollektivt vanvid der viser sig i nogle bestemte, stereotype reaktioner på begivenheder der involverer magtanvendelse over for mennesker fra den tredje verden, ser man let når man befinder sig på den anden side af kløften – man ved med det samme disse nyheder bringes hvilken afsporende vinkling der følger i den kommende tid, så sikkert som nat følger dag. Det er således utænkeligt at nyhedsdækningen af elimineringen af en erklæret fjende af vores civilisation og frihed ret længe vil fastholde et fokus på den trussel som afdøde repræsenterede, og på hvordan trusselsbilledet efterfølgende ser ud. Der er en lemmingagtig drift henimod at gøre emnet til ‘vores’, eller i særdeleshed amerikanernes, ondskab eller svigt af egne idealer. Enhver der følger disse nyheder fra et andet udgangspunkt end mainstreams ved hvad der kommer, og det afføder også et ubehag, dog ikke af den æstetiske, selvsmagende slags som spiddes i den særdeles læsværdige artikel der her citeres fra (LFPC).

This week we have shuttled from an atmosphere of congratulation, even muted celebration, over the killing of OBL to what Rowan Williams, Archbishop of Canterbury and High Priest of the Chattering Classes, describes as a ‘very uncomfortable feeling’ about the killing of OBL. Those who dare to celebrate his death – mainly young American jocks – have been denounced as ‘abhorrent’ and ‘sickening’, and now the main way you advertise your decency, your membership of the civilised, upstanding, oh-so-unAmerican classes, is by wondering out loud if poor old OBL shouldn’t have been arrested and put on trial rather than having a bullet planted in his head.

This pity-for-Osama lobby, this bishop-led congregation of ‘uncomfortable’ moral handwringers, might pose as radical, denouncing America’s military action in bin Laden’s compound as ‘Wild West-style vengeance’. […]

It didn’t take long for these apparently decent lovers of justice over violence to expose their real fears: that the sight of a few young Americans chanting ‘U-S-A!’ in response to OBL’s death might invite even more Islamist retribution upon us. One writer described this ‘frat boy reaction’ as ‘abhorrent’ – it is ‘sickening’, she said, and, more revealingly, it has ‘no dignity’. […]

No, the now widespread ‘uncomfortable feeling’ with the shooting of bin Laden is really an expression of moral reluctance, even of moral cowardice, a desire to avoid taking any decisive action or expressing any firm emotion that might have some blowback consequences for us over here. It is the politics of risk aversion rather than the politics of anti-imperialism, the same degraded sentiment that fuelled the narcissistic ‘Not in my name’ response to the Iraq War in 2003. […] Brendan O’Neill: The rise and rise of a pity-for-Osama lobby

Samfundsomstyrter på socialhjælp


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Prudentius

Posted: 7 maj 2011 - 13:49 - Svar

“Men på Youtube…”

Det er flueknepperi, men der er vel ikke noget “Men” her, ingen modsætning imellem at anbefale “dialog” og “sameksistens” på den ene side og blodtørstig sharia på den anden.

Så længe muslimerne ikke er stærke nok gælder det om at sikrer sig imod assimilation, mens man lidt efter lidt udfolder den islamiske stat fra hjemmet og ud i kuffar-samfundet. Det kan gøres helt åbenlyst, da kuffar-staterne forlænge siden har opdaget hvad der foregår, men er ideologisk forhindrede i at beskytte sig effektivt. Man må tro Philips og mange andre er helt ærlige når de taler imod vold, da denne metode kun kan bringe deres langsigtede mål i fare. Og igen helt ærlige når de taler for shariaen, der skal implementeres langsomt, men sikkert.

Jeg spørger imidlertid mig selv om det multikulturelle/multietniske ikke vil være en enorm sten i skoen på de tilrejste muslimer, der selv er delt over etniske og kulturelle skel. Vil tyrkere, afrikanere og arabere, sunnier og shiaer, leve som brødre i morgendagens fuldt islamiserede storbyer?

Eller vil de følge de naturlove der nu engang splitter os mennesker op i konfliktende etniske-ideologiske grupper?

Kigger man på Dar al Islam er svaret et rungende Ja!

En slags alle mod alle scenarie tegner sig i horisonten nærmere end et islamisk paradis!

  Prudentius

  Posted: 7 maj 2011 - 14:01 - Svar

  “et rungende ja.”

  Et “ja”, som i ja de vil følge naturlovene!

  😉

ThorG

Posted: 7 maj 2011 - 15:39 - Svar

Vedr. Kent Ekeroths debat i Riksdagen:
Emma Henriksson er jo nok ikke videre begavet, og hun er på en eller anden måde blevet opdraget (rost) ind i, at den måde at debattere på er den rigtige og anstændige. Mikael Cederbratt fremstår også tåbelig, men lader ligeså til at være “i god tro” – han er altså af en opfattelse, at han rent faktisk fører en kvalificeret debat i en god sags tjeneste. Fredrick Federley er svær at blive klog på – han synes nærmest for udspekuleret til ikke at være klar over, at han bevidst afsporer en reel debat. Ulf Nilsson til sidst hører også til dem, der får lov at fremstå kloge ved at “nuancere” debatten. Lige som ude i den virkelige verden, så er der nogle falske selvbilleder, som vil krakelerer, hvis realiteterne erkendes. Og det er jo for hårdt for de fleste, så de vælger bevidst eller ubevidst at negligere realiteterne.
Det er tydeligt, at holdningerne for tiden flytter sig hos mange af de mennesker, som ikke har bygget hele deres professionelle og personlige identitet op på PK-løgnen. Men i disse tider sluges jo faktisk også kameler af en del af dem, som faktisk HAR nydt personligt af PK-fordelene. Man bliver jo helt overrasket, men sørger for at være tilgivende og se det som et udtryk for en slags integritet.
Mit spørgsmål er derfor: Hvor mange af de flere hundrede riksdagsmedlemmer sidder rent faktisk for tiden og gennemskuer løgnen? De kan ikke ALLE sammen vedblive at være totalignoranter. Og blandt dem, som indser, at den er gal, kan vel heller ikke alle gå hen og blive totalkynikere, som spiller et bevidst dobbeltspil? Det er en meget stor Riksdag – og de hører i modsætning til almenbefolkningen alle debatterne. MÅ der ikke begynde at komme små oprørsceller i nogle af de etablerede partier blandt meninge medlemmer, eller?

  Olav

  Posted: 8 maj 2011 - 13:24 - Svar

  Jeg har et spørsmål til webansvarlig.

  Jeg er kanskje ikke den første som spør, – men er det ikke mulig å bruke en annen layout her på snaphanen, der kommentarer anknyttes det skrevne som kommenteres?

  Med fare for kanskje ikke å bruke siden på rett vis, opplever jeg at kommentarer blir liggende sammen; i et for meg noe rotete og lite sammenhengende mønster.

Bjovulf

Posted: 7 maj 2011 - 16:27 - Svar

Bjovulf

Posted: 8 maj 2011 - 00:15 - Svar

Man begynder at fatte, hvorfor de muslimske lande aldrig er kommet videre, men er gået mentalt i stå i den mørkeste middelalder – og det er vist IKKE Vestens skyld, selv om muslimerne selv desperat ønsker at tro det 😀

http://politiken.dk/udland/ECE1275692/ahmadinejads-allierede-sigtet-fo r-trolddomskunster/

AF Peter N. Christensen

Ahmadinejads allierede sigtet for trolddomskunster

Trolddomsrænker. Irans Præsident Mahmoud Ahmadinejad og hans højrehånd i embedsmandskorpset, Esfandiar Rahim Mashaei, der af kritikere er blevet kaldt landets reelle præsident, mistænkes for at omgive sig med magikere. – Foto: VAHID SALEMI/AP

25 anholdt i magtkamp mellem Irans præsident og landets åndelige leder.

Adskillige personer i indercirklen omkring Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad er blevet arresteret i løbet af de seneste dage, sigtet for at anvende overnaturlige kræfter.

De anholdte, der har tæt forbindelse til præsidenten og hans højeste embedsmand, Esfandiar Rahim Mashaei, er blevet stemplet som troldmænd og anklaget for at påkalde onde ånder.

Ifølge the Guardian sker det midt i en tiltagende magtkamp mellem Ahmadinejad og Irans åndelige leder, Ayatollah Ali Khamenei.

….

  Bjovulf

  Posted: 8 maj 2011 - 15:22 - Svar

  Mere spas nede fra Muslimistan og omegn – man har åbenbart ikke nogle langt mere påtrængende problemer
  at tage sig af? 😉

  http://www.bt.dk/udland/jordan-indleder-muhammedsag-mod-danskere

  Jordan indleder Muhammedsag mod danskere

  – Søndag den 8. maj 2011, 14:06 | Opdateret: 14:17

  I Amman begynder retssag mod Kurt Westergaard og danske redaktører på grund af Muhammedtegningerne.

  Næsten seks år efter, at Morgenavisen Jyllands-Posten trykte de omstridte Muhammedtegninger, indleder Jordan en retssag mod tegner Kurt Westergaard og 19 danske journalister og redaktører.

  Ingen af de sigtede er mødt frem til retssalen i Jordan, hvor de blandt andet er anklaget for at have trykt tegninger, der har fornærmet og krænket muslimer og opildnet til racisme og sekterisme.

  [ Men hvorfor har muslimer så lov til – næsten på en daglig basis – at tilsvine og fornærme alle andre? ]

  Bjovulf

  Posted: 8 maj 2011 - 18:06 - Svar

  Den særegne muslimske form for “demokrati” fejrer ny triumfer i Egypten –
  gad vide om jubelnaivisterne på Politiken & DR stadig selv tror på deres
  optimistiske fantasier?

  http://www.bt.dk/udland/500-muslimer-bag-angreb-paa-kristen-kirke-i-ka iro

  Mindst 10 dræbt og 186 såret
  500 muslimer bag angreb på kristen kirke i Kairo

  – Søndag den 8. maj 2011, 12:17

  Flere dræbt og såret, da muslimer angreb koptisk kirke i Kairo. Egyptens regering samles til krisemøde.

  Mindst 10 mennesker er dræbt og 186 såret under sammenstød mellem muslimer og kristne i den egyptiske hovedstad Kairo.

  Det meddeler egyptisk tv.

  Uroen opstod, da henved 500 salafistiske muslimer lørdag gik til angreb på den koptiske St. Mena Kirke i Kairos Imbaba-distrikt. De ville befri en kvinde, som de hævdede blev tilbageholdt mod sin vilje, fordi hun ville konvertere til islam. [ Nu plejer det jo faktisk at være omvendt – muslimer tilbageholder eller kidnapper koptiske kvinder og konverterer dem til islam IMOD deres vilje, eller de “nøjes” med at voldtage dem ].

   Prudentius

   Posted: 8 maj 2011 - 18:41 - Svar

   “salafistiske muslimer”

   Det var dejligt at høre, jeg troede et øjeblik det var moderate muslimer der stod bag! Min skjorte er gennemsvedt og iturevet pga. den usikkerhed jeg et øjeblik følte skylle mig væk mod afgrunden…

   Vi ved jo heldigvis alle sammen at “salafisterne” er en gruppe fanatiske-ekstremistiske-fundamentalistiske-højreorienterede-religiø se-reaktionære-konservative-middelalderlige-mørkemænd der udgør en fraktion af en fraktion og besidder (i Lars Løkkes ord om de talibanere han selv forsynede med nytårskrudt) “en misforstået gudstro”!

   Tak Herre, for at det var disse sharia-elskende misfits og ikke den store moderate majoritet, der har fødderne solidt plantet i det sande islam, hvor hellig krig, de vantros urenhed, kvinders institutionaliserede mindreværd, legaliseret pædofili og halal-dyremishandling er en vits, et klodset-humpende spøgelse fra en fjern, fjern overtroisk fortid.

   Allah være lovet!

   Eller?

   😉

   Peter Andersen

   Posted: 8 maj 2011 - 18:52 - Svar

   Ja nu går det sgu da helt galt dernede!

   http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2011/05/08/173942.htm?rss=true

   Bjovulf

   Posted: 8 maj 2011 - 21:35 - Svar

   Søren Pind slår til igen 😀 – sikkert som en del af den tilstundende valgkamp, men alligevel.

   Nu er muslimske tørklæder ‘modernitet’

   Ingen skal komme at sige, de ikke ved, hvad de får, hvis S og R får de gyldne kæder.

   12:39, 06. maj 2011 | Søren Pind

   http://ekstrabladet.dk/nationen/article1550093.ece

   KØBENHAVNS angivelige integrationsborgmester, den radikale Anna Mee Allerslev, skrev forleden i et indlæg i Berlingske Tidende, at hun ikke begreb et suk af, at et stort flertal af danskerne ifølge Gallup mener, at tonen er o.k. i udlændingedebatten. Ja nogle mener tilmed, den er for slap.

   HENDES BESKRIVELSE af det moderne – altså i virkeligheden for længst hengemte Danmark – faldt samtidig med, at Henrik Dam Kristensen, Socialdemokraternes udlændingeordfører, i Jyllands-Posten udtrykte sin komplette enighed med en pakistansk sociolog [!!!!!], der af FN’s Menneskerettighedsråd er udpeget som såkaldt rapporteur. Hun rejser rundt i verden efter forgodtbefindende og peger fingre ad vestlige landes håndtering af menneskerettigheder.

   UNDERVISNINGSMATERIALER i skolerne skulle f.eks. forhandles [!!!!!] med kulturelle minoriteter. Hvis f.eks. et undervisningsafsnit – det kunne være et billede af f.eks. Muhammed-tegningen – eller en sang – det kunne være ’Det kimer nu til julefest’ – blev fundet anstødelig [ Gæt selv af hvem 😉 ], så skulle der altså finde en ’kulturel forhandling [!!!!!] sted’.

   ….

    li

    Posted: 8 maj 2011 - 22:20 -

    Efterhånden er jeg så skide træt af muhammedaner og deres ufrivillige komiske dhimmier som Radigale naive Anna og geo-dukkepigebarnet Mee AllertidsDUM.
    Se venligst på Hodja videoen hvor Amerikanske helikopterpiloter -HOVSA- kommer til at hælde en affaldssækkeklædt muhammedaner ud i havet 😀 ligesom bin laden, vi skal bare sige -Hovsa- og hælde lortet i havet, så kan vi altid sige undskyld!! bagefter til de evigt krænkede, så er de glade og ja, vi vantro er så upolitisk korrekte glade også, altså handling først og så en ligegyldig undskyldning bagefter 😀

Endnu en vantro

Posted: 8 maj 2011 - 02:28 - Svar

Jeg forstår stadigvæk ikke fidusen i at bringe en lang række emner og historier i samme indlæg. Det bliver en pærevælling i indlæggene.

Jeg krydser alle fingre for at vi snart får et parti der tør tage kampen op imod Islam og muslimerne. Det er enten eller. Enten overtager de mere og mere, bliver flere og flere, eller også får vi et parti der rent faktisk tør at sætte hårdt imod hårdt, og forsvare de indfødte etniske danskere og landet Danmark. Grænserne bliver skubbet og skubbet, alle standpunkter revideres, og muslimerne bliver flere og flere. Dvs de etniske spændinger bliver flere og flere, og etniske danskere bliver mere og mere presset.

DF er og bliver en sovepude. Hvis de skal være partiet der “bekæmper” Islam, ja så er kampen allerede tabt på forhånd. Vi har brug for et parti der rent faktisk ved hvad det taler om, med eksperter i Islam der tager de rigtige kampe og som har noget at skulle sige.

Det er overordnet set den eneste løsning for Danmark. Domstolene, politiet, og 50% af de politiske partier bidrager i stor grad til muslimernes større og større magt i Danmark.
Men jeg tror ærligt talt ikke på det. Når danskernes største krav igennem de sidste 40 år(og reelt set også eneste) har været at de bare skulle forsørge sig selv, ja ved man også at danskeren rent faktisk ikke ser truslen komme førend den banker på døren. Meget er tabt, men ikke alt er tabt. Men det vil blive tabt og splittet op, hvis man ikke tager kampen op. Jeg beder til de højere magter at de rette kræfter etablerer sig politisk, og overtager DF´s rolle i Danmark. Det kan gøres så meget bedre.

Vi har brug for at føre synspunkterne videre på højere plan, problemstillingerne der dagligt bliver bragt til torvs på blandt andet snaphanen.dk.
De bliver undertrykt dagligt, og jeg kan frygte at de får endnu sværere vilkår under en rød regering. Der er INGEN tvivl om at vi får svenske tilstande jo længere tid vi har en rød regering.

Jeg forstår stadig ikke til den dag idag, hvorfor man per automatik nærmest går i forsvarsposition når talen kommer til Amerikas håndtering af både Osama Bin Laden aktionen, og deres krig imod terror.
Man skal ikke tro at målet altid helliger midlet. Målet kan langt de fleste være enige om er det rette mål. Men midlerne er langt fra de bedste, og når man er den eneste militære supermagt, må man også kunne tage kritik fra alle kanter også de allieredes.

Jeg er selv en af dem der ønskede at se Osama blive enten fanget eller dræbt. Det var målet. Men alt der leder dertil har man al ret til at stille ? ved, uden at blive skudt i skoene at man ikke støtter målet om at bekæmpe jihadisterne. Eller man er på de rabiate muslimers side. Usa er slet ikke så ren og god som nogen gerne vil have dem til at være. Faktum er dog også, at de stadig er den bedste og mest sikre Supermagt, og det skal vi være lykkelige for.
De er de mindst dårlige så at sige. Sådan tror jeg mange har det.

Peter Andersen

Posted: 8 maj 2011 - 08:36 - Svar

Hvis de havde taget OBL i live og stillet ham for en domstol, ville islams dogmatik have ligget til åben skue. Så var det lettere at skyde ham. Islamisterne skal være lykkelige for dén udgang.

Ole Burde

Posted: 8 maj 2011 - 21:39 - Svar

Var amerikanerne som ledede en naesten perfekt comandoopereation virkelig dumme nok til at skyde Bin Laden uden at afhoere ham grundigt foerst ?
Det tror jeg ikke paa .
Det er langt fra sikkert at Obama er fuldt informeret om hvad der egentlig foregik…
Et grundig afhoer kan tage mindst en maaned , saa hvis billederne af hans doed “dukker op” om en maaneds tid , saa er dette en kodet meddelelse til hvem der forstaar at laese den …

  Peer Pedersen

  Posted: 9 maj 2011 - 11:38 - Svar

  Du peger på noget der, Terroristen kan sagtens være i live og under “behandling” i dette øjeblik.

  Gunnar Biering

  Posted: 9 maj 2011 - 12:05 - Svar

  Så bin Ladens familie ikke, at han blev skudt? De ville da være de første til at sige det bagefter til alverden, hvis han var blevet ført bort i live.

   Jonny

   Posted: 9 maj 2011 - 13:41 - Svar

   Osama bin Laden & the 72 versions…

Leave a Comment