1
jun
Seneste opdatering: 1/6-11 kl. 1742
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!

CBN, 31.5.2011: Tentacles of Islam Slowly Enveloping Europe? Rubrikken er et citat af en god ven, der ved hvad han taler om, men det er et, der hjælper til bedre at forstå, at moskéer ikke bare er kirker, der er lidt anderledes. Den forvildelse synes særlig udbredt blandt politikere. I går skulle f.eks. Fredrik Reinfelt lege islamolog, det fik følgende ydtryk: Reinfeldt minns terrorbomben. Han skulle nok, ligesom den stakkels, forsvarsløse konge, have valgt tavsheden. Dog ikke af samme grund. Ingen svensk journalist forfølger statsministeren, som de forfølger kongen (dvs. monarkiet). Det er jo også meget mindre risikabelt. Ingen konfronterer den inderligt ignorante statsminister for at tillade en saudisk financieret moské, der nu er åbnet i Gøteborg. – CBN har også i dag besøg af Frank Gaffney i The Sharia Threat to America. om sharia og Det Muslimske Broderskab i U.S.A, helt afgørende nødvendig viden.

“Det er en mulighed, at flertallet vil være muslimer”

Muslimers fremtidige andel af den danske befolkning er et ømtåleligt emne. I dag udgør Danmarks over 200.000 muslimer 2/3 af det befolkningselement, som kommer fra ikke-vestlige lande. I de kommende årtier vil muslimernes andel af den ikke-vestlige befolkning vokse, idet indvandrerpresset fra muslimske lande er betydeligt, og muslimske indvandrerkvinder føder flere børn end andre indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande.

Danmark vil derfor i fremtiden få et meget stort muslimsk mindretal. Det er endda en mulighed, at flertallet af den danske befolkning inden århundredskiftet vil være muslimer. Det vil ske, hvis indvandringen til Danmark stiger markant fra muslimske lande – en afgjort mulighed efter EU-rettens udhuling af den stramme danske indvandrerpolitik. Demografiske analyser af den danske befolknings sammensætning om 40 eller 80 år siger intet om, hvordan integrationen vil forløbe……..Jo langsommere indvandrerbefolkningen fra ikke-vestlige lande vokser, jo større er chancen for succesfuld integration. Fremtidens demografiske Danmark af Jens Løgstrup, Fhv. MF (V)

Det er interessant at et medlem af et stort parti kan stille en diagnose på en fuldstændig, national katastrofe for vores efterkommere, endda i en så pæn og respektabel avis.. Det indgiver håb om, at nogen ordinerer kuren i tide. Løgstrup selv håber åbenbart at andre ordinerer den, så han selv slipper. I stedet sætter han sin lid til “succesfuld integration,” “succesrig” som vi siger på dansk. Fromme håb er ikke nok når man er betroet ansvar. “Analyser af den danske befolknings sammensætning om 40 eller 80 år siger intet om, hvordan integrationen vil forløbe”. Mon ikke studier af lande og byer, der i dag har “betydelige muslimske mindretal” siger en hel del? Muslimske mindretal på 10-20 procent har i dag f.eks. Indien, Mozambique, Rusland, Singapore og Montenegro.Iflg. Løgstrup skal vi altså tro, at det nok skal blive anderledes i Danmark. Det er ikke det indtryk man får, når man betragter Malmø, Antwerpen, Marseille, Bradford, Luton, – der er byer med over 20 % islam og er i varierende grader af social opløsning – eller England i al almindelighed. Det er dyrebar tid, Løgstrup og Venstre sover væk, eftertiden vil ikke se nådigt på dem, hvis de sover videre.

IMMIGRANTS make up a THIRD of murder suspects and alleged rapists in a string of areas, shock new figures reveal.And one in seven of all people accused of these crimes in the UK as a whole is a foreign national.Data from police forces shows 93 foreign-born suspects were accused of murder last year and 418 faced rape allegations.
Four forces each had 33 per cent of non-UK murder suspects – Kent, Lincolnshire and Tayside and Fife in Scotland. The Met Police recorded the highest rate of non-UK rape suspects at 32 per cent.Cambridgeshire had an astonishing 57 per cent of murder suspects of foreign origin.Third of rapists and killers ‘are foreign’

Ikke “højredrejning”, men et centrum der er skredet mod venstre

En vigtig pointe der vistnok også har været en tilbagevendende kæphest for en blogger på Snaphanen, og nu er der tilsyneladende belæg for påstanden. Dette er perspektivet der næppe har nogen chance for at blive alment accepteret, fordi myten om “højredrejning” gør det så meget lettere for den faktofobe værdipolitiske konsensus at marginalisere og shame i stedet for at argumentere. At alle kulturer er lige gode og at det er “racistisk” at hævde andet er der som bekendt rørende enighed om fra EL til K, men netop denne kendsgerning gør det på det værdipolitiske område temmelig meningsløst at tale om “venstrefløj” – det er jo bare venstrefløjen der, kunne man gætte, gennem årelang shaming har udvidet territoriet betydeligt.

Faktisk er vi nok kommet dertil hvor et egentligt nationalkonservativt parti – altså noget i retning af Ninn-Hansens Konservative – ville være en utænkelighed i dag, selv om der skulle være et vælgerønske om et sådant. Det massive had som Dansk Folkeparti dagligt hæmmes i sit virke af vil være som vand i forhold til hvad et sådant parti ville blive udsat for. Vi taler formentlig om vold og chikane og beskyldninger om “nyfascisme” der ville gøre partiets eksistens til en kortvarig affære (LFPC).

[…] “I årtier har valgforskere stillet danskerne de samme fire traditionelle fordelingspolitiske spørgsmål (om skat, ulighed, sociale reformer og regulering af erhvervsliv). … I 1979 havde andelen af danskere, der svarede »højreorienteret« på spørgsmålene, været helt nede på 32 procent, men herefter steg den jævnt støt og lå i 2001 på 46 procent. Andelen, der svarede »venstreorienteret« på de samme spørgsmål faldt i samme periode fra 68 til 54 procent af vælgerne. … I 2006 og 2007 kunne to målinger fra Epinion Capacent vise, at vælgerne under den nye linje var svinget radikalt til venstre på de fordelingspolitiske spørgsmål. Hvor andelen, der svarede borgerlig-liberalt på spørgsmålene i 2001, havde ligget på 46 procent, mens andelen, der svarede venstreorienteret, havde ligget på 54 procent, vendte mere end 20 års udvikling radikalt: Nu var der 71-73 procent, der svarerede venstreorienteret, og kun sølle 27-29 procent, der svarede højreorienteret.”

Politiken er ikke rykket til højre, men danskerne er rykket til venstre. Det der før var normale borgerlige værdier, bliver nu opfattet som ekstreme. Det der før var venstreradikalt, er nu blevet en accepteret del af venstrefløjens politik. […] Nicolai Sennels: Forskning: Dansk politik er blevet mere venstredrejet


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Tim

Posted: 1 juni 2011 - 11:26 - Svar

Muslimer har indledt den 3 Jihad mod Europa og de bruger emmigration, fødselstal og bedrag (Taqiyya) som våben.
Hør hvad Bernard Lewis siger i hans nyeste bog om Europa og Islam. Jeg kan kun VARMT anbefale at sætte her ind i hvad Bernard Lewis siger!

Where does Europe stand now? Is it third time lucky? It is not
impossible. The Muslims have certain clear advantages. They
have fervor and conviction, which in most Western countries
are either weak or lacking. They are for the most part convinced
of the rightness of their cause, whereas Westerners spend much
of their time in self-denigration and self-abasement. They have
loyalty and discipline, and perhaps most important of all they
have demography—the combination of natural increase and
migration producing major population changes, which could
lead within the foreseeable future to signifi cant Muslim majori-
ties in at least some European cities or even countries.
The Syrian philosopher Sa-diq al-‘Az.m has remarked that
the remaining question about the future of Europe is this:
“Will it be an Islamized Europe, or a Europeanized Islam?”
The formulation is a persuasive one, and much will depend on
the answer.
But the West also has some advantages, the most important
of which are knowledge and freedom. The appeal of genuine
modern knowledge in a society that in the more distant past, had
a long record of scientifi c and scholarly achievement is obvious.
Present-day Muslims are keenly and painfully aware of their
relative backwardness compared with both their own past and
their rivals’ present, and many would welcome the opportunity
to rectify it.
Kapitel 12, anden sidste side

Jeg gad godt vide hvad folk her på siden har at sige til det? Skal vi igang med at føde flere børn? Skal vi have stoppet den udvikling? Hvad siger i?

Prudentius

Posted: 1 juni 2011 - 11:59 - Svar

Der hersker en enorm forvirring om hvad der er op og ned på virkeligheden. Man smører rundt i en masse sværmerier, der kommer af at man har lagt begreber, som folk og nation bag sig og nu søger at et etablere en eller anden form for post-post-post orden hvor alle og i sidste ende ingen har hjemme.

Forklaringen ligger selvfølgelig i man alene anser mennesket for et materielt væsen, der så længe de frie markedskræfter for lov at arbejde, nok skal rette ind og “go with the flow”, for det er jo drømmen om ferien på Sunny Beach der er vores allesammens fælles udgangspunkt, ikke sandt?

At fornægte eller misforstå menneskets natur kan kun føre til fejlslagen politik, men det mangler de stadig at finde ud af hos de borgerlige.

T. Snorrason

Posted: 1 juni 2011 - 12:10 - Svar

Betragt det som en fjendtlig invasion af et andet samfundssystem, og handl derefter.
Rul alle særregler tilbage, forbyd undervisning i Koranen af mindreårige – det er stadig forunderligt, at der ikke forlængst er skredet ind over for diverse af afsnittene som undervisningsmateriale af letpåvirkelige børn.
Forbud mod moskeer.
Udvis diverse urostiftere og kriminelle inklusive deres familier. Truslen om dermed at miste økonomisk understøttelse for hele familien/klanen er nok det stærkeste våben.
Udvis imamer som dømmer efter sharia.
Udvis imamer som som opfordrer til jihad.
Straf konsekvent diverse udtalelser og tilråd mod jøder og andre af anden eller ingen tro.
Religionsfrihed, de kan dyrke deres tro i det private og læse koran der.
Opløs ghettoerne med tvang, de betragtes af beboerne ikke som ghettoer, men “muslimsk land”, hvilket man senere smerteligt vil erfare, når kravene stiger.
Menneskerettighedsdomstol og EU – de kan klappe i eller vi udtræde.
Med islam får man blot et fattigt, korrupt ikke vidensbaseret samfund, som kun kan styres diktatorisk og hvor endog de forskellige retninger af islam, blodigt bekriger hinanden.
Den slags “failed states” kan de beholde i Mellemøsten, og vi skal under ingen omstændigheder forsøge – for det kan ikke lade sig gøre pga islam – at “demokratisere” ved militær indgriben eller “dialog”.
Lad mellemøstlandene gå til grunde selv.
Islam er ikke løsningen, men alene årsagen til deres egen armod – som de gerne så overført til Europa.
Muslimer er generelt en unødig byrde for Vesten, og så må man jo skaffe sig af med den.
De kan ikke og vil aldig blive en del af vort samfund, islam forbyder det.
Den med, at der mangler arbejdskraft, er en løgn, som man længe har kørt på.
Dels indgår en meget stor del ikke i arbejdsstyrken og har ingen tanker om at gøre det, dels er det bedre at hente arbejdskraft, som ikke skaber social uvægerlig uro. Der er nok at tage af, skulle det være nødvendigt, i Polen og Østersølandene.
Ved det kommende folketingsvalg, så spørg lokalpolitikerne som opstiller om deres holdninger, og lad være med at stemme på politikere, som ikke vil stramme op.
Og meddel dem det åbent.

bowlaren

Posted: 1 juni 2011 - 12:15 - Svar

Reinfeldt sa först att det var en galnings verk, när terror bomben small i stockholm. Sen kom det fram att mannen som sprängde bomben tillhör ett stort nätverk. Och det kommer nog smälla iogen. Men Reinfeldt och regeringen låtsas som ingenting. Självklart borde man ta detta på allvar, nästa gång så kan dom lyckas, och då blir det många Svenskar offer i muslimernas terrorverksamhet.
http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

Emeritus

Posted: 1 juni 2011 - 13:22 - Svar

Her kommer en af mine mange tangentiale afsporinger fra trådens hovedspor:

‘…. Fremtidens demografiske Danmark af Jens Løgstrup, Fhv. MF (V)…’

Ja, hvordan kommer den mon til at se ud? Bliver demografien til fordel for muslimer eller for kvinder? Hvis Islam vinder (indvandrings- og fertilitetsoverskuddet in mente), ja, så afgjort til fordel for mændene. Men hvis kunstig befrugtning bliver det almindelige, taber både Islam og mændene til kvinderne, der sagtens kan undvære begge dele, men næppe børn at være lidt for.

Lige netop nu er en kvinde nemlig smækfornærmet over, at hendes datter på grund af kunstig befrugtning (moderens eget suveræne, men kunstige valg) er kommet til at lide af den sjældne sygdom NF1 fra sæddonor 7042. Det bebrejder moderen nu Nordic Cryo-Bank for ikke at have screenet for. Af en eller anden grund er naturmetoden blevet fravalgt til fordel for den mere sikre Cryo-Bank-metode. I et tænkt fremtidsscenarium, kunne dette være indledningen til en science-fiction roman om et samfund, hvori man har befriet sig for de mange problemer, manden påfører samfundet som køn. Ingen kvinde behøver i det samfund længere at komme i kontakt med en mand imod sit ønske.

Uddrag af et fremtidigt ugebrev fra markedsledende NCB til nationen.
‘…Enhver maskulin tilnærmelse til enhver fysisk underlegen kvinde begået af en hvilkensomhelst mandlig løsgænger betragtes af indlysende grunde som kønsligt velbegrundet og udelukkende som aggressiv, kønslig forulempelse af kvindens ukrænkelige intimsfære og et direkte forsøg på vold eller voldtægt af særlig faretruende karakter. Efter domfældelse anbringes sådanne virkeligt få tilbageværende løsgængere fuldt fortjent til sikker forvaring på ubestemt tid.

Alle ved jo af erfaring, at erotik fører til konflikt og tabt arbejdsfortjeneste. I fællesskab har Fanden og manden skabt Islam, så begge dele er for tid og evighed dybt kompromitteret. Mange kvinder valgte derfor åbenlyst kunstig befrugtning til og mænd fra, fordi det er deres ret. Resten af Verdens kvinder har alt for længe drømt om den perfekte mand. Men den perfekte mand er virkelig svær at finde. Det kan NCB tale med om. Så NCB’s anbefaling er: GLEM HAM. Vi har noget, der er meget bedre!

Sikker sex dyrket i fri dressur har aldrig eksisteret – og slet ikke som fornuftig mulighed i dag, i hvert fald ikke som vi – NCB ser det. Man kan jo erfaringsmæssigt aldrig vide, hvad man indlader sig på, hvad manden har foretaget sig, og hvad man som kvinde genetisk udsætter sig for, eller hvilke kostbare foranstaltninger og støtteordninger det offentlige risikerer at måtte hjælpe til med. Det korte af det lange – vælg manden fra i så vigtigt et anliggende både for dig personligt og for samfundsøkonomien i almindelighed.

Det eneste sikre genetiske valg er derfor at vælge det garanteret videnskabeligt gennemprøvede. Denne garanti findes ingen steder i den anti-konceptionelle industri, men kun i Cryo-Banks biologiske NGS-farme. Her dyrkes udelukkende perfekte mænd i særlige farme, hvor vi samler deres sæd op. Vi er eventyret virkeliggjort om prinsessen, der endelig kan trodse sin familie, om det så er kongen selv og vælge mand og ægteskab fra. men uden at miste drømmen om det perfekte i manden. NCB opfylder til fuldkommenhed kvindens modsatrettede drøm om den perfekte mand, ham, man ikke behøver at komme i kontakt med, men som dog er i stand til fuldkommen sterilt gennem NCB at levere den perfekte NGS- sæd. NCB ‘Nordic Cryo Bank’ er den eneste sædbank i Verden, som har kunnet screene deres perfekte donorer for alt – Og skulle vi hilse at sige: perfekte maskuline donorer hænger ikke på træerne, Men at de netop er så få garanterer, at de er perfekte – og det har jo vist sig henad vejen, at disse genetiske pragteksemplarer er særdeles produktive i hverdagen, når vi stimulerer dem på den rette måde – så vi kan på trods af deres meget lille antal sagtens tilfredsstille efterspørgslen på Verdensmarkedet. De er velbeskyttede mod alle efterstræbelser udefra og lever i fuld overensstemmelser med alle veterinære forordninger. Kropshygiejnen er i top. De har god plads omkring sig – absolut sunde omgivelser, og de er på alle måder velstimulerede. Vi lever derfor til fulde op til både vort slogan, markedets vilkår og vi gør det tilmed på et etisk forsvarligt grundlag.

Dette er NCB’s slogan:

Aldrig har så mange kvinder Verden over haft så få perfekte mænds sperm at takke for så meget.

Nota Bene:
På ‘Nordic Cryo-Banks’ årlige generalforsamling ville en mandlig løsgænger gerne vide, hvad der ville ske, hvis en kvinde, der måske ikke var helt perfekt, fik doneret perfekt sæd fra NCB’s sædbank. Ville barnet så blive perfekt alligevel, eller spillede resultatet ikke den store rolle den vej rundt. Der opstod en længerevarende og meget upassende tumult i salen, indtil det lykkedes at pågribe manden og overlevere ham til passende psyko-genetiske myndighed.
På vegne af bestyrelsen for NCB…’
S.P. Erma / T. O. Zoer.

Med venlig hilsen

Mette

Posted: 1 juni 2011 - 13:55 - Svar

Det gælder for samtlige politiske partier i Danmark og også mange i udlandet, at de har bevæget sig langt bort fra deres idégrundlag og ikke har magtet at definere et nyt. De konservative er helt ude at svømme og har været det meget længe. Barfoed minder for det meste om en støvet socialdemokrat, og Lene Espersen er efter min mening blot en golddigger, der bruger politik som affyringsrampe for egoet.

Jeg synes, at Kasper Støvring er ægte konservativ til marven, som sådan en sjældenhed i det politiske landskab, og jeg ved, hvad jeg taler om. Jeg har ganske vist altid hældet mod mine bedsteforældres liberale miljø, men det havde tidligere en del tilfælles med det konservative, og mine forældre var indbegrebet af konservative. Medlemmer af partiet og DA, Rotary og Innerwheel, for min mors vedkommende mere end en menneskealder som primusmotor i socialt arbejde, der svingede mellem at være hel- og halvtids beskæftigelse og altid uden betaling; socialdemokraterne var vilde efter at overtage hendes og venindernes tjans og forsøgte i mange år at få det kommunaliseret for skatteborgernes penge.

Men der var også en anden type konservative, som Barfoed sikkert har en del tilfælles med. Dem traf jeg mange af i min tidligere samlevers familie, der var kommet op til overfladen fra det mørkeste Nørrebro og et miljø, der får Karen Jespersens til at ligne Dollars og Dallas. For hundrede år siden løb den ikke-forsumpede (1 stk) rundt med propaganda for socialdemokratiet, mens resten mere eller mindre drak sig ihjel, fik børn i øst og vest og flyttede når de blev smidt ud, fordi de ikke betalte huslejen. De flyttede ofte hver tredje måned, og det var forresten ret almindeligt den gang. Da børnebørn og oldebørm kom på fast løn og endda fik sølvstriber og endnu senere akademisk uddannelse, røg de bardus ind hos de konservative.

Det er en meget almindelig udvikling. Man vil markere, at man har lagt slummen bag sig, og de nye akadeiske socialdemokrater siger ikke den slags mennesker noget. De vil ikke solidarisere sig med arbejderromantik, de vil væk fra alt, der begynder med “arbejder”. Den slags er det ikke passende at tale om, men det er ikke desto mindre uhyre almindeligt at folk ønsker at klatre op ad den sociale rangstige, at de ikke ønsker at være “lige*” med alle, og at det er en af deres stærkeste drivkræfter.

Mine forældres dyder og holdninger toner helhjertet ud af Kasper Støvrings artikler, og jeg kan ikke tro andet, end at der indenfor nogle år kommer en drejning i den retning, fordi den galopperende “globalisering” får ikke blot os andre men også de unge til at længes efter en fastere substans og et roligere tempo. Det nuværende konservative parti har næppe politikere, der vil kunne håndtere en sådan udvikling. Jeg tror på, at der snart vil være grobund for et helt nyt konservativt parti.

  Gunnar Biering

  Posted: 1 juni 2011 - 14:38 - Svar

  Mette, nu bliver jeg nysgerrig:
  Hvad mener du er forskellen på Dansk Folkepartis værdigrundlag (bortset fra socialpolitikken) og så det oprindelige nationalkonservative?

   Mette

   Posted: 1 juni 2011 - 16:54 - Svar

   Der er tale om gradsforskelle i forhold til begrebet frihed under personligt ansvar.

Mette

Posted: 1 juni 2011 - 16:39 - Svar

Gunnar.

Jeg ved ærlig talt ikke, hvad Espersen og co. står for. Gør du?

Mon ikke udtrykket nationalkonservativ er en reaktion på, at De konservative bliver mere og mere udvandede og politisk korrekte, og at højskole-Venstre har det trangt i disse år med en vildt florerende liberalisme som fx Liberal Alliances. Tidligere fyldte det nationale pænt i både De konservatives og Venstres partiprogrammer, det nationale er jo ikke uløseligt knyttet til de konservative. Mange krige udenfor Europa er fx blevet ført af venstreorienterede med nationale agendaer, og nazismen og nynazísmen var/er begge nationalsocialistiske. Der er jo også noget ærke konservativt over Socialdemokratiet, det er efterhånden så bagstræberisk, at det virker helt latterligt. Bare tænk på Børsting, der minder om et komisk nummer i en sommerrevy. Hvordan kan moderne mennesker få sig selv til at vælge ham?

DF har ændret sig, men der er stadig noget socialdemokratisk i tænkemåden, en stor tilbøjelighed til topstyring, hvor man plæderer for at indføre forbud og stramninger, som ligger ud over, hvad de øvrige borgerlige partier ønsker at stå for – Fremskridtspartiet undtaget. Det kan hurtigt komme til at virke som en primitiv problemløsningsteknik synes fx jeg, fordi jeg vægter det personlige ansvar meget højt. Der er tale om gradsforskelle, mener jeg, for DF ønsker jo også at ansvarliggøre folk.

Men herregud, det er primitive tider, hvor man kan blive nødt til at bruge midler, som man ikke tidligere havde behov for at anvende. Jeg er da glad for, at DF har sørget for, at der sker noget nyt nede ved grænsen.

  bl

  Posted: 1 juni 2011 - 21:05 - Svar

  Som tidligere medlem af både konservativ ungdom og det konservative folkeparti, kan jeg kun være enig. Der er meget trange tider for egentlig konservative mennesker i det parti i vore dage. Siden Frank Dahlgaard forlod folketingsgruppen, har der ikke tilnærmelsesvis været nogle som er trådt i karakter.
  Jeg mindes hans skarpe økonomiske klummer i den tidlige ungdoms Søndagsberlinger med fryd og savner ham i debatten.

  Bl.a. er jeg lidt skuffet over MF Tom Behnke.
  Hvad blev der af “faldskærmene” til de somaliske flygtninge, dvs. flygtningelejre i Kenya eller andre egnede nærområder? Hvad blev der af EU-modstanden? Men det er en anden snak.

  Der er gået alt for meget nutidig hattedame à la “Hedeslag” eller Benedicte Kiær i den.

  Gunnar Biering

  Posted: 1 juni 2011 - 21:34 - Svar

  Mette,

  Ja, jeg mener, at bl.a. det følgende er DFs værdipolitik:

  Indvandring: Nej tak til indvandring, der ændrer landet i uønsket retning.
  Skole: Tilbage til kundskaber og færdigheder. VK har spildt 10 år, og bl.a. indført den katastrofale gymnasiereform, de arvede fra Nyrup.
  Forsvar: Mere vægt på kontrol af landets eget territorium, mindre vægt på at opdrage alverdens (mindre) U-lande.
  EU: Skal være et samarbejde mellem nationalstater, ikke en superstat, der regerer over de indre forhold i landene.

  Jeg mener, at alt dette (og meget mere) er gamle konservative bastioner, som K har forladt.
  På andre områder som socialpolitik, og de mange reguleringer – senest af tatoveringer – er DF nok mere socialdemokratisk.

  Men for mig betyder usselt mammon såvel som reguleringsdille intet i forhold til de fire førstnævnte områder.

Allan

Posted: 1 juni 2011 - 17:12 - Svar

Hvor mange muslimer tror I der er i Danmark i dag?

  Robin Shadowes

  Posted: 2 juni 2011 - 14:42 - Svar

  Det har ju visat sig att politikena ljugit om siffrorna både i Sverige och UK så man kan på goda grunder anta att dom ljugit i andra länder också. Så ni har säkert betydligt fler muselmaner än vad dom officiella siffrorna säger.

Ole Burde

Posted: 1 juni 2011 - 20:46 - Svar

Tim
Det ER svaert at spaa , specielt om fremtiden .
Derfoer er det bedst at vaere parat til lidt af vaert naar fremtiden pludselig kommer dumpende…
Selv har jeg fire boern som alle ,tror jeg , vil gaa iden samme retning .
Vi har alle tilbragt flere aar af vores liv i en moderne haer som konstant traener til at blive snigangrebet af et par hundrede millioner muslimer .
Min mening om Danmarks fremtid er , at den gradvist vil komme til at minde mere og mere om hvad der kan ses i Israel+naboer og maaske endnu mere om hvordan det ser ud paa Balkan halvoeen, fordi disse omraader er eksemlper paa europaeisk kultur som har TILPASSET sig at vaere naboer til Islaam. I Israels tilfaelde har der foreloebigt vaeret ca100 aars tilpasning , i Bulgariens tilfaelde ca 1000 . Der er derfor en form for logik i at se ogsaa Israel som relevant fordi tidsperioden minder mere om den europaeiske.
Det er overhovedet ikke svaert at forestille sig Danmark og generelt Europa opdelt i omraader af forskellig grad af muslimsk dominans . Nogen (feks Jylland) vil maaske smide Islaam UD af omraadet hvorimod andre (feks KBH/Malmoe striben) vil vaere fuldstaendig underkastet . Sandsynligvis vil der i en overgangsperiode (som kan vaere langtrukken) ogsaa vaere overgangsformer hvor fornuftige pragmatikere fra begge sider vil proeve at samarbejde ,(som det var i Libanon i 60’erne og som det tilsyneladende er idag i Kroatien og Bosnien )

T. Snorrason

Posted: 1 juni 2011 - 22:00 - Svar

Man kan godt opgive tanken om forhandling.
Det er enten eller.
Det er hele pakken, som ham konvertitten har forklaret.
Man kan lige så godt opgive tanken om sameksistens allerede nu, alle stater, der støder op til islamiske områder eller med store mindretal og deres historie er tydelige advarsler..
Efter kommunismens fald, føler islam sig øjensynligt stærk nok til “stealth jihad” og handler derefter.
Man udnytter groft demokratiets love og spilleregler, for at ødelægge det.
Der er dokumentation nok om den sag gravet frem af FBI.
Læs Koranen eller Sam Salomon: Trojan Horse.
Eller hør Sam på You Tube.
Hvor islam ikke kan gennemføre jihad med våben, så bruger man andre veje, ganske nøje beskrevet i koranen osv.
Det her er ikke et nyt fænomen.
Laver egne islamiske enklaver, det er ikke ghettoer, hvor “staklerne er spærret inde, men bevidst “rensede” områder med sharia osv.
I øvrigt betød ghatto oprindeligt en beboelse omgivet af forsvarsværker i form af pæle.
At blot jamre over det “uundgåelige” og hvad der dog sker, fører ikke til noget.
Der er kun en ting at gøre, hvis man ikke ønsker et islamiseret samfund, nemlig at rulle alle særordninger tilbage og smide flest mulige ud – frivilligt eller ufrivilligt.
Frygten for manlende olieleverancer kan man tage roligt, det har USA allerede for mange år siden forklaret Saudierne, da de stak næsen lidt for langt frem.
Man er simpelt hen parat til at overtage oliefelterne om fornødent.
Siden har saudierne ikke truet med det!
Islam har atomvåben! Ja, og første gang, de anvender dem, så er tiden inde til, som Clinton kaldte det vedrørende Nord Korea, at toaste islamiske områder.
Vesten er i krig med islam, ikke bare i Afghanistan.
Og det kan man lige så godt indse først som sidst.

  Mette

  Posted: 1 juni 2011 - 22:36 - Svar

  Ja, sådan frygter jeg også, at det hænger sammen.

  “Er dialog godt? Høflighed må ikke spærre for sandhed”.

  Sådan var overskriften på en artikel, som den tidligere biskop i Roskilde stift Jan Lindhardt den 28 januar havde i Kristeligt Dagblad. Det var, da Hedegaard-sagen blev diskuteret intenst.

  Lindhardt skriver et stykke nede i artiklen, at andre ryster på hovedet af kristendommen, men at “Vi bryder os til gengæld ikke om Muhammed, Buddha, Shiva og alle de andre guder, der er ude i verden. Det er de “andre”, som vi siger, vantro religioner, som vi egentlig ikke har noget at gøre med.

  Men det har vi jo alligevel om ikke af andre grunde så ved, at vi lever i det samme samfund (…) Hvordan har kirken reageret på disse forandringer i det religiøse billede Danmark? Vi har handlet ud fra vore historiske forudsætninger. (…)

  “Dialogos” betyder, at ordene og dermed tankerne løber i hver sin retning, ligesom “diskussion” (discussio) formentlig hentyder til formelle øvelser i antikken, hvor de unge kunne træne sig i at diskuterer for at vinde. I græsk filosofis tidligste stadium, sofismen, gjaldt det om at vinde de debatter, man tog sig på, for “det stærkere ord vinder”, det vil sige rummer sandheden.(…)

  Måske skulle vi kigge os skråt tilbage over skulderen og minde hinanden om, at vi går galt i byen, hvis vi nøjes med at være høflige i stedet for at holde fast ved sandheden.”

  ….

  I øjeblikket samler jeg på sådanne tegn på oprør mod politisk korrekthed, og jeg finder dem mange steder. Her siges det ligeud, at vi ikke bryder os om Muhammed, og at kristendom og islam ikke har noget med hinanden at gøre, at det er de andre, der er vantro, Samt at dialog er et misvisende udtryk, hvis man blot er høflig og ikke holder sig til sandheden.

  Det er sagtmodige men også ganske stærke ord og implicit en kritik af kirkens handlemåde, der hidtil har handlet om dialog op og ned ad stolper, uden at det har ændret en tøddel.

Leave a Comment