21
jul
Seneste opdatering: 22/7-11 kl. 1413
1 kommentar - Tryk for at kommentere!
Del...

Et fordærvet folk, der bliver befriet, kan kun med allerstørste vanskelighed bevare friheden.

I krig er disciplin mere effektiv end raseri.

Folk glemmer snarere faderens død end tabet af arven.

Labours anti-immigrations guru stikker piben ind

Labour minder om det danske socialdemokrati anno 1995, som de Radikale med lidt held kan reaktivere i en evt. Thorning-Søvndal regering. Hvad sagde Lord Glasman?

His call is to restrict immigration to necessary entrants such as highly skilled leaders, especially in vocational skills. “We might, for example, bring in German masters, as we did in the 15th and 16th centuries to renew guilds.”But exemptions should be made on a case-by-case basis? “Yes. We should absolutely do that… Britain is not an outpost of the UN. We have to put the people in this country first.” Even if that means stopping immigration completely for a period? “Yes. I would add that we should be more generous and friendly in receiving those[few] who are needed. To be more generous, we have to draw the line.” As an advocate of the toughest curbs yet mooted on immigration, presumably he has some sympathy with Iain Duncan Smith’s controversial call for British jobs for British workers. “Completely. The people who live here are the highest priority. We’ve got to listen and be with them. They’re in the right place – it’s us who are not.” Labour’s anti-immigration guru.. Freeze immigration and put British people first, says Ed Miliband’s policy guru.

I dag lyder Glasman anderledes:

I overstated the position [on immigration]. I was not talking about what should happen.I want most importantly to reiterate my full and total support for immigrant communities in Britain. I have worked long and hard with people of all backgrounds, trying to build a common life, and have spent many years campaigning for a living wage for all workers in London, including for those from the most vulnerable migrant communities.We all make mistakes. And this is mine. I just hope that it does not detract from the energy and real goodness of the work. I will do all I can too to strengthen frayed relationships. Exclusive: the end of Blue Labour

En kommentator på New Statesman skriver:

A referendum would back Glassman by a huge majority.What do you think the answer would be if British people were asked Margaret Thathchers famous question, do we really want to be swamped by peoples of an alien culture? The answer would be a resounding NO That is why government in it’s present form of effete public schoolboys could never ask the British people.Marine le Pen will win in France and it will spread across the EU that this multi culti lunacy is storing up trouble for future generations

Den sidste kommentar minder om en jeg så på Axess til artiklen Vi har aldrig haft mångkultur Av Andreas Johansson Heinö, en typisk, svensk, liberal gang universitært sofisteri, der tager med tang i de virkelige problemer, og ikke engang kan udtale, at tilstrømningen må begrænses. Svenske liberale befinder sig der hvor socialdemokraten Ritt -“det kommer ikke an på antallet” – Bjerregaard befandt sig for 12 år siden, og det er svært at respektere, når man tænker på, hvad der står på spil. Svenske “borgerlige” er en del af problemet, ikke bare har de ingen løsninger, de graver Sverige dybere ned i en etnisk tragedie, hvis blodighed vi kun aner i fragmenter idag:

Du misstar det å det grövsta. Vi bäddar för ett inbördeskrig av bibliska proportioner. Jag vet inte hur mycket du identifierar dig med somalierna Bergsjön, assyrierna i Södertälje eller de andra etniska grupperna i Malmö. Jag känner ingen sammhörighet med dessa. De är inte mina bröder eller systrar. De är parasiter. De tar extra mycket av den kollektiva statskassan – den kassa som jag är med och bidrar till oavsett om jag vill eller inte – och till denna kassa ger denna grupp extra lite tillbaka till.

“Visst har invandrarna, som de har kommit att kallas, tillåtits prägla och förändra det svenska samhället. De har fyllt restauranger och närbutiker, fotbollsplaner och fängelser. Men samtidigt har politiken, näringslivet, tidningsredaktionerna, fackföreningarna och kyrkorna fortsatt att spegla en homogen svensk majoritetskultur.”

Nonsens. Hur kan det då komma sig att en mörkhyad man får sitta ansikte och sina händer vitpixlade så att denne ser helt vit ut? Hur kommer det sig att Niklas Eliasson och Niklas Lindgren som våldtagit kvinnor fått sina ansikten publicerade i tidningarna medans “Smygaren” från Eritrea och “Farstapedofilen” från Mellansötern inte fått sina ansikten publicerade efter att dom fallit? Hur kommer det sig att Lena Sundström och Ann-Charlotte Marteus skriker sig hesa diverse tidningar och nyehstkanalre om hur förbannat bra det är med massinvandring? Nåväl ni har åtminstone börjat undersöka problemet och jag hoppas ni följer samma väg som Per Gudmundson och inte använder er av tång ju närmre källan ni kommer.

S vil bekæmpe imamers shariaægteskaber med dialog og oplysning

Intet, absolut intet, har ledende socialdemokrater lært sig om islams salamitaktik gennem ti års opposition. Disse imamer vil da fulstændigt strunte i dialog og oplysning fra folk som Karen Klint og Henrik Dam Kristensen, som det tydeligt fremgår af videoen fra Australien ovenfor.

Sharia-vielser: Imamer, der vier børn ned til 14 år, skal udvises, foreslår Venstre. Socialdemokraterne vil satse på dialog og oplysning.Hvis en imam gennemfører islamiske vielser af mindreårige, har han ifølge Venstre intet at gøre på dansk jord. Med et nyt udspil vil partiet bekæmpe de såkaldte sharia-vielser, hvor imamer uden myndighedernes viden gennemfører vielser af mindreårige. Ægteskaberne er ikke offi-cielt gældende, men i muslimske kredse opfattes de som sådan.[..]

»Jeg har flere eksempler på kvinder, som kommer og siger, at de bliver rigtig, rigtig dårligt behandlet af deres mand. Han drikker, han tager stoffer, han er sammen med andre damer, han slår hende osv.,« fortæller en imam, som imidlertid ikke kan ophæve ægteskabet, hvis manden ikke vil. Den eneste teoretiske mulighed er, at kvinden fremskaffer 12 mandlige vidner, der siger, at ægteskabet er ugyldigt.
»Det har helt ærligt berørt mig dybt. Jeg synes ikke, at samfundet gør nok for at hjælpe disse piger. Det må være hjerteblod for enhver liberal, at børn ikke kommer ind i sådan nogle ægteskaber,« siger Karsten Lauritzen. Et trossamfund skal kunne miste sin vielsesbemyndigelse, hvis en af dets imamer har foretaget ulovlige vielsesritualer, mener Venstre. Dermed må trossamfundet ikke længere foretage lovlige, borgerlige vielser af personer over 18 år.[..]

Socialdemokraterne er enige i, at sharia-ægteskaberne skal bekæmpes, men tøver med at smide imamer ud af landet.»De bilder folk ind, at de er gift, og det er de ikke. Man kan sige, at de lyver, men skal man smides ud for at lyve?« spørger Karen Klint (S), der er kirkeordfører og sidder i Folketingets integrationsudvalg.»Formelt er der tale om, at imamerne foretager en velsignelse, men det er ikke en gyldig vielse. Jeg er i et dilemma om, hvorvidt vi skal bruge juraen på noget, der ikke er juridisk bindende,« siger Klint, som gerne vil afvente en ny rapport fra SFI, der skal afdække problemets omfang.»Ellers ender det som dengang, vi alle sammen var ophidsede over burkaer, og så fandt man tre, der gik med burka,« siger Karen Klint.Socialdemokraterne vil i stedet oplyse unge piger om, hvornår et ægteskab er officielt, ligesom partiet vil tale med imamerne.»Vi kan gå i dialog med nogle af de formelle organer, der er i de muslimske kredse,« mener Karen Klint. Dansk Folkeparti mener, at dialog øger – ikke reducerer – problemet. [..]

Fakta: FORSLAGET

Venstres udspil
N Forbud mod »vielseslignende handlinger« af personer under 18. Også selv om ægteskabet ikke er juridisk bindende.
N Udvidet underretningspligt for imamer og andre religiøse forkyndere. De skal kunne straffes, hvis de f. eks. dækker over et voldeligt ægteskab.
N Fjernelse af vielsesbemyndigelse, hvis et trossamfund medvirker til ikkegyldige ægteskaber blandt mindreårige.
N Kampagne for oplysning og rådgivning af sharia-gifte piger og piger, der er i risikogruppen for at blive det.

Venstre vil smide imamer ud JP 20.7 ikke online


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Josefina Bergfast

Posted: 21 juli 2011 - 08:53 - Svar

Sarah Mohammed skriver också på AXESS om ”Dubbla budskap om integration”, där hon får idel lovord för sin text bland kommentarerna.

Samtidigt som de lite kritiska och mer ifrågasättande kommentarerna, som den här nedan, vill man inte publicera?

Vad Sarah Mohammed begär och önskar sig (att ”samhället” skall kräva mer assimilation av invandrarna) kan nog vara rimligt, men samtidigt är det ytterligare ett kravpåläggande på svenskarna?

Inte minst på kvinnliga lärare, socialsekreterare, kuratorer, läkare, jurister, barnskötare, rektorer och andra som har hand om den samhälleliga fostran av medborgarna och deras förväntade anammande av de ”politiskt korrekta” kulturella idealen?

Det är ungefär som om Sarah Mohammed utbringar en vädjan, tillsammans med en begäran, ja ett krav, att svenskarna skall omskola, förändra, utbilda och ”kultivera” invandrare till något slags modernt kulturellt ideal, som många av invandrarna själva absolut inte vill bli omskolade till?

Det ”moderna samhället” med all dess påstådda frihet, mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet, genomskådas av många av invandrarna som bluff och båg. Bluff och båg, som framstår som hotfulla i jämförelse med deras egen förståelse t ex av relationerna mellan könen? Av familjelivets bevarande och flickors förmågor att över huvud taget ägna sig åt familj och barn? I det perspektivet så framstår det ”moderna livet” som någonting mycket hotfullt för just möjligheterna till familjelivets fortsatta sammanhållning? Familjelivet, som är någonting ömtåligt och skört och som behöver beskyddas, genom att just flickorna ”beskyddas”?

Moderniteten, och de ”moderna idealen” i sig, med alla dess fina ord, riskerar att flickorna just kan vilja bli ”för moderna” (arbetslivsinriktade?), så att de därmed förlorar sina mest värdefulla förmågor just som barnaföderskor, mödrar och vårdare av hem, make och barn?

Detta vill naturligtvis inte alls en övervägande del av invandrare riskera, därför att familjen är ju bland det viktigaste de har. Familjen över allt annat.

Man skulle ju faktiskt, om man ville vara ärlig, kunna erkänna och säga att med det familjära livet i det moderna samhället är det ju faktiskt ofta just lite si och så? Där finns faktiskt många skilsmässor. Där finns faktiskt många övergivna barn. Om inte fysiskt övergivna, så ändå känslomässigt och psykiskt till viss del ”övergivna”, när de vid mycket tidig ålder forslas in på institutioner och bort från familjära relationer under långa dagar? Allt för att båda föräldrarna skall kunna arbeta så mycket som möjligt?

Många s.k. feminister har nog börjat upptäcka baksidorna med hela arrangemanget om självständighet, frihet och oberoende, som främsta och yttersta ideal? Många som idag befinner sig kanske i 65- 70 års ålder, (eller yngre), och som kanske har en lång yrkeskarriär bakom sig, finner kanske att när deras ungdoms fertilitetsålder och därmed vidhängande attraktionskraft på arbetsmarknad och socialt liv har försvunnit, och den övre medelåldern börjar ta över, så är livet utan familj, barn och barnbarn, och kanske barnbarnsbarn, kanske inte så roligt längre? Då om inte förr, inser de, att det viktigaste i många kvinnors liv faktiskt många gånger är just barnen och de familjära relationerna, och den egna familjen?

Detta blir nog särskilt uppenbart för många, när ålderdomen börjar närma sig. Många bland karriärkvinnor och yrkesverksamma kvinnor, har nog under hela sina arbetsliv mer eller mindre tvingats sätta barnen åt sidan. Barnen har delvis varit störande, därför att arbetet har krävt alltför mycket, som också kanske har satt sina spår i relationerna mellan många föräldrar och barn?

Att det finns mängder (ca 400 tusen)av trasiga familjer, mängder av alkoholkonsumerande familjer, mängder av barn till drog- och alkoholberoende föräldrar, i det moderna och kulturellt moderniserade och ”jämlika” samhället, är det nog inte så många som varken verkar vilja ta i med tång, eller tala så högt om?

Men det är klart, när man vill förespråka en teori, teorin om jämlikheten, och kanske också teorin om yttrandefriheten, tillika teorin om demokratin och friheten (från familjelivets tvång?), och hyllandet av ”oberoendet och självständigheten”, så är det klart att man endast vill försöka framhålla det förträffliga och goda med teorin?

Teoriernas baksidor, med många trasiga familjer och medföljande problem, kan bli störande exempel på bristerna i teorierna, varför man naturligtvis inte är så intresserad av att vilja se dem eller lyfta fram dem?

De uppgifterna blir i stället betraktade som endast ovidkommande avvikelser från det förträffliga ”modernistiska samhällets ideal”, samt avvikelser från alla de fria, lyckliga, självständiga och oberoende individerna i det lyckliga, jämlika och moderna samhället?

Leave a Comment