1
aug
Seneste opdatering: 5/10-14 kl. 1601
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Information har idag en artikel Indvandringskritiske blogs leverer skyts til samfundsdebatten, som man ikke kan have noget at indvende imod. Den er fair og ordentlig, det sker også for Information. Poltiken har artiklen “Antimuslimer vinder frem på nettet” (ikke online) om Document, Uriaposten og Snaphanen, der har hæderlige passager, men hovedsageligt er ude på at shame, denne gang ikke ved hjælp af den radikale lystløgner Shansen, – blev hun for slem, selv for Politiken? – men ved hjælp af svenske, venstreradikale Expo.se og udpluk fra vores kommentarfelt. Et mindre fremskridt.

Hvis Politikens Jakob Elkjær og John Hansen ikke havde skrevet, som de har gjort, kunne de sagtens have siddet med ved bordet, og fået nogle glas øl med os. Vi har tilbragt denne aften med et ordentligt menneske, Hans Rustad fra Norge, der har haft en stormfuld tid, men redet den af med nogenlunde begrænsede skrammer og bekymringer via mobilen og laptoppen fra sin ferie i Danmark. Han har talt med mange journalister den sidste uge, og hans tanker kredsede langt mere om Norge, end om ham selv og Document.no. Det kunne måske have været interessant for Politikens læsere, at vide hvad Rustad havde på hjerte, men når avisen er mere optaget af at missionere og massere sine kernelæsere i SF-segmentet, end at skaffe interessant journalistik i kassen, så må de lave deres artikler uden vores medvirken. Ikke at de skal stryge os med hårene, men de skal ikke lave reportage, der ikke er til at skelne fra Rune Engelbreths blogindlæg, og de skal slet ikke insinuere, at vi leverer åndelig ammunition til massemord. Når vi taler om massemord, så har Mark Steyn ovenfor talt om en historisk erfaring, senest fra Balkan, der er så ubehagelig og foruroligende, at den sjældent vil være at læse for Politikens idylliserede målgruppe: “In a democratic age, you can’t buck demography — except through civil war.” Hvis der bliver en anden gang, så kunne vi tale om det. (Se også Multikulturalisternes Skingre Misantropi.)

On the waterfront. Sommernat ved Admiral Hotel i Toldbodgade, samtale mellem en nordmand og en dansker.(klik.f helskærm)

Til nye læsere: Den faktuelle elefant

Er budskabet eller budbringeren det vigtigste? Hvis man er kommet hen på Snaphanen med baggrund i det vi i blogverdenen kalder mainstreammedierne (MSM) og ikke kender vores univers, kommer man alt andet lige med massiv vægtlægning på budbringerens moralske renhed og motiver som alfa og omega, det såkaldte de-ontologiske grundsyn. Facts anses ikke for nødvendige at nævne i MSM, der opererer ud fra devisen ‘don’t show it, imply it’. Hvis budbringeren kan mistænkeliggøres bliver debunking af hans argumenter overflødige.

Lige nu gælder det bl. a. højkvalitetsbloggen Gates of Vienna, hvis faktiske indhold os bekendt ikke er blevet beskrevet nærmere. I stedet fokuseres på bloggerne bag, og det “netværk” de er en del af. Et hurtigt reality check: Blogindlæggene på Gates of Vienna tager dels udgangspunkt i historier om virkelige begivenheder i virkelighedens verden, ofte fra MSM, eller der kan være tale om lange essays af gæsteskribenter, i flere dele med fyldige kildeangivelser. Bloggerne benytter såmænd bare den frihed man har i et demokratisk samfund til at debattere og dokumentere. Længere er den egentlig ikke, men det er slet ikke det indtryk der formidles i danske medier.

I blogverdenen er vægtlægningen diametralt modsat af MSMs. Vi accepterer ikke shaming som det sidste ord. Facts er det helt afgørende, og vi lader os ikke kue af at vi er oppe imod en helt ureflekteret konsensus om budbringeren på bekostning af budskabet. Det er os, ikke medierne, der fokuserer og fastholder opmærksomheden på alvorlige forandringer i Europa og verden omkring os. Noget af en påstand? Ja, men den kan faktisk dokumenteres ved at søge på forekomsten af bestemte ord og begreber på Infomedia. Lad være med at tro på hvad jeg siger, gå selv hen på biblioteket og bekræft disse sigende resultater:

Ordet ‘kitman’ (islamisk udtryk for tilbageholdelse af hele sandheden) er aldrig blevet brugt af en dansk journalist. ‘Taqiyya’ (eller taqiya/taqija, dvs. tvetungethed) er brugt tre-fem gange af danske journalister i hele Infomedias omkring 20-årige historie. ‘Defensiv jihad’ (som er det begreb jihadiske terrorister legitimerer sig ved, ikke helt uvæsentligt) er brugt omkring seks gange i danske avismedier. De fleste gange i forbindelse med interviews, hvor emnet har nævnt det, eller i oversatte artikler. EUROGENDFOR, det hemmelighedsfulde gendarmerikorps under opbygning af EU (officiel hjemmeside her) er aldrig blevet nævnt af en dansk journalist. Jeg har ingen omtale kunnet finde af de aggressive muslimske bønneseancer i rue des Poissonniers og andre steder i Paris. Ordet ‘carbeque’ er aldrig blevet brugt af en dansk journalist. Jeg har fundet siger og skriver to artikler (Politiken og BT, april 2011) der omtaler det forhold at alle overfaldsvoldtægter i Oslo begås af udenlandske mænd.

Med andre ord, ingen dansk avisjournalist har nogensinde gået i kast med at afdække virkeligheden i jordhøjde der hvor den gør allermest ondt (også på en journalists karriere). Ingen danske journalister har nogensinde sat sig for som en selvfølge at perspektivere terrorangreb ud fra doktrinen om defensiv jihad, som bl. a. Robert Spencer gør konsekvent. Fraværet af faglige begreber er en dom over journalistikkens lødighed og ambitionsniveau.

Vi tager al skryderiet om at ‘kigge på tonen på internettet’ med ophøjet hån og foragt, og betragter dovne, medløberiske ‘journalisters’ skinhellige dæmonisering af dem der har virkeligheden for øje som blot et irritationsmoment der ikke får os til at ryste på hånden. Vi har fat i den lange ende (LFPC).

Sør’me også hindu-højreekstremister i Indien

Definitionerne langs det politiske spektrum er i bevægelse i disse år – centrum forskydes mod venstre. Krav om effektiv indgriben mod den islamiske terror, der bare for de ‘større’ angrebs vedkommende kostede omkring 500 dræbte i Indien fra 2001-2008, er nu også udtryk for den rene og skære højreekstremisme. De små pus, de terminalt krænkede, gæt-selv-hvem, græder over den uforsonlige tone. Via Jihad Watch (LFPC).

[…] On July 16, Harvard instructor Subramanian Swamy wrote an op-ed in the Indian newspaper Daily News and Analysis, “How to Wipe Out Islamic Terror,” in response to the July 13th Mumbai bombings that killed 23 people.

In the op-ed, Swamy wrote that Muslims in India “are being programmed by a slow reactive process to become radical and thus slide into suicide against Hindus.” The solution, Swamy wrote, is a unified Hindu political front.  […]

“Others, who refuse to acknowledge this, or those foreigners who become Indian citizens by registration, can remain in India but should not have voting rights (which means they cannot be elected representatives),” he continued.

In the wake of the article, more than 200 people have signed a petition demanding the administration “repudiate Swamy’s remarks and terminate his association with the University.” […]

Swarmy’s article is also causing controversy abroad. In India, a minorities commission called for the arrest of Swamy for his “extreme xenophobic right-wing thoughts.” State Minorities Commission Vice Chairman Abraham Mathai urged the Mumbai police chief to bring criminal charges against Swamy. […] C. J. Ciaramella: Harvard instructor under fire for anti-terrorism op-ed attacking Muslims

Smid dem ud

Af Lone Nørgaard, lektor, cand.mag. og Britta Mogensen, mag.scient.ant

Venstre vil smide imamer, der vier mindreårige, ud af Danmark. S og SF vil oplysning og dialog. Javel så. Lad os lige se på venstrefløjsforslaget og undersøge dets værdi.
Er der nogen som helst sandsynlighed for, at imamerne mangler oplysning? De ankommer ikke til et ingenmandsland, de kommer til et højtudviklet demokrati med love, der er vedtaget af et folketing, som vælgerne har sammensat. De placeres i en allerede eksisterende moské, hvor imamen dér kan oplyse om lovene her i landet. Hvis S og SF skulle mene, at der mangler oplysning om Danmark, bør de naturligvis kræve, at imamen fuldt ud kender til landet, inden han får indrejsetilladelse. ”Eksamen” kan aflægges på ambassaden i imamens hjemland.

Dialog på arabisk betyder krav

Hvad angår det andet forslag, dialog, mener S og SF, at det vil være virkningsfuldt frem for at smide middelalderlige imamer ud, når de vier mindreårige og ødelægger disse børns liv.
De to partier bør måske lige erindres om, at før man kan indgå i dialog med fremmede kulturer, er det nødvendigt at være enige om definitionen af dialog i den vestlige verden.
S og SF går ud fra, at dialog er et universelt begreb. Det er det så langtfra. Og det er nærmest skræmmende, at hukommelsen er så dårlig, at de ikke erindrer den fatale konference ”Det Arabiske Initiativ”, der løb af stablen i 2006 i Udenrigsministeriets og DIIS’ regi. Initiativet var tænkt som en ”dialog” med danskerne. Det stod imidlertid hurtigt klart, at ”dialog” på arabisk betyder ”krav” – altså ikke de krav, danskerne skal stille til udlændinge, der gerne vil bo i vores land, men arabernes krav til, hvordan vi danskere skal indoptage islam, tale om islam, lære om islam og ikke mindst ændre vores børns skolebøger, så de opfylder de krav om islams lære, som araberne stiller.
Skal man le eller græde, når man læser følgende udtalelse af Karen Klint (S): »De bilder folk ind, at de er gift, og det er de ikke. Man kan sige, at de lyver, men skal man smides ud for at lyve?«
De (imamerne) bilder ikke ”folk” noget ind. De ødelægger danske børns liv – og derfor skal de ud af landet.
Venstres forslag er al ære værd, men der er noget, partiet overser. Integrationsordfører Karsten Lauritzen udtaler: »Et trossamfund skal kunne miste sin vielsesbemyndigelse, hvis en af dets imamer har foretaget ulovlige vielsesritualer«. Hvad skulle det dog hjælpe? Imamerne fortsætter deres forbryderiske overtrædelser af de danske love, indtil de bliver standset ved en udsmidning. Jyllands Posten (med forfatternes tilladelse)


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


mette

Posted: 1 august 2011 - 08:58 - Svar

“Men Internettet er blot et redskab til formidling. Ekstremisme og politisk vold har en lang historie, der hverken starter eller slutter med Internettet. Den første svenske lasermand var ikke inspireret af hadsider på Internettet. Til gengæld var han tilsyneladende stor fan af Charles Bronson filmen ”En mand ser rødt”. Måske vi derfor skulle forbyde voldsfilm, der forherliger selvtægt? Skulle man følge S/SFs logik til sin konsekvens, burde man også indføre den hollandske politiker Geert Wilders forslag om at forbyde Koranen, da det er ubestrideligt, at terrorister fra London, New York, Mumbai til Bali har slået tusinder af uskyldige ihjel med henvisning til Islam. Når frie samfund alligevel ikke forbyder Koranen, er det fordi, langt de fleste muslimer udøver deres tro på fredelig vis. De kan udmærket forholde sig til de intolerante dele af Koranen uden at skride til handling. Denne sondring mellem ord og handling bør også være rettesnoren for vores tilgang til den frie debat på Internettet og i offentligheden generelt.”

Jacob Mchangama i Berlingske Tidende.

http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2011/07/31/fra-ord-til-handling/

Limewoody

Posted: 1 august 2011 - 10:31 - Svar

“Imamerne fortsætter deres forbryderiske overtrædelser af de danske love, indtil de bliver standset ved en udsmidning”…..

Lad os så se på hvordan den slags vil forløbe: Partier – gæt selv hvilke – i Folketinget stiller forslaget. De har massivt flertal i befolkningen og mønstrer også et flertal i Folketinget.

Medierne, anført af Danmarx Radio, laver straks en modkampagne – der fokuserer på imamernes familie: lille, kønne dansktalende Hanifa, med store troskyldige brune øjne og uden tørklæde, er ked af det for nu mister hun sine skolekammerater og kender slet ingen ingen i sit hjemland..Og far er en rigtig guttermand…pæn i tøjet, smilende, velformuleret og yderst rationel og stilfærdig….Mor Leyla står i køkkenet og kokkerer the og kage. Mand, det er hyggeligt som taget ud af Morten Al-Korch…

Aviserne optager den ene kronik efter den anden fra Carsten Jensen, Klaus Rifbjerg, Anita Bay Bondegaard, Erik Clausen og mon ikke Niels Hausgaard fletter spidsfindigt en perfiditet eller to ind i sit nye show?

Enhedslisten og andre neokommunister rykker ud med støtteerklæringer og demo´er. Muslimske organisationer rykker ud og får tid i tv og radio og studieværterne behandler dem med udsøgt servilitet og afbryder meget og gerne forslagets støtter….

Endelig er Europarådet, EU-kommissionen, menneskerettighedsorganisationer med rynkede bryn og middelalderlige bandbuller ude at fordømme tiltaget – alt imens der forberedes retssager mod den danske stat….

Og de piger, der er røget i islams net, er der ingen bekymrer sig om. For hvem gider beskæftige sig med multikulturens bagside…..

PK

Posted: 1 august 2011 - 10:55 - Svar

Om de få blonde i denne verden.
Læste noget som ligner denne tanke.
Hvis man ser på Danmarks areal på kloden , så svarer det til
en mobiltelefon i forhold til en 2 værelse lejlighed på ca. 65-70 km2.

victor

Posted: 1 august 2011 - 13:58 - Svar

bowlaren

Posted: 1 august 2011 - 14:18 - Svar

Nu är det farligt att vara blond, enligt massmedia är det såna som begår terrordåd nu :p

mette

Posted: 1 august 2011 - 14:41 - Svar

Om det “islamhatende Norge”.

“Nettfora
– På dette nettstedet finner du uttalelser som direkte oppfordrer til vold. Bare få dager før terrorangrepet ble det også postet en kommentar på nettstedet om at det er helt legitimt å skyte politifolk, sier journalist og blogger Øyvind Strømmen, som har kartlagt og gransket høyreekstremister i Norge.

En del av kommuniksjonen innad i det høyreekstremistiske miljøet pågår på vanlige nettfora, især på VG debatt, Hegnar online, Aftenposten debatt og dagbladet.no, mener han.

– I går fikk jeg for eksempel 1620 resultater på ordet Fjordman i VG debatt-sidene, mange av dem er innlegg der folk uttrykker støtte til artikler han har publisert – både før og etter 22.juli. Fjordman var ifølge Anders Behring Breiviks «manifest» hans største inspirasjonskilde. Det forteller oss dermed at det finnes en god del mennesker som følger disse ideene, sier Strømmen og legger til:”

http://www.dagbladet.no/2011/08/01/nyheter/innenriks/utoya/17505737/

N.B. At tre af Norges største dagblade er nævnt som ‘islamhatende” arnesteder, nemlig VG (Verdens Gang), Dagbladet og Aftenposten.

Men hvorfor nøjes med de “islamhatende”?

Aftenposten har i mange år haft det største antisemitiske fora, jeg har set, det findes på sitet Debattsentralen og hedder “Midtøsten”, nogle indlæg findes også under temaet Historie.

På “Midtøsten” gik det i hvert fald tidligere i døgndrift, så at man som dansker blev ganske forfærdet, medmindre man hører til de meget hadende på venstresiden. Jeg har i årenes løb ofte skrevet om, hvor frastødende jeg har fundet denne debat, og jeg tager også afstand fra den feje form for debat, der består i, at folk fremkommer med nogle groteske holdninger, som de ikke står inde for, selv om de lader som om. Derefter kan andre så få den blandede “fornøjelse” at dementerer skidtet, som de heller ikke selv tør tage afstand fra. Sådant luskeri har jeg set masser af på Aftenposten.

Flere gange har jeg skrevet, at en antisemitisk debat som den i Aftenposten, papiravisen såvel som netavisen og debatten, ville være utænkelig i Danmark. Sådan forholder det sig heldigvis stadig, jeg kan ikke forstille mig, at Aftenpostens søsteravis Berlingske Tidende ville have lagt serverkapacitet til det svineri.

Venlig hilsen fra en mørk askeblond

Slyrgraff

Posted: 1 august 2011 - 14:42 - Svar

Mon ikke den radigale blogger M. Hansen også får et visit, hun er jo bonkammerat med massemorderen fra Norge, måske har hun endda inspireret ham. Hvem ved? Velbekomme!

Morten - - -

Posted: 1 august 2011 - 15:18 - Svar

Fantastisk begreb, “antimuslimer” … Er det virkelig det, der står ? 🙂

– – –

Lavard

Posted: 1 august 2011 - 15:43 - Svar

Så hvordan vil i så bevare særpræg hos de forskellige europæiske folk? heriblandt nordiske blondiner? Ved at invitere millionere af ikke muslimske ikke europæiske indvandere til? eller bevare de forskellige europæiske folkefærd ved at stoppe al ikke etnisk europæisk indvandring og sende dem hjem vi alleredet har!

http://www.americanthinker.com/2011/07/what_is_white_nationalism_a_rep ly_to_dean_malik.html

T. Snorrason

Posted: 1 august 2011 - 15:58 - Svar

Smid dem ud!
ja, så enkel er løsningen på det hele.
Diskution, debat og forsøg på dit og dat løser ikke problemerne mellem islam og vestlig kultur, retssystem og styreform..
Islam kan kun ændres af de “troende” selv, og så længe det ikke sker, så lad dem forblive i deres egne “failed states”.
At Europa mangler arbejdskraft er rent sludder, Danmark f.eks. har en meget stor og uudnyttet arbejdsreserve blandt offentligt ansatte. Skulle der endelig mangle arbejdskraft, er der tilstrækkeligt at indbyde fra Balticum og Polen.
Og Danmark har ingen grund til at være socialkontor for Mellemøsten og Nordafrika.

Emeritus

Posted: 1 august 2011 - 18:05 - Svar

‘…Poltiken har artiklen “Antimuslimer vinder frem på nettet” (ikke online) om Document, Uriaposten og Snaphanen…’??

Vinder antimuslimer frem på grund af tonen i indvandrerdebatten på disse sites, eller på grund af det, der sker? Vinder de overhovedet frem? Hvem kender nogen? Hvad er tonen i debatten i det hele taget lig med? Ikke med højrefløjs-skældsord og ‘Stürmer-tegninger i hvert fald, for dem producerer kun venstrefløjen (jvnf ‘Ondskabens Ikon’).

Uriasposten citerer i øvrigt i forbindelse med tonen i debatten Deadline for et sammenstød mellem Søren Espersen og Anita Bay Bundegaard, hvor ‘tonen i debatten’ ligefrem defineres. Her indrømmer Anita, at den skingre tone i debatten i hendes bevidsthed simpelthen betyder, at man vover at kritisere idéen om det multikulturelle samfund, som hun den aften hårdt presset til sidst erklærede sig som tilhænger af. Det er helt sort debatkultur fra ABB’s side. Man skal simpelthen kunne gætte sig til, hvad hun mener med ‘tonen i debatten’, og det kan man ikke, eller også skal man mase hende helt flad som Søren Espersen gjorde og få hende til at røbe, hvad hun mener, med det hun siger. Men hun er ikke alene om det.

Denne teknik benytter hele venstrefløjen sig af. Alle begreberne går på, at modstanderens synspunkter er lugter, uden at man har sagt, hvorfra lugten stammer. Men synspunkterne er helt klart affødt af et uantageligt menneskesyn, der ligefrem lugter grimt. Man kan ikke være i stue med dem. – ‘Stuerene bliver de aldrig’ – lorten er lokaliseret bl.a. af Poul. Andre må også kunne lugte lorten. De ikke-stuerene har møget sig.

Der er ikke meget debatkultur i den slags. Men det er nok fordi venstrefløjen reelt savner holdbare argumenter for en totalt forfejlet indvandringspolitik.

Med venlig hilsen

barfbag

Posted: 1 august 2011 - 18:17 - Svar

HVER DAG bliver lige så mange mennesker myrdet af muslimer, som ABB myrdede i Oslo: http://plancksconstant.org/blog1/2011/07/muslims_have_a_norway_massacr e_every_day.html

JensH

Posted: 1 august 2011 - 20:14 - Svar

@Steen

Idag havde P1’s ‘Orientering’ et længere indslag om jøde-forfølgelserne i Malmø, og der blev utroligt nok ikke lagt skjult på hvem der står bag langt de fleste af disse overfald på Malmø’s jøder, (unge mænd af mellemøstlig herkomst):

http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2011/08/01/151912_1_1_1_1_1_1. htm

  JensA

  Posted: 1 august 2011 - 21:15 - Svar

  Kan være at medarbejderne på P1’s Orientering er begyndt at læse Snaphanen.
  Hvis det skulle være tilfældet, kan det kun bidrage til at højne niveauet på “Orientering”.

  Bjovulf

  Posted: 1 august 2011 - 21:49 - Svar

  Ja, hørte det også – jeg var næsten ved at falde ned af stolen af bare forbløffelse 😉

  Hvem skulle have troet, at DDR sådan lige pludselig ville begynde at beskæftige sig seriøst med de barske konsekvenser af “kulturbe(k)rigelsen” – og så endda i selveste det harmoniske multikulturelle
  Sverige ?! Dog blev det vist ikke uddybet nærmere, hvem det er, der står bag jødeforfølgelserne i Malmø, og hvad baggrunden er, vel? ( nåede desværre ikke at høre det hele ).

  Ja, ja – al begyndelse er jo svær, og man skal nok også passe på med ikke at give det sædvanlige P1-/ Politiken- & Information-segment et alt for stort realitetschok, ikke sandt? 😀
  Næste gang kan P1 passende gå en tur på Nørrebro – gerne iført kalot eller Davids-stjerne – men sørg så hellere for at have reserverapportere og ekstra sendevogne stående klar.

L. Johansen

Posted: 2 august 2011 - 23:47 - Svar

4 %?
Var vi en dyrerace, var vi blevet fredet!

Leave a Comment