29
aug
Seneste opdatering: 12/6-14 kl. 0444
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Den norske forfatter K.O. Knausgaards analyse er psykologisk. Når det kommer til det konkrete, går det flere gange galt. Han forklarer, at massakren i Norge er en konsekvens af dehumanisering, med den pointe, at Breivik ikke selv kendte indvandrere. Havde Knausgård læst manifestet, så ville han vide, at Breivik detaljeret beskriver otte multikulturelle episoder, der blandt andet inkluderer røveri, trusler og vold. Breivik er opvokset omgivet af indvandrere, Oslos demografi og størrelse tillader ikke i modsætning til København eller Stockholms, at man lever afsondret fra dem.

Han siger endvidere: “Lad os tage et eksempel fra Sverige. Jeg har boet i Malmø, hvor der er mange indvandrere, og nu bor jeg uden for Malmø et sted, hvor mange er fjendtlige mod indvandrere, og hvor Sveriges indvandringsfjendtlige partier kommer fra. Men der er jo ingen indvandrere.” Nu har det i mange år været sådan, at unge uddannede sig og boede i Malmø, men flytter i stort tal, når de stifter familie. Netop fordi de kender byen, vil de ikke have børn der. Udflytterne har ikke “fordomme,” de har barske erfaringer og trafikken bort fra byen er veldokumenteret, både af pressen og kommunen.

Endelig siger Knausgaard: “Der er en globalitet, Breivik forholder sig til. Der er amerikanere og briter og han rejser rundt og der er et netværk.” Breivik er efter hvad der nu foreligger, ikke med i noget netværk, han rejser rundt og besøger. De forskellige mennesker, han henviser til, har aldrig hørt om ham bortset fra enkelte kommentarer på enkelte blogs lagt for år tilbage. Han er et isoleret menneske i sit eget ekkorum, og mig bekendt har han (måske) foretaget én rejse, nemlig til Hviderusland i 2005.

Det er en kunster, der taler her, de højtrækkende tolkninger er de vigtigste, ikke om de kan nå jorden. De kan være gode nok, men de slår ikke til til et billede, som Deadline kunne have forventet sig af en norsk intellektuel. Vil man indkredse en svær sandhed og tolke noget rigtigt, må man være tro mod det konkrete. Romanforfatteren må også have en journalist i maven. Man kan ikke have så mange tilsnigelser på kun ti minutter og atten sekunder. (Jeg ikke har læst hans meget lange essay i Weekendavisen, og hans optræden i Deadline giver ikke nogen særlig appetit på det. Det føles noget besynderligt, at være nødt til at informere Knausgaard om hans landsmand Breivik og hans to byer, Oslo og Malmø.)

Spenglers forfriskende anderledes dommedagsscenarie

Demografisk implosion er selvfølgelig noget der har været omtalt i mange sammenhænge, men at dømme efter omtalen her fører forfatterens fremskrivninger hen imod et udkomme med vægten på andre konsekvenser end dem vi oftest hører om. Foromtale på Amazon.com af ‘Spengler’ / David P. Goldmans kommende bog How Civilizations Die: (And Why Islam Is Dying Too). En bog der nok skal blive brugt i debatten (LFPC):

You’ve heard about the Death of the West.

But the Muslim world is on the brink of an even greater collapse.

WILL WE GO DOWN IN THE IMPLOSION?

Thanks to collapsing birthrates, much of Europe is on a path of willed self-extinction. The untold story is that birthrates in Muslim nations are declining faster than anywhere else—at a rate never before documented. Europe, even in its decline, may have the resources to support an aging population, if at a terrible economic and cultural cost. But in the impoverished Islamic world, an aging population means a civilization on the brink of total collapse— something Islamic terrorists know and fear.

Muslim decline poses new threats to America, challenges we cannot even understand, much less face effectively, without a wholly new kind of political analysis that explains how desperate peoples and nations behave.

In How Civilizations Die, David P. Goldman—author of the celebrated “Spengler” column read by intelligence organizations worldwide—reveals how, almost unnoticed, massive shifts in global power are remaking our future.

Goldman reveals:

How extinctions of peoples, cultures, and civilizations are not unthinkable—but certain

How for the first time in world history, the birthrate in the West has fallen below replacement level

Why birthrates in the Muslim world are falling even faster

Why the “Arab Spring” is the precursor of much more violent change in the Islamic world

Why looming demographic collapse may encourage Islamic terrorists to “go for broke”

How the United States can survive the coming world turmoil

From Gaza with (gay) love

Fra det libyske forår til Gaza: Antiluftskyts og panserværnsraketter

Palestinians in Gaza have acquired anti-aircraft and anti-tank rockets from Libya during its six-month civil war, enlarging but not significantly improving their arsenal, Israeli officials said on Monday.

While the rebellion against Muammar Gaddafi has stirred concern abroad about the fate of Libya’s aging chemical weapons stockpiles, Israel has no indication Hamas or other Palestinian factions have sought these, the officials said.

Instead, Israeli officials have detected an inflow of SA-7 anti-aircraft missiles and rocket-propelled grenades (RPGs), said one official, describing an overland supply route that opened up between eastern Libya — after it fell to the rebels — and the Gaza Strip via Egypt. […] Israel says Gaza gets anti-plane arms from Libya


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Goten

Posted: 29 august 2011 - 12:38 - Svar

Bra analys av Snaphanen om Knausgaards inhopp i Breivikdebatten. I själva verket är det motståndet mot SD, och inte mot invandringen, som är störst i de helvita innerstadsområdena/villaförorterna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Där bor PK-industrins alla tjänare.

Likväl var det spännande att lyssna på Knausgaard.

Mette

Posted: 29 august 2011 - 12:39 - Svar

Skulderklap til Adam Holm, han forsøgte i det mindste, og han lykkedes også med at efterlade en tvivl om værdien af Stoltenbergs forsikringer.

Følger man bare lidt med i den norske debat, er det tydeligt, at dydsdragonerne fører sig triumferende frem og gør alt for at kvase en relevant norsk kritik af den store indvandring. Der tales og skrives ganske vist vældig meget om, at man skal kunne debattere frit, men Gud nåde dem, der ikke “åbner op” og “krammer”. Roser har som bekendt torne.

Hvorfor ser Knausgaard dog altid så usoigneret ud!

Slyrgraff

Posted: 29 august 2011 - 13:51 - Svar

“Han sku ta og vask sig” som min mor altid sagde.

Menig 442

Posted: 29 august 2011 - 15:08 - Svar

Exit Folkhemssverige: Det er muligvis ikke det svenske folks inderste vilje. Men så længe hr. og fru Svenson føler sig for fine til at flytte parti, så har man selv lagt sin skæbne i indvandrernes hænder. Så snart de fremmede ikke længere har brug for de svenske godhedsapostle, bliver de sparket ud. En i grunden velfortjent tak for hjælpen.

  Robin Shadowes

  Posted: 29 august 2011 - 20:08 - Svar

  Dom kommer nog mer än att bara sparkas ut. Dom kommer dingla från kranar, precis som i Iran. Som tack för hjälpen.

Svenssonsfunderingar

Posted: 29 august 2011 - 15:10 - Svar

Konstigt att politiker aldrig har insett att SD är emot den dyra invandringen, dom är inte emot invandrarna. Det visar vilken nivå dom är på, man hittar bara på saker och hoppas att folk ska tro på dom. Det är nog dags att Svensson vaknar och inte går på alla lögner.

Mette

Posted: 29 august 2011 - 15:25 - Svar

Knausgaard indleder med at fortælle, at han har læst meget førkrigslitteratur, og at den er fuld af antisemitisme, der minder om Breiviks manifest. Det mener jeg er en søgt manipulation, der går på den sædvanlige idéforladte melodi. Associationstricket. Desværre kan Adam Holm ikke modsige ham, det har han sikkert ikke viden til.

Jeg har ikke læst manifestet og kommer heller aldrig til at gøre det, men jeg har læst meget litteratur fra midten af 1800-tallet og frem, og selv om jeg er ret opmærksom på antisemitisme, var det ikke den, der faldt mest i øjnene under min læsning, hvor norsk litteratur udgjorde en ligeså stor del som den danske.

Der er to litterære strømninger, som det havde været langt mere aktuelt at nævne i interviewet. Det er dels arven efter Nieztsche, den sværmeriske kredsen om overmennesket, den stærke ener, der udskilte sig fra de sløve masser. Og dels salonkommunismen, der også have et perifert forhold til folkedybet. Dette var yndlingsemner blandt den intellektuelle elite, som gødede jorden for Hitler.

Selv om det helst ikke må siges højt, var Hitler et barn af sin tid, og det vil jeg også mene, at Breivik er. Begge manglede/mangler de normale bremsemekanismer og var/er som sådan atypiske. Men begge har også ageret ud fra noget meget tidstypisk. For Breiviks vedkommende er han et skræmmende eksempel på det ensomme pc-menneske, hvor fiktion og virkelighed indgår i en usund symbiose; han har endda gennemgået kosmetiske operationer for at komme til at ligne fiktive figurer, og han er helten som heltene i computerspillene. Endelig vil Breivik lægges mærke til og være kendis, og det er han heller ikke ene om. Mediebilledet er fuldt af forlorne pseudoberømtheder.

Ved det 20. årh.’s begyndelse var ingen international forfatter mere beundret end nordmanden Knut Hamsun, og sådan fortsatte det vel at mærke i årtier, indtil hans stolte landsmænd med forfærdelse opdagede, at Hamsun hilste Hitlers besættelse af Norge velkommen. Da Hitler døde, var Hamsun end ikke bleg for at indrykke en nekrolog i Aftenposten den 7. maj 1945:

”Adolf Hitler
Jeg er ikke verdig til at tale høirøstet om Adolf Hitler, og til nogen sentimental Rørelse indbyder hans Liv og Gjerning ikke.

Han var en Kriger, en Kriger for Menneskeheden og en Forkynder av Evangeliet om Ret for alle Nasjoner. Han var en reformatorisk Skikkelse av høieste Rang, og hans historiske skjebne var den, at han virket i en Tid av eksempelløseste Raahet, som tilslut fældte ham.

Slik tør den almindelige Vesteuropæer se på Adolf Hitler. Og vi, hans nære tilhengere, bøier nu vaare hoder ved hans død.

Knut Hamsun”

http://www.1sted.dk/2verdenskrig/adolf_hitler/knut_hamsun.aspx

Det var efter min mening en meget “norsk” handlemåde. Der skulle f….gale mig ikke fedtes i krogene, og jeg må sige, at jeg under mindre dramatiske forhold har en vis svaghed for den uforbeholdne gestus.

I Hamsuns tilfælde var der imidlertid ikke tale om et moralsk skred i en ny retning. Tværtimod, han var fortsat trofast overfor den Nietzsche-prægede ideologi, som han havde dyrket siden sin ungdom, og at hans fædreland havde lidt og var blevet forarmet af Hitlers vanvid, var der ikke plads til i hans litterære verden. Hamsun boede på en herregård, han led ingen nød, kunne sysle med det, som han altid havde holdt af og syslet med og indtil da været beundret for.

Hvad skulle det officielle Norge stille op med sådan en mand, en poetisk og underjordisk trold af egen avl fra Dovregubbens hal, en forfatter hvis værker stod i alle pæne menneskers reoler og var blevet læst med andagt og stolthed? Indbundet i skind og med guldtryk, datidens mest kendte nordmand, hvis man ser bort fra Quisling, hvilket man jo heller ikke kunne.

Quisling blev aflivet, og Hamsun fik en psykiatrisk diagnose, der erklærede ham uden ansvar for, hvad han havde foretaget sig, hvorimod hans kone blev sendt i fængsel for at statuere et eksempel. Det var uden tvivl en politisk diagnose, fordi man ikke kunne bære at se sandheden i øjnene, og jeg er alvorligt bange for, at det mønster vil gentage sig, for jeg ser ingen tegn på, at der er et oprigtigt selvopgør på vej.

anno

Posted: 29 august 2011 - 17:43 - Svar

Ang. det med at flytte – nrk.no i dag:

Andelen «norske familier» synker
«Det har bestandig vært flytting i boligmassen i Oslo, men det helt spesielle i Groruddalen er at nesten ingen hvite flytter inn til bydelen lenger.»

ht tp://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7767892

Vivi Andersen

Posted: 29 august 2011 - 21:05 - Svar

SLYRGRAFF

Præcist mine tanker . For jøsses hvor den mand ser nusset ud !

Er der nogen der aner hvorfor venstrorienterede meget ofte ligner noget katten har hentet ind fra møddingen ?

Skulle der være noget særligt positivt ved at fremstå uhumsk i tøjet, med halvlangt fedtet hår og et uplejet skæg m.m. ?

Gud ved hvordan det ser ud derhjemme hos en sådan type som denne ulækre Knausgaard !

Vivi Andersen

Posted: 29 august 2011 - 21:32 - Svar

Det er forøvrigt underligt at der tales så meget om dehumaniseringen m.m. som skulle foregå i forhold til indvandrene- som aldrig nævnes.

Er der noget sted denne dehumanisering foregår er det i islam og dens tekster, og det er en dehumanisering af samtlige ikke-muslimer på denne planet.

Hvorfor tager folk som f.eks. Knausgaard ikke fat i islam og dens tekster og splitter disse ad ?

Hvorfor skal vi,den oprindelige befolkningen i de vestlige lande, tolerere at der med de muslimske indvandrere kommer denne ondskabsfulde, dehumanisering af OS, vesterlændingene ?

  Mette

  Posted: 29 august 2011 - 22:29 - Svar

  “Hvorfor tager folk som f.eks. Knausgaard ikke fat i islam og dens tekster og splitter disse ad ?”

  Hvornår skulle han få tid til det, Vivi, manden har netop afsluttet en selvbiografisk roman i seks bind, der igen indgår i en triologi.

  Som Information skrev:

  “Karl Ove Knausgårds fallos står i vejen for værket
  Årest mest omtalte forfatter, nordmanden Karl Ove Knausgård, har noget til fælles med WikiLeaks. Ligesom whistleblower-organisationen lever Knausgård af at lække – sit eget liv i litteraturen. Men spørgsmålet er, hvor vedkommende og vellykket hans litterære lækageprojekt er?”

  🙂

  Familien er i hvert fald ikke udelt begejstret.

Henrik Andersen

Posted: 30 august 2011 - 00:31 - Svar

OT

Gör Eid al-Fitr till svensk nationell helgdag

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gor-eid-al-fitr-till-svensk-natio nell-helgdag_6425132.svd

Og så bor der åbenbart “kun” 300.000 muslimer i Sverige.

Prudentius

Posted: 30 august 2011 - 01:06 - Svar

Knausgaard: “Den tillid skal vi have. Hvis vi ikke har den, så tror jeg, der kan ske værre ting.”

Meget præcist formuleret.

Multikulturen nedbryder imidlertid denne livsnødvendige tillid, hvilket netop gør projektet så usædvanligt farligt.

Breivik er et godt eksempel på hvordan mennesker kan reagere når tilliden er gået fløjten og de føler sig trampet på, ydmyget, bedraget og udbyttet. Et samfund der bliver mere og mere “mangfoldigt”, fyldt med konkurrende etniske grupper og identiter/tilhørsforhold er et samfund i sikker opløsning. Et samfund uden tillid.

Vejen til helvede er brolagt med gode intentioner, et stykke børnehave visdom, som multikulturalisterne står fuldstændigt blinde overfor.

Mette

Posted: 30 august 2011 - 09:25 - Svar

Man skulle tro, at Knausgaard interesserer sig for, om folk kan læse.

Forleden linkede jeg på Hodjanernes blog til en norsk avisartikel, hvoraf fremgår, at 21.000 valgkort til kommunevalget er forsvundet. De blev afsendt til den indvandrertunge Oslo forstad Groruddalen, som etniske nordmænd i stort antal er begyndt at forlade.

“Skolene i Groruddalen er en av faktorene som får folk til å forlate Groruddalen, dette vet folk som er kjent i miljøet. Det artikkelen ikke går nærmere inn på, er forholdene ved enkelte skoler, som f.eks Gran skole med kun 4 prosent norske elever, hvor over halvparten av elevene i 5.klasse ligger på nivå 1 i lesing og skriving. Hvordan skal man rekruttere norske elever her?

I tillegg finnes det en del historier om at norske blonde barn er i en utsatt posisjon i deler av Groruddalen. Lyst hår og vanlige vestlige klær aksepteres ikke over alt.”

http://www.document.no/2011/08/stadig-flere-norske-familier-forlater-g roruddalen/

JensH

Posted: 30 august 2011 - 10:01 - Svar

@Mette

Den slags konkrete historier fra vikrelighedens verden tror jeg ganske enkelt Knausgaard intellektuelt afskærer sig fra. Han foretrækker en mere abstrakt verden, hvor han selv kan skabe sig et idealbillede af tingenes tilstand.

  Mette

  Posted: 30 august 2011 - 11:38 - Svar

  Det tror jeg også. En person, der skriver en seks binds selvbiografisk roman og lader den indgå i en triologi, der overordnet også handler om ham selv, lever i sin egen egocentrerede verden.

JensH

Posted: 30 august 2011 - 13:06 - Svar

@Henrik Andersen

Det er skam ikke kun i Sverige Socialdemokraterne har travlt med at få indført muslimske helligdage. Her er de Dnaske socialdemokrater faktisk ‘på forkant’ med deres Svenske partifæller. Allerede i 2008 foreslog de Danske socialdemokrater, at Stor Bededag skulle afskaffes til fordel for indførelsen af en muslimsk helligdag, hvor vi alle kunne kunne fejre afslutningen på ramadanen, (eid-festen):

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/299906:Kirke—tro–S-vil-goere- store-bededag-muslimsk

Så mon ikke Danamrk kort efter valget 15. september får officelle muslimske helligdage, og dermed er vi ‘foran’ Sverige i kapløbet om hvem der hurtigst kan få islamiseret samfundet.

Leave a Comment