30
nov
Seneste opdatering: 19/8-16 kl. 1950
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!

– Siv Jensen, norsk politiker f. 1969, gæst i tænketanken Cepos, den ikke usandsynlige, kommende norske statsminister. Hun kom ind på Breivik og overfaldsvoldtægter, sexkøbslov og kvindekvotering og virkede ikke helt så konfliktsky og præget af de rådende norske tilstande, som jeg på forhånd havde ventet. Selvom hun vaklede lige efter 22.7, er hun en stærk kvinde, som burde forlige sig med Jimmie Åkesson og Pia Kjærsgaard, men det ligger ikke i kortene i øjeblikket. Der er mindre teflon over hende, end da Adam Holm interwievede Stoltenberg i Deadine forleden. Intet fik han lokket ud af det professionelle, socialdemokratiske stenansigt.

Jeg havde trangen til at blande mig mere, hvis ikke jeg blot var fotografen. Fotografer skal være fluen på væggen, selvom de læser norske aviser, har norske venner og har Norge nærmere på sig, end de havde anet. Man skal fremvise, uanset hvilke ord der presser sig på. Man skal ikke blande rollerne, man er ører eller øjne. Deltager eller iagttager. Hvad har jeg læst om hende siden den 22.7? Glemt. Norges demografiske ændring, ikke et ord. Hvad med “dem der misbruger islam”, som hun siger? Hører det ikke, hun er en offentlig figur, hun gør den godt, hun er fremtiden. Hun taler klingende norsk, publikum forstår det, selvom hun tvivler. Hun er et billede, som det skal være. Et godt motiv. I videoerne får hun selv får ordet. Min. 17:40 video I kommer hun ind på Breivik. Siv Jensen, måske kommende norsk statsminister: Islam er blevet ‘kidnappet’ af ekstremister Klik fotos f. helskærm. 30
nov
Seneste opdatering: 30/11-11 kl. 2150
3 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Endnu en britisk kvinde der så rødt i toget. Det væsentlige her burde ikke være dekorum, det uanstændige, det politisk gavnlige eller skadelige, eller det juridiske, men den kendsgerning at der overhovedet er nogen briter der udviser vrede over den ukontrollable indvandring der er ved at ødelægge deres land. Vrede kan ikke i sig selv løse noget som helst; omvendt er vrede på trods af en drakonisk multikulturel stat en nødvendig forudsætning for forandring. Det rigtig interessante ville være hvis disse kvinder bare var kanariefugle i kulminen for et politisk oprør af den konstruktive slags.

The Daily Mail er måske den bedste mainstreamavis på dette område, men her tager de ikke nogen chancer og kæder et fælles sprog som forudsætning for national sammenhængskraft sammen med den allestedsnærværende “racisme”. Som altid når en sag ikke er afsluttet ved retten er kommentarfeltet lukket, men det vil nok ikke være forkert at gætte at rigtig mange læsere ville udtrykke sympati med kvinden (LFPC).

Police are hunting a woman who was secretly filmed appearing to hurl racist abuse at passengers on a train just days after another woman allegedly ranted at travellers.

In the latest YouTube clip filmed on a train between London and Manchester, the woman is seen yelling at a group of passengers: ‘You’re in my country now, talk my language. Don’t f****** talk your ****, talk my language. You ****, ****’

The video has been viewed thousands of times and follows outrage over the alleged racist rant by a woman on a tram in Croydon, South London earlier this week. […] ‘You’re in my country now, talk my language’: Second woman filmed ‘hurling vile racist abuse’ 29
nov
Seneste opdatering: 30/11-11 kl. 2151
38 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Kønne idealer under de økonomiske realiteters pres

Der er bundet så stærke følelser og så meget identitet i grønne og multikulturelle idealer at de aldrig vil blive opgivet ad indsigtens og selvopgørets vej. Når ydermere ens meningsmodstandere pr. definition er dårlige mennesker, bliver frygten for shaming noget der kan få folk til at opleve den menneskelige hjernes mest forunderlige virkelighedsforvrængning: Der er ingen øvre grænse for hvor mange fattige fra den hele verden vi kan importere og give livslang offentlig forsørgelse. Der er i hvert fald aldrig nogen legitim grund til at bringe emnet op. Man kan fortrænge virkeligheden, men man kan ikke fortrænge konsekvenserne af virkeligheden – i længden. Et ukendt tidspunkt ude i fremtiden vil den mest usynlige udgift i de danske statsbudgetter også træde frem – de 30. mia.+ som importen af uintegrerbare og højproblematiske befolkningsgrupper påfører os årligt (LFPC). £111BILLION… that’s how much extra we are going to have to borrow: Osborne slashes red tape, cuts green taxes and launches building push to tackle our towering debts ; A billion cut from international aid budget after claims pouring money into foreign pockets was ‘too lavish’ (but taxpayers will still fork out more than £10bn)

Breivik erklæret sindssyg

 

Interviewer:Hvis man er tilstrækkeligt ekstrem politisk, så bliver man set på som utilregnelig ?

Psykiater: Teoretisk set er den grænsedragning mellem hvad som en politisk ekstremt eller psykiatrisk, psykotisk, meget vanskelig at drage, det er måske lidt ved siden af, hvad vi diskuterer her, men det rejser vigtige spørgsmål.

Det var en overraskelse, selvom Breivik hele tiden har virket som et grænsetilfælde med en kun delvis kontakt med virkeligheden. Ingen med et vist kendskab til psykisk sygdom jeg kender, havde ventet dette, men de har på den anden side heller ikke talt med ham i mange timer. Lider han virkelig af paranoid schizofreni, så virker han som en ret højt fungerende schizofren. Ikke mange alvorligt sindssyge kan planlægge noget så stort over så mange år. Man må nok forudse, at diagnosen 1) bliver meget kontroversiel og 2) bliver genprøvet af andre retspsykiatere. Breivik vet ikke at han er erklært utilregnelig, Breivik er utilregnelig, Anders Behring Breivik lider av paranoid schizofreni (Steen).

For mediene som har kjørt 22/7 maksimalt er konklusjonen til rettspsykiatrikerne vanskelig å leve med. Det gjør saken mer komplisert. Allerede under pressekonferansen kunne man utålmodigheten og frustrasjonen.Ett varsel om at toneangivende journalister og kommentatorer har vanskelig for å avfinne seg med at Anders Behring Breivik er syk, er Anders Giævers kommentar i VG. Giæver mener at han lider av politiske vrangforestillinger, og at Breivik har blitt “smittet” av meningene han fant på nett .Det åpner for en flytende grense mellom psykiatri og politikk som bringer noe helt nytt inn i politisk debatt. Giæver ser ikke ut til å ha motforestillinger. Han vil ha en tilregnelig Breivik, slik at også de VG kaller “meningsfellene” kan kompromitteres. Den første setningen til Giæver er oppsiktsvekkende, og skremmende i sine perspektiver. Giæver glemmer helt sitt sterke engasjement og fordømmelse av mennesker han er uenig i. Det er sjelden å se journalister ri sine kjepphester i en så alvorlig sak, uten motforestillinger. Document.no: Politiske eller psykiatriske vrangforestillinger?. (Screenshot fra russisk TV fra det seneste restmøde.)

Sagen Breivik er i snæver forstand en sag om jura og psykiatri, men er uløseligt forbundet med samfundsdebatten og det politiske liv, og med bl. a. bloggere som os der beskæftiger os med overlappende emner. Kan man allerede nu begynde at gisne om eventuelle konsekvenser af dette fokusskifte fra politik til psykiatri? Vil debatten i Norge som følge heraf blive mindre giftig, så Breivik-kortet ikke automatisk trækkes når der ytres kritik af fænomener som islam, Eurabia eller kulturmarxisme?

Hvad os selv her i Danmark angår, anser jeg spørgsmålet som stort set irrelevant. Ingen af os føler os vistnok kuede og mundlamme, til trods for at der i de første dage post-Breivik selvfølgelig var dem der med iver forsøgte at sværte os med paradekommandørens ugerning. Jeg vil påstå at der i Danmark ikke er nogen tilbageholdenhed at spore, heller ikke hvad angår mainstreammediernes i forvejen tyndbenede elendighed vedr. islam og multikultur. Som jeg skrev dengang arbejder virkeligheden videre helt uafhængigt af Breivik – i ghettoer, i skoler, i fængsler, på byggepladser for moskeer osv., og det er fænomener som disse, og ikke en enkelt nok så stor forbrydelse, der vil forme fremtiden.

Kan Breivik fortsat bruges imod os vil det selvfølgelig blive forsøgt af de mest giftige debattører på anstændighedens overdrev, men det vil kræve kreativ anvendelse af psykiatriske begreber at forsøge at tillægge fredelige debattører paranoidt skizofrene træk. Og at hævde at der bør iagttages særlig forsigtighed i debatten fordi særligt indædte paranoidt skizofrene kan blive ansporet ….. her er vi langt ude, ikke? Den bedste parallel i denne forbindelse må være den ligeledes skizofrene amerikaner Jared Loughners skudmassakre på bl. a. kongreskvinden Gabby Gifford, hvor der umiddelbart efterfølgende blev trukket fantasifulde tråde til the Tea Partys retorik. Dén holdt faktisk ikke ret længe da først mandens galskab stod lysende klart (LFPC).

Ikke så hvislede ønsker om død og ødelæggelse

[…] [A]pparently [Sheikh Abdullah] Nihari’s rage is directed at those “Westernizing” Muslim authorities who, while limiting Quran/Islamic studies, do little to prevent the spread of “alcohol, drugs, and adultery.” At the 00:36 mark, he issues his “prayer,” as follows:

Lord, Lord, we condemn them before you!! Freeze the blood in their veins!! Strike them with evil, or at the very least freeze the blood in their veins—until they pray for death, but do not receive it!! O lord! O lord! O lord!…

(Read the article and see how other high profile Muslim leaders “pray”—including formal Mecca prayers supplicating Allah to make the lives of Christians and Jews “hostage to misery; drape them with endless despair, unrelenting pain and unremitting ailment; fill their lives with sorrow and pain and end their lives in humiliation and oppression.”)

At any rate, one need not understand Arabic to appreciate the intensity of the hate: watch the video from 00:36 on (before it, too, is taken down) and see the gesticulating Sheikh Nihari issue his curse—all while striking the floor with a stick, hurling a picture, and pounding on the wall. Muslim Sheikh Prays for Evil