10
dec
Seneste opdatering: 10/12-11 kl. 1745
21 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Københavns Kommune: Socioøkonomisk københavnerkort. Man ser, at de hvide enklaver er der hvor den medie, kultur-politiske, antændige elite gerne bor, de der kan komme i betragtning til den nye Tøger Seidenfaden prisen: Marianne Jelved, Jakob Holdt, Carsten Jensen, Frederik Dessau, Klaus Rifbjerg osv. osv. og hvor Svend Auken boede. Når gatede communities også kommer til København, vil vi finde dem boende der, multikulturalisterne der ændrede Danmark for altid, og hvis fulde ansvar først står enhver klar om 20-30 år.

Rapport från ytterligheternas rike

Pomeripossaskatt, löntagarfonder, massinvandring och åsiktsförtryck

Den som i Sverige kritiserar eller ifrågasätter landets invandrings och flyktingpolitik blir omgående stämplad som rasist eller xenofob. Mot bakgrund av att Sverige, i förhållande till den egna befolkningens storlek beviljar fler asylansökningar än något annat EU-land är detta egentligen märkligt. Att förespråka ett ökat flyktingmottagande är i Sverige i allra högsta grad respektabelt, i vissa kretsar nästan ett måste, medan den som vill se en minskad flyktingström mot Sverige behandlas som en paria. I det förstnämnda fallet rör man sig trots allt ut mot det okända – inget fungerande samhälle har haft fri invandring, medan en begränsning av asylströmmen faktiskt skulle utgöra en harmonisering med det övriga EU. Märkligast av allt är kanske att samtliga Sveriges riksdagspartier med undantag av Sverigedemokraterna beslutat att skriva in Sveriges medlemskap i EU i grundlagen, trots att det framställs som rasistiskt och främlingsfientligt att föreslå en asyl- och invandringspolitik liknande den som förs av ett genomsnittligt EU-land!

Ensidigheten i debatten där man endast får kritisera flyktingpolitiken för att vara alltför restriktiv, men inte för att inte vara tillräckligt restriktiv är fördummande och har påverkat hela samhällsklimatet i negativ riktning. Allt åsiktsförtryck, vare sig det är statligt sanktionerat som i diktaturstater eller resultatet av ett kollektivt socialt tryck som i HC Andersens ”Kejsarens nya kläder” är fördummande. Denna stigmatisering, som innebär att den som vill att landet för en kontrollerad invandring beskylls för att vilja stoppa all invandring får mig att tänka på en av sjuttiotalets skattedebatter – Pomperipossa-affären.

Pomperipossa-affären – uppkallad efter en satir av Astrid Lindgren – hade sin upprinnelse i att denna folkkära författare fick betala 102% i inkomstskatt. Själv uppgav hon att hon inte hade något emot att betala hälften av sin inkomst i skatt men blev ändå av dåvarande finansminister Gunnar Sträng jämförd med Mogens Glistrup, en skattekverulant som inte betalade ett öre i skatt!

Det är inte min mening att kasta smuts på den nu bortgångne Gunnar Sträng. Trots sina brister och fel gjorde han också många bra saker, bland annat kämpade han i sin ungdom för att få statarsystemet avskaffat. Den olyckliga Pomperipossaskatten var trots allt resultatet av en uppgörelse mellan socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet där de två sistnämnda i efterhand smet från sitt ansvar. Det bör dessutom framhållas att när skattehuset i Stockholm några år senare sprängdes försökte han inte på något sätt använda denna tragedi till att smutskasta Astrid Lindgren eller någon annan av skattesystemets kritiker. Ur den synpunkten stod han moraliskt och etiskt skyhögt över många av dagens svenska politiker och mediadebattörer som har exploaterat Utøya-massakern maximalt för att misskreditera sina meningsmotståndare.

Ja, 102% i skatt måste väl ändå betraktas som extremt och kontraproduktivt, men tyvärr långt ifrån det enda exemplet på hur Sveriges makthavare för en extrem politik. Andra exempel är den utrikespolitik som Sverige förde under Olof Palmes tid och löntagarfonderna.

Gunnar Sträng avgick som finansminister efter valnederlaget 1976 och ersattes när socialdemokraterna åter kom till makten 1982 av Kjell-Olof Feldt. Under den tid Kjell-Olof Feldt var finansminister ville Sveriges socialdemokratiska regering – som enda land i västvärlden – socialisera eller kollektivisera Sveriges näringsliv genom de så kallade löntagarfonderna. Planerna på löntagarfonder hade redan kläckts innan valnederlaget med utvecklades under tiden i opposition, för att röstas igenom i december 1983. Under den pågående debatten i riksdagen satt Kjell-Olof Feldt, som utåt förespråkade löntagarfonder och skrev ’Löntagarfonder är ett jävla skit, men nu har vi baxat dem ända hit” på en bit papper. Versen kunde fotograferas och läsas från riksdagens åskådarläktare, och slogs omedelbart upp i pressen.

Den nästan ofattbara dubbelmoralen hos dåvarande finansministern får mig att undra hur många av dagens förespråkare av det mångkulturella samhället som innerst inne sitter och tänker: ”Multikulturalism är ett jävla skit, men nu har vi baxat den ända hit”. av Galileo

Frankrig: En uge som alle andre

One policeman killed with an AK47 in Vitrolles, – Two killed in two other shoot-outs in Marseille, -A teen killed in a vendetta in St. Ouen, – A tobacco shop owner savagely attacked, now in serious condition in Lyon, – A policeman wounded in Dijon while intervening in a burglary, – Policemen attacked and wounded while questioning a woman wearing a niqab, -Two gendarmes struck with iron bars by gasoline thieves in the department of Var, -Living in Fear

Reinfeldt: “Faktisk er det bare folket, der er problemet”

Et nærmest surreelt interview med Sveriges statsminister i Dagens Nyheter, hvori han tilslutter sig Tøger Seidenfadens demokratiforståelse i rubrikken. Sverige har indtil november taget imod 96.784 udlændinge af alle kategorier bare i dette år, men humlen er, at de fleste aldrig forlader landet igen uanset hvilken kategori, de tilhører. Once in, never out. Svenske politikere har konstrueret sig en parallel virkelighed, i hvilken “fremmedfjendtligheden” ikke tolkes ud fra drænet på statskassen, nedmonteringen af velfærden eller kriminaliteten, men som resultat af tilstedeværelsen af “fremmedfjendltlige partier”. Partierne skaber synspunkterne, ikke omvendt. De er altså vokset frem fra en højere, uantastelig instans, for at stige ned fra himlen og retlede folket. Måske ser virkeligheden bare sådan ud inde i Reinfeldts autoritære hoved.

Holder man bare dem nede med ethvert middel, er der vupti! ingen fremmedfjendlighed, og den der måtte være tilbage, kan man iværksætte pædagogiske foranstaltninger overfor, se Ullenhag: Vi måste stå upp mot hatet, 6 december 2011. der vanen tro, gør politiske problemer til moralske. Det er den traditionelle, svenske måde at bevare den egentlige politiske magt på meget få menneskeres hænder, så folket, når det nu uheldigvis skal stemme hvert fjerde år, stemmer følelsesfuldt og rigtigt, og ikke på dem som magten og statspressen systematisk har svinet til gennem de foregående år. Hvorfor ikke bare være ærlig, og sige ligesom hans egen minister Birgitta Ohlsson: Avskaffa Sverige, vi har fundet på noget bedre ? Og “folkestyre, det kan man da ikke overlade til folket, det klarer vi også bedre.” Hans parti står i øjeblikket til 33 % af de svenske stemmer, ikke mindst takket være den nye tågehorn af en S-leder. Pest eller kolera – svenskerne vælger kolera selvom de har andre valg. Angsten for at vælge, er en velkendt fobi.

DN: EU har kommit överens om en gemensam asylpolitik. Problemet är bara att många länder struntar i att införa den. Det leder till att asylsökande far illa och använder människosmugglare för att ta sig vidare till andra EU-länder. Varför gör inte alla medlemsländer det man är överens om?

FR: – Därför att den politiska viljan saknas. Och för att det finns ett stort folkligt motstånd i delar av Europa.

DN: Vad gör du för att andra EU-länder ska leva upp till sitt ansvar?

FR: – Vi har agerat genom att visa ett annat exempel. Det ger oss påtryckningsmöjligheter på andra medlemsländer som inte lever upp till de internationella konventioner som styr den gemensamma asylpolitiken. Det handlar ju om männi­skor som är väldigt utsatta och som ska bli rättvist behandlade överallt i Europa. Ett kvitto på att vi varit starka är att Cecilia Malmström utsågs till EU-kommissionär för dessa frågor.

DN: I flera år har Sverige tillhört de fyra fem länder som tar emot flest asylsökande och beviljar flest uppehållstillstånd. Kan obalansen inom EU leda till att Sverige på sikt inför skärpta krav genom nationell lagstiftning?

FR: – I valet 2010 fick Sveriges riksdag in ett högerextremt parti som bygger sin syn på verkligheten på främlingsfientliga uppfattningar. Då valde vi att gå till MP och nå en överenskommelse. Det har lett till att Sverige har både en liberal asyllagstiftning och Europas mest liberala lag för medborgare från länder utanför EU som nu kan komma hit och arbeta. Vi valde att gå i motsatt riktning än vad andra länder i Europa har gjort. Det kommer att bli otroligt intressant att se hur det svenska vägvalet faller ut. Jag tycker mig ha sett att främlingsfientlig­heten byggts på i länder som låtit högerextrema partier få inflytande. Reinfeldt: Vi har valt rätt väg i asylpolitiken

DN ´s sidste spørgsmål er upræcist. Når Tyskland modtager 48.490, Frankrig 52.725 og England 23.715 og Sverige 31.875 asylansøgninger, skal der ikke meget hovedregning til at se, at den lille svenske befolkning pr. capita modtager suverænt flest asylansøgere i Europa overhovedet, vel tre fire gange så mange som de næstfølgende lande. (Danmark modtog 5000 i 2010). “Jag tycker mig ha sett att främlingsfientlig­heten byggts på i länder som låtit högerextrema partier få inflytande.” Næh, “fremmedfjendligheden” er kommet i parlamenterne, i lande med en fungerende presse og et fungerende folkestyre. Det bliver sandelig “otroligt intressant att se hur det svenska vägvalet faller ut” for nok er Reinfeldt solidarisk, men kun med enhver, der ikke er svensker. Hvor længe kan Fredrik Reinfeldt opretholde sin Potemkin-kulisse, og hvor ødelagt er Sverige bagefter? 26 % af svenskerne, har idag udenlandsk baggrund, ikke tyve som det var fremme i DN og dansk presse for nylig. Og den nordiske andel af dem, er under 20 % efterhånden.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Svenskasvensson

Posted: 10 december 2011 - 12:08 - Svar

Om du ser en man stå på stan och ge bort saker, då skulle många av oss tänka att den mannen är nog rätt dum. För varför ska man stå där och ge bort sina saker. Men när Reinfeldt står där och delar ut Svenskarnas skattepengar, då tycker många att han inte är så dum ? För det Reinfeldt gör, är ju än värre. Han delar ut andra människors skattepengar. Mannen som stod på stan och skänkte bort saker, han skänkte ju bort sina egna saker.

http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

  Resignerad

  Posted: 10 december 2011 - 21:16 - Svar

  Han skänker inte bara bort våra pengar. Han skänker bort vårt land och våra barns framtid.

Sven Olsen

Posted: 10 december 2011 - 12:25 - Svar

Som läserne selv kan konstatere, så ledes Sverige idag af en regime, med en statsminister, der helt klart lider af storhedsvanvid – han ansér den svenskfjentlige indvandrerpolitik for at väre en lösning som skal vise hele verden at den svenske “model” er overlegen. Det er den også – man har nemlig taget de fleste af de etniske svenskeres rettigheder fra dem – de kan for eksempel ikke anmelde nogen for hets mod folkegruppe – den loven gälder ikke längere for infödte svenskere – og dermed er det jo frit frem at behandle de etniske svenskere som man (läs: de kriminelle invandrere fra MENA-området) har lyst til.

Nu senest blev en svensk kvinde voldtaget på én af Migrationsverkets anlägninger for asylsögende – af 11 pragteksemplar af invandrertypen – men i svensk media taler man om individen – ikke gruppen, og da svensk media er som den er – totalkontrolleret af det svenske regime och på den yderste – ofte militante – venstreflöj, så fölger man pänt instruktionerne og kommenterer aldrig det store antal forbrydelser som helt klart begås af ikke-svenske ikke-europäere.

Reinfeldt påstår at problemerne i Sverige ligger i de fremmedfientlige og selvfölgelig Sverige Demokraterne – derfor vendte man sig til Miljöpartiet for at få en opgörelse. Denna mand og hans politik kommer at drive Sverige i fordärvet. Hans handlinger, hans åbenbare svensk-had, hans nedvurdering af det egne folk, hans leflen for islamismen, i kombination med, hvad der tales om, kraftige bidrag fra bl a SaudiArabien til denne afgrundspolitik, kan kun munde ud i en konstateren: Att Fredrik Reinfeldt är landsforräder, han sälger sit eget land til fremmed magt.

Det er valg i Sverige i 2014 – hvis landet overlever som nation så länge. Hvis – altså hvis, det gör det, så kommer landet at behöve FN-valgovervågning. Den siddende regime har sat alt hvad der heder demokrati, som ikke lige passer regimens agenda, ud af spil – og det må forventes at de forsög til valgsnyd som fandt sted ved sidste valg, kommer at blive effektiviserede og sat i system, da man er helt på det klare med at de svenskvenlige öger hurtigt i popularitet.

Den svenske “avis” Aftonbladet, som ledes af en rabiat venstremand, Jan Helin, lavede 3-5 december en läserundersögelse, hvor man spurgte, hvem läserne ville stemme på, hvis der var valg nu. 23% valgte Sverigedemokraterne – resultatet lå oppe på Aftonbladet homepage i ca 20 minutter hvorefter det lynhurtigt pilledes bort. Dér har vi svensk demokrati i en nöddeskal.

Tidligere snakkede man lidt overbärende om “svenske forhold” og danskerne syntes det var lidt synd for svenskerne – NU ER det synd for svenskerna – og de behöver hjälp.

  Peer Pedersen

  Posted: 10 december 2011 - 13:04 - Svar

  Du säger det många tänker, men inte får varken sägas eller tänkas!…

  Robin Shadowes

  Posted: 10 december 2011 - 22:23 - Svar

  Jag räknar inte Reinfeldt som min landsman. Han är icke svensk! Han är av afro-amerikanskt-lettiskt ursprung, ej svenskt. Att vi kapitalt har misslyckats med att assimilera eller ens integrera familjen Reinfeldt, torde vara rätt så uppenbart vid det här laget.

Robin Shadowes

Posted: 10 december 2011 - 12:50 - Svar

Jag tycker vi borde avskaffa Birgitta Ohlsson istället. Varför inte resten av Folkpartiet när vi ändå håller på? Vem behöver Folkpartiet? Vad har Folkpartiet gjort för mänskligheten?

Frank P

Posted: 10 december 2011 - 14:10 - Svar

Svenskerne accepterer det jo åbenbart… hvis de ikke gjorde, så ville Sverige se anderledes ud: der ville være oprør fra neden. Bare det at SD stadig kun ligger på 5-6-7 % efter et 10-år, hvor andelen med udenlandsk baggrund er gået fra 20 til 26 % (De 4 procentpoint på bare de sidste 5 år) gør , at jeg fuldstændigt har opgivet at vente på en reaktion fra svenskerne. Det kan ikke passe, at svenskerne ikke tør stemme SD. Man kan over for befolkningen også kun hæve pegefingeren til et vis punkt, en masse information slipper jo stadig ud, folk taler jo stadig sammen, ligesom debatten herhjemme blandt den arbejdende del kan være særdeles bramfri og uden elitære floskler, således må den også den også være det på den anden side af sundet. SD burde ligesom pendanten i Schweiz konsekvent ligge +20-25 %.

Hvorfor er Sverige det eneste land i Vesteuropa, der ikke følger samme mønster som andre lande, hvor man har åbnet op for en stor andel af ikke-vestlige indvandrere? Har man da allerede nået et særligt punkt hvor modstanden er blevet ligegyldig? Jeg har tænkt over dette, at der kommer et punkt, hvor modstanden svinder ind. Gættet på, at når gruppen med udenlandsk baggrund når de 40 %, så kunne man forestille sig at modstanden bliver indstillet. Det at så mange mennesker med udenlandsk baggrund gennemsyrer samfundet på alle mulige niveauer gør, at modstand vil føles forgæves. Når politi, statsapparatet, hele etaten, er blevet mangfoldiggjort nok. Man vil måske kende udlændinge, være venner med nogen af dem, og kan derfor ikke længere forsvare at man er imod deres tilstedeværelse som fænomen. Når bare man kender 1 der er god nok, så glemmer man de 10 dårlige.

Det er alt i alt sørgeligt. Tænk hvis Ny Demokrati havde haft en mere succesfuld riksdags-periode, de imploderede jo som bekendt grundet interne stridigheder. Lidt mere topstyring a la DF ville have gjort godt og hvem ved hvordan Sverige så ville have set ud. Den gamle partistifter kan i øvrigt opleves her, det virker som om han er taget til nåde: http://www.youtube.com/watch?v=PBKgBSJL1dU

Sveriges skæbne er i hvert fald beseglet demografisk – tænk, Danmark er der, hvor Sverige var allerede i 1975, nemlig 11 %. Kan man forestille sig at Sadisten Reinfeldt i ren trods åbner endnu mere op for sluserne? Han vil vel gerne selv nå at opleve svenskerne komme i mindretal. Med 1-%point om året fra nu (som det har været de sidste 5 år) og 1,5-%point fra 2020 (fordi bliver flere i sig selv), så ville det være opnået inden 2030.

  steen

  Posted: 10 december 2011 - 14:29 - Svar

  @ Frank: “Hvorfor er Sverige det eneste land i Vesteuropa, der ikke følger samme mønster som andre lande, hvor man har åbnet op for en stor andel af ikke-vestlige indvandrere?”

  Ja, jeg spørger mig det selv tit. Næsten hver dag, og jeg burde jo vide noget om det, ikke? Jeg har leveret temmelig mange brikker til puslespillet, men til syvende og sidst, forbliver det en sociologisk gåde. Jeg mener jo i fuld alvor, at det svenske demokrati er dysfunktionelt, eller et teaterdemokrati, som jeg har kaldt det. Skal jeg spidsvinkle det? Sverige er endnu ikke modent til demokrati. De har levet i for mange århundrede udenfor Europas alfarvej, i al fald Upp-Sverige cirka nord for Ljungby.

  Jeg kan ikke lade være med at fortælle, hvad en svensk ven på besøg sagde for ikke så længe siden:

  “Vi skal altid være bedst til alt. Vi er de bedste multikulturalister i verden. Men hvis det en dag bliver på mode, at være fascist, vil vi også blive de bedste fascister i verden.”

  Det er i den sammenhæng, jeg henviser til den statistik der siger, at det svenske folk er meget velbevæbnet. Efter hukommelsen er der over to mio legale våben i Sverige, og ikke kun jagtvåben. Et memento mori ? Ikke for den svenske Riksdag, amatøridealisternes tumleplads.

   Frank P

   Posted: 10 december 2011 - 16:26 - Svar

   Det er i den sammenhæng, jeg henviser til den statistik der siger, at det svenske folk er meget velbevæbnet. Efter hukommelsen er der over to mio legale våben i Sverige, og ikke kun jagtvåben.

   Hvem skulle våbnene evt. rettes imod?

  Anonym

  Posted: 10 december 2011 - 15:35 - Svar

  Att svenskerna åbenbart akcepterer det er, desvärre, en sanhed med modifikationer. Faktum er, at den svenske presse (som får dansk presse at ligne lysende stjerner på himmelen) närmest virker agere i overensstemmelse med instruktioner fra den höjforräderregime, der sidder i Stockholm.

  Alle midler tages i brug for at ikke den “almindelige” svensker skall få at vide, hvordan regimen smider om sig med skattemidler, bruger enorme summer på at importere tallöse analfabeter fra MENA-området, mörkelägger alt hvad der hedder forbrydelser, der begås af invandrere, har frataget svenskerne nästen alle de rettigheder som en frit lands borgere anser väre selvfölgelige – mullah-aspiranten Reinfeldt har udtalt offentligt at “svenskere bare er barbarer, al kultur kommer udefra”, og han praler endda med at han minsandt ikke er hvid, hans aner kommer fra en amerikansk sort cirkusartist og en tjenestepige fra Baltikum!!

  Hvis man på mindste måde sätter spörgsmålstegn ved invandring eller den slappe retssikkerhed, (hvor en serie-voldtägtsman fick rabat: 6 voldtägter á 6 år minus rabat – totalt 3 år 3 måneder) så er man rasist og fremmedfjentlig.

  Det svenske folk er ikke lige hurtigt på afträkkeren som mange andre – spörgsmålet er, om det bliver en form for den amerikanske borgerkrig – med omvendt fortegn, der skal til – inden Sverige går helt i hundene – de islamitiske. Man skulle altså väre tvunget til – fra de gamle danske provinser – at mobilisere moderne snaphaner der så skulle gå nordover og befrie de stakkels “nordsvenskere” – altså alle fra Smålandsgränsen og nordud. Samtidig så er oprörsfölelsen stor også i Nordland, hvor man heller ikke, traditionsenligt, er begejstrede for midtsvenskere och rigspolitikere, så vist glöder det under frihedsbålet – spörgsmålet er hvornår det bliver rigtigt alvor. Det er en uhyggelig tanke at et civiliseret land i 2011-12-13 må befries af enten frihedskämper eller nabolande, der ser den frygtelige udvikling under Quislingen Reinfeldt.

   Frank P

   Posted: 10 december 2011 - 16:23 - Svar

   Min pointe er bare, at man jo ikke kan mørklægge alt. Snaphanen henter jo netop ammunition fra bl.a. svenske medier. Der er jo en del artikler og indlæg der er sluppet igennem filteret, fx ham den FN-ansatte der advarede imod at Sverige bliver et nyt Libanon. Og der har jo været flere indlæg. Samtidig er der en blog som avpixlat, der fuldstændigt giver baghjul til Snaphanen og Uriasposten, når det handler om antal besøgende. Det er jo ikke en hemmelighed, at det står skidt til. Jo, nok er jeres medier kujoner og regimets håndlangere, men noget slipper der jo trods alt ud fra tid til anden.

   Videre, så må den almindelige svensker da også undre sig over at han hver weekend i lokalavisen kan læse om måske 1 mord, 5-6 gaderøverier, 3-4 knivstik, et par bilbrande og flere episoder i en by på godt 50.000.

  LarsS

  Posted: 10 december 2011 - 20:56 - Svar

  Jeg var i mange år adm. direktør i et dansk datterselskab af et stort svensk, børsnoteret selskab.

  Derfor tør jeg godt påstå, at jeg kender en del til den “svenske model”!

  De svenskere jeg i mere end en dekade havde kontakt til, var de mest venlige, professionelle og imødekommende mennesker jeg nogensinde har haft forretningsmæssig og personlig relation til – virkelig søde og rare mennesker.

  Men også det mest konfliktsky og problemafvisende folkefærd, jeg nogensinde har oplevet.

  Når jeg (og det skete, i himlen jævnligt), måtte ty til afskedigelse af en nøglemedarbejder, kunne jeg være sikker som amen i kirken på, at jeg indenfor meget kort tid skulle forklare for toppen i Stockholm, hvorfor dét nu havde været nødvendigt og på næste bestyrelsesmøde igen skulle redegøre for min “rå” disposition!

  Ikke at jeg havde problemer med dét, eller med min svenske bestyrelse, det var blot en proces vi skulle igennem for at alle involverede kunne sukke lettet op og sige, “det var ikke det vi egentlig ville, men det var nok meget godt, alligevel og nu har vi alle udtrykt og udvist vores dybe emotionelle engagement i sagen”.

  Svenskere (generelt, ikke specifikt) er simpelhen så søde, venlige, overbærende og inkluderende mennesker, at man må spørge sig selv, om disse humane egenskaber er en specifik, naturlig svensk kulturel arv, eller om det er ren politisk/journalistisk hjernevask der nu, efter årtiers propaganda, har resulteret i det endegyldige fravær af “Svensson´s” mod til ganske almen skeptik, kritik og konfrontation?

  Robin Shadowes

  Posted: 10 december 2011 - 22:30 - Svar

  Nästa år öppnar regeringen upp dels för högre anhöriginvandring från Somalia men man tänker även införa något man kallar “blixtmedborgarskap”. Det brådskar väl att ösa in så många som bara är möjligt till 2014. Snart är det bara 2½ år kvar till valet och för att dom skall kunna vara röst-berättigade så måste dom vara medborgare. En händelse som ser ut som en tanke för att helt neutralisera SD till nästa val så att dom åker ut igen efter bara en enda mandatperiod.

Jernhesten

Posted: 10 december 2011 - 15:48 - Svar

Præsident Sarkozy blev i sin tid valgt som præsident, ud fra mange løfter om “lov og orden”. Han ville slå hårdt ned på forbryderne bla bla bla…

I dag hersker der nærmest borgerkrigslignende tilstande i nogle af de såkaldte “følsomme” områder. Tilstandene er kun blevet forværret under hans tid som præsident. Ambulancer, brandvæsen, postvæsen og andre offentlig ansætte tør ikke komme her uden politibeskyttelse. Politiet tør kun komme der i større grupper. Sådan er der nok også i mange andre lande, men Frankrig er måske lige en tand længere fremme i udviklingen.

I midten af 1970erne var der i Frankrig en stribe sager om mænd som havde kidnappet, misbrugt og myrdet børn. Befolkningen var rasende og der blev dannet grupper som seriøst planlagde at bortføre forbryderne fra fængslet og herefter offentlig lynche dem. Det var på trods af at der på det tidspunkt eksisterede dødsstraf i Frankrig. Jeg kan ikke lade være med at tænke på om noget lignende kunne være på vej igen, når flertallet af befolkningen føler at myndighederne ikke længere kan eller vil beskytte dem og deres familie.

Jørgen Duus

Posted: 10 december 2011 - 19:18 - Svar

Henrik Dahl havde engang et radioprogram, der hed “Dahls duel”. Han indledte altid programmet med et essay (eller causeri, om man vil), hvor han præsenterede dagens emne. Den dag indvandringen var på menukortet, fortalte han om sin studietid, hvor alle hans venner var til jazz, mens han selv var til rock. Det var et problem, for han følte sig tit udenfor. En aften, hvor han var taget med nogle venner til jazz-koncert, oplevede han, hvordan kunstneren som ekstranumre kastede sig ud i nogle meget rock-prægede ting. Publikum vågnede op, og jubelen ville ingen ende tage. Bagefter indrømmede de jazz-elskende venner, at selvfølgelig var rock federe, men jazz var bare finere. Henrik Dahl konkluderede, at vennerne i virkeligheden var skabsrockelskere men desværre lå under for et gruppepres.

I dag har Dahl mange venner i de såkaldte mellemlag: Lærere, pædagoger, socialrådgivere m.fl., der er i daglig kontakt med indvandrere. Offentligt hylder de det multikulturelle samfund, men privat bander de over de besværligheder og problemer, indvandrerne giver. Han slutter med den betragtning, at det er sørgeligt at så mange gode mennesker pga. et gruppepres er nødt til at går rundt og hykle med, at de er vilde med multikultur, når sandheden er, at de hader den som pesten.

D.A

Posted: 10 december 2011 - 19:24 - Svar

At kun en ubetydelig lille del af svenskerne går til modstand mod masseindvandringen, det findes der en logisk forklaring på. Det er ikke raketvidenskab. Ved at undersøge de psykologiske mekanismer i en gruppe eller et samfund, kan vi finde svar på, hvorfor svenskerne forholder sig passivt, alt imens deres land gradvist går i opløsning på grund af den politisk støttede masseindvandring.

En af årsagerne til den svenske passivitet er, at de automatisk tager den herskende holdning til sig. Det har folk i et samfund en kedelig tendens til. Også selvom den herskende holdning er ødelæggene for samfundet. Når medier, “eksperter” og politikerne har en bestemt holdning til det ene eller det andet emne, vil befolkningen som oftest følge trop og bakke op.

Det ser vi fx i Danmark i forbindelse med EU-debatten. Selvom EU gradvist forvandler vores land til en uselvstændig stat i Unionen, bakker flertallet af befolkningen op om vores medlemskab – og en betydelig gruppe mennesker bakker ligefrem op om EUROEN, selvom den mønt efterhånden er ved at gå i opløsning.

En anden grund til at svenskerne og danskerne blot lader tingene gå deres tunge gang, skyldes vores blinde tro på systemets godhed og oprigtighed. Vi kan slet ikke få den tanke, at vores politikere kunne finde på at skade os på grund af deres ideologiske tro på multikulturalismens lyksaligheder. En undersøgelse viste for et par år sagen, at danskerne var blandt de mest systemtro befolkninger i verden. Således forholder det sig også for broderfolkets vedkommende.

Vi tror alt for meget på vores politikere og systemet, hvilket ser vi i forbindelse med Danmarks Statistiks nøgletal for udlændinge og deres efterkommere, hvor man bevidst vælger at benytte sig af en komplet ubrugelig regnemetode for at sløre antallet af ikke-vestlige borgere i landet. Kun meget få danskerne betvivler de officielle beregninger, simpelthen fordi de tror så meget på systemets oprigtighed.

Så grundlæggende er årsagen til svenskernes passivitet meget simpel. Spørgsmålet er så hvad der skal til for at få svenskerne til at vågne op. Det bliver en meget vanskelig opgave, men min egen overbevisning er, at udviklingen i Sverige efterhånden vil blive så forfærdelig for befolkningen, at eliten ikke længere kan dysse sandheden ned. Når den dag kommer, og der går nok en del år i nu, så vil en meget stor gruppe svenskere vågne op og på en eller anden måde forsøge at stoppe udviklingen. Vi må så bare håbe til den tid at det vil foregå med demokratiske midler.

  Maja Dacke

  Posted: 11 december 2011 - 16:06 - Svar

  En gång när det tjafsades så mycket om allas lika värde i Sverige fick jag ett mejl från en väninna som jag känner sedan mycket länge. Märk väl att frågan kom som ett mejl och inte ställdes per telefon eller ansikte-mot-ansikte! Jag hade dessförinnan pratat med henne om den slappa svenska invandringspolitiken och upplyst om hur det står till på svenska fängelser och hur någon kan ta sig genom världen ända hit och just här bli av med sitt pass. Med mera.

  Frågan. ‘Det är viktigt för vår framtida vänskap att du svarar på min fråga: Anser du att alla människor har lika värde?’

  Förmodligen hade hon blivit ansatt av sin sambo som är en trogen Aftonbladet-läsare och andra i hennes kretsar.

  Jag hade kunnat slänga vår vänskap i sjön efter ett sådant ultimatum eller försvara mig med ett anfall eller … Men jag ställde istället en motfråga: ‘Anser du att jag har samma värde som en mördare eller annan brottsling? Svara på det och jag ska svara dig.’

  Hon fick nog en tankeställare för ingenting blev mer sagt om den saken. Senare har jag märkt att hon blivit oroligare inför vissa människor … dock inte mig.

  Nu hör till saken att jag själv aldrig undvikit konflikter eller fallit till föga för oriktiga eller åtminstone osunda uppgifter. Det har t o m hänt att jag stridit för min sak i total motvind och varit fullt medveten om att jag skulle förlora i slutänden. Men hellre det än att bara hålla med om det som varit helt fel och fördärvligt.

Viking

Posted: 10 december 2011 - 19:50 - Svar

Danmark skal kræve at Sverige udleverer alt krigs materiale (kampfly, kampvogne og krigsskibe) til Danmark, Finland, Island (nok ikke Norge) eller måske NATO. Da det venstrefeminine Sverige har givet op og det er kun et spørgsmål om tid før de våben vil blive brugt mod os.

Viking

TravellerX

Posted: 10 december 2011 - 20:11 - Svar

Försöket av “Galileo” til, en whitewash av Sträng är anigen tröttsamt, Strängs ansvar för den kontraproduktiva beskattningen (med marginalskatter bortåt 90%!) är tungt. På några få år lyckades han knäcka Sverige, något som inte började korrigeras förrän efter den underbara natten, där Feldt spelade en positiv roll. Feldt hade fått överta Meidner-fonderna efter Sträng-administrationen.

Juhler

Posted: 22 december 2014 - 15:03 - Svar

Flot at Sverige tager mid så mange flygtninge og at politikerne ikke bøjer sig for ekstremistiske holdninger.

  Bjovulf

  Posted: 22 december 2014 - 17:39 - Svar

  Det er jo netop det, de gør – det er faktisk de øvrige politikere og PK-“eliten”, som er ekstremisterne, der fører en rablende vanvittig og fuldstændigt uansvarlig indvandrings- og flygtningepolitik, som de aldrig nogensinde har haft skyggen af mandat til – og aldrig har tilladt en seriøs demokratisk debat om eller tilladt kritiske holdninger om i medierne. Almindelige svenskere som flest har aldrig nogensinde ønsket sig dette sociale vanvidseksperiment i fuld skala med deres engang så fredelige, sikre, ‘trevlige’ og velfungerende højtillidssamfund.

  Så prøv lige at komme en tur ud i virkeligheden fra din beskyttede bolig, Juhler 😉

Leave a Comment