11
feb
Seneste opdatering: 13/2-12 kl. 1555
4 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

via Hodja

Schweiziske muslimer grundlægger “parlament”

To store muslimske paraplyorganisationer i Schweiz tager deres skæbne i egne hænder: De forbereder valg til et “parlament”, som skal repræsentere alle muslimer, der bor i Schweiz. Parlamentet, “Umma Schweiz” kan være dannet i 2013, siger Farhad Afshar, formand for de islamiske organisationer i Schweiz (Kios). Et prøvevalg skal afholdes i efteråret i Basel. Falder det godt ud, kan der afholdes valg i hele Schweiz til vinter, siger Afshar. Enhver muslim bosat i Schweiz skal kunne kandidere hvis han accepterer vedtægterne. I øjeblikket arbejder en kommission bestående af eksperter fra den offentlige lov og islamisk lov, på at udvikle statutterne for den nye forsamling, siger Afshar. Fællesskabet bør være i overensstemmelse med føderale og kantonale lovgivning.

Ingen statsstøtte til “Umma Schweiz”: Parlamentet er beregnet på at give omkring 400 000 muslimer i Schweiz én stemme til at tale om deres bekymring overfor de politiske myndigheder i Schweiz at passere, siger KIOS præsidenten.. Afshar forventer ikke, at staten blander sig i dannelsen af ​​en muslimsk paraplyorganisation. Han respekterer den klare adskillelse mellem kirke og stat i Schweiz. Schweizer Muslime planen Parlament, Muslime gründen in der Schweiz ein «Parlament» (Snaphanens oversættelse)

To bil or not to bil

Normalt ville betalingsringen være et emne, jeg ikke havde nogen mening om, men da jeg har bilet i København de sidste 14 dage, har jeg en mening alligevel. Det er virkelig de helt store pincipielle sager, RAF regeringen har på dagsordenen: Fedtskat, højere bøder for ulovlig rygning, betalingsring og mon ikke også snart det ultimative vanvid, en svensk sexköpslag? Resten bestemmer EU vel alligevel.

Som man kan se på grafikkerne, er biltrafikken over kommunegrænsen steget forbløffende lidt på de 40 år siden 1970. Hen over “søsnittet” mod centrum, altså den inderste del af København Kommune, er den faktisk faldet siden 1970. Hvad har da ændret sig ? Jo, kommunen har nedlagt i hundredevis af parkeringspladser, ALLE tidligere to-sporede gader – Jagtvej, Østerbrogade, Gl Kongevej, Veserbrogade osv. er blevet en-sporede. Dvs. at nogenlunde den samme bilmængde skal køre på den halve plads. Dertil er der kommet over dobbelt så mange trafiklys, som da jeg kørte byen tynd i taxi fra 1975-1980. Kommunen har gjort hvad den kunne, for at skræmme bilerne ud og brandbeskatte resten med parkeringsafgifter og bøder. Hele idéen med at have for få parkeringspladsen berettiger jo deres korps af kleptomaner, der udskriver bøder efter behag. Men det er ikke nok, synes den umættelige, røde kommunekasse. Resultatet af al kommunens møje: Dårligere trafikafvikling, mere trængsel, men lad være med at påstå, det er bilmængdens skyld.

Så nu skal hele byen ligne Vorbasse Boulevard på en søndag i kirketiden, eller det Nørrebrogade som Klaus Bondam fik begået et næsten vellykket, radikalt mord på. København er en metropol, der skal møbleres om efter model Virum, dødens ultimative forstadspølse, og Helle Thorning er parat til at begå harakiri, for at gennemføre SF-ernes provinsielle tvangstanke, men gennemfør det endelig og vis os at S kan komme ned under 20 %. Måske man skal være glad for, at RAF regeringen holder sig til “de nære sager,” hvad kunne de ikke forkludre, hvis de begav sig på de større linjer? Trafikken gennem kommunegrænsen og søsnittet 1970-2010. – Steen, blogger og heldigvis snart cyklist igen.


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Maria Due

Posted: 12 februar 2012 - 16:21 - Svar

Han gør det rigtige. Der skal navne på, så at folk bliver stillet til ansvar for, hvad de fylder i medierne.

Skriv personlige breve til journalisterne og redaktørerne og fremlæg dokumentation for deres svigt. Det sker, at man modtager et svar, og når man har sendt dem vandfast dokumentation, og de derefter fremturer med de samme usandheder, er det også en form for svar.

Guderne skal vide, at jeg er træt af at være en pest og plage og at blive behandlet med nedladende hån, men man skal se på de lyse sider, og for mig er det trods alt noget nyt.

    Jens Hansen

    Posted: 17 februar 2012 - 16:16 - Svar

    Er det egentlig ikke lidt besynderligt, at så få af artiklerne på Snaphanen er signerede. Det kunne måske også være interessant at se, hvem det egentlig er der skriver disse artikler/kommentarer.

Hans Und

Posted: 13 februar 2012 - 11:36 - Svar

Bil trafikken er faldet gennem en længere år række. RAF regeringen vil forstærke indsatsen for at få den stigende trafik til at falde…

Antallet af rygere falder år for år. RAF regeringen vil forstærke indsatsen for, at få det stigende antal rygere til at falde.

For 20 – 30 år siden anslog man antallet af alkoholikere til 250k. For 10- 15 år siden til 200k. For en måned siden, i forbindelse med at personal i daginstitutioner skulle til, at agere alko-politi anslog man det til 140k. Over en periode på over 20 år, der blandt andet er kendetegnet ved faldende priser på alkohol, er antallet af alkoholikere groft taget halveret.

Den overordnede politik er så at genere borgerne med milliard dyre “indsatser”, som skal løse disse ikke-problemer.

Gunnar Biering

Posted: 13 februar 2012 - 15:22 - Svar

Ja, Steen, jeg vil også give mit besyv med om den sag:
RAF-regeringen tumler fortsat rundt på gulvet og prøver at få hold på sin ulyksalige betalingsring. Hvad der startede som et nemt, politisk korrekt kopiprodukt af visse nabolandes ordninger, er nu blevet til et velfortjent mareridt. Få er glade for projektet, og det er ikke gennemarbejdet og gennemregnet.
Problemerne for regeringen ved sagen kan vel opsummeres som følger:
Biltrafikken i Centrum er faktisk faldet i de seneste år. Hvis der alligevel opleves trængsel, skyldes det kommunens lukning af kørebaner i en lang række gennemfartsgader, og sløjfning af parkeringspladser indtil for få år siden.
Anlægget af stationerne til Metro2-ringen har medført en række anlægsarbejder på Rådhuspladsen, Kgs. Nytorv o.s.v., som naturligt generer trafikken i en periode.
Renoveringen af Nørreport Station har medført lukning af Nørre Voldgade i en periode. Det har medført kaos på de parallelle gader, især Nørre Farimagsgade.
De to sidste problemer løser sig af sig selv i løbet af kortere tid, det første er selvskabt.
Undersøgelser viser, at betalingsringen vil have ringe effekt på biltrafikken og luftforureningen.
Den påståede spildtid hos bilisterne i dag, som betalingsringen skal reducere, er jo ikke arbejdstid, men fritid. Den bliver ikke automatisk omdannet til lønnet arbejdstid.
Offentlig transport medfører i høj grad selv spildtid: Almindelig ventetid, forsinkelser, aflysninger o.s.v.
Endelig det frækkeste ved hele projektet: Især SF forudsætter, at de bilister, der ikke kan eller vil undvære at køre ind til Centrum, skal betale denne afgift for at hovedsageligt de nuværende brugere af de offentlige transportmidler skal have større tilskud til deres transport, end de får i dag. Dette oven i verdens højeste beskatning af privat bilkørsel.

En virkelig tabersag, hvor SF vil trække hele RAF-regeringen med sig ned.

Leave a Comment