5
mar
Seneste opdatering: 6/3-12 kl. 0408
26 kommentarer - Tryk for at kommentere!
Del...

Den seneste propgandavideo fra EU. For nogle år siden var deres reklamebudget på 17.8 milliarder kroner (!), mere end Coca Colas budget for PR i hele verden. Og de tiltaler stadig os som betaler, som var vi ikke bare 12 år, men imbecile. Ligesom de gjorde i 2011 kampagnen. Jo mere og dyrere de vil elskes, desto mere afskyr jeg dem. Tænk, jeg stemte ja i 1972, stadig under indflydelse af efterdønningerne fra verdenskrigen, og dette at franskmændene var bange for tyskerne og tyskerne var bange for sig selv og begge dele af gode grunde. Men dengang vidste jeg endnu ikke, at der ikke findes den gode idé, som nogen ikke insisterer på at overdrive.

Fjordman: Åpenhet om Breiviks nettkommentarer
Af Peder Jensen

Hans Rustad fra Document.no har etterlyst større åpenhet fra norske massemedier, særlig ettersom politiet hevder at terroristen Anders Behring Breivik hadde en “mer ekstrem vinkling” i sine debattinnlegg på internett hos store nettsider som VG og Aftenposten enn han hadde på Document.no. Jeg oppfordret selv på nettsiden Gates of Vienna allerede for flere måneder siden VG og Aftenposten til å publisere de innleggene ABB har hatt på deres nettsider, ikke minst sett i lys av den åpenheten de og resten av pressen gjerne forlanger av alle andre.

Document.no publiserte samtlige kommentarer ABB hadde postet der umiddelbart etter at hans identitet ble kjent i 2011. For min egen del ligger alle mine essayer offentlig tilgjengelig på internett og kan finnes der av enhver person med nettilgang, noe som dessverre for meg også inkluderte Breivik. Nå er mitt navn offentlig kjent, men selv da det ikke var det pleide jeg å si at jeg hadde en skjult identitet, men ikke en skjult agenda.

Det er mange mennesker som mener at pressen bør følge de prinsippene som de krever av andre. Noe annet ville være dobbeltmoral. Jeg sendte derfor følgende oppfordring per epost til Aftenposten 9. januar 2012:

Jeg synes både VG og Aftenposten skal følge Document.no og publisere samtlige kommentarer Anders Behring Breivik har publisert på deres diskusjonsforum. Det skylder dere norsk offentlighet, spesielt siden dere krever åpenhet av alle andre i samfunnet. Vi vet at han var der. Hva skrev han?

Peder Jensen.

Samme dag sendte jeg en melding på epost direkte til blant annet VGs ansvarlige redaktør Torry Pedersen. Jeg hadde ikke fått svar fra VG tidlig i februar 2012. 10. januar mottok jeg derimot følgende svar fra debattleder Erik Tornes i Aftenposten:

“Hei, Peder. Politiet sier at han skrev på vårt forum, men vi har så langt ikke funnet disse innleggene. Han skrev ikke under fullt navn, og de nickene vi har sjekket ut så langt har vist seg ikke å være Behring Breivik. PS! Det er ikke riktig som du skriver at vi har slettet innleggene i Debattsentralen.”

Aftenposten gav altså et slags svar, om ikke et spesielt utfyllende svar. Jeg var imidlertid ikke helt fornøyd med dette. Da det ikke ble skrevet noe mer om saken hverken i deres egen avis eller i konkurrerende massemedier sendte jeg følgende epost til sjefredaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten den 18. februar 2012, med identiske eposter til politisk redaktør Harald Stanghelle samt kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås i samme avis:

Hei fra Peder Jensen alias Fjordman. Jeg har tidligere oppfordret Aftenposten og VG på engelsk til å publisere de kommentarene Anders Behring Breivik har kommet med på deres debattforum på internett før terrorangrepene, slik bloggen Document.no allerede har gjort. Politiet uttaler at ABB var aktiv som skribent på en rekke norske aviser og har antydet at han var mer radikal i hva han skrev der enn han var på Document. Bør ikke offentligheten da få vite hva han skrev i avisenes nettdebatter, og dermed indirekte hvordan pressen selv kan ha bidratt til hans radikalisering? Har Aftenposten per i dag noen planer om å følge Documents eksempel og legge ut alle Breiviks kommentarer, uavkortet, slik at folk flest kan lese dem? Hvis ikke, hvorfor ikke? Klarer ikke deres gravende journalister å finne dem i deres eget nettforum? Bør ikke pressen selv, som taler om åpenhet og publiserer følsomme detaljer fra hemmelige politiforklaringer, gå foran med et godt eksempel? Hvorfor gikk Aftenposten til det drastiske skritt å fjerne hele deres debattforum fra nettet umiddelbart etter at det ble klart hvem som hadde begått terrorangrepene 22. juli 2011?

Jeg gjør oppmerksom på at jeg betrakter dette som et intervju og akter å publisere svarene på internett i nær framtid. Mangel på svar vil også bli publisert, men dere har selvsagt tilsvarsrett.

Vennlig hilsen Peder Jensen.

Haugsgjerd sendte følgende svar den 20. februar, med kopi til Stanghelle, Åmås og debattleder Erik Tornes:

Hei. Du stilte oss omtrent samme spørsmål i begynnelsen av januar. Da fikk du svar vår debattleder Erik Tornes. Vi vet politiet har sagt at han skrev på vårt debattforum. Men vi har ikke funnet disse innleggene. Han skrev ikke under fullt navn. Vi har sjekket en rekke nick, uten at noen av disse har vært Behring Beivik. Vi har altså ingen innlegg eller kommentarer av Anders Behring Breivik som vi kjenner til, men som vi unnlater å offentliggjøre. Tilfeldig nok hadde vi planer å stenge debattrommet på Aftenposten.no før 22. juli. Natt til 23. juli gjorde vi det midlertidig, i den spesielle situasjonen Norge da var i. Og den beslutningen har vi holdt fast ved. Det har ingenting å gjøre med at Anders Behring Breivik sto bak terrorhandlingene. Vi har lagret alle innleggene fra debattforum, bl.a. for forskningsformål.

Hilsen Hilde Haugsgjerd

Jeg svarte tilbake samme dag til Haugsgjerd, igjen med kopi til herrene Stanghelle, Åmås og Tornes:

Takk for svar. Det er riktig at jeg fikk et delvis svar på et beslektet spørsmål fra Erik Tornes tidligere og vil selvsagt referere til dette også.

Jeg tar til etterretning at dere sier dere hittil ikke har funnet noen av Breiviks innlegg. Kan jeg i så fall spørre hva som vil bli gjort for å finne ut av dette? Har dere per idag en god dialog med politiet om saken? Er dette noe dere selv vil aktivt sjekke og følge opp? Finnes det ingen registrerte personopplysninger, for eksempel mobilnummer eller lignende, om de som tegnet seg opp for deres gamle nettforum? Til slutt: Dersom dere finner ut av hvilket nick Anders Behring Breivik brukte på deres debattsider, vil dere da offentliggjøre hans innlegg slik Document.no har gjort?

Jeg er nå i gang med å spørre VG om det samme. Jeg skal selvsagt tro dere på deres ord når dere sier at dere ikke har funnet Breiviks kommentarer. Vi vet at han opererte med svært mange ulike navn på nettet. Likevel kan jeg ikke garantere at alle i norsk offentlighet vil finne deres svar fullstendig tilfredsstillende eller overbevisende. Tatt i betraktning av at landets største aviser flere ganger har vist at de har meget god tilgang til hemmelig politimateriale fremstår det som noe underlig for mange at de ikke kan grave frem litt informasjon fra deres eget nettforum.

Vennlig hilsen Peder Jensen.

I begynnelsen av mars hadde jeg ennå ikke mottatt noe form for svar fra noen i Aftenposten til denne siste eposten. Den 24. februar 2012 sendte jeg følgende epost til VGs ansvarlig redaktør og administrerende direktør Torry Pedersen, pluss kopi av eposten til VG-redaktørene Hanne Skartveit og Helje Solberg:

Hei fra Peder Jensen alias Fjordman. Jeg har tidligere oppfordret Aftenposten og VG på engelsk til å publisere de kommentarene Anders Behring Breivik har kommet med på deres debattforum på internett før terrorangrepene, slik bloggen Document.no allerede har gjort. Politiet uttaler at ABB var aktiv som skribent på en rekke norske aviser og har antydet at han var mer radikal i hva han skrev der enn han var på Document. Bør ikke offentligheten da få vite hva han skrev i avisenes nettdebatter? Har VG per i dag noen planer om å følge Documents eksempel og legge ut alle Breiviks kommentarer, uavkortet? Hvis ikke, hvorfor ikke? Bør ikke pressen selv, som taler om åpenhet og publiserer følsomme detaljer fra hemmelige politiforklaringer, gå foran med et godt eksempel?

Jeg har allerede vært i kontakt med Aftenposten om dette. Deres sjefredaktør Hilde Haugsgjerd svarer at politiet har sagt at han skrev på deres debattforum, men avisen har hittil ikke funnet disse innleggene. Han skrev visstnok ikke der under fullt navn. De har sjekket en rekke nick, uten at noen av disse har vært Behring Beivik.

Har VG heller ikke funnet noen av Breiviks innlegg hos deres avis? Kan jeg i så fall spørre hva som vil bli gjort for å finne ut av dette? Har dere per idag en god dialog med politiet om saken? Er dette noe dere selv vil aktivt sjekke og følge opp? Finnes det ingen registrerte personopplysninger, for eksempel mobilnummer eller lignende, om de som tegner seg opp for deres nettforum? Til slutt: Dersom dere finner ut av hvilket nick Anders Behring Breivik brukte på deres debattsider, vil dere da offentliggjøre hans innlegg slik Document.no har gjort?

Jeg gjør oppmerksom på at jeg betrakter dette som et intervju og akter å publisere svarene på internett i nær framtid. Mangel på svar vil også bli publisert, men dere har selvsagt tilsvarsrett.

Vennlig hilsen Peder Jensen.

Jeg mottok følgende epost tilbake fra Torry Pedersen samme dag:

Hei! Jeg har ikke fått noen henvendelse fra politiet vedrørende innlegg fra Breivik hos VG, og kjenner heller ikke til noen slike innlegg. Jeg skal imidlertid foreta en ekstra undersøkelse av saken over helgen. Med hilsen

Torry Pedersen

Jeg svarte tilbake, fremdeles den 24. februar i år:

Takk for svar. Jeg vet ikke noe mer om dette enn dere i pressen selv har referert.

Anders Behring Breivik hadde over 20 e-postadresser og over 30 kallenavn som han brukte på forskjellige nettsider. Breivik var aktiv debattant på ulike nettfora, og hadde over 30 forskjellige kallenavn, eller «nicks», som han blant annet skjulte seg bak på nettsidene til Aftenposten, VG og Nettforum.

Jeg mente at det var rimelig å vente i minst ei uke. Det er nå gått over ei uke med mangel på svar fra VG, og nesten to uker når det gjelder mine oppfølgingsspørsmål til Aftenposten. Redaktørene i landets største aviser har en travel arbeidsdag og bør få tilstrekkelig tid til å svare. En såpass lang deadline bør likevel være nok, tatt i betraktning av at nevnte aviser som regel opererer med langt kortere svarfrister for personer de selv kontakter.

Aftenposten hevder i klare ordelag at de har bevart sitt gamle debattforum, inklusive de innleggene Breivik eventuelt skal ha skrevet der. Det burde med andre ord fremdeles være fullt mulig å finne disse hvis man leter.

Norsk politi har opprettet en egen etterforskningsgruppe for å undersøke ABBs bevegelser på internett. I prinsippet virker det som om nesten alt er av interesse, inkludert hva Breivik eventuelt har skrevet hos større aviser. Dersom Breiviks kommentarer hos for eksempel VG skulle bli slettet eller fjernet kunne dette bli sett på som aktiv ødeleggelse av bevismateriale i Norgeshistoriens største kriminalsak. Så stygt tror jeg ikke om våre journalister. Jeg regner derfor uten videre med at disse kommentarene ligger lagret ett eller annet sted, noe som igjen betyr at de kan gjenfinnes og hentes frem under kyndig veiledning dersom det finnes vilje til dette.

Ut ifra de sparsomme opplysningene som er gjort kjent benekter hverken VG eller Aftenposten at Anders Behring Breivik var aktiv på deres debattforum på nettet i årene før terrorangrepet. Det er godt mulig at han skrev under ulike fiktive navn og at det derfor er komplisert å rekonstruere akkurat hva han har skrevet der.

På den andre siden dreier det seg tross alt om noen av landets største medieinstitusjoner, som omsetter for hundrevis av millioner årlig. Dersom det virkelig er vilje til å rekonstruere Breiviks kommentarer så burde man anta at det også er praktisk mulig å gjøre dette. Nordmenn bør oppfordre redaksjonene i VG og Aftenposten, samt deres eiere i mediekonsernet Schibsted som også har tunge eierinteresser i blant annet Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Finn.no, til å offentliggjøre alle Breiviks kommentarer, uavkortet.

Det er viktig at man viser åpenhet i alle deler av samfunnet etter de fryktelige forbrytelsene som Anders Behring Breivik begikk i 2011. Det gjelder blogger og alternative nettsider, men også de etablerte mediene.

Peder Jensen


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


JensF

Posted: 5 marts 2012 - 16:52 - Svar

Europæerne er kvinder, forstås det. Og de byder velkommen til de virile og potente mænd fra resten af verden. Ja, sådan er EU jo. Det modsatte scenarie er naturligvis utænkeligt.

  Frank P

  Posted: 5 marts 2012 - 17:57 - Svar

  “The more we are, the stronger we are.”

  Lad os få hele verden herop. Svenskerne vil jo gerne udgøre 40 mio., så de første 30 mio. kan tage derover.

bowlaren

Posted: 5 marts 2012 - 17:00 - Svar

EU kostar en massa, och ändå får dom väldigt lite uträttat.

  Morten - - -

  Posted: 6 marts 2012 - 12:25 - Svar

  @ Bowlaren

  Hmnja … man kunne måske stundom ønske, at “de” – hvem de så end er – fik udrettet endog mindre, end tilfældet vitterlig er. I Danmark er størstedelen af den lovgivning, der løbende vedtages, “harmoniseret” efter såkaldte “EU-regler”.

  Det virkelige problem er titnok, at vi ikke aner, hvad “EU” bestemmer. Af og til vågner vi bare op til avisoverskrifter i stil med “EU har vedtaget, at (…)” og “EU har ændret reglerne for omgang med (…)” og “EU vil fremme væksten i (…)” og “EU er bekymret over den tiltagende fremkomst af (…)”. Jaså.

  Hvem er “EU” ? Hvem skal vi holde ansvarlig ? Lad os da håbe, at dette hemmelige selskab holder igen med beslutninger, vi ikke kan hæfte nogen navngivne personer op på, endsige få indflydelse på i tilblivelsen.

  – – –

Bjovulf

Posted: 5 marts 2012 - 17:52 - Svar

ROFLMAO – Nå, i det mindste er det da ufrivilligt komik på et højt plan, men det er alle EUs PK-tosser og deres højt betalte propagandister sikkert slet ikke i stand til at indse. Skyklapperne er nemlig alt for store, fødderne har for længst sluppet enhver kontakt med moder Jord, og man omgås helst hinanden oppe i de lyserøde luftkasteller, fjernt fra virkelighedens verden 😉

Maria Due

Posted: 5 marts 2012 - 18:46 - Svar

Det er måske ikke lige til at se det, men der er en sammenhæng.

http://kpn.dk/film/article2714172.ece

Sune

Posted: 5 marts 2012 - 21:20 - Svar

Mere af samme skuffe:

EU celebrates 10th anniversary of the euro – official EU video

http://www.youtube.com/watch?v=j6n5q2Gdgyw

Læs kommentarene…

Principielt, er der ikke noget i vejen med selve valutaen som betalingsmiddel.
Men som fælles EU reference for værdi – hvad noget er værd, en arbejdstime et
produkt produceret i et af fx PIIGS landene, er en helt, helt anden sag.

Hvad disse lande, så smerteligt, netop nu erfarer.

Peter Andersen

Posted: 5 marts 2012 - 21:48 - Svar

Hvis det virkelig passer, at “højre-nationalismen, EU-skepsis og islamofobi” er på fremmarch i Europa – hvad har de så tænkt sig, at gøre véd det? Producerer stupide videoer? Tja… Det er vel det eneste de kan gøre. Men om få år er slaget alligevel tabt.

Maria Due

Posted: 5 marts 2012 - 23:21 - Svar

Jeg havde ikke troet, at jeg skulle komme til at citere Maggie.

Thomas Nydahl

Posted: 6 marts 2012 - 00:03 - Svar

Men kära nån, som vi säger här: vad i hela friden hade denna propaganda-video med Europa att göra??? Så vitt jag kunde se hade den asiatiska och afrikanska huvudagerande? Var fanns européerna? Jo, i kvinnan som betraktade allt. Är det vad som väntar oss, att reduceras till betraktare? I så fall behövs ingen EU-propaganda. Vi är redan betraktare. Hela tiden. Och maktlösa därtill.

Erling

Posted: 6 marts 2012 - 00:13 - Svar

Klippet fra kommentarerne til http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100090671/eu-child-prop aganda-silly-or-sinister/

Bitten by a radioactive Euro, The Captain gained incredible Euro-like powers!

Super strength! Which he uses to prop up failing banks whilst traders escape with their bonusses!

Super-speed! Whenever there is real trouble Captain Euro is long gone, but whenever there’s a gravy train to board Captain Euro is first at the station!

Invulnerability! No matter how many potshots ordinary folk take at him, Captain Euro carries on regardless!

Super hearing! Always alert for the jingle of subsidies!

Remember, kids, Captain Euro has only one weakness: the word “Referendum”. That’s why politicians never say it when he’s about, because one use of the word could kill the Captain stone dead!

Stay tuned for more adventures of…Captain Euro!

Captain Euro kan man møde her: http://www.captaineuro.com/

Læg mærke til dot-com domænet, det ubehjælpsomme layout og at de på forsiden har et link til ‘licence og marketing’. Klik på afsnit eet for et billigt grin. Desværre er der fejl på websiden, så man får kun de første 10-15 billeder, men det er umagen værd. Afsnit to kræver at man er registreret bruger.

With enemies like these…

  Morten - - -

  Posted: 6 marts 2012 - 20:52 - Svar

  Godt sakset 🙂 Hold fast, hvor det træffer på et hår …

  – – –

Erling

Posted: 6 marts 2012 - 00:47 - Svar

Kaptajn Euro’s hjemmeside er en feature værd. Mere talentløst og prostitueret kan det ved gud i himlen ikke blive. Teksten er ikke engang korrekturlæst.

Det er tilsyneladende ikke noget tilfælde at den gode kaptajns kasket-logo ligner noget fra et olieselskab. Klikker man sig ind på ‘licensing og marketing’ og derefter på scroll-down menuen, får man et reklame-slideshow fra et energiselskab uanset hvilket menupunkt man vælger.

anno

Posted: 6 marts 2012 - 02:08 - Svar

“Under the slogan ‘So similar, so different, so European’ this clip shows just how gorgeous and surprising Southeast Europe can be. Yes, the region is different and this is what makes it so vibrant, exciting and fascinating. But is it actually that different?”
http://www.youtube.com/watch?v=R_jRjPl9iRQ

gee

Posted: 6 marts 2012 - 02:36 - Svar

“vi har så langt ikke funnet disse innleggene.”

Dagens lol. De har selvagt fått info om brukernavn med mere av politiet.

anonym

Posted: 6 marts 2012 - 05:45 - Svar

Hvis det havde været The Bride fra Kill Bill 1&2, som hun jo er klædt præcis lige som, – og som ironisk nok, så vidt jeg ved, er modelleret over en svensk pornoskuespillerinde,fra en ditto 70er-film, så havde hun jo slagtet de to (potentielle (gruppe)voldtægtsforbrydere), måske også asiaten/kineseren, og det i en grad så deres lemmer og indvolde ville have været været splattet og spredt ud over hele fabrikshallen.
Men måske er der nogle MEGET filminteresserede idemænd bag dette, som så har lagt en ekstremt raffineret og uudsagt underlæggende mening ind i dette, ved at henvise til det faktum, at Sverige, jo er den suveræne Europamester i den ypperlige disciplin som (gruppe)voldtægt jo er, for ikke at glemme, at de også er nummer 2 i verden. Og den slutter jo også med, at hun har omringet dem, så vi går glip af alt det sjove, som man snildt kan forestille sig vil komme. Men det forudsætter så også at hendes ekstra “jeg’er” er materielle, dvs. kropslige, og ikke kun immaterielle tankeprojiceringer, som hun bruger til at narre dem med. Men én enkelt The Bride burde jo også nemt kunne ordne dem.
Ydermere kan den tomme fabriks-/lagerhal jo også symbolisere udflytningen af (industri)arbejdspladser til de fremmede og fjerne lande, her i form af tre ikke hvide personer. Omend det jo kun er asiaten, der har nogen (IQmæssig) relevans i sådan en sammenhæng.
Men den store tomme og meget (følelses)kolde fabriks-/lagerhal, kunne jo også ses som et symbol på tomheden og distancen i EUTOPIA, befolkningerne imellem i de forskellige lande, her på kontinentet, men især mellem EUdiktatorerne og befolkningerne. For ikke at tale om kolonisatorerne her i Europa/Vesten.

The more we are. The more we starve. Sådan er virkeligheden jo i en allerede ekstremt overbefolket verden. Så det er vist den helt rette formulering.

Morten - - -

Posted: 6 marts 2012 - 11:27 - Svar

Lige et øjeblik:

Det er altså ikke “EU”, der har fremstillet og udsendt den dér propaganda-film – den er ikke engang et udtryk for et bestemt synspunkt, “EU” har. Eller for, “hvad vi kan vente os af “EU””. C’est n’est pas une pipe.

Det er et reklamebureau, der står for den. Og budskabet handler ikke om “EU”s politik. Det, der er budskabet er alene, at vi skal give bureaukraturet mere magt i en verden, hvor vi føler os magtesløse over for gigantiske og overvældende strømninger. Bureaukraturet aner ikke engang selv, at der er lavet en video om det! Og det er i øvrigt ligeglad med indholdet. Bedøvende ligeglad – med alt andet, end virkningen.

Reklamebureauet trykker på nogle knapper hos den ængstelige europæer, der bevidst eller ubevidst, genkender problematikkerne: Jihadismen, Trykket Fra Den Muslimske Indvandring, Det Islamiske Forår; Den Ekspanderende Kinesiske Økonomi & Oprustning; Den Latente Og Forekommende Masseindvandring Fra Afrika.

Europæerne skal selvfølgelig lignes ved kvinder, fordi vi føler os ufarlige i forhold til de andre kulturkredse, der ærgerrigt står klar til at kaste os over os. Og det er også en korrekt beskrivelse af os. Dertil trues den moderne kvindes følelse af frihed konkret af de nye, dominerende kulturer. Det bliver mindre og mindre sjovt at være moderne kvinde i Europa, fordi man ikke længere uden videre tør knejse med nakken i sit lårkorte dress, der før signalerede magt og livskontrol.

Videoen er således – som påpeget: cést n’est pas une pipe – ikke et forslag til, hvordan vi får problemerne til at “forsvinde” (som videoens billedside viser, at de gør, når vi fokuserer vores fælles mentale energi (vi har nemlig ikke muskelkraft nok til at tage denne kamp op)). Den er et simpelt, bestilt forsøg på at manipulere os til at lægge vores skæbne i hænderne på den ukendte magt, “EU”. Og altså styrke det elitære bureaukratur på bekostning af demokratiet.

Og som vi ved, har lige dét den stik modsatte effekt af den effekt, reklamen vil binde os på ærmet, at det har: Problemerne vokser, når arrogante og professionelle magthavere skal behandle dem, uden at føle behov for at realitetsvurdere deres beslutninger eller konferere med mennesker, uden for den priviligerede kreds. Men lige præcis dét paradoks er jo velkendt fra reklamer i almindelighed. De fortæller os altid, at lige akkurat deres produkt, kan løse på en prik de problemer, reklamefolkene ved, vi synes, eller dybt inde aner, at vi har. Ikke fordi de kan, men fordi reklamen skal sælge produktet. For enhver pris.

Og gerne til skade for budskabets modtager.

– – –

  Morten - - -

  Posted: 6 marts 2012 - 11:38 - Svar

  Ceci n’est pas une pipe – pardon my french 😉

  – – –

  Progressiv Idiot

  Posted: 6 marts 2012 - 13:15 - Svar

  Glimrende analyse. Du kan evt. læse om hvad, der rører sig i kontinentet og den nihilisme, der prædikes med f.eks. Vattimo, og dennes disciple – han forekommer, at være repræsentant for den mentalitet, som du nævner ovenfor:

  “Vattimo argues for European unification to proceed by way of socialistic policies with a nihilist orientation…”mellow nihilism seeks emancipation as societal and governmental recognition of cultural diversity…[:] “we are more and more likely to encounter ethical and religious positions and cultural traditions unlike” our own, “the best stance to adopt is that of a ‘tourist’ in a history park” (Nihilism, 56). Spiriting away “strong” claims to distinction and ironing out antagonistic elements, the domestication of life-worlds as consumable aesthetic artifacts will bring peace:

  The variety of lifestyles and the diversity of ethical codes will be able to coexist without bloody clashes only if they are considered as, precisely, styles, not reciprocally exclusive but compatible, like artistic styles within an art collection—and for that matter within a museum, although the word has an alarming sound because it seems to reduce forms of life to dead things recovered from the past. Fear of this kind of ‘supermarket’ of ethics, religions, and visions of reality […] can be unmasked […] as a residual neurotic need for paternal authority, reassuring and punitive. (58)”

  http://www.sobriquetmagazine.com/mellownihilism.htm

  http://www.barcelonametropolis.cat/en/page.asp?id=21&ui=544

  http://en.wikipedia.org/wiki/Gianni_Vattimo

   Morten - - -

   Posted: 6 marts 2012 - 20:29 - Svar

   @ Progressiv Idiot

   Spændende – og genkendeligt. “EU” og “multikulturen” hænger i mine øjne nøje sammen, idet man behøvede en massiv indvandring af ikke-assimilerbare personer til at skabe en nødvendighed af integration, som selvsagt ikke fandtes forud. Det er lidt af en konspirationsteori, men jeg husker det sådan fra firserne. Jeg synes ikke, det er rimeligt at benægte, at det var det underliggende tema for en hel del meget stålsatte beslutningstagere og opinionsdannere. Og jeg tror, at det i grunden kan påvises, endskønt det nok varer en rum tid, inden nogen sætter tid af til det, endsige bekoster det.

   Og jeg husker krystalklart, at budskabet helt konkret, og i forskellige variationer, rent faktisk blev formuleret sådan her: “Jamen – vi skal jo allesammen integreres!” (i det nye, grænseløse Europa).

   – – –

    Progressiv Idiot

    Posted: 6 marts 2012 - 22:04 -

    Jeg tror du har ret, uanset om følgende er direkte relateret; thi en rum tid efter krigen begyndte kontinentet*, at blive arnested for nihilistiske filosofi – f.eks. de postmoderne i 60’erne og fremad, eller de nihilistiske marxister og andre ‘progressive’ (procesfilosofi, eller historiscime uanset retningen i tid), der piblede frem som tegn på tidsånden rundt omkring.

    Derudover, forblev de mere politiske marxister og kommunister troende. Kultureliten og den politiske klasse er stadig nihilister, socialkonstruktivisternes indtog på humaniora, som masseideologi, affødte et nyt nihilist proletariat – mangfoldighedens proletariat – der alle hylder de samme ideer**: Fornægtelse af essens,substans og det at der er ‘noget’, men samtidig en ide om, at man kun kan forstå verden (der ikke har en substans) ved, at forandre den.

    Dette leder til et paradoks for alle andre end de troende, da der er et mantra: Vi, der ikke eksisterer individuelt, skal forandre verden, der ikke eksisterer, for, at forstå den, og dette alt imens, at viden/mening ikke eksisterer – kun processen eksisterer, hvorfor der hverken er et objekt, en interpretant eller et betydningssystem. Det er absurd og det er vitalisme – sidstnævnte er farligt, da når man, som nihilisten, er impotent og ikke formår, at skabe, kan man kun omforme – og desto mere nihilistisk man bliver, desto større og mere levende bliver de fikse ideer. Nihilisten har jo ingen ære, hvorfor denne ikke går ud i skoven for, at lægge sig til at dø, uden, at være andre til besvær.

    Den politiske klasse plejer jo, at mænge sig med ‘kulturen’, og ‘kulturen’ vil så gerne definere og pådutte pøblen hvordan de skal være – et liv, der ikke leves efter eksperternes udsagn, er umenneskeligt – så koblingen er nok ikke ved siden af. I betragtning af tidsånden, flugter den kulturelle med den politiske bevægelse…måske.

    * Jo, jo – lignende bevægelser fandtes også før, men det er ikke just modernitetens rationalitet, der prædikes efter krigen.

    ** I detaljen er man uenig, men det betyder lidet, da det er forandringsånden, som determinerer hvordan skuespillet udvikler sig, ikke et proletariat af biologisk og kulturelt affald, der agerer nyttige idioter.

  Erling

  Posted: 6 marts 2012 - 14:14 - Svar

  Det er altså ikke “EU”, der har fremstillet og udsendt den dér propaganda-film

  Nej. Og det er heller ikke DSB der har fremstillet Harry.

  Men EU – dvs. skatteborgerne – har betalt og hvad har vi fået for pengene? En skodbilllig ripoff a Kill Bill. Det undrer mig at den ikke er i strid med loven om immaterielle rettigheder.

   Morten - - -

   Posted: 6 marts 2012 - 20:09 - Svar

   Det er vel karakteristisk for et u- og pseudo-demokratisk styre, at modtager selv betaler for den propaganda, afsender ønsker skal udgøre dennes referenceramme.

   Jeg ville ikke blive lykkeligere af at se “Harry” fremføre budskabet i en kvalitetsreklame, end jeg bliver af at se en anonym kvinde gøre det i en lavkvalitets ditto. Tværtimod. Jeg foretrækker klichéer, letgennemskueligt symbolsprog, og ussel kvalitet i forbindelse med reklamer og propaganda. Jo ringere, jo bedre. Jo lødigere beskaffenhed en “EU”-reklame forekommer at have, desto dårligere synes jeg, mine penge er givet ud.

   Hellere den dobbelte sum for den halve kvalitet, end omvendt. Og jeg ville endda være villig til at gøre prisen til en funktion af den elendige kvalitet med udgangspunkt i den ratio og den aktuelle pris for blålyset. Ubegrænset. Hvis det en dag skulle falde i min lod at blive medlem af det magtfulde “EU”.

   – – –

anno

Posted: 7 marts 2012 - 10:40 - Svar

‘Costing €127,000 to make, and approved by officials in the commission’s enlargement department, the short ad was designed for audiences of 16-24 years and is supposed to portray enlargement positively.’
http://euobserver.com/843/115503

Leave a Comment